woensdag 29 september 2010

Vind je de harde uitspraken wel hard?

"De harde uitspraken van onze Heer zijn slechts heilzaam voor hen die ze hard vinden."


C.S. Lewis zei het zo: “The hard sayings of our Lord are wholesome to those only who find them hard.”


('Dangers of National Repentance', in 'God in the Dock' - Grand Rapids, 1970, pag. 191)

Gehoorzaamheid die ons niets kost kan wel eens eerder natuurlijk en vlot zijn, dan christelijk. Uiteindelijk 'gehoorzaamt' de eigengerechtigheid - en ze vraagt zich ongeduldig af wat er toch scheelt met alle anderen.

Bron: Ray Ortlund

Geen ophef nodig, daden spreken voor zich

"8 Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeeërs te beschuldigen. 9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 10 U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden, 11 en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. 12 Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’" (Daniël 3:8-12)


"Vers 9-12 van Daniël 3 verhaalt de beschuldiging die door een aantal Chaldeeën wordt geuit. De vorm zelf van hoofdstuk 3 verhoogt nog het drama omdat tot dan nog helemaal geen melding was gemaakt van Sadrach, Mesach en Abednego.

Het koninlijke bevel was gegeven (vers 4), de muziek was begonnen (vers 7), het volk had gebogen. Natuurlijk vragen we ons dan af hoe de kinderen van God gereageerd hadden.

De stijl van verhalen onderstreept een principe dat ook duidelijk was in Daniël 1: zij die geloven heb geen psychologische nood om veel ophef te maken rond hun heldendaden. Ze moeten niet altijd de aandacht vestigen op het feit dat ze anders zijn dan de anderen. Ze handelen eenvoudigweg volgens het Woord van de Heer en laten hun daden spreken zonder veel onnodig theater."

(uit: "Daniel" in de reeks "The Preacher's Commentary", Vol. 21 door Sinclair Ferguson, pag. 67-68)

maandag 27 september 2010

Dixit Piper

Een pak goeie quotes van John Piper ... Lekker met beide voetjes op aarde of hoofd in de wolken.
Allemaal hier gevonden. Onderaan het oorspronkelijke bericht vind je nog links naar andere citaten van Piper. Ze komen allemaal uit preken, zijn uit de context gerukt en staan ook niet op de uitgetikte teksten die in de Resource Library van Desiring God zijn terug te vinden.And it says, at the end of verse 9: ‘Now that was the Sabbath’ and you say, ‘Oh, no . . . . . Jesus! . . . Monday, Tuesday, Wednesday . . .

. . . But that’s another sermon. And it’s really good, really precious. I haven’t written it yet …

There’s no other way for the great commission to be done than for a group of people to learn a new language, cross cultures, incarnate the gospel, plant the church. There’s no other way. It won’t be done with twitter.

We owe our lives to the death of Stephen. . . But you don’t have to wait for that to happen. So I’m suggesting that you not wait. He will do that. He’ll take somebody out. He might take me out. Tonight. That’d be cool. “Whoa! We better go!”

I don’t know what kind of sentimental ideas you have about Jesus. Just read your Bibles and they’ll go away.

Asking for a miracle is dangerous because you might become a charismatic, . . . or worse.

So he’s talking to a person who knows everything you’re going to say before you say it. What would a conversation like that be like? “Why am I talking?”

Pride never falls out of a chair in laughter.

That was easy. Hard easy. Talking to anybody about Jesus is not easy but there’s hard-easy and hard–hard . . . easy . . . hard.

Don’t think that Jesus is into crowds. Jesus is into individuals. Big time. Like you.

No one laughed harder at my dad’s jokes then my dad did.

So when I saw this announcement I parked way up in lot. I’m trying to set a good example. We don’t have any “Pastor’s Lot” at our church.

Some of you are pathological with this and you need help. Others of you are more normally bad.

I got all of those facts from this book. I’m not a genius. I just copied things.

We aren’t going to play any music and no one is going to close their eyes. We’re just going to make this as hard as possible.

One of the reasons that God made bread – really good bread, not bread that’s ninety percent air – German bread – is to give you a faint taste of heaven.

At this point I realized that I didn’t get to the verse after which I had named this sermon, so that’s the name of next week’s sermon.

So we’ve got problems with this verse : Quit your jobs and earn your salvation.

If you’re listening to ideas that aren’t this book you’re hearing the wrong stuff. Sects happen that way . . . That’s S. E. C. T. S.

“And yet one of you is a devil” This is not encouraging to the disciples. . . . they don’t know who it is. I mean, picture me at a staff meeting . . . “

That’s one way to read the scripture: Problems, problems, problems and then you die.

God can’t be boring. The world is boring! Avatar is boring! . . . That’s not in the manuscript. It must be of God. You decide.

So I’m not going to talk about any of that. I just did, but no more.

You kids ask, “How’d I get here?” “God made you.” “How?” Whoa. Challenges! Join the club.

It doesn’t save a kid to teach him the golden rule, but you teach him the golden rule.

There’s a lot of bad theology in the Bible and the Bible makes it known. . . and there’s a lot of it in Job. Twenty-nine chapters of bad theology.

There are no easy times for parenting. If you think it’s easy, you’re dreaming, or:
Wait a few days.

Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obediah, Jonah, Micah . . . just struggle around until you find it. The minor prophets are the hardest books to find in the bible. Even for me after 64 years.

‘Don’t you know you will judge angels?’ I look at you. You don’t look like it. You will.

7 examples of God loving us for his own glory. Some of you are not used to this so get used to this. You might levitate.

So if you sound liberalish one weekend and conservativish the next, so be it.

Now, these are going to be a little bit longer. This is going to go up on the web Monday afternoon, so you can just relax, you don’t need to write this stuff down. If it sounds like it’s going to be helpful, just go get it . . . Don’t panic.
We are, by the way, going to get to the text. Unlike last week.

I don’t know about you, but I was really helped by my sermon last week.

I hope that you twenty-somethings attempt more than most twenty-somethings attempt dinking around with their iPad.

I’ve never told a joke from the pulpit for 30 years.

zaterdag 25 september 2010

Dood: de weg naar het leven

"De gemeente van Christus werd van in het begin zo gevormd dat dood de weg is naar het leven en het kruis het pad naar overwinning"


(J. Calvijn, gelezen bij Sinclair Ferguson in 'Daniel - The Preacher's Commentary', pag 62)

vrijdag 24 september 2010

Piper: 'Verander je gebedsleven vandaag nog'

"Het kan zijn dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb, maar een van de belangrijkste redenen waarom het gebedsleven bij veel kinderen van God niet echt functioneert, is volgens mij niet dat ze het niet willen, maar dat ze het niet plannen.

Als je vier weken op vakantie wilt, dan sta je niet op een zomermorgen op met de woorden: 'Hé, vandaag gaan we!' Je hebt niets klaargezet. Je weet niet waar je naartoe wilt. Er is niets gepland.

Maar zo gaan veel mensen wel om met het gebed. Dag in dag uit staan we op en realiseren we ons dat we geregeld de tijd moeten nemen om te bidden, maar we zetten nooit iets klaar. We weten niet waar we naartoe willen. We hebben niets gepland. Geen tijd. Geen plaats. Geen procedure.

En we weten allemaal heel goed dat het tegenovergestelde van plannen niet leidt tot een spontane stroom van heerlijke gebedservaringen. Het tegenovergestelde van plannen is sleur. Als je geen plannen maakt voor een vakantie, dan blijf je thuis voor de tv hangen.

De natuurlijke spontane stroom van het geestelijke leven trekt zich terug en het wordt lusteloos laagwater. Er moet een wedloop gelopen worden en er moet een strijd uitgevochten worden. Als je vernieuwing in je gebedsleven wilt brengen, moet je met jezelf afspreken om ermee aan de slag te gaan.

Daarom geef ik een eenvoudige aansporing: laten we vandaag nog de tijd nemen om onze prioriteiten te heroverwegen en om te kijken hoe het bidden daarbinnen past. Besluit om de dingen anders aan te pakken. Ga weer met God in zee. Stel een tijdstip vast. Kies een vaste plek. Kies een gedeelte uit de Schrift om de weg te vinden. Laat je niet intimideren door de drukte van alledag. We hebben allemaal bijscholing nodig. Verander je gebedsleven vandaag nog - met het oog op Gods heerlijkheid en onze eigen volkomen blijdschap."


(John Piper in 'Verlangen naar God', uitg. De Banier, pag. 172)

zondag 19 september 2010

Het pensioen is de moderne hemel

“Hoeveel mensen richten hun blik op een ‘sabbatavond’ van het leven – rusten, spelen, reizen, enz. – in de wereld het vervangmiddel voor de hemel, aangezien de wereld niet gelooft dat er een hemel zal zijn over het graf heen.

De gedachte bij onze tijdgenoten is dat we onszelf moeten belonen in dit leven voor de lange jaren van ons werk. Eeuwige rust en vreugde na de dood is een irrelevante overweging.
Wanneer je niet gelooft in een hemel die op komst is en je vindt geen rust in de heerlijkheid van Christus nu, dan zul je het soort pensionering zoeken dat de wereld zoekt.

Maar wat een vreemde beloning voor een christen om zijn blik op te vestigen!
Twintig jaren van ontspanning (!) terwijl je leeft temidden de Laatste Dagen met oneindige gevolgen voor miljoenen mensen die Christus nodig hebben. Wat een tragische manier om je laatste kilometer af te leggen voor je in de tegenwoordigheid van de Koning komt, die zijn laatste kilometer zo anders heeft afgelegd!”

(John Piper, in een toespraak: Getting old for the glory of God)

zaterdag 18 september 2010

Vandaag Grote Verzoendag

Op DesiringGod.org lees je er meer over: vandaag is het op de Joodse kalender Yom Kippur, grote verzoendag.

Deze dag was een voorafschaduwing van het werk van Christus: het is volbracht.

Bij Justin Taylor nog wat bijkomende info en ook een filmpje.

Alles wordt anders

"Er komt een dag dat bankbriefjes zo onbruikbaar zullen zijn als vodden, en goud zal zo waardeloos zijn als het stof van de aarde. Een dag komt dat duizenden niets meer zullen geven voor de dingen waar ze eens voor leefden, en niets zo hard zullen verlangen als de dingen die ze eens verachtten.

De villa's en paleizen zullen vergeten zijn in het verlangen naar 'een huis dat niet met handen werd gemaakt'. De gunst van de rijken en groten zal niet meer herinnerd worden bij het verlangen naar de gunst van de Koning der koningen.

Zijde, satijn, fluweel en kant zullen uit het zicht verdwijnen in de diepe verzuchting naar het kleed van Christus gerechtigheid.

Alles zal wijzigen, alles zal veranderen op de grote dag van de terugkeer van de Heer."


Vrij vertaald van J.C. Ryle (Practical Religion, pag. 40), gelezen bij Tullian Tchividjian.

donderdag 16 september 2010

Getallen in het boek 'de Openbaring'

Het volgende is een lijstje van Darrell W. Johnson in 'Discipleship on the Edge', pag. 390. Het geeft zijn verklaring voor de getallen die vermeld worden in het Bijbelboek Openbaring.

2: het symbool voor getuige - 11:3, zie Deut. 19:15 enz.

3: het symbool voor volkomenheid - 1:4-5; 16:19 enz.

4: het symbool voor natuurlijke volkomenheid, het universele (4 winden, 4 uithoeken van de aarde) - 4:6; 7:1,4 enz.

7: het symbool voor volkomenheid, perfectie (7 kleuren van de regenboog, 7 dagen van de schepping) - 1:4, 12; 4:5; 5:1,6; 12:3 enz.

10: het symbool voor volkomenheid als volheid (10 tenen, 10 vingers, 10 geboden) - 2:10; 17:12 enz.

12: het symbool voor volkomenheid zoals in 'eenheid in de diversiteit' (12 stammen, 12 apostelen, enz.) - 21:12 enz.

24: het symbool voor de kerk (12 + 12, stammen + apostelen)

666: het symbool voor minder dan volkomenheid (drie keer minder!) - 13:18

1.260 dagen: Dit is het equivalent van 42 maanden = 3,5 jaar - 11:3,11; 12:14 enz.

1.000: het symbool voor grootheid, reusachtigheid = 10x10x10 - 20:1-6

144.000: het symbool voor ontelbaarheid = 12x12 x 10x10x10 - 7:4,9; 14:1

maandag 13 september 2010

Christus in contrast met het beest

In Openbaring 19 ziet Johannes vanaf vers 11 een ander gezicht. Deze keer van wanneer Christus verschijnt als de goddelijke strijder bij uitstek die oorlog voert tegen al de vijanden Gods die misleid werden door het beest en de valse profeet.

Dit specifieke gezicht is bedoeld om ons een heel duidelijk contrast te tonen tussen het best uit Opb. 13, die zijn kracht ontvangt van de draak, en het Lam.

Merk op dat het beest voorgesteld wordt als het beeld van satan,
terwijl Christus het ikon (beeld) is van God (vgl. Kolosse 1:15).

Het beest heeft 10 kronen, wat aanduidt dat zijn koninkrijk gelimiteerd is,
terwijl Christus vele kronen draagt (Opb. 19:12).

Het beest heeft godslasterlijke namen op zich geschreven staan,
terwijl Christus waardige namen draagt.

De draak geeft het beest zijn kracht,
terwijl Christus' kracht en gezag die zijn van Zijn Vader.

Het beest poogt Christus te imiteren door een fatale wonde waarvan het schijnbaar is genezen. Het beest streeft naar de aanbidding van de wereldbewoners.
Maar Jezus Christus is opgewekt uit de doden en op een dag zal de hele wereld Hem belijden als Koning der koningen en Heer der heren.

En dan het contrast dat het sterkst naar voren komt in de tekst uit Opb. 19:11-21:
het beest voerde oorlog tegen de heiligen,
nu voert Christus oorlog tegen het beest.


Gebaseerd op en vrij vertaald uit een toespraak van Kim Riddlebarger over Opb. 19:11-21

zaterdag 11 september 2010

Gewoon ik en mijn BijbelJustin Taylor blogt dat de gedachte van "Gewoon ik en mijn Bijbel" (lees erachter "en meer heb ik niet nodig") een onbijbelse gedachte is. Een paar quotes illustreren zijn punt. Hieronder heb ik ze vrij vertaald. In de originele post kun je ook doorklikken naar het bronmateriaal.
“Het lijkt vreemd dat sommige mensen die zo veel spreken over wat de Heilige Geest aan henzelf openbaart, zo klein zouden denken over wat hij aan andereen heeft geopenbaard.”
—Charles Haddon Spurgeon, Commenting and Commentaries (London: Passmore & Alabaster, 1876), 1.


“Traditie is de vrucht van het onderwijs door de Heilige Geest doorheen de eeuwen, waarin Gods volk heeft gezocht om de Schrift te verstaan. Dit is niet onfeilbaar, maar het kan ook niet zomaar genegeerd worden. En we verarmen onszelf als we het naast ons neerleggen.”
—J.I. Packer, “Upholding the Unity of Scripture Today,” JETS 25 (1982): 414


“De beste manier om een waarheidsgetrouwe verklaring van de Schrift te bewaren, zo beklemtoonden de hervormers, was om niet op een naïeve manier de onfeilbaarheid van de traditie te omarmen, of de onfeilbaarheid van het individu, maar om de gemeenschappelijke verklaring van de Schrift te erkennen.
De beste manier om trouw te blijven aan de tekst is om die samen te lezen, niet alleen met de kerken in onze tijd en plaats, maar met de bredere ‘gemeenschap van heiligen’ door de eeuwen heen.”
—Michael Horton, “What Still Keeps Us Apart?”

“Er is een ruw terrain af te leggen voor hen die constitutioneel niet in staat zijn om terug te grijpen naar de paden die uitgezet werden door wijze en geestvervulde cartografen van over de eeuwen heen.”
—Larry Woiwode, Acts (New York: HarperCollins, 1993).

donderdag 9 september 2010

Een van onze grootste blinde vlekken

"Een van de grootste evangelische blinde vlekken is het niet zien van het centrale belang van de kerk. We zijn geneigd om individuele redding te verkondigen, zonder verder te gaan tot de geredde gemeenschap.

We beklemtonen dat Christus stierf voor ons 'om ons te redden van al onze zonde', eerder dan om 'voor zichzelf een eigen volk te reinigen'.

We zien onszelf meer als 'christenen' dan als 'gemeenteleden', en onze boodschap is meer goed nieuws van een nieuw leven dan van een nieuwe gemeenschap.

Niemand kan met een geprivatiseerd evangelie uitkomen na een zorgvuldig lezen van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Want Efeze is het evangelie van de kerk.

Het schetst Gods eeuwige doel om door Christus heen een nieuwe gemeenschap te scheppen die schittert tegen de sombere achtergrond van de oude wereld.

Want Gods nieuwe gemeenschap wordt gekenmerkt ...
... door leven in plaats van dood,
... door eenheid en verzoening in plaats van verdeeldheid en vervreemding,
... door de gezonde standaard van gerechtigheid in plaats van de verdorvenheid van de boosheid,
... door liefde en vrede in plaats van haat en vijandschap, en
... door onophoudelijke strijd met het kwaad in plaats van een slap compromis ermee.


(John Stott, The Message of Ephesians, pag. 9-10, gelezen bij Zach Nielsen. Eigen indeling.)

woensdag 8 september 2010

Profiteer mee van de verhuis van Uitgeverij Novapres

Omdat Uitgeverij Novapres verhuist, ruimen ze een mooi pakket boeken op tegen de dumpprijs van 2,50 euro. Daarbij boeken van Peter Kreeft, Sam Storms, James Sire, Ajith Fernando e.a.

Let wel: bij bestellingen tot € 25,00 wordt binnen Nederland € 2,30 berekend en daarbuiten € 4,00 voor administratie- en verzendkosten. Boven de 25 euro worden geen kosten aangerekend (franco verzonden).

Je moet al bijna het volledige pakket bestellen om de som van 25 euro te bereiken, maar zelfs bij een kleine bestelling lijk je me nog steeds een koopje te doen.

Het lijstje met boeken staat HIER, je kunt er ook meteen online bestellen.

dinsdag 7 september 2010

Liefde nader bekeken

GOD EN LIEFDE

God is liefde.

Liefde is een geschenk van God.


WAT LIEFDE IS

Liefde is geduldig.

Liefde is vriendelijk.


WAT LIEFDE NIET IS

Liefde is niet hoogmoedig.

Liefde is niet ruw.

Liefde is niet prikkelbaar.

Liefde is niet lichtgeraakt.


WAT LIEFDE NIET DOET

Liefde is niet jaloers.

Liefde praalt niet.

Liefde dringt zijn eigen manier niet op.

Liefde verheugt zich niet met het kwade.


WAT LIEFDE DOET

Liefde verheugt zich in de waarheid.

Liefde verdraagt alles.

Liefde gelooft alles.

Liefde hoopt alles.

Liefde verduurt alles.

Liefde blijft voor altijd.

Liefde vervult de wet.

(gebaseerd op 1 Joh. 4:7-8; 1 Kor. 13:4-8; Rom. 13:10 - vrij vertaald van Justin Taylor)


zaterdag 4 september 2010

„China geeft meer ruimte aan kerk”


China lijkt steeds meer het belang van kerken in te zien en ruimte te geven aan christenen. Ook is er tussen de door de overheid erkende Drie-Zelfkerk en de niet-geregistreerde kerken vaker sprake van toenadering en samenwerking.

Dat staat te lezen in de gisteren verschenen China Verklaring, opgesteld door het China Forum van de Nederlandse Zendingsraad (NZR) en de Evangelische Zendingsalliantie (EZA). Bij het China Forum zijn zo’n tien organisaties betrokken die in China werkzaam zijn.

De verklaring is bedoeld om het Chinabeleid van de verschillende organisaties beter op elkaar af te stemmen, zegt drs. W. van Laar, directeur van de NZR, desgevraagd. „Doel van de verklaring is om oude beelden van China niet klakkeloos over te nemen en in berichtgeving recht te doen aan de complexe situatie in China. Ook willen we recht doen aan de verschillende werkwijzen en benaderingen van de organisaties die bij het China Forum zijn aangesloten”, aldus Van Laar.

De christelijke kerk van China wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit, zo constateert het China Forum. „De politieke en maatschappelijke context waarin zij opereert, kan van plaats tot plaats en van moment tot moment verschillen: van zeer grote vrijheid en mogelijkheden tot ontplooiing van kerkelijk leven, tot ernstige beperkingen van godsdienstvrijheid, discriminatie, arrestaties en gevangenisstraf.”

De zendingsorganisaties „verheugen” zich over de groei van de Chinese kerken en in de „toenemende ruimte die zij krijgen of nemen om in grote vrijmoedigheid hun geestelijke en maatschappelijke rol te spelen.” Wel hebben zij hun vragen bij de „diepgang en duurzaamheid” van deze groei.

Het China Forum ziet „hoopvolle toenaderingen en zelfs vormen van samenwerking” tussen de door de overheid erkende Drie-Zelfkerk en de niet-geregistreerde huiskerken. Ook zou een groeiend aantal christelijke kerken in China zich geleidelijk meer openstellen voor inhoudelijke relaties met buitenlandse christelijke kerken. „Het is onze intentie om uitgaande van gelijkwaardigheid in relaties te onderzoeken op welke terreinen en op welke wijze christenen in China en Nederland elkaar van dienst kunnen zijn.”

De zendingsorganisaties spreken uit dat zij ernaar streven elkaar zo veel mogelijk aan te vullen en overlap of „concurrentie” zo veel mogelijk te vermijden. In hun berichtgeving willen zij een „evenwichtig beeld” schetsen van de christelijke kerk van China en de politieke en maatschappelijke context waarin zij opereert – „in de overtuiging dat dit een gezamen­lijk belang is.”


Bron

Vaak met afschuw vervuld, maar nooit verrast

"Het is verrassend dat na de bloedige eeuw die we net meemaakten, zoveel mensen denken dat als we eenvoudigweg met elkaar rond de tafel gaan zitten om te praten, we alles zullen kunnen oplossen. Die houding is verbazingwekkend naïef.

Christenen zouden nooit ofte nimmer verrast mogen worden door het kwade. Hoewel we altijd met afschuw vervuld moeten zijn van het kwade, zouden we er nooit door verrast mogen zijn. (...)

Wees niet verbaasd door het kwade. Koester weinig illusies over de wereld. Er zijn veel keren dat we met afschuw vervuld moeten zijn - maar verrast, nooit."


D.A. Carson in zijn boekje 'From the Resurrection to His Return', pag. 36 - n.a.v. 2Tim3:13 - "Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden."

De antithese van God liefhebben

"De tegenstelling van God liefhebben is erger dan God niet liefhebben: het is iets boven alles liefhebben, het vaakst nog onszelf of dingen die we begeren.

We worden afgodendienaars: we hebben God niet boven alles lief.

Wanneer we ons wentelen in zelfliefde, is het makkelijk om hoogmoedig en arrogant te worden."


(D.A. Carson in 'From the Resurrection to His Return', pag. 13. Het boekje over 2Tim. 3 en 4 is gratis te downloaden als pdf. Zie mijn post van gisteren.)

vrijdag 3 september 2010

Lord Jesus, Comfort MeLord Jesus, Comfort Me (A Communion Hymn)

You have canceled my transgression,
Jesus, by Your precious blood
May I find therein salvation,
happiness, and peace with God
And since You for sinner's suffering
On the cross was made an offering
From all sin deliver me,
That I wholly Yours may be

All the pain You have endured
All Your wounds, Your crown of thorn
Hands and feet with nails through bored
The reproach which You have borne
Your back, ploughed with deep furrows
Cross and grave and all Your sorrows
Your blood-sweat and agony
Oh Lord Jesus, comfort me

Your back, ploughed with deep furrows
Cross and grave and all Your sorrows
Your blood-sweat and agony
Oh Lord Jesus, comfort mecreditsfrom Watch The Rising Day (Standard Edition), released 17 August 2010
Written by Matthew S. Smith
©2010 Detuned Radio Music
Based in part on a German hymn text by Johann Rist
All rights reservedBron voor de video: Tim Challies

Bron voor de tekst: Matthew Smith

Carson over Psalmen: mp3's

In augustus was Don Carson op bezoek in Australië. In Ridley College in Melbourne gaf hij 5 toespraken over Psalmen.

Psalm 1, 2, 40, 48 en 110 kwamen aan bod.

De mp3's ervan vind je HIER.

Gratis pdf's boeken van D.A. Carson

D.A. Carson gaf een aantal toespraken over 2 Timotheüs 3 en 4. Ze werden licht geredigeerd en gebundeld in een nieuw boekje (2010) van 47 pagina's in behoorlijk grote druk: "From the Resurrection to His Return: Living Faithfully in the Last Days".

Je vindt de gratis pdf HIER.

Heb je de smaak van Carsons boeken te pakken?
Vind dan HIER nog 7 andere van zijn boeken in pdf-formaat.
Dit zijn de titels:

•Letters Along the Way: A Novel of the Christian Life (Crossway, 1993)

•Holy Sonnets of the Twentieth Century (Baker, 1994)

•For the Love of God: A Daily Companion for Discovering the Riches of God’s Word, Vol. 1. (Crossway, 1998)

•For the Love of God: A Daily Companion for Discovering the Riches of God’s Word, Vol. 2. (Crossway, 1999)

•The Difficult Doctrine of the Love of God (Crossway, 2000)

•Love in Hard Places (Crossway, 2002)

•Memoirs of an Ordinary Pastor: The Life and Reflections of Tom Carson (Crossway, 2008)

donderdag 2 september 2010

Te beginnen bij Mozes

Heel lang geleden tipte ik eens de site "Beginning with Moses", geworteld in Bijbelse Theologie. De site doofde wat uit, maar op de eerste schooldag beleefde hij een herstart.

Lijkt zeker een bezoekje waard, want er is heel wat leesmateriaal te vinden - één adres: Beginning with Moses.

9Marks tijdschrift over de hel

Justin Taylor linkt op zijn blog naar de nieuwste uitgave van 9Marks Journal.
Dit nummer van het tijdschrift gaat volledig over het anders weinig belichte onderwerp van de hel.

Lees HIER bij Taylor de inhoudstafel en klik meteen door naar de artikels, of bekijk het tijdschrift HIER in pdf-formaat.