woensdag 30 september 2009

O die stekelige zelfzucht

'... want de mensen zullen zelfzuchtig zijn ... ' (2Tm3:2)


"Aartsbisschop Trench noemt in zijn commentaar over de betekenis van philautos ('zelfzuchtig') een puriteinse geestelijke die 'de zelfzuchtige mense vergelijkt met een opgerolde egel die naar buiten toe een en al stekels is en het zachte, warme haar voor zichzelf, aan de binnenkant, reserveert'.

Wie trots, arrogant en opgeblazen is, zal zich niet opofferen om anderen te dienen. God heeft ons in zijn wet duidelijk gemaakt dat we Hem eerst moeten liefhebben (uit geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand en geheel onze kracht), daarna onze naaste en als laatste onszelf. Zetten we onszelf op de eerste en God op de laatste plaats, dan zal ook onze naaste dat moeten bezuren.

De kern van het probleem in 'zware tijden' is dus dat de mensen 'alleen nog maar om zichzelf geven' (HNT), 'liefhebbers van zichzelf zijn' (philantoi, SV), 'een aristoteliaanse term ... voor een onmatige eigenliefde'.

Alleen het evangelie biedt een radicale oplossing voor dit probleem. Want alleen het evangelie belooft een nieuwe geboorte of nieuwe schepping die een radicale ommekeer omvat, een hervorming van onze gedachten en gedrag, en die ons van egocentrisch God-centrisch maakt. Wanneer God zo op de eerste en het 'ik' op de laatste plaats komt, hebben we de wereld lief die God liefheeft en streven we ernaar te geven en te dienen zoals Hij."

(John Stott in zijn beknopte commentaar op 2 Timotheus, uit de reeks De Bijbel in Praktijk, uitgegeven bij Novapres, pag. 86-87)

Het beeld van de egel vond ik heel sprekend. Het overkomt me wel vaker: je ontdekt een leuke oneliner en geeft hem graag aan anderen door, in de zin van 'kijk eens hoe puntig verwoord'. Maar plots werd de tekst een spiegel en moest ik jammer genoeg bekennen dat deze omschrijving al te vaak op mezelf van toepassing is. Herkenbaar?

dinsdag 29 september 2009

Topfoto's registreren prachtontwerpEr zijn Britse fotografieprijzen uitgereikt en hier vind je een paar van de winnaars in de categorie Wildlife.

Nieuw boek van Keller (lees de intro online)

In oktober verschijnt er een nieuw boek van Tim Keller: "Counterfeit Gods: The Empty Promises of Money, Sex, and Power, and the Only Hope that Matters".
De intro (18 pagina's) staat nu hier online als pdf.

(bron: Justin Taylor)

Word geen gevangene van hebzuchtDuidelijke illustratie (Gevonden bij Zach Nielsen).

Uitgeverij Medema onder Jongbloed-paraplu

Sinds 1 september draait Uitgeverij Medema niet meer volledig zelfstandig. De uitgeverij komt onder de vleugels van de uitgeversgroep Jongbloed (Heerenveen).

Lees er hier een persoonlijk woordje van Henk Medema himself over.
En hier staat nog een min of meer willekeurig gekozen artikel over deze ontwikkelingen.

maandag 28 september 2009

Piper over christenen en antidepressiva

Hier vind je een uitgetypt stukje uit Pipers radiopraatje over het onderwerp.

Have you heard? (video en lyrics)


HAVE YOU HEARD (THIS IS LOVE)
Simon Brading

Verse 1:
Have you heard of a God of love, of a God who cares?
Have you heard how he came among us, stepping down from the heights of heaven
Breathing air He made

Verse 2:
Have you heard He was one of us
Shared our joy and tears?
Did you know he restored the broken
Healed the lame, made the blind to see, brought his kingdom near

Chorus:
Oh the love, the love that God has shown
Oh the joy of forgiveness
Come, oh come, let us kneel before the cross
This is love, this is love


Verse 3:
Have you heard He was crucified
On a Roman cross?
Did you know that He chose to suffer
To restore a Creation lost, bearing all the cost

Verse 4:
Have you heard He was raised to life
Bursting from the grave
Did you know that He saves forever
All who call on His mighty name, on Jesus’ name

Last Chorus:
Oh the love, the love that God has shown
Oh the joy of forgiveness
Sing, oh sing, of the God who came to us
This is love, this is love
This is God, this is God


Vind je dit een mooi lied?
Hier kun je legaal de mp3 downloaden.
En hier vind je gitaarakkoorden van het nummer (maar schiet niet op de pianist als ze eventueel niet helemaal correct blijken).

Een biddend leven

- Leren bidden maakt je leven niet minder druk; het maakt je hart minder druk.

- Als je niet bidt, dan ben je er tamelijk zeker van dat tijd, geld en talent alles is wat je nodig hebt in het leven.

- Minder volwassen christenen voelen weinig nood om te bidden … Er is geen complexiteit in hun wereld omdat de antwoorden simpel zijn.

- Cynisme is de lucht die we inademen, en het verstikt onze harten. Onze enige hoop is om Jezus te volgen wanneer Hij ons uit dat cynisme leidt.

- De volhardende weduwe en de vriend om middernacht krijgen toegang, niet omdat ze sterk zijn maar omdat ze wanhopig zijn. Aangeleerde wanhoop vormt het hart van een leven van gebed.

- Ik begrijp gebed niet. Gebed is diep persoonlijk en diep mysterieus. Volwassenen pogen iets te begrijpen van oorzakelijk verband. Kleine kinderen niet. Al wat zij doen is vragen.

- Al wat je doet is verbonden met wie je bent als persoon, en creëert op zijn beurt de persoon die je wordt. Alles wat je doet heeft gevolgen voor hen die je liefhebt. Alles in het leven is verbond.

- We denken dat geestelijke dingen – als ze goed gedaan zijn – gewoon zouden moeten ‘stromen’. Maar als je een handicap hebt, dan stroomt er niets zomaar, vooral niet in het begin.

- Er bestaat een tendens onder christenen om enthousiast te worden over ‘luisteren naar God’, alsof ze een verborgen manier ontdekken om met God te communiceren en hun gebedsleven zo een revolutionaire verandering zal ondergaan … Op een subtiele wijze verheft dit een ervaring met God in plaats van God zelf. Zonder dat we het beseffen kunnen we naar een voorruit kijken in plaats van erdoor te kijken.

- Hoe zou je iemand kunnen liefhebben zonder gebed? Mensen zitten veel te ingewikkeld in elkaar, de wereld is veel te slecht, en mijn eigen hart is veel te ver afgeweken om in staat te zijn iemand lief te hebben zonder gebed.

Enkele vrij vertaalde quotes uit het boek “The Praying life” van Paul Miller, opgepikt bij Justin Taylor die ze ook weer zelf van elders heeft.

Lees hier de inhoudsopgave van het boek en het voorwoord door David Powlison.

zaterdag 26 september 2009

De luiaard: gedicht door Isaac Watts

Gedicht door Isaac Watts, gebaseerd op Spreuken 24:30-34

THE SLUGGARD (de luiaard)
'Tis the voice of the sluggard; I heard him complain,
"You have waked me too soon, I must slumber again."
As the door on its hinges, so he on his bed,
Turns his sides and his shoulders and his heavy head.

"A little more sleep, and a little more slumber;"
Thus he wastes half his days, and his hours without number,
And when he gets up, he sits folding his hands,
Or walks about sauntering, or trifling he stands.

I pass'd by his garden, and saw the wild brier,
The thorn and the thistle grow broader and higher;
The clothes that hang on him are turning to rags;
And his money still wastes till he starves or he begs.

I made him a visit, still hoping to find
That he took better care for improving his mind:
He told me his dreams, talked of eating and drinking;
But scarce reads his Bible, and never loves thinking.

Said I then to my heart, "Here's a lesson for me,"
This man's but a picture of what I might be:
But thanks to my friends for their care in my breeding,
Who taught me betimes to love working and reading.Bron: Joshua Harris

Getuigenis Julius Kim uit toespraak DG Conference 09

Julius Kim was gisteren de eerste spreker op de Desiring God National Conference. Hij begon en eindigde zijn toespraak over Calvijn, "Calvin the Man, and Why I Care", met een stukje getuigenis. Hieronder plakte ik deze 2 pakkende gedeeltes achter elkaar.At 12 years of age, Kim Guan He became a pilgrim. Born into an aristocratic family in the 1930's, Kim led a privileged life. He and his family lived in the main house and his extended family lived in the compound. When I asked him what he remembered about his childhood, he said the only thing he remembered were his mother's cries. His father regularly beat her because of her inability to bear more children. Kim would rush to his mother's room to keep her from being beat, but he would get beat himself. When he was 12, he woke up to his house being on fire. He ran outside and found his father holding the torch. His father said, "Leave now or die." "What are you doing, Father? Have you gone mad?"

The extended family wanted to help but couldn't do anything. Kim could only watch as his mother grabbed whatever she could and grab his hand. Kim was banished from his home and became a homeless pilgrim.

John Calvin likewise was a pilgrim. He was a Christian. I think this is the best way to get a handle on Calvin's life.

(...)

Calvin was physically tormented. He was emotionally grieving. He lost his wife and his only child. He had friends who were dying because of the gospel that he preached.

I'd like to end by telling you the finishing story of Kim Guan He. We left him at 13 years old having just become a Christian. Kim studied diligently and eventually got accepted to the most prestigious university in Korea. Since he only had a 50% scholarship he knew he couldn't pay his way through. So he decided to visit his father, thinking he would be proud of his acceptance. He asked if his father could help with his tuition. No response. His father just turned to his assistant and said, "Tell this young man to leave. I have no son." Stunned, Kim left.

I asked, "Were you angry?" Kim turned and thought for a moment. He said, "Of course I was angry. Of course I was sad. Of course I was bitter. But what could I do?" He was hurt, but he said later that it was his faith in God that kept him going. Over the course of his life he tried to visit his father. One day his cousin called and said his father was dying and asked if he could come and pay his last respects. Kim made the trip and said to his father, "Father, I want you to know why I came today. It's because I'm a changed man. I can honestly say that I love you and that I forgive you. I can say that because, even though I didn't have a father, another Father came for me and gave me hope. He loved me so much that he sacrificed his only son as a sacrifice for me. If you believe in him, Father, you can have eternal life. You never gave me anything in this life, Father. But this is what I want to give you: the opportunity to believe in Jesus." It was only through the gospel that Kim could say that to his father.

Kim Guan He would eventually immigrate to the U.S. where he would try to give a better life to his son. A life not filled with exile. He wanted to introduce his son to another man named Jesus.

Kim Guan He is my father. Let's pray.


De volledige toespraak lees je hier.

Dit weekend: Desiring God National Conference (met film Collision)Volg hier de Desiring God National Conference 2009 op de voet. Het hele weekend! Thema: With Calvin in the Theatre of God.
Sprekers: Sam Storms, John Piper, Mark Talbot, Marvin Olasky, Doug Wilson en Julius Kim. Een grote rol is ook weggelegd voor de docufilm Collision (zie ook www.collisionmovie.com). In deze films gaan de notoire journalist en atheïst (of anti-theïst) Christopher Hitchens en pastor Doug Wilson met elkaar in debat over de vraag of het christendom een goede zaak is voor de wereld. Hieronder deel 1 van de 3 trailers die je op youtube terugvindt.

Noem me aub niet religieus of ik bega nog een erge zonde (5)

Er is een groot verschil tussen religieus zijn en geloven in het evangelie van Christus. Ook en bijvoorbeeld in hoe je tegen jezelf aankijkt. Deel 5 van een kleine reeks.

RELIGIE:
Mijn zelfbeeld slingert tussen 2 polen. Als en wanneer ik aan mijn standaarden kan voldoen, dan heb ik vertrouwen. Maar dan ben ik geneigd om trots te zijn en weinig meevoelend met falende mensen.
Als en wanneer ik niet kan leven volgens mijn standaarden, dan voel ik me onzeker en onbekwaam. Ik heb geen vertrouwen, ik voel me een mislukkeling.

EVANGELIE:
Mijn zelfbeeld is niet gebaseerd op een beeld van mezelf als een morele strever. In Christus ben ik “simul iustus et peccator” – tegelijk zondig en toch aanvaard in Hem. Ik ben zo slecht dat Hij voor me moest sterven en ik ben zo geliefd dat Hij bereid was om voor me te sterven. Dit maakt tegelijk dat ik me steeds meer nederig opstel en toch steeds meer vertrouwen voel. Geen opschepperij noch gejammer.

(Bron: Tullian Tchividjian)

donderdag 24 september 2009

Zonde volgens Kierkegaard

“Bij zonde denken de meeste mensen aan het “breken van goddelijke regels”, maar Kierkegaard weet dat het allereerste gebod van de Tien Geboden zegt: ‘vereer naast mij geen andere goden’. Volgens de Bijbel moet je zonde dus niet allereerst definiëren als het doen van slechte dingen, maar als het vergoddelijken van goede dingen. Zonde is de poging een identiteit te vestigen door iets anders dan je relatie met God centraal te stellen voor je betekenis, je zin, je doel en je geluk.”

(Uit: In alle redelijkheid – Christelijk geloof voor welwillende sceptici, door Tim Keller, Uitg. Van Wijnen, pag. 174)

dinsdag 22 september 2009

Het kruis spreekt tot de echte wereld

“Ik zou zelf nooit in God kunnen geloven ware er niet het kruis … Hoe kan iemand in de echte wereld van pijn een God aanbidden die daar immuun voor is. Ik ben veel boeddhistische tempels binnengegaan in verschillende aziatische landen en stond respectvol voor het beeld van Boeddha, zijn benen gekruist, armen over elkaar, ogen gesloten en de glimp van een glimlach die om zijn mond speelt, een afstandelijke kijk op zijn gezicht, afgescheiden van het lijden van de wereld.

Maar elke keer moet ik na een tijd elders kijken. En in mijn verbeelding heb ik in plaats daarvan gekeken naar die eenzame, verwrongen en gepijnigde figuur aan het kruis, met nagels door zijn handen en voeten, zijn rug gegeseld, ledematen ontwricht, zijn voorhoofd bloedend van de stekelige doornen, mond droog en onverdraaglijk dorstig, ondergedompeld in een Godvergeten duisternis.

Dat is de God voor mij! Hij legde zijn ongenaakbaarheid af voor pijn. Hij kwam onze wereld van vlees en bloed en tranen en dood binnen. Hij leed voor ons. Ons lijden wordt meer verdraaglijk in het licht van het zijne.”


Gelezen bij Tony Reinke; fragment uit 'The Cross of Christ', door John Stott, (IVP, 1986), pag. 335—336 en geciteerd door Randy Alcorn in zijn nieuwe boek, 'If God is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil' (Multnomah, 2009), pag. 217

De hotline van God is een groot succes

Kleine noot vooraf aan de redacteuren van deredactie.be: wij, West-Vlamingen, vinden deze titel onduidelijk. Maak er dan toch gewoon van: "De Godline is een groot succes"!
Maar dan het echte berichtje:

"Het voorbije half jaar hebben meer dan een kwart miljoen mensen de voicemail van God ingesproken. Gods Hotline is een initiatief van de Nederlandse kunstenaar Johan van der Dong.
Van der Dong is van oordeel dat mensen altijd en overal hun hart moeten kunnen luchten. Volgens hem kunnen bidden en biechten weer net zo belangrijk worden als vroeger. Niemand kan tegenwoordig zonder telefoon, een belletje naar God is dan ook makkelijk gemaakt. Daarom installeerde de kunstenaar in maart het mobiele nummer van God: 06 44 244 901.

Intussen hebben 250.000 mensen gebruikgemaakt van de service. Wat de mensen te vertellen hadden, is niet bekend. Van der Dong heeft naar eigen zeggen de berichten niet afgeluisterd, omdat die volgens hem privé zijn. Wie nog met God wil praten, moet zich wel haasten. Gods Hotline is nog tot aanstaande zondag te bereiken."

Bron van het bericht: deredactie.be
Weet wel: de "hemelse telefoonlijn 5015" blijft open ... "Roep mij aan ten dage der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult Mij eren". Psalm 50:15, in de Duitse tekst staat er "und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen". 'Anrufen' betekent er ook letterlijk 'telefoneren'.

YouthApart wil Keniaanse tienermoeders helpen

Een hele tijd terug vroeg Inge Lagerwerf of het mogelijk was om eens aandacht te besteden aan het werk van YouthApart in Afrika, in het bijzonder aan het ‘Esther Home’ in Kenia. De mail raakte wat ondergesneeuwd, maar nu haal ik hem toch graag weer naar boven. Hieronder een geredigeerde versie van Inges bericht.

“Enkele maanden geleden ben ik in Kenia geweest, in het plaatsje Kitale. Hier zag ik de armoede van Afrika met eigen ogen. YouthApart werkt hier nu vijf jaar om een verschil te maken. Zij hebben verschillende projecten lopen in Kenia en Somalië: voedselprogramma’s, een kindertehuis, en 'Esther home' in Kitale.
Esther home is nu afgeklust en staat klaar om tienermoeders op te vangen: tieners die moeder zijn, maar dan zonder vader. Die vaders zagen het niet zitten om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en kozen de makkelijkste weg: weglopen. Daar zit je dan als jonge moeder, in een krotje. Met weinig of geen geld, waardoor er geen voedsel is voor je kind en voor jezelf. Zo ga je de toekomst tegemoet. En tja, hoe voed je eigenlijk een kind op … ?

'Esther home' is een plaats waar ze veilig kunnen wonen, in een echte kamer met muren van cement. En waar er naar hen wordt omgekeken. Is dit een droom die te mooi klinkt om waar te zijn? Tot nu toe helaas nog wel: het Esther home staat klaar voor de ontvangst van de Esthers, maar ... de maandelijkse kosten zijn voorlopig te hoog om hen dit huis te kunnen geven, om het project draaiende te kunnen houden. En ja daar gaan we weer, het financiele praatje, maar als niemand wat doet, wat dan?

Het zou mooi zijn om dit met zoveel mogelijk mensen voor hen te mogen waarmaken: een echt huis, een echte kamer én mensen (van o.a. YouthApart) die naar hen omkijken. Omdat ze waardevol zijn en kostbaar, net zoals u/jou en mij.”


Dit zijn de adresgegevens van YouthApart:
YouthApart (hoofdkantoor)
P.O.Box. 152, 30200 Kitale, Kenya
Tel: 00254-5430982 - 00254-7352825
info@YouthApart.com
www.YouthApart.com (in aanbouw)


Rabobank Harderwijk: 3175.32.154 t.n.v. D.Hoogteijling/ Esther home
Je vindt ook op Facebook flink wat info over YouthApart.

Voor meer informatie rond YouthApart mag je ook altijd mailen naar Inge Lagerwerf: the_moonlight50(apenstaartje)hotmail.com.
(afbeeldingen: hierboven een gedeelte van de flyer; helemaal bovenaan: het Esther home aan de buitenkant en daaronder een gedeelte van het Esther home aan de binnenkant; kleine foto bij de mail: een kind met een oma die voor haar zorgt nadat beide ouders met de noorderzon verdwenen)

maandag 21 september 2009

Justin Taylors blog is verhuisdEen van mijn favoriete blogs is Between Two Worlds, van Justin Taylor.
Vroeger vond je hem op http://theologica.blogspot.com.
Nu vind je hem op http://thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/.

Kamikaze vliegt 17e missie

"Traagheid is nalaten te doen wat gedaan moet worden wanneer het gedaan moet worden - zoals de kamikazepiloot die 17 missies vloog"
(John Ortberg, gelezen op de nanoblog van Josh Harris)

zaterdag 19 september 2009

Tot in eeuwigheid onder de indruk

" (...) en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus." (Ef.2:6-7)

Hier staan 2 verbazingwekkende dingen:

1. Dat het doel van onze verlossing is, dat God de rijkdom van zijn genade over ons kan uitstorten.

2. Dat Hij daar de eeuwigheid voor nodig heeft.

Dit is een machtige gedachte. God maakte ons levend en bevestigde ons in Christus, zodat Hij ons de begunstigden kon doen worden van eeuwigdurende goedheid uit eindeloze bronnen van genade. En dat niet omdat we het waard zijn, maar juist het tegenovergestelde: om zijn eindeloze waarde te laten zien.


(Naar John Piper, Toekomstige Genade, uitg. Buijten & Schipperheijn, pag. 80)

vrijdag 18 september 2009

Spurgeon blogtAf en toe verzorgde hij op God en Gebed al een bijdrage, maar nu treedt hij toe tot het vaste bloggersteam bij The Resurgence: C.H. Spurgeon.
Lees er hier meer over.

Gebedsverhoring binnen een onverhoord gebed

"God zegent ons vaak met een 'gegeven genade' binnen de cirkel van 'ontzegde genade'. Zo begaf bijvoorbeeld op een verschrikkelijk hete dag in juli de waterpomp in onze auto het, zodat we vijfendertig kilometer vanaf de dichtstbijzijnde stad strandden op een grote snelweg in Tennessee. Ik had er die ochtend voor gebeden dat de auto het goed zou doen en dat we veilig op onze bestemming zouden aankomen.

Niemand stopte, terwijl we daar zo bij onze auto stonden. Toen zei mijn zoon Abraham, die toen zo'n elf jaar was: 'Papa, we moeten bidden.' Dus baden we met gebogen hoofd achter de auto, en vroegen we God om een vorm van toekomstige genade - hulp in tijd van nood.

Toen we opkeken was er een kleine, open bestelwagen aan de kant van de weg gestopt. De bestuurder was een monteur die zo'n vijfendertig kilometer verderop werkte. Hij zei dat hij de onderdelen wel wilde gaan halen, en dan terugkomen om de auto te repareren. Ik reed met hem mee naar de stad en kon met hem over het evangelie praten. Na een uur of vijf vervolgden we onze weg.

Nu is het opmerkelijke aan dat antwoord op ons gebed dat het kwam in de cirkel van een ander gebed dat werd afgewezen.
We vroegen om een probleemloze reis. God gaf ons moeilijkheden.
Maar midden in die ontzegde genade kregen we een andere vorm van genade. En ik ben aan het leren om te vertrouwen op Gods wijsheid, waarmee Hij mij de genade verleent, die het beste is voor mij en voor ongelovige monteurs en voor het geloof van elfjarige jongens.

We moeten niet verbaasd zijn als God ons een prachtige vorm van genade schenkt, temidden van lijden dat we Hem gevraagd hadden ons te besparen.
Hij weet het best hoe Hij zijn genade voor onze bestwil en tot zijn glorie moet toebedelen."


(Uit: 'De reinigende kracht van het leven uit geloof in de ... Toekomstige Genade', door John Piper, pag. 66, uitg. Buijten & Schipperheijn - paragraafindeling door mij)

Gratis muziek bij Come & Live!Door het boek "Don’t Waste Your Life" (Ned.: Verspil je leven niet) en de acties daarrond zijn nogal wat levens veranderd. Een voorbeeld daarvan is dat van Chad Johnson. Deze man voelde de roeping zijn belangrijke functie bij Tooth & Nail Records op te geven. Hij startte een non-profit music label: Come & Live!

Come & Live! geeft vorm aan belangrijke thema's uit "Don’t Waste Your Life" (radicale vrijgevigheid, liefde die risico's neemt, anderen blij maken in God, zending, eenvoudig leven om te kunnen geven, enz.).
Basisgedachte is dat het label functioneert als een soort zendingsgenootschap, de muzikanten zijn als zendelingen en je hoeft niet voor de muziek te betalen.

Hun eerste muziekverzamelaar "I Am Living Vol. 01" kun je gratis downloaden, zonder te registreren.

Genre: indie rock, hardcore, en alternatieve muziekstijlen.
Er zit ook een uittreksel van een Piper-preek bij.

Hier vind je de download.

(Gelezen bij Desiring God)

Openbaring draait om aanbidding (niet om puzzels)

Kleine test: ik zeg "bijbelboek Openbaring". Waaraan denk je dan?
- uitlegkundige uitdaging
- ingewikkelde kaartjes of afbeeldingen
- aan iets rond "Left behind" (al dan niet het boek)

De auteur van het lied bij deze post heeft misschien wel meer begrepen over waar het in Openbaring over gaat: aanbidding is een van de belangrijkste thema's uit het boek. De praktische gevolgtrekkingen uit Johannes' gezicht worden te vaak overschaduwd door een of andere sleutel om het boek te ontleden en interpreteren.


REVELATION SONG (auteur: Jennie Riddle)

Worthy is the,
Lamb who was slain
Holy, Holy, is He
Sing a new song, to Him who sits on
Heaven's Mercy Seat
[Repeat 2x]

(Chorus)
Holy, Holy, Holy
Is the Lord God Almighty
Who was, and is, and is to come
With all creation I sing:
Praise to the King of Kings!
You are my everything,
And I will adore You…!
Yeah!

Clothed in rainbows, of living color
Flashes of lightning, rolls of thunder
Blessing and honor, strength and
Glory and power be
To You the Only Wise King,
Yeah

(Chorus)
Holy, Holy, Holy
Is the Lord God Almighty
Who was, and is, and is to come, yeah
With all creation I sing:
Praise to the King of Kings!
You are my everything,
And – I - will - adore You!
Yeah!

Filled with wonder,
Awestruck wonder
At the mention of Your Name
Jesus, Your Name is Power
Breath, and Living Water
Such a marvelous mystery
Yeah...

(Chorus)
Holy, Holy, Holy
Is the Lord God Almighty
Who was, and is, and is to come, yeah
With all creation I sing:
Praise to the King of Kings!
You are my everything,
And – I - will - adore You!

Holy, Holy, Holy
Is the Lord God Almighty
Who was, and is, and is to come,
With all creation I sing:
Praise to the King of Kings!
You are my everything,
And – I - will - adore YOU…

(Chorus) (Repeat at a cappella)

Come up lift up His Name
To the King of Kings…
We will adore YOU Lord…
King of heaven and earth
King Jesus, King Jesus
Aleluya, aleluya, aleluya!
Majesty, awestruck Honor
And Power and Strength and Dominion
To You Lord,
To the King, to King
To the King of Glory

(idee voor de post gebaseerd op deze blog, link gekregen van Jos)

donderdag 17 september 2009

Op jacht naar de storm: 'storm chasers'

Je kent ze misschien van de film over het thema: de storm chasers. In The Guardian stonden er prachtige foto's van de professionele storm chaser Jim Reed. Hier vind je er meer.

(Gevonden via Challies)
33 Ken jij de wetten van de hemel,
kun jij jouw orde aan de aarde opleggen?
34 Kan jouw stem de wolken bevelen
om je met hun regenvloed te bedekken?
35 Kun jij de bliksems uitsturen,
zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”?
(Job 38:33-35)

Consequent tot in het gezin

"Het doet er niet toe wat je bereikt in je dienstwerk als je kinderen en je vrouw niet op het eind van je leven naar je kunnen kijken en zeggen 'Deze man leefde in onze levens naar wat hij predikte'."
Matt Carter op het "Acts29 Houston Boot Camp" en gelezen bij Zach Nielsen.


In het Engels klonk het:

'It does not matter what you accomplish in ministry if your children and your wife cannot look at you at the end of your life and say, “This man lived out in our lives what he preached”.'

woensdag 16 september 2009

Selfation

Alleen al om de nieuwe term "selfation" (een samentrekking van "self" en "salvation" (redding) lijkt het me de moeite waard om even de aandacht te vestigen op dit artikel uit het Reformatorisch Dagblad. Met een bespreking van het proefschrift ”Selfation – Dutch evangelical youth between subjectivation and subjection” van dr. Johan Roeland. Oftewel: ”Selfation – Nederlandse evangelicale jongeren tussen subjectivering en onderschikking.”
Het artikel doet niet meer dan signaleren, net als de schrijver van de dissertatie.
En daar houd ik me dan ook maar aan.

dinsdag 15 september 2009

Noem me aub niet religieus of ik bega nog een erge zonde (4)Deel 4 uit de reeks. Doel: duidelijk maken dat er een belangrijk verschil bestaat tussen religieus zijn en geloven in het evangelie.


RELIGIE:

Mijn gebedsleven bestaat voornamelijk uit verzoeken en het bereikt alleen nieuwe hoogten in tijden van nood.
Mijn belangrijkste doel in het gebed is controle krijgen over mijn omgeving of leven.


EVANGELIE:

Mijn gebedsleven bestaat voor ruime delen uit lofprijzing en bewondering.
Mijn belangrijkste doel in het gebed is samenzijn met Hem.


(Bron: Tullian Tchividjian, vrij vertaald en geredigeerd)

maandag 14 september 2009

Sterven is geen doodgaan

It is not death to die
To leave this weary road
And join the saints who dwell on high
Who’ve found their home with God

It is not death to close
The eyes long dimmed by tears
And wake in joy before Your throne
Delivered from our fears

It is not death to fling
Aside this earthly dust
And rise with strong and noble wing
To live among the just

It is not death to hear
The key unlock the door
That sets us free from mortal years
To praise You evermore


(Oorspronkelijke tekst van het lied: Henri Malan (1787–1864) - Gelezen bij Tulian Tchividjian, gepost naar aanleiding van de kritieke toestand waarin zijn pa verkeerde)

Lezingenreeks Menen: 'de eindtermen'Noteer bovenstaande lezingen alvast in je agenda.

(Klikken op de foto om te vergroten)

zondag 13 september 2009

Serena Williams vergat het Spreukenboek

De verstandige houdt zijn woorden in,
de man van inzicht is bezonnen.
(Spreuken 17:27)


Of misschien kan de pdf van het nieuwe Desiring God e-boek ook wel een aanrader zijn?
Om maar te zeggen ...
Het actuele vers uit Spreuken vond ik op de nanoblog van Joshua Harris.

WorshipGod09: mp3's seminars onlineOp 11 augustus meldde ik al dat de toespraken van de main sessions van WorshipGod 09 online stonden.

Nu vind je ook de seminars online. Doelgroep zijn mensen die actief zijn in christelijke muziek. Met onderwerpen die elders niet aan bod komen, zowel over de geestelijke als de technische kant van de muziek. Als bijvoorbeeld tekstschrijvers als Keith en Kristyn Getty gedachten delen over songwriting, dan weet je dat je al eens de oren mag spitsen.

Klik hier voor de downloads.

Hier nog eens de titels:
- A Worship Leader’s Week (Matt Mason, Matthew Williams, and Marshall Stoy)

- Acoustic Guitar Basics (Dave Campbell)

- Advanced Electric Guitar, Part 1 (Ben Gowell)

- Advanced Electric Guitar, Part 2 (Ben Gowell)

- Advanced Piano Techniques (Jon Payne)

- Bass, Drums, and Loops (Don Nalle, Jordan Kauflin, and Jacob Campbell)

- Clean Hands and a Pure Heart (Pat Sczebel)

- Developing a Music Academy for God’s Glory (Ken & Rachael Boer)

- Do You Thirst for God? (Donald Whitney)

- First Things First: Maintaining Priorities on and around the Worship Team (Julie Kauflin, Shelley Reinhart, and others)

- Identifying, Training, and Deploying Next Generation Worship Leaders (Todd Twining, Matt Mason, and Jon Payne)

- Keyboardists: From Notes to Charts (Bryan Deitrich)

- Let All the People Be Glad: Corporate Worship and Expressiveness (Bob Kauflin)

- Overcoming the Fear of Man (Craig Cabaniss)

- Reviving the Hymns (David Ward)

- Seasons of a Sound Team (Dave Wilcox and Jim Cowan)

- Sound Panel Q & A: Large Churches (Dave Wilcox, Darryl Wenger, and others)

- Sound Panel Q & A: Small Churches (Dave Wilcox, Darryl Wenger, and others)

- Thoughts on Songwriting, Part 1 (Keith & Kristyn Getty)

- Thoughts on Songwriting, Part 2 (Keith & Kristyn Getty)

- Training Children to Worship God (Mike Bradshaw and Ken Boer)

- What Are You Talking About? What to Say When You’re Not Singing (Bob Kauflin)

- Worship in the Valley (Matt Mason)

- Young Worship Leader Panel (Devon Kauflin, Erik Schmaltz, and others)

Nieuw e-boek: 'The Power of Words and the Wonder of God'

Bij Desiring God vind je nu gratis de pdf van "The Power of Words and the Wonder of God". Met hoofdstukken door John Piper, Sinclair Ferguson, Mark Driscoll, worship pastor Bob Kauflin, counselor Paul Tripp en professor literatuur Daniel Taylor.

Het boek, geredigeerd door John Piper en Justin Taylor, is een neerslag van de National Conference van 2008 van Desiring God. Doel is lezers te helpen hun tong te temmen en bovendien op een gepaste manier hun stiltes aan God op te dragen. De levensveranderende kracht van onze woorden is de rode draad. Met in het bijzonder ook de levensgrote impact die woorden kunnen hebben bij het delen van het evangelie.

Van de website van Desiring God pluk ik nog een korte beschrijving:
Words carry immeasurable significance: The universe was created with a word; Jesus healed and cast out demons with a word; rulers have risen and fallen by their words; Christians have worshiped through words of song, confession, and preaching. Even in our technological age, politics, education, business, and relationships center on words. Since the tongue is such a powerful force—for good or evil—we are wise to ask: What would homes, churches, schools, even the public square be like if we used words with Christian intentionality and eloquence?
'The Power of Words and the Wonder of God' seeks to answer this difficult question.

Klik hier voor de pdf.

zaterdag 12 september 2009

Dankbaarheid is prachtig, maar niet de motor voor gehoorzaamheid

" ... toen Jezus inging op de aarzeling van de discipelen om eerst het koninkrijk van God te zoeken, omdat ze bezorgd waren over voedsel en kleding, zei Hij niet tegen hen 'weinig dankbare mensen', maar 'kleingelovigen' (Matteüs 6:30). Het geloof in de toekomstige genade, en niet de dankbaarheid, is de bron van radicale gehoorzaamheid, die risico's neemt en het koninkrijk zoekt.

Zoals ik al eerder heb gezegd is dit geen muggenzifterij, noch is het incidenteel; het is verbazingwekkend. Dankbaarheid wordt in de Bijbel niet naar voren gebracht als een primair motief voor christelijk leven. Dankbaarheid is iets prachtigs. Zonder dankbaarheid bestaat er geen christendom. Zij is een essentieel onderdeel van de aanbidding. Zij zou het hart van elke gelovige moeten vervullen. Maar wanneer het gaat om het doorvorsen van de geestelijke dynamiek van de manier waarop praktische, christelijke gehoorzaamheid tot stand komt, zegt de Bijbel niet dat deze voortkomt uit de achteromziende blik van dankbaarheid, maar uit de vooruitziende blik van het geloof."

(John Piper in "De reinigende kracht van het leven uit geloof in de ... Toekomstige Genade", pag. 43, uitg. Buijten & Schipperheijn)

vrijdag 11 september 2009

Nieuwe beelden van HubbleNa een broodnodige onderhouds- en/of herstelbeurt zijn er opnieuw beelden van de ruimtetelescoop Hubble. De NASA gaf er een aantal vrij en je vindt ze hier, telkens met een woordje uitleg.

2 De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
3 de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
5 Over heel de aarde gaat hun stem, (Psalm 19:2-5)


(Noot bij vers 5: hun stem – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘hun meetlint’.tot aan het einde van de wereld hun taal.)

Hier lees je nog een commentaar van Albert Mohler, over hoe deze foto's naar God wijzen.

donderdag 10 september 2009

dinsdag 8 september 2009

Noem me aub niet religieus of ik bega nog een erge zonde (3)

Deel 3 in de reeks. Wat zou ik toch graag hebben dat meer mensen het gaan zien: religie en evangelie zijn totààl verschillend. Bijvoorbeeld in hoe je met kritiek omgaat.


RELIGIE:

Wanneer ik kritiek krijg ben ik woest of ontdaan omdat het essentieel is dat ik mezelf als een ‘goed mens’ blijf zien. Bedreigingen voor dat zelfbeeld moeten ten allen prijze verwoest worden.


EVANGELIE:

Wanneer ik kritiek krijg, dan worstel ik, maar het is niet essentieel voor me dat ik mezelf als een ‘goed mens’ zie. Mijn identiteit is niet gebaseerd op mijn reputatie of prestatie maar op Gods liefde voor mij in Christus. Ik kan met kritiek om.
(Bron: Tullian Tchividjian)

1 & 2 Petrus: gratis studiegids (Engelstalig)


Bij TheResurgence (Mark Driscoll) kun je de pdf downloaden van een studiegids over de twee Petrus-brieven.

Meer info hier.

Download van de pdf hier.

maandag 7 september 2009

Te leven is mij Christus, te sterven winst (versie Chrysostomos)

Dialoog tussen kerkvader Johannes Chrysostomos (ca. 347-407) en keizerin Eudoxia. Chrysostomos had het gedrag van de keizerin en haar hofdames gehekeld en werd in de loop van zijn leven meer dan eens door haar verbannen. Uiteindelijk vond Chrysostomos uitgeput de dood op weg naar zijn laatste ballingsoord.

In de dialoog dreigt Eudoxia ook met verbanning indien Chrysostomos aan zijn christelijke onafhankelijkheid als prediker vasthoudt.

"Je kunt me niet verbannen, want deze wereld is mijn Vaders huis."

"Maar ik zal je doden", zei de keizerin.

"Nee, dat kun je niet, want mijn leven is met Christus verborgen in God", zei Johannes.

"Ik zal al je schatten afnemen."

"Nee, dat kun je niet, want mijn schat is in de hemel en mijn hart is daar."

"Maar ik zal je verdrijven van je vrienden en er zal je niemand meer resten."

"Nee, dat kun je niet, want ik heb een Vriend in de hemel van wie je me niet kunt scheiden. Ik weersta je, want er is niets waarmee je me kunt treffen."

Chrysostomos kende de ultieme vrijheid te weten en te geloven in de prachtige formule:
Christus + niets = alles!

(Dialoog gelezen bij Tullian Tchividjian en vrij vertaald uit het Engels)

Hoe zou ik kunnen ophouden met zingen?

My life goes on in endless song, above earth’s lamentations;
I hear the real, though far off hymn, that hails a new creation.

Above the tumult and the strife, I hear its music ringing;
it sounds an echo in my soul, how can I keep from singing?

What though my joys and comforts die, the Lord my Savior liveth;
and though the darkness rounds me close, songs in the night he giveth.

No storm can shake my inmost calm while to that Rock I’m clinging;
Since Christ is Lord of heaven and earth, how can I keep from singing?


Deze tekst van een folklied uit 1864 door Anne Warner vond ik bij Tullian Tchividjian, die er persoonlijk veel troost uit putte.

zaterdag 5 september 2009

Optimisme en hoop zijn twee

"Toen hij schreef aan de Romeinen, herinnerde de apostel Paulus hen eraan dat de hoop reëel is, omdat ze verankerd is in Degene die bekwaam is om die hoop te dragen, te onderhouden en te vervullen (Rom.8:24-25 en 28-30). De geschiedenis beweegt zich naar een einde, en de Bijbel schetst een goed einde.

Het verschil nu tussen optimisme (korte termijn en makkelijk verslagen) en hoop (eeuwig en verankerd) ligt in waarin ze geworteld zijn. De ene leunt op menselijke inspanning; de andere rust in God en in Gods beloften."


Stuart McAllister, Slice of Infinity 2020, 3 september 2009

Wie ben ik? (Dietrich Bonhoeffer)

Wie ben ik?
Ze zeggen mij vaak dat ik uit mijn cel treed
gelaten, opgewekt, vast als een hereboer uit zijn slot.

Wie ben ik?
Ze zeggen mij vaak dat ik met mijn bewakers spreek
vrij, vriendelijk, helder als gaf ik bevelen.

Wie ben ik?
Ze zeggen mij ook dat ik de dagen van mijn ongeluk draag
gelijkmoedig, glimlachend, trots als iemand gewend te winnen.

Ben ik dat werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik slechts wat ik weet van mijzelf?
Onrustig, verlangend, ziek als een vogel in een kooi,
smachtend naar levensadem, alsof iemand mijn keel wurgt,
hongerend naar kleuren, bloemen, naar vogelstemmen,
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid,
bevend van toorn over willekeur en de minste krenking,
opgejaagd door wachten op grote dingen,
machteloos bezorgd om vrienden eindeloos ver,
te moe en te leeg om te bidden, denken, werken,
mat en bereid van alles afscheid te nemen?

Wie ben ik?
Deze of gene?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
en voor mijzelf een verachtelijk klagende slappeling?
Of lijkt wat in mij nog rest
een verslagen leger dat wanordelijk wijkt bij een reeds gewonnen slag?

Wie ben ik?
Eenzaam vragen drijft de spot met mij.
Wie ik ook ben, Gij kent mij.
U behoor ik toe, o God!


(Dietrich Bonhoeffer. Uit: Tot de nacht voorbij is, Ten Have - in het Engels gelezen in Slices of Infinity van www.rzim.org; Nederlandse vertaling hier gevonden)

Kiezen voor Thomas - follow-upbericht

Zach Nielsen had deze week een follow-upblog rond "Choosing Thomas" (zie mijn blogbericht van afgelopen woensdag). Deidrea Laux is de moeder uit dit ontroerende verhaal van liefde, lijden en tederheid. Nielsen bericht over haar brief aan een blogger die aandacht had voor het bijzondere filmpje.

Je leest de hele brief hier.

Dit is nog een vertaald fragment:

"Het is onze hoop dat op een dag elke gezin dat een fatale prenatale diagnose te horen krijgt, naar buiten zal wandelen met de wetenschap dat beëindigen van de zwangerschap niet de enige of 'beste' optie is, maar dat kiezen voor het leven van hun kind een hele mooie en belonende ervaring kan zijn. Nog daargelaten dat dit ook het juiste is.

Dus nogmaals dank dat je ons een stap dichter bracht bij het doel om dit een realiteit te maken voor elk gezin.

Blessings,

Deidrea Laux"

Studeerkamertheologen zijn niet te veel maar te weinig hemels gericht

"Is je schat in de hemel, dan is er maar één iets dat je hart bevredigt: het doen van de werken van de hemel. En de hemel is een wereld van liefde!

Het zijn niet de koorden van de hemel die de handen van liefde binden. Het is de liefde voor geld en ontspanning en comfort en lof – dit zijn de koorden die de handen van liefde binden. En de kracht om die koorden te breken ligt in de christelijke hoop.

Ik zeg het nogmaals met alle overtuiging die ik in me heb: het is niet het hemels-gericht zijn dat de liefde op deze aarde verhindert. Het is het werelds-gericht zijn.

En daarom is de grote fontein van liefde gelegen in het krachtige, bevrijdende vertrouwen van de christelijke hoop!"

(...)
"Er is geen betere evangelisatie in de hele wereld dan een kerk wiens hoop op God zo sterk is dat zij met blijdschap zichzelf verloochenen om in de noden van anderen te voorzien."

(...)
"Als religieuze mensen tekortschieten in liefde, is het niet omdat zij de hemel zijn gaan liefhebben, maar omdat ze nog steeds verliefd zijn op wat de wereld biedt."


John Piper in een preek over Kol.1:3-8, "The Fruit of Hope: Love" (Citaat vrij vertaald)

woensdag 2 september 2009

"De kerk is ondervaderd en overmoederd"Matt Redman over het gebruik van romantische taal in christelijke liederen.
Bob Kauflin linkt hier naar nog meer leesmateriaal over dit onderwerp.

Kiezen voor ThomasEen echtpaar verwacht hun eerste baby. Voorafgaande diagnose: zeldzame DNA-afwijking, het kindje zal slechts een paar uren of dagen kunnen leven. Het koppel gunt ons een pakkende blik in die korte maar bijzondere tijdspanne.

In Deidrea’s eigen woorden:

“We didn’t not terminate because we were hanging on to some sort of hope that there was a medical mistake or there was gonna be some sort of medical miracle. We didn’t terminate because he’s our son.”

Zo dankbaar


De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” (Lk.18:11-12)

"Wat was er mis met deze Farizeëer?", vraagt Ray Ortlund in een korte maar verduidelijkende post die hij besluit met een knipoog. Hieronder de vertaling.

Er was heel wat goed met . Hij deed echt die verkeerde dingen niet. Hij deed echt wel die goede dingen. En hij gaf God nog de eer voor dit alles ook: 'God, ik dank u ...'

Dus, wat was er mis met hem? Gewoon dit. Hij geloofde oprecht dat hij 'niet was als de andere mensen'.

Dank God dat ik niet ben als deze Farizeëer!"

Eerste schooldag: stof tot nadenken


Gisterenmorgen 1 september was de eerste zin die door het open slaapkamerraam klonk, de Vlaamse oerkreet “En braaf zijn, hé”.

Omdat ik van nature nogal conservatief denk en de raad ‘vaderlijk’ klonk, neem ik aan dat het een papa was die wegfietste en zijn kind nog even tot vlijt op school en goed gedrag aanmaande. Andere, meer progressieve geesten, zullen bijvoorbeeld de raad van een vertrekkende puber aan zijn moeder vermoeden. Hoe ook, deze discussie zou ons te ver voeren.

In elk geval: gisteren nieuwe schoolstart. Als ik goed heb opgelet bij de rekenlessen, dan maakte ik zelf 17 schoolstarts mee. Meestal met de nodige weerzin. Afschuw die ik trouwens vandaag licht betreur.

Want studeren is vanuit Bijbels perspectief heel belangrijk. Ik haal enkele gedachten uit een overdenking van John Piper uit 1992: “Back to School, A Biblical Perspective":


Lezen, schrijven en wiskunde hebben te maken met ‘denken’.

- Goed lezen betekent niet je ogen snel over letters op een bladzijde bewegen. Het betekent feiten en ideeën goed vatten, en hun waarheid en schoonheid doorgronden, en ze gebruiken om een goed leven te leiden.

- Wiskunde op de eenvoudigste niveaus betekent je verstand vullen met tools voor denkwerk (...). Op meer gevorderde niveaus is het de oefening van logica om dingen te kunnen bouwen en wijs te leven: wat is de betere aankoop, 3 dozen van 8 stuks voor 1 euro elk of 2 12-packs voor elk 1,40?

- Schrijven is wat je leert om voor jezelf te kunnen bewaren en te communiceren aan anderen wat je denkt.


Educatie is Gods zaak. Hij gaf ons verstand om te denken. Hij schiep de wereld waarover we nadenken. Hij schreef het boek der natuur, maakte de regels van de logica. Hij is de standaard voor waarheid en leugen, goed en slecht, mooi en lelijk. Hem negeren is ongeleerd blijven. Denk na over de volgende Bijbelse waarheden (en help de kinderen erover nadenken):


- We moeten de Here liefhebben met ons VERSTAND
Matt.22:37 - Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.


- Zonder God als de hoogste waarde van onderwijs wordt alle DENKEN futiel en donker en troebel
Romeinen 1:21-22,28 - want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas (...) Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.


- We kregen het gebod volwassen te zijn in ons DENKEN
1Kor.14:20 - Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen.


- De WAARHEID niet liefhebben leidt tot de ondergang
2Thess2:10 - Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.


- Verstandige mensen willen groeien in KENNIS
Spr.15:14 - De geest van een verstandig mens zoekt kennis, dwazen zwelgen in dwaasheid.

Spr.18:15 - Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht.

Spr.22:17 - Schenk mijn kennis een aandachtig oor, luister naar de woorden van de wijzen.

(zie ook Spr.2:1-6; 23:12)


- DENKEN vervangt God niet en God vervangt DENKEN niet
2Tim.2:7 - Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt.