dinsdag 30 juni 2009

Mp3's Carson over verzoeking

Klik hier voor een serie preken van D.A. Carson over verzoeking.

Dit zijn de specifieke titels:
1. The Temptation of Adam and Eve (Genesis 3)
2. The Temptation of Joseph (Genesis 39)
3. The Temptation of Hezekiah
4. The Temptation of Jesus (Matthew 4:1-11)
5. Your Temptation (James 1:2-4, 12-18)


Gezien bij Justin Taylor.

maandag 29 juni 2009

Straatvegen tot Gods eer


Elke taak die je verricht met oprechte gezindheid en de juiste houding brengt eer aan God.
"Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen" (Kol.3:23)

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. (1Kor.10:31, cursivering van mij)

Martin Luther King Jr. zei ooit:

Krijg je als taak om straatveger te zijn, veeg straten zoals Michelangelo kunstwerken schilderde, veeg straten zoals Beethoven muziek componeerde ... Veeg straten zoals Shakespeare poëzie schreef. Veeg de straten zo goed dat al de legerscharen in de hemel en op aarde zullen moeten halthouden en zeggen: 'Hier leefde een groot straatveger die zijn job goed uitgeveegd heeft'.


Vrij vertaald naar "Do hard things", pag. 144, door Alex & Brett Harris

De rijkdom van het werk van ChristusHet werk van Christus heeft heel veel facetten. Bovenstaand duidelijk overzicht vond ik bij Challies. Natuurlijk is het nog maar een beperkte aanzet. Challies baseerde zich op R.C. Sprouls boek "The Truth of the Cross".
Wat hebben we een bijzondere Redder!

Indien nodig diep ik het wat verder uit, maar volgens mij kom je er zeker uit als je er even voor gaat zitten. Je kunt ook altijd Tim Challies zijn commentaar erbij lezen.

zaterdag 27 juni 2009

Niet geslaagd voor een ingangsexamen ... Wat kan ik leren?

Afgelopen week kreeg ik negatief nieuws over een ingangsexamen waaraan ik deelnam. Ik dacht dat een paar besluiten misschien ook voor andere “gebuisden” interessant kunnen zijn.

- God wil mij momenteel duidelijk elders
Had God me die nieuwe job willen schenken, dan had ik die vast. Zoveel is zeker. Ik weet immers dat ik het nodige gedaan had in voorbereiding.

- God geeft ons niet altijd de (schijnbaar) makkelijkste en snelste oplossing
Maar God geeft overigens wel altijd wat we nodig hebben. De job leek interessant (vooral met werkeloosheid in het vooruitzicht) en dichtbij, maar blijkbaar primeren momenteel andere dingen.

- God wil me nederiger maken
Te weinig punten halen op een examen waar anderen wel slagen: het helpt om (even) niet meer van mezelf denken dan geoorloofd. Elke gebuisde krijgt een les in nederigheid.

- God wil me laten meeleven met anderen
Wie alleen succesverhalen kent, staat veraf van mensen die worstelend door het leven gaan.

- God is genadig
... Want Hij ziet ook (en vooral) om naar mensen die zeker niet overal de beste zijn. “Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren.” (1Kor1:26)

- Gods familie is groot en liefdevol
Ik kreeg heel veel steunbetuigingen van liefdevolle mensen rondom ons. Wat een genade om in de Heer omringd te worden door een liefhebbende familie.

- God heeft een andere oplossing
Hoera: een gesloten deur betekent dat er een andere zal opengaan. Want God is onze liefhebbende Vader die ons geen steen geeft als we om een brood vragen!

Eerst spreken met God, dan pas met mensen

Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.

Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? (sela)
(Psalm 4:2-4)

Merk op dat David eerst tot God spreekt en dan tot mensen. We zouden zeker allen nog veel vrijmoediger tot mensen spreken indien we op een meer constante manier met God zouden spreken. Hij die voor Zijn Maker durft verschijnen, zal niet beven voor de zonen der mensen.

(Naar C.H. Spurgeon)

vrijdag 26 juni 2009

Een weg naar vergeving en verzoening

Bewerkt en vertaald fragment van een post van Tim Challies, n.a.v. "Pleasing People", een boek van Lou Priolo. Over hoe we vaak geneigd zijn om in de eerste plaats mensen te behagen, in plaats van God.

Een bepaald moment heeft Challies het over vergeving. Zeer praktisch voor het gezin: je kinderen leren dat oprecht berouw niet het woord "maar" bevat. Tegelijk (zelf) leren dat waarachtig berouw het verleden niet ophaalt en geen vergeven zonden tegen anderen gebruikt.

Volgens Priolo is vergeving vooral een belofte. "Zoals God belooft om onze zonden niet meer tegen ons te gebruiken, zo mogen we ook de zonden die anderen tegen ons begingen niet meer gedenken."
Op de dag van het oordeel zal God ons niet plots aanklagen met zonden die ons zijn vergeven door het bloed van Jezus. We hebben geloof en vertrouwen in die belofte. Zonder die belofte is het geloof zonder hoop.

De belofte van vergeving, zegt Priolo, kan in 3 delen onderverdeeld worden:
1. Je belooft de overtreding niet meer te gebruiken tegen de persoon die de vergeving ontving

2. Je belooft de zonde die je vergeven hebt niet met anderen te bespreken

3. Je belooft om niet bij de vergeven overtreding te blijven stilstaan maar herinnert jezelf aan het feit dat je de overtreder vergaf zoals ook God jou vergeving schonk voor een menigte van ergere zonden


Vergeving zoeken mag niet verward worden met sorry zeggen ...
Als we ons excuseren bij iemand, en hij doet hetzelfde tegenover mij, dan hebben we nog altijd geen verantwoordelijkheid genomen voor onze daden en onszelf nog niet echt vernederd. "De bal is nog in de lucht", zegt Priolo. We moeten vergeving nastreven en zijn vrucht: verzoening.

Volgens Priolo ziet ware vergeving er ongeveer als volgt uit:

1. Beken dat je hebt gezondigd. Laat de andere partij weten dat je erkent wat je verkeerd deed. Dit maakt je nederig maar is nodig. Erken niet enkel dat je zondigde, maar ook dat je zondigde tegen die persoon.

2. Benoem je zonde bij zijn specifieke bijbelse naam. Erken niet slechts generiek "zonde", maar erken specifieke zonde en gebruik de bijbelse term (dit behoedt jou voor het erkennen van iets dat de maatschappij misschien als zonde bestempelt terwijl de Bijbel dat niet doet). Dit verzekert dat je diep nagedacht hebt over je zonde en ziet hoe het in te passen is in wat de Bijbel 'zonde' noemt.

3. Erken de pijn die je overtreding veroorzaakte. Dit maakt ook nederig. Je moet immers erkennen dat je zond gevolgen heeft en dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor de zonde maar ook voor de pijnlijke gevolgen ervan.

4. Toon berouw door een alternatief bijbels gedrag te benoemen. Toon dat je oprecht over je zonde nadacht door uit te leggen wat je in de plaats had moeten doen. Toon hoe dit gepaste alternatieve gedrag eruitziet.

5. Vraag vergeving. Dit legt de plicht bij de benadeelde partij om je berouw te aanvaarden en om je vergeving te schenken. Het vervolledigt de verzoening tussen degene die de overtreding beging en de benadeelde.

Eenvoudige stappen, maar ze dienen om ware nederigheid en oprecht berouw te vertonen en te bewijzen. Ze brengen blijvende en waarachtige verzoening. Dus die verzoening die we ervaren bij God, voor veel grotere en veel ergere misdaden.

woensdag 24 juni 2009

Met mate geloven

Sommige christenen willen genoeg van Christus om met hem geïdentificeerd te worden, maar niet genoeg om er ongerief van te ondervinden. Ze houden oprecht vast aan de basis van de christelijke orthodoxie, maar willen zich niet geven aan ernstige studie van de Bijbel. Ze waarderen morele rechtschapenheid, in het bijzonder van de publieke soort, maar blijven buiten de strijd tegen innerlijke verdorvenheid. Ze winden zich op over de kwaliteit van de prediking van hun voorganger, maar maken zich niet bezorgd over de kwaliteit van hun eigen gebedsleven. Dergelijke christenen zijn tevreden met middelmatigheid.

Uit: " A Call to Spiritual Reformation: Priorities from Paul and His Prayers", door D.A. Carson,

Bron: Zach Nielsen

dinsdag 23 juni 2009

"Houd een heilig feest op mijn begrafenis"

Josh Harris signaleert op zijn blog de brief die Dr. Raymond C. Ortlund Sr. voor zijn heengaan heeft geschreven. Ortlunds zoon, Ray Ortlund Jr., vond de brief in het bureaumeubel van zijn pa. De familie besliste om deze persoonlijke boodschap ook met anderen te delen.
Lees deze bijzondere nalatenschap (de oorspronkelijke pdf staat hier):Letter from Ray Ortlund to his family, written in 2000.

Dear Family,

"The time has come for my departure" (2 Tim. 4:6). It's strange to write this when I'm feeling well and vigorous, but unless Christ returns first that departure time will come. When you read this it will have happened.

I have had a great journey with Jesus Christ. From childhood I have known about God and revered Him. The name of Jesus has always been precious to me. I thank my dear parents for this heritage. Now, life on earth is over and I go to meet the Lord face to face. I trust in Him as my sure Savior and rest in His grace at this momentous time of my death. I do not fear death. (I don’t like the pain, blood, and guts of it all!)
Actually I have been anticipating this new adventure and at the time you read this I will be with Christ in heaven. So it’s happened and I’m now in God’s presence, probably shocked at all I’m seeing for the first time.

I am sorry for my sin and failures which have been many, but I know Christ has forgiven them. “There is no condemnation to those who are in Christ Jesus.” Some of those sins have been against you, my dear family, and I am sorry. You probably know my sins better than I. Some you don’t know, I know all too well. But "where sin abounds grace does much more abound."

My dear Anne has been my most treasured friend. If she is still living as you read this I know you will treat her well. When she goes to heaven God will give her blue ribbons and gold medals. What a great woman and wife! She has loved and stood loyally by me all our life together. And our last years have been our best. May God reward her for hard work, a forgiving spirit, relentless faith and enthusiastic acceptance of life as it came. She is a woman of God... my Cadillac. We shall meet on the other side and sing a duet of praise to God. As you know, Psalm 34:3 has been our verse. We trust you’ve seen that we did magnify the Lord.

Each of you children and spouses have been the joy of my life, as have been the grandchildren. I include Melinda and John in this because they are family to us, too. I have never doubted your love for me and you have been too kind. I will see you in heaven and we'll bless God together.

I urge you to remain true to your Savior. I have no doubt that you will. Love each other deeply in your marriages. Keep your family ties strong. Lay up treasure in heaven because the stuff of earth is empty. Bank accounts, houses and furniture mean nothing to me now. Actually they never did. Beware of sin, and confess it as soon as you discover it in your life. And let the Spirit's gift of joy color all your life. As you mature remain a happy person in Christ. Get even sweeter as you get older. Sour old people are a pain.

In my death be sure God is glorified. Jesus glorified the Father most in His death. John 17:1-5 tells us He faced impending death with that prayer for the Father to be glorified. So at my memorial service glorify God. Have a holy party. I was saying to Anne recently that this world has become less attractive lately and I feel a bit out of place. So it's good to go "home" now. I 'd like to make my burial simple. Cremation is fine with me. Bury my remains in a simple container to wait for the resurrection of my new glorified body. If cremation upsets you then don't do it, of course. I want you to be comfortable with it all.

Heb. 13: 20,21: “May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.”

I love you all and each one. I’ll see you sooner than you think!

Dad

maandag 22 juni 2009

Gratis eBook Mark Driscoll: "vader-voorganger"


Mark Driscoll en The Resurgence (Re:Lit) stellen een eBook van 48 pagina's beschikbaar: "Pastor Dad - Scriptural Insights on Fatherhood".

Het gaat om een preek die uitgroeide tot een boek. De beschrijving luidt vrij vertaald:

"Elke vader is een voorganger. Het belangrijkste is dat hij goed zorg draagt voor zijn kudde. In dit boek bekijkt voorganger Mark Driscoll de manieren waarop een vader zijn kinderen goed kan opvoeden."

Download hier de pdf (of lees het boekje online).


Dit is de inhoudsopgave:

Preface

1. Worshiping the God of Our Fathers
2. The Fruitful Vine
3. Cultivating Kids
4. The Masculine Duty to Provide
5. Instruction Followed by Correction
6. Protecting From Sin and Folly
7. Countering Culture

Tedashi featuring Piper: "Make War"John Piper twittert. Heeft op zich niets met bovenstaand filmpje te maken, ware het niet dat ik er via m'n eerste verkenning op een Piper-tweet op botste.
Het is niet toevallig dat Piper deze rapsong even in the picture zette: je herkent ook zijn stem.

zondag 21 juni 2009

Kennismaken met Gods werk in China


Wil je kennismaken met Gods werk in China, dan lijken de posts naar aanleiding van een "China Vision-trip" van Desiring God me uitermate geschikt. Het zijn 5 relatief korte berichten, met ook een aantal nuttige links in. Je vindt ze achter deze 4 titels:

Inleidend bericht

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Laatste dag

vrijdag 19 juni 2009

Resolved Conference 2009: mp3's online

Alle materiaal van de Resolved Conference 2009 is nu online. Je vindt alle toespraken hier.
Dit zijn nog eens de heel gevarieerde titels en sprekers op een rij:
* The War Against Your Soul - Rick Holland

* Blessed Bankruptcy - Steve Lawson

* Who’s Really at Work? - C.J. Mahaney

* Blessed Purity - Steve Lawson

* A Theology of Creation - John MacArthur

* God’s Sovereignty Over Satan’s Fall - John Piper

* A Biblical Strategy For Fighting Sexual Sin - Rick Holland

* The Sanctifying Shepherd - John MacArthur

* The Troubled Soul - C.J. Mahaney

* How Sin Serves the Glory of Christ - John Piper

Update Nepal: vergeving na de bomaanslag

Als update op het bericht dat ik een paar dagen geleden op de blog zette, kan dit tellen. Een stukje dat Etienne me doorstuurde; het komt uit het Katholiek Nieuwsblad:

Man vergeeft moordenares van zijn vrouw

"Daartoe geïnspireerd door de bekering van Sint Paulus heeft een man van wie de vrouw en dochter vorige maand omkwamen bij een bomaanslag in de katholieke kathedraal in Kathmandu (Nepal), degene die ervan verdacht word die aanslag te hebben gepleegd, vergeven.

Dat gebeurde bij een ontmoeting met de van de aanslag verdachte vrouw in een politiebureau vlak bij de plaats van de aanslag. Balan Joseph Palamooti, een katholieke leek van Indiase herkomst, raakte zelf ook gewond bij de bomaanslag op 23 mei in de Hemelvaartkathedraal van de Nepalese hoofdstad.

Volgens Persbureau Fides vergaf Balan “in naam van Jezus” Sita Thapa Shrestha, die door de politie in verzekerde bewaring wordt gehouden wegens de aanslag. “Toen ik Sita zag, moest ik denken aan het verhaal van Sint-Paulus die christenen vervolgde en ik bedacht dat Sita misschien ook wel deze bekeringservaring zou kunnen ondergaan. Dus ik droeg Christus’ boodschap van liefde en vergeving op haar over,” zei Balan.

De uit de Indiase deelstaat Kerala afkomstige Balan gaf zijn getuigenis tijdens een openbare viering die onlangs in de kathedraal plaatsvond. Daarbij waren veel katholieken en christenen van andere denominaties bijeen gekomen om te bidden voor de slachtoffers en voor vrede in Nepal." (KN/CNA)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

donderdag 18 juni 2009

Desiring God publiceert biografie Calvijn (gratis download)


Voor een gratis PDF-download van "Portrait of Calvin", een biografie door T.H.L. Parker, kun je nu terecht bij Desiring God, hier klikken.
Het gaat om een heruitgave van een boek dat voor het eerst verscheen in 1954. Deze uitgave door Desiring God is meer dan theologische of historische nostalgie - het is ook een vorm van missie: de majesteit van God verkondigen.

Het stukje nostalgie verklaart Piper ook zelf: "And the nostalgia is that this book was my first serious exposure to Calvin. I paid fifty cents for the book in a used rack. That was four decades ago."

Op de site van Desiring God vind je ook nog deze aanbeveling:
Calvin's words and life point beyond himself to where the crucified and risen Christ sits at the right hand of God. Before he died, he saw to it that there should be no posthumous canonization. He left orders that he should be buried in an unmarked grave. So his death and burial were of one piece with his life. Calvin bent all his energies in life and death to making Jesus Christ alone great, and making that greatness visible.

In zijn voorwoord voor het boek schrijft Piper:
“I am eager for people to know Calvin not because he was without flaws, or because he was the most influential theologian of the last 500 years (which he was), or because he shaped Western culture (which he did), but because he took the Bible so seriously, and because what he saw on every page was the majesty of God and the glory of Christ."
Op 10 juli is het trouwens 500 jaar geleden dat Calvijn geboren werd.

Plicht en plezier

"Een volmaakt man zou nooit handelen vanuit een plichtsgevoel; hij zou altijd het goede meer willen dan het verkeerde.
Plicht is slechts een vervanging voor liefde (liefde voor God of andere mensen) zoals een kruk een vervanging is voor een been.
De meesten onder ons hebben de kruk bij tijden wel eens nodig; maar het is natuurlijk dwaas om de kruk te gebruiken wanneer onze eigen benen (onze eigen liefdes, smaak, gewoontes, enz.) de reis op zichzelf kunnen afleggen."
- C.S. Lewis, Letters, 18 juli 1957.

Gelezen bij Tony Reinke.

Kleine beslissende momenten"Jouw en mijn gevaar is niet dat we misdadigers worden, maar eerder dat we respectabele, deftige, gewone, middelmatige christenen worden. De verleidingen van deze eeuw die echt onze geestelijke kracht wegzuigen zijn de tv, ijs met bananensmaak, de makkelijke stoel en de kredietkaart. De christen wint of verliest in die schijnbaar onschuldige kleine momenten van beslissing.

Heer, maak mijn leven een wonder!"

Raymond C. Ortlund in "Lord, Make My Life A Miracle", pag. 151.
Hier gelezen.

woensdag 17 juni 2009

Is God liefde of liefde God?

"Spijtig genoeg wordt er algemeen onder christenen beweerd dat 'God de zonde haat, maar de zondaar liefheeft'. Dit is al even gek als beweren dat God verkrachters liefheeft en verkrachting haat; alsof verkrachting en verkrachters twee volledig verschillende entiteiten zijn die van elkaar kunnen gescheiden worden. Het was bovendien niet een geïnspireerd bijbelschrijver maar de hindoe Gandhi die de zin 'Heb de zondaar lief maar haat de zonde' bedacht in zijn biografie uit 1929.

De liefde van God is in feite waar maar is spijtig genoeg zo overbenadrukt in het grootste deel van het christelijk onderwijs dat je je zou afvragen of God nu liefde is of als liefde God is."

- Mark Driscoll, Death By Love, p. 128 (Gelezen bij Zach Nielsen)

dinsdag 16 juni 2009

Christenen Nepal vrezen aanslagBericht van 11 juni 2009 uit het Nederlands Dagblad:

Christenen in Nepal leven in toenemende mate in angst voor aanslagen van hindoe-extremisten.

De Nepal Defense Army (NDA), een militante organisatie die streeft naar een hindoestaat, riep christenen een paar dagen geleden op het land binnen een maand te verlaten. Wordt aan de eis geen gehoor gegeven, dan dreigen de radicalen een miljoen bommen te plaatsen in even zovele kerken in het land, aldus de verklaring die naar diverse Nepalese media is gestuurd.

Dat het de Nepal Defense Army menens is, blijkt uit een spoor van aanslagen door Nepal, gelegen in de Himalaya tussen India en China (Tibet).

De laatste aanslag was op 23 mei op een rooms-katholieke kathedraal in de hoofdstad Kathmandu, waarbij een pasgetrouwde negentienjarige Indiase vrouw - ze was met haar man op huwelijksreis - en een vijftienjarig schoolmeisje om het leven kwamen. ,,We zaten in de gebedshal toen een vrouw, een dertiger, bij ons kwam zitten'', aldus een ooggetuige tegen Compass Direct, een bureau dat publiceert over vervolgde christenen. ,,Op een gegeven moment stond ze op om naar het toilet te gaan. Ze liet haar blauwe handtas achter. Kort daarna hoorden we een enorme knal. Daarna was er veel geschreeuw en verwarring.'' Naast resten van de handtas vond de politie later delen van een snelkoker. Die herinnert aan de guerrillaoorlog van 1996 tot 2006 tussen maoïstische rebellen en de staat, toen nog een hindoeïstisch koninkrijk. Voorzien van batterijen, een ontsteker, explosieven en spijkers waren deze thuis in elkaar geknutselde snelkookpannen een dodelijk wapen.

De aanslagpleegster werd later opgepakt door de politie. Zij erkende te hebben gehandeld in opdracht van de radicale hindoeorganisatie.

Moslims

De afgelopen jaren pleegde de Nepal Defense Army aanslagen op het hoofdkantoor van de maoïsten in Kathmandu en twee moskeeën. Twee biddende moslims vonden daarbij de dood. In juli vorig jaar werd de 62-jarige rooms-katholieke priester John Prakash vermoord.

De Nepal Defense Army bestaat uit voormalige soldaten, politiemensen en slachtoffers van de maoïstische guerillastrijd. Leider is een 38-jarige man die zichzelf Parivartan (verandering-red.) noemt en naar eigen zeggen werkt aan een ondergronds leger om een 'hindoejihad' op te zetten. Hij claimde ook zelfmoordterroristen op te leiden. Zijn organisatie lijkt, aldus bisschop Sharma van een protestantse kerk, gevoed te worden door hindoe-extremisten uit buurland India. Waartoe die in staat zijn, bleek vorig jaar zomer in de deelstaat Orissa, waar zij honderden mensen vermoordden en duizenden op de vlucht sloegen.

Volgens Compass Direct ontstond de extremistische organisatie een jaar nadat koning Gyanendra, die de absolute macht in handen probeerde te krijgen, in 2006 gedwongen werd terug te treden. Nepal veranderde van een hindoestaat in een seculiere republiek, waarin het hindoeïsme wel de belangrijkste positie heeft.

De website Mission Network News, met berichten over de lijdende kerk, omschrijft de positie van christenen als volgt: ,,Toen Nepal officieel een hindoe-koninkrijk was, werden christenen officieel vervolgd. Onder het huidige seculiere bewind hebben christenen het wettelijke recht om openlijk samen te komen, maar radicale hindoes bestrijden in toenemende mate en met geweld andere religies.''

Rally's

Volgens Jan Smits van de kleine hulporganisatie 'Hope for Nepal' uit Zeist is de vrijheid voor christenen in Nepal de laatste jaren inderdaad groter geworden. ,,Maar er konden altijd al wel rally's en bijeenkomsten worden gehouden. Al in de tijd dat ik er namens Interserve zat, van 1998 tot 2002. Het grote punt is dat het niet toegestaan is van geloof te veranderen. Een hindoe die overgaat komt in grote problemen. Zo wordt hij uitgestoten door zijn familie'', aldus de gepensioneerde voorganger van een evangelische gemeente in De Bilt.

Gegroeid

Het christendom is de laatste twintig jaar sterk gegroeid, weet Smits. Hoe dat komt, kan hij niet verklaren. ,,Wanneer gaat graan groeien'', stelt hij als wedervraag. ,,In de jaren vijftig ging Nepal open en keerden Nepalezen die aan een Bijbelschool in India studeerden terug naar hun land. Ook kwamen er evangelisten uit het buitenland.'' De groei is naar zijn idee vooral veroorzaakt door Nepalese christenen zelf. Hoeveel christenen er zijn in het land? ,,Lastig, ze zijn nooit officieel geteld en de schatttingen lopen erg uiteen. Maar ik denk dat er toch wel een miljoen zijn.'' In Nepal vind je onder de christelijke minderheid onder anderen rooms-katholieken en protestanten als baptisten en pinkstergelovigen, maar volgens Smits ook ,,opvallend veel gemeenten die zich niet tot een kerkelijke richting bekennen'', vrije groepen dus. Hij legt een link tussen de groei van de kerk en de toename van hindoeterrorisme. ,,Veel extremisten die naar een hindoestaat streven hebben moeite met de overgang van veel hindoes naar het christelijk geloof.''

In Nepal wonen ongeveer dertig miljoen mensen. De overgrote meerderheid (tussen de tachtig en negentig procent) is aanhanger van het hindoeïsme. Op afstand is het boeddhisme de tweede religie (elf procent), gevolgd door de islam (vier procent).


Foto: Journalisten en agenten bekijken de beschadigingen aan een kerk in de Nepalese hoofdstad Katmandu. Door een bomaanslag tijdens de zondagse eredienst vielen er vorige maand twee doden en vijftien gewonden. |foto AP/Binod Joshi

maandag 15 juni 2009

"Geef me 100 predikers"

"Geef me 100 predikers die niets vrezen dan de zonde en niets anders verlangen dan God, en het kan me niet schelen of het leken zijn of geestelijken, maar alleen dergelijken zullen de poorten van de hel doen beven en het koninkrijk der hemelen op aarde doen zichtbaar worden."

John Wesley op de leeftijd van 87 jaar, schrijvend naar Alexander Mather.
Gelezen bij Ray Ortlund en vrij vertaald.

Johnny Cash in een oogopslashEen kennismaking met de geestelijke zoektocht van Johnny Cash in 6 minuten.
In de reeks van The Resurgence: "The Rebel's Guide to Joy".

Minder worden is meer betekenen

Zach Nielsen heeft het in een interessante post over het kruisigen van onze wereldse ambities. Elk mens wil wel iets nalaten. Misschien dat schoolkinderen later zullen zweten om je naam te kunnen opdreunen voor het examen?
Er is godvrezende ambitie. Maar je kunt ook de wereld willen veranderen. Dit kan een van de meest voorspelbare en wereldse dingen zijn die we kunnen doen. Niet bepaald nederig. En hoogmoed dient gekruisigd.

Toch dit: kruisen doen meer dan alleen maar kruisigen. Wie Christus volgt weet dat het kruis de voorbode is van de opstanding.
Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. (Joh.12:24)

Wij worden niet kleiner om te verdwijnen. We moeten kleiner worden om van meer betekenis te zijn. Voor God en Zijn koninkrijk.

zaterdag 13 juni 2009

EO Jongerendag - getuigenis Jeremy Camp- Ik wilde bij haar zijn, wat er ook gebeurde. Om samen doorheen deze tijd te gaan.

- De kanker had zich verspreid over haar hele lichaam.

- “God, neem mijn vrouw toch niet van me weg.” 4,5 maand na ons huwelijk lag ik in dat ziekenhuisbed ... Tot uiteindelijk ik haar zus hoorde zeggen: ‘ze is bij Jezus nu’.

- Ik wil niet langer leven, neem mij ook.

- God zei: Jeremy, ik wil dat je opstaat en mij verheerlijkt. Dat was het laatste dat ik wilde horen.

- Ik stond op, haar familie stond op. Ze is bij Jezus. En we prezen allen God. Want voor ze stierf, zei ze ook altijd: laten we Jezus aanbidden.

- 2Kor4:16
16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

- Word niet ontmoedigd, dit is niet ons thuis! We proberen zo vaak onze kleine koninkrijken te bouwen.

- Het enige koninkrijk waard om gebouwd te worden, is het koninkrijk van God.

- We hebben slechts 1 shot!

- Ik wil dat je weet wat het is een intieme relatie met God te hebben.

- Het woord van God doet dingen in je hart.

- Uit Gods woord vloeit de liefde van God, die overvloeit naar andere mensen. We bevinden ons in een generatie die zover afgedwaald is van Jezus.

- We moeten liefde vertonen en mensen tot dienst zijn met heel ons hart.

- Niet bang zijn om de waarheid te spreken, want de waarheid zal u vrijmaken.
14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. (Ef4:14-15)

- De waarheid spreken in liefde.

- Je vrienden en familie tot Jezus zien komen. Mensen die sterven, die pijn lijden. We moeten ons uitstrekken naar hen.

- We are in desparation, we need to speak to this generation.

- Stand with me and show the love of Jesus Christ to this world. Amen.

Klachten in marmer, zegeningen in zand

Christenen zijn geneigd om hun klachten in marmer te schrijven en hun zegeningen in het zand.
(C.H. Spurgeon)

Hoe snel vergeten we Gods werk. Laten we Hem prijzen voor al wat Hij voor ons deed.

David Crowder Band op EO jongerendag 09Ik zag/hoorde deze groep al eens eerder op een conferentie in de VS die je online kon volgen. Het zou me niet verwonderen als hun populariteit in onze contreien straks met een ruk omhoog gaat.

Het filmpje van "Here is our King" plukte ik van de Jongerendag-site, van tussen de highlights. (Hier dus)


David Crowder Band - HERE IS OUR KING
van het album "A Collision"

From wherever spring arrives
To heal the ground
From wherever searching comes the look itself
A trace of what we’re looking for
So be quiet now and wait

Chorus 1:
The ocean is growing
The tide is coming in
Here it is

Chorus 2:
Here is our king, here is our love
Here is our God Who’s come
To bring us back to him
He is the one, he is Jesus, Jesus


And what was said to the rose
To make it unfold
Was said to me here in my chest
So be quiet now and rest

Chorus 1

Chorus 2


Majesty, finally
Majesty, finally here

Chorus 2

Majesty, finally

Volg de EO Jongerendag 2009 onlineVandaag EO Jongerendag. Kun je er niet bij zijn? Volg dan alles online: www.eo.nl/jongerendag.
Van 13 tot 21 u., vanuit het Gelredome in Arnhem.
Met ondermeer optredens van M.W. Smith, David Crowder Band en Jeremy Camp, en Henk Stoorvogel als hoofdspreker.

vrijdag 12 juni 2009

Gratis download van de Rain City Hymnal


De aandachtige lezer zal het gezien hebben: de widget rechtsbovenaan deze blog is gewijzigd. Dit is niet zomaar een stijlwijziging, maar biedt je weer een buitenkansje op een gratis download. Want ReSound.org is officieel gelanceerd, de muziektak van The Resurgence. (Daarnaast is er bijvoorbeeld ook de uitgeverij ReLit.)

Zij bieden je "Rain City Hymnal", het eerste volledig album bij ReSound: een collectie van moderne arrangementen van 12 oude hymns, gebracht door 5 verschillende bands van Mars Hill (de gemeente in Seattle waar Mark Driscoll actief is).

"These old songs represent the essence of our task in corporate worship: combining an ancient message of truth in music for a particular people, time, and place", zo heet het.

Ik beschrijf het als bijbels gefundeerde tijdloze teksten die je op God richten, met daarbovenop (of eronder zo je wil) een appetijtelijke melodie.

Gewoon even klikken op de widget of surfen naar de ReSound-site, en dan kun je het volledige album downloaden (tegen een vrijwillige bijdrage, of door 5 vrienden te laten delen in je geluk).

donderdag 11 juni 2009

Medal of Honor voor het redden van je vijandenBij Tim Challies las ik een tijd terug over een Amerikaans korporaal van 22 in Irak (in 1981 geboren, hetzelfde jaar als mijn vrouw): Jason Dunham. Dunham kreeg een Medal of Honor, de eerste die uitgereikt werd sinds 1970 voor feiten op het gevechtsterrein, the battlefield. Op 14 april 2004 grijpt een Irakees bij een checkpoint routinecontrole van zijn auto plots naar de keel van Dunham. Er ontstaat een gevecht, en Dunham kan de man op de grond gooien. Maar die grijpt een granaat, trekt er de pin uit en laat ze vallen.

Zoals geleerd in de opleiding twijfelt Dunham niet: hij gooit er zijn helm en zijn lichaam op om zijn makkers te beschermen. Hij redde zo de levens van zijn 2 medesoldaten. Zelf overleed hij een paar dagen later aan zijn verwondingen, zonder dat hij ooit terug bij bewustzijn kwam.

Een dergelijk verhaal is inspirerend en verbazend. Het mag onze bewondering opwekken hoe iemand zijn leven opoffert voor zijn vrienden. En toch: wat Christus deed was nog groter. Op het kruis gooide Christus zich op de granaat, niet om zijn vrienden te redden, maar om hen te redden die Hem vijandig gezind waren (Zoals William Farley zegt in 'Outrageous Mercy'). Ik haal geenszins de heldendaad van Dunham naar beneden, hij bracht een bijzonder offer. Maar we kunnen niet voorbij aan het feit dat Jezus Christus niet stierf voor zijn vrienden, maar zijn leven gaf voor zijn vijanden.

Wat een liefde is dit: zelfs in de grootste menselijke opofferingen zien we slechts een zwakke afspiegeling van de diepte, de grootsheid van het offer van de Zoon van God ...

“7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Rom5:7+8)


Een makker van Dunham getuigt: “zolang ik marinier ben, zal ik hem nooit vergeten.”

Dit is goed vergelijkbaar met wat wij op zondag doen: nooit vergeten wat Christus voor ons deed, zijn grootse liefdedaad in herinnering brengen.

Video vioolrockers: ReillyJustin Taylor betitelt deze band als 'violin rockband'. Welke titel je er ook aan geeft, het klinkt aardig.
En ook de video mag best gezien worden.

Fragment uit de lyrics:
SUNLIGHT

You shine a white light into my blind eyes
And now I’ve seen You truly for the first time
This revelation of my desperation
Brings me to Calvary, it brings me to salvation
You resurrect me, You rearrange me
You make my heart beat to another symphony
And you pursue me like You think I’m worth it
And Savior, now I know that I do not deserve this

Video voor 'Verspil je Leven niet'Knap gemaakt - en zéker voor een stagiair (op het mediadepartement van Desiring God).

Wat is jouw schat?


Meer filmpjes via 1031sermonjams.

dinsdag 9 juni 2009

Gratis online boeken D.A. CarsonVandaag een leuke ontdekking gedaan: 7 boeken van D.A. Carson zijn vrij beschikbaar voor download. Daarbij ook zijn "Memoirs of an ordinary pastor". Het boek gaat over het leven van zijn vader, jarenlang trouw navolger van Jezus in een kleine gemeente.

Als een even 'ordinary pastor' had ik 'memoirs' al een tijd op m'n wenslijstje.
Een van de aanbevelingen luidt:
"In a day when we honor megachurch pastors, it is refreshing to read this account of an ordinary pastor—representing the unsung heroes among us who do not aspire to greatness but rather to godliness and faithfulness."

Ook 2 prachtige dagboeken staan klaar voor download, met als titel "For the love of God".

Klik hier voor het lijstje met links naar de gratis e-boeken: Tony Reinke en de online boeken van Carson.

zondag 7 juni 2009

Audio van Advance 2009Alle audio en andere media van de Advance-conference 09 vind je hier.

Dit zijn de titels en sprekers:
Mark Driscoll - "What Is the Church?"

Tyler Jones - "The Resurgence of the Church"

Bryan Chappell - "Communicating the Gospel Through Preaching"

Matt Chandler - "Preaching the Gospel to the De-churched"

Q & A with Chandler, Driscoll, and Chappell

Ed Stetzer - "Keys to Understanding the Church and Kingdom"

J. D. Grear - "Planting Is for Wimps: Revitalizing a Church Around the Gospel"

Eric Mason - "The Ultimate Shepherd"

And ... There's more to come.
Ook via desiringgod.org kun je een en ander bijhouden.

zaterdag 6 juni 2009

Eén liefdedaad, vele gevolgen

Het hoeft maar een kort briefje te zijn,
of een woord in gebed gesproken,
maar 't was niet vergeefs, want het verzachtte de pijn
van een hart dat bijna was gebroken.


Vrije vertaling van een Engels gedicht van een anonieme bron:

It was only a brief little note,
Or a word that was prayerfully spoken,
Yet not in vain, for it soothed the pain
Of a heart that was nearly broken.
‘“Wandelt in liefde” ... Ja, naar de postbus vandaag’, schreef H.W. Robinson.
Eén kleine liefdedaad kan vele gevolgen hebben.

Als je diep zit


"Men ziet grote dingen vanuit het dal, slechts kleine dingen vanaf de top."

(G.K. Chesterton)

Lopen zonder voeten

Run, John, run, the law commands
But gives us neither feet nor hands,
Far better news the gospel brings:
It bids us fly and gives us wings.

John BunyanVrij vertaald:

Ren, John, ren, gebiedt de wet,
Maar zij geeft handen noch voeten.
Zoveel beter nieuws brengt het evangelie:
het roept op om te vliegen en geeft ons vleugels.

donderdag 4 juni 2009

"De prijs van Tiananmen"Fragment van wat oud-studentenleider Zhang Boli in De Morgen van 4 juni vertelt, in het artikel 'De prijs van Tiananmen', door Catherine Vuylsteke. Zhang Boli woont in de VS en is er voorganger van een kerk.


(...) 'Hij is bang voor de vriesdood en moet denken aan de woorden van zijn nicht die hem er weer bovenop kreeg na een haast fatale aanval van tyfeuze koorts enkele weken eerder. Op een avond vroeg de analfabete boerenvrouw hem voor te lezen uit het enige boek dat ze bezat, een handgeschreven exemplaar van het evangelie volgens Johannes. "Zodra ik begon te lezen", schrijft hij, "kon ik niet meer ophouden. 'Broer, je moet bidden', hoort hij haar nu in de Siberische schuur zeggen, 'Jezus zal je redden'. '

'Hoewel ik nog steeds niet geloofde, begon ik te bidden. Ik kon niets anders bedenken om mezelf te troosten en wat hoop te geven. Ik verkeerde in een toestand van halve bewusteloosheid, maar ineens had ik een moment van grote helderheid. Een verblindende lichtstraal scheen door de duisternis en plots had ik het warm. Ik kon mijn ogen niet openen, maar ik hoorde een stem die zei: 'Zhang Boli, je zult niet sterven, want je zult in Mijn naam doorgaan.' Ik knielde op de grond en zei: 'Heer, als U me deze dag laat doorkomen, zal ik U voor altijd dienen.''

(...)
"Ik heb de tanks overleefd, een Siberische vriesdood en kanker in een vreemd land.
Keer op keer heeft God mijn leven gered."Precies 20 jaar geleden werd het studentenprotest op het Chinese Tiananmenplein bloedig onderdrukt.

Mp3's workshop 'prediken over de eindtijd'The Simeon Trust organiseert regelmatig workshops met uiteenzettingen over Bijbelse uitleg.
In de meest recente workshop behandelde o.a. D.A. Carson het thema 'prediken over de eindtijd'. Schema van sprekers en titels vind je hierboven.

De mp3's zelf vind je hier.

woensdag 3 juni 2009

Aanbidding is niet wat je doet maar wie je bent

Aanbidding is eerst je identiteit voor het ooit een activiteit kan zijn.
(Paul Tripp)

Oorspronkelijk klonk het zo:
Worship is first your identity before it's ever an activity.

dinsdag 2 juni 2009

3 sterke Bijbelse ambities

"Er een eer in stellen": in het Engels staat er "Aspired". Het gaat om een sterk verlangen dat iets zal gebeuren, en in dit licht zich volledig geven voor de taak die erbij komt kijken.
Dit is wat Young erover schrijft (zie daarvoor hier):
philotimeomai: from philos = loved + time = honor ... Means literally to "love honor" and so first means "to strive or seek for honour". It evolved to picture one who earnestly aspired to something, implying a strong ambition for the goal in view. The emphasis is to long that a thing shall be accomplished and fully give oneself to the task in view.


1. Verkondiging van het evangelie (op onontgonnen terrein)
Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht. 20 Ik stelde er mijn eer in het te verkondigen, doch zo, dat ik niet (optrad), waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet op eens anders fundament te bouwen (Rom15:20)

2. God welbehaaglijk leven
maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 9 Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. (2Kor5:8-9)

3. Rustig zijn en werken met onze eigen handen
9 Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben; 10 gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië.
Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen, 11 en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, 12 opdat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen, die buiten staan, zonder iets nodig te hebben. (1Th4:9-12)


Dank aan Claude Vanmaelsaeke die gisteren over dit thema preekte.

By Your Side - Tenth Avenue NorthDank aan Marijke voor de tip. Mag de song je blijven vertroosten en bemoedigen.

BY YOUR SIDE
Why are you striving these days
Why are you trying to earn grace
Why are you crying
Let me lift up your face
Just don't turn away

Why are you looking for love
Why are you still searching as if I'm not enough
To where will you go child
Tell me where will you run
To where will you run

And I'll be by your side
Wherever you fall
In the dead of night
Whenever you call
And please don't fight
These hands that are holding you
My hands are holding you

Look at these hands and my side
They swallowed the grave on that night
When I drank the world's sin
So I could carry you in
And give you life
I want to give you life

(Chorus 2x)

Cause I, I love you
I want you to know
That I, I love you
I'll never let you go

(Chorus 2x)

Verkiezingen 09 en de Bijbel

"Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.
Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.
Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (...)"

1Tim2:1-5

maandag 1 juni 2009

Mp3 lezing 2Kor5 online (Leven voor Gods aangezicht - Oud & Nieuw)


Je hebt er wat op moeten wachten, maar sinds vandaag kun je via www.dropboks.com de mp3 downloaden van de lezing van 5 mei 2009 in Menen.

Spreker was Claude Vanmaelsaeke, thema "Leven voor Gods aangezicht" en titel "Oud en Nieuw". De basistekst was 2Kor5:1-21.

Nog eens herinneren:
je surft naar www.dropboks.com, logt in met mailadres janleplae(at)hotmail.com en met als paswoord mvgebed.
Dan maak je je keuze uit de verschillende mapjes, afhankelijk van de titel die je wenst te downloaden.
Merk op: het laden duurt lang.