donderdag 31 januari 2008

Steeds meer buitenlandse christenen moeten weg uit Jordanië

"Jordanië wijst steeds meer christenen het land uit" kopte het Reformatorisch Dagblad gisteren. Het blijkt dat Jordanië de druk op buitenlandse christenen om het land te verlaten verhoogt. Een fors aantal christenen die al lange tijd in het koninkrijk woonden, moesten de afgelopen dertien maanden het land uit.


"Plaatselijke kerken zien het beleid als een aanval op hun wettig bestaan. Ze vrezen dat de traditionele godsdienstige tolerantie in het land zal verdwijnen.

De autoriteiten hebben vorig jaar ten minste 27 buitenlandse christelijke gezinnen en individuen een verblijfsvergunning geweigerd. Een aantal van hen werkte met plaatselijke kerken samen of studeerden aan een christelijk seminarie, zo heeft Compass bevestigd.

Op één geval na hebben de autoriteiten geweigerd een verklaring voor hun besluiten te geven. Maar verscheidene mensen die werden uitgewezen, verklaarden tegenover Compass dat zij door de inlichtingendienst waren ondervraagd op het punt van evangeliseren onder moslims.

„Zij zeiden dat ik een bedreiging was voor de veiligheid in Jordanië en dat ik de samenleving destabiliseer”, zegt Hannu Lahtinen, een Finse predikant die vorige maand het land verliet.

Hoewel niet illegaal, druist „publiek proselitisme” (bekeringsijver) van christenen onder moslims in tegen het regeringsbeleid, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten in zijn jaarlijks rapport over de godsdienstige vrijheid in Jordanië.

Een Jordaanse woordvoerder zegt Compass echter dat de regering alleen buitenlanders het land uitwijst die de wet overtreden hebben of oneerlijk zijn geweest in hun verzoek om een verblijfsvergunning. Er zijn incidenten geweest waarbij afzonderlijke personen de wettige regels voor hun verblijf in het land hebben overtreden of godsdienstige en publieke gevoeligheden ernstig hebben geschonden, zegt een ambtenaar, die verzoekt zijn naam niet te noemen.

Volgens voorgangers van vijf officiële evangelische gemeenten in Jordanië, die door de regering gezien worden als ”genootschappen”, hebben de autoriteiten lange tijd een grote vrijheid aan godsdienstige minderheden toegekend. Plaatselijke kerkleiders vrezen nu dat deze tolerantie onder druk komt te staan door het beleid tegen buitenlandse christenen."

Evolutieleer mag wat kostenGisteren berichtte De Morgen: "Gentse prof krijgt 200.000 euro om evolutieleer te redden". Het artikel blijkt op de site van de krant voer voor flink wat discussie: vandaag zijn er al 103 reacties (en niet allemaal van even hoog niveau - aan de verschillende zijden van het meningenspectrum). Dit is het volledige bericht:

De UGent geeft filosoof Johan Braeckman een budget van 200.000 euro om de evolutieleer in Vlaanderen te verdedigen. De professor moet de Vlamingen behoeden voor het creationisme en intelligent design.

Bijna een jaar geleden werd "The Atlas of Creation" door de creationistische lobby rondgestuurd naar Vlaamse universiteiten en scholen. Eind 2007 waarschuwden professoren van onder meer de VUB en de ULB tegen "de opmars van intelligent design" en eerder al toonde een studie, gepubliceerd in Science, aan dat ongeveer één op de vijf Vlamingen weinig of geen geloof hecht aan Darwins bevindingen.

"Aan Newton of Einstein twijfelt niemand," zegt Braeckman, "maar over de evolutietheorie, die nochtans een van de sterkste wetenschappelijke theorieën is die er bestaan, heerst wél onzekerheid."

Professor Braeckman weet al hoe hij zijn 200.000 euro zal besteden. "In eerste instantie willen we de problematiek in kaart brengen," zegt hij, "maar we willen ook met allerlei activiteiten een zo groot mogelijk publiek bereiken. Ik denk dan onder meer aan een website en lezingen." (belga/dm - op de foto de prof in kwestie)

woensdag 30 januari 2008

Spurgeon spreekt vandaag

"Zo zeker het is dat God zijn kinderen in de vuuroven brengt, zo zeker is het dat Hij in die vuuroven ook bij hen zal zijn."

"Onze bezorgdheid bevrijdt morgen niet van zijn zorg, maar berooft alleen vandaag van zijn kracht."

"Vraagt iemand me om een samenvatting van het Christelijk geloof, dan zou ik zeggen dat die bestaat uit één woord - Gebed. Leef en sterf zonder gebed, en je zult lang genoeg bidden wanneer je in de hel belandt."

Dagboek voor tienerjongens

Er was al het dagboek voor jonge tienermeiden (zie een eerdere post), nu verschijnt er bij de Internationale Bijbelbond ook een "mannelijke variant".

295 pagina's worden de jouwe - of die van je zoon - voor 13,50 euro.
De doelgroep bestaat uit jongens van 10-13 jaar.

maandag 28 januari 2008

Opwekking 666


Via deze link vind je inlegvel, muziekblad, MP3-bestand en videoclip van Opwekking 666, een flinke knipoog naar het onbestaande nummer in de zangbundel Opwekking.

Job Thomas schreef de muziek en geeft op zijn eigen blog (die een piek kent door de lichte deining rond het nummer) een woordje uitleg.

Tekstschrijver Jake Brussaard zegt over de clip: “Als kind zongen we van Opwekking 1 tot ergens in de 360. Toen ik door kreeg dat de bundel steeds aangevuld werd met nieuwe liedjes, realiseerde ik me dat op een dag Opwekking 666 zou verschijnen. Sindsdien heb ik er elke dag naar uitgekeken. Toen het bijna zover was, en Stichting Opwekking met de mededeling kwam dat nummer 666 wegens gevoeligheid in het land zou worden overgeslagen, kwam dit aan als een harde klap. Toch kon ik de energie verzamelen om glimlachend dit liefdeslied te schrijven.”

zondag 27 januari 2008

De geloofsverdediging verdedigd"Apologetiek (= geloofsverdediging, JL) verdedigt uiteindelijk zichzelf.
Wie argumenteert tegen apologetiek zal uiteindelijk argumenten gebruiken om het gebruik van argumenten te kunnen verwerpen.
Wie zegt dat apologetiek een kwestie van trots is zal uiteindelijk trots zijn eigen verschraling verdedigen.
Wie zegt dat bekering puur een zaak van het hart is en niet van het intellect, zal uiteindelijk intellectuele argumenten gebruiken om anderen van zijn standpunt te overtuigen."

"(...) ik heb weinig twijfel dat het allergrootste obstakel voor de impact van het evangelie niet bestaat uit zijn onvermogen om in antwoorden te voorzien, maar in ons falen om het uit te leven."

"(...) Malcolm Muggeridge zei ooit dat alle nieuwe nieuws oud nieuws is dat gebeurt met nieuwe mensen. Hij had gelijk; zoals Salomo zei, 'Er is niets nieuws onder de zon' (Prediker 1:9). Alles wat vroeger zo vaak gebeurde, gebeurt opnieuw. Maar als we dit vers citeren, vergeten we iets zeer belangrijks. De mensen met wie het gebeurt zijn nieuw, en de antwoorden, hoe oud ook, moeten nooit afgezaagd klinken."


Ravi Zacharias in het inleidende hoofdstuk van zijn nieuwe boek "Beyond Opinion: Living the Faith We Defend ".

Tandeloze God laat geen plaats voor woede

"We maken God te lievig. Hij kan woedend zijn!" bericht het Nederlands Dagblad over de studiedag "God is Boos".

Een paar fragmenten:


Preken zijn te lief geworden. God is niet alleen liefde, Hij is ook boos, vindt de protestantse predikantenbeweging Op Goed Gerucht.
Predikanten maken zich regelmatig schuldig aan de prediking van de tandeloze God. De uitdrukking 'God is liefde' kennen de dominees wel en zelfs de 'glijdende schaal' God is lief, is hun niet vreemd, constateert ds. Kim Magnée bij de opening van de studiedag God is Boos. ,,Is het nog altijd het collectieve trauma van de oordeelsprediking, waar ook onze calvinistische veelschrijvers onder zuchtten? Of is het de vervrouwelijking van het ambt en de gemeente, waardoor een kerk is ontstaan waarin alleen de banken nog hard zijn?''

Hoe dan ook, van die eenzijdigheid moet de preek af, vindt de stuurgroep van predikantenbeweging Op Goed Gerucht(...).

,,Het is werkelijk van belang de angel weer terug te krijgen in onze boodschap. Omdat er zaken te over zijn in onze levens en in onze wereld waarover het oordeel van God klinkt. Omdat, hoe heikel ook, het profetisch spreken niet mag ontbreken in de kerk. Omdat we als volwassen mensen niet alleen geaaid willen worden, maar ook geprikkeld. En natuurlijk ook, omdat we leven van het vertrouwen dat in het oordeel ook de genade verborgen ligt en in de boosheid de weg van bevrijding'', aldus Magnée, die in Gouda werkt voor een gemeente van remonstranten, doopsgezinden en vrijzinnig-protestanten.

Socioloog en schrijver Herman Vuijsje sluit zich daarbij aan. Het christendom brengt volgens hem de combinatie van ,,vertroosting, verontwaardiging en vermaning''. Tegenwoordig is het complete pakket echter niet meer vanzelfsprekend. ,,We vullen ons karretje bij voorkeur met lekkere hapjes. De zure of bittere spulletjes die je vroeger kreeg bijgeleverd, laten we op de schappen staan. En de leveranciers zijn geneigd zich bij die vraag aan te passen.''

Pelgrimstocht
Vuijsje ontdekte dat bijna twintig jaar geleden, toen hij een omgekeerde pelgrimstocht maakte van Santiago de Compostela naar Amsterdam - dat leek hem als atheïst gepaster. Elke zondag ging hij naar de mis. In Spanje noemde een veroordeelde de pastoor de zonden nog heel concreet. Hoe noorderlijker hij in Europa kwam, hoe ,,blijer en slijmeriger'' de boodschap werd. ,,In Nederland was het een en al lievigheid en heilsbelofte wat ik 's zondags tegenkwam. De God van Nederland is lief en tandeloos geworden.''

(...)

Kerken zijn volgens Vuijsje te veel op de Kerstman gaan lijken: ze bieden vooral leuke dingen voor de mensen. ,,Het is mooi en positief om het goede te verheerlijken, maar ook al gauw vrijblijvend. En als christelijke kerken zich laten verleiden tot vrijblijvendheid, gooien ze hun corebusiness overboord en hun zelfrespect. Op den duur kunnen ze daarmee ook het respect van de mensen verliezen.''
(...)

Het hele artikel lees je hier.

Gebedsweek: toegerust voor morgen, omdat Hij leeft (zondag 27 jan.)


Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matt.28:18-20)

Om ook te lezen:
Matt. 23:1-13


Van wie hangt de toekomst van de wereld af? Van politici, managers of van God? Jezus is aanwezig in deze wereld, en Hem is alle macht gegeven. Dat heeft niet alleen betrekking op de landen en volken van deze wereld, maar ook op ieder persoonlijk.

De landen in Oost-Europa weten waarover ze spreken. Ze hebben ervaring met dictatuur en geloofsvervolging. En ook nu kennen die landen veel armoede, sociale en geestelijke ellende. Het kost meer dan bij ons om openlijk Jezus te belijden. Het vraagt misschien een sterker geloof om niet op de omstandigheden te zien, maar op Hem, die altijd bij ons is.

Het kan aanzien en carrière schaden als we 'alle volken tot Zijn discipelen' willen maken. Laten we duidelijk zijn: zo is het voor de meerderheid van de christen in deze wereld. De onbegrensde vrijheid om te geloven en het geloof te verkondigen: het is eerder uitzondering dan regel. Wat hebben we het goed! Laten we dan onze vrijheid gebruiken, als individu en als gemeente. Hij is bij ons tot aan de voleinding der wereld!


Wij danken ...
- dat God het heden en de toekomst onder controle heeft, globaal maar ook heel persoonlijk,
- dat Jezus ons de zendingsopdracht heeft toevertrouwd, en de volmacht om ze
uit te voeren,

Wij verootmoedigen ons ...
- dat we niet alle kansen benut hebben om het goede nieuws te verkondigen, terwijl
we daar alle vrijheid voor hebben.

Wij bidden ...
- om de kracht van de Heilige Geest voor iedere christen. Dat iedere gelovige bemoedigd wordt en opstaat temidden van veel geestelijke apathie,
- voor de gemeenten, dat ze hun kracht blijven behouden temidden van rijkdom en welvaart,
- voor een nieuwe beleving van het geloof in heel Europa.

zaterdag 26 januari 2008

Iets om in gedachten te houden

"Je kunt zo geïnteresseerd zijn in grote theologische en intellectuele en filosofische problemen, dat je geneigd bent om te vergeten dat je zult sterven."


-Martin Lloyd-Jones (citaat gelezen bij www.desiringgod.org)

Gebedsweek: gezonden om te dienen (zaterdag 26 jan.)

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
(Mattheüs 5:13-16)

Om ook te lezen:
Matt. 9:35-10:1

Wij leven in een dienstenmaatschappij. Het is belangrijk dat we onze diensten aanbieden. Wie Christus kent en Hem liefheeft, is ook een dienstverlener. Dat is de opdracht van Jezus. Een christen kan dienen, omdat Christus hem eerst gediend heeft. Hij heeft zich opgesteld als een dienstknecht, om mensen te helpen naar geest, ziel en lichaam. De grootste dienst die Hij bewezen heeft is het plaatsvervangend sterven voor ieders zonden.

Een christen kan dienen omdat hij als een volgeling van Jezus gezonden is. Hij mag voor Jezus leven en dienen. Dat is geen plicht en geen last, het is een vreugde en een voorrecht. Een christen kan dienen omdat God daarvoor de nodige gaven schenkt. We zijn dus niet op onze eigen kracht aangewezen. Jezus zelf geeft de Heilige Geest, en de gaven van de Geest. Op die manier zijn we in staat God en mensen te dienen.

De grootste dienst die een christen aan God bewijzen kan, is het gebed. Waarom? Omdat gebed een relatie met Hem betekent, liefde, overgave, aanvaarding van Zijn wil in ons leven. Omdat Jezus mij gediend heeft, kan ik anderen dienen.In genegenheid en liefde, door te troosten en te zegenen. We moeten onze naaste leren kennen, te weten komen wat hij nodig heeft en hem helpen.

Wij danken voor ...
- de unieke dienst van Christus aan ons,
- de roeping om in Zijn Naam te gaan, en in Zijn kracht dienstknechten en boodschappers te zijn.
- Zijn Heilige Geest die ons kracht geeft om te getuigen en te dienen.

Wij verootmoedigen ons ...
- voor de zwakte van onze kerken, waar verkondiging en diaconie vaak niet samenvallen.

Wij bidden voor ...
- het optimale gebruik van alle mogelijkheden die we krijgen,
- dagelijkse groei in onze dienstbaarheid,
- mensen met een maatschappelijke of politieke roeping.


Bron: EAV-nieuws, speciaal nummer Gebedsweek

Dankbare terugblik van Jean-Marie

Het Nederlands Dagblad wijdt een stuk aan ex-doelman en huidige tv-figuur Jean-Marie Pfaff. Als een Vlaming in een Nederlandse krant aan bod komt, en dan nog over zijn geloof, dan schenk ik daar toch graag eens aandacht aan. Dit is het hele artikel:

De Vlaamse ex-voetbalkeeper Jean-Marie Pfaff dankt God voor zijn gelukkige leven. God lijkt voor hem iemand op de achtergrond, die het intussen goed met hem voor heeft.
Veel is bekend van de familie Pfaff in het Belgische Brasschaat. Zo gaat dat als je centraal staat in een realitysoap, die bij herhaling uitgezonden wordt via de Vlaamse zender VTM en de Nederlandse zenders RTL4 en RTL7.

Televisiekijkers kunnen zien hoe Carmen Pfaff in de keuken druk doende is voor de hele familie: kinderen, kleinkinderen en niet te vergeten haar vader - Bompa - en echtgenoot Jean-Marie. Te zien is ook hoe de ex-voetbaldoelman Jean-Marie als bekende Belg handtekeningen uitdeelt bij de oprit van zijn villa, of hoe dochter Kelly en haar man Sam ruziën over rommel in de tuin.

De Pfaffs komen in beeld als sterk op elkaar betrokken familieleden. Veel diepzinnige gesprekken zie je ze niet voeren, maar ze lijken zich altijd wel met iets te vermaken. Ze leven in rijkdom, terwijl ze hun eenvoudige afkomst, zoals dat heet, niet vergeten. Jean-Marie groeide op in een woonwagen. Zijn vrouw Carmen komt uit een kermisgezin. Haar vader, die in 2007 overleed, was circusclown en goochelaar.

Dit beeld komt terug in de autobiografie van Jean-Marie Pfaff, verschenen bij uitgeverij House of Knowledge: Overleven . Pfaff refereert in dit boek een paar keer aan zijn geloof.

Zijn ouders en God liggen voor hem niet ver uit elkaar. Hij prijst zich gelukkig als hij terugblikt op zijn leven. ,,Dan dank ik mijn ouders, God, mijn vrouw Carmen ...'' en dan volgt er nog een heel rijtje namen.

Ruim vijftig pagina's verder merkt hij op: ,,Ik was en ben nog altijd zeer gelovig. Vooral na de dood van mijn vader begon ik me steeds meer te richten tot God. Ik kwam tot rust op die manier, ik kon discussies voeren die niemand hoorde en voelde me altijd gesterkt door een aanwezigheid.''

Over zijn tijd als keeper van SK Beveren schrijft Jean-Marie: ,,Ik ging elke week naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Beveren, recht tegenover de Katholieke Kring. Niet omdat iemand me verplichtte maar omdat ik dat zelf wilde. Sinds het heengaan van mijn vader zocht ik een nieuwe vader, iemand die me hielp bij het nemen van een beslissing. Ik bad tot Onze-Lieve-Heer, maar misschien was ik evengoed tegen mijn eigen vader aan het praten. Die was ook altijd bij mij.''

Jean-Marie spreekt in zijn boek wel eens van 'hogere krachten' en 'voetbalgoden' die hem goedgezind zijn. Vaker heeft hij het over 'God' als hogere macht op de achtergrond, die invloed op zijn leven uitoefent. God zorgt in zijn ogen bijvoorbeeld voor een beloning op zijn tijd. De keeper had eens in een bus zijn plaats afgestaan aan een oudere man. ,,Ik ben er zeker van dat God me voor die goede daad beloond heeft, want nauwelijks enkele dagen later werd ik tot beste keeper van het Zilveren Bottertoernooi uitgeroepen.''

vrijdag 25 januari 2008

Gebedsweek: verzorgd in moeilijke tijden (vrijdag 25 jan.)

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
(1Petrus5:7)

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
(1Petrus5:10)

Om ook te lezen: Hand. 6:1-8

Toen de hervormer Maarten Luther lange tijd neerslachtig was, kwam zijn vrouw plots in rouwkleding zijn kamer binnen. 'Wie is er overleden ?', vroeg hij geschrokken. 'De Here God, veronderstel ik', antwoordde ze, 'aangezien je denkt dat je nu alle problemen zelf moet dragen'.

Aanleidingen om ons zorgen te maken, zijn er genoeg. Ook in het leven van een christen. Ziekte, financiële problemen, opvoedingsproblemen met de kinderen, werkloosheid, verstoorde relaties in huwelijk en gezin. Maar wat als God, ondanks onze gebeden, niet ingrijpt? Bij voortdurende problemen raken we gemakkelijk vertwijfeld: 'God helpt anderen, maar mij niet'.

Petrus schrijft over lijden. Hij weet ook dat problemen en noden niet vanzelf verdwijnen. Het leven van Maarten Luther kende tot het einde problemen. Maar lijden en zorgen zijn niet hetzelfde. Zorgen zijn een mogelijke reactie op het lijden. Een andere mogelijkheid is vertrouwen. Bezorgdheid verbetert de situatie niet, maar is wel vermoeiend. Zorgen ondermijnen onze kracht en verlammen ons. Aan ons om het onderscheid te maken tussen zorgen en vertrouwen.

Temidden van de moeilijkheden is God al aan het werk. Hij geeft ons geloofsleven een fitness-kuur. Hij wil ons oprichten, versterken, krachtig maken. God leert ons een vaardigheid die we niet goed beheersen: werpen. Al onze zorgen mogen we op hem werpen. Door vaak te oefenen, leren we het. Zo worden we mannen en vrouwen Gods, zo leren we Gods weg te volgen.

Wij danken voor ...
- de goede plannen en gedachten van God voor ieders leven,
- de toezeggingen en beloften in Zijn Woord,
- de gebedsverhoringen die we reeds meegemaakt hebben.

Wij verootmoedigen ons ...
- voor ons tekort aan geloof, hoop en bijstand,

Wij bidden voor ...
- mensen in onze omgeving die in nood zijn,
- randgroepen in onze omgeving,
- zieken en eenzamen.


Bron: EAV-nieuws, speciaal nummer Gebedsweek

donderdag 24 januari 2008

Gebedsweek: bezorgd om de kinderen (donderdag 24 jan.)


En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; maar de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.
(Marcus 10:13-16)

Om ook te lezen: Efez. 5:21-6:4

Het was in de tijd van Jezus een uitdaging om kinderen op hun waarde te schatten en ze hoog te achten. In die dagen namen kinderen geen belangrijke plaats in de maatschappij in. De moeders waren eigenlijk hun tijd vooruit: zij begrepen dat de kinderen Jezus nodig hadden, want Hij is ook om hen bezorgd!

Wat zou er gebeuren, wanneer we in onze tijd de opdracht van Jezus zouden realiseren? Doen wij al wat de levende Heer gezegd heeft? Of verspillen wij onze tijd over vragen zoals: kunnen kinderen wel echt geloven, hoe oud moeten jongeren zijn om gedoopt te worden, wanneer mogen ze aan het Avondmaal deelnemen?

Tegelijkertijd worden veel kinderen verhinderd om Jezus te leren kennen, om te ontdekken wat Hij in hun leven kan betekenen. Omdat Jezus leeft, steunen wij van harte de activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden, zoals kinderclub, zondagsschool, kinderevangelisatie.
Wij zijn blij met de vele kinderwerkers die zich steeds opnieuw inzetten. Omdat Jezus leeft, willen we in ons geloofsleven van kinderen leren. We willen een voorbeeld nemen aan de manier waarop ze vol vertrouwen en verwachting naar Hem opzien. Zonder voorbehoud ontvangen zij de liefde en zorg van Christus. Kinderen zijn een gave van God, geen opgave!

Wij danken ...
- Jezus' bezorgdheid voor de kinderen brengt ons tot verwondering en aanbidding. Hij toont ons de kinderlijke kunst van het geloven. Als kinderen en nakomelingen prijzen wij de Vader in de hemel.

Wij verootmoedigen ons ...
- omdat we kinderen vaak opzij duwen, in ons hart, in de gemeente en in het openbare leven. Hoe vaak onthouden we ze de nodige ruimte?

Wij bidden ...
- voor de kinderen die we kennen, en we brengen hun namen bij God,
- voor de kinderen in onze omgeving voor wie nog niemand bidt,
- voor kinderen in nood, die verwaarloosd of misbruikt worden.

Bron: EAV-nieuws, speciaal nummer Gebedsweek

woensdag 23 januari 2008

Gebedsweek: geroepen tot navolging (woensdag 23 jan.)


Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?
(Matt. 16:24-26)

Om ook te lezen: Matt. 19:16-26


Geroepen om na te volgen ? Dat weet toch iedere christen! Maar is navolgen dan iets anders dan wedergeboren zijn, als leven met Jezus? Als we tot bekering komen vergeeft en verandert Jezus ons, maar dan begint het voor ons pas.

Wat betekent het wanneer Jezus zegt dat wij ons eigen leven moeten verliezen? Wil dat zeggen dat we onze eigen wensen niet meer mogen verwezenlijken, dat we ons geen doelen meer mogen stellen? Soms moeten we onze eigen ideeën opgeven. Aan de andere kant: verschillen onze idealen dan zoveel van de Zijne?

Een christen richt zijn leven op verschillende manieren anders in.
Ten eerste: zelfverloochening, dat wil zeggen eigen verlangens en wensen op de achtergrond plaatsen.
Ten tweede: het kruis opnemen, en
ten derde: als een discipel Hem volgen.

Op die weg kan ook het lijden een plaats hebben. Maar wie graag zijn eigen leven wil behouden, zal het ongetwijfeld verliezen. Wie echter bereid is zijn eigen leven te verliezen, die zal veel vinden!


Wij danken ...
- omdat God een plan heeft met deze wereld – Hij houdt de hele wereld in Zijn hand,
- voor Gods vaderliefde en goedheid,
- voor verandering, hulp, genezing en vergeving in ons leven,

Wij verootmoedigen ons ...
- omdat we in moeilijke tijden zo vaak niet het goede voorbeeld van navolging en vertrouwen geven.

Wij bidden ...
- dat onze eigen wensen en verlangens geen rem mogen zijn op onze levensweg,
- om kracht voor onthouding en zelfverloochening,
- om Gods leiding in het leven van alledag.
- voor jonge gelovigen, dat ze de moed zullen hebben om Jezus na te volgen,
- voor verdrukte christenen in deze wereld, dat ze de kracht zullen hebben om Jezus te blijven volgen.

Bron: EAV-nieuws, speciaal nummer Gebedsweek

dinsdag 22 januari 2008

Gebedsverhoring (of beter)

Ik bad om kracht - En God gaf mij zorgen om mij sterk te maken

Ik bad om wijsheid - En God gaf mij problemen om ze te leren oplossen

Ik bad om welvaart - En God gaf mij verstand en spieren om te werken

Ik bad om moed - En God gaf mij gevaren om te overwinnen

Ik bad om liefde - En God gaf mij mensen om te helpen

Ik bad om gunsten - En God gaf mij kansen

Ik kreeg niets van wat ik gevraagd had - Ik kreeg alles wat ik nodig had

Mijn gebed is verhoord.

Bovenstaande doordenker (auteur onbekend) had ik lang geleden al eens gelezen, maar ik was hem wel helemaal vergeten. Vandaag friste Luc mijn geheugen op.

Henk Medema bidt met open handen

In een persoonlijk stukje gaat Henk Medema op de site van zijn uitgeverij in op de Week van Gebed. Een fragment:

"Waarom hebben we eigenlijk een Week van Gebed, en een Nationale Gebedsdag? Alsof we die andere 365 dagen (in een schrikkeljaar) en die andere 51 weken niet zo veel aan bidden hoeven te doen … Maar nee, dat is het punt niet. Het jaar is nog maar net begonnen, en juist dán moeten we bidden. Als een opfrisser, als een toon die de muziek zet voor de komende tijd. Zoals we ons ook met enkele tientallen christenen vanuit alle delen van het land en van alle geloofsrichtingen een paar dagen hebben teruggetrokken, vastend en biddend. Heerlijk. Het smaakt naar méér."

Mensen zijn geïnteresseerd in Jezus, niet in zijn bruid

Op de site van CV-Koers staat een voorpublicatie van het eerste hoofdstuk van 'Ik zie een leger', het nieuwe boek van Floyd McClung dat deze maand verschijnt. Ik kreeg een positieve eerste indruk. Hieronder enkele higlights uit de voorpublicatie.

"Ik geloof in de kerk, maar ik meen ook dat ze in een crisis verkeert. En als je een crisis op wilt lossen, zul je eerst moeten zien dat verandering noodzakelijk is. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om vast te stellen dat de kerk in het Westen niet langer groeit en dat ze geen kracht meer heeft om een geestelijke verandering teweeg te brengen in de cultuur om haar heen. Dat is een crisis.
Mensen buiten de kerk zijn wel degelijk geïnteresseerd in Jezus, maar niet in zijn bruid."

"Het algemene beeld is dat in de hele westerse samenleving het aantal mensen dat een kerk bezoekt in snel tempo is afgenomen, waar megakerken zowel in omvang als in aantal en invloed zijn gegroeid. Met andere woorden: er gaan minder mensen naar de kerk en van de mensen die wel gaan bezoekt de meerderheid een grote kerk.
Deze verschuiving heeft geleid tot een verlies van invloed op de cultuur. In het Westen is de kerk niet langer de vormgever van de maatschappij die zij was."

"Ik heb een overtuiging: de invulling die wij van oudsher aan kerk-zijn geven, heeft voor de overgrote meerderheid van de mensen die niet meer bij een kerk zijn aangesloten geen enkele relevantie meer. Misschien is één van de redenen wel dat we er heel veel tijd en energie in steken om dat ene uurtje op zondag aantrekkelijk te maken voor mensen die gered zijn, zonder ervoor te zorgen dat diezelfde mensen weten hoe zij zelf de kerk in de wereld kunnen zijn.
Is Jezus gestorven zodat wij steeds grotere kerkgebouwen konden bouwen en steeds fraaiere folders zouden drukken? Of stierf hij voor een volk dat zich zo in hem zou verliezen, dat het zijn passie zou delen om de wereld in te trekken en steeds meer volgelingen van Jezus te winnen en bijeen te brengen?
Niemand is bereid zijn leven te geven voor iets dat niet meer is dan een op zondagen en kerkgebouwen gericht christendom. Mensen geven alleen hun leven voor iets dat groter is dan henzelf en verder reikt dan de muren van het gebouw waarin zij kerken. God heeft ons gemaakt met een behoefte aan iets dat zo veelomvattend is, dat het invloed heeft op alles wat ons lief en dierbaar is en alles wat wij geloven. Hij zette ons op deze planeet om er heerschappij over te voeren. Alleen een droom die een grote uitdaging inhoudt, en een groot appèl doet op de bereidheid van mensen zich eraan toe te wijden, zal zo tot de verbeelding kunnen spreken dat zij hun leven willen inzetten om de wereld aan de voeten van Jezus te brengen."


" (...) Miljoenen mensen komen bijeen in kleine huiskerken in China, India, Centraal Azië, en Zuid Amerika. Zonder het te weten breken zij met definities van kerk-zijn die ons in het Westen zo dierbaar zijn.
Zij hebben een boodschap voor het Westen: de kerk is geen instituut maar een leger. Zij richten zich niet op het hebben van plechtstatige godsdienstoefeningen in een speciaal religieus gebouw. Zij komen overal waar dat kan bijeen om Jezus’ woorden te bestuderen, te bidden en te aanbidden."

"Deze volgelingen van Jezus, die over de hele wereld kerk-zijn beleven in kleine, eenvoudige, organische gemeenschappen, zijn ervan overtuigd dat Jezus door hen heen verdergaat met het werk waarmee hij tweeduizend jaar geleden begon. (...) Zij beschouwen zich als geroepen, vanaf het moment dat zij ‘ja’ tegen Jezus zeiden en zijn van mening dat ze een bijbel nodig hebben, niet een bijbelschool."

"Wat Jezus over kerk-zijn onderwees, was zo eenvoudig dat iedereen het kan begrijpen. Hij gaf het voorbeeld van een gemeenschap van mannen en vrouwen die samen uitreiken naar de mensen om hen heen. Het model dat Jezus gaf en zijn onderwijs erover maakt dat ik het ‘Simple Church’ ben gaan noemen. Niet omdat ik denk dat het ene model beter is dan het andere, maar hoe ingewikkelder we onze invulling van kerk-zijn maken, des te moeilijker zal het te vermenigvuldigen zijn. Een ingewikkelde kerk is overweldigend en het is lastig je er deel van te voelen. Hoeveel mensen zijn er die zichzelf in staat achten een megakerk te starten of te leiden?"

"Neil Cole zei het zo: ‘De meeste christenen vandaag de dag vragen zich af hoe ze verloren mensen bij Jezus moeten brengen. De sleutel voor kerken die vanzelf groeien, is Jezus te zijn voor verloren mensen.’"

"Mijn theologische overtuigingen? Ik geloof in de orthodoxie van een radicale gemeenschap van Jezus-volgers, die de effecten van onrecht wil verzachten en de liefde van de Vader wil uitdelen aan mensen die nog nooit begrepen hebben dat hij om hen geeft. Ik geloof dat de kerk van Jezus Christus de hoop voor de wereld is. Jezus zelf verkoos de kerk om zijn voortdurende, lijfelijke aanwezigheid in deze wereld te zijn. Ik geloof dat al het goede dat de kerk brengt, van Jezus en voor Jezus is."

" Dit zijn de vijf kernwaarden die mijn
leven richting geven:
• Eenvoudig kerk-zijn
• Moedig leiderschap
• Doelbewuste gehoorzaamheid
• Apostolische passie
• Discipelen maken

Op de volgende bladzijden ga ik dieper op deze vijf kernwaarden in. En ik bid dat wat ik daarin ontvangen heb, jou zal inspireren en aanmoedigen om opnieuw na te denken over ‘kerk’ en dat je, al doende, zult merken hoe de Geest van God je kracht geeft en op de dorre beenderen van jouw dromen blaast.
Zijn kerk is een leger. Wij zien soms niets dan botten, maar als zijn Geest op de botten blaast, staat er een leger. Ik nodig je uit om met me mee op reis te gaan."

Floyd McClung, Kaapstad, 2007.

Fragmenten uit het inleidend hoofdstuk van het boek 'Ik zie een leger - Kerk-zijn op een andere manier' (Highway Media, 287 blz., € 16,90).

maandag 21 januari 2008

Gebedsweek: bestemd tot leven (dinsdag 22 jan.)


Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden,verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof; en het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land.
(Hand 13:47-49)


Om ook te lezen: Jesaja 42:1-9

De God van de Bijbel is een God van het leven. De dood is in tegenspraak met Zijn wil en wezen. God maakt dat overduidelijk in de Opstanding van Christus: de overwinning op de dood.
De Bijbeltekst van vandaag geeft ons inzicht in de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. De boodschap van de gestorven en opgestane Christus veroorzaakt in de stad Antiochië een opwekking. Maar de boodschap roept ook afwijzing, ja zelfs haat op. Want een God die zo handelt, spreekt alle bestaande religieuze en filosofische systemen tegen. De tegenstand leidt echter niet tot de ondergang, maar versterkt zelfs de uitbreiding van het evangelie.
De beslissing is al gevallen. De gekruisigde is verrezen. Jezus leeft, en wil ons doen leven: dat is zeker. Zonder Zijn opstanding was Handelingen er niet geweest. Zonder opstanding was het verhaal met zijn begrafenis tot een einde gekomen. Maar de geschiedenis van Jezus gaat verder. Er komt een nieuwe beweging op gang, gebaseerd op het bericht van leven. De gemeente komt in beweging, mensen komen in een persoonlijke gemeenschap met Christus. Die beweging is gebaseerd op het feit dat mensen het eeuwige leven gevonden hebben. God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.

Wij danken ...
- dat God de God van het leven is,
- voor de veelzijdigheid en de rijkdom van het leven dat God geschapen heeft,
- dat het leven de dood overwonnen heeft door Jezus,
- voor het doel dat Hij aan ons leven geeft.

Wij verootmoedigen ons ...
- omdat ons geloven en handelen niet altijd de wil van God weerspiegelen.

Wij bidden ...
- dat we actief verantwoording dragen voor het leven,
- dat het leven bewaard en beschut blijft,
- dat vooral het begin en het einde van het leven beschermd wordt,
- dat mensen in de gemeenschap met Christus de vervulling van hun leven vinden.

Hanna & Samuel: M/V van gebed


Zaterdag 19 januari jl. gaf Claude Van Maelsaeke in CC de Steiger in Menen een lezing. Deze lezing over Samuël en Hanna kaderde in de reeks "M/V van gebed".
Jammer genoeg vergat ik mijn opnametoestel, zodat ik jullie geen mp3 kan bezorgen.
Ter compensatie kun je wel de powerpointvoorstelling downloaden die Claude als basis voor zijn toespraak gebruikte.

Net als de mp3's van vorige lezingen kun je ze vinden door de stappen hieronder te volgen.

Klik om te beginnen hier.
Log in met mijn hotmailadres (janleplae in 1 woord, gevolgd door apenstaartje @, nog eens gevolgd door hotmail.com )
Paswoord: mvgebed

Meteen opent er automatisch een nieuw venster, waar je 2 mapjes ziet. Gewoon dubbelklikken op de gewenste map en je krijgt de files van de lezing(en) te zien. Om ze te downloaden moet je met de rechtermuisknop op de gewenste lezingnaam klikken, en kiezen voor "download". (Gelieve zeker NIET voor "delete" of "rename" te kiezen, en ook geen andere files toe te voegen of eventueel weg te nemen.)

Klik "download" en je krijgt een nieuw venster. Kies voor "opslaan" en vervolgens kies je in het nieuwe venster ook de locatie op je pc. Het kan een tijdje duren om een mp3 te downloaden (of de ppt-file); de site is niet supersnel en sommige bestanden zijn meer dan 15 Mb. Wil me aub verwittigen in geval van problemen.

Gebedsweek: veilig in de storm (maandag 21 jan.)En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? (Marcus 4:37- 41)

Om ook te lezen:
Psalm 4

Regelmatig horen we over orkanen en windhozen die sommige landen teisteren. Waarschijnlijk hebben weinig mensen in ons land al een echte tornado meegemaakt. Maar levensstormen kennen de meesten onder ons doorgaans wel. Soms zien we de donkere wolken aankomen, soms is het als een donderslag bij heldere hemel. Niet altijd hebben we de tijd om alles in veiligheid te brengen. We kunnen denken aan het plotselinge overlijden van iemand die ons dierbaar is, de onverwachte diagnose van een ernstige ziekte, het verlies van werk of het stuklopen van een relatie. Waarheen kunnen we vluchten? Waar zijn we veilig?
De discipelen van Jezus hadden het goed gezien. Natuurlijk hadden ze niet gedacht dat ze tijdens de overtocht door een storm getroffen zouden worden. Maar ze hadden Jezus bij zich. En 'Jezus in de boot' betekent redding.

Wij danken voor ...
- de grote belofte dat we in de storm beschutting bij Jezus kunnen vinden,
- het grote hart van God de Vader voor de nood en de uitredding van al Zijn kinderen,
- de vrijheid om de boodschap te mogen verkondigen.

Wij verootmoedigen ons ...
- als we Gods bescherming en troost als iets vanzelfsprekend ervaren,
- als we anderen kansen ontnemen doordat we de boodschap verzwijgen.

Wij bidden voor ...
- medechristenen rondom ons die door grote moeilijkheden gaan,
- een duidelijke verkondiging en een helpende hand aan mensen in sociale of humane nood,
- een eerlijke, uitnodigende en geloofwaardige verkondiging door ons leven en door het getuigenis van de gemeenten.
- de mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor de ander.

zondag 20 januari 2008

Gebedsweek: met Hem verbonden (zondag 20 jan.)

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.
Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. (Joh. 15:5)

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.
(Joh. 15:9-17)

Om ook te lezen:
Efeze 1:3-14

Abstracte bespiegelingen over 'verbonden zijn in het geloof' hebben soms weinig zin. Jezus heeft met de gelijkenis van de wijnstok een concreet voorbeeld gegeven.

Zoals de ranken verbonden zijn aan de wijnstok, zo moeten ook de christenen verbonden zijn aan Jezus. Dat betekent afhankelijkheid, maar ook een 100 procent groeigarantie. In een tijd waarin men zich niet meer vast durft te binden, krijgt het woord 'blijven' een bijzondere betekenis. Alleen wie met Jezus vergroeid is, wordt met Gods liefde doorstroomd. De eigen 'levenssappen' volstaan niet om Gods doel te bereiken, namelijk blijvend vrucht dragen. Die liefde wordt in de vruchten zichtbaar, en aan de vrucht worden wij beoordeeld.
Jezus toont zich aan hen die doen wat Hij zegt. Dat geldt ook in een tijd waar het Bijbelwoord plaats moet maken voor gevoel en beleving. Christus kiest mensen uit en wijst ze aan om heen te gaan en vrucht te dragen. Dus moeten wij gaan, en niet langer wachten. Gebed voor onze medemens hoort bij die actie.

Wij danken ...
- God, de Vader en de landman, heeft het goede met ons voor,
- De liefde van Jezus, onbaatzuchtig aan het kruis, machtig in de Opstanding, doorstroomt ons en laat de vruchten groeien,
- God, die ons snoeit om de vruchten beter te laten groeien,

Wij verootmoedigen ...
- Vruchten en resultaten in de gemeente mogen niet tot strijd leiden,
- Op welke manier zijn wij betrokken bij evangelisatie?

Wij bidden ...
- om nieuwe en vaste levensverbintenissen met Jezus,
- dat die verbintenissen bij zullen dragen tot de eenheid van de gemeente, en dat er blijvende vrucht uit voort zal komen

zaterdag 19 januari 2008

Wereldwijde gebedsweek

De Wereld Evangelische Alliantie organiseert ieder jaar een Week van Gebed. Overal ter wereld komen mensen samen, op verschillende plaatsen en op verschillende tijden, met eenzelfde doel: bidden.

In Europa wordt de gebedsweek gecoördineerd door de EEA, de Europese Evangelische Alliantie. Eén land werkt een thema uit, en de verschillende allianties verspreiden het materiaal in hun eigen land. Op die manier is de Week van Gebed ook een teken van eenheid.

Het thema van dit jaar is ‘Omdat Hij Leeft’. Dat is meer dan de titel van een bekend lied, het is de waarheid die de basis vormt voor ons leven. Gedurende deze week worden verschillende aspecten van het thema belicht, en zijn er iedere dag aparte dank- en gebedspunten. De EAV gaat verder dan alleen de gebedsweek. Zo is er ook de Gebedsmaand Januari, en worden er ook Provinciale Gebedsavonden voor gemeenteleiders georganiseerd.

Alle informatie over de gebedsactiviteiten van de Evangelische Alliantie zijn verkrijgbaar bij het Gebedsplatform Vlaanderen, p.a. Ignace DEMAEREL, tel. 02 245 25 12, e-mail gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be

Maandagavond 21 januari zijn er ook de provinciale gebedsavonden voor gemeenteleiders. Dit zijn de verschillende locaties per provincie:

- West-Vlaanderen: Evangelische gemeente Koekelare, Bisschopshoekstraat 31, 8680 Koekelare

- Antwerpen: Evangelische Kerk Philadelphia, St-Bernardsestwg 505, 2660 Hoboken

- Limburg: Christengemeente Zonhoven, Zavelstraat 71 a, 3520 Zonhoven

- Oost-Vlaanderen: Christengemeente De Hoeksteen, Gentsesteenweg 212 bus 1, 9620 Zottegem

- Vlaams-Brabant: Evangelische gemeente Leuven, ETF, St Jansbergsestwg 97, 3001 Heverlee


De gebedsweek start morgen. Ik probeer elke dag iets te posten uit het materiaal dat werd verspreid.

Lezingen over opvoeding (Kortrijk)

Binnenkort kun je in de Evangelische kerk de Pottenbakker in Kortrijk 3 lezingen bijwonen rond het algemeen thema "Opvoeden, hoe doe je dat?".

1. “Algemene principes over opvoeding” en
“Opvoeding van kinderen van de lagere school”
door Jacques Rommel
vrijdag 25 januari 2008 om 19.30 u.


2. “Hoe voed ik pubers en jongvolwassenen op?”
door Yvan Thomas
vrijdag 8 februari 2008 om 19.30 u.


3. “Jeugdcultuur”
door Job Thomas
vrijdag 22 februari om 19.30 u.


Locatie is dus telkens Evangelische kerk De Pottenbakker, Meensestraat 83 in Kortrijk.
Iedereen is van harte welkom. Je moet wel telkens minstens een week vooraf verwittigen indien je een lezing wilt bijwonen. Dat kan via sefanja@skynet.be of tel. 056 36 00 58

Kijk ook op www.depottenbakker.be

De kerk die niet werft, sterft

"Kerk is een marktkoopman geworden", bericht het ND vandaag online.
"De kerk is van een monopolist die de markt beheerste, verworden tot een marktspeler, die potentiële klanten moet overtuigen van de waarde van zijn product. Dat is geen bedreiging, maar opent nieuwe wegen, betoogde filosoof Govert Buijs gisteren. "Marktkoopmannen houden geen vage verhalen."

'"God is terug in Nederland, maar de kerk moet daar nog even aan wennen. (...) Het 'God is terug' uit mijn titel betekent niet dat hele volksstammen ineens weer staan te dringen op zondagochtend om tien uur, om zich door de nauwe opening van het lokale kerkgebouw te dringen en daar in de bankjes plaats te nemen", nuanceert Buijs zichzelf. "Daarom moet de kerk zich niet direct rijk rekenen met de 'terugkeer van God', maar tegelijk dient ze zich hier wel iets van aan te trekken. Ze moet wennen aan en inspelen op een geheel nieuwe religieuze situatie."'

'Hij sluit aan bij een beeld dat tegenwoordig wel vaker wordt gebruikt: de kerk is niet langer monopolist, maar "een van de vele aanbieders op de reli-markt". Waar vroeger het luiden van de klok al genoeg was om de kerkbanken gevuld te krijgen, is daarvoor nu heel wat meer nodig, aldus de filosoof. "Een marktspeler dient de potentiële klant goed te informeren over het product. Geen geheimtaal. Niets wordt bekend verondersteld."'

'Ook moet een marktkoopman heldere keuzes te maken over wat hij wel en niet aanbiedt. "De marktkoopman die een vaag verhaal houdt over de eigen koopwaar, hoeft er niet op te rekenen dat hij veel verkoopt. Evenzeer overigens de marktkoopman die mensen hun eigen zelfstandig oordeelsvermogen ontzegt. En de voormalig monopolist die chagrijnig wordt als mensen ook elders op de markt kijken, raakt ook zijn bestaande klanten snel kwijt."

'De kerk zal aan deze nieuwe situatie moeten wennen, vindt Buijs. "Ik pleit niet voor het invoeren van markttermen in de kerk als groei en winst en efficiencyverbetering. Integendeel, maar het gaat mij om een erkenning van de grote levensbeschouwelijke verscheidenheid in ons land."

'Die kan een gevaar zijn voor het voortbestaan van de kerken, houdt Buijs zijn publiek - afkomstig uit alle mogelijke kerken en levensbeschouwingen - voor. "In de huidige markt moet je ofwel zeggen dat het christelijk geloof een eigen verhaal is, dat ook echt de moeite waard is, ofwel het einde is snel in zicht. Meer dan ooit geldt in een marktsituatie: de kerk die niet werft, sterft."'

'Nu kan het verleidelijk zijn direct te gaan denken in termen van gelikte presentaties en spetterende campagnes om het geloof onder de aandacht te brengen. "Maar dat kan snel de aandacht afleiden van wat de kerk inhoudelijk op haar kraampje heeft liggen. Wat is de inhoud van het christelijke geloofsgoed?", vraagt Buijs zich af. (...) "Binnen de kerk is hierover grote onzekerheid. Maar het gesprek erover lijkt me wezenlijk", vindt de filosoof.'

Het hele artikel vind je hier.

vrijdag 18 januari 2008

Googelend op zoek naar zingeving


Internet heeft grote invloed op de religie van zowel christelijke als islamitische jongeren. Dat was gisteren een van de centrale stellingen tijdens het seminar ”Ze geloven het wel” aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Het seminar was georganiseerd door het Blaise Pascalinstituut (VU) en de Faculteit voor Katholieke Theologie (UvT) te Utrecht.

Hier lees je het hele stuk uit het Reformatorisch Dagblad.

Alleen lichte bagage

De "Quote of the Week" bij Randy Alcorn:

"Wij denken dat we onze goederen bezitten, maar al te vaak bezitten zij ons. Niets maakt een reis zo moeilijk als een zware rugzak, gevuld met mooie maar onnodige dingen.

Pelgrims reizen licht."

woensdag 16 januari 2008

Verschil religie - evangelie (5)

Religie kent onzekerheid als het er om gaat voor God te moeten verschijnen.
Het evangelie kent zekerheid die gebaseerd is op het werk van Jezus.

Religie ziet Jezus als het middel.
Het evangelie ziet Jezus als het doel.

Religie eindigt in trots of in wanhoop.
Het evangelie eindigt in nederige vreugde.


5e en laatste deel van Mark Driscolls vergelijking tussen religie en evangelie. Gelezen op www.theresurgence.com. Zoals gewoonlijk vrij vertaald.

dinsdag 15 januari 2008

Wat is relationeel bidden?

" ... in Christus blijven betekent dat we Hem dagelijks en bewust waarderen als bron van ons leven en dat we ophouden van anderen te vragen ons te vervullen.

Het betekent dat we van Hem afhankelijk zijn voor al het goede dat uit ons voortkomt, en dat wij er meer naar verlangen dat zijn goedheid uit ons voortkomt naar anderen toe, dan dat we (zelf) zijn goedheid via anderen krijgen.

En het betekent dat we bereid zijn elke prijs te betalen en iedere ambitie op te offeren als dat nodig is om dichte bij Hem te komen, om een niveau van eenheid te ervaren dat ons bewustmaakt van zijn leven in ons.

Dat is relationeel bidden"

(Uit: "Ik zeg PAPA", Larry Crabb, pag. 88, uitgeverij Medema)

Moedige mietjes

"‘Christelijke moed’ is de bereidheid om te zeggen en te doen wat juist is, ongeacht de prijs die je hiervoor op aarde moeten betalen, en dit omdat God belooft je te helpen omwille van Christus. Het kost moed om iets te doen dat pijnlijk zal zijn. Soms is de pijn lichamelijk, zoals bij oorlog, of een reddingsoperatie. Soms is de pijn mentaal, zoals bij een confrontatie of controverse.

Moed is onmisbaar bij het verspreiden en bewaren van de waarheid van Christus. Jezus beloofde ons dat we op tegenstand zouden stoten bij het verspreiden van het evangelie: “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.” (Matt. 24:9). Paulus waarschuwde dat, zelfs binnen de gemeente, trouw aan de waarheid strijd zou kosten: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.” (Hand. 20:29-30; zie ook 2 Tim. 4:3-4).

Daarom vergen waarheidsgetrouwe evangelisatie en waarheidsgetrouw onderricht moed. Als we bij het evangeliseren of het onderrichten wegvluchten voor tegenstand, dan brengt dat oneer aan Christus."

Hier staat het volledige artikel. Het verscheen eerder in TijdSchrift. Op www.desiringgod.org is een kleine selectie artikelen voorradig in het Nederlands. Ik heb er al eerder iets van gepost.

maandag 14 januari 2008

Zaterdag terug lezing: Samuël & Hanna


In de reeks "M/V van gebed" spreekt Claude Van Maelsaeke komende zaterdag (19 januari) om 19.30 u. in CC de Steiger in Menen over Samuël en Hanna. Iedereen welkom. Eerder gaven ook Dato Steenhuis en Jos Vanlede al lezingen in deze reeks. De mp3's van deze lezingen kunnen nog altijd gedownload worden. Daarvoor zoek je bij de oudere berichten. (Klik op "lezing" bij de labels)

Labor of loveNogmaals een song uit de collectie van gisteren. Deze keer met een mooie filmclip.
In de titel zit een leuke woordspeling. "A labor of love" is volgens het woordenboek een "liefdewerk". Maar "labor" betekent ook letterlijk de geboorteweeën. In de geboorte van onze Heiland vinden we beide aspecten helemaal verenigd.
Zeer sterke lyrics!

Labor of Love
from "Behold the Lamb of God"
Words and music by Andrew Peterson


Lyrics:

It was not a silent night
There was blood on the ground
You could hear a woman cry
In the alleyways that night
On the streets of David's town

And the stable was not clean
And the cobblestones were cold
And little Mary full of grace
With the tears upon her face
Had no mother's hand to hold

It was a labor of pain
It was a cold sky above
But for the girl on the ground in the dark
With every beat of her beautiful heart
It was a labor of love

Noble Joseph at her side
Callused hands and weary eyes
There were no midwives to be found
In the streets of David's town
In the middle of the night

So he held her and he prayed
Shafts of moonlight on his face
But the baby in her womb
He was the maker of the moon
He was the Author of the faith
That could make the mountains move

It was a labor of pain
It was a cold sky above
But for the girl on the ground in the dark
With every beat of her beautiful heart
It was a labor of love
For little Mary full of grace
With the tears upon her face
It was a labor of love

©2004 Andrew Peterson

zondag 13 januari 2008

Ontdek Andrew Peterson en "Behold the Lamb"


Hier vind je een aantal youtube-video's van Andrew Peterson. Volgens top-blogger Justin Taylor gaat het bij dit muziekalbum om een soort Bijbelse Theologie op muziek. Op Taylors blog vind je trouwens ook de links naar de lyrics van de verschillende songs.

Behold the Lamb of God
from "Behold the Lamb of God"
Words by Andrew Peterson
Music by Andrew Peterson & Laura Story

Lyrics:


Behold, the Lamb of God
Who takes away our sin
Behold the Lamb of God
The life and light of men
Behold the Lamb of God
Who died and rose again
Behold the Lamb of God who comes
To take away our sin

Broken hearts--behold our broken hearts
Fallen far--we need you
Behold the Lamb of God

Chorus

Son of God--Emmanuel
Son of Man--we need you
Behold the Lamb
The hope of man
Behold the Lamb of God

©2004 Andrew Peterson

zaterdag 12 januari 2008

Feestdagen bleken nefast voor huwelijken

"Toenemend aantal scheidingen direct na kerstdagen", lees je vandaag in het Reformatorisch Dagblad. Het hele bericht:

"Het aantal paren dat na de feestdagen een advocaat heeft bezocht omdat zij willen scheiden, is dit jaar explosief toegenomen. Opvallend is ook dat de ruziënde stellen niet hebben gewacht tot na de jaarwisseling, maar al direct na de kerstdagen de scheiding in gang hebben gezet.

Dat zegt Kyra Pijls, voorzitter van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS). Bij de vereniging zijn 850 kantoren aangesloten, die gezamenlijk vijftien– tot twintigduizend echtscheidingen per jaar behandelen.

Volgens Pijls is bij heel veel kantoren opgevallen dat er zoveel nieuwe aanmeldingen binnenkwamen in de twee dagen tussen kerst en het weekeinde. „Het is een echte trendbreuk en als die zich doorzet spreken we over 10 tot 15 procent meer aanmeldingen dan andere jaren", aldus Pijls.

Uit onderzoek van de vFAS is bekend dat er na de feestdagen en na de zomervakantie een duidelijke piek zichtbaar is in het aantal scheidingen. Dat komt doordat paren dan dagenlang dicht op elkaar hebben gezeten in een huiselijke omgeving. „En dan ontdekken ze dat het niet meer gaat", aldus Pijls. Dat de kersttijd in 2007 lang duurde, is mogelijk een verklaring voor het opvallende aantal aanmeldingen direct na tweede kerstdag.

Vrouwen nemen vaker dan mannen het initiatief om te gaan scheiden. Mannen denken dat overspel of ontrouw de belangrijkste reden is voor een scheiding, maar nieuw onderzoek van de vFAS toont aan dat uit elkaar groeien de hoofdoorzaak is. Overigens vindt twee derde van de Nederlanders dat mensen te makkelijk gaan scheiden. Drie op de tien mensen stelt dat paren te gauw gaan trouwen.

Gescheiden paren ruziën het meest over geld en een omgangsregeling voor de kinderen. Beroemde scheidingen die de mensen het best zijn bijgebleven zijn de ruzie tussen de Britse kroonprins Charles en prinses Diana en de scheiding van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuijdewijn, aldus de vFAS."

Bedrijfsbidstonden stuiten op verzet

Vandaag bericht het Nederlands Dagblad dat hoewel het aantal bedrijfsbidstonden in Nederland toeneemt, het organiseren daarvan soms op weerstand stuit. Het blijkt uit een inventarisatie die de krant zelf maakte. Voor alle duidelijkheid: een bedrijfsbidstond is een initiatief waarbij enkele christenmedewerkers afspreken om in een of meer van hun pauzes samen te bidden.

'Gevraagd naar zijn ervaringen met de bidstond wil een werknemer van een overheidsinstantie niet met zijn naam in de krant. "We worden gedoogd, publiciteit zou het einde van de bidstond kunnen betekenen." Een medewerkster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat meldt dat ze geen bekendheid mocht geven aan haar gebedsgroep via het intranet. "Wegens de 'scheiding van kerk en staat' kon dat geen doorgang vinden, terwijl hier wel advertenties voor bijvoorbeeld reiki (een aan New Age gerelateerde alternatieve geneeswijze, red.) mogen staan."

Ook een werknemer van een technisch bedrijf stuitte op weerstand bij het organiseren van een bedrijfsbidstond. Afgelopen jaar steeg het aantal bidstonden in bedrijven en overheidsinstanties met twintig tot 143. Uit een rondgang langs de geregistreerde bidstonden blijkt dat deze doorgaans wekelijks plaatsvinden.'

vrijdag 11 januari 2008

Kannibalen of wormen?

"Quote of the Week" op epm.org (site van de organisatie achter de christelijke auteur en spreker Randy Alcorn) is de moeite waard:

"Onder de velen die me trachtten van mijn voornemen af te brengen, was er een vriendelijke oude christen. Zijn belangrijkste argument was altijd "De kannibalen! Je zult opgegeten worden door de kannibalen!". Uiteindelijk antwoordde ik hem: "Meneer Dickson, u bent nu al aan een gevorderde leeftijd, en uw eigen vooruitzicht is dat u binnenkort in het graf gelegd zult worden, om er door wormen opgegeten te worden. Ik belijd u, dat als ik slechts kan leven en sterven om de Heer Jezus te dienen en te eren, dat het dan voor mij geen verschil zal maken of ik nu opgegeten word door kannibalen of door wormen."
— John G. Paton, zendeling


"De dood is slechts de doorgang tot het eeuwige leven. Het avontuur is wat na de dood komt: bij Christus mogen zijn."
— Randy Alcorn, in zijn boek "Heaven"

Studiedag "De tabernakel in onze dagen"Evangelische Kerk Eben-Haëzer in De Panne nodigt uit tot een studiedag op 15 maart 2008 over de tabernakel in onze dagen. Dato Steenhuis (Rijssen, Nederland) geeft de studies. Het gaat niet zozeer om een terugblik in de geschiedenis, eerder om een vooruitblik voor vandaag, belooft de uitnodiging.

De studiedag vindt plaats in de parochiezaal van Oostduinkerke, Vrijheidstraat 6.
Aanvangsuur is 9 u. (jawel, ’s morgens - maar: vanaf 8.30 u. ontvangst met koffie!). Vanaf 9 u. krijg je zes lezingen met daartussen de nodige pauzes. Voorziene einde: 21 u. Er zijn ook een paar momenten van lofprijs voorzien.

Je neemt je lunchpakket mee of kunt vooraf een warme snack bestellen.
Hoe dan ook moet je vooraf inschrijven. Dat kan tot 12 maart, bij Eddy & Caroline Vermoortele: 058 23 87 87, e-mail vermoortele-roets@hotmail.com. Je kunt er natuurlijk ook terecht voor meer info en het precieze programma.

EO plant "40 dagen zonder seks"

Het gebeurt niet vaak dat de Evangelische Omroep de Vlaamse kranten haalt. Vandaag echter bericht het Nieuwsblad dat de EO de Nederlandse jeugd de weg naar liefdevolle erotiek wil tonen, via een nieuw tv-programma. Volgens mij werken programma en artikel eerder clichéversterkend. EO-directeur Henk Hagoort ziet vooral positieve punten. Hieronder het hele bericht door Ingeborg Lories. Je vindt het ook onder deze link.

Hoe leer je jongeren dat seks meer kan zijn dan een vluggertje links of rechts? In Nederland doet de Evangelische Omroep (EO) dat op geheel eigen wijze: door zeven kandidaten te volgen die zich veertig dagen onthouden van seks.

'Meisjes geven hun lichaam weg voor een breezer. Het kan anders', zegt EO-directeur Henk Hagoort. Anders betekent dan liefdevol, met meer intimiteit. Met het programma 40 dagen zonder seks wil de Evangelische Omroep jongeren tonen dat seks geen consumptie-artikel is. Voor het programma beloofden zeven kandidaten zich zolang te onthouden. 'Zoenen mocht wel, maar niet strelen of masturberen en natuurlijk niet met iemand naar bed gaan', deelde directeur Hagoort mee op een persconferentie.

Bij aanvang van de productie hadden de makers gedacht om het programma 100 dagen zonder seks te noemen. 'Maar dat is een beetje te veel van het goede', geeft de directeur toe. 'Veertig is ook in de bijbel een getal van onthouding en beproeving. Jezus gaat veertig dagen naar de woestijn om te vasten.'

'De boodschap is zeker niet dat seks verkeerd is', benadrukt Hagoort. 'Het is iets moois, als het in verbinding staat met intimiteit. Enkele kandidaten gaven toe dat ze nooit écht liefdevol seks hadden gehad. Door veertig dagen onthouding konden ze zich weer concentreren op een goed gesprek, in plaats van zich in gedachten af te vragen of er seks van zou kunnen komen.'

De losse omgang met seks vormde voor veel kandidaten een probleem, bevestigt seksuologe Blanca van den Brand, die de zeven begeleidde. 'Hoe ze met seks bezig zijn, beperkt hen. Het staat in de weg bij het vinden van een geschikte partner. Ze moeten leren dat seksualiteit veel rijker wordt als er intimiteit en liefde aan verbonden zijn. Vaak zijn de seksuele handelingen van de jongeren een vlucht uit angst en onzekerheid en dat haalt de schoonheid eraf.'

Maar helpt de onthouding de jongeren ook werkelijk aan een rijpere visie op seks? 'Vijf van de zeven jongeren denken nu inderdaad anders over seks', zegt EO-directeur Hagoort. 'Ze hebben meer zelfrespect. Vooral de meisjes. Ze beseffen nu dat ze meer zijn en meer te bieden hebben dan hun lijf. Maar één kandidaat vond zijn oude leventje toch leuker.'

De zender wil met het programma ook het debat openen rond het thema seksualiteit. 'Het is een belangrijk thema om te bespreken en bespreekbaar te houden', benadrukt Blanca van den Brand. 'In dat opzicht hebben we ons doel nu al bereikt. Het gaat om de overtuiging van de jongeren zelf. Er wordt hen niks opgedragen, dat is juist het mooie eraan. Het programma laat de jongeren vrij. Ze zien zelf na veertig dagen het alternatief in.'

'40 dagen zonder seks', te zien op Nederland 3, dinsdag 15 januari om 20.25 uur.

donderdag 10 januari 2008

Jongere wil beamer en betrokkenheid bij kerkdienst

Vandaag in het ND:
Jongeren willen graag meer bijdragen aan kerkdiensten, maar niet door de Schriftlezing voor te lezen of door zelf een instrument te bespelen. Ze worden liever inhoudelijk betrokken bij de preek.

Dat blijkt uit een enquête die gehouden is onder honderd vrijgemaakt-gereformeerde jongeren in de omgeving van Hardenberg, Heemse en Mariënberg. 52 procent van hen geeft aan meer bij te willen dragen aan kerkdiensten. 58 procent zou meer inbreng willen hebben bij het voorbereiden van de preek, bijvoorbeeld door daarover al tijdens de catechisatie met de predikant door te praten. Ook het bezoeken van uitwisselingsweekenden met jongeren uit andere kerken wordt hoog gewaardeerd.

Zelf in de kerk een instrument bespelen wordt door slechts twee procent van de jongeren genoemd als iets dat zij graag in de gemeente willen doen. Op de vraag wat zij absoluut niet zouden willen doen in de kerkdienst, antwoordt 28 procent 'de Schriftlezing voor in de kerk voorlezen'.

Wel denkt 28 procent van de ondervraagde jongeren dat het gebruik van beamers tijdens de dienst jongeren aanspreekt. 18 procent denkt dat actuelere preken daarbij ook zullen helpen, en 14 procent zingt graag meer liederen uit de evangelisch getinte E&R-bundel.

De uitkomsten van het onderzoek worden zaterdag in Hardenberg gepresenteerd tijdens het Einstein Congres. Dit regionaal opgezette congres is bedoeld voor ouders, gemeenteleden en jeugdwerkers binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en heeft als thema 'Geloven in de kracht van jongeren'. Meer informatie: www.einsteincongres.nl.

dinsdag 8 januari 2008

Toegewijd, maar aan wie?

"Luister eens naar Oswald Chambers: 'We gebruiken God om vrede en vreugde te krijgen, dat wil zeggen, we zijn ons niet bewust van Jezus Christus, maar alleen van ons genieten van Hem. Dit is de eerste stap in de verkeerde richting'.

Zien we het gevaar waar Chambers ons op wijst? Het is een erg subtiel gevaar. Jezus Christus bevredigt onze zielen, maar niet altijd op stel en sprong. Soms moeten we er gewoon op vertrouwen dat we ooit, op een dag, niet nu, zonder te twijfelen zullen weten dat Gods eis om in Hem te blijven volledig overeenstemt met onze diepste hartsverlangens. Maar op dit ogenblik zou het prioriteit geven aan onze relatie met God ons wel eens niet de maximale bevrediging van onze ziel kunnen opleveren.

Als we ons genieten van Christus hoger aanslaan dan Christus Zelf, blijven we aan onszelf toegewijd en niet aan Hem. (...) Het doel is (dan) niet de glorie van Christus, maar onze bevrediging."


Uit: Ik zeg PAPA (pag. 83), van Larry Crabb, Uitg. Medema

Magazine Groei volledig online beschikbaar

Een flink aantal jaren geleden was ik een hele tijd geabonneerd op het magazine Groei. Het boekje beoogde en beoogt geestelijke vorming en vernieuwing. En slaagt daar ook vaak in.

Onlangs ontdekte ik dat er nu ook een "Groei-site" bestaat, waar je zelfs altijd de laatste 4 nummers van het magazine volledige online kunt lezen: www.groei.org. Zeker een bezoekje waard.

Brusselse pastoor trekt bezoekers met dialect

Bericht uit het Reformatorisch Dagblad:

De pastoor van een Brusselse kerk heeft een manier gevonden om mensen te trekken. Pastoor Dirk Vannetelbosch hield zijn mis gisteren in het plat-Brussels. De normaal niet zo volle kerk was afgeladen, meldde TV Brussel.

Veel bezoekers zeiden speciaal voor het dialect naar de Sint-Pieterskerk in deelgemeente Jette te zijn gekomen.
De pastoor komt zelf niet uit Brussel. Bij de voorbereiding van zijn mis kreeg hij hulp van het Brussels Volkstejoêter (Volkstheater). „Elk jaar maakt hij minder fouten”, oordeelde Léon Dela Croix van het Volkstejoêter.

De pastoor heeft in vier jaar tijd vier keer een dialectmis gehouden. Hij wil er zeker mee doorgaan.

zondag 6 januari 2008

Jenna Bush, de papa-president en gebedOnderstaande tekst kreeg ik van m'n broer Luc.

Op 5 december 2007 was Jenna even wereldnieuws.
Die dag is ze één van de praatgasten in de Amerikaanse talkshow van Ellen Degeneris.
Jenna krijgt onder meer de vraag of ze gelijk wanneer mag bellen naar haar pa.
“Natuurlijk”, antwoordt Jenna beslist. “Ik ben toch zijn dochter. Ik bel mijn ouders meestal ’s morgens of ’s avonds als ze vrij zijn.”
“Zoals nu?”
“Zeker.”

Ellen draait zich om en neemt achter zich een telefoontoestel: “Ok, bel maar.”
Jenna weet niet waar ze het heeft. “Bellen? Nu? Ik weet niet of dit nu wel kan. Mag dit wel? Misschien zitten ze al in bed.”
“Nee hoor. Het is hier nu 16.30 u. dus daar is het nu 19.30 u.”.

Terwijl de zaal zich verkneukelt bedenkt Jenna nog aan een aantal uitvluchten, maar om verder gezichtsverlies te vermijden neemt ze de hoorn van de haak: “Ik ga in de problemen raken. Het nummer niet noteren hé.”
“Geen probleem” geeft Ellen aan en meteen houdt ze haar handen voor de toetsen zodat de camera het nummer zeker niet kan registreren.
“Ik ga bellen op het nummer van mama”, beslist Jenna.
“Nee! Ik wil je pa horen”, roept Ellen, “Hij wil toch iedereen hier wel een vrolijk kerstfeest toewensen?”
Iedereen lacht.

Vol spanning hoort men de telefoon verschillende keren overgaan.
“We hebben wel geen antwoordapparaat”, probeert Jenna licht nerveus. “Ze gaan me iets aandoen, denk ik”.
Dan wordt er opgenomen. Een zucht van opluchting gaat door de zaal. Zover zijn we al.
“Hey, het is Jenna. Ik ben in de Ellen show, mag ik mama?”
“Nee, ik wil je mama niet, ik wil je pa”, roept Ellen opnieuw. Meteen weer gelach uit het publiek.
“Hallo mam, ik ben bij Ellen”, begint Jenna.
“Ja dat weten we, maar we kijken niet” antwoordt haar ma. “Ik zit hier samen met je pa en …”
“Ja die willen we even gedag zeggen”, roept Ellen.
“Sorry dat ik stoor, mam, maar …”, excuseert Jenna zich.
“Wacht, ik geef je pa eens.”

“Ooh, is hij daar? Ik stoor hem toch niet, hé?” De trekjes op haar gezicht verraden dat ze zich niet echt op haar gemak voelt.
“Hallo schat”, klinkt er een vriendelijke mannenstem.
“Hallo papa”, roept Jenna enthousiast. “Ik wou je niet storen, maar ik zit bij Ellen en …”
“Hallo president Bush”, roept Ellen nu ook enthousiast. Ze heeft de president van Amerika aan de telefoon in haar show. Niet veel collega’s zullen haar dat nadoen.
“Hey Ellen”, antwoordt de president. “Hoe doet mijn dochter het?”
“Zeer goed”, en vlug wordt de situatie geschetst. “Bent u niet boos op je dochter? Ze is nu wel bang dat ze geen kerstgeschenkje zal krijgen”, grapt Ellen.
“Nee hoor, ik ben helemaal niet boos op mijn dochter. Waarom zou ik? Ze is mijn dochter en ik hou van haar.”

Jenna Bush, dochter van George W. Bush, huidig president van de Verenigde Staten en momenteel waarschijnlijk de machtigste man op de aardbol.
Ze kan op gelijk welk moment haar telefoon nemen en hem bellen, want ze is zijn dochter.

Maar op het moment dat haar dit werd gevraagd in de show was ze wel even bang. Kon dit wel? Wat zou pa ervan denken? Zou ze hem nu niet storen? Zou hij wel appreciëren dat ze hem ‘en plein publique’ even opbelt?
Voor papa is het helemaal geen probleem, want ze is zijn dochter en hij houdt van haar.

Ook wij weten dat we op elk moment van de dag naar onze Papa mogen bellen. We weten dat we niet bang hoeven te zijn. Maar ‘en publique’ zijn we echt wel even nerveus. Zou het toch wel passen? Zouden we Hem niet storen? Is het niet te belachelijk dat we Hem bellen vanuit een live show?
Neen, voor onze hemelse Vader is het helemaal geen probleem, want wij zijn Zijn kinderen en Hij houdt van ons.


Bekijk het filmpje op youtube.

Nieuw bijbelstudiemagazine: Bodem


Na 150 jaar is Uitgeverij Medema gestopt met het blad Bode. In de plaats komt er een nieuw bijbelstudieblad met een gelijkluidende naam: Bodem.
Het moet een tijdschrift worden voor "christelijke spiritualiteit, geloofsopbouw, bijbelstudie en toerusting". Bodem wijst naar het fundament, en 'niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt - Jezus Christus Zelf' (1Ko3:11). Spittend wil de redactie diepgaan in de onderwerpen.

Het blad moet 6 keer per jaar verschijnen en zou ca. 48 bladzijden tellen.
De redactie wordt verzorgd door Dirk Develing, Ronald van den Oever, Paulien Vervoorn en Jan-Reindert Voogdt.
Hoofdredacteur wordt (bijna vanzelfsprekend) Henk P. Medema zelf.
Verder zullen meewerken: Jos Douma, Johan Klein Haneveld, Jetteke Noordzij, Rolof Mulder, Willem Ouweneel, Pieter Siebesma e.a.

Er komt ook een website (waar je nu nog maar alleen de cover vindt): www.bodem-online.nl
Ik las het nieuwtje hier.

zaterdag 5 januari 2008

Hoe groot is Gods voorzienigheid?
"Gods voorzienigheid is zo groot als ons geloof en onze bereidheid om te gehoorzamen"

Gelezen in een nieuwsbrief van Ronny Heyboer, als zendeling in Borneo aan de slag voor een megaproject om kinderen een hoopvol bestaan te bieden.

Persoonlijk geloof ik weliswaar dat Gods voorzienige liefde zelfs over ons falen heenreikt, maar anderzijds volg ik Ronny ook in het benadrukken van onze verantwoordelijkheid (denk aan de Heer die in zijn vaderstad Nazareth geen kracht kon doen behalve enkele zieken genezen door handoplegging, omwille van het verwonderlijke ongeloof - Mk6:5-6).

vrijdag 4 januari 2008

De relatie gaat vooraf aan de vraag

"Jezus heeft ons niet alleen geleerd hoe we moesten bidden, Hij heeft het ons ook laten zien. Nooit heeft Hij voorrang gegeven aan iets dat tussen Hem en zijn Vader in zou komen te staan. Natuurlijk wilde Hij een koud glas water na een lange, hete voettocht; maar niet als dat ook maar een centimeter afstand zou scheppen tussen Hem en zijn Vader. Als het gebruik van zijn krachten om Zichzelf te beschermen het komen van het Koninkrijk van zijn Vader zou tegenhouden, zag Hij ervan af. In Getsemane vroeg Hij om gespaard te mogen blijven voor het kruis; voornamelijk omdat Hij wist dat zijn Vader Hem zou verlaten als Hij daar hing. Dat vooruizicht joeg Hem meer angst aan dan de spijkers.

Zelfs daar in Getsemane vertrouwde Hij zijn Vader al zijn lasten toe. Hun relatie, een ongelooflijk eerlijke relatie, was alles voor Hem. Net als ieder ander mens verheugde Hij zich niet in het vooruitzicht van marteling. Maar in tegenstelling tot ieder ander mens was Hij bereid de verscheurende pijn van de ultieme eenzaamheid te ervaren omdat (en ik zou het nooit durven zeggen als het niet in de Schrift stond) het zijn Vader behaagde Hem te verbrijzelen. Nooit heeft het de Vader behaagd om ook maar iemand te verbrijzelen. Maar de pijn van niemand anders dan Hem kon ons in de familie brengen waarin God Zichzelf kon openbaren als onze Papa.

De relatie tussen Christus en zijn Papa was de drijvende kracht achter ieder verzoek dat Hij deed. De relatie ging vooraf aan de vraag. Zijn leven is een diepgaand voorbeeld van het punt dat ik probeer te maken, namelijk dat het krijgen van God Zelf oneindig meer waard is dan het krijgen van dingen van God."

Larry Crabb, "Ik zeg PAPA", pag. 74-75.

donderdag 3 januari 2008

Met de juiste obsessie kun je vrijmoedig vragen

"Ik wil u niet ontmoedigen om van God te vragen wat u wilt. Maar ik wil dat u zich eerst verheugt in de Heer, dat u Hem eerst met heel uw wezen liefhebt en dat u Hem dan vrijmoedig vraagt wat opkomt uit uw door God geobsedeerde hart. Als uw relatie met God niet de groeiende basis is onder uw vragen aan God, dan worden uw smeekgebeden hopeloos verwarrend en frustrerend."

Larry Crabb, Ik zeg PAPA, pag. 47 (uitg. Medema)

Een jaar van gebed

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Bij de vele goede wensen die we uitwisselen, mogen we elkaar opwekken tot een jaar van gebed.

Bidden is een hartelijk gesprek met God de Here voeren, om Hem iets te vragen of Hem te danken. Het is de voornaamste vorm van persoonlijke omgang met God. Echt bidden heeft alles te maken met geloof. Geloof is vol vertrouwen luisteren naar het Woord en daarop antwoord geven. Het gebed is een reactie op de ernstige en troostrijke boodschap van God.

Wij zouden als zondige mensen niet eens durven bidden als God zelf ons niet het bevel had gegeven: ‘Roep Mij aan!’ Gods roepstem geeft ons vrijmoedigheid om Hem te antwoorden in ons gebed. Bidden is geen belletje trekken. Bidden is komen omdat je geroepen bent.

We bidden op basis van Gods beloften en daarom is ons gebed geen slag in de lucht. Hoe is het dan wél? Bijvoorbeeld zo: ‘Hier kom ik, lieve Vader, ik bid niet op grond van mijn eigen gedachten of mijn waardigheid, maar overeenkomstig uw gebod en belofte die niet falen of liegen kan’ (Luther).
Zo krijgt ons gebed waarde in de ogen van God. ‘God beoordeelt de waarde van het gebed echter niet naar de waardigheid van de persoon, maar slechts naar het geloof, waarmee men gehoorzaamheid betoont aan zijn opdracht en vertrouwen schenkt aan zijn belofte' (Calvijn).

Het gebed is de gouden sleutel die de schatkamers van de hemel opent. Door het gebed gaan ook in 2008 die deuren open en ontvangen we van God de vervulling van zijn beloften, in ons persoonlijk leven, voor de kerk en voor Israël en de volken.

Elke gelovige weet van ‘onverhoorde gebeden’. God hoort ons overal en altijd. Toch doet Hij lang niet altijd wat wij vragen. Het is een moeilijke les voor ons dat God wel al zijn beloften, maar niet al onze wensen vervult. God heeft niet beloofd dat nu al alle zieken beter worden. Of dat er in deze wereld nu al geen pijn en verdriet meer zal zijn. Hij heeft wél beloofd dat Jezus komt op de wolken en dat er eens een nieuwe hemel en aarde zal zijn. En ook dat Hij ons onder geen beding in de steek zal laten.

Laten we bidden ‘in Jezus’ naam’. Dat geeft richting en kracht aan ons gebed. In ons bidden zijn we dan als het ware ‘gedekt’ door Jezus zelf. En tegelijk gericht op Gods Naam, Gods wil en Gods rijk. Zeker van verhoring!

Commentaar van Jan Hoek op cvkoers.nl

woensdag 2 januari 2008

Gebed vooor het nieuwe jaar

Een minder bekend lied van Charles Wesley, getiteld "I Want a Principle Within" - gelezen bij Justin Taylor. Tegelijk een wens voor het nieuwe jaar.

I want a principle within of watchful, godly fear,
A sensibility of sin, a pain to feel it near.
I want the first approach to feel of pride or wrong desire,
To catch the wandering of my will, and quench the kindling fire.

From Thee that I no more may stray, no more Thy goodness grieve,
Grant me the filial awe, I pray, the tender conscience give.
Quick as the apple of an eye, O God, my conscience make;
Awake my soul when sin is nigh, and keep it still awake.

Almighty God of truth and love, to me Thy power impart;
The mountain from my soul remove, the hardness from my heart.
O may the least omission pain my reawakened soul,
And drive me to that blood again, which makes the wounded whole.

Ik maakte een vrije vertaling:
Ik wil een vast voornemen in me, van waakzame, goddelijke vrees,
Een gevoeligheid voor zonde, een pijn die me telkens waarschuwt.
Ik wil de eerste nadering voelen van trots of verkeerde begeerte,
Om de afdwaling van mijn wil te bedwingen en het vuur te doven als het opflakkert.

opdat ik van U niet meer zou afdwalen, uw goedheid geen verdriet meer zou aandoen,
Ik bid, schenk me kinderlijk ontzag, geef me een gevoelig geweten.
O God, maak mijn geweten zo gevoelig als de appel van een oog;
Wek mijn ziel wanneer de zonde nabij is, en houd me steeds alert.

Almachtige God van waarheid en liefde, geef me uw kracht;
Haal dat gewicht van mijn ziel, verwijder de hardheid van mijn hart.
O moge de kleinste nalatigheid mijn opnieuw gewekte ziel treffen,
En me terug naar dat bloed drijven, dat de verwonde weer heelt.