dinsdag 6 mei 2014

Rebellie die we maar al te goed kennen (Num. 14)


Numeri 14; Psalm 50; Jesaja 3-4; Hebreeën 11
Nog een dag waarop we nadenken over rebellie – deze keer de opstand van het volk bij Kades Bernea, toen ze door hun zonde de kans lieten liggen om het Beloofde Land binnen te trekken (Num. 14).

(1) Zoals in het voorgaande hoofdstuk de tien verspieders die een negatief verslag uitbrachten verantwoordelijk waren voor het ontmoedigen van het volk, zo is het volk verantwoordelijk voor de beslissing naar wie zij zullen luisteren. Ze volgen gewoon de meerderheid. Waren ze trouw gebleven aan het verbond waartoe ze zich bij ede hadden verbonden, hadden ze teruggedacht aan wat God al voor hen had gedaan, ze zouden de kant van Kaleb en Jozua hebben gekozen. Wie de zijde kiezen van de meerderheid en niet van het woord van God zijn altijd verkeerd en flirten met rampspoed.

(2) De verbondstrouw van God in vraag stellen, vooral zijn bekwaamheid en zijn wil om zijn eigen volk te redden en te doen wat Hij gezegd heeft te zullen doen, is God smadelijk behandelen (14:11, 23). Vrijwel alle aanhoudende gemopper bestaat uit dergelijke smaad. Dit is een groot kwaad.

(3) Mensen verbergen vaak hun eigen gebrek aan geloof, hun flagrante ongeloof, door een vroom gezicht op te zetten. Hier drukken ze hun bezorgdheid uit dat hun vrouwen en kinderen ten buit zouden worden (14:3). In plaats van toe te geven dat ze doodsbenauwd zijn en zich tot God te wenden voor hulp, verwijten ze God impliciet dat Hij minder bekommerd is om hun vrouwen en kinderen dan zij zelf.

(4) De gevorderde straf past daarom precies bij de misdaad: deze volwassen generatie (een paar uitzonderingen niet te na gesproken) sterft in de woestijn voor hun kinderen (diezelfde kinderen over wie ze zo bezorgd zijn) bijna veertig jaar later het land beërven (14:20-35).

(5) Er bestaat een soort berouw dat treurt over mislukkingen uit het verleden maar niet vastbesloten is zich te onderwerpen aan het woord van God. De Israëlieten treuren – en beslissen om het Beloofde Land in te nemen, zelfs al heeft God hen nu opgedragen dit niet te proberen, aangezien Hij niet langer hun burcht en kracht zal zijn. Mozes ziet terecht dat dit niets anders is dan verdere ongehoorzaamheid (14:41). Onvermijdelijk staat er een pak slaag tegenover hun inspanningen (14:44-45).

Deze vijf kenmerken van deze vreselijke rebellie zijn ons vandaag niet vreemd: een veelvoorkomend aanhangen van de mening van de religieuze meerderheid met maar weinig belangstelling voor het kennen en gehoorzamen van het woord van God, een onverschillig smadelijk verwerpen van God dat voortkomt uit lelijk ongeloof, vrome excuses die angst en ongeloof moeten verdoezelen, vluchtige inschattingen die elke kans op moedig christelijk werk de kop indrukken, en een onecht en oppervlakkig ‘berouw’ dat vastberaden uit een vergadering vertrekt om dingen in orde te maken maar toch onwillig is om te luisteren naar het Woord van God en het te gehoorzamen. God helpe ons allen.


Eigen vertaling van de overdenking bij 6 mei uit 'For the Love of God - Volume 1'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1998 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume I is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume I. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten