donderdag 31 december 2009

Elke dag stille tijd met D.A. Carson


Wil je in 2010 elke dag een gedeelte uit de Bijbel van (Engelstalige) uitleg voorzien door D.A. Carson? Dan kun je straks de gloednieuwe blog volgen op de site van The Gospel Coalition. Klik hier.

Eigenlijk gaat het hier om een digitale versie van 'For the Love of God' - de dagboekenreeks van Carson. 2 boeken uit de reeks zijn al klaar. Voor elke dag voorziet Carson 4 bijbelgedeeltes. Daarmee ga je in 1 jaar tijd doorheen de Bijbel. Uit 1 van die 4 stukjes uit de Bijbel maakt hij telkens een keuze en schrijft er een commentaar bij. Elk jaar bespreekt hij een ander stuk en op die manier moet je na 4 jaar de hele Bijbel goed doorwrocht hebben.

"For the Love of God is a daily devotional designed to walk a person through the Bible in a year while assisting the reader in discovering the riches of God’s Word. Originally published by Crossway Books (volume 1 in 1998 and volume 2 in 1999), this “blog” is really not a blog at all, but a free digital version of the devotional provided by TGC and Crossway. Our hope is that this daily devotional will deepen your understanding and appreciation of God’s Word—for the love of God."


Check ook nog eens deze eerdere link op m'n blog. Je vindt er online boeken van Carson in pdf. Ook deze dagboeken staan erbij.

In 2010 doorheen de Bijbel

De Bijbel doorlezen in een jaar tijd? Goed idee voor 2010!
Hier vind je keuze uit een tiental Bijbelleesroosters. Print er eentje uit, stop het in je Bijbel en vink elke dag je opbouwende lectuur aan.

zondag 27 december 2009

Even je historiek gommen?

Kerstdienst 27 december 2009 - Prediking door mijn broer Luc in de christengemeente in Kuurne.
Thema: back to the future


"Wie van u heeft de film “Back to the Future” gezien? Ik had er vroeger al eens een paar stukjes van gezien, maar heb hem tot vorige week eigenlijk nooit helemaal gezien. Er waren indertijd nochtans wel genoeg redenen om hem te zien: Michael J. Fox was heel populair en die handgemaakte, roestvrije stalen DeLorean was ook nogal mythisch, maar toch … Dat reizen door de tijd. Zowel voor mensen met veel fantasie, als voor mensen zonder fantasie, heeft dat toch wel iets.

Karel zei daarnet al dat Marty McFly, eigenlijk toevallig een tijdreiziger werd. Heel toevallig beïnvloedt hij zijn eigen geschiedenis. En met de nodige problemen keert hij daarna terug naar nu.
Stel nu eens dat dit reizen door de tijd ook effectief zou kunnen. Misschien niet speciaal met zo’n DeLorean auto, maar dat jij terug kan gaan in de tijd. À la Suske en Wiske en professor Barabas als je de film nu niet hebt gezien. En jij kan terug in de tijd.

Wat zou je dan gaan doen? Naar waar of wanneer zou jij terug willen gaan? Zou je er niet, een heel klein beetje, aan durven denken om dingen die in het verleden fout liepen, een heel klein beetje bij te sturen?

Terug naar 9 augustus 1981 net voor 7 uur ’s avonds, het moment dat ik van 5 meter hoog uit een boom viel omdat de tak afbrak.
Of terug naar het voorjaar van 1986 toen ik een verkeerde studiekeuze maakte. Althans één waarvan ik nu nog spijt heb.
Terug … ik weet niet naar waar u terug zou willen keren om zaken ongedaan te maken. Terugkeren naar een moment, net voor je die woorden zei, of net voor je die daden deed, waar je nu nog steeds spijt van hebt.

Eigenlijk, terugkeren om met een gom door je geschiedenis heen te gaan en overal waar nodig … waar je verdriet had … , waar je een verkeerde keuze maakte … , waar je zondigde …
Ik denk dat we ons niet alleen zouden moeten beperken tot 5 november 1955 of 5 november 1985, om nu eens de twee data uit de film te noemen. Maar misschien moeten we wel heel erg ver teruggaan in de geschiedenis van de mensheid om foutjes en fouten weg te gommen.

Heel lang geleden is er iets verschrikkelijk fout gegaan in de geschiedenis van de mensheid. Een fout met enorme gevolgen. Gevolgen die u en ik vandaag nog aan den lijve ondervinden. En hoe hard wij ook gaan gommen, de fout raakt niet van ons blad. Onze gom doet het niet.
Het is alsof God een mooi wit blad heeft geschapen en wij hebben er een zwarte vlek op gemaakt. De vlek blijft en wordt steeds groter. En wij mensen kunnen het probleem, het probleem van de zonde, niet oplossen.
En dan komt kerst …

[PROJECTIE - De Bijbel, Johannes 3:16-21]
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik weet niet hoe jij je voelt wanneer je onrecht is aangedaan, maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen. Wanneer wij God onrecht aandoen (en dat is het probleem wanneer wij zondigen), dan heeft God datzelfde gevoel. Maar nog vele malen intenser. En wat doet God? Wat deed God? Nam Hij een grote hemelse gom om ons weg te gommen en opnieuw te beginnen zoals een tekenaar dat zou doen? Neen, Hij stuurde zijn enige Zoon. Niet in een hemelse, blinkende, roestvrije DeLorean. Niet met gerechtvaardigde wraakgevoelens en met oordeel voor ons als logisch gevolg. Neen, Hij stuurde Hem in liefde.

En daar gaat het om met kerst: God die zijn enige Zoon stuurt in liefde. Daar denken we aan, in de periode van het jaar dat de dagen het kortst en donkerst zijn, de komst van Gods enige Zoon als licht in deze donkere wereld. Geheel bewust, en niet toevallig zoals Marty McFly. Hij komt, op een moment in de tijd dat zo cruciaal is (de bijbel noemt het: de volheid van de tijd) dat we het in onze tijdrekening het jaar nul zijn gaan noemen. En de wereldgeschiedenis wordt verdeeld in de tijd vóór, en de tijd na deze goddelijke lichtflits.
“Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis” hebben we zonet gezongen. Hij scheen ook in uw duisternis. En ook uw geschiedenis wordt verdeeld in een tijd voor en een tijd na …

Een lichtflits. En wat doet u er mee? “Mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht … hij schuwt het licht”.
Kerst kent een verleden, een heden en een toekomst. Even ‘back to the future’. Marty ontmoet in de film zijn pa, geeft hem een duw (zodat hij niet door een auto werd aangereden) en de hele geschiedenis van Marty, zijn ouders, zijn stad verandert.
God heeft, door de komst van zijn Zoon, de geschiedenis een duw gegeven. Dit is het verleden, 2000 jaar geleden, toen een kleine baby werd geboren in een stal in Bethlehem.

God wil vandaag (heden) ook jouw geschiedenis een duw geven. Hij wil je redden en eeuwig leven geven. Hij wil voor jou een toekomst.
Want Jezus, de enige Zoon van God, komt terug naar deze aarde. Nu niet meer als zwakke, weerloze baby zoals de eerste keer, maar nu als heerser. Dat is de kerst van de toekomst, wanneer Hij terugkomt en kijkt of je je hebt laten wegduwen van voor de auto. Hij komt en kijkt wat je hebt gedaan met dat licht dat in de wereld kwam en straalde vanuit de stal in Bethlehem, dat straalde vanaf dat ene kruis op Golgotha.
“Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet”.

Ik hoop dat u allen dit licht mag zien, dit licht mag opzoeken, mag ontmoeten en van mag houden.
Ik hoop dat u allen Jezus mag zien, dat u Jezus mag opzoeken, mag ontmoeten en dat u van Hem mag houden zoals Hij ook van u houdt."

donderdag 24 december 2009

Kerstsong: één klein kindDit was de kerstsong van David Meece die ik zocht: One Small Child. Meece zou de tekst geschreven hebben toen hij 14 was.
De Nederlandse tekst komt uit Opwekkingsliederen, nummer 533.

Eén klein kind

Eén klein kind
in een wereld vol duisternis.
één Verlosser. zo lang al verwacht.
Eén klein handje
dat wijst waar de hemel is,
vredeskind in de nacht.

Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
enig Heerser met hemelse macht.
enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, rustig en mooi,

Eén klein licht
dat de wereld verlichten moet.
Eén klein licht dat het duister ontkracht.
Eén klein licht
dat Gods liefde ontbranden doet,
stralend Licht in de nacht.

Zie de herders Hem hulde bewijzen,
zie de wijzen buigen zich neer.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, klein en teer.

Eén klein kind in een wereld vol duisternis,
één Verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,
reddend Licht in de nacht.

Retrovideo: David Meece - We are the ReasonDavid Meece met tijdsgebonden kapsel, tijdsgebonden mimiek (ja, ook dat) en tijdloze boodschap.

woensdag 23 december 2009

Paardenmiddel tegen gebroken hart heeft averechts effect

"Heb iets of iemand lief en je kunt er zeker van zijn dat je hart doorstoken en wellicht gebroken zal worden. Als je het beslist intact wil houden zul je het aan niemand uit handen mogen geven, zelfs niet aan een dier. Ontwikkel het maar zorgvuldig met hobby's en met kleine gemakken; blijf verder overal buiten; berg het veilig op in het doosje of de doodskist van je egoïsme.

Maar ook in dat doosje - veilig, donker, roerloos en luchtdicht - zal het een verandering ondergaan. Gebroken wordt het niet; het wordt onbreekbaar, ondoordringbaar, onverzoenbaar. Het alternatief voor een tragedie, of althans voor het risico van een tragedie, is verdoemenis."


Keller citeert C.S. Lewis in "In alle redelijkheid, christelijk geloof voor welwillende sceptici", pag 67-68.
Tegelijk voegt hij er zelf aan toe:


"Voor een gezonde liefdesrelatie is wederzijds verlies van onafhankelijkheid nodig. (...) Het komt natuurlijk allemaal van een kant; Gods kant. (...) God heeft zich zeer radicaal aan ons aangepast, in zijn incarnatie en in de verzoening.

In Jezus Christus werd hij een menselijk wezen met beperkingen. Hij werd kwetsbaar voor lijden en voor de dood. Aan het kruis onderwierp hij zich aan onze hoedanigheid (als zondaars) en stierf in onze plaats om ons te vergeven. In Christus heeft God ten diepste gezegd: 'Ik zal me aan jou aanpassen. Ik zal voor jou veranderen. Ik zal je dienen ook al is dat een offer voor me.'

(...)

Een vriend van C.S. Lewis vroeg hem eens: 'Is het eenvoudig om van God te houden?' waarop hij antwoordde: 'Het is eenvoudig voor degenen die het doen.'

Dat is niet zo paradoxaal als het klinkt. Als je hevig verliefd bent, wil je je geliefde behagen. (...) 'Jouw wens is mijn bevel', denk je. De gedachte aan onderdrukking komt niet eens bij je op. Vrienden die van buitenaf naar de relatie kijken, denken misschien: 'Ze heeft hem om haar vinger gebonden', maar van binnenuit voelt het als de hemel.

Voor de christen is dat met Jezus ook het geval. (...) Zodra je besft hoezeer Jezus voor jou veranderd is en zichzelf voor jou heeft gegeven, ben je niet langer bang om je vrijheid op te geven om je vrijheid in hem te vinden."

dinsdag 22 december 2009

1 getuige weegt op tegen 100

Toen G.K. Chesterton in een discussie verwikkeld zat met een rationalist die wonderen ontkende op basis van het feit dat de ervaring ertegen is, merkte Chesterton op:
'Er was een groot Iers rationalist van deze school die, toen men hem zei dat een getuige hem een moord had zien begaan, zei dat hij wel 100 getuigen kon aandragen die hem die moord niet hadden zien begaan.'

(Gilbert Keith Chesterton, p. 176, gelezen bij Desiring God door John Piper)

Tekst lezing "Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (2)

Deel 2 van de lezing die Jos Vanlede op zaterdag 28 november gaf in CC De Steiger in Menen. Onderwerp was “een nieuwe hemel en aarde” in de reeks “De eindtermen”.

Wat is het belang van de nieuwe hemel en aarde in de Bijbel?

1. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is niet maar een detail in Gods grote heilsplan, maar het is een thema dat de volledige Bijbel overspant.


a. DE BIJBEL

De Bijbel begint namelijk bij de eerste schepping en laat ons zien hoe God in beginsel orde en structuur creëert in de chaotische toestand van een in duisternis gelegen en met wateren overdekte aarde.
God maakt scheiding tussen licht en duisternis, tussen wateren en het droge, Hij deelt zijn schepselen op in soorten, en gebiedt hen om het doel te vervullen waartoe ze geschapen zijn. Het beheer van deze schepping vertrouwt God onder zijn supervisie toe aan de mens. Het wantrouwen en de opstandigheid van de mens die God niet toelaat om God te zijn, zorgt ervoor dat de schepping al snel verandert in de gebroken wereld die wij tot op heden kennen.

Aan het eind van de Bijbel vinden we dat God alles nieuw maakt, een nieuwe hemel en nieuwe aarde creëert. Een aantal kenmerkende zaken van de oorspronkelijke schepping vinden we terug bij de nieuwe schepping, zoals het paradijs met zijn rivier, de levensboom en vooral de bijzondere intimiteit tussen God en de mens.
De hele geschiedenis tussen de eerste schepping en de nieuwe schepping, verhaalt ons stap voor stap de weg waarlangs God de mensheid en de hele schepping van de slavernij van de vergankelijkheid en de vruchteloosheid zal verlossen en opnieuw vrij zal maken. De nieuwe schepping is dus een thema dat de volledige Bijbel overspant.


b. HET BOEK DE OPENBARING

In de Openbaring van Jezus Christus is de nieuwe hemel en nieuwe aarde de climax, de grote finale van het boek. Na de inleidende beschrijving van de nieuwe hemel en nieuwe aarde in Opb.21 vinden de we in vers 7 de woorden:
“Wie overwint, zal deze dingen beërven, en ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn”

Deze belofte grijpt terug naar de 7 brieven aan 7 gemeenten in Azië. Daar vinden we aan het eind van elke brief een belofte aan de overwinnaars, zij die trouw in geloof volharden tot het einde. Elke van deze beloften wijst vooruit naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Zo vinden we de volgende belofte in de eerste brief aan Efeze:
"Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is." (Opb.2:7)

De uitdrukking “wie overwint” vinden we nog slechts eenmaal vermeld aan het eind, hier in Hfdst. 21.

Dus net zoals de nieuwe hemel en aarde een thema is dat de complete Bijbel overspant, vinden we dat in het laatste boek van de Bijbel de nieuwe hemel en aarde een belangrijk thema is dat de volledige inhoud van het boek overspant.

maandag 21 december 2009

'Ik woog die goede man zwaar op het hart - Die gedachte hield mij uit de hel"

Zendeling John G. Paton (1824-1907) werd mede gevormd door het gebed van zijn vader, zo lees je in zijn biografie, die ondertussen blijkbaar nog alleen bij de antiquiteiten gevonden kan worden:

"En zo voegde hij op zijn zeventiende jaar de gezegende gewoonte in van het huiselijk morgen- en avondgebed, die mijn vader volhield, waarschijnlijk zonder één uitzondering, tot hij op zijn sterfbed lag in zijn zeven-en-zeventigste jaar. op de laatste dag van zijn leven las hij nog een deel der Schrift en hoorde men hem zacht instemmen met het psalmgezang en bewogen zijn lippen zich tot het morgen- en avondgebed, om een zegen te vragen over het hoofd van al zijn kinderen, waarvan er sommigen ver over de aarde verspreid waren, maar die hem allen ontmoetten voor de troon der genade.

Niemand kan zich herinneren, dat er ooit een dag omging, die niet op deze wijze geheiligd werd; geen haast om naar de markt of naar andere bezigheden te gaan, geen aankomst van vrienden of gasten, geen droefheid of onrust, geen vreugde of verstrooiing van welke aard ook, verhinderde ooit ons nederknielen rondom het huisaltaar, terwijl de hogepriester onze gebeden tot God opvoerde en zich en zijn kinderen daar als een offer bracht.

Zulk een voorbeeld was niet alleen voor ons gezegend, maar ook voor anderen. Jaren later heb ik gehoord, dat de slechtste vrouw van Torthorwald (in Schotland, JL), die toen een onzedelijk leven leidde, maar sedert door Gods genade veranderd werd, verklaard had, dat het enige wat haar van wanhoop en zelfmoord behoed had, was, dat zij mijn vader in donkere winteravonden, wanneer zij dicht onder ons raam sloop, in het gebed hoorde pleiten voor de zondaar, opdat God hem van dwaling zijns wegs genezen mocht en hem nog eenmaal mocht doen schijnen als een parel aan de kroon des Verlossers. 'Ik voelde, dat ik die goede man zwaar op het hart woog en ik wist, dat God hem niet zou teleurstellen - zei zij - Die gedachte hield mij uit de hel, en leidde mij eindelijk tot de enige Zaligmaker.'"


(Uit: John G Paton, zendeling op de nieuwe Hebriden, deel 1, pag. 17-18, uitg. De Banier)

zondag 20 december 2009

SneeuwpretGelezen bij Tim Challies.

Damiaan en kerst: "Wij melaatsen ... "

Ook internationaal kent men Jozef De Veuster of pater Damiaan (1840-1889) ... En wellicht nog ver daarboven ook. Daarvoor moet je niet eens door mensen heilig worden verklaard.
"Pater Damiaan was een priester die beroemd werd voor zijn bereidheid om melaatsen te dienen. Hij verhuisde naar Kalawao - een dorp op het eiland Molokaï in Hawaï. Het was in quarantaine gesteld om als melaatsenkolonie te dienen. 16 jaar lang leefde hij in hun midden. Hij leerde hun taal spreken. Hij verbond hun wonden, omhelsde de lichamen die niemand zou aanraken, predikte tot harten die anders aan hun lot overgelaten waren. Hij organiseerde scholen, bands en koren. Hij bouwde huizen zodat de melaatsen een onderdak hadden. Eigenhandig maakte hij 2.000 doodskisten zodat ze bij hun overlijden een waardige begrafenis konden krijgen. Er werd verteld dat Kalawao langzaam een plaats werd om te leven in plaats van om te sterven, want pater Damiaan bood hoop.

Pater Damiaan was niet voorzichtig in het houden van afstand. Hij deed niets om zich van zijn mensen af te scheiden. Hij doopte zijn vingers in de schotel met poi, samen met zijn patiënten. Hij deelde zijn pijp met hen. Hij waste niet altijd zijn handen na het verbinden van open etterende wonden. Hij kwam dichtbij. Daarom hielden de mensen van hem.

Toen stond hij op een dag op en begon zijn prediking met de woorden "Wij melaatsen ...".

Nu hielp hij niet slechts meer. Hij was een van hen. Vanaf die dag was hij niet slechts op hun eiland, hij was in hun huid gekropen. Eerst had hij gekozen om als hen te leven, nu zou hij als hen sterven. Nu zaten ze er samen in.

Op een dag kwam God naar de aarde en begon zijn boodschap: "Wij melaatsen". Nu hielp Hij niet slechts meer. Nu was hij een van ons. Nu was Hij in onze huid gekropen. Nu zaten we er samen in."

Uit John Ortbergs "God Is Closer Than You Think" en gelezen bij Z.

zaterdag 19 december 2009

Is er nog geduld in stock?

"Geduld! We hebben er allemaal een grote voorraad van - tot we er nodig hebben. En dan blijken we er geen te bezitten. De man die werkelijk geduld bezit, is de man die beproefd is geworden."

(...)

"Beproeving is de steen die onze Heer Jezus gooit naar het voorhoofd van onze reusachtige trots, en geduld is het zwaard dat hem het hoofd afhakt."


Bron: C.H. Spurgeon over Jakobus 1:2-4:

"Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet."

Tekst lezing "Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (1)

Op zaterdag 28 november gaf Jos Vanlede uit Nieuwpoort een lezing in CC De Steiger in Menen. Onderwerp was “een nieuwe hemel en aarde”. De lezing kaderde in de reeks “De eindtermen”. Je kunt nog steeds de mp3’s van deze en eerdere lezingen beluisteren via deze blog. Ook toespraken van voorgaande jaren zijn nog terug te vinden.

In stukjes hoop ik de komende dagen de lezingtekst over een nieuwe hemel en nieuwe aarde door Jos Vanlede voor je te kunnen online zetten. Hier alvast de inleiding.Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

"Een onderwerp als de nieuwe hemel en nieuwe aarde spreekt tot de verbeelding. Het is ook mijn verlangen en mijn gebed om uw verbeelding te prikkelen opdat blijdschap in God en de Heer Jezus uw hart mag tot aanbidding brengen. Pas dan is dit een geslaagde avond voor mij.

Menig christen die met regelmaat probeert de Bijbel te lezen, worstelt en wroet zich een weg doorheen de profetische boeken. De vraag die daarbij steeds terugkeert is: “Moet ik dit nu letterlijk of figuurlijk zien? Gaat het hier om een symbolische voorstelling of zal dit letterlijk zo gebeuren?”

Wat de passage betreft (uit Opb.) die we vanavond lazen, geloof ik persoonlijk dat de apostel Johannes ons niet in het ongewisse laat hoe we ze moeten zien. In de openingswoorden van de openbaring van Jezus Christus, geeft Johannes een duidelijke hint naar de wijze waarop God deze boodschap aan hem heeft overgebracht.

“Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven.” (semaino “door tekenen bekend gemaakt”) (Opb.1:1)


Wie een Bijbel met kanttekeningen heeft zal bij het 1e vers een verwijzing terugvinden naar Dn.2:28, 29.
Het boek Daniël is één van de profetische boeken waar Johannes vaak naar verwijst.
Johannes begint zijn boek in de oorspronkelijke taal met woorden die veel overeenkomst vertonen met Daniëls inleidende woorden aan koning Nebukadnessar toen hij hem het visioen en de uitleg ging bekendmaken.

Er is veel voor te zeggen dat Johannes ons op deze manier wil aangeven dat de visioenen in het boek de openbaring van Jezus Christus, op dezelfde wijze zijn overgebracht aan Johannes, namelijk door tekenen of symbolen. Het visioen dat God bekendmaakte aan Nebukadnessar was duidelijk een symbolisch visioen, wat voor de koning niet te begrijpen viel zonder de uitleg van Daniël.

“te tonen”

God wil doormiddel van deze openbaring “zijn slaven tonen wat spoedig moet gebeuren.” Telkens luidt deze uitdrukking “te tonen” verder in het boek een nieuw symbolisch visioen in.
Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit (Opb.17:1)
Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam tonen. (Op.21:9)

Het boek de openbaring van Jezus Christus, dankt zijn naam aan de 1e zin waarmee het boek begint. Die eerste zin mag dan ook als het programma voor de verdere inhoud van het boek beschouwd worden. Als we dit boek vanaf het eerste vers “letterlijk” willen interpreteren, horen wij het boek hoofdzakelijk als symbolisch te lezen en te verklaren. Letterlijk lezen betekent voor mij lezen naar de bedoeling, de intentie van de auteur.

In sommige gevallen verklaart Johannes zelf de betekenis van de symboliek, bijvoorbeeld in het eerstvolgende visioen waar Jezus wandelt tussen de kandelaars. Waar dit niet het geval is, kunnen we de betekenis achterhalen door de talloze verwijzingen naar het OT. Vandaar dat sommige Bijbeluitleggers Johannes' boek zien als een commentaar op de hele Bijbel."

vrijdag 18 december 2009

"Who am I" (Casting Crowns) met knappe mimeSong waar ik goede herinneringen aan heb: Alexander koos het als dooplied. Een heel mooie basis van genade om je leven op te bouwen.
"Who Am I"

Who am I, that the Lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt
Who am I, that the Bright and Morning Star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart

Not because of who I am
But because of what You've done
Not because of what I've done
But because of who You're

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I'm calling
Lord, You catch me when I'm falling
And You've told me who I am
I am Yours, I am Yours

Who Am I, that the eyes that see my sin
Would look on me with love and watch me rise again
Who Am I, that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me

I am Yours
Whom shall I fear
Whom shall I fear
'Cause I am Yours
I am Yours

"Godzaligheid floreert meer op Golgatha dan op de Vesuvius"

"Streef toch niet naar sensatie en uiterlijke effecten. Tranen, zuchten, uitroepen, samenkomsten na de dienst en alle vormen van verwarring mogen dan wel voorkomen en kunnen gepaard gaan met oprechte godsdienstige gevoelens, maar laten we deze bijkomende zaken niet gaan bevorderen. Vaak gebeurt het dat bekeringen die door opwinding en enthousiasme bewerkt worden, later overgaan. Zij zijn als zekere insecten die het product zijn van een uitzonderlijk warme dag en weer vergaan als de zon ondergaat.

Sommige bekeerden zijn als salamanders in het vuur, die bij een gewone temperatuur de geest geven. Ik kan niet aarden in een godsdienstig klimaat dat hete harten voortbrengt. Geef mij maar de godzaligheid die floreert op Golgotha, meer dan zij op de Vesuvius zou doen. De beste ijver voor Christus gaat samen met het gezonde verstand en de rede. Het in verrukking raken, de hoogdravende taal en het fanatisme zijn producten van een andere ijver, die niet overeenkomt met verstand. Wij willen de mensen voorbereiden op de kamer van gemeenschap en niet voor de cel van het krankzinnigengesticht. Ik wil benadrukken dat voorzichtigheid geboden is, vooral als ik let op de schade die door zekere wilde opwekkingspredikers wordt aangericht."


Charles Sprurgeon (1834 - 1892)

(Bron)

woensdag 16 december 2009

Kerstdag verbonden met Goede Vrijdag

"Het hele leven van Christus was een voortdurende lijdensweg. Anderen sterven als martelaars, maar Christus werd als martelaar geboren ... Zijn geboorte en zijn dood zijn maar één voortdurend hoofdstuk, en zijn Kerst-dag en zijn Goede Vrijdag zijn slechts de avond en morgen van één en dezelfde dag."


John Donne op 25 december 1626; de openingszinnen van zijn kerstboodschap.

(Bron: Tony Reinke - eigen vertaling)

dinsdag 15 december 2009

2009 in foto's

Het jaaroverzicht in foto's bij The Big Picture van Boston.com: elke foto vertelt zijn eigen verhaal, samen weven ze iets van het voorbije jaar bijeen. Uit reeks 1 van 3 komen de bovenstaande foto's. Klik op de link en bekijk de hele reeks. Ze waren actueel, ondertussen zijn ze geschiedenis.

Zij zijn vet en gelukkig, maar ik ...

Ik denk er de hele tijd aan.

Het lijkt niet eerlijk.

Het lijkt niet rechtvaardig.

Ik probeer de vergelijking te laten opgaan

maar het lukt niet.

Ze geven U niet de tijd van de dag.

Ze konden niet minder geven om uw wet.

Ze zijn trots over hun hoogmoed.

Ze zijn zo arrogant dat hun tong zich verheft.

Ze spotten over uw bestaan.

Ze maken uw grenzen bespottelijk.

Ze dreigen niet slechts,

ze nemen hun toevlucht tot geweld.

Hun roemen is in hun glitter.

Meestal slik ik mijn vragen in,

maar het stormt in me.

Het vermoeit me erover te denken

en het doet mijn gehoorzaamheid nutteloos lijken.

Ze lijken weinig zorgen te hebben.

Ze lijken slechts zelden te lijden.

Maar ik lijd!

En terwijl ik lijd,

zijn zij vet en gelukkig.

Maar toen, in mijn verwarring,

trof het me: dit is slechts

een moment

een droom

een mist

een ademtocht

een snelle doortocht doorheen

een tijdelijke plaats.

Dit is niet mijn thuis.

Dit is een reis

naar huis.

Zij denken dat dit thuis is.

Maar dit is niet thuis.

Alstublieft leid me

op mijn weg.

Alstublieft hou me vast

Met uw hand.

En wanneer ik afgemat ben

en mijn hart dreigt het te begeven

en mijn krachtenreservoir is leeg,

alstublieft help me te herinneren

dat zij gemak en rijkdom hebben

maar

ik heb U

en U zult

mijn kracht en mijn erfdeel zijn

voor eeuwig.


(Vrij vertaalde overdenking van Paul Tripp naar aanleiding van Psalm 73, over het raadsel van de voorspoed van de goddelozen)

zaterdag 12 december 2009

Het probleem met geduld

"Het probleem met geduld is dat er geduld nodig is om geduld te verkrijgen"

Dixit Paul Tripp en bevestigd door een van nature ongeduldige zondaar die leert om daar niet meer luchtig over te doen. Er moest wel iemand sterven om mijn ongeduld, dus laten we het zien voor wat het werkelijk is: lelijke smerige zonde, die de rijke goedertierenheid en liefde van God in vraag stelt en naar eigen oplossingen grijpt of wil grijpen.

Yeah, wij verwachten een klein probleemoplossertje

Een fragment van John Pipers "Ask pastor John" over geboortebeperking of niet:

'"OK. Als je meer dan 2,1 kinderen hebt, leg je dan een druk op onze planeet? Ik denk het niet. Omdat de kinderen die ik ga opvoeden een miljoen problemen zullen oplossen."

Jij christen, moet geloven dat als je kinderen op de wereld zet en ze opvoedt in de Heer, dat je hen dan vormt tot probleemoplossers, niet tot probleemtoevoegers. Ze zijn op de wereld om de wereld te tillen, de wereld te redden, de wereld lief te hebben.

Je voegt niet slechts dood gewicht toe aan de wereld wanneer je een kind opvoedt in het koninkrijk. Je voedt liefhebbers van mensen op en dienstknechten ten bate van de wereld.'

Het hele stuk lees je hier.

vrijdag 11 december 2009

Jonathan Edwards' kenmerken van een opwekking

Jonathan Edwards noemt als kenmerken van een opwekkingsbeweging:
- Mensen worden overtuigd van hun zondige aard, kennen diep berouw, worden versterkt in hun geloof in Jezus Christus.

- Ze worden weggetrokken van wereldse begeerten en krijgen een sterk verlangen naar de beloften van het Evangelie.

- Ze gaan meer rekening houden met de Schrift, waardoor zij graag willen doen wat Christus van hen vraagt: in denken en doen op Hem gaan lijken.

- Ze gaan dicht bij Gods waarheid leven en daardoor de dwaling onderkennen en verwerpen.

- Ze gaan God en de naaste liefhebben, ze worden nederig en tonen de vrucht van de Geest in hun gezin en werkomstandigheden.

Uit een artikel 'China op zijn best' van Aad Kamsteeg over christenen in China, voor een themanummer van CV-Koers "Leven met vervolging" in november 2008 (Dossier vervolgde kerk).

woensdag 9 december 2009

Bob Kauflin over nieuwe Matt Redman-cd
Matt Redman (van 'Nothing but the Blood', 'The heart of Worship', ... ) bracht een nieuwe cd uit. Zijn collega Bob Kauflin ging er even rustig voor ons door.
Zijn conclusie:
After a quick listen, one might easily dismiss this album as just one more of the hundreds of modern worship offerings released each year. Don’t do it. While Matt’s lyrics may not always contain the breadth, precision, and theological depth of some modern writers (think the Getty’s and Stuart Townend), his songs are biblically faithful, cross-centered, poetically fresh, and God-glorifying. In addition, his melodies and harmonic progressions are consistently above standard fare.

Dus: bijbelgetrouw, nadruk op het kruis, poëtisch verfrissend en Godverheerlijkend. Met melodie en harmonie die boven het gemiddelde liggen. Een hele mondvol die kan tellen.

Hier staat de bespreking van Kauflin.

En hier heeft Kauflin ook nog een kort interview afgenomen van Redman.

De video's hierbij zijn songs van het album en afkomstig van Youtube.

dinsdag 8 december 2009

Mensen liefhebben op basis van hoe God hen ziet

"Hoe durven wij een persoon verwerpen die door God aangenomen wordt?
Ja, de beste manier om ons gedrag tegenover anderen te laten bepalen is om te gaan zien wat Gods gedrag tegenover hen is. Dit principe is zelfs beter dan de gouden regel. Het is veilig om anderen te behandelen zoals wij zouden willen dat zij ons behandelen. Maar het is nog veiliger om hen te behandelen zoals God dat doet.
Het eerste is immers een kant-en-klare gids gebaseerd op onze gevallen zelfgerichtheid.
De tweede daarentegen is een standaard die gebaseerd is op Gods volmaaktheid."

- John Stott, in zijn commentaar op de Romeinenbrief, 'The message of Romans', pag. 361
Gelezen bij Z

zondag 6 december 2009

De volkomen onderwerping van Christus

Hij onderwierp zich aan het verraad door een dichte vriend.

Hij onderwierp zich toen hij werd weggeleid voor een oneerlijk proces.

Hij onderwierp zich aan het verlaten worden door zijn dichtste navolgers.

Hij onderwierp zich aan valse beschuldigingen.

Hij onderwierp zich aan het grootste onrecht.

Hij bleef stil toen hij bespot werd.

Hij onderwierp zich aan slagen in het aangezicht.

Hij verdedigde zich niet tegen fysieke marteling.

Hij onderwierp zich aan een menigte die om zijn dood schreeuwde.

Hij onderwierp zich aan de pijn van een kroon van doornen.

Hij was gewillig om zijn kruis te dragen naar de executieplaats.

Hij onderwierp zich aan de eenmaking met criminelen.

Hij onderwierp zich toen nagels door zijn ledematen gedreven werden.

Hij was bereid mee te maken dat zijn Vader zich van Hem afkeerde.(Vrij vertaald van deze bron)

zaterdag 5 december 2009

Psalm 73 en de 2 dingen die Paul Tripp altijd herhaalt

Op zijn blog heeft Paul Tripp het over de 'hermeneutic van de bestemming' als hij schrijft over Psalm 73. Hieronder onder meer 2 punten die al een tipje van de sluier lichten wat hij ermee bedoelt ...

"tot ik Gods heiligdom binnenging
en mij hun einde voor ogen bracht" (Psalm 73:17)

"Er zijn 2 dingen die ik steeds weer voor mezelf herhaal:
1. Er is niemand die grotere invloed heeft in je leven dan jij zelf, want niemand spreekt meer tegen je dan jij zelf.

2. Mensen leven hun leven niet op basis van de feiten in hun bestaan, maar op basis van hun interpretatie van die feiten."


Het hele stuk lees je hier.

Geef je over, Hij zal je nooit afwijzen

It Will Cost You Everything from I'll Be Honest on Vimeo.Steve Lawson tijdens de Resolved-conferentie. Gehoord en gezien bij Challies.

vrijdag 4 december 2009

RD: "Singles willen meer kerkelijk meeleven"

Het Reformatorisch Dagblad hield een onderzoek onder ruim 2400 respondenten. Daaruit blijkt dat singles meer kerkelijk meeleven van hun gemeente willen.

Lees hier meer resultaten in het artikel "Kerk moet meer voor single doen".

Het RD heeft tegelijk een "dossier Christelijke singles", met interviews, dagboeken, recensies, een video en achtergronden.

MP3's: Carson over geestesgaven

De toespraken van D.A. Carson die de basis vormden van zijn boek over geestesgaven ("Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians 12-14") staan nu online bij The Gospel Coalition. Dit zijn de titels van de studies:

1. The Unity of the Body and the Diversity of Gifts (1 Cor. 12)

2. The Most Excellent Way: When Does Perfection Come? (1 Cor. 13)

3. Prophecy and Tongues: Pursuing What Is Best (1 Cor. 14:1-15)

4. Order and Authority: Restraining Spiritual Gifts (1 Cor. 14:26-40)

5. Unleashed Power and the Constraints of Discipline: Toward a Theology of Spiritual Gifts

Je vindt de mp3's het snelst via de links die Justin Taylor in zijn blog doorgeeft (hier).

Maar veel meer toespraken van Carson over tal van onderwerpen vind je hier.

De man neemt het initiatief voor verzoening

'Dus, echtgenoten, je hoofd-zijn betekent: ga voorop. Neem de leiding. Het doet er niet toe of het haar fout is. Dat hield Christus niet tegen. Wie zal de ijzige stilte als eerste verbreken? Wie zal als eerste de woorden stotteren "Het spijt me, ik wil dat het terug beter wordt"? Of "Kunnen we praten? Ik wil dat dingen beter gaan."

Ze mag je misschien voor geweest zijn. Soms is dat OK. Maar wee jou als je denkt dat aangezien het haar fout is, zij verplicht is om het eerste verzoenende woord uit te brengen. Het hoofd zijn is niet eenvoudig. Het is het moeilijkste en meest nederig makende werk ter wereld. Bescherm je gezin. Streef met al je macht om vrede te stichten voor de zon ondergaat.'

- John Piper, This Momentary Marriage (gelezen bij Z).

donderdag 3 december 2009

Het boze haten is lang niet voldoende

Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.
(Openbaring 2:4)

"Wat de orthodoxie betreft, die is koud en dood en streng zonder de warmte en het leven en de schoonheid waarmee de liefde ze bekleedt. De Efeziërs haatten zelfs de boze daden en woorden van de Nicolaïeten, zo onberispelijk was hun theologische correctheid. Maar de dwaling en het boze haten is niet hetzelfde als Jezus Christus liefhebben."

Bron: John R. W. Stott, 'What Christ Thinks of the Church', pag. 28-29 (gelezen bij Ray Ortlund Jr.)

woensdag 2 december 2009

Nieuwe foto's van Hubble

De ruimtetelescoop Hubble blijft beelden doorsturen. En hier krijg je er (straks) 25 van te zien. Bedoeling is er een adventkalender van te maken. Daarom staan er voorlopig nog maar 2 foto's, en komt er elke dag eentje bij.

1 Loof de HEER, want hij is goed
– eeuwig duurt zijn trouw –
2 loof de allerhoogste God
– eeuwig duurt zijn trouw –
3 loof de oppermachtige Heer
– eeuwig duurt zijn trouw –


4 die wonderen doet, hij alleen
– eeuwig duurt zijn trouw –
5 die de hemel maakte, met wijsheid
– eeuwig duurt zijn trouw –
6 die de aarde uitspreidde, op het water
– eeuwig duurt zijn trouw –


7 die de grote lichten maakte
– eeuwig duurt zijn trouw –
8 de zon, om te heersen over de dag
– eeuwig duurt zijn trouw –
9 maan en sterren, om te heersen over de nacht
– eeuwig duurt zijn trouw –

(...)

(Psalm 136:1-9)

dinsdag 1 december 2009

Hij is alles

"Hij draagt de sleutels - tot Hem moeten we gaan om toegang te krijgen tot de hemel.
Hij is de deur - door Hem moeten we naar binnen gaan.
Hij is de Herder - we moeten naar Zijn stem luisteren en Hem volgen willen we niet omkomen in de woestijn.
Hij is de Geneesheer - we moeten op Hem een beroep doen willen we genezing ontvangen van de plaag van de zonde.
Hij is het Brood van het leven - met Hem moeten we ons voeden willen we onze ziel verzadigen.
Hij is het Licht - we moeten Hem volgen als we niet in duisternis willen dwalen.
Hij is de Bron - in Zijn bloed moeten we ons wassen als we gereinigd willen worden en gereedgemaakt willen worden voor de oordeelsdag."


Bron: J.C. Ryle - Matthew Commentary, Chapter 11 - vrij vertaald en gelezen bij GraceQuotes.

maandag 30 november 2009

Audio: Tedd Tripp over opvoeden

Dit lijkt een heel interessante reeks toespraken van Tedd Tripp. Van een conferentie over Bijbelse Opvoeding, georganiseerd door Mars Hill Church in Seattle. Beluister ze meteen op de blog van The Resurgence.

Session 1: Helping Kids Understand Authority – Tedd Tripp

Session 2: Helping Kids Understand the Heart – Tedd Tripp

Session 3: Overview of Corrective Discipline – Tedd Tripp

Session 4: Giving Kids a Vision for God’s Glory – Tedd Tripp

Session 5: The Call to Formative Instruction – Tedd Tripp

Introvert maar o zo bruikbaar voor God

Tony Reinke heeft een boekbespreking over introverte leidinggevenden in de kerk.
Een fragment over de voordelen van introvert zijn:

"Met andere woorden: introverte voorgangers kunnen voor een kerk een bepaalde mate van theologische en geestelijke diepgang toevoegen en zijn geschikt om op een strategische manier jonge mensen in de kerk te discipelen."

En een fragment over de valkuilen voor een introvert persoon:
"... neigingen tot introvert zijn echter mogen nooit gebruikt worden als excuus om ongemakkelijke zelfopoffering ten bate van anderen te vermijden, zijn nooit een excuus om gemeenschap en gemeenschapszin te vermijden en zijn nooit een excuus om persoonlijke evangelisatie uit de weg te gaan."

Hier lees je het hele stuk.

Eerstehulptips voor ongeïnspireerde romantici

Voor een origineel en fijn avondje uit met je geliefde kunnen de acht tips achter deze link van Christianity Today wel eens van pas komen.

10 waarheden bij het terechtwijzen van je kind10 dingen waaraan je jezelf kunt herinneren op momenten dat het je bijzonder moeilijk valt je kinderen te moeten terechtwijzen.

1. Je zou de Heer ongehoorzaam zijn als je niet corrigeert ... en Hij is de volmaakte Vader.

2. Zijn goedheid wil je tot inkeer brengen (Rom. 2:4), het is dus goedheid die verandering beoogt en daar offers voor brengt.

3. God tuchtigt hen die Hij liefheeft (Hebr. 12:6).

4. De ongehoorzaamheid van je kind is geen maatstaf voor je waarde, net zomin als zijn gehoorzaamheid een bewijs zou zijn voor je prestatie.

5. De ongehoorzaamheid van je kind leert hoe afhankelijk van God je bent.

6. En soms wil Hij meer dan afhankelijkheid bereiken en wil Hij dat je zonder Hem volledig wanhopig bent.

7. Je kind is duidelijk een zondaar, het moet de waarheid van het evangelie horen en moet dit door jou in de praktijk gebracht zien.

8. Tijden van correctie dienen om bij je kind een besef van zijn nood aan een Redder te wekken of om het aan die nood te herinneren.

9. Het ware doel is niet goed gedrag ... je wilt zijn/haar hart.

10. Je kind is een persoon, geen project.


Engelstalige bron: Z

Voor kids (met ouders die het Engels kunnen navertellen)Zo goed als David Suchet (alias Hercule Poirot) het doet zal misschien moeilijk worden, maar creatieve ouders moeten dit filmpje beslist voor hun kleine kinderen kunnen navertellen. Zeker met kerst in zicht.

Gebaseerd op de Jesus Storybook Bible, die een mooi overzicht van de heilsfeiten biedt op een voor kinderen begrijpbaar niveau.
Lees er hier wat meer over.

zondag 29 november 2009

Mp3 lezing "Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde"

Gisteren 29 november gaf Jos Vanlede uit Nieuwpoort een lezing in CC De Steiger in Menen. Onderwerp was “een nieuwe hemel en aarde”. De lezing kaderde in de reeks “De eindtermen”.

2 eerdere lezingen van Dato Steenhuis staan al online op deze blog.

Om de lezing van gisteren te beluisteren of te downloaden, klik je hieronder op het pijltje of klik je met de rechtermuisknop op de titel en kies je voor ‘opslaan als’ (of ‘save as’).


Nieuwe hemel en aarde _ Jos Vanlede.mp3

vrijdag 27 november 2009

Explosieve groei aantal christenen op dak van de wereld‘Enorme groei aantal christenen in Nepal’, bericht Uitdaging online op 24 novemeber. Er worden diverse nieuwe christelijke gemeenten gesticht.

Hun bron is de Amerikaanse Dr. Cindy Perry, op een conferentie in Rehe (Duitsland). Ze is gepromoveerd op onderzoek naar de Nepalese kerk. De conferentie in Rehe werd gehouden voor mensen die in Nepal gewerkt hebben of er nog werken en ging uit van de International Nepal Fellowship (INF) en de United Mission of Nepal (UMN).

Dit is de rest van het Uitdaging-bericht:


'Niet alleen in Nepal maar ook in veel andere landen waar Nepalezen terecht komen door gastarbeid of migratie worden christelijke gemeenten gesticht onder Nepalezen. "Het is bijzonder wat er bij Nepalezen gebeurt," aldus dr. Perry. "Als een Nepalees christen wordt, is hij blijkbaar ook gelijk evangelist!"

De missie-organisaties INF en UMN begonnen hun werk in de jaren vijftig vanuit Engeland. Ze ondersteunden de kerken en deden voornamelijk medisch werk onder tbc- en leprapatiënten. Een paar jaar geleden is de INF officieel overgedragen aan Nepalezen.

Tot 1951 was Nepal nog afgesloten van de buitenwereld. De Nepalese christenen die er in een klein aantal aanwezig waren, woonden in Noord India aan de grens van Nepal. Jarenlang hebben ze samen met westerse missionarissen gebeden voor een opening van dit land. Ze woonden in Nautanwa en Raxoul.

Toen in '51 het land openging begonnen deze missionarissen in Pokhara met de bouw van een ziekenhuis (Shining Hospital) en de Nepalese christen David Mukhia stichtte de eerste kerk. Daar is vervolgens de International Nepal Fellowship uit voortgekomen. Tot 1990 was het verboden om een andere religie te hebben in het tot voor kort nog hindoeïstische koninkrijk. Het was moeilijk voor christenen om bij elkaar te komen en kerkdiensten te houden en er werden christenen gevangen genomen. In 1990 brak er een revolutie uit en na een periode van anderhalf jaar kwam er een nieuwe constitutie. Deze constitutie stond mensen wel vrijheid van godsdienst toe. In een tijd van vijftig jaar is het aantal christenen gegroeid van 26 gedoopte christenen in 1960 tot ongeveer 1.000.000 nu. Doordat Nepalezen zich verspreiden over de wereld brengen zij het evangelie vaak weer naar het westen.'


Bron: Uitdaging online

woensdag 25 november 2009

Reminder: zaterdag lezing in MenenZaterdag 28 november e.k. is het weer zover: lezing in CC De Steiger in Menen (Waalvest 1).
Jos Vanlede spreekt dan over "Een nieuwe hemel en nieuwe aarde", in de reeks "De eindtermen".
Aanvangsuur: 19.30 u.
Vrije toegang, iedereen welkom.

dinsdag 24 november 2009

Leid eerst je gezin, dan je gemeente

The Resurgence heeft een reeks over "5 harde waarheden voor gemeentestichters", "5 hard truths for planters".
Waarheid 5: lead your family well. Anders gezegd: zorg goed voor je gezin.


Er zijn teveel tragische verhalen van echtgenotes of kinderen van voorgangers en gemeentestichters die de kerk gaan haten.

Daarom deze uitdagingen:

1. De kerk kan een andere leider vinden, maar je kinderen geen andere vader.

Onze bijbelse geloofsbrieven voor dienstwerk hebben meestal te maken met hoe we onze gezinnen en ons eigen karakter leiden, meer dan hoe effectief we zijn in dat dienstwerk. Niemand bereikt zijn levenseinde met de idee 'ik wou dat ik meer tijd in mijn blog geïnvesteerd had'.

2. De kerk kan een andere leider vinden, maar je vrouw heeft slechts 1 man - en ze heeft een goeie nodig.

Doe al wat je kan om duidelijke afbakeningen te maken tussen je gemeente en je thuis. Ga regelmatig na of je vrouw het fijn vindt om deel te zijn van de kerk.

3. Een dag ontspannen is niet slechts een goed idee, het is essentieel.

Tenzij iemand ligt dood te bloeden in hun keuken, wijk ik niet af van mijn vrije dag. Mijn dienstwerk en gezin zijn daarvoor te belangrijk. Bepaal een sabbat, houd die en vecht ervoor. Je ziel en je gezin zullen je er dankbaar voor zijn.Vergeet nooit: de eerste kudde die je leidt is niet die die samenkomt op zondag, maar is de kudde die in je huis leeft.


Lees hier het hele stuk.

zaterdag 21 november 2009

Worlds Apart (Jars of Clay)Na lange tijd terug in m'n cd-speler beland. Het enige wat ik miste waren de lyrics. Maar deze parel, gebracht door "de aarden vaten" heb ik toch even uit het net opgediept:

"Worlds Apart" - door Jars of Clay

I am the only one to blame for this
Somehow it all ends up the same
Soaring on the wings of selfish pride
I flew too high and like Icarus I collide
With a world I try so hard to leave behind
To rid myself of all but love
to give and die

To turn away and not become
Another nail to pierce the skin of one who loves
more deeply than the oceans,
more abundant than the tears
Of a world embracing every heartache

Can I be the one to sacrifice
Or grip the spear and watch the blood and water flow

To love you - take my world apart
To need you - I am on my knees
To love you - take my world apart
To need you - broken on my knees

All said and done I stand alone
Amongst remains of a life I should not own
It takes all I am to believe
In the mercy that covers me

Did you really have to die for me?
All I am for all you are
Because what I need and what I believe are worlds apart

[Additional lyrics:]

I look beyond the empty cross
forgetting what my life has cost
and wipe away the crimson stains
and dull the nails that still remain
More and more I need you now,
I owe you more each passing hour
the battle between grace and pride
I gave up not so long ago
So steal my heart and take the pain
and wash the feet and cleanse my pride
take the selfish, take the weak,
and all the things I cannot hide
take the beauty, take my tears
the sin-soaked heart and make it yours
take my world all apart
take it now, take it now
and serve the ones that I despise
speak the words I can't deny
watch the world I used to love
fall to dust and thrown away
I look beyond the empty cross
forgetting what my life has cost
so wipe away the crimson stains
and dull the nails that still remain
so steal my heart and take the pain
take the selfish, take the weak
and all the things I cannot hide
take the beauty, take my tears
take my world apart, take my world apart
I pray, I pray, I pray
take my world apart

Erger kan niet: je diepste hartsverlangen krijgen

Onderstaande post van Kevin De Young is te lang om te vertalen, maar tegelijk te waar om niet te vermelden. Hier worstelen flink wat mensen mee.

Had je ooit een vriend of kind of partner die iets zo erg wilden dat ze er bijna ziek van werden? De Young: "Maybe your husband is unhappy with his job and can only think of landing something else. Or maybe you have a friend who simply has to be married. Or maybe your child is despondent because he didn’t make the basketball team and probably never will."

Hoe bid je dan in die situaties? Terug De Young: "Would you ask God to provide a new job? Would you petition him for a spouse? Would you quietly ask for six more inches for your son? How would you pray?"

Vervolgens vermeldt hij Jeremiah Burroughs’ (1599-1646) antwoord:
Therefore for my part, if I should have a friend or brother or one who was as dear to me as my own soul, whom I saw discontented for the want of such a comfort, I would rather pray, “Lord, keep this thing from them, till you shall be pleased to humble their hearts for their discontent; let not them have the mercy till they come to be humbled for their discontent over the want of it, for if they have it before that time they will have it without any blessing” (The Rare Jewel of Christian Contentment, 159).


Met andere woorden: als mensen menen dat ze niet kunnen leven zonder iets bepaalds, dan zouden ze er nog even erg aan toe zijn als ze zouden krijgen waar ze zo sterk naar verlangen. De suggestie van Burroughs daarom:
There are many things which you desire as your lives, and think that you would be happy if you had them, yet when they come you do not find such happiness in then, but they prove to be the greatest crosses and afflictions that you ever had, and on this ground, because your hearts were immoderately set upon them before you had them.

Je kunt dus je hart teveel op dingen zetten. Wees daarom voorzichtig hoe je bidt. Zoals Tim Keller schrijft in zijn boek Counterfeit Gods:
"We kunnen ons niet voorstellen dat het krijgen van ons diepste hartsverlangen misschien wel het allerergste is dat ons kan overkomen"

vrijdag 20 november 2009

Bijna gered (met andere woorden: verloren)

"U weet, geliefde toehoorders, en ik hoef het u nauwelijks te vertellen, dat een mens die bijna eerlijk is, een schurk is, en dat de mens die bijna een christen is, een onchristelijk persoon is. Er was een man die bijna werd gered uit een vuur, maar hij werd verbrand; er was iemand anders die bijna werd genezen van een ziekte, maar hij stierf; er was iemand die bijna gratie kreeg, maar hij werd opgehangen; en er zijn er velen in de hel die bijna gered werden."


(C.H. Spurgeon in "Waarom sommige zoekenden niet gered worden", hier gelezen)

donderdag 19 november 2009

Wie beweert daar dat er kwaad bestaat?

"Als er geen God bestaat, is er geen enkele manier om te zeggen dat de ene daad 'moreel' is en de andere 'immoreel'. Je kunt dan alleen nog maar zeggen: 'Ik vind dit leuk'.

Als dat het geval is, wie krijgt dan het recht om zijn of haar subjectieve, arbitraire morele geval tot wet te verheffen? Je kunt wel zeggen: 'de meerderheid heeft het recht om de wet te maken', maar bedoel je dank ook dat de meerderheid het recht heeft om te besluiten een minderheid uit te roeien? Als je zegt: 'Nee, dit is verkeerd', ben je weer bij terug bij af.

'Wie zegt dat' de meerderheid een morele verplichting heeft een minderheid niet uit te roeien. Waarom zouden jouw morele overtuigingen bindend moeten zijn voor de mensen die zich tegen jou verzetten? Waarom zou jouw mening hoger aangeslagen moeten worden dan de wil van de meerderheid?

Het is een feit zegt (wijlen hoogleraar rechten op Yale) Arthur Leff, dat als God niet bestaat, al onze morele uitspraken arbitrair en al onze morele waardering subjectief en innerlijk zijn. Als God niet bestaat, is er geen externe morele standaard waaraan de meningen en waarden van een mens kunnen worden afgemeten. Leff beëindigt zijn intellectuele essay op een hoogst schokkende manier:
Zoals de zaken er nu voor staan, is alles willekeurig. Toch is het verkeerd om napalm over baby's uit te gieten. Toch is het uithongeren van armen een groot kwaad. Het kopen en verkopen van mensen is verdorven (...). Kwaad bestaat. En nu met z'n allen: 'Wie zegt dat?'. God sta ons bij."


Uit "In alle redelijkheid - Christelijk geloof voor welwillende sceptici", door Tim Keller, pag. 165-166, uitg. Van Wijnen.

woensdag 18 november 2009

God beslist niet in onze plaats

"Spreuken, en de wijsheidsliteratuur in het algemeen, counteren de idee dat geestelijk zijn betekent dat je alle beslissingen overlaat aan de leiding van de Heer. Het tegendeel is waar. Spreuken maakt duidelijk dat God niet de beslissingen van alle mensen in hun plaats neemt, maar eerder van hen verwacht dat ze zijn geschenk van wijsheid gebruiken om de omstandigheden en gebeurtenissen te verstaan binnen het raamwerk van de openbaring die Hij heeft gegeven. Maar als zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen in het besluiten, dan kunnen zij achteruitkijken en zien dat de soevereine God geleid heeft."

Graeme Goldsworthy, in de 'New Dictionary of Biblical Theology' (IVP 2000), pag. 210. Zie ook 'Gospel and Wisdom' in de Goldsworthy Trilogy.

(Bron: Tony Reinke)

dinsdag 17 november 2009

Heeft het christendom nog een boodschap voor zijn alumni?

In het magazine Table Talk schrijft Rod Rosenbladt over de "alumni van het christelijk geloof": "The Gospel is for the Broken". Een gedeelte van deze alumni zijn zij die het christendom 'geprobeerd hebben', en het teleurgesteld (in zichzelf) de rug toekeerden. Ze legden de lat hoog voor zichzelf en faalden keer op keer.

Als basisvraag stelt Rosenbladt: "Kan het kruis en bloed van Christus een christen redden (die faalt in het leven van het christenleven) of niet?"
De meesten van ons zouden hopelijk antwoorden dat het vergoten bloed van Christus op zich voldoende is voor het redden van een zondaar, zo stelt hij.

Ok, maar is het bloed van Christus dan ook voldoende om een nog steeds zondige christen te redden? Kan de gerechtigheid die we door Christus verkregen een nog steeds zondige christen redden? En is dit op zich voldoende?
Voor Rosenbladt bepaalt ons antwoord op deze vraag of we de "teleurgestelde alumni" van het christendom al dan niet nog iets te bieden hebben.

Wat deze alumni volgens Rosenbladt moeten horen (misschien wel voor de eerste keer, voegt hij eraan toe) is "dat christen mislukkelingen de hemel zullen binnenwandelen, er verwelkomd zullen worden, naar binnen zullen lopen als kalveren die uit hun stal gelaten worden, lachend en lachend alsof het allemaal te mooi is om waar te zijn.

Het is niet slechts dat christen mislukkelingen zullen binnengelaten worden. Het is dat we er zo binnengelaten zullen worden. 'Je bedoelt dat het slechts Jezus' dood voor mij was, waarom ik hier ben?' Maar natuurlijk. Dat is net het punt, niet? Als een gelovige in Christus zul je niet veroordeeld worden! Geen enkele gelovige in Jezus. Geen!"


Hier kun je het hele stuk lezen.

Als het kriebelt moet je ... vooral niet teveel aan jezelf denken

"Het prettige van trots is als het prettige van krabben. Als je jeuk hebt, wil je krabben, maar het is veel fijner om noch jeuk te hebben, noch te krabben.
Zolang we de kriebel van het zelfrespect hebben, zullen we het plezier van de zelfwaardering (of goedkeuring, JL) willen.
Maar de gelukkigste momenten zijn die wanneer we ons kostbare zelf vergeten en deze allebei niet hebben, maar in plaats daarvan wel al het andere wel (God, onze medemensen, dieren, de tuin en de lucht)."


"Een trots man kijkt altijd neer op dingen en mensen: en natuurlijk kun je, zolang je naar beneden kijkt, iets dat boven je is niet zien."

(C.S. Lewis)


"Een trots geloof is evenzeer een tegenstrijdigheid als een nederige duivel."

(Stephen Charnock)Citaten afkomstig uit hoofdstuk 6 van "Toekomstige Genade": 'Geloof in de toekomstige genade versus trots', door John Piper, uitg. Buijten en Schipperheijn

maandag 16 november 2009

Het gebroken hart

O Heer,

Er is geen dag voorbijgegaan in mijn leven
die mij niet schuldig heeft verklaard vanuit uw oogpunt.

Gebeden zijn geuit vanuit een hart zonder gebed;
lof heeft vaak zonder lof geklonken;
mijn beste diensten zijn smerige lompen.

Gezegende Jezus, laat mij een schuilplaats vinden
in uw verzoenende wonden.
Hoewel mijn zonden zijn opgestegen naar de hemel,
rijzen uw verdiensten daarboven uit;
hoewel ongerechtigheid mij neerdrukt naar de hel,
verheft uw rechtvaardigheid mij tot uw troon.

Alles in mij roept om mijn verwerping,
alles in U pleit voor mijn acceptatie.

Van de troon van volkomen gerechtigheid
doe ik een beroep op uw troon van grenzeloze genade.

Sta mij toe uw stem te horen die mij ervan verzekert
dat ik door uw striemen ben genezen,
dat U verbrijzeld bent vanwege mijn ongerechtigheden,
dat U voor mij tot zonde bent gemaakt,
dat ik in U rechtvaardig zou zijn,
dat mijn bittere zonden, mijn veelvuldige zonden,
allemaal zijn vergeven
begraven in de oceaan van uw verhelende bloed.

Ik ben schuldig, maar vrijgesproken,
verloren, maar gered,
zwervend, maar gevonden,
zondigend, maar gereinigd.

Geef mij blijvende gebrokenheid.
Zorg dat ik mij altijd vasthoud aan uw kruis.
Overspoel mij elk moment met neerdalende genade.

Open voor mij de bronnen van Goddelijke wijsheid,
fonkelend als kristal,
helder en zuiver stromend
door de wildernis van mijn leven.


(geschreven door een onbekende puritein, uit 'The Valley of Vision', Nederlandse vertaling uit 'De belofte van genezing', door Richard Mayhue, uitg. Medema, pag. 281)

zaterdag 14 november 2009

De enige drang die je niet mag weerstaan

"De enige drang die we nooit zouden moeten weerstaan, is de drang om te bidden."
"The one urge which should never be resisted is the urge to pray."
(Dr. M. Lloyd-Jones)

"Er is geen tijdstip waarop God ons niet tot Zichzelf uitnodigt"
(J. Calvijn)

"... Onderwerp je altijd aan de Heer als je bidt. En een van de mooie waarheden is dat God onze gebeden niet verhoort zoals wij ze bidden, maar zoals we ze zouden bidden wanneer we wijzer zouden zijn.
Dit is een van de zegeningen een kind van God te zijn: Hij beantwoordt onze gebeden beter dan wij ze bidden.
En als we ooit in staat waren om het antwoord af te dwingen dat wij zouden willen, zou dit niet betekenen dat we meer zegen van God zouden hebben. Nee, het zou betekenen dat we minder zegen van God zouden hebben."
(L. Duncan)

Alles gelezen bij Ligon Duncan

Ik heb maar één Hoop ... Maar die is gelukkig muurvastNieuws dat je mag blij maken en ontroeren.

(Thanks aan Abigail voor de tip)

vrijdag 13 november 2009

Vergeving moet worden geschonken voordat het kan worden gevoeld

In zijn warm aanbevolen boek 'In alle redelijkheid' heeft Tim Keller het onder meer over vergeving (pag. 200-202):

"Ik weet nog goed dat ik eens pastorale gesprekken had met een zestienjarig meisje over de woede die zij richting haar vader voelde. We kwamen nergens totdat ik zei: 'Zolang jij hem blijft haten, heeft je vader je verslagen. Je zult verstrikt blijven in je woede totdat je hem van hart vergeeft en hem lief begint te krijgen.'

Toen ze dat besefte smolt er iets in haar. Ze doorliep de lijdensweg van dure vergeving, een weg die in het begin altijd erger voelt dan bitterheid. Maar uiteindelijk kwam ze uit bij de vrijheid. Vergeving moet worden geschonken voordat het kan worden gevoeld, maar uiteindelijk komt dat ook. Dat zorgt voor een nieuwe vrede, een wederopstanding. Het is de enige manier om de verspreiding van het kwaad tegen te gaan."

Wat verder in het hoofdstuk vermeldt Keller het verhaal van Dietrich Bonhoeffer, die de prijs van vergeving op een bijzondere manier belichaamde. Ware vergeving is altijd een vorm van lijden. In april 1943 werd Bonhoeffer gearresteerd en gevangengezet. Uiteindelijk werd hij overgeplaatst naar het concentratiekamp van Flossenburg waar hij vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werd geëxecuteerd.

Bonhoeffer negeerde de zonde niet en verontschuldigde haar ook niet. Hij verzette zich er rechtstreeks tegen, ook al kostte het hem alles. Ik citeer opnieuw Keller:

"Zijn vergeving was ook duur omdat hij weigerde te haten. Hij ging door het kwellende proces dat nodig is om je vijanden lief te hebben. Zijn verzet tegen hun kwaad was daarom afgemeten en moedig, niet giftig of wreed. Het verrassende bewijs hiervoor is te vinden in de brieven die Bonhoeffer schreef terwijl hij in de gevangenis zat. Het ontbreken van bitterheid is opmerkelijk."

Dit is een fragment uit een brief van Bonhoeffer:
'Maak je alsjeblieft nooit ongerust over mij, maar vergeet niet voor me te bidden - ik weet zeker dat je dat niet doet. Ik ben zo zeker van Gods hand die mij leidt, dat ik hoop altijd in die zekerheid te mogen blijven. Je moet er nooit aan twijfelen dat ik dankbaar en opgewekt de weg ga waarop ik word geleid. Mijn leven was boordevol van Gods goedheid en mijn zonden zijn bedekt dankzij de vergevende liefde van de gekruisigde Christus.'

donderdag 12 november 2009

God heeft te veel betaald om ons ook maar iets te onthouden

'Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?' (Romeinen 8:32).

"Hoe is het denkbaar dat God hierna enig geestelijk of wereldlijk goed zou onthouden aan zijn volk? Hoe zal Hij hen niet doeltreffend roepen, om niet (= zonder tegenprestatie, JL) rechtvaardigen, door en door heiligen, en voor eeuwig verheerlijken?

Hoe zal Hij hen niet kleden, voeden, beschermen, en verlossen? Als Hij zijn eigen Zoon niet één slag, één traan, één kreun, één zucht, één ellendige situatie wilde besparen, dan is het zeker onvoorstelbaar dat Hij hierna ooit aan zijn volk, terwille waarvan dit alles werd geleden, enige barmhartigheid, enige vertroosting, enig voorrecht, geestelijk of wereldlijk, dat goed voor hen is, zou weigeren of onthouden."

Johannes Flavelius (John Flavel), The Works of John Flavel, pag. 418.

John Piper voegt er in zijn boek "Toekomstige Genade" nog een gebed aan toe wanneer hij Flavelius citeert:

"O Here, ik geloof, kom mijn ellendige ongeloof te hulp. Wat een leven! Vrij van gemopper en geklaag, en vol risico en vreugde en liefde! God, ik wil dit werkelijk beleven. Help me. O, onthoud me niets dat me in dit geweldige vertrouwen kan doen leven."

woensdag 11 november 2009

Keller helpt je afgoden herkennen

Zach Nielsen heeft een beknopte post, gebaseerd op de epiloog ('Finding and Replacing Your Idols') uit het nieuwe boek van Tim Keller, 'Counterfeit Gods'.

Vraag is: hoe herkennen we de afgoden uit ons hart?

1. Bekijk je verbeelding: waaraan denk je in de verborgenheid van je hart?

2. Bekijk hoe je je geld spendeert: patronen in je uitgaven brengen afgoden aan het licht.

3. Bekijk waar je echt voor leeft: wat is je ware, onuitgesproken god?

4. Bekijk je meest oncontroleerbare emoties: bekijk je de wortels onder je emoties, dan ontdek je dikwijls dat er zich afgoden aan vastklemmen.

Rap-a-long met Shai LinneWat is het verschil tussen Jezus en andere beroemdheden uit de menselijke geschiedenis?
Het evangelie in een notendop.
Als ons verhaal opgaat in Gods grote verhaal ... Het meest fantastische verhaal ooit verteld.

maandag 9 november 2009

Waarom slechte mensen goede dingen doen

Mark Driscoll - die zichzelf omschrijft als "a nobody trying to tell everybody about Somebody" - heeft een column over geloof gekregen in The Washington Post.

Bij zijn 2e bijdrage was de vraag: "waarom doen slechte mensen goede dingen?"
Hier
lees je Driscolls antwoord. Tipje van de sluier: Imago Dei.


Nog een fragment:
Only by seeing ourselves between God and the animals can we have both our humility and dignity; there alone are we in the right place--the place God intended for us at creation. By noting our position under God as created beings, we should remain humble toward and dependent upon God. By noting our position in dominion over the rest of creation, we should embrace our dignity as morally superior to animals with moral responsibilities as God's image bearers.

It is vitally important that we know that our place is between God and the rest of creation. In fact, our English word human derives its meaning from the same Latin root word as humility, which means "knowing your place." From that place, we can image God well.


Voor al Driscolls columns in The Washington Post klik je hier.

November kortingmaand bij De Nootzaak

De Nootzaak is 10 jaar actief in dienstverlening rond en verspreiding van "geloofsmuziek". Om de verjaardag te vieren wordt een concertavond georganiseerd in Kortenberg op zaterdag 28 november. Op het programma onder meer Philippa Hanna (UK) en the AntiDote (B).

Maar klanten kunnen zichzelf voor de verjaardag van De Nootzaak ook een cadeau doen: bij elke online bestelling (behalve voor aanbiedingen) via www.nootzaak.be in de maand november krijg je 15 % korting. En met Kerst en eindejaar in het vooruitzicht ... Op verzoek mail ik je graag mijn wishlist door.

TijdSchrift wordt MetamorfoseHet huisblad van het Centrum voor Pastorale Counseling, TijdSchrift, kreeg een nieuw jasje en een nieuwe naam: Metamorfose.

Om dit extra te benadrukken krijgt iedereen tot eind 2009 toegang tot het archief van artikelen uit de voorbije jaargangen. Daarvoor surf je naar www.metamorfosemagazine.org.
Vanaf 2010 is het volledige website-archief nog alleen toegankelijk voor abonnees.

zaterdag 7 november 2009

Geven tot het pijn doet

U zult er de oogst kunnen binnenhalen. Als u daarvan dan het eerste en beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen (...)
(Deut. 26:2-3)


"Wij wachten tot de oogst binnen is en berekenen vervolgens hoeveel wij kunnen weggeven aan de armen en aan diverse organisaties. Maar dat is niet wat God ons zegt te doen… Wij kijken wat wij willen geven als wij weten wat er binnenkomt. Maar God zegt dat wij ons eerste en beste deel moeten weggeven.

Dit betekende dat de boer na een paar dagen het eerste deel van zijn oogst aan God offerde. Op dat moment wist hij nog niet hoe groot de oogst uiteindelijk zou worden.
Het gaat om het volgende principe. Als je wacht totdat de hele oogst binnen is, is wat je God uiteindelijk geeft het ‘overschot’. Het overschot is dat deel dat je kunt missen, zonder dat het van invloed is op je manier van leven. Je kunt blijven kopen wat je altijd hebt willen kopen, je kunt je kleden zoals je je altijd hebt willen kleden, je kunt de reizen blijven maken die je altijd hebt willen maken.

Maar God wil niet dat wij onze restjes aan Hem geven. Hij wil het eerste deel. Hij wil dat wij zo veel geven dat het pijn doet. Dat je een echt offer brengt. Of ook: dat je gift je levensstijl verandert. Anders geef je niet zoals je zou moeten geven.

Zie je hoe relevant dit juist in moeilijke tijden is? In goede tijden is er genoeg overschot. Wij verdienen genoeg geld om weg te geven aan de kerk en de armen. Maar in tijden van schaarste…? Dan houden wij niets over.

Als wij leren om altijd het eerste van onze oogst te geven, zal een moeilijke tijd hier geen verandering in brengen. Maar als wij onszelf aanleren te geven van ons overschot, zullen wij in moeilijke tijden niets meer geven. Samengevat: ons geefgedrag moet van invloed zijn op onze manier van leven."


(Tim Keller in het novembernummer van CV-Koers, in zijn toespraak over Habakuk)

Gratis e-boek over discipelschapBij The Resurgence is opnieuw een e-boek beschikbaar, deze keer over (organisch) discipelschap: "Grow - Reproducing through Organic Discipleship".
Een kort woord uitleg van hun website:

Just as the physical body has to have an organic structure to hold it together while allowing it to grow and develop, likewise the body of Christ must have an organic structure that can do the same. Organic discipleship is not a program or curriculum; rather it is about learning the natural rhythms of discipleship within your church context.


Hier vind je de 70 pagina's opbouwende lectuur.

Gebed aan het begin van de dag

May I speak each word as if my last word,
and walk each step as my final one.

If my life should end today,
let this be my best day.


Mag ik elk woord spreken alsof het mijn laatste woord is,
en elke stap zetten als mijn slotstap.

Mocht mijn leven vandaag eindigen,
laat dit dan mijn beste dag zijn.


Want ons leven is slechts een ademtocht:
14 U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15 U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’
(Jakobus 4:14-15)


Het gebed is een fragment uit "Morning Dedication" (221), uit "The Valley of Vision"
Gelezen bij The Gospel Coalition.

vrijdag 6 november 2009

(Onschuldige) verborgen boodschappen in logo's

De kunst van de creatieveling bestaat er vaak uit om een logo te ontwerpen dat uit diverse lagen bestaat. De boodschap moet kloppen, hoe je er ook tegenaan kijkt. Hieronder stuk voor stuk logo's met een knipoog.
Creativiteit is toch echt een geschenk uit de hemel.Het FedEx-logo had ik al vele tientallen malen gezien. Maar heb jij al ooit het pijltje opgemerkt dat loopt van onderaan de E tot links in de X? Staat voor snelheid, logistiek en nog een pak meer.

Amazon kennen we als surfers wellicht allemaal? Ook het logo moet je dan (her)kennen. Waarom het pijltje in het logo? Okay, misschien zie je er ook wel een glimlach in. Maar dat de pijl subtiel van A tot Z gaat, wat staat voor een volledig aanbod, had je dat opgemerkt?

Toblerone: logo om van te smullen. De berg is overduidelijk. Melk, alpen, natuur, gezond (nou ja). Maar was de beer in de berg je opgevallen? Mij in elk geval niet. De chocolade van Toblerone komt uit Bern, en wil dat nu net de verbastering zijn van het Duitse "Bären" (= beren). Mmmh, heel subtiel.
Piano Forrest behoeft geen commentaar, want goede wijn behoeft ook geen krans. Gewoon knap gevonden en fijn uitgevoerd.


Bekijk hier 25 logo's uit de ontwerpershemel.

Update:
Wat mij nog opvalt: eenmaal je pakweg de FedEx-pijl gezien hebt, dan kun je het logo niet meer bekijken zonder dat die pijl elke keer weer in het oog springt. "Ik was blind, maar nu kan ik zien." Heb ik wel eens meer gehoord ...

donderdag 5 november 2009

Kun je meer doen dan bidden?

"Je kunt meer doen dan bidden, nadàt je hebt gebeden.
Maar je kunt niet meer doen dan bidden, vooraleer je hebt gebeden."

-- John Bunyan


Oorspronkelijke versie:

"You can do more than pray, after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed."

--John Bunyan (quote of the week bij www.epm.org, de website van Randy Alcorn)

woensdag 4 november 2009

1000e blogbericht (update: of toch bijna) ... gebed: Ready, Willing and Waiting

Als 1000e blogbericht (oeps, 990 - zie onder) vond ik onderstaand gebed van Paul Tripp naar aanleiding van Psalm 51 gepast:

Ready, Willing and Waiting

Lord,
I think I can honestly say
I am ready, willing, and waiting.
Ready, willing, and waiting
to see my sin as you see it.
Ready, willing, and waiting
to acknowledge that I am my biggest problem.
Ready, willing, and waiting
to run from wrong.
Ready, willing, and waiting
to seek your help.
Ready, willing and waiting
for my mind to be clear.
Ready, willing, and waiting
for my heart to be clean.
Ready, willing, and waiting
to acknowledge what you see.
Ready, willing, and waiting
to rest in your compassion.
Ready, willing, and waiting
to hide in your unfailing love.
I am ready, willing and waiting
to be washed by you.
Ready, willing, and waiting
to admit that I acted against you.
Ready, willing, and waiting
to prove that you are right and just.
Ready, willing, and waiting
to confess that my problem is from birth.
Ready, willing, and waiting
to examine within.
I am ready, willing, and waiting
to be whiter than snow.
Ready, willing, and waiting
to hear joy and gladness.
Ready, willing, and waiting
for brokenness to give way to joy.
Ready, willing, and waiting
to have a steadfast heart.
Ready, willing, and waiting
to celebrate your grace once more.
I am ready, willing, and waiting
to teach others your ways.
Ready, willing, and waiting
to help them turn back to you.
Ready, willing, and waiting
to have you save me from me.
Ready, willing, and waiting
to sing songs of your righteousness.
I am ready, willing, and waiting
to declare your praise.
Ready, willing, and waiting
to bring the sacrifice of a broken heart.
Ready, willing, and waiting
to see your people prosper.
Ready, willing, and waiting
to see you worshipped as is your due.
But, I am also
Ready, willing, and waiting
to be protected by your love.
Ready, willing, and waiting
to be held by your grace.
Ready, willing, and waiting
to be hidden in your mercy.
Ready, willing, and waiting
to be defended by your power.
Because I know
that I won't always be
ready, willing, and waiting.UPDATE:
Mijn broer heeft nog even gecheckt, en ja hoor: ik kan nog steeds niet goed tellen. Ik heb nog maar 990 blogberichtjes gepost.
Het is weer eens aangetoond: geloof niet altijd wat je ziet. Ik heb me laten vangen door de teller van blogger die wel al 1000 berichten telde. Shame on me. Jammer voor het stukje van Paul Tripp, zeker?