donderdag 29 september 2011

Verloren

Lost from AsiaLink HistoryMaker on Vimeo.Enkele van de grote waarheden van het leven op een rijtje gezet door John Piper.

(Bron)

Vijf Dode Zeerollen staan onlineSinds begin deze week kun je ze online raadplegen: de archeologisch waardevolle boekrollen met bijbelteksten, vandaag bekend als de Dode Zeerollen. Onder meer Knack gaf het onderstaande Belga-bericht:

Dode Zeerollen staan online

Een deel van de Dode Zeerollen staat sinds vandaag online. Het Israel Museum in Jeruzalem en internetbedrijf Google hebben vijf rollen op het web gezet, zo heeft het museum bekendgemaakt.

Op de webiste dss.collections.imj.org.il zijn afbeeldingen van de tweeduizend jaar oude tekst gratis en in hoge resolutie te bekijken. Zowel de oorspronkelijke tekst van de rollen als een Engelse vertaling is op de website te lezen.

Het gaat om het Bijbelboek Jesaja, de Tempelrol, de Oorlogsrol, de Gemeenschapsregel en de Bespreking van Habakuk.

De Dode Zeerollen bestaan uit ongeveer negenhonderd documenten, die in 1947 werden gevonden in grotten bij Qumran. Het gaat om de oudste bijbelse manuscripten waar het bestaan van bekend is.

Video en audio van de Desiring God National Conference 2011Alle hoofdtoespraken van de Desiring God-conferentie van het voorbije weekend zijn nu beschikbaar om te bekijken of beluisteren.
Het globale thema is "Finish the Mission".

Je vindt de diverse files hier.

Dit is een overzicht van de sprekers en titels:
Session 1
The Global God Who Gives the Great Commission
Louie Giglio

Session 2
The Glory of God, the Lostness of Man, and the Gospel of Christ
David Platt

Session 3
Courage, Christ, and Finishing the Mission
Michael Ramsden

Session 4
From Every Land to Every Land: The Internationalization of Missions – Its Potential and the Price
Michael Oh

Session 5
Speaker Panel: David Platt, Michael Ramsden, Michael Oh, Ed Stetzer, John Piper
David Mathis

Session 6
The Church, The Neighborhood, and the Nations
Ed Stetzer

Session 7
Let the Peoples Praise You, O God, Let All the Peoples Praise You!
John Piper

Speaker Interview
Greg Livingstone, David Sitton
John Piper

Later deze week worden ook de seminars beschikbaar gesteld.

woensdag 28 september 2011

Carlsberg stunt met bikersZomaar wat gedachten bij een originele reclamespot.

- Heb ik vooroordelen in dergelijk geval?

- Zou ik mijn zitje eerder innemen als ik alleen op pad was? (m.a.w.: als ik niet ga zitten, is dit dan uit liefde voor de partner die ik wil beschermen of is het om mezelf te beschermen? - los van de vraag of die bezorgdheid nu wel of niet op vooroordelen is gebaseerd)

- Stel dat je weet dat deze mannen er niet alleen ruig uitzien, maar dat je ook werkelijk klappen zúlt vangen: ga je er dan tussen zitten?

Bij die laatste vraag denk ik aan Christus: Hij wist wat Hem op deze wereld te wachten stond: niet gewoon samen een film kijken, maar wel eenzaam en mishandeld sterven.

Het filmpje is natuurlijk zo opgevat dat de kijker zich moet inleven in de duo's die voor de keuze: ga ik nu zitten of niet?
Maar als het gaat om Christus: wij zijn eigenlijk de slechteriken in het verhaal, toch? Of zag je je jezelf ook nooit in die rol?

De kloof was in het geval van Christus niet die tussen een braaf burgerkoppeltje en een stel ruige bikers. Het was die tussen Gods zoon (zo hoog verheven, vol liefde, wijsheid, kracht, heerlijkheid) en een stel rebelse zondaars van wie je wist dat ze in hun hart altijd zonde bedachten (leugen, geweld, begeerte, eigenbelang, hoogmoed, onbegrip, ...).

Hij kwam.

maandag 26 september 2011

Lezingen Menen 2011-2012: profetische vergezichten vanuit het boek DaniëlEen nieuw seizoen met Bijbellezingen dient zich aan in De Steiger in Menen.
Van harte uitgenodigd. Raadpleeg de bovenstaande flyer voor de praktische info.

Let op: eerst staan 2 opeenvolgende lezingen geprogrammeerd, dus telkens met zowel een lezing op vrijdag als op zaterdag. In dit geval door Dato Steenhuis.

Gaan termen ‘voor Christus' en ‘na Christus' nu wel of niet in de BBC-prullenmand?

Gisteren verscheen in Het Nieuwsblad: BBC verwijst ’jaar onzes Heeren’ naar de prullenmand

Daarbij stond dit artikel:

"De BBC gebruikt niet langer de termen "voor Christus" (Before Christ - BC) en "na Christus" (Anno Domini - AD). Reden is dat de Britse openbare omroep niet-christenen niet voor het hoofd wil stoten. Velen spreken over een staaltje van "absurde politieke correctheid" van de BBC, schrijft de Daily Mail zondag.

TV & RadioDe Britse openbare omroep beveelt zijn journalisten en presentatoren voortaan aan de termen "before common era" en "common era" te gebruiken. En die vage en ietwat obscure benamingen vinden ingang in steeds meer programma’s, zoals het populaire "University Challenge".

"Omdat de BBC er zich toe verbonden heeft onpartijdig te zijn, is het passend termen te gebruiken die niet-christenen niet kwetsen", luidt het bij de Britse openbare omroep.

"Ik vind dit een aanval op de christelijke basis van onze cultuur, taal en geschiedenis", zegt Michael Nazir-Ali, de voormalige bisschop van Rochester. "Deze veranderingen zijn niet nodig en bereiken niet wat de BBC wil bereiken. Of je nu ’common era’ of ’Anno Domini’ gebruikt, de referentie blijft nog altijd de geboorte van Christus"."

Vandaag kon je dan - opnieuw in Het Nieuwsblad - al het vervolg lezen:

BBC ontkent verbod op termen ‘voor Christus' en ‘na Christus'

"De BBC ontkent dat er binnen de omroep een nieuwe richtlijn is om de termen ‘voor Christus' en ‘na Christus' niet meer te gebruiken. Dat schrijft The Guardian.

Het voorbije weekend schreven een aantal Britse kranten dat de BBC haar medewerkers zou aanbevelen om de termen ‘voor Christus' (Before Christ, BC) en ‘na Christus' (Anno Domini, AD) schrappen uit hun woordenboek. De reden is dat de Britse openbare omroep onpartijdig wil zijn en niet-christenen niet voor het hoofd wil stoten.

In een reactie aan The Guardian ontkent een woordvoerder van de omroep dat er sprake is van een algemene richtlijn. "De BBC blijft 'voor Christus' en 'na Christus' gebruiken als standaard terminologie, maar we laten individuele medewerkers wel de vrijheid om andere terminologie te gebruiken, zeker omdat in historisch onderzoek vaak ook de termen ‘before common era' en ‘common era' worden gebruikt."

zondag 25 september 2011

Maak de opdracht af / Finish the mission

Tears of the Saints from AsiaLink HistoryMaker on Vimeo.Gezien bij Justin Taylor.

Het stukje toespraak in de video is van John Piper, de muziek onder meer van Delirious? en Leeland. Maar dit zijn slechts feitelijkheden, bekijk de video voor het echte werk.

Bij Gods troonWie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
(Rom.8:33-34)

Nabij Gods hoog verheven troon
(Opwekkingslied 546)
Nabij Gods hoog verheven troon
is iemand die steeds voor mij pleit;
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon
en Priester tot in eeuwigheid.

Mijn naam, geschreven in zijn hand,
bewaart Hij eeuwig in zijn hart;
ik weet: geen aanklacht
houdt meer stand,
wanneer mijn redder pleit voor mij,
wanneer mijn redder pleit voor mij.

Al klaagt de satan mij steeds aan,
terwijl hij wijst op al mijn schuld,
ik kijk omhoog en zie Hem staan
die alles voor mij heeft vervuld.

Omdat Hij al mijn zonden droeg
en door zijn bloed ben ik nu vrij,
want Jezus’ offer was genoeg
voor Gods vergeving ook voor mij,
voor Gods vergeving ook voor mij.

Ja, Hij is mijn gerechtigheid,
want zie, het Lam is opgestaan!
Hij troont als Heer der heerlijkheid,
wiens liefde eeuwig zal bestaan.

Ik leef in Hem en Hij in mij;
zo één met Hem sterf ik niet meer;
eens zal ik zitten aan zijn zij,
mijn Jezus, Redder en mijn Heer.

Ik leef in Hem en Hij in mij;
zo één met Hem sterf ik niet meer;
eens zal ik zitten aan zijn zij,
mijn Jezus, Redder en mijn Heer.

laatste keer:
mijn Jezus, Redder en mijn Heer.

Oorspronkelijk: Before the throne of God above
Copyrights: Traditional.Tekst & muziek: Charitie L. Bancroft. Ned. tekst: Peter van Essen. ©

zaterdag 24 september 2011

U niet

Ben ik afgemat en uitgeput,
U niet.
Ben ik verward en ontmoedigd,
U niet.
Ben ik wankelbaar en ontrouw,
U niet.
Ben ik vol twijfels en moedeloos,
U niet.
Ben ik angstig en bezorgd,
U niet.
Ben ik kortzichtig en bezorgd,
U niet.
Ben ik vermoeid en klaar om op te geven,
U niet.
Schiet ik tekort in hoop en liefde,
U niet.
Ben ik geschokt en verrast,
U niet.
Weiger ik boos om genade te schenken,
U niet.
Ben ik ontrouw in wat ik beloofde,
U niet.
Ben ik zelfzuchtig en trouweloos,
U niet.
Oh Heer van
Trouw en genade
dank U
dat ik op de momenten
dat ik de weg kwijt ben,
mag weten:
U niet.
Eigen vertaling. Het originele Engelstalige stukje van Paul Tripp vind je hier.

dinsdag 20 september 2011

Waarop rust mijn hoop temidden het lijden?

"Uiteindelijk, in hoofdstuk 40 van het boek Job, zegt God tegen Job : “Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij Hem iets leren? Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!” Nu is het antwoord van Job niet langer een uitdagende eis om antwoord op zijn ellende.

Veeleer zegt hij, “Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, tweemaal – en doe er het zwijgen toe.” (vs 4-5) En weer pakt God het kruisverhoor op en dringt in zijn spervuur aan vragen nog dieper door waarmee Hij de overweldigende tegenstelling laat zien tussen de macht van God, die in Job El Shaddai genoemd wordt, en Job’s onvermogen dat daarbij afsteekt. Tenslotte geeft Job toe dat deze dingen al te wonderbaarlijk zijn. Hij zegt: “Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.” (42: 5-6)

Wat opmerkelijk is in dit dramastuk (dat het boek Job ons verhaalt, JL), is dat God nooit direct antwoord geeft op de vragen van Job. Hij zegt niet, “Job, de reden dat je zo moest lijden is vanwege dit of dat.” Wat God veeleer doet in dit mysterie van de onrechtvaardigheid van zo’n diepgaand lijden, is dat Hij Job met Zijn eigen Persoon antwoordt. Dit is de wijsheid die antwoord geeft op de vraag waarom het lijden er is – geen antwoord op de vraag waarom ik op een bepaalde manier, op een bepaalde tijd, in een bepaalde situatie moet lijden, maar waarop rust mijn hoop te midden van het lijden.

Het antwoord hierop komt duidelijk uit de wijsheid van het boek Job naar voren en stemt overeen met andere grondbeginselen in de wijsheidsliteratuur: de vreze des Heren, ontzag en eerbied voor God is het begin der wijsheid. En als wij beneveld en verward zijn door de dingen die wij in deze wereld niet kunnen begrijpen, gaan wij niet alleen op zoek naar specifieke antwoorden op specifieke vragen, maar wij streven ernaar God te kennen in Zijn Heiligheid, in Zijn Rechtvaardigheid, in Zijn Gerechtigheid en in Zijn Genade. Daarin ligt de wijsheid die te vinden is in het boek Job."

Uit: Het Boek Job: Waarom lijden de Rechtvaardigen? door R.C. Sproul, gelezen bij Gospel Translations

Verbroken en hersteld

"Het geheim van de Heer is voor hen die verbroken zijn door Zijn kruis en genezen door Zijn Geest."

P.T. Forsythe, gelezen bij John Piper.

oorspronkelijke tekst:
"The secret of the Lord is with those who have been
broken by his cross and healed by his Spirit."

woensdag 14 september 2011

What a Savior / Wat een Redder!Man of Sorrows, what a name
For the Son of God who came
Ruined sinners to reclaim, hallelujah
Bearing shame and scoffing rude
In my place condemned He stood
Sealed my pardon with His blood
Hallelujah, hallelujah

Savior, You showed Your love
Defeated our sin, poured out Your blood
So we praise You, Lamb that was slain
We offer our lives to proclaim
What a Savior

Guilty, vile, and helpless we
Spotless Lamb of God was He
Full atonement, can it be? Hallelujah
Lifted up was He to die
“It is finished” was His cry
Now in heav’n exalted high
Hallelujah, hallelujah

When He comes, our glorious King
All His ransomed home to bring
Then anew this song we’ll sing
Hallelujah, hallelujah
© 2008 Sovereign Grace Praise (BMI)

Hier kun je de mp3 van de song aankopen en legaal downloaden.

Een andere geslaagde versie van deze traditional kun je ook hier bekijken.

Problemen met de leer van de uitverkiezing?

Misschien heb jij nog niet geworsteld met de leerstelling van de uitverkiezing, Mark Altrogge in elk geval wel. 'Het leek zo onfair. Het leek alsof zij die niet waren uitverkoren, vanaf het prille begin gedoemd waren. Dat ze nooit een echte kans kregen.' Maar de onderstaande illustratie van Mark Webb veranderde Altrogges kijk op de zaak volledig. (vrij vertaald)

"Nadat ik een kort overzicht gaf van de leerstellingen van soevereine genade, liet ik de klas vragen stellen. Eén dame was in het bijzonder ontstemd. Ze zei: "Dit is het meest verschrikkelijke dat ik ooit hoorde! Je stelt het voor alsof God doelbewust mannen en vrouwen afwijst die gered konden worden, terwijl Hij enkel de uitverkorenen verwelkomt".

Mijn antwoord was iets in de volgende trant.

'Je begrijpt de situatie verkeerd. Je visualiseert het alsof God aan de deur van de hemel staat en mensen drummen om binnen te geraken. God zegt tot dezen: "Ja, jij mag komen, maar jij en jij en jij en jij enz. niet". Het ziet er echter helemaal anders uit.

Veeleer staat God aan de deur van de hemel met Zijn armen wijdopen, iedereen uitnodigend om te komen. Ondertussen rennen alle mensen zonder uitzondering zo hard als ze kunnen in de tegenovergestelde richting, de richting van de hel. Op dat moment reikt God, in zijn uitverkiezing, genadig naar diversen en houdt hen tegen, en naar die en die en trekt hen tot Hemzelf door hun hart te veranderen en door hen gewillig te maken om te komen.

De uitverkiezing houdt niemand uit de hemel die er anders was gekomen, maar het houdt een menigte van zondaars uit de hel die daar anders waren beland.

Ware het niet van de uitverkiezing, de hemel zou een lege plaats geweest zijn en de hel ware uit haar voegen gebarsten. Dit soort antwoord, volgens mij gegrond in de waarheid van de Schrift, doet je toch wel anders tegen de zaak aankijken, niet?

Als je omkomt in de hel, geef jezelf de schuld, alsof het volledig aan jezelf ligt.
Maar mocht je in de hemel terechtkomen, dank dan God, want het is volledig Zijn werk! Hem komen de lofprijs en glorie toe, want de redding is volkomen uit genade, van begin tot einde."

De uitverkiezing houdt niemand uit de hemel weg, maar garandeert dat hen die God heeft uitverkoren er zullen zijn. De uitverkiezing is bedoeld om de gelovigen te vertroosten en bemoedigen.

Nooit worden ongelovigen aangemoedigd om te pogen te ontdekken of ze wel uitverkoren zijn. De boodschap voor ongelovigen is dat allen uitgenodigd worden. Laat elk en ieder komen. Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden!

Als je Jezus kent, prijs Hem dat Hij je heeft gered van je vastbesloten ren in de richting van de hel.
Als je Hem niet kent, wend je dan vandaag tot Hem. Hij wacht met open armen op je.

maandag 12 september 2011

Download gratis het boek 'Rechtvaardiging en Wedergeboorte'

Challies meldt op zijn blog dat hij gratis de pdf'files van het boek van Charles Leiter mag beschikbaar stellen (oorspronkelijke Engelse titel: Justification and regeneration).

Tweede leuke nieuwsfeit daaraan verbonden: het boek is ook in het Nederlands beschikbaar.

Klik op de titel voor de download van 'Rechtvaardiging en Wedergeboorte' (pdf)

Het boek telt in totaal 239 pagina's in de Nederlandse uitgave en krijgt daarin een aanbeveling mee van Paul Washer.

Dit is de indeling van het boek:

Hoofdstuk 1 De zonde: het fundamentele probleem van de mens
Hoofdstuk 2 Kan een mens rechtvaardig zijn voor God?
Hoofdstuk 3 Rechtvaardiging: haar kenmerken
Hoofdstuk 4 Wedergeboorte: alle dingen nieuw
Hoofdstuk 5 Een nieuwe schepping
Hoofdstuk 6 Een nieuwe mens
Hoofdstuk 7 Een nieuw hart
Hoofdstuk 8 Een nieuwe geboorte
Hoofdstuk 9 Een nieuwe natuur
Hoofdstuk 10 Kruis en opstanding
Hoofdstuk 11 Een verandering van rijk: van vlees naar Geest
Hoofdstuk 12 Een verandering van rijk: van de aarde naar de hemel
Hoofdstuk 13 Een verandering van rijk: van zonde naar gerechtigheid
Hoofdstuk 14 Een verandering van rijk: van de wet naar de genade
Hoofdstuk 15 Een verandering van rijk: van Adam naar Christus

Aanhangsels:
A. Wedergeboorte: een samenvatting
B. ‘Kan niet zondigen’
C. Romeinen 7
D. Alle zegeningen in Christus
E. Veelgestelde vragen

zondag 11 september 2011

Binnendijk: 'Gebed brengt de hand van God in beweging'Een uit de kluiten gewassen fragment uit een uitgebreid interview met Henk Binnendijk op Habakuk.nl. Heel wat van het gesprek gaat over bidden.

(...)

Bid!

‘Hoe je in deze tijd een gebedsleven kunt leiden? Je moet het gewoon doen. Kies ervoor om tijd te nemen met God. Het wezen van gebed is heel eenvoudig: God liefhebben. Als je Hem liefhebt, is bidden iets natuurlijks. Ik vraag wel eens aan mensen: Wat heb je nou met Jezus? En als je niets met hem hebt, wat moet je dan in de hemel? Gebed vraagt oefening. Je moet de smaak te pakken krijgen.’

‘Veel mensen vinden het moeilijk om te bidden. Dat komt omdat ze maar weinig zicht hebben op Gods bedoelingen. We willen wel graag dat God van ons houdt en dat we in de hemel komen, maar zien niet dat God een veel groter plan heeft met deze aarde. “Je bent niet bedacht op de dingen Gods”, zegt Jezus tegen Petrus. Het gaat niet om onze plannetjes en activiteiten. Niet wat wij doen houdt stand, maar alleen wat God doet door ons heen.’

‘De toren van Babel is door mensen gebouwd en hield niet stand. Een hoofdstuk later lees je over de roeping van Abraham. Daar is de beweging precies andersom: niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. God roept Abraham om zijn vaders huis te verlaten en te gaan naar het land dat Hij hem wees. Abraham verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.’

Diepere betekenis

(...)
Henk verliet het bedrijf van zijn vader en ging werken als evangelist. Letterlijk pro Deo, voor God. Zonder kerk of vriendenkring die hem ondersteunde. Henk leefde van het geld dat hij nu en dan kreeg voor een spreekbeurt. ‘Het was een tijd van grote soberheid’, aldus Henk. ‘Maar juist in die tijd heb ik geleerd om afhankelijk van God te leven. Ik durfde niet te zondigen, want dan was ik bang dat God de geldkraan dichtdraaide.’

Het was ook de tijd dat hij belangrijke lessen leerde over het gebed. ‘Bidden is je afhankelijk maken van God’, leerde hij. En: ‘Gebed brengt de hand van God in beweging. Hudson Taylor zei eens: “We moeten leren mensen te bewegen via God, uitsluitend door gebed.”

Gebedsarmoede

De aandacht voor gebed in veel kerken en gemeenten is maar mondjesmaat, constateert Henk. ‘Als je spreekt over gebed, werpen mensen je vaak voor de voeten: bidt en werkt. Dat is een uitspraak die ons goed van pas komt, omdat we ons dan niet zo met gebed hoeven bezig te houden. Alleen staat die uitspraak nergens in de Bijbel. De verhouding tussen gebed en werken is volkomen uit balans. In Nederland heerst een grote gebedsarmoede. De gevolgen zijn duidelijk. Elke week sluiten gemiddeld twee kerken hun deuren.’

Henk Binnendijk valt even stil, alsof hij zichzelf hoort spreken. ‘Nu ben ik wel erg negatief aan het praten en dat wil ik eigenlijk niet. Maar wat ik zeggen wil: we kunnen niet zonder gebed! Het geheim van alle grote christenen is hun omgang met God. Van Henoch lees je alleen maar dat hij wandelde met God. En wat heeft Abraham nou helemaal gepresteerd in zijn leven? Maar God spreekt over hem als “Abraham, Mijn vriend”. Wat betekende hij veel voor God.’

Vragen stellen

‘Of ik lang bid? Nou, ik kan niet zeggen dat ik uren per dag bid. Ik zou niet weten wat ik allemaal moet zeggen. Na tien minuten ben ik wel uitgepraat. Maar bidden is veel meer dan praten. Bidden is ook luisteren, gemeenschap en intimiteit zoeken met de Allerhoogste. Verder stel ik veel vragen. Net als Rebecca dat deed. “Daarop ging ze heen om de Here te vragen”, staat er in Genesis 25:22. En God gaf haar antwoord. Dat vind ik zo boeiend. Als ik God vragen stel, hoor ik nooit een stem die mij antwoordt en evenmin krijg ik een briefje uit de hemel. Maar ik merk hoe God Zijn antwoord in mijn verstand legt. Zodat ik kan zeggen: “Dank U wel, Here God.” God is de grootste psycholoog en pedagoog. Hij heeft ons gemaakt en weet waar er innerlijk bij ons defecten zitten, waardoor we dingen niet goed zien. Het is een zegen om met je vragen naar God te gaan.’

(...)

(auteur: Gertjan de Jong - foto: Marijke Duifhuizen)

zaterdag 10 september 2011

'Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God?'

"Als de leer van de rechtvaardigmaking centraal is voor het christelijk geloof, is het van vitaal belang dat we die begrijpen. Wat wordt ermee bedoeld?

'Rechtvaardigmaking' is een wetsterm, ontleend aan de rechtspraak. Het is precies het tegenovergestelde van 'veroordeling'. 'Veroordelen' is iemand schuldig verklaren; 'rechtvaardigen' is hem niet schuldig verklaren, dus hem onschuldig of rechtvaardig verklaren.

In de Bijbel verwijst het woord naar Gods daad van onverdiende gunst waardoor Hij een zondaar rehabiliteert, door hem niet alleen te vergeven of vrij te spreken, maar ook te accepteren en als rechtvaardig te behandelen.

Veel mensen vinden Paulus' taal eigenaardig en zijn bewijsvoering moeilijk en complex. Maar schrijft Paulus niet over een universele menselijke behoefte, die vandaag de dag even dringend is als tweeduizend jaar geleden?

Want er zijn tenminste twee basiszaken die we zeker weten. De eerste is dat God rechtvaardig is; de tweede is dat wij dat niet zijn. En als we deze twee waarheden samennemen, verklaren ze in wat voor lastig parket wij mensen zitten.

Ons geweten en onze ervaring hebben het ons ook al verteld, namelijk dat er iets fout zit tussen ons en God. In plaats van harmonie is er frictie. Wij liggen onder het oordeel, het rechtvaardige vonnis, van God. Wij zijn vervreemd van zijn gemeenschap en verbannen van zijn aanwezigheid, want 'welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?' (2 Kor.6:14).

Als dit zo is, is de dringendste vraag die op ons afkomt de vraag die Bildad de Suhiet eeuwen geleden stelde: 'Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God?' (Job 25:4). Of, zoals Paulus het zou stellen: 'Hoe kan een veroordeelde zondaar worden gerechtvaardigd?'

Zijn antwoord op deze cruciale vragen staat in Galaten (2:15-21 e.v.). Eerst geeft hij een uiteenzetting van de leer van de rechtvaardiging door het geloof (2:15 en 16).
En daarna beargumenteert hij die (2:17-21), door zich bezig te houden met de meest gebruikelijke tegenwerping daartegen.
Ten slotte bewijst hij dat elk ander alternatief volslagen onmogelijk zou zijn."

(Uit: 'De boodschap van Galaten', door John Stott, Novapres, pag. 68-69)

donderdag 8 september 2011

Je hebt moed nodig om te leven


"De vrees voor kritiek doodt de spontaniteit. Het zorgt ervoor dat mensen zichzelf niet durven blootstellen en zich niet vrijelijk durven uitdrukken zoals ze zijn. Er is veel moed voor nodig om een schilderij te maken, een boek te schrijven, een gebouw te ontwerpen volgens nieuwe architecturale lijnen of om een onafhankelijke opinie of een origineel idee te uiten.

Elk nieuw concept, elke creatie valt ten prooi aan een massa critici. Zij die kritiek spuien zijn degenen die niets creëren."

Vrij vertaald naar Paul Tournier, 'Guilt and Grace' (New York, 1962), pag. 98. Aanvankelijk gelezen bij Ray Ortlund.

Nadenkend over het citaat kom ik toch uit bij Christus: de meest vrije mens die ooit op aarde leefde. Kende geen mensenvrees, liet zich niet drijven door angst. Wel door (o.m.) liefde en ... gehoorzaamheid. Dit laatste wordt misschien te weinig verbonden met vrijheid?

maandag 5 september 2011

Het Oude Testament op een A4'tje (tweede en laatste deel)

De dichterlijke boeken: wijsheid voor tijd en eeuwigheid
•Job: wijsheid voor het lijden
•Psalmen: wijsheid voor de aanbidding
•Spreuken: wijsheid voor het leven
•Prediker: wijsheid voor het denken
•Hooglied: wijsheid voor de liefde

De profetische boeken: dreigement en belofte
•Obadja: wraak en overwinning
•Joël: God verlangt en beantwoordt berouw
•Amos: de Heer brult en herstelt
•Hosea: een trouwe God en een trouweloos volk
•Jona: grote zee, grote stad, grote God
•Jesaja: vertrouw op God en niet op mensen
•Micha: straf en vergeving
•Nahum: de rechter, het oordeel en de straf
•Zefanja: kijk naar binnen, kijk rond, kijk vooruit
•Habakuk: menselijke klachten en Goddelijke antwoorden
•Jeremia: van het oude naar het nieuwe verbond
•Klaagliederen: berouw in de hoop van herstel
•Ezechiël: de heerlijkheid vertrekt en keert terug
•Daniël: goddeloze koninkrijken en Gods koninkrijk
•Haggai: het werk van het volk en Gods werk
•Zacharia: Israëls terugkeer en Gods terugkeer
•Maleachi: priesters en het volk zondigen tegen de liefde


(Bron)

zondag 4 september 2011

Het Oude Testament op een A4'tje

David Murray heeft zijn best gedaan om de inhoud van de Oudtestamentische boeken ultrabeknopt samen te vatten.

Vandaag vertaal ik een eerste deeltje van zijn verdienstelijke werk. Hopelijk later meer...

De Pentateuch: Verbondsvolk
•Genesis: schepping van een verbondsvolk
•Exodus: Redding van een verbondsvolk
•Leviticus: Aanbidding van een verbondsvolk
•Numeri: Tuchtiging van een verbondsvolk
•Deuteronomium: Vernieuwing van een verbondsvolk

De Historische boeken: Verlossingsgeschiedenis
•Jozua: Geschiedenis van beloning
•Richteren: Geschiedenis van rebellie
•Ruth: Geschiedenis van de Verlosser
•1&2 Samuel: Koninklijke geschiedenis 1 – Het begin
•1&2 Koningen: Koninklijke geschiedenis 2 – Het einde
•1&2 Kronieken: Terugblik op de geschiedenis
•Ezra & Nehemia: Geschiedenis van de heropbouw
•Esther: Heerser over de geschiedenis

Kun je niet wachten op mijn vervolg, ga dan hier alvast kijken naar het origineel.

zaterdag 3 september 2011

Bekering: overgezet in de toekomende eeuw

“Christus stierf om ons te redden.

Waarvan redt Hij ons door zijn dood? Niet van deze ‘tegenwoordige boze wereld’, zoals de NBG(-vertaling) stelt. Want het is niet Gods bedoeling om ons uit de wereld te nemen, maar om ons erin te laten blijven om zowel ‘het licht van de wereld’ als ‘het zout van de aarde’ te zijn. Christus stierf juist om ons te redden ‘uit deze tegenwoordige boze eeuw’ (zie de Telos-vertaling, JL), of zoals misschien valt weer te geven, uit deze tegenwoordige eeuw van de boze, omdat hij (de duivel) daar de heer van is.

Laat me dit uitleggen. De Bijbel verdeelt de geschiedenis in twee tijdperken: ‘deze eeuw’ en ‘de toekomende eeuw’. Hij zegt ons bovendien, dat ‘de toekomende eeuw’ al gekomen is, omdat Christus die heeft ingeluid, hoewel de huidige nog niet volledig voorbij is gegaan.

Dus hebben de twee tijdperken een parallel verloop. Ze overlappen elkaar.
Christelijke bekering betekent uit het oude tijdperk verlost zijn en overgezet zijn in het nieuwe tijdperk, ‘de toekomende eeuw’. En het christelijk leven is in dit tijdperk het leven leiden van de toekomende eeuw.

De bedoeling van Christus’ dood was dus niet slechts om ons vergeving te schenken, maar ook dat wij na vergeving te hebben verkregen een nieuw leven zouden leven, het leven van de toekomende eeuw. Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw.” (Gal. 1:4)

Bron: ‘De boodschap van Galaten’ door John Stott, BSV-serie, uitg. Novapres, pag. 17.

donderdag 1 september 2011

Jezus zien in Spreuken, Prediker en Job

De mij voor het overige onbekende Doug O'Donnell heeft een boek uitgebracht "The Beginning and End of Wisdom: Preaching Christ from the First and Last Chapters of Proverbs, Ecclesiastes, and Job". Naar aanleiding van die publicatie wordt hij geïnterviewd op de website van The Gospel Coalition.

In een van zijn antwoorden geeft O'Donnell een zeer vereenvoudigde maar tegelijk verhelderende weergave van de hoofdinhoud van zijn boek. Ik heb dit antwoord even vrij vertaald.

Spreuken: Voor ons welzijn en voor de heerlijkheid van God instrueert en nodigt het Spreukenboek Gods verbondsvolk uit - in het bijzonder jonge mensen - om de wijsheid te omarmen. Voor christenen komt dergelijke wijsheid door het vrezen van Gods veelgeliefde, de Heer Jezus Christus (Ef. 5:21) en door te wandelen in Zijn wijsheid.

Prediker: Prediker gaat over het vinden van de goedheid van God terwijl je leeft temidden de ijdelheid van deze wereld. Dergelijke goedheid of 'wijsheid' wordt enkel gevonden door een relatie met de Heer Jezus Christus. Deze relatie behelst vertrouwen in Christus en rekening houden met Zijn geboden, wat vrede, gerechtigheid en vreugde brengt.

Job: Het boek Job is een voorafspiegeling van de doelbewuste lijdensweg van Christus. Dit wil zeggen: de geschiedenis van Gods knecht Job bereidt ons voor op de geschiedenis van Jezus, de lijdende dienstknecht, die in Zijn lijden en dood toont hoe onschuldig lijden de gerechtigheid van God kan bewerken.

Hier lees je het hele interview en een intro op het boek.

Wil je de pdf lezen van de inleiding en het eerste hoofdstuk van het boek, klik dan hier.