donderdag 31 maart 2011

Christenen Nepal bezorgd over nieuwe grondwet

"In Nepal is ophef ontstaan over het concept voor de nieuwe grondwet. De grondwet, die eind mei moet worden ingevoerd, bevat een verbod op evangelisatie. Christenen in Nepal zijn bezorgd.

De nieuwe grondwet moet de overgang van een hindoemonarchie naar een seculaire democratie voltooien, zo meldde de Amerikaanse nieuwsdienst Compass Direct dinsdag.

Dr. K. B. Rokaya, het enige christelijke lid van de Nepalese mensenrechtencommissie, vindt dat christenen meer politiek actief moeten worden. Officieel is 0,5 procent van de Nepalezen christen, maar waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal veel hoger."

Bron

woensdag 30 maart 2011

Verspil je leven niet

"Only one life,
’Twill soon be past;
Only what’s done
for Christ will last."

Gelezen bij John Piper op pag. 12 van "Don't Waste Your Life", boekje dat je hier vrij kan downloaden in pdf-formaat.

Slechts één leven,
het is gauw voorbij;
alleen wat gedaan werd voor Christus
blijkt blijvend.

dinsdag 29 maart 2011

Zijn alleen je daden slecht - of ook je hart?

"Ik ben niet een zondaar omdat ik zonden bega; maar ik zondig, omdat ik een zondaar bén.
Wij komen zo gemakkelijk tot de gedachte dat onze daden wel heel slecht zijn, maar dat wijzelf dat niet zijn.
Dit terwijl God er alles aan doet om ons duidelijk te maken dat het met ons zelf helemaal niet in orde is."

Watchman Nee

donderdag 24 maart 2011

Nieuw album van Sovereign Grace Music: RisenLees er meer over bij Bob Kauflin of bij Sovereign Grace Music zelf.

O Timotheüs, bewaar wat jou is toevertrouwd

‘O Timotheüs, bewaar wat jou is toevertrouwd’ (1Tm.6:20)

Paulus komt in elk hoofdstuk van 2Tm op deze zorg terug:

o 2Tm1: 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

o 2Tm2: 3 Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. (+ vers 8 en 9: Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet.)

o 2Tm3: 13 Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. 14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen.

o 2Tm4: 1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de boodschap

zaterdag 19 maart 2011

Onze enige hoop ... is hoop genoeg

Tegen Hem die zo zuiver was, moest God zeggen: 'God damn you' ...
Wie niet schuilt achter Zijn plaatsvervangende werk, leeft onder die vloek.
"Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’"
Gal. 3:13Gezien bij Kevin DeYoung.

donderdag 17 maart 2011

Bedroefd maar altijd blij

"ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer."
(De apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen - 9:1)

"Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!"
(De apostel Paulus in zijn brief aan de Filippiërs - 4:4)

"[Wij zijn] als bedroefd, maar altijd blijde"
(De apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs - 6:10)


Gelezen bij Justin Taylor

maandag 14 maart 2011

8 nieuwe brochures met 1 gratis download

The Gospel Coalition heeft een aantal nieuwe boekjes uit door verschillende auteurs met basisbouwstenen voor het christelijk geloof.
Dit zijn de titels:

•Gospel-Centered Ministry (D. A. Carson and Timothy Keller)
•Creation (Andrew M. Davis)
•The Holy Spirit (Kevin L. DeYoung)
•The Restoration of All Things (Sam Storms)
•The Church: God’s New People (Timothy Savage)
•What Is the Gospel? (Bryan Chapell)
•Can We Know the Truth? (Richard D. Phillips)
•The Plan (Colin S. Smith)

Eentje ervan - The Restoration of all Things - kun je hier als pdf downloaden.
(Bron)

Nederigheid = relaxen

"Maar weet je waar die voortdurende bezorgdheid vandaan komt? Het is geworteld in de hoogmoed die ervan uitgaat 'dat ik weet hoe mijn leven moet verlopen en dat God het maar niet juist ziet'. Echte nederigheid betekent dat je rust. Ware nederigheid betekent dat je met jezelf kunt lachen."


(Bron, eigenlijk een quote uit Tim Kellers boek: "King's Cross: The Story of the World in the Life of Jesus", hfdst. 12)

Het kruis blinkt uit in de geschiedenis

Als de geschiedenis kan vergeleken worden met het uitgestrekte heelal, dan vormt het kruis zijn helderste ster. We zien de volheid van Gods wezen het duidelijkst aan het kruis. We zien de volheid van Zijn actieve doeleinden met de grootste helderheid aan het kruis.

Rom.5:10:
Toen wij vijanden waren zijn wij met God verzoend door de dood van Zijn Zoon.


Aan het kruis …
… Zien we Gods soevereiniteit – Hij regeert met absolute controle en gezag over de grootste zonde van de mensheid

… Zien we Gods doel – Hij maakt het mysterie, het geheim bekend van Zijn wil, die vaststond voor het begin der tijden

… Zien we Gods plan – om alles in Hem samen te brengen, onder de hemel en op de aarde

… Zien we Gods oordeel – die vergelding vraagt voor de schuld

… Zien we Gods heiligheid – Hij eist een volmaakt offer

… Zien we Gods kracht – die de Zoon van God verbrijzelt volgens Zijn wil

… Zien we Gods toorn – Hij straft de verschrikking van de zonde

… Zien we Gods smart – weeklagend zoals alleen een verlaten zoon dat kan

(…)

… Zien we Gods medelijden – pleitend bij de Vader om de onwetende te vergeven

… Zien we Gods geschenk – Zijn enige Zoon verbrijzeld en verbroken voor ons

… Zien we Gods genade – Hij maakt onrechtvaardige zondaars rechtvaardig

… Zien we Gods liefde – Christus die sterft voor zondaars

… Zien we Gods reddingsoperatie – Hij bevrijdt ons uit de macht van de duisternis en brengt ons over in het koninkrijk van zijn Zoon

… Zien we Gods aanzoek – Hij wijdt zich voor altijd toe aan Zijn bruid

… Zien we Gods openbaring – Het woord van God spreekt zijn laatste woorden opdat Hij voor altijd voor velen zou kunnen spreken en pleiten

… Zien we Gods overwinning – Hij ontwapent zijn vijanden, maakt hen te schande en triomfeert over hen

… Zien we Gods glorie – de Naam van de Vader wordt grootgemaakt tot heil van de volkeren

Maar niet ons verstaan is het grote doel. Het grote doel is Jezus Christus zelf, en Hem te kennen. Hier op aarde gebeurt dit wanneer we zicht krijgen op de persoon van Jezus en het werk dat Hij verricht aan het kruis van Golgotha.
Het kruis doet er toe voor ons gisteren, ons heden en onze toekomst.

Het evangelie herontdekken maakt dat we volgende waarheden kunnen zien en beleven:
- Omdat Jezus sterk was voor mij, ben ik vrij om zwak te zijn
- Omdat Jezus voor me overwon, ben ik vrij om te verliezen
- Omdat Jezus Iemand was, ben ik vrij om niemand te zijn
- Omdat Jezus buitengewoon en bijzonder was, ben ik vrij om gewoontjes te zijn
- Omdat Jezus voor mij slaagde, ben ik vrij om te falen(Ondermeer gebaseerd op deze post van Tullian Tchividjian)

zondag 6 maart 2011

Rustige status quo: gezellig maar dood

"Een rustig bewaren van het status quo is mogelijk geen teken van leven; het kan zelfs een teken zijn van dood. Waar er veel nieuwe bekeerlingen zijn, zullen er ook problemen zijn - en leven."

Uit 'For the love of God vol. 2', dagboek door D.A. Carson, overdenking van 3 maart.
Voor dat 'rustige bewaren' mag je gerust ook 'rustige vastheid' lezen. Maar koppel er liefst geen politieke verbanden aan, want dan lees je meer dan ik wil zeggen.

vrijdag 4 maart 2011

Gaat er wel iemand verloren?

J.I. Packer stelt enkele kritische vragen aan wie denkt dat - eens je in de hel belandt - God uiteindelijk toch nog ieder mens zal redden en in de zaligheid brengen:

- Waarom laat God dan massa's mensen die het evangelie al hoorden eerst naar de hel gaan als ongelovigen, vooraleer Hij hen toch weer tot geloof roept?

- Meer nog, waarom is er dan bij Christus of de apostelen geen hint te vinden dat het Gods bedoeling zou zijn om elk lid van de gevallen mensheid vanaf de wieg naar de kroon te brengen, desnoods via de hel?

- En waarom spreken zij dan met grote nadruk alsof de beslissingen van ieder mens die hier genomen worden, bepalend zijn voor de latere toestand, zodat ongelovigen een onherstelbare eeuwige verlorenheid wacht?

- Wordt het Nieuwtestamentische gezichtspunt over dit onderwerp niet duidelijk uitgedrukt, consequent aangehouden en voortdurend benadrukt?

- Is er dan niet iets van dwaalleer verbonden met het universalistische verslag van Gods liefdesplan, dat zo radicaal afwijkt van de Bijbel?

En Justin Taylor voegt aan bovenstaand vrij vertaald stukje uit het boek 'Hell Under Fire' (pag. 194) nog toe: "And no, Dr. Packer is not “just asking” questions".