zaterdag 29 augustus 2009

Ware vergeving is ver van onvoorwaardelijk

Volgens Chris Brauns in zijn uitstekend artikel "Unpacking Forgiveness" (hier te vinden) is vergeving voorwaardelijk. Christenen zijn niet geroepen om automatisch elke verkeerde daad te vergeven. Wat we wel moeten doen, is iedereen vergeving aanbieden.
Anders gezegd: we moeten een gedrag/attitude van vergeving vertonen.

Bijbelse vergeving is meer dan een gevoel. Het is iets dat gebeurt tussen 2 partijen, en het vindt alleen dan in de volste zin plaats wanneer de schuldige partij komt met berouw en de relatie hersteld wordt.

Nog een vertaald fragment:
"Automatische vergeving verpakt de niet-vergeving. Het herdefinieert vergeving als veel minder dan wat het in de Bijbel betekent. Het verhardt harten met bitterheid, isolatie en pessimisme.
De voorwaardelijke vergeving daarentegen focust op het Kruis. Het biedt het evangelie aan allen, en erkent dat dankzij Christus elke overtreder kan vergeven worden en iedere relatie hersteld. Deze vergeving heeft rust, wetende dat gerechtigheid zal geschieden."

Het weze duidelijk: ik beveel het artikel warm aan.

Brauns is de auteur van het boek "Unpacking Forgiveness: Biblical Answers for Complex Questions and Deep Wounds". Hier vind je nog een uitgebreide bespreking.

De zegen van een kritische vriend

"Een gevoelige vriend, die je week na week niet zal sparen in zijn kritiek, zal een veel grotere zegen voor je zijn dan duizend bewonderaars zonder onderscheidingsvermogen - als je gezond verstand genoeg hebt om zijn behandeling te ondergaan en genade genoeg om er dankbaar voor te zijn."

Charles Spurgeon, Lectures to My Students (Hier gelezen)

Aansteken, branden, verteren

"God, ik bid U, steek deze kaarsen van mijn leven aan en mag ik branden voor U.
Verteer mijn leven, mijn God, want het is van U.
Ik zoek geen lang leven, maar een vervuld leven, zoals U, Heer Jezus."

Uitspraak van Jim Elliot, geciteerd in Shadow of the Almighty, pag. 247. Elliot werd op jonge leeftijd als zendeling omgebracht door de Auca-stam die hij poogde te bereiken met het evangelie.

Oorspronkelijke tekst:
"God, I pray Thee, light these idle sticks of my life and may I burn for Thee. Consume my life, my God, for it is Thine. I seek not a long life, but a full one, like you, Lord Jesus."

woensdag 26 augustus 2009

Wat belooft ons meer geluk: zonde of God?

"Zonde doe je wanneer je hart niet tevreden is met God. Niemand zondigt omdat hij ertoe verplicht is. We zondigen omdat dit een bepaald geluk belooft. Die belofte maakt ons tot slaven, totdat we geloven dat God meer te begeren is dan het leven zelf."
Want uw goedertierenheid is beter dan het leven (Psalm 63:4a)
"Dit betekent dat de macht van dat wat de zonde ons belooft, verbroken wordt door de macht van Gods belofte. Alles wat God belooft voor ons te zijn in Jezus staat tegenover dat wat de zonde voor ons belooft te zijn zonder Hem."


(Toekomstige Genade, uitg. Buijten & Schipperheijn, door John Piper, pag. 10)

zondag 23 augustus 2009

Groetjes uit BretagneWellicht spreken de foto's voor zich. Als ze dit niet doen, dan halen we straks met plezier wat herinneringen op als extra commentaar.

donderdag 20 augustus 2009

Mijn verlangen


MY DESIRE - Jeremy Camp

You want to be real, you want to be empty inside
You want to be someone laying down your pride
You want to be someone someday
Then lay it all down before the king

You want to be whole, you want to have purpose inside
You want to have virtue and purify your mind

You want to be set free today
Then lay it all down before the King

This is my desire, this is my return
This is my desire to be used by You

You want to be real, you want to be emptied inside
And I know my heart is to feel You near
And I know my life
It's to do Your will
It's to do Your will

This is my desire, this is my return
This is my desire, to be used by You
Oo yea
This is my desire, this is my desire
To be used by You

All my life I have seen
Where You've taken me
Beyond all I have hoped
And there's more left unseen

There's not much I can do to repay all You've done
So I give my hands to use

This is my desire, this is my return
This is my desire, to be used by You
Oo yea
This is my desire, this is my desire
To be used by You

maandag 17 augustus 2009

"Wie zeg je, Bob Dylan?"

Hoe voelt het? Helemaal alleen staan? Volledig onbekend? Bob Dylan kan het weten.
Onlangs overkwam het hem in New Jersey.
Je leest het op de CNN-site.

Zach Nielsen doet dit voorbeeld van vergankelijke roem aan deze tekst denken:
Alle vlees is als gras
en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras;
het gras verdort
en de bloem valt af,
maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid.
(1 Petr.1:24-25)

Spurgeon: "Predik Christus of ga naar huis"

Tony Reinke vermeldt een paar quotes van Spurgeon over diens stokpaardje: Christus prediken. Een preek waar Christus niet in zit, vergeleek hij met een brood zonder bloem. "Geen Christus in je preek, meneer? Ga dan naar huis en predik niet meer tot je iets hebt dat het prediken waard is". Ik heb 2 quotes vertaald, hier vind je de overige.
"Christus weglaten? O mijn broeders, je kunt dan maar beter de preekstoel helemaal weglaten. Als een man één preek kan geven zonder Christus' naam erin te vermelden, zou dit zijn laatste moeten zijn, zeker de laatste die ook maar enige christen van hem zou moeten gaan beluisteren".
Uit de preek: “A Prayer for the Church” (1867)

"Laat Christus uit je prediking en je zult niets doen. Adverteer eens over heel Londen, meneer de bakker, dat je brood bakt zonder bloem; zet het in iedere krant: "Brood zonder bloem" en je mag snel je winkel sluiten, want je klanten zullen zich naar andere handelaars spoeden. ... Een preek zonder Christus in zijn inleiding, midden en slot is een vergissing in ontstaan en een misdaad in uitvoering.
Hoe groots ook de taal, het zal slechts veel gedoe zijn over niets als Christus er niet in zit. En met Christus bedoel ik niet louter zijn voorbeeld en de ethische lessen uit zijn leer, maar zijn verzoenend bloed, zijn wonderlijk voldoen voor de zonde van de mens, en de grote leerstelling van 'geloof en leef'.
Uit de preek: “Christ the Glory of His People” (22 maart 1868)

zondag 16 augustus 2009

God deelt unieke talenten uitOok in onze over-gemediatiseerde wereld is nog plaats voor verwondering. Bijvoorbeeld over het gitaarspel van dit 11-jarig talent.
Justin Taylor is ervan overtuigd dat Sungha Jung niet veel tijd doorbrengt met videospelletjes. Mogen we onze talenten optimaal en tot Gods eer leren gebruiken.
... ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.
(Jes 43:7)

zaterdag 15 augustus 2009

Hoe lang?

Terwijl wij vaak vragen “Waarom?”, vragen de mensen in de Bijbel vaker “Hoe lang?” Zij waren niet zozeer geneigd om God te vragen dat Hij een verklaring zou geven over de oorsprong van het kwaad, maar eerder bij God te pleiten dat Hij iets zou doen om een eind te maken aan het kwaad. En dit is (zoals we zullen zien) precies wat God belooft heeft te zullen doen.

- Dr. Christopher Wright, “The God I Don't Understand”, pag. 27
(Gelezen bij Zach Nielsen)

dinsdag 11 augustus 2009

Donders creatief koorMenselijke creativiteit ... wekt dankbaarheid tegenover God en ontzag voor Hem. Hij is niet die God zoals de slang hem voorstelde, een God die niet het beste met de mens zou voorhebben (vgl. Gen.3).

De song is trouwens het knappe "Africa" van Toto.
2 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde,
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.
3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen
hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt,
om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

4 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,
alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen altegader
en ook de dieren des velds,
9 de vogelen des hemels en de vissen der zee,
hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

10 O HERE, onze Here,
hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.

(Psalm 8:2-10)

WorshipGod Conference: downloads


De 2-jaarlijkse WorshipGod Conference is het geesteskind van de uitstekende muziek- en tekstschrijver Bob Kauflin. De conferentie is gewijd aan nadenken over, in de praktijk brengen van, en vreugde beleven in God-erende aanbidding. De editie 2009 is net voorbij (5-8 aug.), en de mp3's van de main sessions zijn al beschikbaar. De seminar-downloads volgen binnenkort.

Dit zijn de titels en sprekers:
- The God of Worship (John Piper)

- The Heart of Worship (John Piper)

- The Leaders of Worship (Jeff Purswell)

- The Church of Worship (Thabiti Anyabwile)

- Lessons Learned from Three Decades of Leading (C.J. Mahaney and Bob Kauflin)

- The Life of Worship (Bob Kauflin)

Bekijk ook nog even de gratis downloads van eerdere edities!

Alles achter deze link.

Praise Factory: gratis cursus kinderclub/zondagschoolCapital Hill Baptist Church (denk onder meer Mark Dever, Thabiti Anyabwile en Michael Lawrence) stelt zijn zondagschoolpakketten (Engelstalig) uit de "Praise Factory"-familie gratis beschikbaar voor downloads. Een vrijwillige gift wordt natuurlijk gewaardeerd.

Doel is theologisch correct materiaal beschikbaar te stellen voor niet-commercieel opvoedkundig gebruik. Vaak heeft de jeugdwerking van kerken een beperkt budget. Daarom deze handreiking.

Het materiaal is bedoeld voor pre-school- en elementary-leeftijd (als ik me niet vergis gaat het om kleuters en basisschool, maar misschien dat iemand die er beter in thuis is een corrigerend commentaartje kan nalaten).

De pakketten onder de noemer Praise Factory zijn "Teach, Take & Tell", "Big Questions and Answers for little people" en "The Praise Factory". Het gaat in grote lijnen om een systematische theologie voor kinderen. Maar laat je niet afschrikken door de dure term, bedoeld wordt dat er een degelijk onderbouwde theologische visie aan de grondslag ligt van het materiaal.

Lees hier meer backgroundinfo op de blog van de kerk.

Hier vind je de materialen zelf met nog veel meer uitleg.

maandag 10 augustus 2009

De schepping toont Gods grootheid

Randy Alcorn blogt over de schepping die verwijst naar Gods grootheid en schoonheid.
Hij gebruikt daarvoor prachtige foto's van National Geographic.

Omdat ik er niet in slaag om alle foto's hier te integreren, toch nog maar eens deze link naar het origineel.

Of bezoek de site van National Geographic.

Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. (Rom.1:20)

Mp3's voor mannen

Mp3's voor mannen, waar ze bovendien nog beter van worden? Je vindt ze hier.

Mij spreken onder meer de toespraken van Bryan Chapell aan, over hoe genade mannen verandert. Of mocht ik nog niet verklappen dat het over downloads gaat van The Gospel Man Initiative?

Naar de Backstreet Boys en terug

Een van m'n favoriete bloggers, Tim Challies, publiceert een interview met Burk Parsons. Never heard of? Kan zijn, deed bij mij al evenmin een bel rinkelen.
Parsons is vandaag een getrouwe discipel van Christus. In zijn tienerjaren werd hij de Backstreet Boys ingeloodst. Maar hij nam - hoe jong hij toen nog was - de beslissing om er zelf uit te stappen.

Het hele interview krijg je bij Challies in deeltjes.

- Deel 1

- Deel 2

De rest volgt later.

Een vertaald gedeelte uit het 2de deel van het interview, dat vandaag online kwam:


"Veel van de christen vrienden en volwassenen rond me zeiden dat het er op leek dat God een door voor me opende. Hierin ligt het gevaar van de 'open-deur-theologie': gewoon omdat een deur schijnbaar openstaat, betekent nog niet dat we er ook moeten door stappen; en gewoon omdat een deur schijnbaar gesloten is betekent nog niet dat we ze niet moeten inbeuken en er door stappen."


Amen. Beproefd en ook waar bevonden.

Wolken van beproeving (2)


En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
(2Kor.12:9-10, NBG-vertaling)

Zo waren bewolkte dagen tijden van de nabijheid van de Heere, dagen van onafgebroken gemeenschap en van de bijzondere ervaring van Zijn genade. De wolken namen slechts de scherpte van het licht weg, niet het licht zelf. Het waren dagen van roemen, dagen van welbehagen en dagen van bijzondere kracht.

Nu weet u, christen, hoe het in het leven van overvloedige genade in alles te allen tijd met de wolken zal gaan en welke voorziening de trouwe Heere daarvoor heeft getroffen. Het is alles samengevat in één zin: ‘Mijn genade is u genoeg.’ Er kan geen toestand, nood of benauwdheid komen zo diep, zo zwaar of zo groot, of Zijn genade heeft het alles van tevoren gezien en van tevoren erin voorzien. versta het toch en als het niet verstaan kunt, geloof het! Vertrouw het overige aan Hem toe: ‘Mijn genade is u genoeg!’ Want vergeet dit toch niet: hoe zwakker u wordt in uzelf, vertrouw des te meer: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’

Christen, krijgt u er geen zin in om met Paulus te zeggen: ‘Als dat zo is, zal ik in plaats van klagen en vrezen veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone’? Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, ‘want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ Doe het toch! Zoals Paulus bijna twintig jaar nadat hij deze belofte heeft ontvangen, het getuigenis kon afleggen: ‘De Heere heeft niet altijd alleen genoeg gegeven, maar de genade des Heeren is zeer overvloedig geweest’, zo zult ook u ondervinden dat Hij uw geloof niet zal beschamen.
Uit: “Schep mij een rein hart” (Bijbels dagboek – Andrew Murray, samengesteld door L.J. van Valen – Uitg. De Banier. Overdenking van 8 augustus)

zondag 9 augustus 2009

Wolken van beproeving (1)

(...) maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
2Kor.12:9-10

Wolken zijn op velerlei wijzen voor de aarde tot zegen. Zij geven het oog rust van het volle, felle licht, dat soms te scherp is. Zij bereiden de aarde de zegen van regen en kou. In die kou groeit de boom langzamer, maar zijn hout is beter dan van bomen in warme streken. De wolken nemen het licht van de zon niet weg zoals de nacht. Maar zij verzachten het en beschermen ons waar het schadelijk is. Zo zijn de wolken voor de christen ook tot zegen.

Wij kunnen dit aan het voorbeeld van Paulus zien. Er was een tijd dat er een wolk over zijn leven hing. Die wolk was geen zonde, ook geen bestraffing van Gods toorn. Nee, maar een beproeving, een zwakheid die hem vernederde. Satan bediende zich hiervan om hem het leven bitter te maken. hij bad ernstig of die wolk weggenomen werd. Het antwoord was: ‘Nee.’ Maar daarbij kwam het woord: ‘Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’


Paulus leerde een les die hij nooit vergeten is: dat wolken het licht van de zon niet wegnemen, maar juist door de zon uit de aarde geboren worden om voor de aarde tot zegen te zijn. Hij leerde dat in zwakheid de genade hem werkelijk nabij was en beter werken kon dan in ongemengde voorspoed. Daarom nam hij het besluit: Ik zal veel liever roemen in zwakheden. Ik zal God danken wanneer er wolken zijn, want juist door deze zegent de zon de aarde.

Zo heeft Paulus soms ook dit lied gezongen: ‘Psalmzingt onze God, Die de hemel met wolken bedekt!’


Uit: “Schep mij een rein hart” (Bijbels dagboek – Andrew Murray, samengesteld door L.J. van Valen – Uitg. De Banier. Overdenking van 7 augustus)

Noem me aub niet religieus of ik bega nog een erge zonde (2)- Religie:
Wanneer omstandigheden in mijn leven tegenzitten, ben ik boos op God of op mezelf, aangezien ik geloof – net zoals de vrienden van Job – dat iedereen die goed is een comfortabel leven verdient.

- Het evangelie:
Wanneer omstandigheden in mijn leven tegenzitten, dan worstel ik, maar ik weet dat mijn straf op Jezus viel en terwijl hij dit misschien toestaat om mij te vormen, zal Hij toch zijn Vaderlijke liefde betonen in mijn beproeving.


(Vrij vertaald, naar: Tullian Tchividjian)

zaterdag 8 augustus 2009

Voortdurend zicht op Christus

"De inwoning van Christus door het geloof ... is om Jezus voortdurend voor ogen te houden, een voortdurend zicht op Hem te hebben. Ik noem het zo omdat een mens in de praktijk niet voortdurend aan Christus denkt; maar het is als een mens die niet voortdurend naar de zon kijkt, maar toch het licht ervan ziet ...
Zo zou je het zicht op en de kennis van Christus met je moeten meedragen en het voor ogen moeten houden."

Thomas Goodwin (1600—1679), uit "The Works of Thomas Goodwin" (RHB), 2:411.
Gelezen bij Tony Reinke.

Het geheim van het gebed (Ravenhill)

"Het geheim van gebed is gebed in het geheim."

"Een zondigende mens zal ophouden met bidden, een biddende mens zal ophouden met zondigen."

(Leonard Ravenhill)


Oorspr.:
- The secret of praying is praying in secret.
- A sinning man will stop praying and a praying man will stop sinning.

vrijdag 7 augustus 2009

Waar zou jij staan als het jou overkwam?

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
(...)
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

(Psalm 15:1+3)

“Drijf de spot niet met je naaste, maar beschouw jezelf als een even grote zondaar, en dat dezelfde gebreken ook nog bij jou kunnen voorkomen.
Kun je zijn daden niet goedpraten, doe het dan met zijn intentie die misschien goed was; of als de daad boos was, denk dan dat het kwam door zijn onwetendheid.
Kun je hem op geen enkele manier verexcuseren, denk dan dat hem een grote verzoeking overviel, en dat jij slechter zou zijn als die verzoeking jou overkwam; en dank God dat hetzelfde je niet overkomen is.
Veracht geen mens die een zondaar is, want hoewel hij vandaag misschien slecht is, morgen kan hij zich van zijn weg afkeren.”

William Perkins, 1558-1602.

woensdag 5 augustus 2009

Met God het klokje rond

De hele dag behoort de Here toe ...
“Uwer is de dag, uwer ook de nacht”
(Ps.74:16)

“In God roemen wij de ganse dag,
uw naam zullen wij loven voor altoos.”
(Ps.44:9)

De morgenstond geeft jubel in de mond ...
“Ik echter bezing uw sterkte,
des morgens jubel ik over uw goedertierenheid”
(Ps.59:17a)

Tot ’s avonds ...
“... waar de morgen gloort en de avond daalt, brengt Gij gejuich.”
(Ps.65:9b)

Zelfs bij nacht verheft Hij ons hart ...
“Als met vet en merg word ik verzadigd,
mijn mond looft met jubelende lippen,
wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede,
in nachtwaken over U peins.”
(Ps.63:6-7)

dinsdag 4 augustus 2009

Lied voor doodgewone christenen – Groot is uw trouw

Mooie post van Bob Kauflin op zijn blog: worship matters. Hij schetst de geschiedenis van het lied “Groot is uw trouw”. Het kan elke christen bemoedigen die zijn of haar leven maar heel gewoontjes vindt. Het verhaal achter het lied toont dat het slechts de vrucht is van een trouwe man met een eenvoudig geloof in een trouwe God.

Thomas Chisholm beschreef zichzelf soms als “gewoon een oude schoen”. Hij werd geboren in 1866 in een houten hut in Kentucky. Hij kwam tot bekering toen hij 27 was, werd voorganger op zijn 36ste, maar moest die job een jaar later al opgeven wegens zijn slechte gezondheid. Het grootste deel van zijn leven werkte hij als verzekeringsagent in New Jersey. Hij stierf in 1960 toen hij 93 jaar was. Gedurende zijn leven schreef hij meer dan 1200 gedichten, maar van de meeste ervan zal niemand ooit horen.

Maar terug in 1923, toen hij aan 57 “zijn bloeitijd al voorbij was”, zond Thomas Chisholm een aantal van zijn gedichten naar William Runyan bij de Hope Publishing Company. Een ervan was "Great is Thy Faithfulness" (“Groot is uw trouw”), gebaseerd op Klaagliederen 3:22-23. (“Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!”)

Runyan was vooral aangesproken door "Great is Thy Faithfulness". Hij zocht er een melodie op die een weerspiegeling zou zijn van de verwondering over en dankbaarheid voor Gods trouw, zoals die tot uiting kwam in de liedtekst. Schijnbaar slaagde hij erin.
Het lied werd al snel een favoriet in het Moody Bijbel Instituut, en later zong George Beverly Shea het op de campagnes van Billy Graham. Nu is het over de hele wereld bekend en wordt het gebruikt om miljoenen christenen aan te moedigen hun vertrouwen te stellen in een trouwe God.

Behoorlijk indrukwekkende geestelijke vrucht uit het leven van een verzekeringsagent.
Toen Chisholm 75 was, schreef hij in een brief:
“Mijn inkomen is nooit groot geweest, door de zwakke gezondheid die ik sinds mijn jeugd meedraag. Hoewel ik hier niet mag tekortschieten in het vermelden van de voortdurende trouw van een God die zich aan Zijn verbond houdt. Hij heeft me op wonderlijke wijze zijn voorzienige zorg getoond. Ik blijf me er dankbaar over verbazen."

Kauflin voegt nog een korte analyse toe van het lied. Het heeft in het Engels 3 verzen en een refrein.

Het eerste vers spreekt van Gods trouw zoals geopenbaard in Zijn Woord, en is afgeleid van Jakobus 1:17. “elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.”

Vers 2 handelt over Gods trouw zoals geopenbaard in de schepping. De seizoenen, de zon, de maan en de sterren hebben alle hun volmaakte koers, geordend en rustig, geleid door Gods trouwe hand en zonder enige hulp van onze kant.

Vers 3 herinnert ons aan Gods trouw zoals geopenbaard in onze levens. Hij vergeeft al onze zonden, vervult ons met zijn vrede, verzekert ons van zijn tegenwoordigheid, geeft ons kracht, hoop en zegeningen die te talrijk zijn om ze te kunnen tellen!

Welke uitdagingen, beproevingen of ontgoochelingen je misschien ook momenteel doormaakt, dit lied herinnert ons dat Gods beloften waar zijn, dat Hij onveranderlijk is, dat zijn ontferming blijft en dat zijn trouw aan ons in Jezus Christus meer is dan goed – ze is FANTASTISCH!

God heeft geen ongelooflijk begaafde of bijzonder beroemde mensen nodig om deze waarheden uit zijn Woord te verkondigen – alleen trouwe mensen.


Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Dit is nog het 2e vers uit de Engelse tekst:
Summer and winter and springtime and harvest,
Sun, moon and stars in their courses above
Join with all nature in manifold witness
To Thy great faithfulness, mercy and love.

Morgen release nieuwe cd Sovereign Grace: Sons & Daughters

Een keur van tekstschrijvers en muzikanten heeft meegewerkt aan Sons & Daughters, de nieuwe cd van Sovereign Grace Music: Bob Kauflin, Mark Altrogge, Steve en Vikki Cook, ... Deze namen kom je vaak tegen bij het betere werk in de Nederlandstalige Opwekkingsbundel.

Vrij vertaald en samengevat van de website van Sovereign Grace Music:

"De liederen op deze cd zijn bedoeld om onze aandacht te vestigen op de onschatbare liefde van God, die ons door Jezus Christus als kinderen aangenomen heeft (Ef.1:5). We maken deel uit van Gods gezin - in Christus zijn we voor eeuwig de voorwerpen van de bijzondere en diepe liefde en genade van God. Deze bijbelse realiteit drijft ons opnieuw tot het verkondigen van de grootheid van God, wiens genade hopeloze rebellen tot geliefde kinderen maakte."

“And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, ‘Abba! Father!” (Gal. 4:6)

Hier kun je samples beluisteren en alles in oorspronkelijke versie nalezen.

maandag 3 augustus 2009

Gratis e-boek over discipelschap: Fight ClubsJe vindt de gratis download van "Fight Clubs - Gospel centered discipleship" hier.
Het 55 pagina's tellende boekje is geschreven door Jonathan Dodson en is een uitgave van ReLit (The Resurgence).

Een stukje uit de aanbeveling op de site van The Resurgence:

"Als je geworsteld hebt om Jezus te volgen door af te dwalen van het evangelie naar een plichtmatig wetticisme of morele onverschilligheid, dan is dit boek voor jou! Fight Clubs is een radicale oproep om de strijd van het geloof te strijden in de kracht van het evangelie.

Dodson roept ons op om mee te strijden in het gevecht tegen zonde, wetticisme en losbandigheid door naar Christus en het evangelie te kijken. Het boek rust ons toe om de strijd van het geloof te strijden door de vluchtige beloftes van de zonde aan het licht te brengen en ons te trekken naar de van genade doordrenkte beloftes van God."

Dodsons boek voorziet ook in een strategie om zonde te bevechten als kerk/gemeente, in kleine strijdende gemeenschappen: Fight Clubs.
"Read this book; form a fight club; and start fighting in the strength of the gospel."

Dit is de inhoudstafel:
Introduction

1. Why Fight?: The Call to Fight

2. Fighting for the Church: The Failure of Accountability

3. How to Fight: Motivations for Discipleship

4. Fighting with the Church: The Three Conversions of the Church

5. Fight Club: Practical Gospel-centered Discipleship

Appendix 1: Gospel-centered Questions to Ask

Appendix 2: Gospel-centered Resources

Nog wat meer info nodig? Er is ook een Fight Clubs-pagina op de site van The Resurgence.

zaterdag 1 augustus 2009

Wie mag wonen op uw heilige berg?

Here, ... wie mag wonen op uw heilige berg?
(Ps.15:1)

"Wel wie is hij? Zeg het, als je kunt, wie zal dit verblijf verwerven?
Pilatus zal zeggen 'Zie, de mens!' En Johannes 'Zie, het Lam van God!'"

(John Barclay, geciteerd door A.A. Bonar, in loc.)

Noem me aub niet religieus of ik bega nog een erge zonde (deel 1)Bij Tullian Tchividjian las ik een tijd terug een vergelijking tussen het evangelie en religie, gebaseerd op preken van Tim Keller.

In contacten met de gemiddelde Vlaming zie ik op dit vlak veel verwarring: religie is waar we mee bekend zijn. Dus pogen mensen het evangelie vaak in hun religieus referentiekader in te passen.

De komende tijd hoop ik een paar verduidelijkende (?) quotes te posten. Hier de start:


Religie: Ik gehoorzaam en daarom kan God me aanvaarden.
Het evangelie: Ik ben aanvaard en daarom kan ik gehoorzamen.

Religie: De basis van mijn motivatie is angst en onzekerheid.
Het evangelie: Mijn motivatie is gebaseerd op dankbare vreugde.

Religie: Ik gehoorzaam God om dingen van Hem te bekomen.
Het evangelie: Ik gehoorzaam God om God Zelf te bekomen – om mijn vreugde in Hem te vinden en meer op Hem te lijken.

Vreest de psalmist of niet?

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U;
op God, wiens woord ik prijs.
Op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou vlees mij aandoen?
(Psalm 56:4-5)

Kent de psalmist (David is de auteur van Psalm 56) nu vrees of niet?
Ik vrees / Ik vrees niet ...
In zijn vrees verliest hij in elk geval zijn vertrouwen in God niet. Zijn vertrouwen is nog steeds gevestigd op de woorden van zijn trouwe God. Hij prijst het woord van God.

De vertaling van de Naardense Bijbel werpt een mooi licht op deze verzen:

Op de dag dat ik bevreesd word,
zoek ik veiligheid bij u,
bij God, wiens woord ik loof,
bij God weet ik mij veilig, ik vrees niet.
(Psalm 56:4-5)

Soms dreigen we in angst te komen, dreigen we bevreesd te worden ('op de dag dat ik bevreesd word'). Maar dan kennen we een toevlucht: bij onze trouwe God kunnen we veiligheid zoeken zodra we in vreeswekkende omstandigheden gebracht worden. Daar (her)vinden we onze veiligheid en ontdekken we dat vrees niet nodig is.
De Here is mijn licht en mijn heil,
voor wien zou ik vrezen?
De Here is mijns levens veste,
voor wien zou ik vervaard zijn?
(Psalm 27:1)

Lloyd-Jones: "Wie de last voelt bidt"

De man die echt de last voelt is een man die gedrongen wordt om op zijn knieën te gaan en gedrongen wordt om de tegenwoordigheid van God te zoeken. Want hij beseft dat dit een opgave is die God alleen kan afhandelen. Hij kent de last. En een man die een last draagt is een man die bidt.

Dr. Martyn Lloyd-Jones in een preek over Genesis 26:17-18