maandag 18 mei 2015

Christus in het Oude Testament

In Genesis is Jezus Christus het zaad van de vrouw dat de kop van de slang vermorzelt

In Exodus is Jezus het Paschalam

In Leviticus is Hij onze hogepriester

In Numeri is Hij de wolkkolom overdag en de vuurkolom bij nacht

In Deuteronomium is Hij de profeet zoals Mozes

In Jozua is Hij de leidsman van onze verlossing

In Richteren is Hij onze Rechter en Wetgever

In Ruth is Hij de bloedverwant die ons vrijkoopt

In 1 en 2 Samuel is Hij onze betrouwbare profeet

In Koningen en Kronieken is Hij onze Koning die regeert

In Ezra en Nehemia herbouwt Hij de gebroken muren van de tempel en stad van God

En in Esther is Hij onze Mordechai

In Job is Hij onze eeuwige Verlosser

In Psalmen is Hij onze Herder

In Spreuken en Prediker is Hij onze wijsheid

En in Hooglied is Hij onze liefhebbende Bruidegom

In Jesaja is Hij de Knecht des Heren en de Vredevorst

In Jeremia is Hij de rechtvaardige Spruit

In Klaagliederen is Hij de huilende Profeet

In Ezechiël is Hij de heerlijkheid Gods die verschijnt

En in Daniël is Hij de vierde man in de brandende vuuroven

In Hosea is Hij de trouwe echtgenoot die voor altijd getrouwd is met een recidivist

In Joël is Hij degene die doopt met de Heilige Geest en met vuur

In Amos brengt Hij een keer in het lot en richt Hij de vervallen hut van David weer op

In Obadja oefent Hij gericht over de hoogmoed

In Jona is Hij de grote buitenlandse zendeling

In Micha is Hij de God van ons Heil, ons licht in het duister

In Nahum is Hij de boodschapper met liefelijke voeten

In Habakuk is Hij de kracht tot juichen als de vijgenboom niet bloeit

In Zefanja is Hij de schuilplaats op de dag van de toorn des Heren

In Haggaï is Hij de herbouwer van Gods huis

In Zacharia is Hij de bron die ontsloten wordt ter ontzondiging en reiniging

In Maleachi is Hij de Zon der gerechtigheid die opgaat en genezing is onder Zijn vleugelenEen deel van de beschrijvingen hierboven komen van dit filmpje van 'bijbelspreuken' dat ik via Facebook ontdekte. Tegelijk heb ik er ook een aantal veranderd naar eigen inzicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten