donderdag 30 april 2009

"Christelijke partij boven doopvont"

Vandaag in De Standaard:

"In West-Vlaanderen trekken de Vrije Christendemocraten (VCD) als onafhankelijke partij naar de kiezer. Gangmaakster is Agnes Jonckheere, die eerder lid was van CD&V.
'Het is tijd dat de christelijke waarden en ethiek weer hun plaats krijgen in het politieke debat', stelt ze in het weekblad Tertio. Jonckheere zegt dat ze zeer ontgoocheld is in CD&V en in Yves Leterme.

De Vrije Christendemocraten tellen momenteel tien kandidaten, allen evangelische christenen. "

Bono verkiest genade boven karma


Een paar jaar terug verscheen een boek "Bono in Conversation", door
Michka Assayas. Gene Veith schreef een artikel voor World Magazine dat een zeer interessant deel van het boek becommentarieerde waarin Bono eigenlijk zijn getuigenis vertelt aan de interviewer.

Gene Edward Veith schrijft (en ik laat het onvertaald):

"Is Bono, the lead singer and songwriter for the rock group U2, a Christian? He says he is and writes about Christianity in his lyrics. Yet many people question whether Bono is "really" a Christian, due to his notoriously bad language, liberal politics, and rock star antics (though he has been faithfully married for 23 years). But in a new book of interviews, Bono in Conversation by Michka Assayas, Bono, though using some salty language, makes an explicit confession of faith.

The interviewer, Mr. Assayas, begins by asking Bono, Doesn't he think "appalling things" happen when people become religious? Bono counters, "It's a mind-blowing concept that the God who created the Universe might be looking for company, a real relationship with people, but the thing that keeps me on my knees is the difference between Grace and Karma."

The interviewer asks, What's that? "At the center of all religions is the idea of Karma. You know, what you put out comes back to you: an eye for an eye, a tooth for a tooth, or in physics -- in physical laws -- every action is met by an equal or an opposite one," explains Bono. "And yet, along comes this idea called Grace to upend all that...Love interrupts, if you like, the consequences of your actions, which in my case is very good news indeed, because I've done a lot of stupid stuff."

The interviewer asks, Like what? "That's between me and God. But I'd be in big trouble if Karma was going to finally be my judge," says Bono. "It doesn't excuse my mistakes, but I'm holding out for Grace. I'm holding out that Jesus took my sins onto the Cross, because I know who I am, and I hope I don't have to depend on my own religiosity."

Then the interviewer marvels, "The Son of God who takes away the sins of the world. I wish I could believe in that."

"The point of the death of Christ is that Christ took on the sins of the world, so that what we put out did not come back to us, and that our sinful nature does not reap the obvious death," replies Bono. "It's not our own good works that get us through the gates of Heaven."

The interviewer marvels some more: "That's a great idea, no denying it. Such great hope is wonderful, even though it's close to lunacy, in my view. Christ has His rank among the world's great thinkers. But Son of God, isn't that farfetched?"

Bono comes back, "Look, the secular response to the Christ story always goes like this: He was a great prophet, obviously a very interesting guy, had a lot to say along the lines of other great prophets, be they Elijah, Muhammad, Buddha, or Confucius. But actually Christ doesn't allow you that. He doesn't let you off that hook. Christ says, No. I'm not saying I'm a teacher, don't call me teacher. I'm not saying I'm a prophet. I'm saying: 'I'm the Messiah.' I'm saying: 'I am God incarnate'...So what you're left with is either Christ was who He said He was -- the Messiah -- or a complete nutcase...The idea that the entire course of civilization for over half of the globe could have its fate changed and turned upside-down by a nutcase, for me that's farfetched.""


Hier gelezen.

woensdag 29 april 2009

Geestelijk geheim van Hudson Taylor

"In 'Het Geestelijk geheim van Hudson Taylor' (pag. 234 e.v.) beschrijft Dr. Howard Taylor een van de ervaringen uit zijn reizen door China met zijn vader Hudson Taylor. Hij schrijft:

Het was voor Mr. Taylor niet gemakkelijk om tijd te maken voor gebed en bijbelstudie in zijn erg veranderlijk leven, maar hij wist dat dit noodzakelijk was. De schrijvers herinneren zich maar al te goed hoe ze maand na maand met hem in noord-China rondtrokken met kar en kruiwagen, en overnachtten in de armoedigste herbergen. Er was vaak maar één grote kamer voor koelies en reizigers samen; toch schermden ze met gordijnen van allerhande stoffen een hoek af voor hun vader en één voor hen zelf.

Als dan de slaap uiteindelijk enige rust had gebracht, hoorden ze een lucifer aanstrijken en speurden ze naar het flikkerende kaarslicht dat Mr. Taylor, hoe moe hij ook was, liet schijnen over de kleine tweedelige Bijbel die ze altijd bij zich hadden. Van twee tot vier uur 's morgens was de tijd die hij gewoonlijk doorbracht in het gebed, een tijd waarin hij zeker was dat hij God ongestoord kon dienen. Dat flikkerende kaarslicht heeft meer voor hen betekend dan alles wat ze ooit gelezen of gehoord hebben over stil gebed; het was echt, geen preek maar praktijk. "

(Fragment uit artikel: The marks of a spiritual leader.)

In de marge ... Kijk ook eens op de wiki-pagina met enkele Nederlandse vertalingen van belangrijke preken of artikels - gospeltranslations.org

Spurgeon ziet gebed als het grotere werk

"Het is niet dat het gebed ons klaarmaakt voor de grotere werken; gebed zelf is het grotere werk."

(Charles Spurgeon)


“Prayer does not fit us for the greater works; prayer is the greater work.”

dinsdag 28 april 2009

Het wordt beter! (uitzien naar de hemel)

O, God, vervul ons met blijdschap bij de gedachte dat we bij U zullen zijn.

Herinner ons aan uw belofte dat er geen dood meer zal zijn, geen rouw of tranen of pijn.

Herinner ons er dagelijks aan dat U alle tranen van onze ogen zult wissen.

Help ons hoop te putten uit uw plechtige belofte dat U alles nieuw zult maken en uit uw verzekering dat uw woorden betrouwbaar en waar zijn.

Help ons U vandaag te vertrouwen en te denken aan uw belofte van een beter vaderland.

Help ons te beseffen, zelfs tijdens onze beste dagen, dat het beter wordt dan dit. Veel beter.

En dat U, de alwetende en almachtige God, ervoor zult zorgen dat die veel betere wereld nooit voorbij zal gaan.


(Uit "Hoe zal het in de hemel zijn?", door Randy Alcorn, pag. 282, uitg. Telos)

Vandaag is mijn grootmoeder, Jeanne Vanheede-Vrielynck, overleden. Daarom dit realistisch maar tegelijk hoopgevend gebed.

zondag 26 april 2009

Een vijg na pasen: was het goede woensdag, donderdag of vrijdag?

Onlangs kreeg ik de vraag naar het precieze verloop van de paasweek. Kort daarna kwam ik onderstaand stukje tegen. Verhelderend voor mij.
Daarom hieronder alsnog een vrije vertaling van een reactie door M. Russell op een post van Walter C. Kaiser Jr. De post van Kaiser zelf is op zich ook interessant. Je vindt dit alles hier.De christelijke traditie ziet de vrijdag van de paasweek als de dag van Jezus' geboorte. Maar is die kalender puur een kwestie van overlevering, bijvoorbeeld te vergelijken met de (onbewezen) claim dat er slechts 3 wijzen zouden geweest zijn met kerst?
De paasweek moet in lijn lopen met de beelden van het Pascha, het Feest van de Ongezuurde Broden en het Feest van de Eerstelingen uit de Wet van Mozes. Christus, als het Lam van God, moet aan de voorwaarden voor het Paaslam voldoen.
Exodus 12 definieert het Pascha.
Dit is hoe alles netjes ineenpast als je de traditie opzijschuift en gewoon naar de Schrift kijkt.

10de dag van de maand Nissan (zondag) - selecteer het lam

** Joden moesten het lam voor het Pascha selecteren. Dan zouden ze het bij zich houden en het observeren om zeker te zijn dat het geen fouten of gebreken had.

** Jezus kwam de stad binnen. Het volk koos Hem uit als hun veelbelovende politieke redder. Maar - nog belangrijker - God koos Hem uit als het paaslam voor de wereld.


11de tot 14de dag van de maand Nissan (maandag tot donderdag)

** Dagen van observatie en onderzoek om het lam te beproeven

** Dagen die Jezus overdag grotendeels in de tempel(omgeving) doorbracht, waar Hij door iedereen geobserveerd en geconfronteerd werd, inclusief de religieuze leiders.

** Jezus onderging de meest uitputtende beproevingen gedurende de nacht en de vroege morgen van de donderdag, toen Hij 6 verschillende keren voor diverse autoriteiten gebracht werd. Uiteindelijk wordt Hij onschuldig en onberispelijk verklaard door Pilatus.


14de dag van de maand Nissan (donderdag) - dag van de voorbereiding

** Voor het einde van de dag (zonsondergang) moest Israël het lam doden en het pascha eten. Deze dag staat in de wet beschreven als de Dag van de Voorbereiding. Het bloed van het lam moest voor zonsondergang aan de deurposten gesmeerd worden.

** Jezus en zijn discipelen eten het pascha op woensdagavond. Omdat ze dit deden na zonsondergang, volbrachten ze de wet dat ze de maaltijd moesten eten op het Paasfeest. Een joodse dag loopt van zonsondergang tot zonsondergang, niet van middernacht tot middernacht zoals in westerse kalenders.

** Jezus werd gekruisigd op donderdag van 9 u. in de voormiddag tot 15 u. in de namiddag. Daardoor volbracht Hij de wet dat het lam gedood moest worden voor het eind van de Dag van de Voorbereiding.

15de dag van de maand Nissan (vrijdag) - Bijzondere sabbat of Feest van de Ongezuurde Broden

** Dit is de start van het Feest van de ongezuurde broden. In Lev. 23:6-7 is deze dag altijd een sabbat (of hij nu op zaterdag valt of niet).

** Johannes 19:31 maakt duidelijk dat vrijdag de dag was na de Dag van de Voorbereiding. Daarom was de vrijdag een bijzondere sabbat. Deel van de verwarring rond de kalender wordt veroorzaakt door deze opeenvolgende sabbats.

** Bovendien was het noodzakelijk dat de kruisiging op donderdag zou plaatsvinden in plaats van op vrijdag, in lijn met Jezus' verklaring in Matt 12:38-40 over het teken van Jona en het in de aarde zijn voor 3 dagen en 3 nachten.


16de dag van de maand Nissan (zaterdag) – Gewone sabbat

** Dit is een gewone sabbat


17de dag van de maand Nissan (zondag) – Feest van de Eerstelingen

** Dit is de start van het Feest van de Eerstelingen. Zeven weken (49 dagen) volgen en leiden naar een speciale sabbatviering.

** Jezus’ opstanding wordt ook wel de eerstelingenoogst van de uitverkorenen genoemd en van hen die zullen opstaan tot het eeuwig leven. Dit werd gevolgd door zeven weken waarin Jezus zijn aanwezigheid kenbaar maakte aan velen: de discipelen, de 500 in Galilea en vele anderen.

Zoals we dus zien is er een mooie harmonie tussen het prototype van het paaslam en de vervulling door Gods Lam.

Naar de kalender kijken

Het evangelieverslag is heel duidelijk dat de kruisiging plaatsvond op de Dag van de Voorbereiding (Markus 15:42, Lukas 23:54, Joh. 19:14,31,42).
Volgens die kalender werd Jezus gekruisigd gedurende de Dag van de Voorbereiding, terwijl het licht was, wat Exodus 12 definieert als de 14de dag van de maand Nissan.

Haarklieverij over de specifieke datum is futiel. Dit heeft geen betekenis voor iemands redding en zegt evenmin iets over de belangrijke leerstellingen van het geloof. Of het nu op donderdag of vrijdag was, de historische feiten blijven dezelfde: Jezus werd gekruisigd, begraven en stond op uit de dood voor zonsopgang op zondagmorgen.

zaterdag 25 april 2009

Een foto zegt soms meer dan ...

De Pulitzer-prijzen zijn onlangs uitgereikt. In de fotografie zijn dit de winnaars:

- Categorie "breaking news photography": over de orkaan Ike die Haïti trof. Je hart breekt.

- Categorie "feature photography": over de kiescampagne van Barack Obama

(klik op de titels voor meer foto's)

Downloads Sovereign Grace Pastors Conference '09

De audio en pdf's van de 2009 Sovereign Grace Ministries Pastors Conference (van 6 tot 8 april jl.) is nu gratis beschikbaar voor download op hun site.

Hier vind je de audio. Op dezelfde pagina vind je ook de links naar de conferenties van de 3 voorbije jaren.

Dit is een lijstje van de titels van editie 2009, doe er je voordeel mee (want quasi voor elk wat wils):

1. General Sessions

- The Pastor’s Charge, Part 1 (C.J. Mahaney)
- The Pastor’s Teaching (Jeff Purswell)
- The Pastor’s Mission (Dave Harvey)
- The Pastor’s Legacy (Jared Mellinger)
- The Pastor’s Charge, Part 2 (C.J. Mahaney)

2. Seminars for Men

- The Pastor and Christian Liberty (Craig Cabaniss)
- The Pastor and College Ministry: Compelling Reasons to Take the Gospel to the Campus (Bill Kittrell)
- The Pastor and His Community: How the Gospel Informs Our Mission beyond the Church (Mark Dever)
- The Pastor and His Older Children: The Possibilities and Perils of Parenting Teens (Bob Kauflin)
- The Pastor and Preaching: How to Start a Sermon, End a Sermon, and Prepare the Middle of a Sermon (Mike Bullmore)
- The Pastor and Small-Group Leaders (Jim Donohue)
- The Pastor and the Counseling Process (Andy Farmer)
- The Pastor and the Priority of Plurality (Dave Harvey)
- The Pastor and the Spirit: An Exposition of 1 Corinthians 12–14 (Jeff Purswell)
- The Pastor and Titus 2 (Aron Osborne)
- The Pastor and Youth Ministry: The Priority of Teaching for Parents and Teens (Steve Whitacre)

3. Seminars for Women

- The Pastor’s Wife and Culture: What Feminism Has Done to Femininity (Carolyn McCulley)
- The Pastor’s Wife and Ministry Opportunities: Five Great Deals She Won’t Want to Miss (Carolyn Mahaney)

Het boek Job (gedichten door Piper)John Piper schreef een gedichtenbundel over het Bijbelboek Job. Dit is de commerciële trailer, maar die brengt het verhaal heel mooi tot leven.

donderdag 23 april 2009

Wat betekent het "voor mij"?

John MacArthur vraagt "Wat betekent het voor mij?" en zegt: "Het is een zorg die actueel is, oordelend naar de trends in stilletijdboekjes, bijbelstudiegroepen aan huis, zondagschoolliteratuur en de meeste populaire prediking. De vraag wat een Schriftgedeelte betekent, is naar de achtergrond verdrongen door de vraag wat het "voor mij" betekent."


(Challies citeert MacArthur)
- Vrij vertaald.

Goede vrienden en spiegels

"Wie een goede vriend heeft, heeft geen spiegel nodig"


(John Stott citeert een indiaans spreekwoord, hier gelezen)

'Albert en Paola zijn vromer dan we denken'

Het Nieuwsblad heeft vandaag een redactioneel artikel rond het nieuwe boek "God in Laken".
Royaltywatcher Jan van den Berghe onderzocht daarin de relatie tussen ons koningshuis en het katholicisme.
Niet echt ophefmakend, de toon is eerder negatief.

Hier lees je het hele stuk.

Hugo Camps vergelijkt Susan Boyle met Bijbelse figuranten

(...)

Het filmpje over haar zangbeurt is op YouTube meer dan 60 miljoen keer bekeken. Britse kranten staan dagelijks op de stoep. Larry King en Oprah zwaaien met miljoenen. Doortrapte schadenfreude? Nee, bewondering.
Babes zijn uit.
Alistair Campbell, de illustere pr-man van Tony Blair, schrijft: "Boyles succes is een les voor politici: authenticiteit is de enige communicatie die er echt toe doet." De 'Washington Post' stelt: "De moderne samenleving beoordeelt mensen te snel op hun uiterlijk."

(...)

De blinde, de kreupele, het lelijke eendje, alle figuranten uit de Bijbel, zijn aan een comeback bezig. (...) En dat is goed.

(...)

(Hugo Camps in zijn column op de frontpagina van De Morgen van donderdag 23 april)

woensdag 22 april 2009

Samenvattingen conferentie The Gospel Coalition

Je vindt samenvattingen van de conferentie van The Gospel Coalition via de blog van The Resurgence. Voor Piper moet je bij Desiring God zijn.
Hier de links:

- Keller
- Piper
- Driscoll


Afgoden uit je leven bannen

Bij Joshua Harris een blurb van de boodschap van Keller, die ik ook kon beluisteren. Het gekozen gedeelte was inderdaad een van de sterke fragmenten:


Today in his message at The Gospel Coalition, Tim Keller talked about the importance of confronting idols in preaching the gospel. He taught that idolatry is anything I look at and say, "If I have that, my life has value." Idolatry is making a good thing an ultimate thing. Keller described three categories of idols: personal, religious and cultural.

I thought his description of religious idols was particularly compelling. He said that those who worship religious idols think they are devoted to God, but they're not. He then described three potential religious idols:

Truth can be made an idol. Are you resting in the rightness of your doctrine rather than the work of Jesus? If so, the Bible calls you a fool. In Proverbs, "the scoffer" is a person like this. The scoffer is always sure he is right, and always disrespectful, disdainful, and mocking toward his opponents. The internet breeds scoffers, because if you're a scoffer you get more traffic to your blog.

Gifts can be an idol. You can mistake spiritual gifts for spiritual fruit. Especially if you are successful in ministry, you can begin believing in justification by ministry: "I know I'm in God's will because my ministry is going well." Many of us in the Reformed world make an idol out of being a great preacher: "If I could just be a great preacher, then my life would have significance."

Morality can be a religious idol. Holiness is good, but Christians can feel like God loves them and will bless them because of their moral record.

Ultimately none of our false gods ever deliver. They always let us down. Our hope has to be in Jesus Christ who died for our sins, paid our penalty and overthrew the principalities and powers of this world.

Tien lessen van grote christen geesten

Recent Justin Taylors samenvatting gelezen (Ten Lessons from Great Christian Minds) van een post van filosofieprofessor James Spiegel - Nu vrij vertaald. Taylor verwijst naar het origineel voor een uitdieping van elk punt.

1. Augustinus (5e eeuw):
bedenk dat je een burger bent van een ander koninkrijk

2. Maarten Luther (16e eeuw):
verwacht dat politici corrupt zijn

3. Thomas Aquinas (13e eeuw):
God heeft zichzelf geopenbaard in de natuur

4. Johannes Calvijn (16e eeuw):
God is soeverein, ook over ons lijden

5. Jonathan Edwards (18e eeuw):
God is mooi en alle schoonheid is goddelijk

6. Thomas a’Kempis (15e eeuw):
breng gepassioneerd zelfverloochening in de praktijk

7. John Wesley (18e eeuw):
wees gedisciplineerd en maak optimaal gebruik van je tijd

8. Fyodor Dostoevsky (19e eeuw):
Gods genade kan iedereen bereiken

9. Dietrich Bonhoeffer (20e eeuw):
wees beducht voor goedkope genade

10. Alvin Plantinga (21e eeuw):
je moet moreel hoogstaand leven wil je intellectueel gezond blijven

dinsdag 21 april 2009

Volg live The Gospel Coalition-conferentieWellicht het volgen waard: de conferentie van The Gospel Coalition.
Hier live te beluisteren. Met een dag vertraging kun je alle toespraken ook vrij downloaden via de gewone site van The Gospel Coalition.

Thema van deze conferentie is de 2e brief van Paulus aan Timotheus; Living the Vision of 2 Timothy. Op het programma staan sprekers als John Piper, Tim Keller, Ajith Fernando of Bryan Chapell.

Update:
Om de juiste tijdstippen te kennen volgens onze klok, moet je 7 uur bijtellen bij het schema zoals het op de conferentie-site staat.

maandag 20 april 2009

Holy hiphop: LeCrae met Don't Waste Your Life
Reach Records and Desiring God werken samen voor een tournee in de VS: de DWYL Tour 09 (= Don't Waste Your Life Tour - Verspil je leven niet).
De song is eigenlijk gebaseerd op een boek van John Piper, en is van de hand van LeCrae. Je vindt de song terug op z'n cd Rebel.
Desiring God stond ook in voor de productie van de muziekvideo voor LeCrae's single "Don't Waste Your Life".

Lyrics:

Hook (Cam)

Don't wanna waste my life

Verse 1 (LeCrae)

I know a lot of people out there scared they gone die/
couple of em thinking they'll be livin' in the sky/
but while I'm here livin' man I gotta ask why,
what am here fo I gotta figure out/
waste my life?/ no I gotta make it count/
if Christ is real then what am I gone do about/
everything in Luke 12:15 down to 21/
you really oughta go and check it out/

Paul said if Christ ain't resurrect then we wasted our lives/
well that implies that our life's built around Jesus being alive/
everyday I'm living tryin' show the world why/
Christ is more than everything you'll ever try/
better than pretty women and sinning and living
to get a minute of any women and men that you admire/

ain't no lie/ We created for Him/
outta the dust he made us for Him/
Elects us and he saves us for Him/
Jesus comes and raises for Him/
Magnify the Father why bother with something lesser/
he made us so we could bless Him
and to the world we confess him/
resurrects him/

so I know I got life/
matter fact better man I know I got Christ/
if you don't' see His ways in my days and nights/
you can hit my brakes you can stop my lights/
man I lost my rights/
I lost my life/
forget the money cars and toss that ice/
the cost is Christ/
and they could never offer me anything on the planet that'll cost that price.

Verse 2 (Dwayne Tryumph)
(Merk op: verse 2 maakt geen deel uit van de music video)

Armed and dangerous
So the devil jus can't handle us
Christian youth them a stand wid us
Livin' n driven/ given a vision/ fullfillin the commission he handed us

London to Los Angeles
Da rap evangelist
Ma daddy wouldn't abandon us
"I gotta back pack fulla tracts plus I keep a Johnny Mac"
So are you ready to jam with us

So lets go, gimme the word an lets go
Persecution lets go
Tribulation lets go
Across the nation lets go
Procrastination bes go

Hung on the cross in the cold
Died for da young and the old
Can't say you never know
Heaven knows
How many souls are going to hell or to heaven so we gotta go in and get em

Verse 3 (LeCrae)

Suffer/ Yeah do it for Christ
if you trying to figure what to do with your life/
if you making a lot money hope you doing it right
because the money is Gods you better steward it right/

stay focused
if you ain't got no ride/
your life ain't wrapped up in what you drive/
the clothes you wear
the job you work/
the color your skin naw you Christian first/

people living life for a job/
make a lil money start living for a car/
get em a house a wife kids and a dog/
when they retire they living high on the hog/
but guess what they didn't ever really live at all/
to live is Christ yeah that's Paul I recall/ to die is gain
so for Christ we give it all/
he's the treasure you'll never find in a mall/

Your money your singleness, marriage, talents, your time/
they were loaned to you to show the world that Christ is Divine/
that's why it's Christ in my rhymes/
That's why it's Christ all the time/
see my whole world is built around him He's the life in my lines/

I refuse to waste my life/
he's too true ta chase that ice/
here's my gifts and time cause I'm constantly trying to be used to praise the Christ/
If he's truly raised to life/
then this news should change your life/
and by his grace you can put your faith in place that rules your days and nights.

God houdt van je en heeft een geweldig plan voor je levenJe voelt aan je ellebogen dat er heel wat veranderd is ...

Hier gevonden, via de DesiringGod-blog.

zaterdag 18 april 2009

Tegen de verkrachting van Hooglied

John MacArthur heeft 4 artikelen geschreven over wat hij noemt "The rape of Solomon's Song", dus de verkrachting van het bijbelboek Hooglied.

Het boek Hooglied kreeg de voorbije maanden veel aandacht in preken.
Vaak werd er weinig aan de verbeelding overgelaten. Mark Driscoll wordt hierbij bijvoorbeeld door MacArthur vernoemd.

Op de artikelenreeks van John MacArthur kwamen veel reacties. Vergeet niet telkens op 'continue reading' te drukken om het volledige artikel te kunnen lezen.

Deel 1
Deel 2

Deel 3
Deel 4

Schaalmodellen Ark van NoachIn de loop der jaren zijn er al heel wat schaalmodellen van de Ark van Noach gemaakt.
De meest recente was van enkele multimiljonairs uit Hongkong, hun project was echter op reële grootte. Zo willen ze de aandacht vestigen op de zinkende economie.

Hier een kleine resumé van recente pogingen in een slideshow. Greenpeace zit er ook bij, van hen om de opwarming van de aarde onder de aandacht te brengen. Ook een schaalmodel uit Nederland, op 1/5 van de ware grootte (zie de foto).

Praktische liefde in Wervik

Een voorbeeld van praktische liefde, aan de hand van een artikel uit Het Nieuwsblad van 16 april jl. (door O. De Winter):

"'Kansarmen die voedsel komen vragen, moeten we ontgoochelen'

Love in Action zoekt extra ruimte om voedselpakketten te maken en te bewaren

WERVIK - Kinderen uit kansarme gezinnen meer kansen op geluk geven, dat is de enige doelstelling van de vzw Love in Action. Nu nog een lokaal vinden om de voedselpakketten op te slaan.

Karin Charlet en haar man Koen Biesbrouck, al veertien jaar de motoren achter de vzw Love in Action, houden zielsveel van kinderen. Zij en haar man hebben vijf kinderen tussen 12 en 20 jaar en evenveel pleegkinderen tussen 5 en 15 jaar.

Een hele boterham, dus. En toch had Karin nóg liefde over voor kinderen. 'Wij willen kinderen uit kansarme gezinnen een aangepaste ontspanning geven. Met onze Kinderclub De Regenboog organiseren we daarom om de twee weken op zaterdagnamiddag diverse activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel spelen, ...'

De Regenboog doet dat onder meer in Oosthove in Wervik en in De Gaper in Geluwe. 'En we mogen er telkens een 45-tal kinderen verwelkomen. Daarnaast organiseren we ook elk jaar een kinderweek in onze tuin. We plaatsen grote tenten en voor een 70-tal kinderen is het hier dan de hemel op aarde.'

Karin kan voor de begeleiding rekenen op haar eigen tieners en op enkele vrienden en vriendinnen. Maar kunnen die kinderen niet terecht in de bestaande jeugdbewegingen? 'Neen, voor hen is de drempel te hoog. Het inschrijvingsgeld is voor velen een zware dobber. Bovendien gaan we veel van die kinderen zelf thuis ophalen, omdat hun ouders geen auto hebben om hen te brengen. Die kinderen zijn daarenboven meestal niet erg geliefd bij hun leeftijdsgenoten.'

Enkele malen per jaar organiseert De Regenboog ook een korte vakantie voor de kinderen. In de eerste week van de paasvakantie trok De Regenboog bijvoorbeeld met 45 5- tot 11-jarigen naar de kinderboerderij Zonnegloed in Oostvleteren. 'En met uitzondering van de vijf euro voor het busvervoer, was de trip volledig gratis. Daarvoor kunnen we gelukkig rekenen op enkele milde sponsors, onder meer De Lionsclub. En van het bedrijf Francovera kregen we tachtig splinternieuwe slaapzakken.'

De vzw Love in Action bedeelt ook kledij en speelgoed, en elke maand is er een bedeling van voedselpakketten. Karin gaat het voedsel ophalen met haar bestelwagen in de voedselbank in Kuurne en deelt het nog dezelfde dag uit. 'We maken voor 25 mensen een groot voedselpakket. Van de voedselbank kunnen we nog eten krijgen voor dertig extra mensen, maar ik heb de ruimte niet om die te vervoeren of om ze op te stapelen.'

Karin zou nochtans graag twee keer per maand pakketten bedelen. Van de Lions krijgt ze alvast een diepvriezer, maar de ruimte blijft een probleem. 'Nu hebben we in Geluwe een ruimte gehuurd om de voedselpakketten te maken en te bedelen, maar het is er veel te klein.'

De vzw ging al rond de tafel zitten met Frans Degrootte, hoofd van de Sociale Dienst van het OCMW, en hoopt een ruimte ter beschikking te krijgen om een diepvriezer te plaatsen en om te stockeren en meer voedselpakketten te maken. 'We krijgen regelmatig mensen aan de deur die ook een voedselpakket willen, maar we moeten hen voorlopig ontgoochelen.'

OCMW-voorzitter Dany Verhaeghe zegt echter nog niets gehoord te hebben. 'Ik heb die vraag nog niet gekregen en ik weet niet wat die mensen van ons verwachten. Hoe groot moet die ruimte zijn? Ik vermoed dat Frans Degrootte ons die vraag wel zal doorspelen, want uiteindelijk is het wel het bestuur dat hierover moet beslissen.'"

donderdag 16 april 2009

Hoe elkaar liefhebben als je verschillend denkt

6 bijbelse richtlijnen om elkaar lief te hebben temidden verschillen. (Oorspronkelijke titel: What I Said to the Pastoral Staff About Unity Amid Differences)

De woorden zijn van John Piper, voor de stafmedewerkers in zijn gemeente tijdens een meerdaagse retreat.
Basistekst: Efeze 4:3:
"Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft"


De 6 richtlijnen om met verschillen om te gaan (samengevat):


1. Vermijd roddelen
"Ik ben namelijk bang dat ik u bij mijn komst anders zal aantreffen dan ik zou wensen, en dat onze ontmoeting dus anders zal uitpakken dan u wilt. Ik ben bang voor tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde."
(2Kor.12:20)

2. Zoek naar uitingen van genade in elkaars levens en benoem ze tegenover elkaar en over elkaar

Zie Paulus over de zwakke gemeente van Korinthe:
"Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken." (1Kor.1:4)

3. Uit kritiek rechtstreeks tegen elkaar wanneer je de nood voelt om er met anderen over te spreken

We zullen niet altijd overeenstemmen, in het bijzonder als het gaat om het praktisch toepassen van gemeenschappelijke principes.
Paulus in Romeinen:
"Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven." (Rom.12:18)

4. Zoek naar en veronderstel de beste motieven in elkaars visie, in het bijzonder wanneer je het niet eens bent

Paulus gaat in Romeinen 14 ook van identieke motieven van het hart uit, waar er verschillende meningen zijn:
"Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God." (Rom.14:6)

5. Bedenk vaak de prachtige dingen die we gemeenschappelijk hebben
"Wie bij u hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:
‘Groot is de HEER.’"
(Psalm 40:17)

We hebben veel dat we delen: onze geloofsbelijdenis, de soevereiniteit van God, de majesteit en nederigheid van Christus, het verlangen om Christus wereldwijd verhoogd te zien enz. enz.

6. Wees meer verwonderd over het feit dat je vergeven bent dan over het feit dat je gelijk hebt. En laten we onze relaties door het evangelie laten vormen
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft ... en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. (Ef.:4:32-5:2)

"'maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’" (Lk7:47)

M.a.w.: denk meer over je eigen zonde en hoe wonderlijk dat God jou gered heeft, dan over de andere persoon zijn tekortkomingen.

Pipers besluit (opnieuw samengevat):

Leiders moeten de mensen dienen met een gezamenlijke visie. Een leidersteam heeft niet de luxe van elk zijn eigen weg te kunnen gaan.
"En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd?" (1Kor.14:8)
Dus moet er zoveel mogelijk overlegd en gedebatteerd worden, en de posities verfijnd en beargumenteerd worden om een zo breed mogelijke consensus te bereiken op het vlak van de belangrijkste onderwerpen.

In de loop van de tijd moet er dan opnieuw gekeken worden hoe deze verschillende posities in de praktijk uitgewerkt worden, en gaat het proces van verfijning verder. De positie die we bereiken zal niet altijd zijn volgens ieders voorkeur zijn. En dus besluiten we om de consensus te ondersteunen voor het grotere goed, zonder voortdurende kritiek, maar met openlijke steun.

God heeft ons een groot werk te doen gegeven! De impact die we kunnen maken tot eer van Christus gaat ons denken te boven. Het is alle inspanningen waard.

Bid voor ons.

dinsdag 14 april 2009

De bekering van Charles Spurgeon


In een recente lezenswaardige preek over Johannes 3 (de ontmoeting met Nicodemus en de verhoging van de slang) haalt John Piper de bekering van Charles Spurgeon aan. Na een korte zoektocht op het internet vond ik hier de Nederlandse vertaling van het gedeelte uit het eerste deel van de autobiografie van Spurgeon.

Dit is zijn beknopte bekeringsverhaal:


"Soms denk ik dat ik tot nu toe in duisternis en wanhoop zou zijn blijven verkeren, indien God in Zijn goedheid niet een sneeuwstorm had gezonden op een zondagmorgen, toen ik naar een zekere kerk op weg was. Toen ik door de sneeuwstorm niet verder kon, ging ik een zijstraat in en kwam bij een kerkje van de Primitieve Methodisten. De predikant kwam die morgen niet; hij was wellicht ingesneeuwd. Eindelijk kwam een zeer magere man en beklom de kansel om te preken. Hij was gedwongen om bij zijn tekst te blijven om de eenvoudige reden dat hij niet veel anders wist te zeggen. De tekst was: ‘Zie op Mij (Engels: Look unto Me) en wordt behouden, alle gij einden der aarde (Jes. 45:22).’

Hij begon de preek als volgt: ‘Dit is in waarheid een eenvoudige tekst. God zegt: ‘Ziet’. Nu kost het iemand niet veel moeite om te zien. Het is niet uw voet op te heffen of uw vinger; het is alleen maar ‘zien’. Men hoeft niet naar de acedemie te gaan om dat te leren. U kunt wel de grootste domoor zijn, maar u kunt toch zien. Men hoeft geen inkomen van duizend Pond te hebben om te kunnen zien. Iederéén kan zien; een kind zelfs kan zien.’

‘Zie op Mij, Ik zweet grote druppels bloed. Zie op Mij, Ik hang aan het kruis. Zie op Mij; Ik ben gestorven en begraven. Zie op Mij; Ik sta op uit de doden. Zie op Mij; Ik vaar op naar de hemel. Zie op Mij, Ik zit aan de rechterhand van de Vader. O, arme zondaar, zie op Mij! Zie op Mij!’

Nadat hij ongeveer tien minuten op die wijze was voortgegaan, was hij aan het einde van zijn lijntje gekomen, dat hem aan de tekst bond.
Toen zag hij mij onder de galerij en daar er zo weinig mensen waren, zal hij waarschijnlijk wel gezien hebben, dat ik een vreemdeling was. Zijn oog strak op mij gericht, zei hij, alsof hij wist wat er in mijn hart omging: ‘Jongeman, u ziet er zeer ongelukkig uit en zult altijd ongelukkig blijven indien u niet gehoorzaamt aan het gebod, vervat in mijn tekst, maar indien gij er op dit moment aan gehoorzaamt, dan zult u behouden worden.’

En toen zijn handen opheffende, riep hij met zo luide stem: ‘Jonge man, zie op Jezus Christus. Zie! Zie! Zie! U hebt niets anders te doen dan te zien en te leven!’

Terstond zag ik de weg des heils. Net als toen de koperen slang opgericht was, het volk er slechts op zag en genezen was, zo was het ook met mij. Ik had verwacht om vijftig dingen te doen, maar toen ik dat woord hoorde: ‘Zie!’, welk een liefelijkheid was er toen voor mij in gelegen!

Op deze plaats en op dit uur was de wolk verdwenen, de duisternis opgeklaard en op dat ogenblik zag ik de zon en ik zou zo hebben kunnen opstaan om met hen te zingen van het dierbaar bloed van Christus en het eenvoudig geloof, dat alleen op Hem ziet. O, dat iemand mij dit eerder gezegd had: ‘Vertrouw op Christus, en gij zult zalig worden!’"

Meditaties Stille Week - 9 - slot

Naar Hemelvaart en Pinksteren

Hierna verschijnt Jezus gedurende veertig dagen en onderwijst zijn discipelen over het koninkrijk van God, en Hij belooft de Heilige Geest. Daarna wordt Hij voor hun ogen vanaf de Olijfberg opgenomen in de hemel.

Zoals Jezus hun geboden heeft, blijven ze in een bovenvertrek in Jeruzalem, met andere volgelingen en de vrouwen, vurig en eensgezind biddend, in verwachting van de Heilige Geest.

Na tien dagen van gebed wordt ’s ochtends vroeg de Heilige Geest uitgestort – het is Pinksteren!

Johannes 20:24 – 21:25; Handelingen 1:1 – 2:47

Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
(Handelingen 1:8)

zondag 12 april 2009

De meest oneerlijke wissel ooit


Heer, de veroordeling was voor U,
opdat de rechtvaardiging voor mij zou zijn

De strijd was voor U,
opdat de overwinning de mijne zou zijn

De pijn was voor U,
en de rust voor mij

De striemen waren voor U,
en de genezende balsem die eruit voortkwam voor mij

De azijn en gal waren voor U,
opdat de honing en het zoete de mijne werden

De vloek was voor U,
opdat de zegen de mijne mocht zijn

De doornenkroon was voor U,
opdat de kroon van heerlijkheid voor mij zou zijn

De dood werd de Uwe,
het leven dat ermee gekocht werd het mijne

U betaalde de prijs
opdat ik de erfenis zou genieten


Vrij vertaald naar John Flavel (1671), uit zijn preek 'The Solemn Consecration of the Mediator' (in The Fountain of Life Opened Up: or, A Display of Christ in His Essential and Mediatorial Glory).
Gelezen bij Justin Taylor.


Oorspronkelijk tekst:

The Great Exchange - door John Flavel


Lord, the condemnation was yours,
that the justification might be mine.

The agony was yours,
that the victory might be mine.

The pain was yours,
and the ease mine.

The stripes were yours,
and the healing balm issuing from them mine.

The vinegar and gall were yours,
that the honey and sweet might be mine.

The curse was yours,
that the blessing might be mine.

The crown of thorns was yours,
that the crown of glory might be mine.

The death was yours,
the life purchased by it mine.

You paid the price
that I might enjoy the inheritance.

Voor Hem de angst, voor mij de vreugde

Christus ging door verschrikkelijke angst
om mij te kunnen vervullen met vreugde

werd verworpen
opdat ik aanvaarding zou mogen vinden

vertreden als een vijand
opdat ik als een vriend verwelkomd zou kunnen worden

overgegeven aan het slechtste van de hel
opdat ik het beste van de hemel zou kunnen krijgen

uitgekleed
om mij te kunnen bekleden

verwond
opdat ik genezing zou kunnen vinden

dorstig
opdat ik zou kunnen drinken

gepijnigd
opdat ik geruststelling zou vinden

te schande gemaakt
opdat ik de heerlijkheid zou beërven

de duisternis ingegaan
opdat ik het eeuwige licht zou kunnen krijgen

Mijn redder weende
opdat alle tranen van mijn ogen gewist kunnen worden

kermde
opdat ik een eindeloos lied zou kunnen zingen

verdroeg alle pijn
opdat ik eeuwige gezondheid zou krijgen

droeg een doornenkroon
om mij een diadeem van heerlijkheid te kunnen geven

boog zijn hoofd
opdat ik het mijne zou mogen opheffen

onderging verwerping
opdat ik een welkom zou kunnen krijgen

sloot zijn ogen in de dood
om mij een wolkenloze schittering te kunnen bieden

vond zijn einde
opdat ik voor eeuwig zou kunnen leven.


Vrije vertaling van Calvary Love, uit "The Valley of Vision" (pag. 76-77), puriteins gebedenboek. De oorspronkelijke tekst publiceerde ik zaterdag ll.

God levert in voor de vriendschap

Het is waar: als je kiest voor vrienden, dan moet je wat inleveren.
Eigenlijk zeg je bij vriendschap of bij liefde altijd: “Ik zal me aan jou aanpassen. Ik zal voor jou veranderen. Ik zal je dienen, ook al is dat een offer voor me.”

Trouwens: als één van beiden altijd maar geeft en offert, en de ander doet niets anders dan vragen en eisen, dan voelt dat niet fijn, dan voel je je in je vrijheid beperkt.

Dan zou je denken: in een vriendschap met God kan je toch nooit echt vrij zijn, want God kan toch altijd maar eisen en vragen van ons? Wij moeten toch altijd toegeven? Kun je wel een normale vriendschap ontwikkelen met God? Want Hij heeft alle macht, ik moet me toch aanpassen aan God?

Maar let op: dit is geen waar!
Het evangelie zegt eigenlijk dat God zich zeer radicaal aan ons heeft aangepast en mens is geworden. Hij werd een menselijk wezen met beperkingen, dat zelfs kwetsbaar werd voor lijden en dood.

Aan het kruis onderwierp hij zich aan onze staat (als zondaars) en stierf in onze plaats om ons te vergeven. In Christus heeft God eigenlijk ten diepste gezegd: “Ik zal me aan jou aanpassen. Ik zal voor jou veranderen. Ik zal je dienen, ook al is dat een offer voor me.”

Deze opofferende liefde mag ook ons veranderen.
Paulus schrijft: de liefde van Christus dringt ons. (2Kor5:14)

Is het eenvoudig om van God te houden? C.S. Lewis: “Het is eenvoudig voor degenen die het doen”.
Als je iemand zeer graag ziet, dan voelt dat niet als een offer, maar je vindt het fantastisch dingen voor elkaar te kunnen doen.
De liefde van Christus dringt, stimuleert, spoort aan.
Als we beseffen wat Hij voor ons deed, zijn we niet langer bang om vrijheid op te geven, en we vinden ware vrijheid in Hem.

(overdenking gebaseerd op enkele pagina's uit het boek "In alle redelijkheid, christelijk geloof voor welwillende sceptici" door Tim Keller - pag. 66-68)

Meditaties Stille Week - 8 - Paaszondag

Voor dag en dauw gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam te verzorgen. Engelen verschijnen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?’ Jezus is opgestaan! Jezus verschijnt aan Maria van Magdala.

Als de vrouwen het aan de elf leerlingen vertellen – die met gesloten deuren bij elkaar schuilen, bang om ook opgepakt te worden – stuiten ze op ongeloof. Lucas vertelt dat ze wel gaan kijken bij het graf.

Diezelfde dag verschijnt Jezus aan de twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs en breekt met hen het brood. De twee leerlingen haasten zich terug naar de elf discipelen, die ook aan het eten zijn.
Terwijl ze nog vertellen, verschijnt Jezus in hun midden. Opnieuw belooft Hij hun de Heilige Geest. ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’

Matteüs 28:1-15; Marcus 16:1-13; Lucas 24:1- 53; Johannes 20:1-23

Meditatie:
Matteüs 28:1-10

Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft.Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

zaterdag 11 april 2009

Wat ik niet ben en wat ik door Gods genade wel ben

"Ik ben niet wat ik zou moeten zijn, en ik ben niet wat ik wil zijn.
Ik ben niet wat ik op een dag zal zijn.
Maar ik ben niet wat ik was, en door de genade van God ben ik wat ik ben."

(John Newton)


Oorspr.: “I am not what I ought to be, I am not what I want to be. I am not what one day I will be but I am not what I was, and by the grace of God I am what I am.”

Pasen: mijn naam is haas

Vandaag op de site van het Nederlands Dagblad een kort stukje over hoe wenig mensen nog weten waarvoor Pasen staat: "Betekenis Pasen blijft onbekend"

"Dat Pasen een christelijk feest is, weet 45 procent van de Nederlanders niet. Voor twee derde van de Nederlanders is onbekend dat de opstanding van Jezus wordt herdacht.

Onder jongeren ligt dat percentage nog hoger: 75 procent. Vijftien procent is bekend met de betekenis van Goede Vrijdag.

Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureaus NAWplus (twaalfduizend geënquêteerden) en Labyrinth (gesprekken met 789 jongeren). Meer dan zeventig procent van de Nederlanders wil tweede paasdag niet ruilen tegen een vrije dag tijdens de islamitische vastenmaand ramadan."

Calvary love ... Ja, Christus heeft ons lief!

Christ was all anguish
that I might be all joy,

cast off
that I might be brought in,

trodden down as an enemy
that I might be welcomed as a friend,

surrendered to hell’s worst
that I might attain heaven’s best,

stripped
that I might be clothed,

wounded
that I might be healed,

athirst
that I might drink,

tormented
that I might be comforted,

made a shame
that I might inherit glory,

entered darkness
that I might have eternal light.

My Saviour wept
that all tears might be wiped from my eyes,

groaned
that I might have endless song,

endured all pain
that I might have unfading health,

bore a thorny crown
that I might have a glory-diadem,

bowed his head
that I might uplift mine,

experienced reproach
that I might receive welcome,

closed his eyes in death
that I might gaze on unclouded brightness,

expired
that I might for ever live.


O Father, who spared not thine only Son that thou mightest spare me,
All this transfer thy love designed and accomplished;
Help me to adore thee by lips and life.
O that my every breath might be ecstatic praise, my every step buoyant with delight. . .


Ik las het gedeelte bij Justin Taylor, maar het komt oorspronkelijk uit The Valley of Vision (pag. 76-77), een collectie puriteinse gebeden. Sovereign Grace Ministries wijdde er ook een cd aan die je hier kunt beluisteren (met bladmuziek).

Meditaties Stille Week - 7 - Stille Zaterdag

Het is sabbat. Verslagen en bang zijn de overgebleven elf leerlingen van Jezus bij elkaar en houden zich schuil. Het Kwaad lijkt te hebben overwonnen.

In de katholieke traditie is er in de paasnacht een paaswake. Buiten, of in het voorportaal van de kerk, wordt na middernacht het paasvuur ontstoken: symbool van het licht van Christus dat doorbreekt in de duisternis. Met het paasvuur wordt de paaskaars aangestoken – met daarop een kruis en de Alpha en de Omega – en het licht wordt de donkere kerk in gedragen.
De kerkgangers steken hun kaars aan met de vlam van de paaskaars, geven het licht door en de kerk wordt licht. Ze begroeten elkaar: ,,Christus is verrezen!’’, en de ander antwoordt: ,,De Heer is waarlijk opgestaan!’’

Matteüs 27:62-66

Meditatie:
Matteüs 27:57-66

Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: ‘Na drie dagen zal Ik uit de dood opstaan.’


Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

vrijdag 10 april 2009

Beautiful Scandalous Night (The Choir) ... Goede VrijdagGo on up to the mountain of mercy
To the crimson perpetual tide
Kneel down on the shore
Be thirsty no more
Go under and be purified

Follow Christ to the holy mountain
Sinner sorry and wrecked by the fall
Cleanse your heart and your soul
In the fountain that flowed
For you and for me and for all

CHORUS:
At the wonderful, tragic, mysterious tree
On that beautiful, scandalous night you and me
Were atoned by His blood and forever washed white
On that beautiful, scandalous night


On the hillside, you will be delivered
At the foot of the cross justified
And your spirit restored
By the river that poured
From our blessed Savior's side

CHORUS

Go on up to the mountain of mercy
To the crimson perpetual tide
Kneel down on the shore
Be thirsty no more
Go under and be purified

CHORUS


(uitvoering: The Choir - Op youtube staan nog flink wat andere versies)

Meditaties Stille Week - 6 - Goede Vrijdag

In alle vroegte komen alle hogepriesters en oudsten en het hele Sanhedrin bijeen en zij besluiten Jezus ter dood te brengen. Geboeid leveren zij Hem over aan Pilatus, de prefect. Daarop krijgt Judas berouw, brengt de zilverstukken terug naar de hogepriesters en verhangt zich.

Lucas meldt dat de prefect Jezus naar Herodes laat brengen, die Hem met een spottend pronkgewaad weer terugstuurt naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, maar het volk verkiest Barabbas. Dan geeft Pilatus Hem over om te worden gegeseld. De Romeinse soldaten nemen Jezus mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw en verzamelen de hele cohort om Hem heen. Ze kleden Jezus uit en geselen Hem, doen Hem een scharlakenrode mantel om en zetten een doornenkroon op zijn hoofd. Ze bespotten Hem en slaan Hem op het hoofd.
Pilatus toont de gegeselde Jezus aan het volk, dat blijft roepen om zijn kruisiging en Pilatus geeft toe.

Buiten het gerechtsgebouw wordt Simon van Cyrene gedwongen om Jezus te helpen het kruis te dragen. Het is in het derde uur, tussen acht en negen ’s ochtends, dat Jezus op Golgota wordt gekruisigd. Om twaalf uur valt er een duisternis over het hele land, tot drie uur ’s middags. Dan sterft Jezus. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven tot onder, de aarde beeft en rotsen splijten.
Na het vallen van de avond gaat Josef van Arimatea naar Pilatus en krijgt toestemming het lichaam te begraven, in een rotsgraf vlakbij Golgota.

Matteüs 27:1-61; Marcus 15:1-47; Lucas 22:66 – 23:56; Johannes 18:28 – 19:42

Meditatie:
Matteüs 27:45-56

In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’


Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

donderdag 9 april 2009

Kern van het evangelie: Jezus wil de roos!Een tijd terug beluisterde ik de toespraak van Matt Chandler op de Desiring God Pastors Conference 2009: "A Shepherd and his unregenerate Sheep". Het stukje uit de video sprak me toen al geweldig aan. Nu hebben de mensen van Desiring God het ook afgezonderd in één video. Met dank overgenomen, want het vat het evangelie kernachtig samen.

Meditaties Stille Week - 5 - Witte Donderdag

Het is de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden en de discipelen treffen voorbereidingen om op een veilige plek in de stad het pesachmaal te kunnen houden. Als de avond is gevallen, houden ze maaltijd en Jezus stelt het heilig avondmaal in: doet dit tot mijn gedachtenis.

Johannes vertelt uitvoerig over de voetwassing en over alles wat Jezus, wetende dat zijn ure gekomen is, nog met zijn leerlingen bespreekt. Jezus bidt het hogepriesterlijk gebed. Na de maaltijd zingen ze lofliederen met elkaar en daarna gaan ze terug naar de Olijfberg, naar de hof Getsemane, waar Jezus hun vraagt met Hem te waken. In de christelijke traditie wordt daarom op deze avond een nachtwake gehouden, meestal tot twaalf uur, soms ook de hele nacht door.

Jezus wordt ’s nachts gearresteerd en meegevoerd, eerst naar de hogepriester Annas, dan naar het paleis van Kajafas, waar de overpriesters proberen een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen om Hem ter dood te kunnen laten brengen. Hij wordt bespuwd en geslagen. Petrus, die Hem heimelijk volgt tot op de binnenplaats van het paleis, loochent Hem.


Matteüs 26:17-75; Marcus 14:12-72; Lucas 22:7-65; Johannes 13:1 – 18:27

Meditatie:
Matteüs 26:36-46

Toen Hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei Hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met Mij waken.’


Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

woensdag 8 april 2009

Christus > anderen > jezelf

"zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden." (1Kor.10:33)

"Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn."
(Gal.1:10)

Wanneer Paulus een keuze moest maken tussen zichzelf behagen of anderen behagen, dan behaagde hij anderen.

Wanneer hij moest kiezen tussen anderen behagen of Christus behagen, dan behaagde hij Christus.

(Gelezen bij Ray Ortlund)

1 mei: Bijbeldag

Workaholic"Soms werken we te veel. Niet omdat het werk op zich zo belangrijk is, maar omdat we eerder door vrees voortgedreven worden, dan door geloof. Workaholics zijn gedrevenen. Werk is voor hen geen uitdrukking van geloof, maar een zoektocht naar vrede.

(...)

Workaholics proberen hun geweten schoon te houden door te werken. Bijgevolg werken ze te veel en worden slaaf van hun eigen neurose. Workaholics kunnen niet gewoon tot rust komen. Ze beginnen geobsedeerd te kijken als ze zich ontspannen.

(...)

De schrift moedigt dit soort gedrevenheid niet aan.
'Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet - Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.' (Psalm 127:2)


Nehemia was er diep van overtuigd dat werken nutteloos is, als het niet met en voor God gebeurt. Nehemia werkte hard als hard werken nodig was, daar hij wist dat Gods goede hand over hem was (2:8,18), niet omdat hij leed aan een neurotische behoefte om te presteren."

J.I. Packer citeert de arts en psychiater John White (hij schreef 'The Bogeyman of Overwork' - de kwelduivel overwerk), in Opbouwend Leiderschap - wijsheid uit het boek Nehemia, uitg. Barnabas, pag. 57-58.

Meditaties Stille Week - 4 - woensdag

Wellicht is Jezus overdag opnieuw in de tempel, maar waarschijnlijk blijft Hij op de Olijfberg en laat Hij zich niet zien in de stad.
Ondertussen komen de overpriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beramen ze een plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden.

Matteüs en Marcus vertellen dat Jezus ’s avonds opnieuw naar Betanië gaat, naar het huis van Simon de melaatse, om er maaltijd te houden. Daar zalft Maria, de zus van Marta en Lazarus, Hem met kostbare nardusmirre (Johannes plaatst deze gebeurtenis enkele dagen eerder, vlak voor de intocht in Jeruzalem, en noemt ook haar naam, Johannes 12:1-11).
Daarop gaat Judas verbolgen naar de hogepriesters. Vanaf dit moment zint Judas op een gunstig moment om Jezus uit te leveren.

Matteüs 26:6-16; Marcus 14:1-11; Lucas 22:1- 6

Meditatie:
Matteüs 26:6-16

Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.


Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

dinsdag 7 april 2009

Meditaties stille week - 3 - dinsdag

‘s Ochtends vroeg komen de mensen al naar de tempel om naar Jezus te luisteren, en inderdaad komt Hij opnieuw om te onderwijzen. De overpriesters en schriftgeleerden zien het met lede ogen aan en zinnen op een manier om Jezus te kunnen aanpakken – de spanning loopt op.

Johannes vertelt hoe enkele Grieken proberen Jezus te spreken. Jezus kondigt opnieuw zijn dood aan en zegt dat Hij doodsbang is, maar ook dat Hij juist hiervoor is gekomen.
Dan klinkt Gods stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen’. Sommige mensen denken dat ze een engel horen spreken, anderen doen het af als onweer.

’s Avonds gaat Jezus opnieuw naar de Olijfberg om er de nacht door te brengen. Met zijn discipelen praat Hij over zijn wederkomst.

Matteüs 24:3 – 26:5; Marcus 13:3-36; Lucas 21:5-38; Johannes 12:20-36

Meditatie:
Matteüs 25:31-46

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.


Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

maandag 6 april 2009

God roept, maar waarheen?"Jaren geleden deed ik onderzoek naar de spreiding van de christelijke zendingswerkers over de wereld.

Het bleek dat het hoogste percentage werkte in drie regio's:
1. waar een groot deel van de bevolking zich al christelijk noemt;
2. waar vrijheid is van godsdienst en meningsuiting;
3. waar een prettig klimaat heerst.

Een zeer kleine minderheid zat in landen waar ....
1. christenen beperkte rechten hebben;
2. geen ruimte of toestemming is om het evangelie te verkondigen;
3. de leefomstandigheden zwaar zijn en het klimaat tegenwerkt.


Waar zitten de christelijke zendingswerkers?
Zendingswerkers zitten relatief het meest in het gebied van de Stille Zuidzee; daar is de verhouding zendeling - plaatselijke bevolking 1 op 4000.
De minste zendelingen bevinden zich verhoudingsgewijs in Azië met gemiddeld 1 zendeling op de 43.000 inwoners.
Een zendeling in Azië moet dus (verhoudingsgewijs, JL) tien keer zo hard werken als iemand in de Stille Zuidzee om iedereen te bereiken! Dan hebben we het nog niet over het gunstige klimaat, over de grotere vrijheid van godsdienst, of de openheid van de bevolking, laat staan over het officiële percentage christenen.

(...)Keith Green zong ooit:
Jesus commands us to go,
It should be the exception if we stay.
It's no wonder we're moving so slow,
When God's children refuse to obey,
Feeling so called to stay.


(...)

Wereldwijd is het zo dat meer dan tachtig procent van de niet-christenen geen enkel contact heeft met een christen! Je vraagt je onderhand af wat Jezus bedoelde met 'Ga en predik het evangelie aan alle volken.'

(...)

Ik kan maar één andere reden bedenken voor de ongelijke verdeling van de arbeiders in Gods wijngaard. Het ligt aan onszelf! Wij verstaan Gods stem niet goed."

(Denis van der Bijl in Opwekking Magazine nr. 529, februari 2009)

Geen talentenjacht maar warm welkom

"In de tijd van Jezus wilden alle jongemannen graag bij een rabbi in de leer. Er volgde een strenge selectie en slechts enkelen waren uitverkoren. Jezus deed het totaal anders. Hij koos zelf zijn twaalf leerlingen uit. En dat waren nota bene ongeletterde jonge mannen, die waarschijnlijk bij eerdere selecties waren afgewezen.

Als Jezus zegt 'volg mij', dan zegt Hij in feite: 'Ik geloof in jou'. Jezus ziet het dus helemaal zitten met deze jongemannen. Hij zei later: 'Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen.'

(...)

Het ultieme vertrouwen in het werk van de Heilige Geest vind je bij Jezus in relatie tot zijn discipelen. Heeft Hij ze achteraf beschuldigd van lafheid, verraad of verloochening? Nee! Jezus zag in één oogopslag zowel de potentie als het slechtste in de mensen, maar Hij wanhoopte nooit over wat God in mensen kon doen. Dus Jezus vertrouwde op God. Hij vertrouwde op dat wat God door de Heilige Geest kon doen in mensen. Dat is een grote les voor iedereen die leiding geeft in de gemeente."


2 fragmenten uit een interview dat Peter De Bruijne voor Opwekking Magazine afnam van Ronald Van Der Molen, auteur van 'Plant een kerk'

Meditaties stille week - 2 - maandag

De volgende ochtend gaat Jezus terug naar de tempel. Volgens Marcus volgt dan de tempelreiniging. Jezus is overdag in de tempel om te onderwijzen over zijn koninkrijk. De nachten brengt Hij buiten de stad door, volgens Lucas ‘buiten op de Olijfberg’ – wellicht in de olijftuin Getsemane, Lucas vertelt later dat Jezus daar vaak kwam met zijn leerlingen – maar het kan ook bij zijn vrienden in Betanië zijn, dat op de oostelijke hellingen van de Olijfberg ligt.

De overpriesters en schriftgeleerden willen Jezus gevangennemen en ombrengen, maar ze durven dit niet, omdat het volk in Hem een profeet ziet. Ze stellen Jezus’ gezag aan de kaak en stellen strikvragen.

Als Jezus aan het eind van de dag het tempelplein verlaat, vertelt Hij zijn discipelen over de toekomst. Hij neemt hen mee naar de Olijfberg, de plaats waarvan Zacharia profeteerde dat de Messias er zijn koninkrijk zou stichten (Zach. 14:4). Daar vertelt Hij verder over de laatste dingen en zijn wederkomst. Dit lijkt één lange rede te zijn, maar het is aannemelijk dat Jezus zowel maandagavond als dinsdagavond de tijd neemt om met zijn discipelen hierover door te praten.

Matteüs 21:18 – 24:2; Marcus 11:12 – 13:2; Lucas 19:47 – 21:4

Meditatie:
Matteüs 22:23-33

Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Hij is geen God van doden, maar van levenden.Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

zondag 5 april 2009

Meditaties stille week - 1 Palmzondag

Zondag: Palmpasen

Het is zes dagen voor Pesach en veel Joden gaan naar Jeruzalem. Jezus kondigt voor de derde keer zijn lijden, sterven en opstanding aan, en gaat ook op weg. Bij Jericho geneest Jezus de blinde Bartimeüs. Lucas noemt ook de oppertollenaar Zacheüs in Jericho, bij wie Jezus maaltijd houdt, om vervolgens verder te reizen naar Jeruzalem. Als ze bij Betfage komen, een dorp op de hellingen van de Olijfberg, stuurt Jezus zijn discipelen erheen om een ezelsveulen te halen, naar de profetie van Zacharia (Zach. 9:9). Dan volgt de intocht in Jeruzalem, een van de weinige plaatsen in de Evangeliën waar Jezus’ glorie op aarde erkend wordt. Volgens Matteüs en Lucas volgt dan de tempelreiniging; Marcus plaatst dit de volgende dag. Zondagavond verlaat Jezus Jeruzalem om te overnachten in Betanië, vermoedelijk bij zijn vrienden Marta, Maria en Lazarus, die Hij kort ervoor opwekte uit de dood.

Matteüs 20:17 – 21:17; Marcus 10:32 – 11:11; Lucas 18:31 – 19:46; Johannes 12:12-19

Meditatie:
Matteüs 21:1-17

Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.


Overgenomen van CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

zaterdag 4 april 2009

Isaac Newtons allerbeste telescoop


De briljante wetenschapper Sir Isaac Newton zei dat hij zijn telescoop kon nemen en miljoenen kilometers ver in de ruimte kon kijken. Maar dan voegde hij eraan toe:
"Maar wanneer ik de telescoop opberg, in mijn kamer ga, de deur achter me dichttrek en neerkniel in ernstig gebed, dan zie ik meer van de hemel en voel ik me dichterbij de Heer dan wanneer ik alle telescopen op aarde zou kunnen gebruiken."


(gelezen bij Brian Bell)

Wat ik het meest nodig heb en het minst wil

John R. W. Stott beleed eens de waarheid die velen van ons voelen maar minder graag toegeven: "Dit waarvan ik weet dat het me de grootste vreugde zal geven - namelijk om alleen en volkomen gerust in Gods tegenwoordigheid te zijn, mij bewust van Zijn aanwezigheid en mijn hart open om Hem te aanbidden - is vaak dat waar ik het minst naar verlang."


(gelezen bij Brian Bell)

Spurgeon over Judas en Maria van Bethanië

3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 7 Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
10 Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 11 Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. (Markus 14:3-11)


"Deze eerbare vrouw stond voor een opmerkelijke daad die overal zal naverteld worden waar het evangelie wordt verkondigd. En toch riep ze de toorn van de groep discipelen over zich uit - Van hoe weinig waarde is het oordeel van mensen!

In de eerste plaats riep ze de kritiek van Judas over haar op. Voor zover Judas bekend stond bij zijn broeders, werd hij als een van de besten van hen beschouwd. Ze verdachten hem nooit van een verradersrolof ze zouden hem niet als hun penningmeester aangesteld hebben. - Ja, ze hadden zich ooit eens geërgerd aan Jakobus en Johannes, maar de gewiekste Judas had hun respect.

Ik zou denken dat hij de meest zakelijke man van de hele groep was, wat al niet veel goeds zegt over zakendoen, is het niet? Hij was een leider onder hun kleine bende.
Hij was iemand die je zou uitkiezen omwille van zijn voorzichtigheid. En dat zegt ook al niet veel goeds over voorzichtigheid, is het niet?

Ongetwijfeld had Judas volgehouden in die koele berekende gewiekstheid die een man bekwaam maakt om met geld en aankopen om te gaan. Hij had veel meer businessvaardigheden dan de onberekende Petrus, of de gevoelige Johannes of de bedachtzame Thomas. Hij was de juiste man op de juiste plaats, als hij maar een eerlijk man geweest was.

Verwonderlijk hoe hij erin was geslaagd om de diepe slechtheid van zijn geest te verbergen voor zijn makkers gedurende de jaren waarin ze samen leefden. Maar hij had het gedaan, en daarom werd gewicht toegekend aan zijn mening. Onder de apostelen betekende de kritiek van Judas de kalme veroordeling van een doordacht persoon. Zijn oordeel was niet wat wij ervan zouden maken. Want wij weten vandaag dat hij de Heer verraadde. Maar de discipelen konden dit niet voorzien. En voor hen was hetgeen Judas veroordeelde wellicht erg te bekritiseren.

Het moest minstens onzakelijk zijn; het moest van weinig common sense getuigen; het moest onvoorzichtig zijn en verspillend. Was Judas niet het perfect model van goed zakendoen? Was hij niet het soort man, die een vader in die tijd zijn zoon zou aanwijzen als na te volgen voorbeeld? Hoor het hem zeggen: "Jongen, als je er wilt komen in de wereld, volg dan Judas Iskariots voorbeeld na. Hij is een modelvoorbeeld. Hij is een christen en heeft toch een goed oog voor zijn eigen voordeel en is een bekwaam zakenman.""

Charles Spurgeon over Markus 14 in "To lovers of Jesus"

vrijdag 3 april 2009

Nog een link: bibleoutlinesIn m'n overzicht met links van gisteren vergat ik er nog eentje:
www.bibleoutlines.com. Een bezoekje waard, maar anders zou ik hem natuurlijk ook niet melden.

donderdag 2 april 2009

Weduwe van vermoorde voorganger in interviewCindy Winters is de weduwe van Fred Winters, de voorganger die een paar weken geleden tijdens een dienst in zijn kerk werd neergeschoten.
Ze getuigt over het verlies en het gemis, over de troost, over Christus als haar Rots, over haar verlangen om de ouders van de moordenaar te ontmoeten en over haar hoop voor de moordenaar. Toch beslist even 5 minuten voor uittrekken. Vergeving in de praktijk.

Voer voor je favorieten: bijbelstudielinks

Genoeg te melden, maar de tijd ontbreekt.

Nog even wijzen op een link waar je zowat alles van Tim Keller gebundeld vindt:
de Tim Keller wiki.

En niet vergeten: Lloyd-Jones vind je hier.

Kent Hughes, Ray Ortlund en nog een afdeling anderen vind je bij preachingtheword. Met materiaal rond nagenoeg elk bijbelboek.

Voor preken van Kevin DeYoung klik je hier.

Paul Tripp is ook maar een klik ver.

Jim Elliff spreekt hier onder meer over geloofsopvoeding van je kinderen.