dinsdag 31 maart 2009

Je kent de prijs, maar ken je de waarde?

“Judas had altijd een rekenmachine bij de hand. Hij was het soort mens dat van alles de prijs kent, maar van niets de waarde.”


Dr. Kent Hughes, op mp3 ‘The anointing of Jesus” over Markus 14:1-11

Mp3 lezing "Schande & schat" online (2Kor4)

Afgelopen zaterdag (28 maart) gaf Gerard Hoddenbagh een lezing over 2Kor.4: "Schande en schat", in de reeks 'Leven voor Gods aangezicht'.
De audiofiles staan online. Ook de preek van Gerard Hoddenbagh op zondag 29 maart over 1Petr1 kun je downloaden.
Nog eens herinneren hoe je eraan komt.
- Surf naar www.dropboks.com
- Log in met mailadres: janleplae(apenstaartje)hotmail.com (wel het @-teken gebruiken, natuurlijk)
- Paswoord: mvgebed
De files van deze lezingenreeks staan gegroepeerd in een daarvoor gecreëerde folder.
Via de rechtermuisknop kun je files op je eigen computer opslaan. Kies de optie "Opslaan als". Kies vervolgens waar je de file wilt bewaren en begin de download.
Let op: het downloaden kan een tijdje duren, deze site werkt niet zo snel.
Mail me op bovenstaand hotmailadres indien je problemen ondervindt.
Ook de andere files in de map kun je vrij downloaden.
Gelieve geen files te verplaatsen, te verwijderen of toe te voegen.

maandag 30 maart 2009

Cry Holy (door Salvador)Ik heb al heel wat betere flashvideo's of powerpoints gezien dan deze, maar het nummer zelf is ijzersterk. Mijn nieuwe ontdekking (beter laat dan nooit): Salvador met Cry Holy.
CRY HOLY (Salvador)

We come this far,
by light of day,
through deserts of loneliness,
to the sacred place,
well you know my life,
and all I've been through,
the sin in my heart,
has kept me from you,
but father your grace,
is greater then sin,
your mercy rains down,
and heals me again.

All I can do is fall down on my knees and
cry, holy, holy, holy.
All I can do is fall down on my knees and
cry, and cry holy, holy, holy
You are holy

When I'm on my face,
in my darkest night,
I cry for a way,
to your shining light,
and father your grace,
is greater then sin,
shines down on me,
it heals me again.

All I can do is fall down on my knees and
cry holy, holy, holy.
All I can do is fall down on my knees and
cry holy, holy, holy.
You are holy.
You are holy.
oohh you are holy, holy, holy

And father your grace,
is greater then sin,
it shines down on me,
and heals me again.

All I can do is fall down on my knees and
cry, holy, holy, holy.
All I can do is fall down on my knees and
cry, and cry holy, holy, holy.
You are holy, holy
You are holy, holy, holy
All I can do is fall down on my knees and cry,
cry holy, all I can do, is cry out for you,
all I can do is cry, holy.

zaterdag 28 maart 2009

Christelijke jobsMocht je er nog aan twijfelen of werken ook christelijk kan zijn: nu is er ook een Nederlandse 'christelijke vacaturesite'. Alpha-online.com heeft het volgende bericht:

"Vacatures bij christelijke werkgevers (in Nederland, JL), daarop richt zich de nieuwe website www.jobfish.nl. Op de website -die begin maart officieel haar deuren opende - staan elke dag tussen de 100 en 200 actuele vacatures. Je vindt er banen bij christelijke organisaties, scholen, zorginstellingen, kerken, maar ook bij commerciële bedrijven met een christelijke identiteit.

vrijdag 27 maart 2009

Spurgeon over het huwelijk (4) - schoonheid is als een kalender

Laat je niet misleiden door een mooi gezichtje; zoek karakter en genade.
Louter uiterlijke schoonheid is als een kalender: als hij een jaar meegaat is het goed.
Schoonheid en geld zijn te voorbijgaande redenen voor een huwelijk.

In het Engels klonk het zo:

Don't be fooled by pretty face; Look for character and grace.
Mere bodily beauty is like an almanac: if it lasts a year it is well.
Beauty and money are too fleeting a reason for marriage.

donderdag 26 maart 2009

Ligonier Pastors Conference: video's onlineThema: The Holiness of God.
Met onder meer Al Mohler, Ligon Duncan, Sinclair Ferguson, Steven Lawson en thuisspeler R.C. Sproul.
Volgens superblogger Challies zat er héél degelijk materiaal tussen.
Let op: de free webcast is slechts tijdelijk! Kijk hier.

Schande! Zaterdag lezing in MenenKomende zaterdag terug lezing in CC De Steiger in Menen.
Om 19.30 u. Onderwerp: Schande en Schat (a.d.h.v. 2Kor4:1-18)
Reeks: leven voor Gods aangezicht.
Spreker: Gerard Hoddenbagh.

John Stott: de dubbele invloed van de christen

"Jullie zijn het zout van de aarde ... Jullie zijn het licht in de wereld ..." - Jezus Christus, Mattheüs 5:13-14


"Zo roept Jezus zijn discipelen om een dubbele invloed uit te oefenen op de seculiere gemeenschap. Een negatieve invloed door zijn bederf te stoppen en een positieve invloed door licht te brengen in zijn duisternis. Want het is een iets om de verspreiding van het kwaad te stoppen; het is iets anders om de verspreiding van waarheid, schoonheid en goedheid te bevorderen."

(John Stott in ' The Message of the Sermon on The Mount')

Hier gelezen.

Waartoe kerk?

David Mathis citeert op de Desiringgod-blog Martyn Lloyd-Jones over het waartoe van de kerk:

De eerste taak van de kerk is niet om de mens te onderwijzen, is niet om hem fysiek of psychologisch te genezen ... Ik zal verdergaan; het is zelfs niet om hem goed te maken. Dit zijn dingen die meekomen met de redding; en als de kerk haar ware taak vervult dan zal ze daarbij mensen onderwijzen en hen kennis en informatie geven ... Ze maakt hen goed en beter dan ze waren. Haar eerste doel is geen van deze; het is eerder om de mens in de rechte relatie met God te brengen, om de mens te verzoenen met God."

(Martyn Lloyd-Jones, Preaching & Preachers, 30)

woensdag 25 maart 2009

De herder als schaap

De herder moet weten dat hij een van de noodruftige en geliefde schapen is van de Herder: 2 Cor. 1:4; 1 Cor. 10:12–13. Je geeft best aan anderen van precies die dingen die je zelf ontvangt en beleeft.


(David Powlison, geïnterviewd door CJ Mahaney)

Powlison voegt trouwens aan de vaste vragen van Mahaney nog een eigen vraag toe. En daar pik ik volgend citaat van Francis Bacon ("Of Friendship", 1625) op:

"Zij die vrienden ontberen om zichzelf voor open te stellen zijn kannibalen van hun eigen harten. ... Dit communiceren van zichzelf tegenover vrienden heeft twee tegengestelde effecten: het verdubbelt vreugde en het vermindert verdriet met de helft."

Het kruis en kritiek

Op 19 maart blogde Justin Taylor over kritiek: "The Cross and Criticism", naar aanleiding van het online komen van een sterk artikel door Alfred Poirier (actief voor Peacemakers) voor The Journal of Biblical Counseling. Ik vertaal Taylors fragmenten:

Definitie:
Ik gebruik kritiek in een brede betekenis, refererend naar elk oordeel door een ander over jou, dat verklaart dat je tekortschiet op enige standaard. Die standaard kan van God komen of van mensen. Het oordeel kan correct zijn of verkeerd. Het kan vriendelijk gegeven worden met het oog op correctie, maar ook hard en op veroordelende wijze. Het kan door een vriend gegeven zijn of een vijand. Maar wat ook het geval, het is een oordeel of kritiek over jou, dat je tekortgeschoten hebt tegenover een standaard.

Sleutelgedachte:
"Een gelovige is iemand die zich identificeert met dat wat God bevestigt en veroordeelt in de kruisiging van Christus."

Met andere woorden: in het kruis van Christus ben ik het eens met Gods oordeel over me en ik ben het eens met Gods rechtvaardiging van me. Ze hebben beide een radicale impact op hoe we kritiek aannemen of geven.

Toepassing:
1. Bekritiseer jezelf.
2. Vraag de Heer om je een verlangen te geven om een wijze te zijn en geen dwaas.
3. Focus op je gekruisigd zijn met Christus.
4. Leer opbouwende woorden te spreken tegenover anderen.

Hoe geef je kritiek op een goddelijke manier:

* Ik zie mijn broeder/zuster als iemand voor wie Christus stierf (1 Cor. 8:11; Heb. 13:1).
* Ik kom als een gelijke, die ook een zondaar is (Rom. 3:9, 23).
* Ik bereid mijn hart voor opdat ik niet uit verkeerde motieven zou spreken (Spr. 16:2; 15:28; 16:23).
* Ik onderzoek mijn eigen leven en belijd eerst mijn zonde (Matt. 7:3-5).
* Ik ben steeds geduldig, en betrokken op de lange termijn (Ef. 4:2; 1 Cor. 13:4).
* Mijn doel is niet om te veroordelen door te discussiëren over punten, maar op te bouwen door constructieve kritiek (Ef. 4:29).
* Ik corrigeer en vermaan mijn broeder vriendelijk, in de hoop dat God hem de genade van berouw zal geven zoals ik zelf ook alleen maar door zijn genade berouw kan hebben (2 Tim. 2:24-25).

zondag 22 maart 2009

Maak mij een levend gebed - clip Alison KraussIn this world I walk alone
With no place to call my home
But there's one who holds my hand
The rugged road through barren lands
The way is dark, the road is steep
But He's become my eyes to see
The strength to climb, my griefs to bear
The Savior lives inside me there

In Your love I find release
A haven from my unbelief
Take my life and let me be
A living prayer, my God to Thee

In these trials of life I find
Another voice inside my mind
He comforts me and bids me live
Inside the love the Father gives

In Your love I find release
A haven from my unbelief
Take my life and let me be
A living prayer, my God to Thee

Take my life and let me be
A living prayer, my God to Thee


Mooi nummer van een zangeres die ik voorheen niet kende.
Hier ontdekt.

Niets verdienen en toch alles krijgen

Als iemand een dag werkt en hij ontvangt een betaling voor die tijd, dan is dat loon.
Als een persoon strijdt met een tegenstander en hij ontvangt een trofee voor zijn prestatie, dan is dat een prijs.
Als een persoon verdiende erkenning krijgt voor lange dienst of hoge verdiensten, dan is dat een award, een ereteken.
Maar wanneer een persoon niet in staat is om een loon te verdienen, geen prijs kan winnen, en hij geen award verdient – maar er toch een krijgt – dan is dat een goede illustratie van Gods onverdiende gunst. Dit is wat we bedoelen wanneer we spreken over de genade van God.

(Vertaald van G.W. Knight, Clip-Art Features for Church Newsletters, p. 53.)

donderdag 19 maart 2009

CV-Koers geeft voorpublicatie van Kellers nieuwe boek

Op cvkoers.nl een voorpublicatie uit 'De vrijgevige God' van Tim Keller (dat begin april verschijnt): 'Twee manieren van gelukkig worden'. Hieronder een samenvatting van het cvkoers-artikel en de link.

Keller vertrekt vanuit de 'gelijkenis van de verloren zoon' (zoals de gelijkenis meestal wordt genoemd) om de twee hoofdwegen te illustreren waarlangs mensen geluk en vervulling najagen: de weg van moreel conformisme en de weg van zelfontdekking. Het zijn twee manieren om persoonlijke betekenis en waarde te vinden, om met de ellende in de wereld om te gaan, en om goed van kwaad te onderscheiden.

De oudste zoon in de parabel staat voor de weg van moreel conformisme: ‘Ik doe niet wat ik wil maar wat de traditie en de mensen willen dat ik doe.’
De jongste zoon in de parabel staat voor de weg van zelfontdekking: ‘Ik ben de enige die bepalen kan wat goed of slecht voor mij is. Ik leef zoals ik leven wil en vind op die manier mijn ware ik en mijn geluk.’

Onze westerse maatschappij is zo diep verdeeld tussen deze twee zienswijzen, dat bijna niemand nog een andere manier van leven kan bedenken.
De boodschap van Jezus met zijn parabel is dat beide manieren fout zijn. De parabel laat het radicale alternatief zien.

Het (evangelie, JL) staat ook niet ergens halverwege een schaal tussen twee uitersten; het is iets volkomen anders.
Het evangelie verschilt van de andere twee benaderingen. Iedereen zit volgens het evangelie fout, iedereen is geliefd, en iedereen is geroepen dit in te zien en te veranderen.

Oudste zonen daarentegen verdelen de wereld in tweeën: ‘De goede mensen (wij) zijn binnen en de slechte mensen, die de oorzaak zijn van alle problemen, zijn buiten.’

Jongste zonen, ook als ze helemaal niet in God geloven, doen hetzelfde en zeggen dan: ‘Nee, de ruimdenkende en tolerante mensen zijn binnen en de fanatieke, bekrompen mensen, die de oorzaak zijn van alle problemen, zijn buiten.’

Maar Jezus zegt: ‘De nederigen zijn binnen en de hoogmoedigen zijn buiten’ (vgl. Lukas 18:14). De mensen die erkennen dat ze niet bijzonder goed of ruimdenkend zijn, bewegen zich in Gods richting, want voorwaarde voor het ontvangen van Gods genade is het besef dat je die genade nodig hebt. De mensen die denken dat het met hen best goed gaat, dank u, bewegen zich bij God vandaan. ‘De Heer ... ziet naar de nederige om, de hoogmoedige doorziet hij van verre’ (Psalm 138:6).

Een krant zou ooit aan lezers de vraag hebben voorgelegd: ‘Wat zit er fout met de wereld?’ waarop de katholieke denker Chesterton de volgende korte brief zou hebben geschreven: ‘Geachte redactie, Ik. Met vriendelijke groet, G. K. Chesterton.’ Ziedaar de houding van iemand die de boodschap van Jezus begrepen heeft.


Lees hier de voorpublicatie.


(De vrijgevige God, Uitgeverij Van Wijnen, Franeker 2009)

Oude hymns in een nieuw kleed: download gratis Page CXVI

Een aantal oldtime classics uit het hymns-genre werden in een (heel) nieuw indie-rockjasje gestoken voor het project Page CXVI.
Je kunt de muziek - na registratie - gratis downloaden. Let op: nog slechts tot 25 maart!

Dit is de link waar de 7 songs staan.:

http://pagecxvi.com/share

Het gaat om

1. Come Thou Fount
2. In Christ Alone
3. Joy
4. My Jesus I Love Thee
5. Nothing But The Blood
6. Solid Rock
7. When I Survey The Wonderful Cross

De naam Page CXVI (pagina 116) heeft de band trouwens afgeleid van een bladzijde uit hun Narnia-collectie ("Het neefje van de tovenaar" ). Daar vonden ze hoe Aslan al zingend Narnia in het leven roept uit de duistere leegte.
Een van de personages, Digory, beschrijft het als volgt:

"...it was the most beautiful noise he had ever heard. It was so
beautiful he could hardly bear it."

Het verhaal achter het lied ... Mijn Jezus ik hou van U

"Een jonge getalenteerde en zachtaardige actrice liep door de straat in een grote stad. Toen ze door de halfopenstaande deur van een mooi huis een bleek ziek meisje zag liggen, ging ze naar binnen. Ze dacht haar door een levendig en aangenaam gesprek misschien wat te kunnen opfleuren. Het zieke meisje was een toegewijd christen, en haar woorden, haar geduld, haar nederigheid en de hemelse steun die ze ervoer, vertoonden zoveel van de geest van geloof dat het de actrice ernstig deed nadenken over de claims van het christendom. Ze kwam tot diepgaande bekering en werd een ware volgelinge van Christus.

Ze vertelde haar vader, de leider van het theatergezelschap, over haar bekering en haar verlangen om het podium vaarwel te zeggen. Ze zag geen mogelijkheid om haar leven als christen oprecht te combineren met haar leven als actrice. Haar vader was ontzettend verbaasd. Hij maakte zijn dochter duidelijk dat ze hun inkomen zouden verliezen en hun zaak geruïneerd als ze bij haar besluit bleef.

Het meisje hield oprecht van haar vader. Zijn woorden deden haar ernstig twijfelen over haar beslissing. Ze stemde gedeeltelijk toe om nog deel te nemen aan het optreden dat voor een paar dagen later was aangekondigd. Zij was de vedette van de groep en algemeen geliefd. Alle voorbereidingen werden getroffen voor het stuk waarin ze zou optreden. De avond kwam en de vader verheugde zich dat hij zijn dochter had teruggewonnen en dat hun inkomen weer verzekerd was. Het uur kwam en het publiek was talrijk opgekomen. Het gordijn ging omhoog en de jonge actrice stapte zelfzeker naar voor onder het applaus van de menigte.

Een ongewoon licht straalde van haar gezicht. De stilte in de zaal was plots om te snijden. Toen herhaalde ze:
‘My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign;
My gracious Redeemer, my Saviour art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.’

Dit was alles. Door Christus had ze overwonnen. Ze liet het publiek in tranen achter en verliet het podium om er nooit meer terug te keren. Door haar invloed kwam haar vader tot bekering en door hun gezamenlijke evangelisatieactiviteiten werden velen tot God geleid."


William R. Featherston schreef de tekst van het lied in 1864, op 16-jarige leeftijd. De muziek is van Adoniram J. Gordon en werd geschreven in 1876.
(Naar: Sankey, pp. 198-9 - Engelstalige bron - Dank aan Jos voor de tip)


My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign.
My gracious Redeemer, my Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

I love Thee because Thou has first loved me,
And purchased my pardon on Calvary’s tree.
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

I’ll love Thee in life, I will love Thee in death,
And praise Thee as long as Thou lendest me breath;
And say when the death dew lies cold on my brow,
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

In mansions of glory and endless delight,
I’ll ever adore Thee in heaven so bright;
I’ll sing with the glittering crown on my brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Voor de volledigheid ook nog eens de Nederlandse tekst van het lied:

Mijn Jezus ik hou van U


Mijn Jezus ik hou van U
Ik noem U mijn vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote verlosser
mijn redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Ik zal van U houden
in leven en dood
En ik wil U prijzen
zelfs dan in mijn nood
Als ik kom te sterven
dan roep ik tot U
'k Heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom
Dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
maar nooit zoveel als nu

(Uit: Opwekking)

woensdag 18 maart 2009

Keller in Londen: kijk of lees meeTim Keller was onlangs in Londen (Newfrontiers) en hij preekte er 3 keer. Adrian Warnock heeft samenvattingen en moviefiles. Ze zijn slechts 1 klik van je verwijderd:

Preach to Change Them in Their Seats

Why Cities Matter

Relate to the Culture

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid - slot

Slot van de tekst van de lezing die Jos Vanlede recent in Menen gaf over "Veroordeling & vrijheid", nav de reeks over 2Kor, "leven voor Gods aangezicht".


WARE VRIJHEID

Wat de letter van de wet eiste van de mens en niet kon geven: gehoorzaamheid wordt nu door de Geest van God geschonken. Gehoorzaamheid is de bereidwilligheid te aanvaarden dat jouw wil verhinderd wordt. Zie de uitspraak van bij aanvang van deze lezing:
“Ik ben waarlijk vrij wanneer ik vrij ben van voorgeschreven regels en beperkingen die mij verhinderen om te doen wat ik wil. Ik ben alleen vrij wanneer ik kan doen wat ik wil zolang het maar niemand schade berokkent”

Waarom gehoorzaamheid?
Het is de weg om een doel te bereiken. Het doel is groeien in intimiteit met God; Een nauwe en hechte relatie te hebben met God. Gehoorzaamheid omwille van je aanvaarding zorgt voor een veranderingsproces.

18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2Kor.3:1-18)


• Paulus' “bediening van de Geest” stelt in tegenstelling tot de bediening “van de geschreven wet” van Mozes, mensen in staat om oog in oog te staan met de heerlijkheid van God zonder erdoor vernietigd te worden.
• De heerlijkheid van God te zien in Christus geeft nu niet langer de dood tot gevolg maar is het begin van een nieuw leven.
• De vrijheid van de Geest stelt nu iedereen in staat om met onbedekt gezicht de heerlijkheid van God te zien en te weerspiegelen.
• De heerlijkheid van God wordt nu weerspiegeld door een innerlijke gedaantewisseling en niet door een uiterlijke afstraling.
• De heerlijkheid is niet van voorbijgaande aard, maar neemt gaandeweg toe tot de
volmaaktheid.
Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. (Kol.1:28)

Een bemoediging en waarschuwing voor ouders

Jezus vertelt over 2 zonen:
"Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. (Mt.21:28-30)

Ik leid uit deze woorden het volgende advies voor ouders af: laat je niet tot wanhoop drijven door de rebel, en ga ook niet automatisch van de veronderstelling uit dat je het hart van het inschikkelijke kind gewonnen hebt.

In de praktijk betekent dit: bid als gek voor hen allebei. En blijf aan beiden het evangelie van onverdiende en met bloed verworven genade tonen.


(Vertaling van John Piper, An Encouragement and Precaution for Parents, blog Desiring God, 16 maart)

dinsdag 17 maart 2009

Niets verhevener dan ...

Wat is er groter dan Gods genadige liefde die zichzelf, met ons kruis op zijn rug, schenkt aan de mensheid? De wereld heeft al 2000 jaar niets verhevener dan dit gevonden.

(Citaat uit een artikel van Karel Smouter in CV-Koers van maart 2009: "De kerk zegt hun weinig, maar ... Jezus boeit de ‘boeiuh’-generatie")

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid" - deel 5

Deel 5 van de lezing in Menen van februari jongstleden door Jos Vanlede. Onderwerp: "Veroordeling & vrijheid" (reeks: "Leven voor Gods aangezicht")

WAAROM BEDEKTE MOZES ZIJN GEZICHT?

De passage uit Ex.34 waarop Paulus zinspeelt, zegt ons niet met zoveel woorden waarom Mozes zijn gezicht steeds terug bedekte, nadat hij uit de tegenwoordigheid van God kwam om met het volk te spreken. Mozes’ gezicht weerspiegelde de zuiverheid en de heiligheid van God aangezicht.God had zelf gezegd dat niemand ooit Zijn aangezicht zou kunnen aanschouwen en blijven leven. Het was Mozes vergund geweest een glimp op te vangen van de ontzagwekkende heerlijkheid van God. De Here God was aan Hem voorbijgegaan, toen Mozes in de rotsholte stond en de hand van God hem bedekte opdat hij niet zou sterven.

Mozes wist, dat wanneer het volk ongehinderd blootgesteld werd aan de weerspiegelde heerlijkheid van God op zijn aangezicht, dit voor hen fataal zou zijn - omwille van hun verharde hart.
Het hart van de mensen was niet recht voor God, er was een chronisch ongeloof en wantrouwen in God en Zijn dienaar Mozes. Van meet af aan bleek hun opstandigheid en halsstarrige onwilligheid om te horen en aan te nemen wat God hen op het hart wilde drukken.

Het dragen van de bedekking was Mozes manier om het halsstarrige en onwillige volk te beschermen voor de niets ontziende heiligheid van God. De bedekking van Mozes maakt het mogelijk dat de heerlijkheid van God door bemiddeling van Mozes te midden van de mensen aanwezig kan zijn - ondanks hun verharde hart.

De bedekking is enerzijds een uitdrukking van Gods heilig oordeel t.a.v. hun zondige toestand en anderzijds een bewijs van Gods genade dat Hij - ondanks alles - hen niet opgeeft.
14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.
15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.
16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.

God geeft hen niet op, maar de ware toedracht van het OT, waar het verbond van de Sinaï naar vooruitwees, blijft verborgen voor hen die zich niet willen onderwerpen aan God.
God geeft licht. Maar licht kan zowel klaarheid schenken in de duisternis, als het ook mensen kan verblinden.
Christus was voor veel orthodoxe joden een struikelblok: hij paste niet in hun plaatje, Hij vulde hun opvattingen en ideeën niet in ivm wie de Messias hoorde te zijn. De Messias was niet alleen de zoon van David, maar evenzeer de lijdende dienaar van God.
De hardnekkigheid en onwil om God te vertrouwen wordt alleen weggenomen wanneer iemand zich tot Christus omkeert en zichzelf onvoorwaardelijk en volkomen aan Hem toevertrouwt.

In dat opzicht is Mozes die tot God komt en met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van God aanschouwt een voorafschaduwing, een illustratie, van wat niet alleen elke jood, maar ook ieder mens hoort te doen om waarlijk vrijgemaakt te worden door Jezus Christus.

ENKEL VOOR HET JOODSE VOLK?

Misschien denkt u dat wat Paulus hier aangeeft enkel van toepassing is voor het joodse volk, met wie het oude verbond gesloten is. Dat het van geen betekenis is voor de overige volken van de wereld.
Paulus heeft het hierover in een passage in de Romeinenbrief die ik u wil voorlezen:
19 Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God.
20 Daarom zal op grond van werken van de wet geen enkel vlees voor Hem gerechtvaardigd worden; want door de wet komt kennis van zonde. (TELOS Rm.3:19,20)

Het joodse volk heeft boven alle volken geweldige privileges ontvangen. Als er iemand voordeel kon putten uit de woorden van God, als er iemand rechtvaardig voor God bevonden kon worden op grond van de wet van God, dan zou dit zeker voor hen het geval zijn. Maar ze werden niet rechtvaardig bevonden op grond van de zaken die ze deden om aan die wet invulling te geven in hun leven.

Waarom?
Omdat de wet juist de vinger op de wonde legt en de machteloosheid en de onwil aan het licht brengt.
Er is geen enkele reden om te geloven dat ook maar iemand waar ook ter wereld het er beter van af zou brengen dan het joodse volk. Als het volk Israël er al niet in slaagde om gerechtvaardigd te worden voor God op grond van eigen prestaties, dan kan er geen enkel mens op grond van eigengerechtigheid voor God bestaan en is de hele wereld strafschuldig voor God.

De weg die God gaat met Israël staat model voor de hele mensheid. Israël is een “test case” waarvan de uitkomst de realiteit ontvouwt voor de hele mensheid, waar ook ter wereld.
Het ijverig streven naar eigengerechtigheid en zelfrechtvaardiging is “de modus operandi” van elke sterveling, of hij nu religieus is of atheïst.

DE “MODUS OPERANDI” van de mensheid

Wij mensen geloven in gerechtigheid en eerlijkheid en je woord houden, zorg dragen voor anderen, liefdadigheid. Iedereen heeft een eigen morele code en iedereen gelooft van zichzelf dat hij behoorlijk naar die code leeft.

Die gedrevenheid om deugdzaam te zijn is een afgod waarop wij van nature vertrouwen.
Die aanhoudende ijver om onszelf te bewijzen is een manier om ons te onttrekken aan God en ons niet te moeten onderwerpen aan God als onze Redder.
Alle vormen van moraliteit en godsdienstigheid zijn in dat opzicht slechts verschillende vormen van opstandigheid tegen God. Deze zaken ijverig najagen om onszelf te bewijzen, brengt ons geen stap dichter bij God. Integendeel: het drijft ons juist steeds verder van God weg. Het is een zelfzuchtige poging om onszelf te beredderen en baas te zijn in eigen leven.
16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.
17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Alleen Christus kan ons waarlijk bevrijden van de opstandigheid en onwilligheid tot gehoorzaamheid, alleen door en in Hem gaan de veelbelovende woorden van Ezechiël in vervulling:
25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.
26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. (Ezech.36:25-27)

Crisisvaste belegging


Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.
(Mattheüs 6:19-20)

vrijdag 13 maart 2009

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid" - deel 4

Deel 4 van de lezingtekst. Door Jos Vanlede, 28 februari in Menen. Reeks: "Leven voor Gods aangezicht"; titel: “veroordeling & vrijheid”.

Geen hinderlijke regeltjes maar een menswaardig optimaal klimaat

Als God ons mensen oplegt om niet te liegen is dit geen eigenzinnige regel van een despoot.
Nee. Liegen, zegt God, druist in tegen je natuur als mens zoals ik je gemaakt heb. Daarom: wie de wet van God geweld aan doet, doet zichzelf geweld aan.


DOKTERS & CHORESTEROL

Laten we veronderstellen dat je een hoge cholesterolwaarde hebt. Je dokter heeft je een hele lijst van zaken die je niet langer meer mag eten of drinken. Als je zijn advieslijst in de wind slaat, zal niemand je daarvoor gaan straffen of in de gevangenis stoppen. Dat zal ook helemaal niet nodig zijn. Waarom niet? De gevolgen zullen vanzelf komen: als je de regels die je dokter jou oplegt geweld aandoet, zul je uiteindelijk ook je eigen gezondheid geweld aandoen.

Denk niet dat Gods wet zomaar regels zijn die bepaalde zaken verbieden omdat God dat nu eenmaal wil. De wet is niet als een negatieve beperking bedoeld, maar ten goede om een optimaal klimaat te creëren waarin de mens een menswaardig en voorspoedig bestaan zou kunnen leiden en tot volle bloei komt. Dat is ware vrijheid.

Er is geen vrijheid zonder wet en er is geen vrijheid zonder beperkingen.
Als een vogel de wet van de zwaartekracht niet langer respecteert en zich daarvan bevrijdt, maakt hij zijn laatste duikvlucht en is hij niet langer in staat om te vliegen, en dat is zijn vrijheid.
Zo is het ook met de tien woorden in beginsel: het zijn beperkingen van Godswege gegeven om de ware vrijheid te garanderen en te beschermen.

SAMENGEVAT

Mozes' woorden waren heerlijke woorden die Gods karakter en Gods wil aan de mensen openbaarden. Ze vertelden hoe mensen voor het aangezicht van God een menswaardig bestaan konden leiden.
Mozes' woorden hielden het volk van God voor hoe een mens vrij als een vogel in de lucht en als een vis in het water kon leven in een optimaal en voorspoedig klimaat.

De tijdelijke bediening die dood en veroordeling bracht. onwil & onmacht

De 10 woorden van God op stenen tafelen toonden wel wat goed en rechtvaardig was t.a.v. God en mensen, maar brachten tegelijk de onmacht en de onwil om zo te kunnen leven voor Gods aangezicht aan het licht.

• Mozes' boodschap was voor de mensen geen levenschenkende boodschap. Het was een boodschap van onheil.
• De uitwerking van de 10 woorden naar het leven van elke dag, rechtvaardigden de mensen niet in hun wijze van doen. Integendeel: ze veroordeelden mensen door aan te tonen dat hun hart niet volkomen uitging naar God. Het is niet genoeg om God te gehoorzamen vanuit een zeker plichtsbesef, omdat het nu eenmaal hoort, of om straf te ontwijken.
• Mozes' woorden openbaarden niet enkel de onmacht en de onwil bij de mens maar waren evenzeer krachteloos om daar ook maar iets aan te veranderen, ze konden enkel veroordelen.
“Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet.” (Dt.27:26)
• Gods woord eiste gehoorzaamheid, maar kon geen gehoorzaamheid verlenen. De bediening van Mozes toonde aan dat de mens niet vrij is om te doen wat God wil en het leven te leven waarin hij zijn ware mens zijn en bestaan kan ontdekken.

DE SCHITTERENDE SCHOONHEID VAN HET NIEUWE VERBOND

Als dan de bediening van Mozes - die enkel veroordeling tot gevolg had - al gepaard ging met een luisterrijke openbaring van de schitterende schoonheid, de zuiverheid en de heiligheid van God, zou dan de bediening die goddeloze mensen voor God rechtvaardigt en hen ontvankelijk maakt voor Gods woorden, niet veel meer laten zien van de schitterende schoonheid van het wezen en karakter van God?
9 Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.
10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu.
11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. (NBV 2Kor.3:9-11)

PAULUS' HOOP & VRIJMOEDIGHEID

Paulus is zo vrijmoedig en vol vertrouwen, want de bediening die God hem heeft toevertrouwd, leidt ertoe dat zondaars vergeving vinden en een nieuw hart krijgen dat openstaat en bereidwillig is voor God en Zijn woord, wat in hen een innerlijke gedaantewisseling werkt naar het volmaakte model van Christus.
12 Daar wij nu zo’n hoop hebben, handelen wij met veel vrijmoedigheid

Paulus is, in tegenstelling tot Mozes die een bedekking voor zijn gezicht deed, niet terughoudend om de schitterende schoonheid van God te openbaren door zijn evangelie van de gestorven en opgestane Christus waardoor hij mensen oproept om zich met God te verzoenen.
13 en doen niet zoals Mozes, die een bedekking voor zijn gezicht deed; opdat de zonen van Israel hun ogen niet vestigden op het einde van wat te niet gedaan moest worden. (TELOS 2Kor.3:12,13)

donderdag 12 maart 2009

Bekering is ... snelwandelen en gedagzeggen

"Bekering is een verandering van denken, resulterend in een verandering van leven" (...)

(...) "Aangezien het praktische atheïsme dat God negeert sinds de zondeval is aangeboren, moet godvrezendheid vanaf het begin gevonden worden door bekering. Bekering betekent een rechtsomkeer maken en een snelwandeling naar de andere kant dan waar voorheen naartoe werd gegaan. De oorspronkelijke richting was het pad van de zelf-dienst in de zin van onszelf als God behandelen, de allerhoogste waarde en de overeenkomstige zelfverheerlijking. De nieuwe richting is een kwestie van gedag-zeggen tegen dat alles en in plaats daarvan het volkomen aanvaarden van de dienst van God."

(J.I. Packer in "Opbouwend leiderschap", uitg. Barnabas, pag. 42)

woensdag 11 maart 2009

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid" - deel 3

Deel 3 van de tekst van de lezing die Jos Vanlede op 28 februari in Menen gaf, in de reeks "Leven voor Gods aangezicht": “veroordeling & vrijheid”.


EEN NIEUW TIJDPERK

Paulus is er van overtuigd dat de uitwerking en het resultaat van het werk dat hem van Godswege is toevertrouwd het bewijs is dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. De uitwerking van zijn bediening - het werk en de gave van de Geest van God- wijst erop dat de tijd van het nieuwe verbond, waarvan tevoren gesproken was door profeten als Jeremia en Ezechiël, is aangebroken.

31 De dag zal komen–spreekt de HEER –dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden–spreekt de HEER.
33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten–spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.
34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen, ”want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al–spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. (Jer.31:31-34)


OUDE VERBOND – NIEUWE VERBOND

In de verzen 7-11, gaat Paulus Gods nieuwe verbond vergelijken met het oude verbond. De nadruk ligt vooral op de heerlijkheid en luister. De tegenstanders in Korinthe vinden dat Paulus en zijn bediening weinig uitstraling hebben. Nu gaat Paulus zijn arbeid vergelijken met de bediening van Mozes de man van wie de heerlijkheid van God van zijn gezicht straalde. Als er iemand was met charisma die tot de verbeelding sprak, dan was hij het wel.

Paulus' bediening is zoveel heerlijker dan de bediening van Mozes.
Paulus is verzekerd dat “de bediening van de Geest” die hem door Jezus is toevertrouwd, “de bediening van de geschreven wet” -naar de letter- waarvan Mozes de door God aangestelde dienaar was, die laatste in heerlijkheid volledig overstijgt.

MOZES’ STRALENDE GEZICHT

Mozes was de man die tot 2 maal toe 40 dagen in de tegenwoordigheid van God doorbracht en met Hem sprak van aangezicht tot aangezicht. Zijn ervaring met God was zo heerlijk dat zijn gezicht straalde als de zon. Hij moest zelfs zijn aangezicht bedekken om de mensen te kunnen toespreken met de woorden die God hem opgedragen had, want zij konden de heerlijkheid en de heiligheid van God die van Mozes gezicht afstraalde niet verdragen.

WAT WAS DE BOODSCHAP VAN MOZES?

Het oude verbond vormde een samenlevingscontract tussen een liefdevolle God en een verlost volk. Om Paulus' gedachtegang te kunnen volgen moeten we een slordige 3 en een half duizend jaar terugkeren in de tijd, toen dat oude verbond opgericht werd. God verloste toen, naar de belofte die Hij aan Abraham gedaan had, zijn nakomelingen uit de harde slavernij van Egypte. Om hen in een liefdevolle intieme relatie met zichzelf te brengen.
Dat is de draagkracht van Gods woorden als Hij zegt:
“Ik zal jullie aannemen als Mijn volk en Ik zal jullie God zijn.”

God wil hen de ogen openen voor zijn ontfermende liefde en zorg door hen te verlossen uit hun uitzichtloze toestand van slavernij zodat zij God lief krijgen om wie Hij is en Hij hun God wordt.
Nadat God hen verlost heeft brengt Hij hen in zijn nabijheid aan de voet van de berg Sinaï , daar waar God Mozes had geroepen bij de brandende braamstruik.

Hoe moet het nu verder? Hoe hoor je nu verder leven als volk van God nadat je zijn uitredding en genade ervaren hebt?
God overhandigt hen door middel van Mozes de tien woorden op stenen tafels door God eigenhandig geschreven. Door middel van die 10 geboden openbaart God enerzijds wie Hij is en wat Hij van zijn mensen verwacht. Want gehoorzaamheid is de enige weg om God beter te leren kennen en te groeien in intimiteit met God.


EEN OPENBARING VAN GODS HEERLIJKHEID

• De wet toont ons de aard en het wezen Gods karakter.

Als God van zijn volk eist dat zij niet liegen is dat omdat Hijzelf waarachtig en betrouwbaar is.
Als Hij van zijn mensen verwacht dat zij trouw zijn t.a.v. hun partner is dat omdat Hij getrouw is.
Als God van hen eist dat zij niet stelen is het omdat Hij een goedertieren en gevende God is.

• De wet toont ons wie wij mensen horen te zijn

De wet van God is tegelijkertijd een weerspiegeling van hoe onze aard en karakter hoort te zijn, wij die geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. De 10 woorden vertellen ons hoe wij mensen, waarlijk mens zijn zoals God het heeft bedoeld. De wet van God schetst ons in beginsel het leven waarin wij mensen ons ware mens-zijn en bestaan gaan ontdekken.

Tait (ex-DC Talk) wordt Newsboys-frontmanOp tournee (live dus) vervangtgewezen DC Talk-zanger Michael Tait voortaan Peter Furler als leadzanger van de Newsboys. Furler legt zich toe op songschrijven en producen voor de band. Hij is blij in de toekomst vaker thuis te zijn.
Hier lees je er meer over.

dinsdag 10 maart 2009

E-boek over de doop

Terwijl ik toch gratis pdf-downloads aan het signaleren ben: hier vind je "Baptism and the relationship between the covenants" van de hand van Stephen J. Wellum.
Het essay van 66 pagina's is een deel van het boek "Believer’s Baptism: Sign of the New Covenant in Christ" (Edited by Thomas R. Schreiner and Shawn D. Wright - NAC Studies in Bible and Theology).
Beschrijft het belang van de doop als teken van het nieuwe verbond in Christus.

Online bijbelschool volgenBijbelschool volgen: het kan ook online (en ook volledig gratis - ttz: het kost je alleen de inspanning en de tijd).

Hier bijvoorbeeld de link naar "Christ-Centered Preaching: Preparation and Delivery of Sermons" door Bryan Chapell (een topper op dat vlak).
Met zowel pdf's van de studies als mp3's.

Maar je vindt op dezelfde site ook andere cursussen zoals apologetiek, bijbelse theologie, ethiek, aanbidding, de vroege en late jaren van Francis Schaeffer, kerkgeschiedenis, van Hebreeën tot Openbaring, jeugdwerk, en zoveel zoveel meer.
Meer dan 20 thema's in totaal. Hier het overzicht.

Altrogge bemoedigt vaders met gratis e-boek


Ook van Stephen Altrogge (zie anders bericht van vandaag) is een gratis e-book, geschreven om zijn vader te eren, maar vooral bedoeld om de impact van gewone vaders op het leven van hun kinderen te beschrijven. Ter bemoediging van moeders, vaders en echtgenoten. Altrogge beschrijft het zelf zo:

"What you may not know is that I recently wrote a second book entitled My Friend, My Hero, My Dad: The Extraordinary Influence of an Ordinary Man. As you might guess, this book is about my dad.

No one has had a greater spiritual influence on my life than my dad, and there’s no one I want to be more like. Like the title says, he’s my friend and my hero. This book details the specific ways my dad influenced me to follow Christ, and is intended to be an encouragement for mom’s, dad’s, husbands, and wives. My hope is that this book encourages you as you seek to faithfully raise your children in the fear of the Lord."

Hier vind je het gratis e-boek.

Geef niet op als je tieners de verkeerde weg opgaanGaat het niet goed met je tiener(s)? Verlies de moed niet. Put hoop uit het voorbeeld van Augustinus. Nood aan een meer recent voorbeeld? Rob en Alida vertellen over hoe hun zoon plots radicaal ten goede veranderde.
Je leest beide voorbeelden hier, op de (sorry, ook Engelstalige) blog van songwriters Stephen en Mark Altrogge.

maandag 9 maart 2009

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid" - deel 2

Deel 2 van de tekst van de lezing die Jos Vanlede op 28 februari in Menen gaf, in de reeks "Leven voor Gods aangezicht": “veroordeling & vrijheid”.

"We lezen de passage en nemen de draad op van de context waarin Paulus over veroordeling en vrijheid spreekt:

(uit de NBV: 2Kor.3:1-18)
1 Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig?
2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen:
3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.
4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken.
5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God.
6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
7 Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht–een glans die verdween–,
8 zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben?
9 Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.
10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu.
11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft.
12 Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid
13 en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween.
14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.
15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.
16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.
17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

VERTROEBELDE RELATIE

De openingszin van het gedeelte wat we samen gelezen hebben maakt duidelijk dat de relatie tussen de Korinthiërs en Paulus vertroebeld is. “Is de relatie tussen mij en jullie op zo’n dieptepunt gekomen dat aanbeveling door derden nu voor de nodige garantie moeten zorgen?” vraagt Paulus hen.

HOE WAS HET ZOVER GEKOMEN? KAPERS OP DE KUST - VERKEERDE KEELGAT

De vorige brief waarin Paulus de problemen en wantoestanden ernstig aan de kaak stelde, was blijkbaar hard aangekomen en bij sommigen zelfs in het verkeerde keelgat geschoten. Er waren - zoals Geert Soete al duidelijk maakte in zijn inleiding op de eerste lezing - kapers op de kust, valse apostelen, die gretig van de situatie gebruikmaakten om Paulus en zijn bediening in een negatief daglicht te stellen. Mede door hun toedoen waren er vooral twijfels gerezen omtrent de bekwaamheid van Paulus als apostel. Van een toonaangevend denker of leraar werd in die dagen verwacht dat hij niet enkel de goede weg onderwees, maar hij diende evenzeer die goede weg voor te leven.
Paulus is volgens zijn tegenstanders niet bepaald een indrukwekkende verschijning. Overal waar hij ook komt raakt hij in de problemen. Hij komt in de gevangenis terecht en wordt uit de stad gezet, hij wordt soms in elkaar geslagen of zelfs gestenigd, zo is hij zelfs al verschillende malen ternauwernood aan de dood ontsnapt.
Hij leeft in armoede en ontbering en is nogal wispelturig in zijn plannen en beslissingen.
Voor iemand die beweert een apostel te zijn, aangesteld door God, is hij echt helemaal geen groot licht: hij heeft weinig uitstraling weinig charisma een laag “Obama”-gehalte. “En zijn boodschap, het goede nieuws dan: waarom blijft hij maar doordrammen over Jezus’ kruisdood? Het schrikt de mensen gewoon af,” menen zijn tegenstanders. Waarom kan hij niet meer indruk maken op de mensen door inspirerende toespraken en getuigenissen te geven van grootse wonderen? Waarom kan hij het christenzijn niet meer uitstraling geven?

HET EVANGELIE IN GEVAAR

Paulus zoekt zichzelf niet te rechtvaardigen, zijn bekommernis is niet zijn eigen reputatie. Paulus weet echter maar al te goed dat wanneer zijn bekwaamheid en integriteit in twijfel getrokken wordt, ook zijn boodschap ter discussie staat. Dat is Paulus z’n hoofdzorg. Paulus is ervan overtuigd dat de Korinthiërs hem en zijn werk nog onvoldoende begrepen hebben.
Als hij dit door middel van deze brief kan ophelderen worden dan zouden de Korinthiërs beslist een beter begrip krijgen van de boodschap van het kruis van Christus en hoe je als Jezus’ navolgers dient te leven voor het aangezicht van God.

GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS

Jullie zijn mijn geloofsbrief door Christus geschreven door middel van mijn bediening, schrijft Paulus.
Paulus was de geestelijke vader, de stichter van deze geloofsgemeenschap in Korinthe, zij en niemand anders waren het resultaat van zijn prediking en arbeid.

EEN SPRAAKMAKEND GETUIGENIS

De niet te missen verandering die was opgetreden in het leven van deze mensen was geen werk van mensenhanden, maar een onvervalst werk van God. De geloofsgemeenschap in Korinthe was de “geloofsbrief” de zichtbare aanbeveling van Paulus, door de hoogst mogelijke autoriteit geschreven, Namelijk Christus. Deze brief was niet geschreven met inkt maar door de Geest van de levende God.

PAPIER IS GEWILLIG

De radicaal veranderde levensstijl van deze nog jonge christenen, was geen nieuw laagje verf van godsdienstigheid op een oude façade door het strikt naleven van uiterlijke regels. Nee, er had een overweldigende revolutie plaatsgegrepen in het hart van deze Korinthiërs, een revolutie die zich nu zichtbaar uitte in een nieuw leven.
Papier is gewillig maar het hart van een mens niet, mensen kunnen hun eigen hart net zo min veranderen als een zwarte Afrikaan zijn huidskleur kan veranderen of een luipaard zich zou kunnen ontdoen van de vlekken op zijn pels zegt de profeet Jeremia (Jer.13:23)."

donderdag 5 maart 2009

Complete Bijbel in 451 talen - nog heel veel te gaan

Bericht uit het Reformatorisch Dagblad (Ned.):

De Bijbel is vorig jaar in dertien talen verschenen waarin voorheen geen Bijbelvertaling bestond. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 451 talen.

Dat staat te lezen in een rapport van de United Bible Societies (UBS), waarover het Nederlands Bijbelgenootschap donderdagmorgen berichtte. De UBS rapporteert elk jaar over alle nieuwe en herziene vertalingen van de Bijbel of delen daarvan, dus ook over vertalingen die gemaakt worden door andere Bijbelorganisaties. Op 31 december 2008 stond de teller op 2479 talen waarin de Bijbel of een deel ervan is vertaald. Eind 2007 waren dat er 2454. Wereldwijd worden er zo’n 6900 talen gesproken.

In Zambia zag de eerste Bijbelvertaling in het Mbunda het licht. Verder verschenen vertalingen in talen die worden gesproken in Burkina Faso, Congo, Sierra Leone, Togo, Mali en Tjsaad.

Tekst lezing "Veroordeling & vrijheid" - deel 1

Eerste deel van de tekst van de recente lezing door Jos Vanlede, in de reeks "Leven voor Gods aangezicht": “veroordeling & vrijheid”


Ik geloof dat jullie het met mij wel eens zullen zijn als ik stel dat vrijheid één belangrijk thema is in onze moderne westerse samenleving. Tegenwoordig wordt godsdienst & religie vaak als een bedreiging voor de persoonlijke vrijheid beschouwd. Ook het christendom kan - vanuit het standpunt van de vrijgemaakte moderne mens - geen enkele bijdrage leveren aan de ideale vrijheid, want "het CHRISTENDOM is een autoritair systeem van geboden en verboden met hemelse strafmaatregels".
De verlichte Franse filosoof Diderot was minder vriendelijk in zijn omschrijving:
"De Mens zal nooit vrij zijn totdat de laatste koning word gewurgd met de ingewanden van de laatste priester."
Ik moet zeggen dat Diderot het bij het rechte eind heeft wanneer vrijheid omschreven wordt zoals dat gangbaar is in de hedendaagse westerse cultuur.

“NEGATIEVE” VRIJHEID

“Ik ben waarlijk vrij wanneer ik vrij ben van voorgeschreven regels en beperkingen die mij verhinderen om te doen wat ik wil. Ik ben alleen vrij wanneer ik kan doen wat ik wil zolang het maar niemand schade berokkent”. Ik ben vrij als er mij niets in de weg staat. Net zoals een luchtballon slechts vrij kan zweven wanneer hij ontdaan is van alle ballast. Het wordt omschreven in negatieve bewoording; het is “vrij zijn van iets.”

“WERELDLIJKE” NEGATIEVE VRIJHEID

Als dit ware vrijheid is, dan is vrijheid onmogelijk wanneer God werkelijk bestaat. Als God de mens geschapen heeft met een doel, dan is de mens niet vrij om zijn eigen doel te bepalen, dan moeten wij, mensen, er zien achter te komen wat Zijn wil is. Dan is de mens niet vrij om te doen wat hij wil. Er is geen plaats voor God in een wereld waar het “vrij zijn van iets” als de ideale vrijheid beschouwd wordt.

Veel mensen die de dag van vandaag in contact komen met het evangelie hunkeren wel naar inspiratie en steun, maar zijn niet bereid om hun vrijheid op te geven, en dat is een van de hoofdredenen waarom hier in het westen nog weinig mensen zich aangetrokken weten door de boodschap van het evangelie.

“Ik ben vrij als ik mijn hart kan volgen,doen wat ik wil zolang het maar niemand schade berokkent”

En toch is vrijheid ook in de Bijbel een superbelangrijk thema.
Toen Jezus voor de eerste maal in zijn thuisdorp de reden van zijn missie verduidelijkte, zei Hij: “Ik ben gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,” (Lk.4:18)

Jezus' missie bestond erin om vrijheid te brengen. Jezus is voor vrijheid en belooft dat: “wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. (Jh.8:36)

Wat betekent het om door Jezus werkelijk vrij te zijn?
Paulus die een gezant, een apostel van Christus is, maakt duidelijk aan het eind van de passage die we gaan lezen dat de vrijheid van God, het doel van Jezus missie, niet ervaren of gekend kan worden zonder de Geest van God.

woensdag 4 maart 2009

Gastsprekers, niet zomaar invallers

Bethlehem Baptist Church in Minneapolis Minnesota is de thuiskerk van John Piper. Bij Pipers afwezigheid worden vaak gastsprekers uitgenodigd, of verzorgt een plaatselijke verantwoordelijke de preek.
Momenteel is Piper "on a writing leave" - dus volop boeken aan het schrijven. Vorige week werd hij vervangen door D.A. Carson. Hier vind je zijn preek, samen met een pak andere "invallers" uit het verleden die ook zeker de download waard zijn.

Mensen die dicht bij God leven

Mensen die dicht bij God leven zijn zich meer bewust van God dan van zichzelf en als je ze godvrezend noemt zijn ze geneigd te glimlachen, hun hoofd te schudden en te zeggen dat ze wilden dat het waar was.
Wat ze over zichzelf weten heeft meer te maken met hun zwakheden en zonden dan met werkelijk bestaande of denkbeeldige geestelijke verworvenheden.
Bovendien hebben ze er een afkeer van over zichzelf te spreken, behalve als werktuigen in Gods hand, dienstknechten, wier levensverhaal alleen aandacht verdient omdat het deel is van het veel grotere verhaal over hoe God zichzelf in deze wereld, die Hem verloochent, verheerlijkt.


(J.I. Packer over Nehemia maar met duidelijk breder perspectief, in Opbouwend Leiderschap, pag. 32)

Volg de Shepherds' Conference live


Momenteel is de Shepherds Conference aan de gang (4 tot 8 maart), en je kunt hier live streamen.
Onder meer met John MacArthur, Rick Holland, Steve Lawson en Al Mohler als sprekers, en diverse seminars.
Let op: je moet eerst registreren en krijgt dan login en paswoord.

Vroegere conferenties kun je ook beluisteren, met tal van thema's voor verschillende doelgroepen. Bijv. ook vrouwenconferenties of Crossroads conferences.

Nieuwe mp3 lezing "Veroordeling & vrijheid"

Er staat nu ook een lichtere geluidsfile online van de lezing van 28 febr. ll. in Menen, door Jos Vanlede, met thema "Veroordeling en vrijheid" (reeks: "Leven voor Gods aangezicht").
Je vindt hem terug via dropboks.com. Handleiding: zie eerder.
Met dank aan Bernard Deconinck.

dinsdag 3 maart 2009

39 jaar ...Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

(Lied 473, Liedboek der kerken, gelezen bij J.I. Packer)

maandag 2 maart 2009

Gebruikt God voicemail?


M'n broer stuurde me onderstaand Nieuwsblad-bericht door. Hij had nooit gedacht dat God met voicemail zou werken:

God heeft een GSM

Een half jaar lang kunnen mensen naar het Nederlandse mobiele telefoonnummer 0644244901 bellen als ze met God willen spreken. Kunstenaar Johan van der Dong uit het Nederlandse Grijpskerk (Groningen) heeft het nummer opgestart omdat hij vindt dat mensen altijd en overal tegenover God hun hart moeten kunnen luchten. Dat meldt katholieknederland.nl, de officiële internetsite van de Nederlandse bisschoppen.

Wie het nummer belt, krijgt een voicemailbericht te horen: 'U spreekt met God. Op dit moment ben ik niet aanwezig. Spreek gerust een boodschap in of bel later terug en wie weet wordt u dan verhoord.'

Van der Dong hoopt dat mensen een boodschap inspreken. 'Daarmee zetten mensen hun gedachten op een rijtje en in feite is dat een vorm van bidden', aldus de kunstenaar tegenover de NOS.

zondag 1 maart 2009

Mp3 lezing "Veroordeling & vrijheid" online

De eerste geluidsfile van de lezing van gisteren (28 februari), door Jos Vanlede in CC De Steiger in Menen staat online.
Het thema "Veroordeling en vrijheid" kadert in de reeks "Leven voor Gods aangezicht", deze keer komt 2Kor3 aan bod.

Dit is hoe je de mp3 terugvindt ...

Surf naar www.dropboks.com
Log in als janleplae(apenstaartje)hotmail.com (Let op: "apenstaartje" vervangen door het @-teken) en gebruik als paswoord: mvgebed

Je krijgt vervolgens een nieuw venster met een aantal mapjes. De geluidsfile van deze lezing (een WAV-file) vind je onder een herkenbare naam terug: "2009 Leven voor Gods aangezicht".
Dubbelklikken op het bewuste mapje, vervolgens krijg je een nieuw mapje met als naam "lezing Jos Vanlede". Nogmaals dubbelklikken en je komt op de WAV-file.
Die kun je downloaden door er met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor "download". Niet voor "rename" of "delete"!
In het nieuwe venster dat normaal gezien nu op je computer opent, kies je "opslaan" en bepaal je waar je de bewuste file op je computer bewaart.

Bij problemen: mail me via bovenstaand adres.