zaterdag 31 mei 2008

De jeugd van tegenwoordig: knip en plak


Heel interessant zijn de resultaten van het jongerenonderzoek (12-24 j) van Studio Brussel. Peter Van de Veire mocht ze gisteren presenteren. Klik hier voor de links op de Stubru-pagina.

Hier al een voorproef van de site van Stubru:


"Studio Brussel vraagt zich af hoe jongeren vandaag over zichzelf denken: vinden ze zichzelf materialistisch, zijn ze eerder conservatief, zitten ze werkelijk de hele dag online? Studio Brussel deed onderzoek bij jongeren tussen 12 en 24 jaar en kwam tot enkele opmerkelijke resultaten.

Zo zegt 62% van zichzelf materialistisch te zijn en graag geld uit te geven aan laptops, gsm, kleding en reizen. Bijna 70% van de jongeren vindt trouw in relatie belangrijk en de helft zegt klaar te zijn om zich voor de rest van hun leven te binden aan hun lief.

De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow belicht zes stellingen met expert Herman Toch van onderzoeksbureau Synovate en een hoop jong volk. Dit zijn de stellingen:

De jeugd van tegenwoordig is materialistisch
De jeugd van tegenwoordig is altijd online
De jeugd van tegenwoordig is hondstrouw
De jeugd van tegenwoordig doet graag eens onnozel
De jeugd van tegenwoordig heeft een mening
De jeugd van tegenwoordig wil alles en wil het nu

De eindconclusie van Herman Toch: de jeugd van tegenwoordig heeft veel dromen en verwachtingen, maar is vooral ook optimistisch en toekomstgericht. Verder kan je ook spreken van een knip- en plakgeneratie: afhankelijk van de context passen ze hun identiteit aan."

vrijdag 30 mei 2008

Onbekende indianenstam ontdekt - zijn er nog Elliots?


Diverse media berichten dat een onbekende indianenstam ontdekt is in het oerwoud in Brazilië. Het verhaal doet me denken aan Jim Elliot, die destijds samen met enkele vrienden vermoord werd toen hij aan dergelijke mensen (de Waodani) het evangelie wilde brengen. Zijn er vandaag nog "Elliots" die deze mensen op hun hart dragen (bijvoorbeeld door voor hen te bidden)?

Dit is het bericht dat De Tijd op zijn website plaatste:
"Onbekende Indianenstam ontdekt in Brazilië
In het Amazonegebied op de grens tussen Brazilië en Peru, hebben wetenschappers een nieuwe, voorheen onbekende, Indianenstam ontdekt. Ze vlogen met een helikopter over het regenwoud en werden met pijlen beschoten door de roodgeverfde Indianen.
(belga) - De FUNAI, het agentschap dat instaat voor de bescherming van de Indianen in Brazilië, controleerde het gebied vanuit de lucht om illegale houthakkers op te sporen. Die bedreigen de leefwereld van de Indianen.
Ze ontdekten een stam waarmee nog geen contact is gelegd. De Indianen richtten onmiddellijk hun pijlen op de helikopter." (foto reuters)

Over het verhaal van Jim Elliot werd trouwens een steengoede film gemaakt, die je ook bij ons in de videotheken vindt: End of the Spear.

Kansen voor de kerk: "Zie de minderheid als uitdaging"

Gisteren (donderdag 29 mei) was Stuart Murray (UK), theoloog en gemeentestichter, hoofdspreker op het symposium "Samen leren" - een organisatie van de IZB, het dienstencentrum van de PKN, de Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad brengen vandaag een verslag.


RD: "Christenen zijn in de samenleving een minderheid geworden en de kerk is verschoven van het centrum naar de marge. Volgens de Engelse theoloog en gemeentestichter Stuart Murray biedt dat veel kansen voor de kerk. (...) De kerk in de marge moet de marges opzoeken en het verhaal van een radicale Jezus vertellen, aldus Murray. Het is een verhaal dat niemand meer kent, want alle binding met het christendom is men kwijt. „Maar het blijft een verhaal dat gaat over mensen in de marge die gered worden. Treur én vier feest om het eind van de sinds eeuwen gekerstende samenleving."

Lees hier verder in het RD.

ND: "Christenen staan in de overgang naar een postchristelijk tijdperk voor nieuwe uitdagingen, vindt de Brit Stuart Murray. ,,Wij moeten Bijbelse verhalen vertellen aan hen die er nog nooit van hebben gehoord. (...) Een Engels jongetje hoorde op de middelbare school voor het eerst het echte kerstverhaal. Het fascineerde hem en na afloop had hij twee vragen aan de leraar: waarom is dit mij nooit eerder verteld? En: waarom hebben ze de baby een vloek als naam gegeven?
Met dit voorbeeld illustreerde Stuart Murray gisteren in Utrecht dat het postchristelijk tijdperk voor de deur staat. In zijn boeken Post-Christendom en Church after Christendom en Changing Mission probeert de Brit aan te tonen dat de tijd van het christendom voorbij is en de samenleving zich in een overgangsfase bevindt. ,,Dat geeft mogelijkheden die we honderden jaren niet hebben gehad. Toen hoorde je niet: 'Ik ben geïnteresseerd, vertelt u eens verder'.'' Daarvoor is het wel nodig 'tweetalig' te zijn: voor hen die de kerk kennen en voor hen die de kerk niet kennen. En creatief, om op nieuwe manieren mensen te bereiken."

Hier lees je het vervolg van het artikel uit het ND.

Politie slaat bijbels af

Bericht uit het Nederlands Dagblad:

De leiding van de politie Amsterdam-Amstelland gaat niet in op het aanbod van de Gereformeerde Bijbelstichting om elke agent gratis een bijbel ter beschikking te stellen.
Aanleiding voor het gebaar van de organisatie was de korting die de Amsterdamse korpsleiding haar personeel geeft op de aanschaf van twee boeken van de schrijver Kader Abdolah, een moderne vertaling van de Koran, en een beschrijving van het leven van de profeet Mohammed.

Volgens de politietop gaat de organisatie uit Leerdam voorbij aan de reden waarom het korps ervoor koos de boeken tegen gereduceerd tarief aan te bieden. ,,Wij willen niet in een discussie terecht komen van Bijbel versus Koran. Wij willen de politiemensen de gelegenheid geven zich te kunnen verdiepen in aspecten waar zij in het politiewerk mee te maken krijgen. Wij willen zorgen dat zij meer begrip krijgen voor en zicht krijgen op een levenswijze en cultuur waar zij binnen onze regio dagelijks mee te maken krijgen.'' De Amsterdamse politie wijst erop dat de westerse cultuur gebaseerd is op het christendom. ,,Wij gaan er dan ook van uit dat die bekend is.''

Duivels verliezen

Is er een parallel tussen het voetbal en de kosmische geestelijke strijd?
Zeker: op het eind hebben de Duivels altijd verloren.

Er zijn nog zekerheden in het leven. God zij dank. En dat laatste meen ik.

donderdag 29 mei 2008

6 manieren om je gebeden onder het plafond te houden


Tim Challies gaf onlangs 6 mogelijke hindernissen voor je gebed: Six Ways to Hinder Your Prayers. Ik som ze even op, maar je klikt hier om het volledige stuk (in het Engels) te lezen.

God verlangt om onze gebeden te verhoren. Maar toch worden onze gebeden vaak verhinderd. Daar zijn wij de enige oorzaak van. De Bijbel geeft 6 mogelijke verhinderingen aan.


ZELFZUCHTIGE MOTIEVEN

Jakobus 4:3: "En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen."
We moeten vragen naar Gods wil.


NIET LUISTEREN NAAR GODS WOORD

Als we ons niet onderdompelen in de Bijbel en niet gehoorzaam zijn aan wat we leerden, kunnen we niet verwachten dat God onze gebeden zal verhoren.
Luister maar wat Salomo aangeeft in Spreuken 28:9: "Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel."
We bidden best en meest effectief als we doordrenkt zijn van Gods woord.


ONVERGEVENDE HARTEN

Zelfs de grootste zonden tegen ons begaan, wegen niet op tegen hoe wij tegenover God gezondigd hebben. In Markus 11:25 zegt Jezus: "Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft." Koesteren we haat of verzet tegen anderen, dan moeten we niet verwachten dat onze gebeden zullen verhoord worden.


ONENIGHEID IN HET GEZIN

Het is Gods wil dat er vrede en harmonie is binnen het gezin en dat we daaraan werken. Elke vader heeft daar een voortrekkersrol in te spelen. De apostel Petrus, zelf gehuwd, vermaant echtgenoten om begripvol met hun vrouw om te gaan en gevoelig te zijn voor hun noden: "U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg." (1Petr3:7)
De relatie tussen man en vrouw moet die van Christus en zijn gemeente weerspiegelen.


ONBELEDEN ZONDE

Psalm 66:18: "Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord."
Voor we besluiten dat het niet naar Gods wil is om ons te geven wat we bidden, moeten we eerst ons hart onderzoeken of er geen onbeleden zonde in de weg staat.
Terwijl we voortdurend acht moeten geven op ons hart, kunnen we ook God vragen om onze zonde te tonen.


TWIJFEL

God wil dat we Hem vertrouwen - zowel wat zijn vermogen als wat zijn wil betreft om te zorgen voor wat we vragen om te groeien in godsvrucht. Jakobus 1:5-7: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen."
Ons gebed kun je niet los zien van ons geloof. We moeten vragen met verwachting, natuurlijk mits we verlangen wat we echt nodig hebben en eer zal geven aan Hem.


CONCLUSIE

In Lukas 18 vertelt de Heer een gelijkenis om ons tot bidden aan te zetten. Lees maar vers 1: "Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven." We worden hier opgeroepen om te volharden in gebed. Blijven we bidden en ontvangen we niet, dan moeten we ons afvragen waarom onze gebeden verhinderd worden. Dit kan ons leiden tot een inniger relatie met God.

woensdag 28 mei 2008

Ruim een op de zes wereldburgers rooms-katholiek

Berichtje uit het Reformatorisch Dagblad:

Ruim een op de zes bewoners van de wereld is rooms-katholiek. Het aandeel is daarmee tussen 2000 en 2006 op hetzelfde niveau gebleven. Het aantal bisschoppen nam in die jaren met ruim 350 toe, het aantal priesters met 2000.

Dat blijkt uit het statistisch jaarboek van de Rooms-Katholieke Kerk, dat het Vaticaan dinsdag publiceerde. Het geeft informatie over de ontwikkeling van de kerk tussen 2000 en 2006.

In Europa was de stijging van het aantal rooms-katholieken in die jaren minder dan 1 procent, maar daar woont nog altijd een kwart van alle rooms-katholieken. Op het Amerikaanse continent was de groei 8,4 procent. De toename was het sterkst in Afrika, waar het aantal rooms-katholieken met meer dan 20 procent toenam tot 158 miljoen.

Lees hier verder.

Christendom kan niet tamelijk belangrijk zijn

Over het christelijk geloof schreef C.S. Lewis: "Als het onwaar is, dan is het onbelangrijk. Als het waar is, dan is het oneindig belangrijk. Het enige dat het niet kan zijn, is tamelijk belangrijk."

dinsdag 27 mei 2008

ADHD, ADD, PPD-nos of AspergerIn juni 2006 gaf Jan Simmering, jongeren- en gezinsbegeleider uit Heelweg (Nederland), 3 lezingen over kinderen met een emotionele handicap als ADHD, ADD, PDD-nos of Asperger. Doel was ouders handvatten bieden bij de specifieke problemen die deze stoornissen met zich meebrengen.

Omdat ik toch af en toe nog de vraag krijg of die lezingen nog verkrijgbaar zijn, zet ik ze online. De eerste is al geüpload, de rest volgt wanneer ik de tijd vind.

Hoe vind je ze terug?
Surf naar www.dropboks.com
Log in als janleplae(apenstaartje)hotmail.com
en gebruik het paswoord: mvgebed

Je krijgt vervolgens een nieuw venster met een aantal mapjes. De mp3's van de lezingen van Jan Simmering vind je onder een herkenbare naam terug: "Jan Simmering ADHD ea"
Dubbelklikken op het bewuste mapje, vervolgens krijg je een lijstje met de namen van de mp3's. Je kunt ze downloaden door er met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor "download". Niet voor "rename" of "delete"!
In het nieuwe venster kies je "opslaan" en bepaal je waar je de bewuste file op je computer bewaart.

Geef de link van dit bericht door aan al wie er baat bij heeft!

maandag 26 mei 2008

New Attitude conferentie 2008 - mp3's

Momenteel is in de VS de conferentie New Attitude aan de gang, voornamelijk gehost door Joshua Harris, maar ook breder gedragen. Als sprekers vind je er nogal wat vaste waarden, zoals John Piper, CJ Mahaney en andere Al Mohlers.

Zoals dat vandaag hoort, wordt er ook ge-liveblog-d (of schrijf je dat met t? Ik blogde/blogte?). Je vindt er onder meer meteen downloads van de toespraken (elders op de site staan nog oudere downloads). Dit is het schema voor dit jaar:

Ripping, Burning, Eating: A Right Response to God's Word
(Josh Harris • Saturday, May 24)

The Authority of Scripture
(Mark Dever • Sunday, May 25)

Bible Q&A
(Al Mohler • Sunday, May 25)

The Troubled Soul: God's Word and Our Feelings
(C.J. Mahaney • Sunday, May 25)

What's the Point?: Growing in Vision for Diligent Study
(Eric Simmons • Monday, May 26)

William Tyndale: A Life Transformed By God's Word
(John Piper • Monday, May 26)

Fighting for Faith with God's Word
(John Piper • Monday, May 26)

God as Father: Understanding the Doctrine of Adoption in God's Word
(C.J. Mahaney • Tuesday, May 27)

zondag 25 mei 2008

Goedkoop discipelschap

"Discipelschap dat jou niets kost, is ook maar precies zoveel waard."

"Discipleship that costs nothing is worth precisely that."


Gezegde, geciteerd in "Discipleship on the Edge" (pag. 55), commentaar op Openbaring door Darrell W. Johnson. (Regent College Publishing)

"Religie is helemaal niet terug"


Het Nederlands Dagblad bericht over een studiedag rond jongeren en geloof, onder de titel "Kerk op zoek naar jonge zinzoekers":

"Kerken moeten op zoek naar de zinzoekers onder jongeren, volgens sociologe Monique van Dijk. Jongeren houden er een vaag godsbeeld op na.

Zoek de jongeren op de plekken waar ze zijn, in plaats van hen te benaderen vanuit de kerk of het vak levensbeschouwing op school. Gebruik andere woorden dan de geijkte religieuze taal, die jongeren niets meer zegt. Dat advies gaf dr. Monique van Dijk-Groeneboer gisteren tijdens een symposium in Utrecht. ,,Er zijn veel zinzoekers onder jongeren, aan wie kerken hun verhaal kunnen brengen en die op hun beurt kerken en jeugdwerkers informatie kunnen verschaffen over hoe jongeren met religie bezig zijn'', motiveerde de wetenschapster, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, voor een volle zaal met godsdienstsociologen, kerkelijk werkers en godsdienstonderwijzers.

Het symposium was georganiseerd door de Vlaams-Nederlandse werkgroep godsdienstsociologie en het tijdschrift Religie en Samenleving. Van Dijk presenteerde een - nog niet helemaal afgerond - onderzoek onder 2050 havo- en vwo-scholieren op rooms-katholieke middelbare scholen, het derde onderzoek in tien jaar tijd.

Er was weinig nieuws onder de zon: jongeren geloven wel in 'iets', in een hogere macht, maar hebben de traditionele godsbeelden van geloof en kerk afgezworen. Ze knutselen hun eigen religieuze bouwwerk in elkaar.

Vage godsbeelden, vallend onder het begrip ietsisme , scoorden in het onderzoek het hoogst. Hoe concreter het godsbegrip, hoe minder aanhangers. Op de vraag of God voor hen de God van de Bijbel is, antwoordde 22 procent 'ja'; 16 procent gelooft in een God die zich in Jezus Christus heeft doen kennen. De top drie van belangrijke levensdoelen is: 'vrij en onafhankelijk zijn', 'een gelukkige relatie hebben', 'een goed mens zijn'.

Praktisch theoloog Ruard Ganzevoort presenteerde een ander onderzoek, onder 592 studenten van christelijke pabo's. Daaruit kwam naar voren dat jongeren begrippen als heil en onheil nauwelijks religieus duiden. En als ze dat al doen, dan vooral bij moeilijke ervaringen op het gebied van gezondheid, relaties of werk. Bij geloof denken ze niet aan 'het diepste van jezelf', maar eerder aan een leidende kracht.

,,Als we religieuze termen gebruikten, dan kelderde het cijfer. Een soort pavlovreactie, los van de inhoud: zodra God of geloof genoemd wordt, is er een groep die automatisch 'nee' zegt. Zodra we die termen weglieten, gaven ze een genuanceerder oordeel'', aldus Ganzevoort.

Respect

Er zijn nog wel jongeren die geloof belangrijk vinden, zei Van Dijk, en jongeren die uitgaan van een waarde als respect. ,,Vanuit dit wat vage, grijze, ietsistische gebied kunnen jongeren wellicht ineens, onverwacht geraakt worden door geloof of religie.'' In de richting van het publiek: ,,Hier ligt voor u misschien een taak.''

Ganzevoort vertelde van studentes die openstonden voor religie: een zocht het in moderne hekserij, een ander vond haar heil in een pinkstergemeente, weer een ander zocht het in een traditioneler christelijk geloof. ,,Wat hen verbindt, is dat geloof te maken heeft met het positieve. Het is niet om iets op te lossen.''

Kerken moeten zich niet rijk rekenen, zei Ganzevoort. Religie is helemaal niet terug in de samenleving, zoals alom wordt beweerd. ,,Voor de meesten is religie iets wat je erbij doet.'' Hij adviseerde geen verlossingsgeloof uit te dragen. Jongeren voelen zich redelijk gelukkig en ervaren geen schuld waarvan ze verlost moeten worden. ,,Verder moeten we van buiten naar binnen leren denken. Niet wat wij hun geven moet centraal staan, maar wat er al aan geleefde religie aanwezig is bij jongeren.''"

De noodzaak van berouw

Iemand vergeven die geen berouw heeft, is een tekening op water maken.

(Japans spreekwoord)

Verwondering is als je schaduw


God is als het licht. Verwondering is als de schaduw. Jaag je de schaduw na, ze blijft je altijd een stap voor. Mogelijk verdwijnt ze zelfs. Maar wandel je naar het licht, dan blijft de schaduw je altijd volgen.

Naar een idee van Ravi Zacharias, maar de exacte bron kon ik niet meer terugvinden.De foto vond ik op deze mooie fotoblog.

Verliefd, verloofd, ...Het aantal blogposts is omgekeerd evenredig gedaald met het aantal uren zon van de laatste dagen. Toch bestaat er tussen beide geen oorzakelijk verband.
Maar mijn hoofd stond eerder naar een huwelijksaanzoek dan naar bloggen. Het eerste is gisterenavond gebeurd, het tweede gebeurt nu.
En by the way: mijn toekomstige vrouw Thamar heeft JA gezegd. Ik ben een dankbaar en gelukkig man.
Wordt dus vervolgd. ;-)

donderdag 22 mei 2008

Kijk niet veel verder dan je eigen neus

Een opwekking komt bij mensen die weten dat ze God niets te bieden hebben, tot hen die nederig beseffen hoeveel ze nog moeten leren. Een opwekking komt slechts traag voor hen die proberen te denken wat ze kunnen doen voor God, tot hen die vertrouwen putten uit hun kennis ... Als we willen dat er een opwekking begint, dan moeten we niet veel verder kijken dan onszelf.


Quote of the Week bij Randy Alcorn. (Zijn bron: Nancy Leigh DeMoss in "More Precious Than Silver: 366 Daily Devotional Readings" door Joni Eareckson Tada)

woensdag 21 mei 2008

Zijn en weten is twee

"Terwijl ik Christus' gerechtigheid ken, zal ik veel minder aandacht besteden aan het kennen van mijn eigen heiligheid.
Heilig zijn is noodzakelijk; het te weten is soms een verzoeking."

John Owen, Works, VI:600-601. Gelezen bij Ray Ortlund.

Het Claus-effect: dubbel zoveel vragen over euthanasie

Vandaag in het Nieuwsblad:

"In de euthanasiewereld is er wel degelijk sprake van een Claus-effect. De jongste maanden is het aantal vragen om informatie over euthanasie meer dan verdubbeld."

Het artikel is jammer genoeg eenzijdig, maar ik vestig er even de aandacht op omdat het een tendens aantoont.

Zo eerlijk zijn we


Sir Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van Sherlock Holmes, zond op een nacht bij wijze van grap een telegram naar de 12 meest gerespecteerde mannen van Londen. Er stond: "Vlucht - alles is aan het licht gekomen" (Flee - All is revealed). Binnen de 24 uur hadden zes van de twaalf het land verlaten.

Bron: Christianity Explored, Tyndale Press. Vrij vertaald.

dinsdag 20 mei 2008

Noodhulp Myanmar ook via Tearfund

Bericht van 9 mei op de website van Tearfund, door de directeur voor België, Cecil Vanmaelsaeke:

Cycloon Nargis slaat hard toe in Myanmar (Birma)

De wereld reageert geschokt op de zware tol aan doden en vernieling na het doortrekken van de cycloon Nargis over het zuiden van Myanmar. De cijfers lopen uiteen, het dodental blijft stijgen. De media spreekt nu reeds van 60.000 tot 100.000 doden. Het kustgebied is het ergst getroffen, waarbij 95 procent van de dorpen aan de kust is verwoest.

Meer dan één miljoen mensen zou dakloos zijn. Onder de hulporganisaties heerst ook angst voor het uitbreken van epidemieën, nu een deel van het land onder water staat en er groot gebrek is aan drinkbaar water en voedsel.
Wanneer rampen zich voordoen spant Tearfund zich altijd in om met, voor en via de lokale kerken en hun diakonale arm in actie te treden. De kerk en haar diaconaal werk staan het dichtst bij de bevolking en kan snel handelen.
Tijdens deze crisis in Myanmar zal Tearfund opnieuw samenwerken via onze internationale alliantie Integral. Verschillende van onze trouwe partners hebben goede contacten en medewerkers in het getroffen gebied, die beschikken over de capaciteit om de nood effectief te helpen lenigen.
In een eerste fase ligt de nadruk nu sterk op het verstrekken van voedselpakketten, medische middelen en tijdelijk onderdak.

Dank voor uw betrokkenheid en medeleven. Ik nodig u graag uit om samen met de internationale gemeenschap deel te nemen aan de hulpactie.

Geven kan op rekening 435-9190001-10 van Tearfund, met de vermelding: “Noodhulp Myanmar”

Ootmoedig buigen

"Elke ziel behoort toe aan God en bestaat bij Zijn gratie. Als we zien wie en wat God is en bekijken wie en wat wij zijn, dan is de enige denkbare relatie tussen ons er een van totale heerschappij van Zijn kant en volledige onderwerping van onze kant."

A. W. Tozer

Weg met de oppervlakkigheid

Veel jongeren zijn uitgekeken op de oppervlakkigheid van evangelicale kerken in Amerika. Ze zijn het evenmin altijd met elkaar eens. Twee bewegingen trekken de laatste tijd de aandacht: een calvinistische en een postmoderne. Op de website van Christianity Today gaan twee vertegenwoordigers met elkaar in gesprek.

Het Reformatorisch Dagblad geeft er hier een verslag over, en wijdt tegelijk een klein kaderstukje aan de zgn. emerging church, die ook in Vlaanderen de neus aan het venster steekt.

Verdedigers met/zonder liefde

"Heb de waarheid van Gods woord lief, offer ze niet op. De hoop van de kerk rust op wat we niet zien, geworteld in de prediking van "de komende eeuw". Wat ook de tendensen en stromen binnen de cultuur, blijf trouw aan de prediking van het evangelie. En houd ervan! Wees niet slechts een verdediger van de waarheid, maar heb de waarheid lief. 'Don't just be a truth-defender, be a truth-lover'."


Tony Reinke in een boekbespreking van David F. Wells' "The Courage to Be Protestant: Truth-lovers, Marketers, and Emergents in the Postmodern World" (Eerdmans, 2008)

maandag 19 mei 2008

The Father's Song - Matt RedmanI have heard so many songs
Listened to a thousand tongues
But there is one
That sounds above them all

The Father’s song
The Father’s love
You sung it over me and for eternity
It’s written on my heart

CHORUS:
Heaven’s perfect melody
The Creator’s symphony
You are singing over me
The Father’s song
Heaven’s perfect mystery
The king of love has sent for me
And now you’re singing over me
The Father’s song

I have heard so many songs
Listened to a thousand tongues
But there is one
That sounds above them all
[Sounds above them all]

The Father’s song
The Father’s love
You sung it over me and for eternity
It’s written on my heart

CHORUS

It’s Heaven’s perfect mystery
The king of love has sent for me
And now you’re singing over me
The Father’s song

The Father’s song
The Father’s love
You sung it over me and for eternity
It’s written on my heart
[It’s written on my heart]

The Father’s song
The Father’s love
You sung it over me and for eternity
It’s written on my heart
It’s written on my heart
You sing it over me
Father

Facedown - Matt Redman (Welcomed into the courts of the King)Welcomed in to the courts of the King
I've been ushered in to Your presence
Lord, I stand on Your merciful ground
Yet with every step tread with reverence

And I'll fall facedown
As Your glory shines around
Yes, I'll fall facedown
As Your glory shines around

Who is there in the heavens like You?
And upon the earth, who's Your equal?
You are far above, You're the highest of heights
We are bowing down to exalt You

So let Your glory shine around
Let Your glory shine around
King of glory, here be found
King of glory

Je gelooft nooit wie er de hemel haalt


Als ik ooit in de hemel kom, dan verwacht ik daar 3 wonderen:
- ten eerste er sommigen te ontmoeten van wie ik dat niet had verwacht;
- ten tweede om er sommigen te missen die ik er wel had verwacht;
- en ten derde - het grootste wonder van allemaal - om te ontdekken dat ik er ben.


Pandita Mary Ramabai, bijbelvertaalster uit India (1858-1922) Werd bekend door haar lezingen over sociale kwesties en kreeg als eerste vrouw ooit de eretitel van Pandita. Zette zich jaren in voor onderwijs aan vrouwen en kinderen, leefde in grote eenvoud en was een toonaangevend tegenstander van het kastesysteem en het kinderhuwelijk. (zie ook Wikipedia)

zondag 18 mei 2008

Aflossingsrace in plaats van klim

Gedurende het grootste deel van mijn dienstwerk zag ik mezelf als klimmend op een berg - school, universiteit, roeping, vroege dienst enzovoort. Op weg gaan. Met bijna alles nog voor me. Ver van de bergtop, maar voortdurend opklimmend.

Maar ondertussen is het beeld veranderd. Ik loop een aflossingsrace. De stok is in mijn hand. Ik neem de bocht in het verste eind van de baan en mijn teamgenoten wachten op me in de strook net voor me. Ze zijn jonger dan ik ben, hoewel ze niet lang jong zullen blijven. Ze zullen zich snel in mijn positie bevinden. Maar op dit moment bestaat mijn verantwoordelijkheid uit het doorgeven van de stok in hun handen. Niet dat ik denk dat ik hier goed in ben. Het is iets helemaal nieuw. Maar het is een voorrecht en de tijd is gekomen.

Okay Heer, we gaan ervoor.

Vrij vertaald van een blogpost van Ray Ortlund.

vrijdag 16 mei 2008

Gevaarlijke gebeden

Aarzel je wel eens om te bidden "wat het ook moge kosten", uit vrees dat God die gebeden misschien wel eens zou verhoren?
De angst is misplaatst. Het echte gevaar bestaat daaruit dat we ons met minder zouden tevreden stellen.

Bron: Jon Bloom op de blog van Desiring God.

donderdag 15 mei 2008

Gewichtige woorden zingen voor een gewichtige God

"Op de lange termijn zouden aanbiddingsleiders en voorgangers hun gemeente moeten trainen in het denken en zingen in meer bijbelse termen, zonder de nieuwe gelovigen en gasten te vergeten die mogelijk ook aanwezig zijn op zondagmorgen. Mijn taak als leider is ervoor te zorgen dat er voldoende bijbelse waarheid in de woorden zit om de genegenheid in het hart van mensen op de juiste manier op te wekken. (...) Ik wil hen voedzaam voedsel geven en niet slechts een gelegenheid om hun gevoelens uit te drukken, hoe oprecht ook. Ik wil dat ze duidelijk herinneren hoe groot, goed, heerlijk en verbazingwekkend God is. Dit betekent dat mijn eerste prioriteit in het kiezen van liederen de woorden zijn, niet de muziek. Daarmee beweer ik niet dat de muziek niet belangrijk is. Maar de muziek dient om de tekst te ondersteunen, niet omgekeerd.

We willen er alles aan doen om mensen te helpen waarderen wat ze echt nodig hebben – de waarheid en de kracht van Gods woord. Zoals een teamlid afgelopen zondag zei: we willen het beste nemen en het “populair” maken. Met andere woorden: het is de moeite waard om manieren te vinden om liederen te zingen met “gewichtige” woorden. We aanbidden een “gewichtige” God en zijn heerlijkheid overtreft alles wat we ons kunnen voorstellen, Hij bewoont een ontoegankelijk licht, en zijn luister zal nooit afnemen."


Gedeelte van een blogpost van Bob Kauflin, de muziekschrijver achter Worship Matters. De volledige posting is zeker het lezen waard.

Straks docusoap over priesters?

Als het van de Brugse bisschop Roger Vangheluwe afhangt, dan komt er een docusoap op televisie over het leven van priesters.
Dit is wat hij vandaag zegt in Het Nieuwsblad:

'Programma's zoals Het Leven Zoals Het Is hebben de laatste jaren vaak een boost gegeven aan een bepaalde beroepssector. Wanneer het leven van een priester op een juiste manier in beeld zou worden gebracht, zou dat ongetwijfeld ook de interesse in het priesterschap aanwakkeren.'

Twee jaar geleden al lanceerde Vangheluwe de website www.priesterworden.be, waar hij met getuigenissen en praktische informatie mannen probeert warm te maken voor het priesterschap. Daarna ging hij met www.kerkvrouwen.be op zoek naar ongehuwde vrouwen met een interesse voor een religieus leven. Vorig jaar kwam daar nog www.diakenworden.be bij, een website die op zoek ging naar kandidaat-diakens.

5 lessen van de Vroege Kerk

In CV•Koers trekt Henk Bakker 5 lessen uit de gegevens die over de Vroege kerk beschikbaar zijn:


• Veelkleurigheid:

De meeste eerste christengemeenten herkennen elkaar in de kern van het Evangelie van Christus. Maar rondom die kern wordt de Kerk gekenmerkt door een verrijkende diversiteit.


• Levende gemeenschap:

De eerste christengemeenten vormen hechte gemeenschappen. Die zijn in staat om in de marge van de samenleving te groeien door hun getuigenis van liefde, mededogen en vergevingsgezindheid, tegen alle verdrukking in.


• Bereidheid tot lijden:

De christenen zijn over het algemeen radicaal in hun navolging van Christus, als het moet tot in de dood. Christenen in de eerste eeuwen kennen Jezus als triomferende Koning, maar ook als lijdende Knecht. Dat geeft hun kracht om ook in het lijden van anderen te gaan staan: bij epidemieën offeren ze zich bijvoorbeeld op door voor de zieken te zorgen en de doden te begraven.


• Geestesgaven:

Tekenen en wonderen volgen de gelovigen, van profetieën en het spreken in tongen tot het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Het zijn kenmerken van de gemeente van Christus en men verwacht niet anders.


• Grassroots theologie:

Er bestaan nog geen dichtgetimmerde theologieën en theologie is niet voorbehouden aan academici. Men volhardt bij het onderwijs van de apostelen en staat open voor de leiding van de Heilige Geest. Met elkaar, op het grondvlak van de gemeente, ontdekken christenen het volle leven met Christus.


Dr. Henk Bakker is als docent verbonden aan het Baptistenseminarium te Bosch en Duin, de Christelijke Hogeschool Ede, het Center for Evangelical en Reformation Theology (Vrije Universiteit), en als onderzoeker aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek.


Als niet-abonnee kun je de inleiding op het volledige artikel "De Vroege kerk voor dummies" hier online lezen.

woensdag 14 mei 2008

Gods goedheid temidden niet ingeloste verwachtingen(...) De Bijbel staat vol verhalen van mensen die te maken kregen met het conflict tussen wat ze voor waar hielden en wat ze ondervonden in hun leven. Denk aan de aartsvader Jozef.
(...) Zijn geplande route naar de glorie mondde uit in een moordaanslag door zijn eigen broers, zijn gevangenschap in een vreemd land en vele jaren van zijn leven in en uit de gevangenis omwille van valse beschuldigingen van misdaden die hij niet beging. Hoe kon dit de weg naar de glorie zijn die God aan Jozef beloofde?

Ondanks de tegenstelling tussen zijn ervaringen en wat hij dacht te weten over God, kon Jozef uiteindelijk wel bevestigen dat God goed en betrouwbaar is. Hoe kwam hij daartoe?
Ik zou suggereren dat terwijl Jozef worstelde met God (net als zijn vader Jakob), God hem ook een nieuw perspectief gaf en een dieper verstaan van Zijn liefde voor hem. Maar dit komt er niet zomaar (...):
“De diepe angst achter elk verlies is dat we verlaten zijn door de God die ons had moeten redden. Het veranderende moment in christelijke bekering komt wanneer we ons realiseren dat zelfs God ons verlaten heeft. Dan ontdekken we dat het niet God was die ons verliet, maar ons beeld van God ... Alleen dan is verandering mogelijk.” (Craig Barnes)

Inderdaad, Jozef komt er op een bepaald ogenblik toe om zijn nieuw perspectief te openbaren tegenover zijn broers die hem verraden hadden: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft’ (Genesis 50:20). Dit is geen bijbels cliché. Jozef was werkelijk getuige van Gods tussenkomst en liefde. Maar helemaal niet op de manier die hij verwacht had.

En zo heeft ook God niet beloofd om onze levens te laten verlopen zoals wij dat planden. Maar in plaats daarvan belooft God ons om ons het nodige nieuwe perspectief te geven op zijn goedheid en genade temidden onze niet ingeloste verwachtingen.

Gedeelte uit ‘A Slice of Infinity’ van RZIM (13 mei 2008), door Margaret Manning. Kijk ook op www.rzim.org Je kunt je zelf aanmelden voor de dagelijkse mail "A Slice of Infinity".

Hoe beslissen welke boeken je gaat lezen?


Drie tips van John Piper uit het transcript van een Desiring God-radiouitzending. Door mij geredigeerd. Kies je lectuur effectiever:

1. Luister naar de aanbeveling van mensen die je respecteert.

2. Lees boeken die aansluiten bij de passie in je leven of die handelen over een specifieke interesse of zorg op je hart.

3. Kijk welke boeken de tand des tijds en de modegrillen of trends overleefden en ga voor die klassiekers. We moeten niet alleen nieuwe boeken lezen maar ook die boeken die over generaties heen de levens van mensen mee vorm hebben gegeven op diverse terreinen.

Hier staat Pipers volledige antwoord, met enkele boekaanbevelingen eraan vast.

maandag 12 mei 2008

Kerkgang in Engeland daalt sterkBericht uit het Reformatorisch Dagblad:

Het kerkbezoek in Groot-Brittannië zal de komende veertig jaar dramatisch afnemen. In 2050 zullen er beduidend meer moskeebezoekers zijn dan geregelde kerkgangers. Dat meldde het Londense dagblad The Times gisteren op basis van onderzoek door bureau Christian Research.

Lees het hele stuk, met alle verwachtingen/trends hier.

vrijdag 9 mei 2008

'Bekeerde moslims beroofd van rechten'

Het Nederlands Dagblad wijdt een artikel aan de schrijnende toestanden waarmee bekeerde moslims te maken krijgen:

"Moslims die overgaan tot een andere religie, worden beroofd van de meest elementaire burgerlijke en politieke rechten. Dat stelt Christian Solidarity Worldwide (CSW) in een onlangs verschenen rapport.

De mensenrechtenorganisatie interviewde afgelopen jaar 28 mensen die de islam de rug toekeerden in Egypte, Iran, Jordanië, Koeweit, Nigeria, Turkije en Engeland. Aansluitend sprak CSW met leiders van religieuze minderheden die te maken hebben met bekeerlingen.

De conclusie is dat islamieten die zich bekeren, in feite maatschappelijk dood worden verklaard. Hoewel het recht van religie te veranderen in internationale verdragen is vastgelegd, doen de leiders in moslimlanden weinig aan de bescherming van bekeerlingen. Ook de internationale gemeenschap laat het erbij zitten, aldus de mensenrechtenorganisatie.

De organisatie concludeert wel dat de doodstraf voor afvalligheid in moslimlanden zelden meer wordt toegepast. Alleen Sudan en Maleisië hebben deze straf nog in de wet staan. In Saudi-Arabië, Mauritanië en Iran is de doodstraf voor afvalligen niet in de officiële wet geregeld, maar zij lopen wel gevaar die straf te krijgen, dankzij de sharia, het islamitische stelsel van onofficieuze wetten.

Desondanks zijn de maatschappelijke implicaties voor ex-moslims groot. De Egyptische wet verklaart het huwelijk van de bekeerling nietig, ontzegt hem het recht op voogdijschap en ontmeent de erfrechten. In landen als Bahrein, Jordanië, Koeweit, Oman, Qatar en Jemen kunnen afvalligen gestraft worden met nietigverklaring van hun echtverbintenis en het verlies van staatsburgerschap, identiteitspapieren en sociale en economische rechten.

Veiligheidsdiensten

Ex-moslims, aldus Christian Solidarity Worldwide, zijn slachtoffer van grootschalige schending van mensenrechten. Sommigen krijgen te maken met woedende menigten en psychologische en fysieke intimidatie door veiligheidsdiensten. Anderen worden gedood door de familie omdat die door de overgang naar een ander geloof van haar eer beroofd zou zijn. De christelijke mensenrechtenorganisatie somt een bizarre rij schendingen op: geen juridische of sociale bijstand meer, verlies van huis en werk, discriminatie in het onderwijs, geen leningen meer kunnen afsluiten.

Het aantal meldingen van mensenrechtenschendingen neemt toe, meldt de organisatie verder, omdat de gemeenschap van moslims die hun geloof af hebben gezworen groeit in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië.

Het rapport geeft ook 26 voorbeelden van vervolging. Een schrijnend verhaal is dat van de Nigeriaanse Snusi Ali, wiens sportschoenen de omslag van het rapport sieren.

Vanwege zijn bekering tot het christendom werd hij door zijn oom in het geheim gegeseld en gevangengezet. Op de dag dat hij verdween, kreeg zijn moeder zijn schoenen met de mededeling dat ,,er niets meer van hem over was''. Toen zij haar zoon vond en probeerde vrij te krijgen, werd zij gewurgd."

donderdag 8 mei 2008

Je raakt het nooit beu

“Dit is het mysterie dat rijk is in goddelijke genade voor zondaars: waarin door een wonderlijke verwisseling onze zonden niet langer de onze zijn, maar die van Christus; en de gerechtigheid van Christus niet langer die van Christus is, maar de onze. Hij heeft zelf Zijn gerechtigheid afgelegd om ons ermee te kunnen bekleden en vervullen; en Hij heeft onze boosheden op zich genomen om ons ervan te kunnen verlossen.”

“Leer Christus kennen en Hem gekruisigd. Leer tot Hem te bidden en, wegkijkend van jezelf, te zeggen: ‘U, Heer Jezus, bent mijn gerechtigheid, maar ik ben uw zonde. U nam op U wat van mij was en gaf mij wat het Uwe was. U nam op U wat U niet was en gaf mij wat ik niet was.’”


Maarten Luther, geciteerd in het boek van J.I. Packer en Mark Dever, “In My Place Condemned He Stood”, pag. 85, voetnoot 31. Ik las het stukje op de blog van Ray Ortlund en heb het vrij vertaald.

woensdag 7 mei 2008

Gebed is een walkietalkie en geen intercom"Het leven is oorlog. Dat is niet al wat het is. Maar het is wel altijd dat. Onze zwakheid in gebed ligt vooral in het negeren van deze waarheid. Gebed is in de eerste plaats een walkietalkie voor oorlogstijden voor de zending van de kerk terwijl die oprukt tegen de duistere machten en tegen ons ongeloof.

Het is niet verwonderlijk dat gebed slecht functioneert wanneer we het proberen te gebruiken als een huiselijke intercom, om de bovenverdieping om meer comfort te verzoeken voor beneden.
God heeft ons het gebed gegeven als een walkietalkie voor de oorlogstijd, zodat we ons hoofdkwartier om alles kunnen vragen wat we nodig hebben terwijl het koninkrijk van Christus oprukt in de wereld.

Gebed verleent aan ons de belangrijke positie van strijdkrachten in de frontlinie en geeft aan God de glorie van een oneindig Voorziener. Hij die de kracht verleent krijgt de eer.
Dus gebed bewaakt de verhevenheid van God in zending, terwijl ze ons verbindt met eindeloze genade in elke nood."

John Piper in “Let the Nations Be Glad!” (2de ed.) pag. 45

dinsdag 6 mei 2008

Verspil je preekstoel nietWat heeft GOD te zeggen? Daar gaat het volgens Piper om. Wie het woord predikt, doet dit met respect voor de Bijbel.

Evangelischen vergaten de achterdeur

Vandaag op de site van het Nederlands Dagblad:

"Otto de Bruijne doet onderzoek naar de beweegredenen van mensen die een evangelische gemeente verlaten. Hij hoopt daarmee de evangelische beweging een spiegel voor te houden."

(...)

"Met die 'achterdeur' doelt hij op mensen die na geruime tijd hun kerk verlaten, vaak met stille trom. Wat beweegt hen, waarom gaan ze weg, en waar gaan ze heen? Het zijn vragen, en De Bruijne is op zoek naar antwoorden. Samen met de Amsterdamse theoloog Karin Timmerman en de protestantse voorganger Peter Pit uit Drachten is hij een onderzoek begonnen: ze benaderen oud-leden van evangelische gemeenten met een enquête. Het formulier is ook verkrijgbaar via de website van De Bruijne (www.ottodebruijne.nl). Het onderzoek moet dit najaar leiden tot een brochure, Ooit evangelisch."

Voor het hele artikel volg je deze link.

maandag 5 mei 2008

Het christendom keurt het lichaam goed


"We moeten maar niet proberen geestelijker te zijn dan God. Hij heeft ons nooit als een louter geestelijk wezen bedoeld. Daarom maakt God gebruik van materiële zaken als brood en wijn om het nieuwe leven in ons aan te brengen. Wij vinden dat misschien nogal primitief en ongeestelijk. God vindt dat niet; Hij heeft het eten uitgevonden. Hij houdt van materie. Hij is er de uitvinder van.

(...)

Ik weet dat sommige verwarde christenen hebben gepraat alsof volgens het christelijk geloof de seksualiteit, of het lichaam, of genot, in zichzelf slecht zou zijn. Maar zij hadden het mis. Het christendom is bijna de enige grote godsdienst die het lichaam volkomen goedkeurt - die gelooft dat de materie goed is, dat God Zelf ooit een menselijk lichaam heeft aangenomen, dat wij zelfs in de hemel een soort lichaam zullen krijgen en dat het een wezenlijk onderdeel zal vormen van ons geluk, onze schoonheid en onze kracht."


(C.S. Lewis in "Onversneden christendom" (Mere Christianity), Kampen: Kok, 2003, blz. 72 en 102. Ik las het stukje bij John Piper, "De Vreugde van God", pag. 74, Uitg. De Banier)

Hugo over gebed"De aalmoes is de zuster van het gebed."

Victor Hugo (1802-1885)

zaterdag 3 mei 2008

Gebed door verschillende ogen


"Gebed maakt ons niet geschikt voor het grotere werk, gebed ís het grotere werk"
- Oswald Chambers


"Er is geen groter gelovige in de kracht van het gebed dan de duivel. Niet dat hij gebed beoefent, maar hij lijdt er wel onder."
- Guy H. King


"Net na het wonder dat ik mijn Redder zal zien, zal wellicht het wonder komen dat ik zo weinig gebruik gemaakt heb van de kracht van het gebed."
- D. L. Moody


"Een man Gods is een biddende man. Zodra de genade over je vloeit, vloeit het gebed uit je. Gebed is het verkeer van de ziel met de hemel; God daalt tot ons neer in zijn Geest, en wij klimmen tot Hem op in gebed."
- T. Watson

vrijdag 2 mei 2008

Is God trots als Hij aanbidding verlangt?

"... de reden dat God onze aanbidding zoekt, is niet omdat Hij niet compleet is zonder die aanbidding. Maar hij zoekt onze aanbidding omdat wíj niet gelukkig zullen zijn tot we die aanbidding zullen geven.
Dit is geen arrogantie. Het is liefde.

Ik bid dat je de schoonheid van onze Maker en Verlosser zult zien."

John Piper
(lees het volledige Engelstalige stuk hier)

Audiofiles Together for the Gospel


Check eens hier voor de audio-files (mp3's) van de conferentie Together For The Gospel, gehost door Mark Dever, Ligon Duncan, Albert Mohler en C.J. Mahaney, een aantal grote namen uit de evangelische wereld in de VS.

Je vindt er o.a. volgende toespraken (alle in het Engels):

- Sound Doctrine: Essential to Faithful Pastoral Ministry (Ligon Duncan)

- Bearing the Image: Identity, the Work of Christ, and the Church (Thabiti Anyabwile)

- The Sinner Neither Able nor Willing: The Doctrine of Absolute Inability (John MacArthur)

- Improving the Gospel: Exercises in Unbiblical Theology (Mark Dever)

- The Curse Motif of the Atonement (R.C. Sproul)

- Why Do They Hate It So? The Doctrine of Substitution (Albert Mohler)

- How the Supremacy of Christ Creates Radical Christian Sacrifice (John Piper)

- Sustaining a Pastor’s Soul (C.J. Mahaney)

Daarnaast vind je nog een flink pak Panel Discussions, met diverse sprekers uit het sprekerslijstje hierboven, net als audiofiles van vroegere edities van de conferentie.

De vraag is niet óf je fulltime voor God gaat werken maar waar

"God heeft discipelschap bedoeld om verandering tot stand te brengen, zowel op persoonlijk vlak, als in de samenleving om ons heen. Jammer genoeg brengen veel leiders mensen wel tot Jezus, maar maken zij geen discipelen voor hem."

"Onlangs zei ik een grote groep jonge carrièremakers dat ik van ieder van hen verwachtte dat hij "fulltime voor God" zou gaan. Ik had hun aandacht. Ik legde uit dat ik wilde dat zij een beslissing zouden nemen. Ik zei hen dat de keus niet was óf zij fulltime voor God zouden gaan werken, maar wààr zij fulltime voor God zouden gaan werken. Dat kon in hun huidige baan zijn, of in een ver land. God wil dat wij allemaal over die onzichtbare lijn stappen en het besluit nemen om hem boven alles te dienen. Niet onze carrière, niet het bedrijf, maar Jezus. En wanneer we dat doen, kunnen we een verschil uitmaken in onze baan of in ons bedrijf."

Twee citaten van Floyd McClung uit "Ik zie een leger", pag. 268 en 273, Uitg. Highway Media. Ik las het boek een paar weken terug met plezier uit en beveel het iedereen hartelijk aan. Kijk ook op www.floydandsally.org

"Hugo Claus toonde gebrek aan moed"

Ook relevant voor ons, Belgen, het stukje dat op de site van het Reformatorisch Dagblad staat: "Eijk: Hugo Claus toonde gebrek aan moed".

Ik neem even het volledige bericht over:


Aartsbisschop Eijk van Utrecht vindt dat Hugo Claus ten onrechte „als een moedig man, heilige wordt neergezet”, omdat de Vlaamse schrijver zelf zijn moment van sterven bepaalde. „Uiteindelijk getuigt de zelfverkozen dood van een gebrek aan moed, van toegeven aan lijdensangst”, zegt hij in een interview met de Staatscourant.

Eijk vindt het juist moedig, als mensen hun eigen kwetsbaarheid onder ogen zien en ook de aantasting van hun gezondheid durven ondergaan. Eijk, die na een opleiding tot arts naar het grootseminarie ging, onderstreept dat hij actieve levensbeëindiging onder alle omstandigheden afwijst. Hoezeer een ziekte of handicap het lichaam aantast, het blijft intrinsieke waarde behouden. Dat betekent dat de mens geen volledig zelfbeschikkingsrecht over zijn lichaam heeft en dus ook niet over zijn eigen leven of dood mag beslissen.

Eijk werd in 2001 door een herseninfarct getroffen. Daardoor waren zijn benen en stembanden tijdelijk verlamd en leed hij langere tijd aan aangezichtspijnen. Hij zegt dat actieve levensbeëindiging toen nooit bij hem is opgekomen, maar dat hij in het begin wel dacht aan het lijden dat hem in dat geval bespaard zou zijn gebleven. In de revalidatieperiode nam zijn vertrouwen in God echter enorm toe, aldus Eijk.

Bij zo’n ziekte is het volgens de aartsbisschop van belang dat de mens zich niet enkel richt op de fysieke, psychische, sociale en spirituele kanten van het leven, maar zich bewust is van „de essentiële kwaliteit: de mens heeft zijn bestemming in God, in het eeuwige leven.”

Hoe breng je een moslim het evangelie?

In het Nederlands Dagblad aandacht voor omgang met moslim-mensen. Hans Borst komt aan het woord n.a.v. een nieuw boek van hem en krijgt de vraag: "Hoe breng je een moslim het evangelie?":

,,Door je persoon en je uitstraling. Door hen te ontmoeten, dat werkt veel beter dan hen met een megafoon het evangelie toe te schreeuwen. Een gesprek over het geloof vergt een relatie, soms in jaren opgebouwd. Het gaat om je gezindheid, om hoe je andere mensen ziet. Kijk naar moslims zoals Jezus naar mensen keek. Hij was vervuld van mededogen.'' (Hans Borst, protestantse predikant, verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven)

Tegen het huidige anti-islamsentiment in schreef Borst een positief boek over de islam met veel feitelijke informatie. Hij bedacht tevens een methode voor een ,,effectieve'' communicatie met moslims, samengevat in het eenvoudig te onthouden acroniem last. In gesprek met een moslim moet een christen voor alles Luisteren. Daarna komt het aan op Aansluiting zoeken bij de allochtone gesprekspartner, het gesprek Samenvatten en correct Teruggeven. Dat vraagt, aldus Borst (55), om een andere houding, weg van het (voor)oordeel, bewust van de eigen cultuur en die van de moslim.

Mede naar aanleiding van Tussen hoed en hoofddoek.
Door dr. J.C. Borst. Uitg. Groen, Heerenveen 2008. 173 blz. € 12,50.

Volledig artikel lezen? Hier klikken.