dinsdag 1 december 2009

Hij is alles

"Hij draagt de sleutels - tot Hem moeten we gaan om toegang te krijgen tot de hemel.
Hij is de deur - door Hem moeten we naar binnen gaan.
Hij is de Herder - we moeten naar Zijn stem luisteren en Hem volgen willen we niet omkomen in de woestijn.
Hij is de Geneesheer - we moeten op Hem een beroep doen willen we genezing ontvangen van de plaag van de zonde.
Hij is het Brood van het leven - met Hem moeten we ons voeden willen we onze ziel verzadigen.
Hij is het Licht - we moeten Hem volgen als we niet in duisternis willen dwalen.
Hij is de Bron - in Zijn bloed moeten we ons wassen als we gereinigd willen worden en gereedgemaakt willen worden voor de oordeelsdag."


Bron: J.C. Ryle - Matthew Commentary, Chapter 11 - vrij vertaald en gelezen bij GraceQuotes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten