vrijdag 31 oktober 2008

Mp3's conferentie: zorgen voor een kinderhart


Auteur van boeken over opvoeding Ted Tripp heeft een aantal toespraken gehouden in Mars Hill Church in Seattle. De mp3's staan hier online.

Dit zijn de titels:
- Session 1: The Call to Formative Instruction

- Session 2: Giving Kids a Vision for God's Glory

- Session 3: Helping Kids Understand Authority

- Session 4: Helping Kids Understand the Heart

- Session 5: Overview of Corrective Discipline

donderdag 30 oktober 2008

'God bestaat waarschijnlijk niet'


Gelezen op habakuk.nu:
Opiniestuk met enkele goede (tegen)argumenten (door Jos de Keijzer) ...

'God bestaat waarschijnlijk niet'

In Engeland is onlangs een reclamecampagne van start gegaan om het atheïsme te promoten. Er rijden van januari bussen door London met de slogan ‘There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life' - 'God bestaat waarschijnlijk niet, dus maak je niet druk en geniet van het leven'. Zelfs de schrijver van The God Delusion, Richard Dawkins (foto) doet mee. Gelet op het feit dat de westerse media doorgaans op de hand zijn van het humanistisch gedachtegoed of op zijn minst agnostisch zijn, lijkt deze campagne vrij overbodig. Dit initiatief is dan ook vrij opmerkelijk te noemen. Atheïsten hebben niet, zoals christenen, een zendingsopdracht. Het wezen van het atheïsme, dat er geen God is, brengt een ‘opdrachtloosheid' met zich mee. Er is geen missie en dus ook geen vergelding (stop worrying). Maar daar zit ‘m nu juist de ironie.

1. Als God niet bestaat, is er inderdaad geen reden om je zorgen te maken, want er is geen afrekening. Maar er is ook helemaal geen reden om zo'n boodschap de wereld in te sturen, omdat een atheïstisch wereldbeeld geen zin, doel of betekenis aan het leven toekent. Waarom zou je mensen dan iets bij willen brengen? Als er geen reden tot zorg is - er is immers geen wetgevende God - waarom voelen deze atheïsten zich dan moreel gedrongen om deze actie te organiseren?

2. Trouwens, is er wel reden om je géén zorgen te maken? Is het niet ontzettend zorgwekkend te ontdekken dat God waarschijnlijk niet bestaat? Ineens heeft het leven geen zin meer. Plotseling moeten we aannemen dat er na de dood niets is. Onze eindigheid is definitief. Zonder God staat eigenlijk alles op losse schroeven. (Filosofen weten dat stiekem al, maar de rest van het westen doet alsof er niets aan de hand is).

3. Hoe zou deze boodschap ‘don't worry, enjoy life' klinken in de oren van watersnoodslachtoffers in India en Haïti, getroffenen van de aardbevingen in China en Pakistan enz. De armen van deze wereld hebben al zo weinig zorgeloos te genieten; wat blijft er zonder een God die opkomt voor de zwakken nog van het leven over? Sterker nog, de atheïsten in het westen zullen nu nog minder in hun geweten aangesproken worden om de armen te helpen. Immers: ‘There's probably no God, now stop worrying and enjoy life'.

Gok van Pascal

Er zit nog iets curieus aan de slogan: God bestaat ‘waarschijnlijk' niet. O, ze weten het niet helemaal zeker. Dat is een eerlijke toegeving met flink wat implicaties. Ik moet daarbij denken aan de zogenaamde ‘Gok van Pascal'. Volgens Blaise Pascal kun je bij de onzekerheid over Gods bestaan maar het beste christen worden. Immers als God niet bestaat dan heb je tenminste een moreel waardig leven geleefd en als God wel bestaat kom je in de hemel. Voor de ongelovige is er ofwel geen leven óf een hel na de dood. Geen moeilijke keuze toch?

Hoewel, ‘ongelovigen'? Het is fijn om te ontdekken dat atheïsten toegeven ‘gelovig' te zijn. Ze geloven dat God niet bestaat. Maar is zo'n credo nu echt reden om de straat op te gaan om mensen over te halen?

Van der Bijl: "Ik houd oprecht van moslims"

Artikel in het Reformatorisch Dagblad: "Oprechte liefde voor moslims"

„Bijbelsmokkelaar” Anne van der Bijl is tachtig jaar, maar reist nog de hele wereld over om vervolgde christenen te bemoedigen. Vooral die in de moslimwereld hebben zijn hart. Dinsdag was hij even op het kantoor van Open Doors in Ermelo om over zijn nieuwe boek ”Geheime gelovigen” te vertellen.

Het zijn geen „bloedige verhalen” geworden. Wel laat Van der Bijl zien wat het betekent om als ex-moslim in een islamitisch land te wonen.

Pakistan, 5 februari 1997. Iemand gooit een met de hand geschreven vodje papier met een anti-islamitische leus in een moskee. Niemand ziet wie het gedaan heeft, maar onmiddellijk wordt via de luidsprekers van de moskee een groep jongemannen opgetrommeld. Iemand beweert dat er bladzijden uit de Koran zijn verbrand. Een politieagent bericht dat er alcohol aan moslims is verkocht. Anderen zeggen dat de profeet Mohammed is gelasterd. Het moeten christenen zijn geweest.

Met elke beschuldiging neemt de woede van de plaatselijke moslims toe. Een grote groep marcheert richting enkele christelijke dorpen, steekt twee kerken in brand en verbrandt Bijbels en liedboeken. Dan komen er messen en geweren, handgranaten en benzinebommen tevoorschijn. De volgende morgen zijn 15.000 christenen hun huis en bezittingen kwijtgeraakt. Van hun vee, fruitbomen, kruiwagens, tractoren en fietsen is niets meer over.

Hoe reageer je dan als christen? Van der Bijl: „Je kunt je vuisten ballen van machteloze woede. Of je kunt een ander vergeven. Christenen kunnen vergeven omdat Christus hun vergeven heeft. We moeten moslims niet als vijanden zien, maar als mensen die voor Christus gewonnen moeten worden. Als bewogenheid niet de drijfveer van ons handelen is, krijgen we botsingen.”

Doodstraf
Van der Bijl stond aan de wieg van Open Doors, de organisatie die opkomt voor vervolgde christenen en vroeger Kruistochten heette. In 1955 vertrok hij met een koffer vol christelijke boeken naar landen achter het IJzeren Gordijn.

Christenen in islamitische landen hebben het volgens hem moeilijker dan degenen die destijds onder een communistisch regime leefden. „Toen kon je als christen geheime samenkomsten bezoeken. Werd je gepakt, dan belandde je in de gevangenis. In islamitische landen volgt vaak de doodstraf.”

Van westerse landen hoeven deze christenen niet veel te verwachten, stelt hij. In zijn boek staat een brief van Afghaanse christenen, gericht aan de Amerikaanse president Bush. In Afghanistan was in 2003 een nieuwe grondwet opgesteld en de christenen maakten zich zorgen of er wel voldoende ruimte voor niet-moslims zou zijn. Ze vroegen zich af of dit het doel van de coalitietroepen was toen ze het land van de taliban bevrijdden.

Er is in Amerika wel over de brief gesproken, weet Van der Bijl. „Maar Bush heeft die nooit gelezen. En wij laten onze jongens in Afghanistan sterven, een land waar duizenden moskeeën zijn en geen enkele kerk. We steunen een regime met een grondwet waarin geen enkele ruimte is voor christenen.”

Half bloot
Moslims zijn volgens hem totaal niet onder de indruk van de westerse democratie of samenleving. „Onze decadentie spreekt luider dan welke woorden ook. Veel christenen zullen concluderen dat we een opwekking nodig hebben. Dat is echter niet het juiste antwoord. Een opwekking vult alleen de kerkbanken. Er is iets veel krachtigers nodig: een culturele reformatie. Christenen moeten hun levens veranderen. Moslims moeten aan ons kunnen zien dat we anders zijn.

Ik kijk graag naar tennis. In Dubai organiseren ze grote toernooien, waar dan half blote meisjes uit Rusland met een kruisje om hun nek op de baan staan. Als Arabische vrouwen zich zó zouden kleden, zouden ze meteen gestenigd worden. In zo’n kruisje, daar zit het christendom natuurlijk niet in. Maar het bepaalt wel hoe moslims over ons denken.”
Klik hier!

Angst
Van der Bijl constateert dat veel christenen angstig zijn voor de islam. „Ze zijn bang voor beïnvloeding omdat ze zelf niet sterk in het geloof staan. Iemand vroeg me eens wat ik ervan vond dat in Egypte jaarlijks 20.000 christenen moslim worden. Echt tijd om een wetenschappelijk antwoord te geven had ik niet, maar ik zei: Echte christenen worden geen moslim. Als je op weg bent naar de hel, dan maakt het niet uit hoe je er komt.”

In de contacten met moslims is een stap in het geloof nodig, aldus Van der Bijl. „Laten we leren om een moslim -misschien wel één met een machinegeweer in de hand- te zien als iemand voor wie Jezus Christus is gestorven. We moeten het woord ”islam” leren spellen: I Sincerely Love All Muslims. Ik houd oprecht van alle moslims. Maar misschien geloven we eerder in een God der wrake dan in een God Die vergeving aanbiedt.”

De „onstuitbare groei” van de islam is volgens hem alleen tegen te houden door christenen die door hun gedrag de liefde van Christus laten zien. „Als we in Nederland écht christen zijn, dan zijn we niet bang voor moslims. We hebben namelijk een veel betere boodschap dan zij, een Boodschap van liefde.

Waarom zouden we ons druk maken over het feit dat de islam het Westen verovert? Waarom zou God een maatschappij beschermen als Hij in onze moraal of geestelijk leven niets vindt wat Zijn bescherming waard is? Misschien wordt het tijd dat we onze kerken eens serieus onder de loep nemen en toegeven dat die in werkelijkheid zwak zijn en weinig of geen echt getuigenis vormen voor moslims.”

woensdag 29 oktober 2008

Slaven in afgodisch gebied


Het hart dat geregeerd wordt heeft veel keuzemogelijkheden in onze maatschappij. Of het nu comfort is, bezittingen, fascinatie voor 'het nieuwe', een six-pack of het mooiste gazon van de straat, we zijn een natie die gebukt gaat onder aanbidding van onszelf.

Er is niets verkeerd met persoonlijke gezondheid of tuinieren op zich. Maar deze dingen kunnen makkelijk ons leven gaan overheersen. Denk er eens over na: welke niet-essentiële dingen, buiten voedsel, water, en onderdak bezorgen je angst of maken je boos als je ze niet krijgt? Wat doet er je voelen alsof je faalde wanneer je het niet kunt bereiken? Angst, boosheid, het verlangen om erbij te horen: het zijn allemaal normale onderdelen van het menselijk bestaan. Maar als ze ons gedrag beginnen te overheersen, dan zijn we slaven in afgodisch gebied.

Gelukkig voor christenen is Christus' koninkrijk het meest heerlijke, verlossende en rechtvaardige burgerschap waar je maar naar kunt verlangen. Hoewel we zondaars waren, stierf Christus voor ons (Rom.5:8). We handelden als verraders tegenover zijn koninkrijk en we krijgen precies wat we niet verdienen: genade! (Ef.2:8)

(Naar Tim Smiths reeks over de Psalmen, op theresurgence.com, Psalm 2, met een bijdrage door Matt Johnson)
"Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." (Rom.5:8)

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God" (Ef.2:8)

zaterdag 25 oktober 2008

Ik ben/word een 'family man'Ode aan de 'family man'.
Op 22 november is het echt zo ver, en mag ik weer wat meer een 'family man' worden. Zonder enige spijt, want ik ben 'vervuld met liefde', zoals Andrew Peterson het zingt in 'I am a Family Man'. De clip schetst het (letterlijk) heel mooi.

Gevonden bij Justin Taylor.
Family Man (door Andrew Peterson)

I am a family man
I traded in my mustang for a minivan
This is not what I was headed for when I began
This was not my plan
I am a family man

But everything I had to lose
Came back a thousand times in you
And you fill me up with love
Fill me up with love
And you help me stand
'cause I am a family man

And life is good
That's something I always knew
But I just never understood
If you'd asked me then you know I'd say I never would
Settle down in a neighborhood
I never thought I could

But I don't remember anymore
Who I even was before
You filled me up with love
Filled me up with love
And you help me stand

So come on with the thunder clouds
Let the cold wind rail against us, let the rain come down
We can build a roof above us with the love we've found
We can stand our ground
So let the rain come down

Because love binds up what breaks in two
So keep my heart so close to you
And I'll fill you up with love
Fill you up with love
And I'll help you stand
'Cause I am a family man

I'm saving my vacation time
For Disneyland
This is not what I was headed for when I began
This was not my plan
It's so much better than

Gebruik uw tijd goed

"Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd."
Ephesians 5:16

"Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid"
Colossians 4:5
"(...) ik denk dat de Bijbel niet wil dat we onder de angst leven dat we een moment zullen verliezen, maar eerder dat we alert moeten zijn voor de mogelijkheden die God ons geeft in de tijd, en dat Hij tijd als een geschenk gegeven heeft.

Hij is soeverein over de tijd en soeverein over onze mogelijkheden. Dus kunnen we de tijd benaderen zonder enige angst, maar met geloof dat er dingen zijn die God ons te doen geeft en daar willen we alert voor zijn."
(Jeff Purswell, in de Leadership Interview Series van Sovereign Grace Ministries)

vrijdag 24 oktober 2008

Psalm 1 (intro)Terug van Tim Smith over de Psalmen (zie The Resurgence). Een paar fragmenten vertaald van zijn bespreking van Psalm 1.


(…) De psalm begint met een uitdaging: niet meegaan met wie kwaad doen, de weg van zondaars niet betreden en niet bij spotters aan tafel zitten (v.1). Vind daarentegen je vreugde in de wet van de HEER
en verdiep je in zijn wet, dag en nacht (v.2). Dit is een zeer hoge norm en het maakt je al dan niet gekwalificeerd voor de zegen die volgt. Alleen wanneer het Woord van God onze vreugde wordt kunnen we gezegend/gelukkig worden. We zullen als een vruchtbare boom zijn, geplant aan het water en goed doorvoed, we zullen niet verwelken en tot bloei komen (v.3).

Falen we echter in het ons verheugen in de Schrift, dan zal het tegendeel waar zijn. We zullen verwelken en meegevoerd worden met de wind (v.4). God kent ons hart. We zullen niet aks rechtvaardigen in het gericht staan en onze wegen zullen vergaan (v.5-6).

(…)

Ik vind dat er nog steeds een sterk verlangen in mijn hart aanwezig is om de ‘Bijbelse-belofte-mentaliteit’ te vertonen waarover ik sprak in mijn inleiding op deze serie. Ik wil dan aan de belofte vasthouden dat “al wat ik doe zal lukken”, boven de rest van de verboden en waarschuwingen. Maar daartoe laat de psalmist me geen ruimte: ik heb slechts toegang tot de belofte in de mate dat ik me verheug in Gods woord en me erin verdiep. De grote Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon verwoordt het goed:
“Hoe weinigen onder ons kunnen de zegening van de text claimen! Misschien dat sommigen onder u een sort negatieve reinheid kunnen claimen, omdat je niet wandelt in de wegen van de goddelozen. Maar laat me u vragen: is uw vreugde in de Heer? Bestudeert u Gods woord? Maak je het tot je rechterhand, je beste maat en gids voor elk uur? Zoniet, dan behoort deze zegening je niet toe.” (Uit: “Treasury of David - Psalm 1”)

Ook Maarten Luther schrijft erover:
“ … iemand verdiept zich niet in de Wet des Heren, tenzij zijn vreugde er eerst vast in geworteld ligt. Want wat we willen en liefhebben, daar denken we innerlijk en diepgaand over na … Laat daarom vooreerst vreugde in ons hart gestuurd worden als een wortel, en dan zal het verdiepen vanzelf wel volgen.” (Naar: “Luther’s Works - Vol. 10 - Lectures on the Psalms”)

Vreugde is veel meer dan plicht

Ik zou Luthers commentaar nog iets verder willen doortrekken: tenzij we in de eerste plaats ons allermeest verheugen in Jezus zullen we ons niet verheugen in zijn Woord.

(…)

Ik ben (jammer genoeg, JL) geneigd om van buitenuit naar binnen te werken; om eerst te vragen ‘Wat zou ik moeten doen?’, vooraleer ik vraag ‘Wie zou ik moeten zijn?’. (…)

Bron: TheResurgence.
1 Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

3 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

4 Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.

5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

donderdag 23 oktober 2008

Bewaak je regenpijp


"Bewaakt u uw regenpijp? ‘De dood is geklommen in onze vensters, hij is gekomen in onze paleizen, om uit te roeien het kind van de straat, de jongelingen van de pleinen' (Jeremia 9:21). Saillant detail: negentig procent van de computers heeft Windows (letterlijk: vensters) als besturingssysteem. Actueel boek, die Bijbel."

Lees hier het volledige opiniestuk van habakuk.nu.

Marketingmythes over jongeren onder vuur

"Een baanbrekend nieuw onderzoek valt de mythes aan die er zijn rondom jonge volwassenen en onthult een doordachte, complexe generatie die zich met name druk maakt om stabiliteit en veiligheid. Hiermee trekt het de vele veronderstellingen in twijfel die zijn gedaan in de op de jeugd gerichte marketingoplossingen van de afgelopen tien jaar.

Het diepgaande internationale onderzoek van de afdeling OnePointNine van onderzoeksbureau Synovate onthult een generatie die veel van de revolutionaire ideeën van babyboomers schuwen en jonge mensen die meer op hun grootouders lijken dan op hun ouders.

Het onderzoek is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en maakt gebruik van een online panel van meer dan 12.000 18- tot 24-jarige respondenten uit 26 landen over de hele wereld. Jeugdexperts en sociologen in de verschillende landen werden gebruikt in het leveren van gezichtspunten en commentaar op de bevindingen.

De jonge volwassenen uit het onderzoek zijn eerder pragmatisch dan hedonistisch en lijken onwillig om de veiligheid van hun ouderlijk huis te verlaten, maar zodra ze uit huis gaan, creëren ze zo snel mogelijk hun eigen stabiele omgeving. Ze zien familie als het belangrijkste in hun leven, gevolgd door hun vaste relatie. Van vrienden wordt vaak verondersteld dat ze het belangrijkste ingrediënt zijn in het leven van een met plezier gevuld jong leven, maar zij eindigen slechts op de derde plaats. Ze besteden hun tijd liever aan gezinsactiviteiten dan bijvoorbeeld het luisteren naar muziek.

Maar de toewijding die jonge mensen demonstreren ten opzichte van hun gezin mag niet worden verward met afstand van persoonlijke verantwoordelijkheid – of de veronderstelling dat mama en papa hun uit de penarie helpen. Een goede loopbaan en goede opleiding voeren de boventoon in de gedachten van jonge volwassenen.

Deze conservatieve houding heeft een vergaande betekenis voor de kanalen die worden gebruikt om marketingoplossingen op jonge mensen te richten en het type product en de merkboodschappen waarvoor deze groep gevoelig is.

De jong volwassen ‘vooroplopers’ laten zich absoluut niet leiden door grillen en zijn veel pragmatischer ten aanzien van technologie: ze zijn gebrand op het kopen van nieuwe apparatuur die zijn functionaliteit en waarde heeft bewezen maar zijn bang om de boot te missen zodra de prijs daalt. Sociale netwerksites (die zich verre houden van het verbreken van de traditionele emotionele banden) worden ingezet voor specifieke vormen van communicatie met andere kanalen en onderhouden meer intieme banden; jonge volwassenen zijn zeer goed in staat het verschil te zien tussen de verschillende soorten vriendschap.

Wat de marketeer moed geeft is dat de jonge volwassenen een betrokken en geïnteresseerde houding hebben ten aanzien van merken. Ze zien zichzelf als de potentiële experts en willen hun mening en informatie online delen en zijn zich bewust van hun potentieel om anderen te beïnvloeden. Meer dan een kwart van de groep heeft al over merken gepraat op fora en een bijna even hoog percentage heeft merkgerelateerde content aan zijn Instant Messenger of sociale netwerksites toegevoegd. Betrokkenheid van merken bij muziekevenementen en festivals wordt toegejuicht.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden in de komende maanden gepubliceerd in een reeks nieuwe onderzoeksartikelen op de Microsoft Advertising website."


Hier gelezen, onder de volledige titel "Nieuw onderzoek neemt digitale marketingmythes over jeugd onder vuur", en gevonden via de McCann People blog.

woensdag 22 oktober 2008

De Psalmen: niet om ons


Tim Smith schreef op TheResurgence een interessante intro op zijn blogposts over Psalmen "Dwelling in the Psalms": 'It’s not all about you...'

Wanneer we de Psalmen in de eerste plaats lezen voor onze bevestiging of eigenwaarde, dan zetten we op een zelfzuchtige manier onszelf centraal als het doel van de Schrift. In de plaats daarvan moeten we onszelf eerst afvragen wat de Psalmist bidt en - nog meest - wat het ons zegt over Jezus. In zijn uitstekende boekje 'The Prayerbook of the Bible' zegt Dietrich Bonhoeffer:

"Als we de gebeden van de Bijbel willen lezen, en in het bijzonder de Psalmen, dan moeten we ons daarvoor niet in de eerste plaats afvragen wat ze zeggen over onszelf, maar wat ze ons zeggen over Jezus Christus ...
Dus is het eigenlijk niet van belang of de Psalmen exact uitdrukken wat wij in ons hart voelen wanneer we bidden. Misschien is het zelfs net dat we tegen ons eigen hart moeten bidden om juist te bidden. Het is niet slechts dat waar wij willen voor bidden dat van belang is, maar dat waarvoor God wil dat we bidden."

De reeks posts lijkt me zeker de moeite waard om te volgen. Vandaag staat de post over Psalm 1 al online. De afbeelding komt van spurgeon.wordpress.com

dinsdag 21 oktober 2008

Carson: lezingen over lijden

Onder deze link vind je een interessante reeks (Engelstalige) lezingen door D.A. Carson, met volgende titels:

1. Making Sense of Suffering - Part 1
2. Making Sense of Suffering - Part 2
3. Making Sense of Suffering - Part 3
4. Making Sense of Suffering - Part 4 (Gospel Reflections on Trials and Tribulations)

Test je alertheid ... en je heiligheid"Afdwalingen – wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij."
Psalm 19:3

Gefocust op heiligheid? En wat met de kleine vossen die de oogst vernielen? Merk je ze op?
"Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven" (Hooglied 2:15)

zaterdag 18 oktober 2008

Wat kun je doen voor vervolgde christenen in Irak?

Wat kun je doen? „Allereerst vasten en bidden.", zo blijkt uit het artikel uit het Reformatorisch Dagblad: „Christen moet bloeien waar hij geplant is”. Hieronder het hele stuk:

Wat kunnen christenen in het Westen betekenen voor gevluchte geloofsgenoten in Irak? Open Doorswoordvoerder Jenö Sebök: „Allereerst vasten en bidden. En vervolgens geven voor noodhulp.”

Eerder deze week verspreidde Open Doors een bericht afkomstig uit Mosul. Christenen in de Iraakse stad roepen daarin geloofsgenoten wereldwijd op tot een periode van gebed en vasten. Gebed voor de terroristen die Mosul in hun greep houden. En voor de gevluchte christenen en hun families. Sebök onderstreept graag het belang van deze oproep. „De christenen die nog in Mosul wonen, vasten en bidden zelf ook, net als de inwoners van Ninevé (nu de stad Mosul) in de dagen van Jona. Het is belangrijk dat wij hen hierin bijstaan.”

Daarnaast moet er praktische hulp komen. Donderdag is Open Doors begonnen met het verlenen van noodhulp aan de christenen die Mosul zijn ontvlucht en in veel gevallen in de vlakte van Ninevé een goed heenkomen hebben gezocht. Vanuit Koerdistan gaan partnerteams met voedsel, medicijnen en brandstof richting Mosul.

Daarnaast wil Open Doors meer structurele hulp bieden. Sebök: „De verwachting is dat de gevluchte christenen de komende jaren niet terug zullen kunnen naar hun eigen stad. Ze moeten dus een nieuw bestaan opbouwen. Wij willen hen daarbij helpen door een startkapitaal te geven of een beroepsopleiding aan te bieden. Ook zorgen we dat er christelijke lectuur en Bijbels naar de vlakte van Ninevé worden gebracht. De vluchtelingen zijn vaak zeer moedeloos. Ze moeten weer hun vertrouwen op Jezus Christus gaan stellen.”

Uitgangspunt voor Open Doors is dat de christenen in hun eigen regio blijven wonen. „Een christen moet bloeien waar hij geplant is”, aldus Sebök. „Daarom proberen we de kerk dáár te versterken.”


Nog enkele Bijbelteksten in dit verband:
Hebr13:3: "Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt."

1Petr5:8-9: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten."

Al een derde van de christenen weg uit Mosul


Bericht uit het Nederlands Dagblad:

Het einde van de vluchtelingenstroom uit Mosul in het noorden van Irak is nog niet in zicht. Inmiddels heeft een derde van de christenen de stad verlaten.

Dat hebben vertegenwoordigers van Open Doors, actief in dat gebied, gemeld. Een toenemend aantal christenen vlucht weg omdat de situatie voor hen onverminderd dreigend is, vertelt woordvoerder Jan Heinen. ,,Op straat vragen extremisten naar identiteitsbewijzen. Als daarin staat dat je christen bent, loop je kans doodgeschoten te worden.''

Hier lees je het hele stuk.

vrijdag 17 oktober 2008

7 implicaties van het boek Job

Naar aanleiding van een regionale conferentie van Desiring God over het boek Job, vandaag een post door Abraham Piper (zoon vàn) op de blog van Desiring God: 7 Implications of the Book of Job. Ze zijn gebaseerd op een preek van John Piper: "Job: Reverent in Suffering." Ik vertaal de hoofdlijn hieronder. Volg de conferentie (met ook binnenkort weer mp3's) op de blog van DG.


4 theologische implicaties van het boek Job:
1. Het is satans doel om onze vreugde in God kapot te maken
Hij gebruikt 2 wapens: pijn en plezier.
- Hij gebruikt pijn om ons te laten voelen alsof God krachteloos of vijandig is.
- Hij gebruikt plezier om ons te doen voelen dat God overbodig is.
2. Het is Gods doel om Zijn waarde te verheerlijken in het leven van Zijn volk
Het grote doel van God in de schepping en in de verlossing is om de oneindige waarde van Zijn heerlijkheid tentoon te spreiden en te bewaren. Hij doet het door een volk te verlossen dat Hem boven elk aards genoegen en plezier liefheeft.
3. God geeft Satan beperkte macht om pijn te veroorzaken
Job1:12: "En de HERE zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken." En in 2:6: "En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven."

Satan kan geen beweging maken zonder de toelating van de almachtige God. Satan mag dan een leeuw zijn, hij hangt wel aan de leiband. Hij krijgt slechts ruimte volgens Gods eigen soevereine doelen.
4. Satans werk is uiteindelijk het werk van God
Heb je erop gelet dat de 2 keer dat een scene uit de hemel getoond wordt, dat Job dan aan satans macht wordt overgegeven?

Maar toen satan zijn werk gedaan had van Jobs rijkdom en familie af te nemen, toen zei Job in 1:21: "De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd."
Job zegt dat het uiteindelijk de Heer zelf was die zijn gezin en rijkdom wegnam. De geïnspireerde schrijver van het boek geeft nog een commentaar om misverstanden te voorkomen. Opdat niemand zou zeggen dat Job satans werk aan God toeschrijft, noteert hij: "In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe."
Het is geen zonde om te zeggen dat hetgeen satan deed, uiteindelijk door God gedaan was, omdat God over de satan regeert.

(Vergelijk verder de 2e hemelse scene en 2:6-7 met 2:10 - En toch staat er weer geschreven dat Job met zijn lippen niet zondigde.)

Jobs rots om te schuilen en zijn hoop wanneer alles leek in te storten was de absolute soevereiniteit van God.


Daarom zijn er ook 3 persoonlijke gevolgtrekkingen uit het boek Job:
1. Laten we bij Job aansluiten en de absolute soevereiniteit van God met heel ons hart bevestigen.
Laten we met de psalmist zeggen: "Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt" (Psalm 115:3).

Laten we zeggen met Daniël: "Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?" (Dan4:35 - typefout in de blog van DG, JL)
2. Laat je tranen vrijelijk vloeien wanneer het onheil komt
"Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer" (1:20).
Zijn tranen van pijn en verdriet zijn geen teken van ongeloof. De grootsheid van zijn aanbidding komen voort uit het feit dat ze geuit worden temidden het verdriet, niet omdat ze verdriet vervangen.

En laten de anderen onder ons wenen met hen die wenen.
3. Vertrouw in de goedheid van God, en laat Hem je schat en je vreugde zijn
Zelfs als God de satan had toegelaten om Job het leven te benemen, dan nog weten we wat Job zou gezegd hebben. Hij zou het gezegd hebben met Psalm 63:4: "Want uw goedertierenheid is beter dan het leven".

BBC bericht over toestand christenen in India

De BBC bracht dinsdag een kort beeldverslag van de toestand van de vervolgde christenen in India.
Hier te bekijken.

Over de vervolging van christenen in Mosul (Irak) lees je hier een kort BBC-verslag van afgelopen woensdag.

woensdag 15 oktober 2008

God is geen trapladder

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” (Mt.6:33)

In onze onzekere tijden valt dit vers op. Laten we duidelijk onderscheiden wat de Heer hier zegt.

De Heer zegt niet: “Als ‘dit alles’ is wat je echt verlangt, wel dan geef ik je hier de methode om het te krijgen: zoek dan eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.” Hij kàn dit niet bedoelen, want Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid ‘eerst’ zoeken, betekent ook echt ‘eerst’. Het woord ‘eerst’ maakt het koninkrijk en de gerechtigheid tot ons ware doel, en niet het ‘dit alles’.
God is vrijgevig, maar Hij wil niet gebruikt worden als een trapladder naar iets hogers.

De Heer zegt: “Maak Gods koninkrijk en het zoeken naar gerechtigheid tot HET doel van je leven, zelfs boven noodzakelijke behoeften. Gebruik al het andere in je leven om vooruitgang te boeken naar dit doel en om anderen te helpen dichter bij dit doel te komen.
Gebruik God niet om dichter bij de dingen van dit leven te kunnen komen, maar gebruik de dingen van dit leven om dichter bij God te komen en God belooft je te ondersteunen. Hij zal je ‘dit alles’ geven als toerusting voor een God-eerst-zoekende, koninkrijk-eerst-bevorderende, gerechtigheid-eerst-nastrevende levensstijl.”

Elk van ons zal ofwel God zoeken of God gebruiken, elk ogenblik weer. Het woord ‘eerst’ brengt het verschil aan het licht. En Gods beloften zijn voor allen die Hem eerst zoeken. Het is de enige veilige plaats in de hele wereld.

(Vrij vertaald naar Ray Ortlund)

Vaderhart-weekend in Kortrijkmaandag 13 oktober 2008

Jakobus 3 levensechtOok zonder woorden duidelijk te verstaan. Mijn hart krimpt in elk geval ineen. De Heer behoede ons voor een dergelijke weg.

Het filmpje vond ik bij Justin Taylor. Hij heeft het van de Desiring God-conferentie, die ging over de kracht van woorden en het wonder van God.

zondag 12 oktober 2008

Duizend christelijke gezinnen op de vlucht voor geweld in Noord-Irak

Bijna duizend christelijke gezinnen zijn de afgelopen 24 uur de Iraakse stad Mossoel ontvlucht wegens nieuw geweld tegen hun geloofsgemeenschap. Dat heeft gouverneur Duraïd Kachmoula van deze regio in Noord-Irak gezegd."Tussen vrijdag en zaterdagavond hebben 932 christelijke families hun huizen in Mossoel verlaten. Zij hebben hun heil gezocht in christelijke dorpen ten noorden en oosten van de stad", verklaarde Kachmoula. "Een haatcampagne en aanvallen tegen de christelijke geloofsgemeenschap vormt de aanleiding voor de uittocht. Het is de meest gewelddadige campagne tegen de christenen sinds 2003", bevestigde de gouverneur, die met beschuldigende vinger wijst richting al-Qaida. Sinds 28 september zijn minstens elf christenen vermoord in Mossoel omwille van hun geloofsovertuiging. Zaterdag werden drie huizen van christenen opgeblazen in Souka, een wijk in het noorden van Mossoel. (TIP)

Bron: Belga (en naar me doorgemaild door Christine)

zaterdag 11 oktober 2008

Hiphopper Lecrae en de dingen die blijvenLecrae heeft net een nieuwe cd uit: Rebel. De titeltrack is gebaseerd op een preek door Mark Driscoll van Mars Hill Church in Seattle. Je kunt die track hier gratis downloaden.

De mensen van de platenmaatschappij Reach Records zijn betrokken bij diverse projecten van Mars Hill en ze hebben een hart om missionair te leven voor Christus en de hiphop-cultuur te bereiken.

Lees of bekijk hier een interview met Lecrae.

Al gebeden voor je voorganger of oudsten vandaag?

"Hey, heb je al gebeden voor je voorganger vandaag of hem bemoedigd?"
De vraag wordt gesteld door Thabiti Anyabwile op z'n blog Pure Church.
Het gaat niet om hemzelf (Anyabwile is zelf voorganger in een gemeente), maar hij wil wel aanstippen dat het in de dienst van elk christen gemeentelid een van de prioriteiten hoort te zijn om voor zijn/haar voorganger(s) of oudste(n) te bidden.

Thabiti ontving een mail van een broeder die wist van ongeveer 20 voorgangers die hun dienst opgaven in een specifieke regio in de VS. (In Vlaanderen hoor je ook dergelijke getuigenissen, misschien met andere cijfers.)
Thabiti heeft contact met 3 voorgangers die diepe worstelingen doormaken. Dan gaat het niet eens om de normale strijd voor bemoediging, vreugde en volharding die sowieso verbonden is met de dienst van een voorganger. Dus, heb je al voor je voorganger of oudsten gebeden?

True Woman: vrouwenconferentie en meerHet gebeurt niet zo vaak dat we de gelegenheid krijgen om preken onder de aandacht te brengen die bedoeld zijn voor een specifiek vrouwelijk publiek.
Dit keer kan het wel via de conferentie "True Woman" (waarachtige vrouw).
Je kunt live meeluisteren (nog slechts vandaag), maar ook gewoon de toespraken downloaden. Dat laatste doe je hier.

John Piper mocht er als enige man een toespraak verzorgen. Daarnaast spraken Nancy Leigh DeMoss (bij ons bekend dankzij haar boeken), Mary Kassian, Karen Loritts, Janet Parshall en er was een Teen Track van Dannah Gresh en een panelgesprek. Ook Joni (Eareckson-)Tada gaf een naar verluidt heel sterke boodschap door, maar moest dit omwille van haar gezondheid via een opgenomen video doen. Al online te beluisteren!


Nog even over de Teen Track, dus voor de jonge meiden. Die heeft als thema "Lies Young Women Believe and The Truth That Sets Them Free". Ik heb er geen zicht op of alle toespraken daarvan zullen gepost worden, maar in elk geval komen er aan bod:
- Lies About Guys
- Lies About Myself (including beauty)
- Lies About The Future

Ik ontdekte net dat er een speciale website over bestaat: www.liesyoungwomenbelieve.com. Er is ook een boek over door Nancy Leigh DeMoss en Dannah Gresh zelf: Lies Young Women Believe.

vrijdag 10 oktober 2008

Bijbel of bijbel of doet het er niet toe?

Nog een kleine TAALTIP.

Spreek je over de Bijbel in algemene termen, dus over de Schrift in haar geheel, over het geïnspireerde Woord van God, dan schrijf je Bijbel met een hoofdletter, zo maakt ook de "woordenlijst der Nederlandse taal" duidelijk.

Spreek je daarentegen over een bijbel, of jouw bijbel als boek, dat je kunt vastpakken en met je meedragen, dus over de letterlijke bladzijden met kaft rond, dan schrijf je "bijbel" met kleine letter.

Het is maar dat je het weet. Taal wil nog wel eens moeilijk zijn. Niet dat ik aan het gebruik van hoofdletters al teveel waarde hecht. Wat telt is toch de waarde die je de Bijbel in je hart toekent? Daar mag hij altijd hoofdletter krijgen. En dit blijkt pas als we er naar handelen.
En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. (Jak1:22-25)

En dat laatste vind ik dikwijls zowaar nog moeilijker dan taal.

Leren wachten op Gods tijd


Luc Claerebout stuurde me een "Word for the week" door van de Indiase christen Zac Poonen (met de nuttige website). Ik citeer een gedeelte:

"Davids vaste gewoonte was om in zowat alles de wil van de Heer te zoeken. In 2Sam5:17-25 lezen we over 2 gevechten tegen de Filistijnen waarin David Gods wil zocht. De tweede maal droeg de Heer hem op om van taktiek te veranderen en hen via de achterhoede aan te vallen. De Heer wijzigde steeds de strategie. David was een bedreven veldheer, maar zijn strategie moest telkens van God komen en dit maakte ook dat hij altijd won. Toen er hongersnood in het land was, vroeg hij de Heer waarom die er was (2Sam.21:1).

Maar toch waren er een paar keren dat hij niet naar Gods wil vroeg. Drie voorbeelden daarvan zijn:
1. Toen hij 6 vrouwen huwde (2Sm.3)
2. Toen hij Batseba naar zijn paleis liet komen (2Sm.11)
3. Toen hij een volkstelling hield van Israël (2Sm.24)

En voor al deze fouten betaalde hij een zeer dure prijs. Maar telkens hij wachtte op leiding van de Heer, dwaalde hij niet af. Dit is een les en waarschuwing voor ons allen.

Heb je al genoeg met je bijbeltje?

Justin Taylor vermeldt een paar interessante quotes op zijn blog.
Hij citeert onder meer Michael Horton over "Waarom gewoon ik en mijn bijbeltje onvoldoende is":

"De beste manier om de Bijbel waarachtig te verstaan, zo benadrukten de Hervormers, was niet om op een naïeve manier de onfeilbaarheid van de traditie te omarmen, noch de onfeilbaarheid van het individu. Maar wel via de gemeenschappelijke interpretatie van de Schrift ('communal interpretation'). De beste manier om de betrouwbaarheid tegenover de tekst te bewaren, is om die samen te lezen. Niet alleen met de kerken van onze tijd en van onze plaats, maar met de wijdere 'gemeenschap van de heiligen' doorheen de tijden."

Taylor haalt er ook nog Larry Woiwode bij:
"Er ligt ruw terrein te wachten op hen die vanuit hun beginselen niet in staat zijn om terug te grijpen naar de wegen die door wijze en geestvervulde cartografen doorheen de eeuwen zijn uitgezet."

donderdag 9 oktober 2008

Delirious? stopt

Na 14 albums, 1000-en shows voor miljoenen mensen heeft Delirious? besloten om eind 2009 voorlopig te stoppen als band met optreden en het produceren van albums. Dit jaar komt er in Nederland nog één keer een intiem concert voor de echte Delirious?-die hards.

Hier lees je meer.

"Nog steeds jongeren bereid te gaan waar Hij roept"


Jongeren prikken meteen door oppervlakkigheid of onechtheid, zegt Wim Goudzwaard deze week in het Reformatorisch Dagblad. "Dit betekent dat, als we als ouderen onecht zijn en er een verschil is in handel en wandel, we zogenaamde ’christelijke’ jongeren kwijtraken”, stelt hij. Goudzwaard nam afscheid als directeur van Operatie Mobilisatie Nederland, een organisatie die vooral actief is onder jongeren.


Enkele fragmenten:Internationale teams van Operatie Mobilisatie (OM) trekken al bijna vijftig jaar over land of over zee eropuit om te evangeliseren. Met meer dan 5500 fulltimers, onder wie circa 130 Nederlanders, ontplooit OM-activiteiten in 106 landen. Tijdens vakantieperioden groeit dit aantal aan tot enkele duizenden kortverbanders. Het merendeel van deze werkers is jongere, afkomstig uit zowel reformatorische als evangelische kerken.

OM is onder andere actief met boekenschepen, die Bijbels en christelijke lectuur verspreiden. (Logos en Dooulos, JL)
(...)

Goudzwaard gaf de afgelopen tijd leiding aan een team van dertig medewerkers „die allemaal een passie hebben om Christus door leven en belijden in deze wereld bekend te maken.” Kern van het werk van OM is volgens hem het overbrengen van een zendingsvisie door mensen en kerken te mobiliseren voor wereldzending, het geloof van de volgende generatie te bemodigen en nieuwe werkers uit niet-westerse landen te motiveren en toe te rusten.

Goudzwaard constateert dat de wereldgelijkvormigheid de christelijke kring niet voorbijgaat. „Als vader en moeder alleen maar voor de vorm naar de kerk gaan en er geen levend geloof aanwezig is waardoor ook door de week hun handel en wandel wordt bepaald, zal een jongere dit zien als zogenaamd christelijk leven. De zelfgenoegzaamheid van ”onze kerk” en van ”zo hoort het” heeft zulke vormen aangenomen dat er bijna geen ruimte meer is voor een radicale levensstijl, die niet de buitenkant als maatstaf heeft, maar afrekent met zonde.”

De jongeren die radicaal Jezus Christus willen volgen en alles achter willen laten en achter Hem aan willen gaan, zonder zich druk te maken over ”ik en wat goed is voor mij”, is een beperkte groep, stelt Goudzwaard. „Gelukkig zijn ze er wel en vinden we nog steeds jongeren die bereid zijn daar te gaan waar Hij roept.

Er is een groeiende interesse in spiritualiteit. Aan de ene kant is het positief dat hierdoor jongeren er niet meer afkerig van zijn om een serieus gesprek aan te gaan. Aan de andere kant maakt dit het soms moeilijker om echt en onecht te onderscheiden.”

(...)

maandag 6 oktober 2008

Wat God doet en niet doetFilip maakte ons in de gemeente attent op Psalm 103. Lees met andere ogen ...

Wat God doet:
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
(vers 3-6)


Wat God NIET doet:
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
(vers 9-10)

Wat beweegt Hem om barmhartig, genadig, lankmoedig te handelen, en rijk aan goedertierenheid? (zie vers 8)

Want HIJ weet welk maaksel wij zijn. (vers 14)
De goedertierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. (vers 17)

Niets in ons zet God in beweging, maar alles in Hem.

Het grootste wonder


Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet? (Psalm 8:3-4)

Het grootste wonder is niet dat God het heelal gemaakt heeft. Het grootste wonder is dat de maker van het heelal aan jou en mij denkt en naar ons omziet. En dat doet Hij. Zelfs nu.

Gevonden bij Ray Ortlund.

Op avontuur in de hedendaagse cultuur

Het ND bericht vandaag over het symposium rond marktgericht denken van afgelopen zaterdag: "Marketing mag, maar niet ten koste van het evangelie". Hieronder een flink stuk uit het artikel.


Het gebruik van technieken uit de marketing om het evangelie aan de man te brengen is prima, mits de Bijbelse boodschap er niet voor wordt aangepast. Dat was de conclusie van een symposium van Tot Heil des Volks en de George Whitefield stichting, zaterdagochtend in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk.

(...)

,,Marketing is geen onschuldige reeks methoden en technieken die zomaar door de kerk kunnen worden overgenomen'', betoogde Jeroen Bol, voorzitter van de Whitefield Stichting. De ,,ideologie'' van de marketing is volgens hem een ,,vleesmolen'' die zich exclusief richt op ,,het tevredenstellen van de klant'' met een product dat naadloos past bij zijn behoeften. ,,Dat alleen al maakt marketing onverenigbaar met het evangelie, waarin geen sprake is van het uitwisselen van gelijkwaardige goederen, maar van Gods genade richting de mens die Hem nodig heeft.''

De kerk zou bepaalde technieken uit de marketing overigens wel kunnen gebruiken. ,,Het is voortreffelijk als we goed nadenken over hoe we het evangelie moeten communiceren, en over hoe we missionaire programma's moeten ontwikkelen - maar dat maakt nog geen marketingconcept'', stelde Bol in zijn inleiding.

,,Kerkelijke marketing is van alle eeuwen en alle tijden'', zei Sake Stoppels, docent kerkopbouw en diaconiewetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij verwees daarbij naar het verhaal van Mozes en Aäron, toen de laatste door God als woordvoerder werd aangesteld omdat Mozes niet zo goed uit zijn woorden kwam. ,,Dat was de eerste marketingtechnische ingreep in de geschiedenis van Israël, notabene door God zelf.''

Verderop in de Bijbel zag Stoppels, die het begrip 'marketing' een stuk minder vergaand uitlegde dan Bol, meer voorbeelden van hoe de kerk haar boodschap kan brengen in de huidige tijd. ,,Jezus zocht altijd plekken op waar mensen waren met de behoeften van hun alledaagse leven'', zei de hoogleraar. ,,Hij had ook wel ontmoetingen in de synagoge, maar dat waren niet de meest vruchtbare.'' Volgens Stoppels is de kerk haar ,,monopolie op de markt van geluk, geloof en zingeving absoluut kwijt''. ,,Deze markt is geliberaliseerd, en de kerk zal zich daar op moeten instellen.''

(...)

Vanwege de verwarring was het beter te praten over 'doelgroepgericht denken', waarbij de kerk nadenkt over de beste manieren om aansluiting te vinden bij bepaalde groepen in de samenleving, stelde Wim Dekker.

(...)

Toen eenmaal duidelijk was dat 'marketing' voor deze gelegenheid zo ongeveer werd gedefinieerd als 'het communiceren van een onveranderlijk evangelie', bleken de gesprekspartners het minder oneens dan gedacht over de noodzaak nieuwe manieren te zoeken voor de kerkelijke verkondiging.

,,Onze kerk is kapotgegaan aan een theologie die het eigen Boek niet meer gelooft'', stelde Hans Eschbach, dominee in de Protestantse Kerk. ,,Er moet onderzoek gedaan worden naar hoe wij onze diepste missie het beste kunnen uitvoeren. Zoals het nu is, kan de kerk alleen mensen in de periferie van de eigen cultuur bereiken - meer van hetzelfde. Willen we nieuwe mensen bereiken? Dan moeten we op avontuur in de cultuur van deze wereld, met nieuwe ideeën.''

Peter Kos, voorzitter van de Evangelische Alliantie, zag wel wat in het ,,op een nuchtere manier gebruiken'' van inspirerende voorbeelden uit de Verenigde Staten, Engeland of uit het Zuiden. ,,Daarbij moeten wij altijd blijven kijken naar wat de Bijbel vindt. Als je dit goed weet samen te brengen, kunnen er heel mooie dingen gebeuren.''

Uit de discussie bleek overigens dat het boek van Gilley (Marktdenken in de kerk, JL) door veel panelleden niet met gejuich was ontvangen. ,,Het is van een stelligheid die wij van onze studenten niet zouden tolereren'', stelde docent Stoppels. ,,Laten we in het vervolg niet meer dit soort zure boekjes uitgeven, waarin mensen elkaar afkraken'', bepleitte Eschbach. ,,De duivel vindt het prachtig dat wij onze tijd steken in alles behalve wat wij als kerk moeten doen.''

In een reactie stelde directeur Henk van Rhee van Tot Heil des Volks het boek ,,zo weer uit te geven''. Hij ziet het vooral als een prikkelende aanzet tot ,,een discussie die niet op zijn beloop mag worden gelaten. En er heeft altijd al iets eigenwijs in onze organisatie gezeten.''

donderdag 2 oktober 2008

“Je kunt niet alleen maar krabben waar het jeukt” (interview Keller)

Sinds een aantal weken ligt het boek “In alle redelijkheid” van Tim Keller ook bij ons in de boekhandels. In de VS was het een bestseller. CV-Koers heeft in zijn oktobernummer een interview met Keller overgenomen uit Christianity Today: 'Evangeliseren is: Laten zien dat het geloof waar is'. Hieronder wat fragmenten.‘Tim Keller – als predikant verbonden aan Redeemer Presbyterian Church in Manhattan – is de drijvende kracht achter een aantal ambitieuze pogingen om urban professionals te bereiken met het Evangelie. Sinds kort geeft hij deze missie ook in boekvorm gestalte: begin dit jaar verscheen The Reason for God. Het boek belandde in maart en april prompt in de top-10 van de bestsellerlijst van The New York Times. De Nederlandse vertaling, In alle redelijkheid, ligt nu in de boekhandels en werd in het septembernummer van CV•Koers besproken.

Op uitnodiging van het Veritas Forum ging Keller op universiteiten in heel Amerika in debat over de inhoud van dit boek. Meer dan 6000 studenten kwamen hierop af. Volgens veel lezers geeft het boek goede antwoorden op prangende vragen over het christelijk geloof, van zowel christenen als niet-christenen.’


(…) ‘Ik ben ervan overtuigd dat veel christenen – omdat ze niet begrijpen wat ‘genade’ is – het ontzettend moeilijk vinden om goed om te gaan met een niet-christelijke leefomgeving. Ik denk dat dit komt omdat ze het Evangelie niet goed begrijpen, en niet omdat ze geen antwoord hebben op alle theologische vragen.’’’


‘U verzet zich tegen een marketing-achtige apologetiek in de trant van: ‘Het christelijk geloof heeft meer te bieden dan de levensbeschouwelijke alternatieven, dus kies voor het christendom.’ Waarom?’

‘,,Marketing draait om de behoeften die mensen ervaren. Je achterhaalt de behoefte en zegt vervolgens dat het christelijk geloof die behoefte vervult. Je moet je aanpassen aan wat mensen vragen. En als mensen een vraag stellen, wil je aantonen dat Jezus het antwoord is. Maar je komt op een punt dat je voorbij hun vraag moet gaan, naar de andere dingen die het christelijk geloof te zeggen heeft. Je kunt niet alleen maar ‘krabben waar het jeukt’. Marketing is: laten zien hoe het christelijk geloof tegemoetkomt aan de behoeften van mensen. Evangeliseren is: laten zien dat het christelijk geloof waarheid is.’


‘C.S. Lewis zegt ergens dat je niet moet geloven omdat het christelijk geloof relevant is of spannend of bevredigend. Geloof het omdat het waar is. En als het waar is, dan zal het ook relevant en spannend zijn en zal het je voldoening geven. Maar heel vaak zal het ook níet relevant of spannend of bevredigend zijn. Het zal je zwaar vallen om christen te zijn. Echt: alleen als je het geloof aanneemt omdat het werkelijk de waarheid is, ga je het volhouden om als christen te leven. En alleen dan zul je echt ontdekken hoe spannend het kan zijn, hoe relevant, en al die andere dingen.’’’

‘(…) het is een feit: mensen zíjn rationeel. Ze hébben vragen. Die vragen moet je beantwoorden. Je moet niet de indruk krijgen dat ik denk dat je door te redeneren tot geloof komt. Maar tegenwoordig wordt te veel nadruk gelegd op het persoonlijke. Je weet misschien dat ik een man van 57 ben. Dus je denkt: ‘Natuurlijk zegt hij dit.’ Maar ik zit midden tussen de twintigers. Het is niet zo dat ik niet weet wat er leeft onder jongere generaties.’’

Evangelie in de uitverkoop


Mijn broer vond volgende citaten die een indruk geven van de inhoud van het nieuwe boek ‘Marktdenken in de kerk’:
‘Het grootste gevaar van de twintigste eeuw zal zijn: een religie zonder de Heilige Geest, een christendom zonder Christus, vergeving zonder bekering, verlossing zonder wedergeboorte, en een hemel zonder een hel.’
William Booth (methodist, stichter van het Leger des Heils)

‘Het oude evangelie draait om onze behoefte aan Gods gerechtigheid, het nieuwe evangelie draait om onze behoefte aan levensgeluk. Het oude evangelie is dwaasheid voor hen die verloren gaan, het nieuwe evangelie is aantrekkelijk.’

‘Tegenwoordig kunnen mensen vrolijk en wel een gezond lid van een evangelische gemeente zijn zonder ooit geconfronteerd te worden met een God die méér is dan een ‘maatje’, met een Verlosser die méér is dan een voorbeeld, en met een Heilige Geest die méér is dan een bron van kracht. Dat is allemaal mogelijk wanneer geloof, berouw en bekering niet werkelijk ter sprake komen.’

‘De leiders van de marktgerichte kerk geloven dat “de meest effectieve prediking voor zoekenden prediking is die tegemoet komt aan de behoeften die mensen ervaren”. Maar deze kijk op prediking heeft men niet uit de Bijbel. Ze is gebaseerd op marktonderzoek en op de laatste ontwikkelingen in de populaire psychologie. Niemand zal ontkennen dat het christelijk leven vele voordelen heeft, maar die voordelen mogen niet verward worden met het evangelie zelf.’

‘Hij die met de tijdgeest huwt, wordt snel weduwnaar.’


In hetzelfde verband:

"Stichting tot Heil des Volks organiseert op zaterdag 4 oktober een symposium in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterloopplein in Amsterdam. Het symposium heeft als thema: Het evangelie in de uitverkoop? en is bedoeld als een prikkelende en stimulerende bijdrage aan debat over de vormgeving en het bereik van de christelijke kerk. Aanleiding voor het organiseren van het symposium, is het verschijnen van het boek Marktdenken in de kerk, dat nu verkrijgbaar is. (...)


Naast dr. Sake Stoppels debatteren Hans Eschbach (Evangelisch Werkverband binnen de PKN), Wim Dekker (IZB), Jaap Ketelaar (EA), Jeroen Bol (George Whitefield Stichting) en Peter Kos (EA). Ook de zaal wordt aangemoedigd mee te doen aan het debat. (...)

Het boek is een uitgave van Oogstpublicaties, onderdeel van Stichting Tot Heil des Volks, in samenwerking met de George Whitefield Stichting en is verkrijgbaar voor € 14,95.

4 oktober 2008 - 9 u. tot 12.30 u.
Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 205 in Amsterdam."

Hier gelezen.

woensdag 1 oktober 2008

De 10 geboden voor bloggers

De redactie Kerk van het Nederlands Dagblad schrijft over de "Tien geboden voor christelijke sites", die de Britse Evangelische Alliantie heeft opgesteld:

"Christelijke weblogs raken relatief snel verzeild in gepassioneerde scheldpartijen en 'heilige oorlogen'. Dat vindt althans de Britse Evangelische Alliantie, die deze week de 'tien geboden voor weblogs' heeft opgesteld in een poging de schade te beperken.
,,Gij zult uw weblog niet belangrijker laten zijn dan uw integriteit'', luidt het eerste gebod. Vervolgens wordt gewaarschuwd tegen de weblog als ,,afgod'' en mag de anonimiteit in reacties op internet ,,niet gebruikt worden om te zondigen''.

Kerkleiders in Engeland tonen zich steeds bezorgder over de extremistische invulling van sommige weblogs. Daarbij spannen rechts-conservatieve christenen uit Amerika over het algemeen de kroon. Tijdens een speciale 'Godblogs'-conferentie, vorige week in Londen, dachten webloggers tussen de 18 en 87 jaar na over ,,christelijke manieren'' om hun websites te vullen. Daar stelden ze de 'tien geboden' op.

,,Houd de sabbat in ere, als dag dat je niet met je weblog bezig bent'', vervolgt de Evangelische Alliantie. Verder is het verboden ,,iemands eer, reputatie of gevoelens te vermoorden'' en zullen webloggers schrijvers van andere websites ,,hoger achten dan zichzelf, door geen overmatige aandacht te besteden aan hun fouten''. Het internet mag niet gebruikt worden om ,,mentaal overspel'' te plegen. De weblogger mag geen teksten van anderen stelen en geen ,,vals getuigenis afleggen over een mede-weblogger''. Het laaste gebod luidt: ,,Gij zult niet het bezoekersaantal van andere weblogs begeren, maar tevreden zijn met uw eigen website.''"

Hier gelezen.

Bloggen ... en bescheiden blijvenBeide voetjes op de grond voor de bloggers - voor mezelf.
Vrij vertaald staat er:
Nooit eerder zegden zoveel mensen die zo weinig te zeggen hebben zoveel tegen zo weinigen.

De foto vond ik bij Justin Taylor.

Publiek protest of stil blijven?

Op www.habakuk.nu staat het stuk "Geworteld in gebed". De redactie van Habakuk schrijft het volgende:

"Van de satirische website Goedgelovig.nl kregen wij onlangs een flinke veeg uit de pan. Het grote bezwaarpunt van Goedgelovig: Habakuk.nu publiceert regelmatig proteststukken, maar in een reactie op de Madonna-actie wordt plotseling beweerd dat christenen zich niet publiekelijk moeten manifesteren, maar zich beter kunnen toeleggen op ‘stil protest’ (gebed). Is dit niet een beetje inconsequent? Ons antwoord: ja, dat is inderdaad een beetje inconsequent.

In onze reactie op de Madonna-actie schreven we: ‘Een dominee deed bij het Madonna-concert in 2006 een valse bommelding om de popdiva van haar act te weerhouden. Terecht dat Goedgelovig-columnist Butler daar de spot mee drijft. Want moet je een publieksstunt beantwoorden met weer een nieuwe publieksstunt? Moeten wij het ‘opnemen' voor God? En als zo'n actie mislukt, is dat dan een teken van Gods zwakte? Kan Hij de godslasteraars niet aan?’

Wij vonden het een beetje gênant dat deze dominee het publiekelijk opnam voor Gods eer, omdat zo’n actie Gods naam eerder belachelijk maakt dan eert. Dit leidde tot de conclusie: ‘Protest is in de Bijbel zelden publiek protest, maar vrijwel altijd verborgen protest. Bijbels protest is gebed, verootmoediging. Ons antwoord op de brute machten van dood, geweld, ziekte, belediging en plat entertainment is geen publieksmanifestatie, maar liefde, kwetsbaarheid en omzien naar de weduwen en wezen.’

Eenzijdig

En die conclusie is wat eenzijdig. Terecht merkte een wakkere lezer op: ‘Jeremia sprak op het tempelplein en deed nog veel meer aan publieke protesten. Micha ook en Jezus reinigde het tempelplein hardhandig (nog radicaler dan de profeten). Daarnaast waren de woorden van Jezus zeker niet een verborgen protest.’

Publiek protest kan heel Bijbels zijn en dat werd in ons stukje onvoldoende belicht. Want inderdaad: een publieke sorry-actie kan een heel sympathiek en christelijk gebaar zijn. En dat een publieksmanifestatie tegen onrecht, discriminitatie of vervolging ook heel christelijk kan zijn, spreekt vanzelf. Sterker nog: als christenen mogen we ons wel meer bezighouden met dit soort publieke protestacties.

Verborgen protest

Toch is een pleidooi voor ‘verborgen protest’ geen totale onzin. De Heilige Geest leidde Jezus veertig dagen naar de woestijn voor Hij zijn publieke optreden begon. Paulus leefde na zijn bekering zo'n twee jaar in stilte, gebed en verborgenheid voor hij het evangelie aan de heidenen ging verkondigen. En Jacobus schrijft: ‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.’

Misschien is dit wel de juiste conclusie: publiek protest moet geworteld zijn in 'verborgen protest', dus in gebed, verootmoediging en zorg voor kwetsbaren. Zo’n houding kan ons bewaren voor publieke acties die Gods heilige naam belachelijk maken."

Bron: site Habakuk