donderdag 31 december 2009

Elke dag stille tijd met D.A. Carson


Wil je in 2010 elke dag een gedeelte uit de Bijbel van (Engelstalige) uitleg voorzien door D.A. Carson? Dan kun je straks de gloednieuwe blog volgen op de site van The Gospel Coalition. Klik hier.

Eigenlijk gaat het hier om een digitale versie van 'For the Love of God' - de dagboekenreeks van Carson. 2 boeken uit de reeks zijn al klaar. Voor elke dag voorziet Carson 4 bijbelgedeeltes. Daarmee ga je in 1 jaar tijd doorheen de Bijbel. Uit 1 van die 4 stukjes uit de Bijbel maakt hij telkens een keuze en schrijft er een commentaar bij. Elk jaar bespreekt hij een ander stuk en op die manier moet je na 4 jaar de hele Bijbel goed doorwrocht hebben.

"For the Love of God is a daily devotional designed to walk a person through the Bible in a year while assisting the reader in discovering the riches of God’s Word. Originally published by Crossway Books (volume 1 in 1998 and volume 2 in 1999), this “blog” is really not a blog at all, but a free digital version of the devotional provided by TGC and Crossway. Our hope is that this daily devotional will deepen your understanding and appreciation of God’s Word—for the love of God."


Check ook nog eens deze eerdere link op m'n blog. Je vindt er online boeken van Carson in pdf. Ook deze dagboeken staan erbij.

In 2010 doorheen de Bijbel

De Bijbel doorlezen in een jaar tijd? Goed idee voor 2010!
Hier vind je keuze uit een tiental Bijbelleesroosters. Print er eentje uit, stop het in je Bijbel en vink elke dag je opbouwende lectuur aan.

zondag 27 december 2009

Even je historiek gommen?

Kerstdienst 27 december 2009 - Prediking door mijn broer Luc in de christengemeente in Kuurne.
Thema: back to the future


"Wie van u heeft de film “Back to the Future” gezien? Ik had er vroeger al eens een paar stukjes van gezien, maar heb hem tot vorige week eigenlijk nooit helemaal gezien. Er waren indertijd nochtans wel genoeg redenen om hem te zien: Michael J. Fox was heel populair en die handgemaakte, roestvrije stalen DeLorean was ook nogal mythisch, maar toch … Dat reizen door de tijd. Zowel voor mensen met veel fantasie, als voor mensen zonder fantasie, heeft dat toch wel iets.

Karel zei daarnet al dat Marty McFly, eigenlijk toevallig een tijdreiziger werd. Heel toevallig beïnvloedt hij zijn eigen geschiedenis. En met de nodige problemen keert hij daarna terug naar nu.
Stel nu eens dat dit reizen door de tijd ook effectief zou kunnen. Misschien niet speciaal met zo’n DeLorean auto, maar dat jij terug kan gaan in de tijd. À la Suske en Wiske en professor Barabas als je de film nu niet hebt gezien. En jij kan terug in de tijd.

Wat zou je dan gaan doen? Naar waar of wanneer zou jij terug willen gaan? Zou je er niet, een heel klein beetje, aan durven denken om dingen die in het verleden fout liepen, een heel klein beetje bij te sturen?

Terug naar 9 augustus 1981 net voor 7 uur ’s avonds, het moment dat ik van 5 meter hoog uit een boom viel omdat de tak afbrak.
Of terug naar het voorjaar van 1986 toen ik een verkeerde studiekeuze maakte. Althans één waarvan ik nu nog spijt heb.
Terug … ik weet niet naar waar u terug zou willen keren om zaken ongedaan te maken. Terugkeren naar een moment, net voor je die woorden zei, of net voor je die daden deed, waar je nu nog steeds spijt van hebt.

Eigenlijk, terugkeren om met een gom door je geschiedenis heen te gaan en overal waar nodig … waar je verdriet had … , waar je een verkeerde keuze maakte … , waar je zondigde …
Ik denk dat we ons niet alleen zouden moeten beperken tot 5 november 1955 of 5 november 1985, om nu eens de twee data uit de film te noemen. Maar misschien moeten we wel heel erg ver teruggaan in de geschiedenis van de mensheid om foutjes en fouten weg te gommen.

Heel lang geleden is er iets verschrikkelijk fout gegaan in de geschiedenis van de mensheid. Een fout met enorme gevolgen. Gevolgen die u en ik vandaag nog aan den lijve ondervinden. En hoe hard wij ook gaan gommen, de fout raakt niet van ons blad. Onze gom doet het niet.
Het is alsof God een mooi wit blad heeft geschapen en wij hebben er een zwarte vlek op gemaakt. De vlek blijft en wordt steeds groter. En wij mensen kunnen het probleem, het probleem van de zonde, niet oplossen.
En dan komt kerst …

[PROJECTIE - De Bijbel, Johannes 3:16-21]
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik weet niet hoe jij je voelt wanneer je onrecht is aangedaan, maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen. Wanneer wij God onrecht aandoen (en dat is het probleem wanneer wij zondigen), dan heeft God datzelfde gevoel. Maar nog vele malen intenser. En wat doet God? Wat deed God? Nam Hij een grote hemelse gom om ons weg te gommen en opnieuw te beginnen zoals een tekenaar dat zou doen? Neen, Hij stuurde zijn enige Zoon. Niet in een hemelse, blinkende, roestvrije DeLorean. Niet met gerechtvaardigde wraakgevoelens en met oordeel voor ons als logisch gevolg. Neen, Hij stuurde Hem in liefde.

En daar gaat het om met kerst: God die zijn enige Zoon stuurt in liefde. Daar denken we aan, in de periode van het jaar dat de dagen het kortst en donkerst zijn, de komst van Gods enige Zoon als licht in deze donkere wereld. Geheel bewust, en niet toevallig zoals Marty McFly. Hij komt, op een moment in de tijd dat zo cruciaal is (de bijbel noemt het: de volheid van de tijd) dat we het in onze tijdrekening het jaar nul zijn gaan noemen. En de wereldgeschiedenis wordt verdeeld in de tijd vóór, en de tijd na deze goddelijke lichtflits.
“Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis” hebben we zonet gezongen. Hij scheen ook in uw duisternis. En ook uw geschiedenis wordt verdeeld in een tijd voor en een tijd na …

Een lichtflits. En wat doet u er mee? “Mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht … hij schuwt het licht”.
Kerst kent een verleden, een heden en een toekomst. Even ‘back to the future’. Marty ontmoet in de film zijn pa, geeft hem een duw (zodat hij niet door een auto werd aangereden) en de hele geschiedenis van Marty, zijn ouders, zijn stad verandert.
God heeft, door de komst van zijn Zoon, de geschiedenis een duw gegeven. Dit is het verleden, 2000 jaar geleden, toen een kleine baby werd geboren in een stal in Bethlehem.

God wil vandaag (heden) ook jouw geschiedenis een duw geven. Hij wil je redden en eeuwig leven geven. Hij wil voor jou een toekomst.
Want Jezus, de enige Zoon van God, komt terug naar deze aarde. Nu niet meer als zwakke, weerloze baby zoals de eerste keer, maar nu als heerser. Dat is de kerst van de toekomst, wanneer Hij terugkomt en kijkt of je je hebt laten wegduwen van voor de auto. Hij komt en kijkt wat je hebt gedaan met dat licht dat in de wereld kwam en straalde vanuit de stal in Bethlehem, dat straalde vanaf dat ene kruis op Golgotha.
“Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet”.

Ik hoop dat u allen dit licht mag zien, dit licht mag opzoeken, mag ontmoeten en van mag houden.
Ik hoop dat u allen Jezus mag zien, dat u Jezus mag opzoeken, mag ontmoeten en dat u van Hem mag houden zoals Hij ook van u houdt."

donderdag 24 december 2009

Kerstsong: één klein kindDit was de kerstsong van David Meece die ik zocht: One Small Child. Meece zou de tekst geschreven hebben toen hij 14 was.
De Nederlandse tekst komt uit Opwekkingsliederen, nummer 533.

Eén klein kind

Eén klein kind
in een wereld vol duisternis.
één Verlosser. zo lang al verwacht.
Eén klein handje
dat wijst waar de hemel is,
vredeskind in de nacht.

Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
enig Heerser met hemelse macht.
enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, rustig en mooi,

Eén klein licht
dat de wereld verlichten moet.
Eén klein licht dat het duister ontkracht.
Eén klein licht
dat Gods liefde ontbranden doet,
stralend Licht in de nacht.

Zie de herders Hem hulde bewijzen,
zie de wijzen buigen zich neer.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, klein en teer.

Eén klein kind in een wereld vol duisternis,
één Verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,
reddend Licht in de nacht.

Retrovideo: David Meece - We are the ReasonDavid Meece met tijdsgebonden kapsel, tijdsgebonden mimiek (ja, ook dat) en tijdloze boodschap.

woensdag 23 december 2009

Paardenmiddel tegen gebroken hart heeft averechts effect

"Heb iets of iemand lief en je kunt er zeker van zijn dat je hart doorstoken en wellicht gebroken zal worden. Als je het beslist intact wil houden zul je het aan niemand uit handen mogen geven, zelfs niet aan een dier. Ontwikkel het maar zorgvuldig met hobby's en met kleine gemakken; blijf verder overal buiten; berg het veilig op in het doosje of de doodskist van je egoïsme.

Maar ook in dat doosje - veilig, donker, roerloos en luchtdicht - zal het een verandering ondergaan. Gebroken wordt het niet; het wordt onbreekbaar, ondoordringbaar, onverzoenbaar. Het alternatief voor een tragedie, of althans voor het risico van een tragedie, is verdoemenis."


Keller citeert C.S. Lewis in "In alle redelijkheid, christelijk geloof voor welwillende sceptici", pag 67-68.
Tegelijk voegt hij er zelf aan toe:


"Voor een gezonde liefdesrelatie is wederzijds verlies van onafhankelijkheid nodig. (...) Het komt natuurlijk allemaal van een kant; Gods kant. (...) God heeft zich zeer radicaal aan ons aangepast, in zijn incarnatie en in de verzoening.

In Jezus Christus werd hij een menselijk wezen met beperkingen. Hij werd kwetsbaar voor lijden en voor de dood. Aan het kruis onderwierp hij zich aan onze hoedanigheid (als zondaars) en stierf in onze plaats om ons te vergeven. In Christus heeft God ten diepste gezegd: 'Ik zal me aan jou aanpassen. Ik zal voor jou veranderen. Ik zal je dienen ook al is dat een offer voor me.'

(...)

Een vriend van C.S. Lewis vroeg hem eens: 'Is het eenvoudig om van God te houden?' waarop hij antwoordde: 'Het is eenvoudig voor degenen die het doen.'

Dat is niet zo paradoxaal als het klinkt. Als je hevig verliefd bent, wil je je geliefde behagen. (...) 'Jouw wens is mijn bevel', denk je. De gedachte aan onderdrukking komt niet eens bij je op. Vrienden die van buitenaf naar de relatie kijken, denken misschien: 'Ze heeft hem om haar vinger gebonden', maar van binnenuit voelt het als de hemel.

Voor de christen is dat met Jezus ook het geval. (...) Zodra je besft hoezeer Jezus voor jou veranderd is en zichzelf voor jou heeft gegeven, ben je niet langer bang om je vrijheid op te geven om je vrijheid in hem te vinden."

dinsdag 22 december 2009

1 getuige weegt op tegen 100

Toen G.K. Chesterton in een discussie verwikkeld zat met een rationalist die wonderen ontkende op basis van het feit dat de ervaring ertegen is, merkte Chesterton op:
'Er was een groot Iers rationalist van deze school die, toen men hem zei dat een getuige hem een moord had zien begaan, zei dat hij wel 100 getuigen kon aandragen die hem die moord niet hadden zien begaan.'

(Gilbert Keith Chesterton, p. 176, gelezen bij Desiring God door John Piper)

Tekst lezing "Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (2)

Deel 2 van de lezing die Jos Vanlede op zaterdag 28 november gaf in CC De Steiger in Menen. Onderwerp was “een nieuwe hemel en aarde” in de reeks “De eindtermen”.

Wat is het belang van de nieuwe hemel en aarde in de Bijbel?

1. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is niet maar een detail in Gods grote heilsplan, maar het is een thema dat de volledige Bijbel overspant.


a. DE BIJBEL

De Bijbel begint namelijk bij de eerste schepping en laat ons zien hoe God in beginsel orde en structuur creëert in de chaotische toestand van een in duisternis gelegen en met wateren overdekte aarde.
God maakt scheiding tussen licht en duisternis, tussen wateren en het droge, Hij deelt zijn schepselen op in soorten, en gebiedt hen om het doel te vervullen waartoe ze geschapen zijn. Het beheer van deze schepping vertrouwt God onder zijn supervisie toe aan de mens. Het wantrouwen en de opstandigheid van de mens die God niet toelaat om God te zijn, zorgt ervoor dat de schepping al snel verandert in de gebroken wereld die wij tot op heden kennen.

Aan het eind van de Bijbel vinden we dat God alles nieuw maakt, een nieuwe hemel en nieuwe aarde creëert. Een aantal kenmerkende zaken van de oorspronkelijke schepping vinden we terug bij de nieuwe schepping, zoals het paradijs met zijn rivier, de levensboom en vooral de bijzondere intimiteit tussen God en de mens.
De hele geschiedenis tussen de eerste schepping en de nieuwe schepping, verhaalt ons stap voor stap de weg waarlangs God de mensheid en de hele schepping van de slavernij van de vergankelijkheid en de vruchteloosheid zal verlossen en opnieuw vrij zal maken. De nieuwe schepping is dus een thema dat de volledige Bijbel overspant.


b. HET BOEK DE OPENBARING

In de Openbaring van Jezus Christus is de nieuwe hemel en nieuwe aarde de climax, de grote finale van het boek. Na de inleidende beschrijving van de nieuwe hemel en nieuwe aarde in Opb.21 vinden de we in vers 7 de woorden:
“Wie overwint, zal deze dingen beërven, en ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn”

Deze belofte grijpt terug naar de 7 brieven aan 7 gemeenten in Azië. Daar vinden we aan het eind van elke brief een belofte aan de overwinnaars, zij die trouw in geloof volharden tot het einde. Elke van deze beloften wijst vooruit naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Zo vinden we de volgende belofte in de eerste brief aan Efeze:
"Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is." (Opb.2:7)

De uitdrukking “wie overwint” vinden we nog slechts eenmaal vermeld aan het eind, hier in Hfdst. 21.

Dus net zoals de nieuwe hemel en aarde een thema is dat de complete Bijbel overspant, vinden we dat in het laatste boek van de Bijbel de nieuwe hemel en aarde een belangrijk thema is dat de volledige inhoud van het boek overspant.

maandag 21 december 2009

'Ik woog die goede man zwaar op het hart - Die gedachte hield mij uit de hel"

Zendeling John G. Paton (1824-1907) werd mede gevormd door het gebed van zijn vader, zo lees je in zijn biografie, die ondertussen blijkbaar nog alleen bij de antiquiteiten gevonden kan worden:

"En zo voegde hij op zijn zeventiende jaar de gezegende gewoonte in van het huiselijk morgen- en avondgebed, die mijn vader volhield, waarschijnlijk zonder één uitzondering, tot hij op zijn sterfbed lag in zijn zeven-en-zeventigste jaar. op de laatste dag van zijn leven las hij nog een deel der Schrift en hoorde men hem zacht instemmen met het psalmgezang en bewogen zijn lippen zich tot het morgen- en avondgebed, om een zegen te vragen over het hoofd van al zijn kinderen, waarvan er sommigen ver over de aarde verspreid waren, maar die hem allen ontmoetten voor de troon der genade.

Niemand kan zich herinneren, dat er ooit een dag omging, die niet op deze wijze geheiligd werd; geen haast om naar de markt of naar andere bezigheden te gaan, geen aankomst van vrienden of gasten, geen droefheid of onrust, geen vreugde of verstrooiing van welke aard ook, verhinderde ooit ons nederknielen rondom het huisaltaar, terwijl de hogepriester onze gebeden tot God opvoerde en zich en zijn kinderen daar als een offer bracht.

Zulk een voorbeeld was niet alleen voor ons gezegend, maar ook voor anderen. Jaren later heb ik gehoord, dat de slechtste vrouw van Torthorwald (in Schotland, JL), die toen een onzedelijk leven leidde, maar sedert door Gods genade veranderd werd, verklaard had, dat het enige wat haar van wanhoop en zelfmoord behoed had, was, dat zij mijn vader in donkere winteravonden, wanneer zij dicht onder ons raam sloop, in het gebed hoorde pleiten voor de zondaar, opdat God hem van dwaling zijns wegs genezen mocht en hem nog eenmaal mocht doen schijnen als een parel aan de kroon des Verlossers. 'Ik voelde, dat ik die goede man zwaar op het hart woog en ik wist, dat God hem niet zou teleurstellen - zei zij - Die gedachte hield mij uit de hel, en leidde mij eindelijk tot de enige Zaligmaker.'"


(Uit: John G Paton, zendeling op de nieuwe Hebriden, deel 1, pag. 17-18, uitg. De Banier)

zondag 20 december 2009

SneeuwpretGelezen bij Tim Challies.

Damiaan en kerst: "Wij melaatsen ... "

Ook internationaal kent men Jozef De Veuster of pater Damiaan (1840-1889) ... En wellicht nog ver daarboven ook. Daarvoor moet je niet eens door mensen heilig worden verklaard.
"Pater Damiaan was een priester die beroemd werd voor zijn bereidheid om melaatsen te dienen. Hij verhuisde naar Kalawao - een dorp op het eiland Molokaï in Hawaï. Het was in quarantaine gesteld om als melaatsenkolonie te dienen. 16 jaar lang leefde hij in hun midden. Hij leerde hun taal spreken. Hij verbond hun wonden, omhelsde de lichamen die niemand zou aanraken, predikte tot harten die anders aan hun lot overgelaten waren. Hij organiseerde scholen, bands en koren. Hij bouwde huizen zodat de melaatsen een onderdak hadden. Eigenhandig maakte hij 2.000 doodskisten zodat ze bij hun overlijden een waardige begrafenis konden krijgen. Er werd verteld dat Kalawao langzaam een plaats werd om te leven in plaats van om te sterven, want pater Damiaan bood hoop.

Pater Damiaan was niet voorzichtig in het houden van afstand. Hij deed niets om zich van zijn mensen af te scheiden. Hij doopte zijn vingers in de schotel met poi, samen met zijn patiënten. Hij deelde zijn pijp met hen. Hij waste niet altijd zijn handen na het verbinden van open etterende wonden. Hij kwam dichtbij. Daarom hielden de mensen van hem.

Toen stond hij op een dag op en begon zijn prediking met de woorden "Wij melaatsen ...".

Nu hielp hij niet slechts meer. Hij was een van hen. Vanaf die dag was hij niet slechts op hun eiland, hij was in hun huid gekropen. Eerst had hij gekozen om als hen te leven, nu zou hij als hen sterven. Nu zaten ze er samen in.

Op een dag kwam God naar de aarde en begon zijn boodschap: "Wij melaatsen". Nu hielp Hij niet slechts meer. Nu was hij een van ons. Nu was Hij in onze huid gekropen. Nu zaten we er samen in."

Uit John Ortbergs "God Is Closer Than You Think" en gelezen bij Z.

zaterdag 19 december 2009

Is er nog geduld in stock?

"Geduld! We hebben er allemaal een grote voorraad van - tot we er nodig hebben. En dan blijken we er geen te bezitten. De man die werkelijk geduld bezit, is de man die beproefd is geworden."

(...)

"Beproeving is de steen die onze Heer Jezus gooit naar het voorhoofd van onze reusachtige trots, en geduld is het zwaard dat hem het hoofd afhakt."


Bron: C.H. Spurgeon over Jakobus 1:2-4:

"Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet."

Tekst lezing "Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (1)

Op zaterdag 28 november gaf Jos Vanlede uit Nieuwpoort een lezing in CC De Steiger in Menen. Onderwerp was “een nieuwe hemel en aarde”. De lezing kaderde in de reeks “De eindtermen”. Je kunt nog steeds de mp3’s van deze en eerdere lezingen beluisteren via deze blog. Ook toespraken van voorgaande jaren zijn nog terug te vinden.

In stukjes hoop ik de komende dagen de lezingtekst over een nieuwe hemel en nieuwe aarde door Jos Vanlede voor je te kunnen online zetten. Hier alvast de inleiding.Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

"Een onderwerp als de nieuwe hemel en nieuwe aarde spreekt tot de verbeelding. Het is ook mijn verlangen en mijn gebed om uw verbeelding te prikkelen opdat blijdschap in God en de Heer Jezus uw hart mag tot aanbidding brengen. Pas dan is dit een geslaagde avond voor mij.

Menig christen die met regelmaat probeert de Bijbel te lezen, worstelt en wroet zich een weg doorheen de profetische boeken. De vraag die daarbij steeds terugkeert is: “Moet ik dit nu letterlijk of figuurlijk zien? Gaat het hier om een symbolische voorstelling of zal dit letterlijk zo gebeuren?”

Wat de passage betreft (uit Opb.) die we vanavond lazen, geloof ik persoonlijk dat de apostel Johannes ons niet in het ongewisse laat hoe we ze moeten zien. In de openingswoorden van de openbaring van Jezus Christus, geeft Johannes een duidelijke hint naar de wijze waarop God deze boodschap aan hem heeft overgebracht.

“Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven.” (semaino “door tekenen bekend gemaakt”) (Opb.1:1)


Wie een Bijbel met kanttekeningen heeft zal bij het 1e vers een verwijzing terugvinden naar Dn.2:28, 29.
Het boek Daniël is één van de profetische boeken waar Johannes vaak naar verwijst.
Johannes begint zijn boek in de oorspronkelijke taal met woorden die veel overeenkomst vertonen met Daniëls inleidende woorden aan koning Nebukadnessar toen hij hem het visioen en de uitleg ging bekendmaken.

Er is veel voor te zeggen dat Johannes ons op deze manier wil aangeven dat de visioenen in het boek de openbaring van Jezus Christus, op dezelfde wijze zijn overgebracht aan Johannes, namelijk door tekenen of symbolen. Het visioen dat God bekendmaakte aan Nebukadnessar was duidelijk een symbolisch visioen, wat voor de koning niet te begrijpen viel zonder de uitleg van Daniël.

“te tonen”

God wil doormiddel van deze openbaring “zijn slaven tonen wat spoedig moet gebeuren.” Telkens luidt deze uitdrukking “te tonen” verder in het boek een nieuw symbolisch visioen in.
Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit (Opb.17:1)
Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam tonen. (Op.21:9)

Het boek de openbaring van Jezus Christus, dankt zijn naam aan de 1e zin waarmee het boek begint. Die eerste zin mag dan ook als het programma voor de verdere inhoud van het boek beschouwd worden. Als we dit boek vanaf het eerste vers “letterlijk” willen interpreteren, horen wij het boek hoofdzakelijk als symbolisch te lezen en te verklaren. Letterlijk lezen betekent voor mij lezen naar de bedoeling, de intentie van de auteur.

In sommige gevallen verklaart Johannes zelf de betekenis van de symboliek, bijvoorbeeld in het eerstvolgende visioen waar Jezus wandelt tussen de kandelaars. Waar dit niet het geval is, kunnen we de betekenis achterhalen door de talloze verwijzingen naar het OT. Vandaar dat sommige Bijbeluitleggers Johannes' boek zien als een commentaar op de hele Bijbel."

vrijdag 18 december 2009

"Who am I" (Casting Crowns) met knappe mimeSong waar ik goede herinneringen aan heb: Alexander koos het als dooplied. Een heel mooie basis van genade om je leven op te bouwen.
"Who Am I"

Who am I, that the Lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt
Who am I, that the Bright and Morning Star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart

Not because of who I am
But because of what You've done
Not because of what I've done
But because of who You're

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I'm calling
Lord, You catch me when I'm falling
And You've told me who I am
I am Yours, I am Yours

Who Am I, that the eyes that see my sin
Would look on me with love and watch me rise again
Who Am I, that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me

I am Yours
Whom shall I fear
Whom shall I fear
'Cause I am Yours
I am Yours

"Godzaligheid floreert meer op Golgatha dan op de Vesuvius"

"Streef toch niet naar sensatie en uiterlijke effecten. Tranen, zuchten, uitroepen, samenkomsten na de dienst en alle vormen van verwarring mogen dan wel voorkomen en kunnen gepaard gaan met oprechte godsdienstige gevoelens, maar laten we deze bijkomende zaken niet gaan bevorderen. Vaak gebeurt het dat bekeringen die door opwinding en enthousiasme bewerkt worden, later overgaan. Zij zijn als zekere insecten die het product zijn van een uitzonderlijk warme dag en weer vergaan als de zon ondergaat.

Sommige bekeerden zijn als salamanders in het vuur, die bij een gewone temperatuur de geest geven. Ik kan niet aarden in een godsdienstig klimaat dat hete harten voortbrengt. Geef mij maar de godzaligheid die floreert op Golgotha, meer dan zij op de Vesuvius zou doen. De beste ijver voor Christus gaat samen met het gezonde verstand en de rede. Het in verrukking raken, de hoogdravende taal en het fanatisme zijn producten van een andere ijver, die niet overeenkomt met verstand. Wij willen de mensen voorbereiden op de kamer van gemeenschap en niet voor de cel van het krankzinnigengesticht. Ik wil benadrukken dat voorzichtigheid geboden is, vooral als ik let op de schade die door zekere wilde opwekkingspredikers wordt aangericht."


Charles Sprurgeon (1834 - 1892)

(Bron)

woensdag 16 december 2009

Kerstdag verbonden met Goede Vrijdag

"Het hele leven van Christus was een voortdurende lijdensweg. Anderen sterven als martelaars, maar Christus werd als martelaar geboren ... Zijn geboorte en zijn dood zijn maar één voortdurend hoofdstuk, en zijn Kerst-dag en zijn Goede Vrijdag zijn slechts de avond en morgen van één en dezelfde dag."


John Donne op 25 december 1626; de openingszinnen van zijn kerstboodschap.

(Bron: Tony Reinke - eigen vertaling)

dinsdag 15 december 2009

2009 in foto's

Het jaaroverzicht in foto's bij The Big Picture van Boston.com: elke foto vertelt zijn eigen verhaal, samen weven ze iets van het voorbije jaar bijeen. Uit reeks 1 van 3 komen de bovenstaande foto's. Klik op de link en bekijk de hele reeks. Ze waren actueel, ondertussen zijn ze geschiedenis.

Zij zijn vet en gelukkig, maar ik ...

Ik denk er de hele tijd aan.

Het lijkt niet eerlijk.

Het lijkt niet rechtvaardig.

Ik probeer de vergelijking te laten opgaan

maar het lukt niet.

Ze geven U niet de tijd van de dag.

Ze konden niet minder geven om uw wet.

Ze zijn trots over hun hoogmoed.

Ze zijn zo arrogant dat hun tong zich verheft.

Ze spotten over uw bestaan.

Ze maken uw grenzen bespottelijk.

Ze dreigen niet slechts,

ze nemen hun toevlucht tot geweld.

Hun roemen is in hun glitter.

Meestal slik ik mijn vragen in,

maar het stormt in me.

Het vermoeit me erover te denken

en het doet mijn gehoorzaamheid nutteloos lijken.

Ze lijken weinig zorgen te hebben.

Ze lijken slechts zelden te lijden.

Maar ik lijd!

En terwijl ik lijd,

zijn zij vet en gelukkig.

Maar toen, in mijn verwarring,

trof het me: dit is slechts

een moment

een droom

een mist

een ademtocht

een snelle doortocht doorheen

een tijdelijke plaats.

Dit is niet mijn thuis.

Dit is een reis

naar huis.

Zij denken dat dit thuis is.

Maar dit is niet thuis.

Alstublieft leid me

op mijn weg.

Alstublieft hou me vast

Met uw hand.

En wanneer ik afgemat ben

en mijn hart dreigt het te begeven

en mijn krachtenreservoir is leeg,

alstublieft help me te herinneren

dat zij gemak en rijkdom hebben

maar

ik heb U

en U zult

mijn kracht en mijn erfdeel zijn

voor eeuwig.


(Vrij vertaalde overdenking van Paul Tripp naar aanleiding van Psalm 73, over het raadsel van de voorspoed van de goddelozen)

zaterdag 12 december 2009

Het probleem met geduld

"Het probleem met geduld is dat er geduld nodig is om geduld te verkrijgen"

Dixit Paul Tripp en bevestigd door een van nature ongeduldige zondaar die leert om daar niet meer luchtig over te doen. Er moest wel iemand sterven om mijn ongeduld, dus laten we het zien voor wat het werkelijk is: lelijke smerige zonde, die de rijke goedertierenheid en liefde van God in vraag stelt en naar eigen oplossingen grijpt of wil grijpen.

Yeah, wij verwachten een klein probleemoplossertje

Een fragment van John Pipers "Ask pastor John" over geboortebeperking of niet:

'"OK. Als je meer dan 2,1 kinderen hebt, leg je dan een druk op onze planeet? Ik denk het niet. Omdat de kinderen die ik ga opvoeden een miljoen problemen zullen oplossen."

Jij christen, moet geloven dat als je kinderen op de wereld zet en ze opvoedt in de Heer, dat je hen dan vormt tot probleemoplossers, niet tot probleemtoevoegers. Ze zijn op de wereld om de wereld te tillen, de wereld te redden, de wereld lief te hebben.

Je voegt niet slechts dood gewicht toe aan de wereld wanneer je een kind opvoedt in het koninkrijk. Je voedt liefhebbers van mensen op en dienstknechten ten bate van de wereld.'

Het hele stuk lees je hier.

vrijdag 11 december 2009

Jonathan Edwards' kenmerken van een opwekking

Jonathan Edwards noemt als kenmerken van een opwekkingsbeweging:
- Mensen worden overtuigd van hun zondige aard, kennen diep berouw, worden versterkt in hun geloof in Jezus Christus.

- Ze worden weggetrokken van wereldse begeerten en krijgen een sterk verlangen naar de beloften van het Evangelie.

- Ze gaan meer rekening houden met de Schrift, waardoor zij graag willen doen wat Christus van hen vraagt: in denken en doen op Hem gaan lijken.

- Ze gaan dicht bij Gods waarheid leven en daardoor de dwaling onderkennen en verwerpen.

- Ze gaan God en de naaste liefhebben, ze worden nederig en tonen de vrucht van de Geest in hun gezin en werkomstandigheden.

Uit een artikel 'China op zijn best' van Aad Kamsteeg over christenen in China, voor een themanummer van CV-Koers "Leven met vervolging" in november 2008 (Dossier vervolgde kerk).

woensdag 9 december 2009

Bob Kauflin over nieuwe Matt Redman-cd
Matt Redman (van 'Nothing but the Blood', 'The heart of Worship', ... ) bracht een nieuwe cd uit. Zijn collega Bob Kauflin ging er even rustig voor ons door.
Zijn conclusie:
After a quick listen, one might easily dismiss this album as just one more of the hundreds of modern worship offerings released each year. Don’t do it. While Matt’s lyrics may not always contain the breadth, precision, and theological depth of some modern writers (think the Getty’s and Stuart Townend), his songs are biblically faithful, cross-centered, poetically fresh, and God-glorifying. In addition, his melodies and harmonic progressions are consistently above standard fare.

Dus: bijbelgetrouw, nadruk op het kruis, poëtisch verfrissend en Godverheerlijkend. Met melodie en harmonie die boven het gemiddelde liggen. Een hele mondvol die kan tellen.

Hier staat de bespreking van Kauflin.

En hier heeft Kauflin ook nog een kort interview afgenomen van Redman.

De video's hierbij zijn songs van het album en afkomstig van Youtube.

dinsdag 8 december 2009

Mensen liefhebben op basis van hoe God hen ziet

"Hoe durven wij een persoon verwerpen die door God aangenomen wordt?
Ja, de beste manier om ons gedrag tegenover anderen te laten bepalen is om te gaan zien wat Gods gedrag tegenover hen is. Dit principe is zelfs beter dan de gouden regel. Het is veilig om anderen te behandelen zoals wij zouden willen dat zij ons behandelen. Maar het is nog veiliger om hen te behandelen zoals God dat doet.
Het eerste is immers een kant-en-klare gids gebaseerd op onze gevallen zelfgerichtheid.
De tweede daarentegen is een standaard die gebaseerd is op Gods volmaaktheid."

- John Stott, in zijn commentaar op de Romeinenbrief, 'The message of Romans', pag. 361
Gelezen bij Z

zondag 6 december 2009

De volkomen onderwerping van Christus

Hij onderwierp zich aan het verraad door een dichte vriend.

Hij onderwierp zich toen hij werd weggeleid voor een oneerlijk proces.

Hij onderwierp zich aan het verlaten worden door zijn dichtste navolgers.

Hij onderwierp zich aan valse beschuldigingen.

Hij onderwierp zich aan het grootste onrecht.

Hij bleef stil toen hij bespot werd.

Hij onderwierp zich aan slagen in het aangezicht.

Hij verdedigde zich niet tegen fysieke marteling.

Hij onderwierp zich aan een menigte die om zijn dood schreeuwde.

Hij onderwierp zich aan de pijn van een kroon van doornen.

Hij was gewillig om zijn kruis te dragen naar de executieplaats.

Hij onderwierp zich aan de eenmaking met criminelen.

Hij onderwierp zich toen nagels door zijn ledematen gedreven werden.

Hij was bereid mee te maken dat zijn Vader zich van Hem afkeerde.(Vrij vertaald van deze bron)

zaterdag 5 december 2009

Psalm 73 en de 2 dingen die Paul Tripp altijd herhaalt

Op zijn blog heeft Paul Tripp het over de 'hermeneutic van de bestemming' als hij schrijft over Psalm 73. Hieronder onder meer 2 punten die al een tipje van de sluier lichten wat hij ermee bedoelt ...

"tot ik Gods heiligdom binnenging
en mij hun einde voor ogen bracht" (Psalm 73:17)

"Er zijn 2 dingen die ik steeds weer voor mezelf herhaal:
1. Er is niemand die grotere invloed heeft in je leven dan jij zelf, want niemand spreekt meer tegen je dan jij zelf.

2. Mensen leven hun leven niet op basis van de feiten in hun bestaan, maar op basis van hun interpretatie van die feiten."


Het hele stuk lees je hier.

Geef je over, Hij zal je nooit afwijzen

It Will Cost You Everything from I'll Be Honest on Vimeo.Steve Lawson tijdens de Resolved-conferentie. Gehoord en gezien bij Challies.

vrijdag 4 december 2009

RD: "Singles willen meer kerkelijk meeleven"

Het Reformatorisch Dagblad hield een onderzoek onder ruim 2400 respondenten. Daaruit blijkt dat singles meer kerkelijk meeleven van hun gemeente willen.

Lees hier meer resultaten in het artikel "Kerk moet meer voor single doen".

Het RD heeft tegelijk een "dossier Christelijke singles", met interviews, dagboeken, recensies, een video en achtergronden.

MP3's: Carson over geestesgaven

De toespraken van D.A. Carson die de basis vormden van zijn boek over geestesgaven ("Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians 12-14") staan nu online bij The Gospel Coalition. Dit zijn de titels van de studies:

1. The Unity of the Body and the Diversity of Gifts (1 Cor. 12)

2. The Most Excellent Way: When Does Perfection Come? (1 Cor. 13)

3. Prophecy and Tongues: Pursuing What Is Best (1 Cor. 14:1-15)

4. Order and Authority: Restraining Spiritual Gifts (1 Cor. 14:26-40)

5. Unleashed Power and the Constraints of Discipline: Toward a Theology of Spiritual Gifts

Je vindt de mp3's het snelst via de links die Justin Taylor in zijn blog doorgeeft (hier).

Maar veel meer toespraken van Carson over tal van onderwerpen vind je hier.

De man neemt het initiatief voor verzoening

'Dus, echtgenoten, je hoofd-zijn betekent: ga voorop. Neem de leiding. Het doet er niet toe of het haar fout is. Dat hield Christus niet tegen. Wie zal de ijzige stilte als eerste verbreken? Wie zal als eerste de woorden stotteren "Het spijt me, ik wil dat het terug beter wordt"? Of "Kunnen we praten? Ik wil dat dingen beter gaan."

Ze mag je misschien voor geweest zijn. Soms is dat OK. Maar wee jou als je denkt dat aangezien het haar fout is, zij verplicht is om het eerste verzoenende woord uit te brengen. Het hoofd zijn is niet eenvoudig. Het is het moeilijkste en meest nederig makende werk ter wereld. Bescherm je gezin. Streef met al je macht om vrede te stichten voor de zon ondergaat.'

- John Piper, This Momentary Marriage (gelezen bij Z).

donderdag 3 december 2009

Het boze haten is lang niet voldoende

Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.
(Openbaring 2:4)

"Wat de orthodoxie betreft, die is koud en dood en streng zonder de warmte en het leven en de schoonheid waarmee de liefde ze bekleedt. De Efeziërs haatten zelfs de boze daden en woorden van de Nicolaïeten, zo onberispelijk was hun theologische correctheid. Maar de dwaling en het boze haten is niet hetzelfde als Jezus Christus liefhebben."

Bron: John R. W. Stott, 'What Christ Thinks of the Church', pag. 28-29 (gelezen bij Ray Ortlund Jr.)

woensdag 2 december 2009

Nieuwe foto's van Hubble

De ruimtetelescoop Hubble blijft beelden doorsturen. En hier krijg je er (straks) 25 van te zien. Bedoeling is er een adventkalender van te maken. Daarom staan er voorlopig nog maar 2 foto's, en komt er elke dag eentje bij.

1 Loof de HEER, want hij is goed
– eeuwig duurt zijn trouw –
2 loof de allerhoogste God
– eeuwig duurt zijn trouw –
3 loof de oppermachtige Heer
– eeuwig duurt zijn trouw –


4 die wonderen doet, hij alleen
– eeuwig duurt zijn trouw –
5 die de hemel maakte, met wijsheid
– eeuwig duurt zijn trouw –
6 die de aarde uitspreidde, op het water
– eeuwig duurt zijn trouw –


7 die de grote lichten maakte
– eeuwig duurt zijn trouw –
8 de zon, om te heersen over de dag
– eeuwig duurt zijn trouw –
9 maan en sterren, om te heersen over de nacht
– eeuwig duurt zijn trouw –

(...)

(Psalm 136:1-9)

dinsdag 1 december 2009

Hij is alles

"Hij draagt de sleutels - tot Hem moeten we gaan om toegang te krijgen tot de hemel.
Hij is de deur - door Hem moeten we naar binnen gaan.
Hij is de Herder - we moeten naar Zijn stem luisteren en Hem volgen willen we niet omkomen in de woestijn.
Hij is de Geneesheer - we moeten op Hem een beroep doen willen we genezing ontvangen van de plaag van de zonde.
Hij is het Brood van het leven - met Hem moeten we ons voeden willen we onze ziel verzadigen.
Hij is het Licht - we moeten Hem volgen als we niet in duisternis willen dwalen.
Hij is de Bron - in Zijn bloed moeten we ons wassen als we gereinigd willen worden en gereedgemaakt willen worden voor de oordeelsdag."


Bron: J.C. Ryle - Matthew Commentary, Chapter 11 - vrij vertaald en gelezen bij GraceQuotes.