donderdag 31 maart 2016

Zaterdag lezing Philip Nunn: 'De zachtmoedigheid van God'In de vervolgreeks 'God leren kennen' geeft Philip Nunn aanstaande zaterdag (2 april) in CC De Steiger in Menen een lezing.
Deze bijbelse lezing behandelt het onderwerp 'De zachtmoedigheid van God'. Aanvangsuur: 19.30 u. Iedereen welkom.

Klik hier om eerdere lezingen te beluisteren
(Of maak gebruik van de labels in de rechterkolom)

Philip Nunn heeft ook een eigen website.
Op die website staan ook
- audioopnames van toespraken van Philip Nunn in het Nederlands.
- videopnamen van Philip Nunn in het Nederlands


Geert Soete geeft de slotlezing in de reeks 'God leren kennen'. Op zaterdag 23 april spreekt hij over 'De zelfbeheersing van God'.

dinsdag 22 maart 2016

Jezus zingt: we volgen een zingende God

Psalm 22:23:
Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen,
in het midden van de gemeente zal ik U loven.
(NBG: … zal ik U lofzingen)

Hebr. 2:12 maakt duidelijk dat Jezus Christus degene is die hier zingt:

9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.
10 Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.
11 Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen,
12 want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen.
13 En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.
14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
De auteur van de Hebreeënbrief schrijft de woorden van Psalm 22 dus toe aan Jezus.
Deze Psalm begint eigenlijk met een schreeuw:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht’ (vers 2).
Jezus maakte deze schreeuw de zijne aan het kruis. Maar het gedeelte in Hebreeën toont ons dat de hele Psalm van Christus is.
Hebr. 5:7 drukt zelfs geloof uit terwijl het de situatie van Psalm 22:22 beschrijft en het ‘Verlos mij uit de muil van de leeuw … Gij hebt mij geantwoord’ vervuld ziet in Jezus:
‘Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan Hem die Hem uit de dood kon verlossen (en Hij is verhoord om zijn godsvrucht)’ (Hebr. 5:7)
Dus niet alleen de schreeuw van verlatenheid aan het begin, maar ook de eed van de overwinning op het hoogtepunt in Ps.22:23 zijn de woorden van de Heer.

Christus zingt ook in Rom. 15:8-13:
8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen,
9 en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.
10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk!
11 En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!
12 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen. (zie Opw. 618)
13 De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.


Paulus citeert in Rom. 15 uit Psalm 18:50:
49 Die mij bevrijdt van mijn vijanden;
ja, U verheft mij boven hen die tegen mij opstaan,
U redt mij van de man van geweld.
50 Daarom zal ik U, HEERE, loven onder de heidenvolken,
voor Uw Naam zal ik psalmen zingen.

51 Hij schenkt Zijn koning grote overwinningen
en bewijst goedertierenheid aan Zijn gezalfde,
aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid.

Jezus zingt temidden de volken. Zijn zendingslied is een lofzang, terwijl Hij de volkeren oproept mee de lof te zingen van de naam van zijn Vader.
Vroeger gebeurde de lofzang in Jeruzalem, in de poorten van Gods huis. Het zingende volk van God riep de volkeren op om de Heer van de hele aarde te loven, wiens heil te zien was in Sion (Ps. 98:3-4). De profeten beschrijven hoe de volkeren toestromen om God in zijn stad te loven (Jes. 2:2-3 en Zef. 3:9-10).

In het Nieuwe Testament lijkt de richting omgekeerd. Jezus zendt zijn discipelen uit vanuit Jeruzalem naar de einden van de aarde (Mt. 28:18-19). Maar de lofzang blijft. Christus heeft alle macht in hemel en aarde. Hij gaat naar het hemelse Jeruzalem en roept de volkeren op om tot Hem te naderen met een lofzang voor de God van het heil (Hebr. 12:22-29).

Onze evangelisatie moet lofprijzend zijn. We zijn Gods heilige natie, een volk tot een eigendom ‘opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’ (1 Petr.2:9b).

Wanneer we Gods wonderbaarlijke genade bezingen onder de volkeren, heft Jezus zelf de lofzang aan. We getuigen niet vanuit een defensieve of trotse houding, maar in de vreugde van de aanbidding. Zoals de herder die de Redder zagen en terugkeerden, ‘terwijl ze God verheerlijkten en prezen om alles wat zij gehoord en gezien hadden’ (Lk. 2:20).

-------------------------------------------------------------------------------
Waarom het een zegen is dat Christus zingt:
- Je zingt (ook en spontaan) als je hart blij is; Christus is de God die blij is in zichzelf en van zichzelf
- Je zingt alleen als je daar reden toe hebt; Christus is overwinnaar
- Je zingt voor als je vreugde wilt delen, je heft de lofzang aan in vertrouwensvolle omgeving; Christus midden de Zijnen
Alleen het christendom heeft een dergelijke rijke zangtraditie. Het zegt iets over de inhoud van dit geloof.


(deels gebaseerd op Edmund Clowney, 'Christ the singing Savior')

zaterdag 19 maart 2016

Alles is uit God

'Als de HERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan...' (Ps. 127:1a)
Er is een gezegde dat luidt: 'Weinig is alles, wanneer God daarbij is'.
Maar het omgekeerde is evenzeer waar: 'Veel is niets, wanneer God ontbreekt'.
Dat is ook wat in Psalm 127 wordt gezegd: Wanneer onze activiteiten niet worden bepaald en geleid door God, is dat verspilling van tijd en energie.

Uit: 'De Psalmen', door William MacDonald, uitg. Medema, pag. 392

woensdag 9 maart 2016

Kennis vs. gevoel in de dienst

Alistair Begg vertelt het met humor in dit fragment uit een toespraak op de Ligonier conferentie, maar hij raakt ook een gevoelige snaar. Pun intended.Hier kun je het fragment ook nalezen (in het Engels).

Shepherds' Conference vandaag gestartVan 9 tot 13 maart is er opnieuw Shepherds' Conference.

Dit zijn dit jaar de hoofdsprekers:

- John MacArthur
- Albert Mohler
- Ligon Duncan
- Paul Washer
- Steven Lawson
- Phil Johnson
- Tom Pennington
- Nathan Busenitz

Via bovenstaande link kun je mogelijk de conferentie volgen met livestream; ook Grace To You biedt beelden.

Past het schema je niet, dan kun je via de knop 'media' nog altijd je hartje ophalen met de audio en/of video van voorgaande Shepherds' Conferences.

Shepherds'Conference volgen via Twitter kan ook (@shepconf en #shepcon).


donderdag 3 maart 2016

Bekijk of beluister gratis de volledige Ligonier National Conference 2016

Je kunt nu gratis de toespraken bekijken of beluisteren van de Ligonier National Conference 2016.
Ze zijn zowel beschikbaar via Ligonier.org, de Ligonier app, of via YouTube.Doe je voordeel met heel dit boeiende programma:

PRE-CONFERENCE
• God’s Design for Creation by W. Robert Godfrey
• God’s Design for Adam by William VanDoodewaard
• God’s Design for Male & Female by Albert Mohler
• Panel Discussion with Godfrey, Mohler, and VanDoodewaard


2016 NATIONAL CONFERENCE
• The Gospel as Historical Fact by Albert Mohler
• Questions & Answers with Godfrey, Mohler, Lawson, and Sproul
• Chosen in Christ: God’s Eternal Plan of Redemption by Ian Hamilton
• Beginning with Moses: Christ in All the Scriptures by Steven Lawson
• Why the God-Man: The Mystery of the Incarnation by Stephen Nichols
• No Hope without It: The Life of Christ by Steven Lawson
• A Curse for Us: The Death of Christ by Ian Hamilton
• The Ligonier Statement on Christology with Stephen Nichols and R.C. Sproul
• Questions & Answers with Hamilton, Nichols, Reeves, Sproul, and Thomas
• He Is Not Here: The Resurrection of Christ by Michael Reeves
• Taken up into Heaven: The Ascension of Christ by W. Robert Godfrey
• Our Great High Priest: The Heavenly Ministry of Christ by Ian Hamilton
• All Things New: The Return of Christ by Michael Reeves
• The Transforming Power of the Gospel by R.C. Sproul


OPTIONAL SESSIONS
• The English Reformation by Michael Reeves
• A Survey of Church History, Parts 1-6 by W. Robert Godfrey
• Calvinism and the Christian Life and The Reformed Pastor by Ian Hamilton

YOUTH SEMINAR
• What’s Your Worldview? by James Anderson
• Life and Faith after the Digital Explosion by Tim Challies
• Tactics for Discussing Christian Convictions by Greg Koukl
• Therefore, Go by Tim Keesee