vrijdag 22 juli 2011

Hel als een embryo

"Zonde is de hel in een embrionaal stadium; de hel is de zonde in haar ware vervulling"

Challies citeert Thomas V. Moore
(oorspronkelijke versie: Sin is but hell in embryo; hell is but sin in fulfilment.)

Onze grootste nood

Had God onze grootste nood als economisch gezien, dan had Hij een economist gestuurd.

Had Hij ontspanning als onze grootste nood gezien, Hij had ons een stand-upper of een artiest gestuurd.

Had God politieke stabiliteit als onze grootste behoefte gezien, Hij had ons een politicus gestuurd.

Had Hij gezondheid als onze grootste nood gezien, Hij had ons een dokter gestuurd.

Maar Hij zag dat onze grootste nood onze zonde inhield, onze vervreemding van Hem, onze diepgaande rebellie, onze dood; en Hij stuurde ons een Redder.

Uit: A Call to Spiritual Reformation, door D.A. Carson. Gelezen bij Zach Nielsen.

Brief aan een ongeboren baby

Uit een brief door Russell Moore tot een ongeboren jongetje dat geadopteerd zal worden.

"Mijn gebed voor jou is dat je zal zien hoe ontzettend geliefd je bent. Je moeder van geboorte hield van je of je zou er gewoon al niet zijn om dit te lezen. Je ouders hebben je lief en zullen dat altijd doen, wat er ook gebeurt. En wat nog belangrijker is: de God die je schiep houdt genoeg van je om je in je leven een beeld te laten zien van wat Hij voor elk van ons wil: dat we geadopteerd zouden worden, voor het leven, in zijn gezin.

Ik bid dat je op een dag, wanneer je oud genoeg bent, een bepaald vorm van onvrede zult kennen met je leven. Ik bid dat dit niet zal komen omwille van je omstandigheden, en al zeker niet omdat je geadopteerd bent. Maar wel omdat je, zoals wij allen, een zondaar bent die genade nodige heeft; een geestelijk weeskind dat een Vader nodig heeft. En ik bid dat je naar de geschiedenis zult kijken waar je ouders in geloven. Ik bid dat je naar Jezus’ bebloede kruis zult kijken als voldoende hel voor jou en naar Jezus’ lege graf als voldoende leven voor jou. Ik bid dat je zult leren, boven alle dingen, om twee dingen te zeggen: ‘Jezus is Heer’ en ‘Abba, Vader’. Ik beloof je: hij zal er zijn om je te ontvangen, om zich over je te verheugen. Dit doet Hij altijd.

Nogmaals, ik ken je nog niet. Maar ik kijk er naar uit je op een dag te ontmoeten, als je broeder. Als het niet in je volgende één tot honderd jaar van je leven is, dan in de miljoenen meer die we voor ons hebben in een nieuwe schepping in Christus. Ik hoop dat je daar met me zult zijn in een wonderbaarlijke ontelbare schare van ex-weeskinderen als wij. Het is alleen dan dat jij, en ik, volkomen zullen weten wat het betekent om geadopteerd te zijn, geadopteerd voor het leven."

Het volledige verhaal lees je hier.
Mijn eerste bron was Justin Taylor. De vrije vertaling is van mezelf.

dinsdag 19 juli 2011

Kinderen: niet overbeschermen en niet overvragen

"Je kinderen overbeschermen leert hen dat bewaring het allerbelangrijkst is.
Teveel van je kinderen verwachten onderwijst hen dat prestatie primeert."

Allebei te vermijden dus. Wordt beslist moeilijk.

Gelezen bij de tweets van Tullian Tchividjian, oorspronkelijk klinkt het: Over-protecting your children teaches them preservation is primary. Over-expecting from your children teaches them performance is primary.

Geen hand uitgestoken en toch rijkelijk beloond

"Wat is genade? In het Nieuwe Testament betekent genade: Gods liefde aan het werk voor mensen, die allesbehalve die liefde verdienen. Genade betekent, dat God hemel en aarde beweegt om zondaars te verlossen, die zelf geen hand kunnen uitsteken om aan die verlossing bij te dragen.

Genade betekent, dat God zijn eniggeboren zoon doet sterven aan het kruis en neerdalen in de hel om ons, schuldigen, met Zich te verzoenen en ons op te nemen in zijn heerlijkheid.
'Hem, die geen zonde heeft gekend, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem' (2Kor.5:21)."

Uit: God leren kennen, door J.I. Packer, pag. 218, uitg. Novapres (1992).

donderdag 14 juli 2011

Vriendschap vereist soms inefficiënt tijdsgebruik

"Jezus was bereid veel tijd te investeren in vriendschap. Toen Andreas en een van de andere leerlingen van Johannes Hem vroegen waar Hij verbleef, verschafte hij niet simpelweg de gevraagde informatie. In plaats daarvan zei Hij: 'Kom maar mee, dan zul je het zien'.

We lezen dan: "Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden (...) en ze bleven die dag bij Hem" (Joh. 1:37-39). Het was ongeveer vier uur 's middags en ze schijnen de hele avond (nacht) te zijn gebleven.

De Verlosser van de wereld, het volmaakte voorbeeld van een christelijke leider, benutte zijn tijd inefficiënt, althans naar de inzichten van het huidige management! Want Hij besteedde vele uren aan een ongeplande afspraak."

Uit: De waarde van vriendschap, pag. 21-22, door Ajith Fernando, uitg. Medema. Over het 'ongeplande' van de afspraak kunnen we nog in discussie treden. Gebeurt er bij God iets ongepland? Maar het is een feit dat Jezus de tijd nam om deze mensen te ontmoeten: Hij gaf meer dan informatie, Hij deelde zijn leven, gaf Zijn leven.

woensdag 6 juli 2011

Noodoproep hongersnood AfrikaVandaag kreeg ik dit bericht van Cécil Van Maelsaeke, Directeur Tearfund, over de actuele hongersnood in Afrika. Die nood kwam o.m. ook via het radionieuws aan bod (maar dan vnl. geconcentreerd op de hoorn van Afrika):

"De toestand wordt onhoudbaar voor onze partners in Kenia en Oeganda. De hevige droogte leidt tot zeer ernstige hongersnood. In sommige gebieden in Kenia heeft men door de aanhoudende droogte al zeven jaar niets meer kunnen oogsten. Voedselhulp is hun enige hoop op overleven.

In rurale gebieden in Oeganda, zoals in Orisai, is de voedselsituatie echt kritisch. De arme bevolking kan de hoge prijzen voor het weinig beschikbare voedsel niet betalen. Generaties lang kon de cassava (maniok) de mensen door tijden van voedselschaarste heen helpen, maar de oogst werd door ziekte geheel vernield. Ook het seizoen van de mango’s is voorbij en de bevolking lijdt nu ernstig voedseltekort. Dit kan nog zeker tot september duren.

Om de ondervoeding bij de kinderen in Orisai tegen te gaan, functioneert de Grace Junior School van onze partner CREED Africa nu als voedingscentrum. Er werden vijf akkers met maïs beplant, waarvan de oogst moet dienen om straks de kinderen in 2012 te voeden.

Onze partners CREED Africa (Oeganda) en Redeemed Gospel Church (Kenia) vragen Tearfund dringend om hulp voor het voorzien van voedselhulp aan de zwaarst getroffenen. In Kenia willen wij helpen in de regio Makindu en Mbui Nzau en in de sloppenwijk Matthare in Nairobi. In Oeganda willen wij vooral in de regio van Orisai helpen.

Ons secretariaat stortte reeds het beschikbare bedrag van 12.500 EUR van ons noodfonds over om de eerste noodkreet te beantwoorden. Maar we moeten meer kunnen doen om mensen te redden.

Ik richt mij daarom tot u via e-mail. Mag ik op u rekenen? Ik wil u oproepen om achter Tearfund te staan en ons de nodige middelen te schenken om snel te kunnen handelen.

De tijd dringt voor de vele slachtoffers van de droogte. Samen kunnen wij daar iets aan doen.

Steun onze dringende actie door een gift op de rekening van Tearfund 435-9190001-10 met de vermelding ‘Voedselhulp Oeganda en Kenia’, (IBAN: BE41 4359 1900 0110; BIC: KREDBEBB)

Ik wil u van harte danken."

Klik hier: vervolgens lees je op bladzijde 10 van het Tearfundblad Inzicht een eerste kort verslag.

Blijf op de hoogte via www.tearfund.be

dinsdag 5 juli 2011

Doodstraf voor christen in Iran bevestigd

"Het hooggerechtshof in Iran heeft eind vorige week het doodvonnis van de christelijke voorganger Youcef Nadarkhani bevestigd. Hij zal worden opgehangen. Dat melden diverse internationale media.
Nadarkhani wordt beschuldigd van afvalligheid van de islam en van evangelisatie onder moslims. Als de doodstraf wordt uitgevoerd, is dat de eerste executie van een christen in Iran in twintig jaar.

Nadarkhani werd in november ter dood veroordeeld door de rechtbank van de provincie Gilan. De aanklacht tegen Nadarkhani luidde: „het ontkennen van het profeet-zijn van de grote profeet der islam, resulterend in afval van de heilige religie van de islam (...) op de leeftijd van 19 jaar.”

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind kondigde vanmorgen aan Kamervragen te stellen over de kwestie.

Op initiatief van SGP-Kamerlid Van der Staaij stuurde de vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken in maart een brief aan het Iraanse parlement over de vrijheid van godsdienst. In de brief spreekt de Kamer „grote zorgen” uit over de schendingen in Iran van de godsdienstvrijheid. De fracties riepen het Iraanse parlement ertoe op om de vrijlating te bewerkstelligen van Nadarkhani en andere christenen die zijn beschuldigd van afvalligheid van de islam.

Nadarkhani zit sinds 12 oktober 2009 gevangen. Er zijn in Iran geen wettelijke beletselen meer tegen de voltrekking van het doodvonnis.

De Amerikaanse organisatie Voice of the Martyrs, die opkomt voor vervolgde christenen, denkt dat alleen internationale druk mogelijk nog enige invloed kan hebben op Iran."

(Uit: Refdag.nl)

Bedankt voor de link, Luc R.

Zwakke mensen in een kleine kerk met een grote en machtige God

" ... So I love my ordinary, low-class church. We’re just a bunch of weak people that love Jesus, and I love seeing God work through us. When we succeed as a church, it certainly won’t be because of our brilliance or influence. It will be because we serve a mighty God who does great things through weak people."

Amen.

En de auteur heeft het ook nog over muziekbegeleiding die allesbehalve perfect is, overgangen die mislopen en dies meer. Nee, je denkt niet dat je toevallig binnenviel bij een U2-repetitie als je onaangekondigd in onze kerk binnenloopt ...

God redt onopvallende zwakke mensen opdat er geen roemen zou zijn in Zijn tegenwoordigheid. En wanneer God deze mensen redt en hen gebruikt om het evangelie te verspreiden, dan toont het de kracht van God en niet de kracht van mensen.

(Gelezen bij Stephen Altrogge)

Is er geen God, dan is je leven uiteindelijk zonder zin

"Wat iemand over God gelooft, heeft invloed op al het andere wat hij gelooft.

Toen men Mortimer Adler vroeg waarom het hoofdstuk 'God' in de serie Great Books of the Western World (die hij samenstelde) het langste was van allemaal, merkte hij scherpzinnig op dat het onderwerp 'God' meer implicaties heeft dan enig ander onderwerp.

De vijf belangrijkste vragen in het leven zijn de volgende:

1. Oorsprong: waar komen we vandaan?

2. Identiteit: wie zijn we?

3. Zin: waarom zijn we hier?

4. Moraal: hoe moeten we leven?

5. Bestemming: waar gaan we naartoe?

De antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van het bestaan van God. Als God bestaat, heeft je leven uiteindelijk zin en een doel. Als je leven echt een doel heeft, is er ook echt een goede en een verkeerde manier om het te leiden. De keuzes die je nu maakt hebben niet alleen nu gevolgen, maar ook in de eeuwigheid.

Als er echter geen God is, is je leven uiteindelijk zonder zin. Omdat je leven geen blijvend doel heeft, is er ook geen goede of verkeerde manier om het te leven. En het maakt niet uit hoe je leeft of wat je gelooft - je bestemming is stof."

(Uit: 'Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn', door Norman L. Geisler en Frank Turek, Ark Boeken, pag. 15)

vrijdag 1 juli 2011

Mp3's conferentie NEXT11

Deze conferentie vond plaats van 28 tot 31 mei jl. onder de paraplu van Sovereign Grace Ministries. Josh Harris fungeerde als gastheer in Orlando.

Een citaat van Abraham Kuyper staat centraal op de website: “There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does not cry: ‘Mine!’

De vraag die doorheen de toespraken beantwoord wordt is "Hoe verandert Christus de manier waarop ik naar deze wereld kijk?"

Dit zijn de titels en sprekers van de hoofdtoespraken (maar op de site vind je ook de mp3's van getuigenissen en breakoutsessies):

God on the World: The Bible’s Framework for a Christian Worldview
- door Jeff Purswell

Think or Believe? The Role of Reason in the Life of Faith
- door Scott Oliphint

The Gospel and the Postmodern Mind
- door D.A. Carson

The Reality of Truth in a World of Relativism
- door R.C. Sproul

Who am I? Humanity in the Eyes of the World and the Christian
- door Kevin DeYoung

Je vindt deze toespraken hier (en op dezelfde pagina staan ook de mp3's van de voorgaande jaren)