maandag 25 januari 2016

Stefanus als rolmodel van discipelschapStefanus' dood zoals beschreven in Hd. Hd.7:55 - 8:1 vertoont sterke gelijkenissen met het levenseinde van de Heer die hij trouw navolgt:
• Stefanus legt een moedig getuigenis af voor het sanhedrin zoals Jezus (Lk.22:69)
• Stefanus Vertrouwt zijn geest aan God toe zoals Jezus (Lk.23:46)
• Stefanus bidt om vergeving voor zijn tegenstanders zoals Jezus (Lk.23:34)
• Stefanus roept met luide stem en sterft daarna zoals Jezus (Lk.23:46)

Vergelijking met dank aan Jos Vanlede


Geen opmerkingen:

Een reactie posten