vrijdag 23 juli 2010

Bedenkingen bij Mel

Naar aanleiding van het Mel Gibson-gedoe van de voorbije dagen, haalt Randy Alcorn op zijn epm.org een post terug naar boven: "Mel Gibson, Image, and Character". Hij werkt daarin onderstaande punten verder uit.
- Er is een verschil tussen imago en karakter

- Er is een verschil tussen een held en een beroemdheid

- Er is een verschil tussen een selfmademan en een Godmademan

- Er is een verschil tussen een hoog zelfbeeld en een correct zelfbeeld

- Er is een verschil tussen de waarden van Hollywood en de waarden die er echt toe doen

woensdag 21 juli 2010

Hoe weet je of je werkelijk een christen bent?Ben je wel echt bekeerd? Jonathan Edwards herkende vijf kenmerken die in het leven van een bekeerd mens naar voor komen:

1. Je hebt Christus lief (dit is veel meer dan Hem respecteren)

2. Je haat de zonde en zondige praktijken (je ogen gaan open voor je ware toestand)

3. Je houdt van Gods woord, de Bijbel (en dit is veel meer dan louter waardering voor zijn inhoud - je wordt door de Geest gedreven naar honger en dorst voor het woord van God)

4. Je hebt de waarheid lief (en de dingen van God)

5. Je hebt de gelovigen lief (en gaat hen ook dienen)


Lees er meer over bij The Resurgence

Aanbidden in Geest en waarheid

Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden (Joh.4:23, NBV)


De 7 hoofdpunten uit een blogpost van Juan Sanchez op de TGC-blog.

1. Ware aanbidding is op God gericht (en dus niet op ons)

2. Ware aanbidding focust op Christus (want Hij is ook de focus van het werk van de Vader)

3. Ware aanbidding is bekrachtigd door de Heilige Geest (zie Joh. 4:21-24)

4. Ware aanbidding is gebaseerd op het Woord

5. Ware aanbidding is een zaak van verstand en hart (gepassioneerd en Geestvervuld want gebaseerd op de waarheid van onze Heer Jezus Christus)

6. Ware aanbidding verandert ons (want bouwt ons verstand en hart op)

7. Ware aanbidding is meer dan op zondag

Het basismodel christen, zonder opties

"Mensen vertellen dat deel uitmaken van een lokale kerk optioneel is voor de gezondheid van de christen ... Het valt te vergelijken met tegen een gehuwd stel zeggen dat ze niet hoeven samen te leven om naar elkaar toe te groeien en de persoon te worden zoals God het bedoelt, dat het al voldoende is om vrienden te worden op Facebook."

Gelezen bij Zach Nielsen, die de mosterd haalt bij Carlos Griego.

vrijdag 16 juli 2010

Verspil je levenslange straf niet

De eindtijd: de Wie is veel en veel belangrijker dan de Wat en Hoe

"Als het Nieuwe Testament met eschatologie omgaat, is dat veel meer gericht op 'de Laatste Persoon' (Hij die de eerste en de laatste is, JL) dan op 'de laatste dingen'. De vroege kerk zocht niet zozeer naar een opeenvolging van gebeurtenissen als naar de komst van een persoon. Dit was zeer persoonlijk voor vervolgde christenen. Het zou het ook voor ons moeten zijn.

Laat het mij in theologische termen stellen: eschatologie is zeer Christologisch. Het gaat over Jezus. Christus' wederkomst is als de as van een wiel, en al het andere is als de spaken van dat wiel. En ze hebben enkel betekenis in verbinding met die as, verbonden met Christus' wederkomst.

Dit is niet onze gewone neiging als het over dit onderwerp gaat. Wij zijn veel meer geneigd om gefascineerd te zijn door tijden en omstandigheden en kaarten en tekeningen, de gebeurtenissen van het einde, het wanneer en hoe.

De Bijbel is echter eerst bekommerd om de Wie. Als de Laatste terugkomt zal de opeenvolging van gebeurtenissen er maar weinig toe doen."


Jef Purswell in een toespraak op Next 2010, met als titel 'The End Times'. Je kunt ze hier downloaden, samen met andere interessante studies.

Bron: Sovereign Grace blog en vrij vertaald.

maandag 12 juli 2010

Heiligheid: geen kwestie van nieuw gedrag of meer discipline

"Je zult geen zonde uit je leven zuiveren waarvan je niet eerst erkend hebt dat ze vergeven is door het kruis. Dit is omdat heiligheid aanvangt in het hart. De essentie van heiligheid is niet nieuw gedrag, nieuwe activiteit of nieuwe discipline. Heiligheid gaat om nieuwe genegenheid, nieuwe verlangens en nieuwe motieven die dan leiden tot nieuw gedrag.

Als je je zonde niet ziet als volledig vergeven, dan zullen je genegenheden, verlangens en motieven verkeerd zijn. Je zult proberen om jezelf te bewijzen. Je focus zal liggen op de gevolgen van je zonde, eerder dan dat je de zonde haat en in de plaats ervan naar God verlangt."


Vrij vertaald uit een blogpost van Zach Nielsen. Hij citeert Tim Chester vanuit "You Can Change: God's Transforming Power for Our Sinful Behavior and Negative Emotions"

zondag 11 juli 2010

Een schuilplaats in de toornende God

Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee;
Let the water and the blood
From Thy wounded side which flowed,
Be of sin the double cure;
Save from wrath and make me pure.


Vrij vertaald:

Eeuwige Rots, voor mij gekliefd,
laat me in U schuilen;
Laat het water en het bloed
Dat vloeide uit uw gewonde zij,
voor zonde het dubbele medicijn zijn;
Red me voor de toorn en maak me rein.

Er is geen schuilplaats voor de toorn van God. Maar er is een schuilplaats in de toornende God zelf.


De mooiste versie op muzikaal gebied hoorde ik al bij Bob Kauflin, voor zijn project Upward. Luister hier.


Rock of Ages, Cleft for Me

Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee;
Let the water and the blood
From Thy wounded side which flowed,
Be of sin the double cure;
Save from wrath and make me pure.

Not the labors of my hands
Can fulfill Thy law's demands;
Could my zeal no respite know,
Could my tears forever flow,
All for sin could not atone;
Thou must save, and Thou alone.

Nothing in my hand I bring,
Simply to the cross I cling;
Naked, come to Thee for dress;
Helpless, look to Thee for grace;
Foul, I to the fountain fly;
Wash me, Savior, or I die.

While I draw this fleeting breath,
When mine eyes shall close in death,
When I soar to worlds unknown,
See Thee on Thy judgment throne,
Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee.

(Words by Agustus M. Toplady - Music by Thomas Hastings - Public Domain)

donderdag 8 juli 2010

Piano spelen op een gitaarHoe noemen ze dergelijk staaltje van virtuositeit: piano spelen op een gitaar?
Wil je er een les bij? Ik stel voor 'iets over nederigheid' ...

Boek Daniël benadrukt Gods soevereiniteit

"De Bijbel is een boek over God. Het boek Daniël is daarop geen uitzondering. We benadrukken dit bij het begin, want om een filmanalogie te gebruiken, de camera focust vaak op de menselijke rollen: Nebukadnezar, Belsazar, Darius, Cyrus. Maar we moeten ons niet laten misleiden, de belangrijkste functie van het boek Daniël is God openbaren aan ons, de lezers.

De Bijbel doet echter geen moeite om ons een abstract begrip van het karakter van God te presenteren. We hebben weinig in de Bijbel dat lijkt op een moderne systematische theologie; er is zeker geen oplijsten en beschrijven van Zijn karaktertrekken. God openbaart zichzelf in de gemeenschap met Zijn volk.

We zien dit in de belangrijkste metaforen voor God in de Bijbel. Hij is koning, strijder, herder, echtgenoot, vader en moeder, ervan uitgaand dat Zijn volk dan bestaat uit Zijn onderdanen, Zijn soldaten, Zijn schapen, Zijn vrouw, Zijn kinderen.

(...) Het boek Daniël gebruikt sommige van deze metaforen voor gemeenschap als een ondersteuning van het algemene thema van de Goddelijke soevereiniteit. (...) Maar Zijn soevereiniteit is niet abstract beschreven in dit boek, maar temidden een historisch proces, in de heel gewone dingen des levens.

We grijpen vooruit op een volledige beschouwing door eenvoudig te wijzen op de eerste verzen van hoofdstuk 1, waarin we zien dat het echt God is, en niet Nebukadnezar, die achter de Babylonische machtsontplooiing tegenover Juda zit.
Het is God, en niet Nebukadnezar en zijn onderwijs- en voedingsvoorschriften, die achter de buitengewone bekwaamheden van Daniël en zijn 3 vrienden zit. Het is God die achter Daniëls inzicht zit om tot het geheim van Nebukadnezars droom door te dringen in hoofdstuk 2. Elk hoofdstuk vertelt een ander verhaal, maar elk ervan is een verhaal van Goddelijke soevereiniteit."


(vrij vertaald uit 'Daniel' in de reeks 'The NIV Application Commentary', door Tremper Longman III, uitg. Zondervan, pag. 20 - Bekijk het boek bij Amazon)

maandag 5 juli 2010

Apostelen opgravenArcheologen die een graf van een christen onder een residentiële straat in Rome onderzochten, groeven er de vroegste afbeeldingen van de apostelen Andreas en Johannes op.

Bron: The Guardian

Media van 2010 Ligonier Conference online

Van de recente 2010 National Conference van Ligonier Ministries kun je de toespraken nu allemaal online terug bekijken via Christianity.com.
Ik tipte al eerder toen je de conferentie live kon volgen.

Thema is: moeilijke vragen waarmee christenen geconfronteerd worden.

Hier staan de files. Het is wat zoeken, maar zowel de vrijdagsessies als die van de zaterdag staan online.

Wie is toch deze ...Dank aan een van mijn schone zussen voor de tip.

Mp3's Resolved Conference 2010Van 25 tot 28 juni was er de Resolved conference, een organisatie van Grace Community Church (VS). Flink wat bekende namen op de sprekersrol.

Hieronder telkens de titels van de toespraken met de naam van de spreker.
De mp3-files van de spreekbeurten vind je dan hier. (Merk op: in de navigatiebalk vind je ook de edities van voorgaande jaren.)

Jesus: The Only Mediator - Rick Holland

So I Really Do Need a Priest - Al Mohler

Who is Jesus Christ? - Steve Lawson

I Wish I'd Been There - C.J. Mahaney

Jesus: Our Sovereign Savior - Steve Lawson

Jesus: The Eternal I Am - John MacArthur

Panel Discussion - Keynote Panel

A Vision of the Glorified Christ - John MacArthur

Experiencing Christ - Rick Holland

The Lamb Who Would Be King - Al Mohler

Called to Contend for Christ - C.J. Mahaney

Traditie: een fantastische knecht en een vreselijke meester"Er kan veel gezegd worden in het voordeel van traditie. Traditie maakt dat je weet wat je kunt verwachten, helpt ons ook om onze rol te kennen. Traditie markeert soms bijzondere gebeurtenissen als huwelijken, begrafenissen en reizen. Traditie is goed omdat het respectvol omgaat met de wijsheid van hen die ons voorgingen. Ze verbindt ons met het verleden.

Ik ben een grote fan van traditie. Maar Jezus was dit niet altijd. 'Traditie is het levende geloof van de doden', om Jaroslav Pelikan te citeren. 'Maar', zo vervolgde hij, 'traditionalisme is het dode geloof van de levenden'. Traditie kan vreselijk misbruikt worden. Het is een fantastische dienstknecht en een vreselijke meester.
Sommige van de meest dwaze en kwetsende dingen die we in ons leven doen, zijn te wijten aan de onbedachtzame onderwerping aan traditie. Traditie werkt soms als gif.

In Markus 7:1-13 trekt Jezus van leer tegen traditie. Hij citeert twee problemen in de tradities van de Farizeeërs.
Traditie werkt vergiftigend ...
(1) als we tradities die door mensen gemaakt zijn, opdringen als geboden die door God gemaakt zijn, en
(2) als we tradities die door mensen gemaakt zijn, gebruiken om principes die door God ingesteld zijn van hun kracht te beroven.
Soms vergeten we als conservatieven dat aan de Schrift toevoegen al even dodelijk is als er van weglaten."


Gelezen bij Kevin DeYoung, in een post getiteld 'When Tradition Turns Toxic'