zondag 26 december 2010

Kerst is voor hen die Kerst haten

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (2Kor.8:9)

Is Kerst het feest voor de gelukkige mensen, de 'shiny happy people' van deze wereld? Voor gelukkige gezinnen en personen? Misschien ken je Ebenezer Scrooge uit ‘A Christmas Carol’? De zuurpruim die zeer ongelukkig is in de tijd van Kerst. Hij is zowat synoniem geworden voor vrek. Vandaag zijn wel meer mensen net zo ongelukkig in deze tijd van het jaar en bij de geplande feestelijkheden. De Scrooge-gevoelens zijn al vaker regel dan uitzondering. Voor veel gezinnen is het laveren tussen de landmijnen van interpersoonlijke of familiale gevoeligheden. Het kan moeilijk zijn. Ook daar waar er geen lege stoel is, kanker of echtscheiding.

Maar hebben we de zaak niet omgedraaid? Hebben we vandaag niet verkeerdelijk de gedachte aangenomen dat Kerst voor de gelukkige mensen is? Je weet wil, die van de ideale familiesituaties waarbij allen hun hartsdromen waarmaken en daar gezellig over kunnen van gedachten wisselen onder het gezellige kerstlicht. Kerst is dan voor de gezonde mensen die makkelijk lachen en in hun leuke woonst genieten van de feestdagen. Ze zijn op de weg niet verloren gereden dankzij de gps die ze het jaar daarvoor cadeau kregen en ze stralen voor hun prachtige flatscreen op het eind van The Sound of Music. We leven alsof dit bij uitstek de mensen zijn die kunnen genieten van Kerst.

Maar dit is de zaak omdraaien. Kerst, het verslag van de menswording van de Redder, is voor allen, in het bijzonder hen die redding nodig hebben. Jezus werd als baby geboren om de pijn te kennen en mee te voelen (letterlijk) met onze zwakheden.
Hij werd als ons opdat wij in zijn opstanding als Hem gemaakt kunnen worden, vrij van de pijn van de dood en de pijn van verlies. De eerste aanbidders van Jezus waren niet zij die tot de hoge klasse behoorden. Ze waren arme, vieze herders, geslagen door het leven. Velen keken op hen neer.

Jezus kwam voor hen die in de spiegel kijken en daar lelijkheid zien. Jezus kwam voor de dochters die van hun papa nooit te horen kregen hoe mooi ze waren. Voor hen wiens leven vernield werd door zware ziekte en de volgende Kerst misschien alleen een verre droom lijkt. Voor hen die o zo eenzaam zijn waren er niet de sociale media als Facebook. Voor hen in wiens huwelijk een bom kan barsten. Voor hen die van hun ouders partituren krijgen terwijl ze alleen maar dromen van sportgerief. Voor prostituees en overspeligen die liefde zoeken op de verkeerde plaatsen. Voor studenten die bij de familie zitten en al niet kunnen wachten tot de volgende drinkpartij. Voor hen die specialist werden in verloren dromen, voor hen die de familienaam besmeurden en het familiebezit verkwistten – ze verlangen naar huis maar weten niet of ze er welkom zullen zijn. Het is voor ouders die het huwelijk van hun kinderen zagen uiteenvallen.

Kerst is het goede nieuws van genade voor zondaars. Dankzij alles wat Christus deed aan het kruis, is de kribbe de meest hoopvolle plaats in het heelal geworden. De scharnier van de geschiedenis hangt aan een stal in de buurt van Betlehem. In de allergrootste ironie is Kerst voor hen bedoeld die er eigenlijk het moeilijkst van al kunnen van genieten. Het is eigenlijk voor hen die dit feest het meest haten.

Vrede op aarde, in mensen een welbehagen
Arrangement van Casting Crowns, gebaseerd op het gedicht van Henry Wadsworth Longfellow uit 1863: "I Heard the Bells on Christmas Day".

Gezien bij Justin Taylor.

I heard the bells on Christmas Day
Their old familiar carols play.
And wild and sweet the words repeat
Of Peace on earth, good will to men.

I thought how as the day had come
The belfries of all Christendom
Had rolled along the unbroken song
Of Peace on earth, good will to men.

And in despair, I bowed my head:
'There is no peace on earth,' I said,
'For hate is strong and mocks the song,
Of Peace on earth, good will to men.'

Then pealed the bells more loud and deep;
'God is not dead, nor doth He sleep;
The wrong shall fail, the right prevail,
With Peace on earth, good will to men'.

vrijdag 24 december 2010

Daar we kerst vieren

"Hoi iedereen,

Daar we deze week de kerst vieren, ben ik bij mezelf gaan nadenken over het voorbij jaar met zijn probeersels, verdriet en uitdagingen, maar net zo goed de zegeningen en de vreugde.

Als ik bedenk, de liefde en wijsheid van de hemelen door het zenden van de Ware en Levende God om mens te worden, ben ik nederig en stil.

Ik realiseer me dat ik diep in mijn binnenste gebroken, gebrekkig, egoïstisch, en verscheurd ben, en toch vind ik een groot mysterie dat werkt in mij. Het verandert mij, maakt mij nederig, verleent mij hoop voor een toekomst met haar wortels in het verleden.
De Oudheid van Dagen, en nu de toekomstige Koning. Een en dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

Vrienden en familie en kennissen , net zoveel anderen, hebben grote verliezen geleden in het afgelopen jaar, en zelfs in de afgelopen weken. Zonen en dochters verloren hun vaders. Broeders en zusters verloren geliefde vrienden en broers. Sommigen verloren hun job, inkomen, woning, vrienden of geliefden.

En toch in die duisternis schijnt er een licht. In een koude winter gaan de evergreens door als een teken van leven. Zaad valt in de aarde en sterft onder een bevroren aarde, en soms onder onze schijnbaar bevroren harten.

Maar op een dag, zal het licht en de warmte komen en nieuw leven zal oprijzen uit de dood.

Elk jaar met Kerstmis vind ik vind mezelf dichter naar God toegetrokken, en tot de wijsheid van de Rots der Eeuwen. Ik stel me geen vragen bij het plan om zondaren als ik te zoeken en te redden, door het sturen van Zijn geliefde Zoon naar deze gebroken en verpeste wereld. Het is zoals een broer voor mij ooit zong: “ Als ik bedenk de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hebt gemaakt, wie ben ik dat u naar mij omziet?

De vreze van de Heer is waarlijk het begin van wijsheid. Je kan wijsheid niet vinden in de machines en de zelfzuchtige systemen van eindige mensen. Die dingen laten ons gestrand, leeg, verward, in de schulden, alleen, ... achter.

Op Kerstmis sta ik versteld voor een God die niet kwam als een koning, maar als een dienaar. Niet werd geboren in een kasteel of in een herenhuis, maar werd geboren in een schuur, en gelegd werd in een voederbak om te slapen.

Ik voel mij klein als ik een poging doe om te begrijpen hoe de engelen aan de herders verschenen en tot hen een lied zongen met een geluid en een melodie zoals geen ander tot dan en sindsdien op deze aarde heeft gehoord.

de boodschap: Lucas hoofdstuk 2 vers...
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16 En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20 En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.
Deze kerst bid ik voor ieder van jullie, dat de Koning der koningen en de Mensenzoon, u zou zegenen en U dicht bij Hem zou trekken.

Ik bid dat je zou denken aan de zegeningen die we hebben. De broers, zussen, families, vrienden, schuilplaatsen, voedsel en voorzieningen die we hebben in deze donkere tijd.

Ik bid dat net als Maria, je zou terugkijken op de grote dingen die God heeft gedaan en kan doen in je leven, en houd en koester ze als iets dat dierbaar is, als een schat in je hart.

Moge je licht in de duisternis schijnen. Moge hoop in je opstaan, zelfs als je je alleen voelt.

God zegene ons allemaal, als we het nieuwe jaar ingaan."


Bovenstaande tekst kreeg ik vandaag in m'n mailbox van Stefaan en Sophie Gernaey, geïnspireerd door Michael J. Pritzl van The Violet Burning. Met toestemming overgenomen. Dank!

maandag 20 december 2010

Was dit het waard?

Tim Challies post op zijn blog een gedicht. De auteur schreef het temidden de pornoverslaving van haar man. Het toont iets van de verschrikking en schade die deze zonde aanricht.

Er wordt ook een verband gelegd tussen pornografie en geweld.
Deze zonde verwoest levens en gezinnen.

“I Looked For Love in Your Eyes.”

I saved my best for you.
Other girls may have given themselves away,
But I believed in the dream.
A husband, a wife, united as one forever.

Nervous, first time, needing assurance of your love,
I looked for it in your eyes
Mere inches from mine.
But what I saw made my soul run and hide.

Gone was the tenderness I’d come to know
I saw a stranger, cold and hard
Distant, evil, revolting.
I looked for love in your eyes
And my soul wept.

Who am I that you cannot make love to me?
Why do I feel as if I’m not even here?
I don’t matter.
I’m a prop in a filthy play.
Not an object of tender devotion.

Where are you?

Years pass
But the hardness in your eyes does not.
You think I’m cold
But how can I warm to eyes that are making hate to someone else
Instead of making love to me?

I know where you are.
I’ve seen the pictures.
I know now what it takes to turn you on.
Women…people like me
Tortured, humiliated, hated, used
Discarded.
Images burned into your brain.
How could you think they would not show in your eyes?

Did you ever imagine,
The first time you picked up a dirty picture
That you were dooming all intimacy between us
Shipwrecking your marriage
Breaking the heart of a wife you wouldn’t meet for many years?

If it stopped here, I could bear it.
But you brought the evil into our home
And our little boys found it.
Six and eight years old.
I heard them laughing, I found them ogling.

Hands bound, mouth gagged.
Fisheye photo, contorting reality
Distorting the woman into exaggerated breasts.
The haunted eyes, windows of a tormented soul
Warped by the lens into the background,
Because souls don’t matter, only bodies do
To men who consume them.

Little boys
My little boys
Laughing and ogling the sexual torture
Of a woman, a woman like me.
Someone like me.

An image burned into their brains.

Will their wives’ souls have to run and hide like mine does?
When does it end?

I can tell you this. It has not ended in your soul.
It has eaten you up. It is cancer.
Do you think you can feed on a diet of hatred
And come out of your locked room to love?

You say the words, but love has no meaning in your mouth
When hatred rules in your heart.
Your cruelty has eaten up every vestige of the man
I thought I was marrying.
Did you ever dream it would so consume you
That your wife and children would live in fear of your rage?

That is what you have become
Feeding your soul on poison.

I’ve never used porn.
But it has devastated my marriage, my family, my world.

Was it worth it?

Drie optiesDrie opties, maar twee ervan zijn niet aan te bevelen - al zeker niet op lange termijn.

zondag 19 december 2010

De boze verstopt zich voor de dokter

"Zonde verandert schoonheid in mismaaktheid en de boze doet meer zijn best om zijn zonde te verbergen dan om ervan bevrijd te worden.""Sin has turned beauty into deformity and the wicked takes more care to have his sin covered than cured."


(Thomas Watson, puriteins schrijver)

zaterdag 18 december 2010

Zegen zal vloeien

No more let sins and sorrows grow,
Nor thorns infest the ground;
He comes to make his blessings flow
Far as the curse is found.

(Isaac Watts)

Vrij vertaald:

Laat zonden en droefheid niet meer groeien,
noch doornen de grond teisteren;
Hij komt terug om zijn zegen te laten vloeien
zo ver als de vloek gevonden wordt.

donderdag 16 december 2010

... And the times, they are a-changin'Als je op zoek bent naar een theologische beschouwing of een ontroerende overdenking, dan kan je je de tijd van het kijken besparen.
Maar gewoon in voor een snelle knipoog over de veranderende tijden? Klik dan op de playknop. Kerst 2.0, zegt de boutade.

Net 20 jaar geleden doken de eerste websites op in België, zei men trouwens deze morgen op de radio. Ongelooflijk hoe snel alles is geëvolueerd.

woensdag 15 december 2010

Wat is het evangelie en hoe werkt het? (mp3's Carson)

Enkele nieuwe D.A. Carson-studies zijn beschikbaar van een zgn. Regional Conference van The Gospel Coalition. Onderwerp was "Wat is het evangelie en hoe werkt het?".

Carson behandelde het onderwerp via de exegese van 3 bijbelgedeeltes. Hij voegde er nog een vierde aan toe over de plaatselijke gemeente en haar doel, samen met een vraag-en-antwoordsessie.

Klik hier voor de links naar de mp3's of videofiles.

1. What Is the Gospel and How Does It Work? Part 1 (John 3:1-21)

2. What Is the Gospel and How Does It Work? Part 2 (Romans 3:21-26 | Justification)

3. What Is the Gospel and How Does It Work? Part 3 (Revelation 21:1-22:5 | Consummation of All Things)

4. What Is the Ministry and Mission of the Local Church? (Foundations from the Pastoral Epistles)

5. Q&A

Kerst = revolutie

Het woord is vlees geworden

God werd mens

De onzichtbare werd zichtbaar

De ontastbare werd tastbaar

Eeuwig leven onderging tijdelijke dood

De transcendente daalde neer en kwam nader

Degene zonder grenzen werd begrensd

De oneindige werd eindig

De onveranderlijke werd veranderlijk

De onbreekbare werd breekbaar

Geest werd stoffelijk

Eeuwigheid kwam de tijd binnen

De onafhankelijke werd afhankelijk

De almachtige werd zwak

De geliefde werd de gehate

De verheerlijkte werd vernederd

Glorie werd onderworpen aan schande

Roem veranderde in het obscure

Van onuitsprekelijke vreugde tot tranen van ondenkbare smart

Van een troon naar een kruis

Van heerser tot overheerste

Van kracht tot zwakheid


Elk van de opmerkingen is in wezen onvoorstelbaar. In de oorspronkelijke Engelse tekst van Sam Storms kregen alle zinnen een uitroepteken.

Storms citeert vervolgens nog Max Lucado (vrij vertaald):

"De almachtige maakte zichzelf in één ogenblik breekbaar. Hij die geest was kon doorstoken worden. Hij die groter was dan het heelal werd een embryo. En Hij die de wereld onderhoudt koos met een woord om afhankelijk te worden van de voeding van een jong meisje. God als een foetus. Heiligheid die sliep in een moederschoot. De schepper van het leven als schepsel. God kreeg wenkbrauwen, ellebogen, twee nieren en een gemoed. Hij strekte zich uit tegen de baarmoederwanden en dreef in het vruchtwater van zijn moeder." (God Came Near, pag. 25-25)

maandag 13 december 2010

De profeet Zacharia verwachtte de Koning

De kern van Zacharia, vanuit het schema van Juan Sanchez (bekijk de bron voor een veel vollediger schema)
1. De Here God was rechtvaardig in al zijn handelen met Israël (1:1-6)

2. De Here God gedenkt zijn verbondsbeloften en zal nogmaals zijn genade aan Israël betonen (1:7-6:15).

3. De Here God zal het getrouwe Israël vergeven en herstellen als Sion (7-8)

4. De Here God zal voorzien in een trouwe herder die Zijn volk zal redden en leiden (9-11)

5. De Here God zal opnieuw wonen bij zijn vernieuwde en herstelde volk als Koning over de hele wereld (12-14)


Wie is de glorierijke Koning over wie Zacharia profeteerde?

1. Hij zou komen in een nederige positie (9:9; 13:7 – vgl. Mt.21:1-5; 26:31).

2. Hij zou Israël herstellen door het bloed van Zijn verbond (9:11 – vgl. Mk.14:24).

3. Hij zou dienstbaar zijn als Knecht voor een verstrooid volk/schaap (10:2 – vgl. Mt. 9:36).

4. Hij zou veracht en verraden worden (11:12-13 – cf. Matt. 26:15; 27:9-10).

5. Hij zou doorboord worden en neergeslagen (12:10; 13:7 – vgl. Mt.24:30; 26:31,56; Joh.19:37).

6. Hij zou in heerlijkheid terugkomen en Israël van zijn vijanden verlossen (14:1-6 – vgl. Mt. 25:31).

7. Hij zou in Jeruzalem regeren als koning in vrede en gerechtigheid (9:9-10; 14:9,16 – vgl. Opb. 11:5; 19:6).

8. Hij zou een nieuwe wereldorde brengen (14:6-19 – vgl. Opb. 21:25; 22:1,5).

Zie, Hij komt spoedig (Opb. 22:12-21).

zondag 12 december 2010

Poirot en het kerstverhaalNieuwe video op basis van de tekeningen en het kerstverhaal uit 'The Jesus Storybook Bible'. Voorgelezen door de Engelse acteur David Suchet, bekend voor zijn rol als Hercule Poirot.

dinsdag 7 december 2010

Guido de Brès: een Belgische martelaar uit de 16e eeuw
Kevin DeYoung schreef een boeiend stukje Belgische kerkgeschiedenis op zijn blog, middels zijn verslag van het leven van Guido de Brès. Deze schrijver van de "Belgic Confession" ofte "Nederlandse Geloofsbelijdenis/Belgische Geloofsbelijdenis" (Confessio Belgica) werd in 1567 omgebracht omwille van zijn geloof.

Lees hier de Engelstalige tekst van Kevin DeYoung

Hier lees je in het Nederlands wat Wikipedia meegeeft over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Hier lees je meer over Guido de Brès op Wikipedia (Nederlandstalig).

Er blijkt in het Engels ook onder meer een kinderboek te zijn met het verhaal van de Brès - zie ook het filmpje van YouTube.


Dit is zijn afscheidsbrief aan zijn moeder, geschreven op 19 mei, 12 dagen voor zijn dood (hier gelezen):


Mijn lieve moeder, ik bid u, wees goedsmoeds te midden uwer droefheid, en draag deze beproeving, u van God toegezonden, met geduld en met blijdschap, wetende, dat het het welbehagen Gods is, hetwelk men in geenen deele mag weerstaan, al ware het ook, dat men hiertoe de macht hadde. Leef het overige uwer dagen in de vreeze Gods, blijf mijner gedachtig, als ook dat ik mijnen God gediend heb tot in den dood. Ik blijf u steeds, voor zoolang als gij in deze wereld nog zult leven, mijne arme vrouw en mijn kindertjes aanbevelen, die hun vader in hunne vroegste jeugd verliezen, en ik bid den Heere, mijnen God, uit den grond mijns harten, dat het Hem behage, hun van hunne kindsheid af Zijnen Heiligen geest te schenken, en hen in Zijne vreeze te doen wandelen gedurende heel hun leven. Ik vraag Hem zonder ophouden om dien zegen, dat Hij zich de man mijner arme weduwe betoone, dat Hij haar zegene en haar genadig zij tot in eeuwigheid. Ik ben verheugd te vernemen, dat zij zich met hare kinderen naar Sedan begeven heeft, hetgeen mij eenige rust en verademing schenkt; en hoewel zij van u en van mijne broeders verwijderd zij, zoo bid ik u allen haar nimmer te vergeten, maar zoowel voor haar als voor mijne arme kleinen te zorgen. Ik bid den Heere mijnen God, dat het Hem behage u te vervullen met den overvloed zijner genade en hemelsche zegeningen, en uwe grijsheid meer en meer in eere doe zijn, u bevestigende in alles goeds, totdat Hij u, met al Zijn volk in zijn zalig rijk inzamele. Ik beveel u Gode en den Woorde Zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u eene erve te geven onder alle heiligen. Vaarwel, mijne moeder, mijne lieve moeder, vaarwel. De Heere vertrooste u in uwe bezoeking.

Dezen 19en Mei 1567.


Door uwen zoon, die u op het
Hartelijkst liefheeft:
GUIDE DE BRÈS.
Gevangen om Jezus Christus,
Den Zone Gods.

maandag 6 december 2010

Ben ík het, Heer?

Ben ík het, Heer,
voor wie U pijn en smaad verdroeg,
voor wie U dood en hel versloeg?

Ben ík het, Heer,
voor wie uw bloed nieuw leven bracht,
voor wie een nieuwe toekomst wacht?

Ben ík het, Heer,
die uit genade leven mag
door U geleid van dag tot dag?

Dank U dat ik nu zeggen mag:
Ik bén het, Heer!

(door Jelly Verwaal, Uit: Heilzaam licht - gelezen op een oud kalenderblaadje van de dagkalender 'Lichtstralen')

donderdag 2 december 2010

Twee blunders in één

Als je God dient om beloond te worden met aardse zegeningen en vanuit het principe van 'verdienste', kom je tot de wantoestanden uit de hieronder vermelde link.
Een American Football speler vond dat hij van God een betere behandeling verdiende dan zijn footballblunder.

Hier lees je het stukje uit Het Nieuwsblad.

In mijn theologie gaf God ons inderdaad niet wat we verdienden (de hel) en kregen we wat we niet verdienden (de hemel).
Christus daarentegen kreeg wat Hij niet verdiende (de dood) en kreeg niet wat Hij wel had verdiend (alle mogelijk lof en eer van elk schepsel).
Anders gezegd: Hij kreeg niet wat Hij verdiende om aan ons te kunnen geven wat we niet verdienen.

Genade, wat een wonder.

Je kunt God maar beter vragen om niet naar recht met je te handelen, maar volgens het principe van genade.

woensdag 1 december 2010

Ontdek de lijn in de Bijbel via mp3's D.A. CarsonHet meer verfijnde werk: Don Carson. In 2009 gaf hij voor Bethlehem Baptist Church in Minneapolis 14 studies met een overzicht over de Bijbel: "The God Who is There".

Doel is de volledige verhaallijn van de Bijbel uit te leggen. Bij de serie hoort eigenlijk ook een boek, een gids voor de gespreksleider en een dvd.

Je vindt alle downloads hier.

(wil je ook de HD-video's downloaden, dan moet je een Vimeo-account aanmaken en met je account inloggen)

(Bron)

Mp3 lezing "Wees wijs" (Daniël 2)

Onder het motto "Het moet niet altijd van het restaurant zijn, het plaatselijke frietkot kan ook wel eens lekker smaken", krijg je van mij nog de mp3 van de lezing die ik op zaterdag 27 november hield. Titel: "Wees wijs". Over Daniël hoofdstuk 2, in de reeks over deze Oud-Testamentische profeet.

Je vindt de file achter deze link.

Klik op het pijltje om meteen te luisteren, als je klikt met de rechtermuisknop kun je de mp3 ook downloaden.