zaterdag 31 oktober 2009

De degelijke vrouw uit Spreuken 31

Josh Harris stootte in zijn preekvoorbereiding over Spreuken 31 op een mooie quote van Bruce K. Waltke in zijn commentaar op het Spreukenboek:
"Deze degelijke vrouw wordt naar voor geschoven als een voorbeeld voor heel Israël van alle tijden. Wijze dochters willen zijn zoals zij, wijze mannen zoeken om met haar te trouwen, en alle wijze mensen willen graag de wijsheid vertonen die zij belichaamt, elk op zijn eigen terrein."

Straks meer christelijke scholen in Vlaanderen?

Komen er straks meer christelijke scholen in Vlaanderen? Dat "meer" mag je dan zowel zien als "groter in aantal" als "meer uitgesproken in visie". Als het van de Broeders van Liefde afhangt in elk geval wel. Tertio had er eerst een artikel over ("Pedagogie van caritas countert warrige wereld"), maar gisteren verscheen ook in Het Nieuwsblad: "Broeders van Liefde willen strikt katholieke scholen oprichten". Dit is de tekst van het Nieuwsblad-artikel:
"De kans bestaat dat in Vlaanderen straks scholen worden opgericht die strikt werken volgens de idealen die de kerkelijke leer voorschrijft. Dat idee komt niet uit obscure hoek, wel van de invloedrijke Broeders van Liefde.

Volgens het christelijke weekblad Tertio overwegen de Broeders van Liefde in Vlaanderen scholen op te richten die veel nauwer aansluiten bij de katholieke leer dan de 'gewone' scholen in het vrije onderwijs. 'In een multiculturele, dus ook multireligieuze samenleving die bovendien verregaand geseculariseerd is, mag en moet - ook binnen het net van katholieke scholen - een grotere verscheidenheid van onderwijs worden aangeboden', zegt René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, in Tertio.

Stockman zegt dat de nieuwe scholen moeten voldoen aan de strikte omschrijving van wat een katholieke school is. Het moet een school zijn die zich laat inspireren door een bovennatuurlijke visie en waar het curriculum gebaseerd is op een christelijk wereldbeeld. 'Het is een school waar gebed en sacramenteel leven uitdrukkelijk hun plaats hebben en waar geloof, cultuur en leven tot harmonie worden gebracht.'

Volgens de Broeders van Liefde zou de vraag naar dit soort scholen uitdrukkelijk van de ouders zelf komen. Om hoeveel ouders het gaat, is niet duidelijk. René Stockman verblijft in het buitenland en was gisteravond onbereikbaar voor commentaar.

In hoeverre kunnen de Broeders van Liefde katholieke scholen oprichten, die dus onder de koepel van de katholieke scholengemeenschap vallen? 'Dat hangt af van de beslissing van de bisschop', zegt Willy Bombeek, woordvoerder van Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). 'De bisschop in wiens bisdom de nieuwe school zich vestigt, geeft de erkenning. Of hij geeft ze niet.'

Bombeek wijst erop dat het katholieke onderwijs nu al een ruime waaier aan schoolkeuzes heeft. 'Al onze scholen vertrekken vanuit dezelfde katholieke bron en geven daar hun eigen invulling aan. De Don Boscoscholen zijn bijvoorbeeld meer op sport gericht dan de jezuïetenscholen. Ouders hebben bij ons verschillende keuzemogelijkheden.'

Over het standpunt van Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet, die de nieuwe Broeders van Liefdescholen té sektarisch vindt, speekt de Guimardstraat zich niet uit 'zolang niet duidelijk is wat die scholen juist worden. We willen er wel op wijzen dat de scholen van onze gemeenschap voor iedereen openstaan.'

Op dit ogenlik bieden de Broeders van Liefde al op heel wat plaatsen in Vlaanderen onderwijs aan. Ze hebben enkele tientallen kleuter-, basis- en middelbare scholen. Daarnaast zijn ze ook actief in de welzijnssector, met psychiatrische ziekenhuizen, rustoorden en instellingen voor beschut wonen."


Het Nieuwsblad laat in een reactie ook onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) aan het woord. Hij vindt dergelijke scholen geen goed idee. De minister ziet uitgesproken geloofsovertuigingen duidelijk als reden voor conflict. Want - zo maakt hij duidelijk - ze werken de verstandhouding en integratie van de samenleving tegen. Hier lees je zijn mening.


Toch enige bedenkingen en een stoute vraag als doordenker bij deze ministeriële reactie: Beste minister, is uw mening (wellicht de vrijzinnige) dan bevorderend voor integratie?
Blijkbaar vindt u van wel, daarbij voor het gemak vergetend dat die slechts anderen ruimte laat als zij niet voor hun overtuiging (in dit geval: de katholieke) uitkomen - of althans die overtuiging niet aan anderen onderwijzen.
Doet u in dit geval als minister niet net hetzelfde als wat u deze katholieke scholen verwijt? Foei minister, uw samenleving laat alleen ruimte aan uw overtuiging!
Gaat u er dan misschien vanuit dat die overtuiging superieur is aan andere overtuigingen? Terwijl net dat is wat u meent te moeten bestrijden - of begrijp ik u verkeerd dat geen geloof zich boven een ander zou mogen stellen? Ruimdenkend of vernauwend, dergelijke zienswijze? Vernieuwend in elk geval niet.

vrijdag 30 oktober 2009

Duidelijke orders: of je nu wint of verliest, vecht!

Onze taak als trouwe discipelen door de ogen van de Welshe dichter Ethelwyn Wetherald:
My orders are to fight;
Then if I bleed, or fail,
Or strongly win, what matters it?
God only doth prevail.
The servant craveth naught
Except to serve with might.
I was not told to win or lose—
My orders are to fight.


(Gelezen bij Tullian Tchividjian)

donderdag 29 oktober 2009

Noem me aub niet religieus of ik bega nog een erge zonde (deel 7 - slot)


Religieus zijn en geloven in het evangelie: de gemiddelde Vlaming beschouwt het meestal als meer van hetzelfde. Maar dat is het niet. Dit is het zevende en tegelijk laatste deel uit een reeks die poogt aspecten van de verschillen tussen religie en evangelie te schetsen.

RELIGIE:
Aangezien ik kijk naar mijn eigen afkomst of prestatie voor mijn aanvaarding, brengt mijn hart afgoden voort. Het kunnen mijn talenten zijn, mijn morele rapport, mijn persoonlijke discipline, mijn sociale status, enz. Ik moet ze absoluut hebben opdat ze verder kunnen fungeren als mijn belangrijkste hoop, zin, blijdschap, veiligheid en betekenis, wat ik ook moge beweren over mijn geloof in God.

EVANGELIE:
Ik heb veel goede dingen in mijn leven: mijn gezin, mijn job, persoonlijke discipline, sociale status, enz. Maar geen van deze dingen beschouw ik als absoluut onmisbaar. Geen van deze zijn zaken die ik absoluut moet hebben. Dus is er een limiet aan hoeveel angst, bitterheid en afhankelijkheid ze me bezorgen wanneer ze bedreigd worden of wanneer ik ze verlies.


(Bron: Tullian Tchividjian, die zich baseert op Tim Keller. Vrij vertaald door mij)

woensdag 28 oktober 2009

Marie Dunant: de onverzettelijke kracht van hoop die over de dood heen reikt"In zijn boek Passion vertelt Karl Olsson een verhaal van ongelofelijk geduld onder de vroege Franse protestanten, die Hugenoten werden genoemd.
Aan het einde van de zeventiende eeuw werd ... in Zuid-Frankrijk een meisje, dat Marie Dunant heette, aan de autoriteiten voorgeleid op beschuldiging van de ketterij van de Hugenoten. Ze was veertien jaar oud, intelligent, aantrekkelijk, huwbaar.

Haar werd gevraagd het Hugenotengeloof af te zweren. Haar werd niet gevraagd een immorele daad te plegen, of een crimineel te worden, en zelfs niet om de dagelijkse kwaliteit van haar gedrag te wijzigen. Haar werd alleen gevraagd om te zeggen 'Ik zweer af'. Niet meer en niet minder.

Samen met dertig anderen Hugenoten-vrouwen werd ze in een toren bij de zee opgesloten ... Ze hield 38 jaar lang vol. En in plaats van de gehate woorden 'ik zweer af' kraste ze samen met haar mede-martelaren het ene woord 'Weersta' (Résiste, JL) op de muur van de gevangenistoren.

Toeristen zien het woord nog steeds op de stenen muur in Aigues-Mortes en staren ernaar. We begrijpen de beangstigende eenvoud niet van godsdienstige toewijding die niets vraagt van de tijd en niets ontvangt van de tijd. Maar een geloof dat niet wordt gevoed door de tijdelijke hoop dat het morgen beter zal zijn, kunnen we niet begrijpen.

Met 30 anderen in een cel te zitten en de dag in nacht te zien veranderen en de zomer in herfst, de langzame systematische veranderingen in je eigen lichaam te voelen: het uitdrogen en rimpelig worden van de huid, het verlies aan spierkracht, de langzame verdoving van de zintuigen - dit alles te voelen en toch vol te houden, lijkt haast idioot in de ogen van een generatie die geen vermogen heeft om te wachten en te verduren.

Geduld is het vermogen om 'te wachten en te verduren' zonder gemopper en zonder ontgoocheling - om te wachten op de niet-geplande plaats, en het niet-geplande tempo te verduren.

Karl Olsson gebruikt slechts één belangrijk bijvoeglijk naamwoord, dat duidt op de kracht achter geduld. Hij zei: 'Een geloof dat niet wordt gevoed door de tijdelijke hoop dat het morgen beter zal zijn, kunnen we niet begrijpen.' Ik vraag me af of we zulk geduld kunnen begrijpen. Dat kunnen we zeker niet, als 'tijdelijke' hoop de enige soort hoop is die we hebben.

Maar als er hoop is die verder reikt dan dit tijdelijke leven - als de toekomstige genade zich uitstrekt tot in de eeuwigheid - dan kan er een diep verstaan zijn van zulk geloof in dit leven."


John Piper citeert Karl Olsson in 'De reinigende kracht van het leven uit geloof in de Toekomstige Genade', pag. 159-160

Lezingen Dato Steenhuis hier beluisteren of downloaden

Na flink wat speurwerk is het me gelukt om de 2 lezingen van Dato Steenhuis in de reeks "De Eindtermen" ook gewoon op deze blog te laten beluisteren of downloaden.


Klik op de titel van de lezing of op de playknop en je kunt hier meteen luisteren naar streaming audio van
1. de lezing over de opname

2. de lezing over de wederkomst


Als je op de respectievelijke links hieronder klikt met je rechtermuisknop, kun je de mp3's opslaan op je computer.
OpnameDerHeiligen_LowRes.mp3

De Wederkomst_LowRes.mp3

dinsdag 27 oktober 2009

John Piper Nederlands ondertiteld

VERSPIL JE LEVEN NIET
TEST JEZELF: VOETBAL OF CHRISTUS?Op www.verspiljelevenniet.nl werkt een team jonge mensen aan het ondertitelen van fragmenten uit toespraken van John Piper. Momenteel staan er een 12-tal filmpjes online.


Bij wijze van intro bij John Piper nog een door Corné Koelewijn vertaald stukje uit een toespraak van Piper over wat je kunt verwachten van zijn prediking:
"Wat je kunt verwachten van mijn prediking en waarom

Als je gewend bent aan een twintig minuten durend, direct praktisch, ontspannen praatje, dan zul je dat niet halen uit wat ik net heb beschreven.

Ik preek twee keer zo lang;
ik beoog niet direct praktisch te zijn, maar eeuwig behulpzaam;
en ik ben niet relaxed.
Ik sta behoedzaam boven de afgrond van de eeuwigheid te spreken tot mensen die deze week nog over de rand zouden kunnen gaan of ze er nu klaar voor zijn of niet. Ik zal verantwoordelijk worden gehouden voor wat ik daar heb gezegd.

Dat bedoel ik met preken."


Lees meer in de volledige post van Corné Koelewijn.

maandag 26 oktober 2009

Wie "zien" wij in de kerk?

"En ziet, er was een mens, die een dorre hand had.... Toen zeide Hij tot die mens: Strek uw hand uit; en hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere." Matth. 12: 10, 13.

'Let wel op die uitdrukking. Jezus "kwam in hun synagoge. En ziet, er was een mens, die een dorre hand had." Er wordt als het ware aan de kant een merk gezet om aan te wijzen dat wij met een merkwaardig feit te doen hebben. Dat woord ziet is een soort van uitroep om de aandacht te trekken. "En ziet, er was een mens, die een dorre hand had."

Als er in menige vergadering één van de groten en machtigen uit het land binnentrad, zouden de mensen zeggen: "Ziet, daar is een hertog, of een graaf of een baron." Maar ofschoon er van tijd tot tijd ook wel enige groten waren in het gezelschap van onze Zaligmaker, vind ik geen uitroepen van verwondering over hun tegenwoordigheid, geen "ziet" door de evangelisten in de tekst ingelast, als om de aandacht op hun verschijning te vestigen.

Als er in een samenkomst der gemeente iemand kwam, die bekend was om zijn grote geleerdheid en buitengewone schranderheid, iemand, die zich een grote naam had verworven, er is geen twijfel aan of er zouden lieden zijn, die zeiden: "Weet gij wel, dat professor Wetenschap of Doctor Klassiek ook onder de dienst tegenwoordig was?" Velen zouden daar ook een "ziet" bij plaatsen en dat lang in hun geheugen bewaren.

Er kwamen ook wel geleerde personen, geleerd dan naar de maatstaf van die tijd, naar Christus luisteren, maar er wordt geen "ziet" geplaatst om de aandacht er op te vestigen, dat zij tegenwoordig waren. In de synagoge evenwel was een arme man, wiens hand verdord was. En nu worden wij opgeroepen om aan dat feit onze aandacht te schenken.'


Gedeelte uit een preek van C.H. Spurgeon, hier gelezen.
Via ICL (Internet Christian Library) vind je nog meer Nederlandstalige preken van Spurgeon.

zondag 25 oktober 2009

Mp3 tweede lezing Dato Steenhuis online: "de Wederkomst"

Ook de mp3 van de lezing die Dato Steenhuis op zaterdag 24 oktober in CC De Steiger in Menen gaf over "De Wederkomst van Christus" staat nu online - klaar voor je download.

De vragenbeantwoording van deze lezing is eveneens beschikbaar, net als de vragenbeantwoording van lezing 1 over "De Opname der Heiligen".

Nogmaals de werkwijze, met opnieuw de uitdrukkelijke vraag om geen files te verplaatsen, te verwijderen of te hernoemen. Mocht dit per ongeluk toch gebeuren, graag een mailtje op mijn adres zoals hieronder vermeld.
1. Klik door naar www.dropboks.com.
2. Log in (door daar te klikken op de melding "Log In").
3. Tik volgende gegevens in:
- mailadres 'janleplae(at)hotmail.com'. (Let op: vervang (at) door @)
- paswoord 'mvgebed'.
4. De lezingenreeks van dit seizoen vind je onder de titel "De Eindtermen 2009_2010".
5. Klik door tot je komt bij de lezing van je keuze.
6. Op de naam van de lezing die je wilt downloaden klik je met de rechtermuisknop en kies je 'download'.
7. Kies in het volgende venster voor 'opslaan' (of 'save').
8 Kies vervolgens in het nieuwe popupvenster de locatie waar je de mp3 wilt bewaren op je computer en desgewenst geef je er een nieuwe naam aan.
9. Klik nogmaals op 'opslaan' (of 'save').
10. Je computer doet de rest, binnen enkele minuten (afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding) kan je op je computer de file op de gekozen locatie aanklikken en beluisteren.


Via bovenstaande weg vind je ook andere toespraken of bijbelstudies terug, ook van de lezingen van voorgaande jaren.

zaterdag 24 oktober 2009

Mp3 Dato Steenhuis over "De Opname" online

Gisteren (vrijdag) 23 oktober gaf Dato Steenhuis in CC De Steiger in Menen een lezing over "de opname der heiligen", zoals beschreven in de Bijbel.
De mp3 van deze toespraak kun je nu downloaden.
1. Klik door naar www.dropboks.com.
2. Log in (door daar te klikken op de melding "Log In").
3. Tik volgende gegevens in:
- mailadres 'janleplae(at)hotmail.com'. (Let op: vervang (at) door @)
- paswoord 'mvgebed'.
4. De lezingenreeks van dit seizoen vind je onder de titel "De Eindtermen 2009_2010".
5. Klik door tot je komt bij de lezing van je keuze.
6. Op de naam van de lezing die je wilt downloaden klik je met de rechtermuisknop en kies je 'download'.
7. Kies in het volgende venster voor 'opslaan' (of 'save').
8 Kies vervolgens in het nieuwe popupvenster de locatie waar je de mp3 wilt bewaren op je computer en desgewenst geef je er een nieuwe naam aan.
9. Klik nogmaals op 'opslaan' (of 'save').
10. Je computer doet de rest, binnen enkele minuten (afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding) kun je op je computer de file op de gekozen locatie aanklikken en beluisteren.
Via bovenstaande weg vind je ook andere toespraken of bijbelstudies terug, ook van de lezingen van voorgaande jaren.

Wil aub geen andere files verplaatsen, wissen of toevoegen. Mocht dit ongewild toch gebeuren, gelieve me dan te mailen via mijn hotmailadres hierboven.


Mogelijk komt er later nog een samenvatting in tekstvorm op deze blog.


TIP:
Wil je nog meer lezingen beluisteren van Dato Steenhuis?
Je vindt er een heel archief via www.groeieningeloof.com

vrijdag 23 oktober 2009

Meer gratis mp3's van Tim KellerRedeemer Presbyterian Church in New York heeft - onder meer naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de kerk - meer toespraken van Tim Keller beschikbaar gesteld om gratis te downloaden. 150 preken netjes geordend en in categorieën onderverdeeld - en er zijn er nog meer op komst.

Klik hier voor de site met gratis preken van Tim Keller.


(Bron en foto: The Resurgence)

donderdag 22 oktober 2009

Let op je woordenDe Spreukendichter uit de Bijbel wist het ook al: leven en dood zijn in de macht van de tong. Het schema hierboven komt uit "The Power of Words and the Wonder of God", een van de online boeken die je als pdf kunt downloaden bij Desiring God.

(Klik op het schema om het te vergroten)

woensdag 21 oktober 2009

Het Nieuwsblad: jonge ouders grijpen weer vaker naar de kinderbijbel

In het magazine Nina, weekendbijlage bij Het Laatste Nieuws, liet Kristel (de donkerharige) van K3 optekenen dat ze haar kinderen regelmatig voorleest uit de kinderbijbel. Stof genoeg voor De Standaard/Het Nieuwsblad om eens uit te spitten of er nog ouders zijn die de kinderbijbel uit de lade halen. Ja, zo blijkt. Maar niet meteen voor het evangelie, eerder "voor de normen en waarden".

Hieronder het krantenartikel zoals het op de site van De Standaard staat.


Er was eens... een mooi verhaal uit de bijbel

Auteur: Eline Bergmans

Ook Kristel van K3 leest haar dochters voor uit de kinderbijbel — GENT - De bijbel stoffig en saai? Jonge ouders grijpen weer vaker naar de kinderversie ervan om hun kroost normen en waarden bij te brengen. Boekhandels zien de verkoop stijgen en zelfs Kristel van K3 liet in een interview optekenen dat ze haar dochters voor het slapen gaan voorleest uit de kinderbijbel.

Niet alleen Doornroosje en De 3 Biggetjes staan in de kinderboekenkast van Kristel Verbeke. In een interview met het magazine Nina liet de donkerharige van K3 dit weekend optekenen dat ze haar dochtertjes Nanou en Lily voor het slapen gaan voorleest uit de kinderbijbel. Daarmee is ze geen uitzondering, want jonge ouders grijpen steeds vaker terug naar het boek om hun kroost normen en waarden bij te brengen. Gespecialiseerde boekhandels en ketens zien de verkoop stijgen.

'Vorig jaar lag de verkoop uitzonderlijk laag', zegt de woordvoerder van multimediaketen Fnac, 'maar dit jaar verkochten we er meer en ook tegenover vijf jaar geleden zien we een lichte stijging. In een tijd van leeglopende kerken is dat opmerkelijk. Naast de kinderbijbel doen ook de voorleesboeken met bijbelse verhalen het heel goed bij Fnac', zegt de woordvoerder. 'Rond de communieperiode is er een piek in de verkoop, maar de kinderbijbel blijft bij ons een constant artikel.'

Carmelitana, de Gentse boekhandel rond zingeving, biedt een dertigtal verschillende kinderbijbels aan voor alle leeftijden. 'Vooral in de leeftijdsgroep tussen 6 en 12 jaar verkopen de bijbels goed', zegt verantwoordelijke Annabelle Cock. 'Voor jongeren en volwassenen hebben de kerk en de bijbel soms een negatieve bijklank van verplichtingen en beperking van de persoonlijke vrijheid. Voor kinderen is het allemaal onschuldiger: de kinderbijbel bevat voor hen verhalen met een mooie, universele boodschap.'

En die boodschap vinden ouders vandaag opnieuw belangrijk. Volgens kinderpsychiater Lieve Swinnen krabbelen ze terug van de vrije opvoeding die tien jaar geleden in zwang was. 'Ouders voeden hun kinderen weer strenger op. Ze willen hen waarden en normen bijbrengen', zegt de kinderpsychiater. 'Dat er meer kinderbijbels verkocht worden, zou ik niet zien als een christelijke revival. Er wordt meer voorgelezen en de kinderbijbel is een basisboek dat kan losgekoppeld worden van de kerk. De bijbel heeft zo'n rijke traditie aan verhalen dat iedereen er kan uithalen wat hij wil.'

Dat vindt ook Annelie Beyaert van Pascali, het liturgische centrum van het bisdom Gent. 'Wij hebben hoofdzakelijk gelovige klanten, maar de kinderbijbel is ook voor niet-praktiserenden en zelfs voor niet-gelovigen een waardevol boek', zegt Annelie Beyaert. 'Christelijke waarden zijn universeel. Thema's als naastenliefde en dankbaarheid kunnen niet zomaar heruitgevonden worden. In de kinderbijbel worden ze in mooie verhalen gegoten die iedereen aanspreken. De kinderbijbel blijft ook bij ons een bestseller.'

Vanuit een ander licht wordt alles anders

Perspectives from Peacemaker Ministries on Vimeo.Héél knap gemaakt. En waarheden als koeien over wat God kan doen.

(Gezien bij Justin Taylor)

dinsdag 20 oktober 2009

U2-concert via live stream op Youtube (25/10)... En wel op 25 oktober via www.youtube.com/U2. Het filmpje geeft wat meer info.
Gelieve de server niet te overbelasten ;-)

Wiskunde is een geloofDeze mocht ik u niet onthouden. Casper & Hobbes duwen ons naar de grenzen van het neutraliteitsbeginsel. Nu weet ik meteen waarom mijn wiskunde maar niet op peil raakte.

Noem me aub niet religieus of ik bega nog een erge zonde (deel 6)Religieus zijn en geloven in het evangelie: er gaapt een diepe kloof tussen. Dit is het zesde deel uit een korte reeks en tegelijk schuchtere poging om iets van de grote verschillen te schetsen.

RELIGIE:
Mijn identiteit en eigenwaarde zijn grotendeels gebaseerd op hoe hard ik werk of op hoe moreel ik wel ben, en dus moet ik ook neerkijken op hen die ik als lui of immoreel zie. Gevolg: ik minacht 'de ander' en voel me superieur tegenover hem/haar.


EVANGELIE:
Mijn identiteit en eigenwaarde zijn gebaseerd op degene die stierf voor Zijn vijanden, op Hem die voor mij uit de stad werd gegooid. Ik ben door pure genade gered. Dus kan ik niet neerkijken op hen die iets anders geloven of uitvoeren dan mij. Slechts door genade ben ik wat ik ben. Ik voel niet de innerlijke drang om discussies te winnen.


(oorspronkelijke Engelstalige bron: Tullian Tchividjian. In zijn boek "In alle redelijkheid" gaat Tim Keller dieper in op het verschil tussen religie en het evangelie. Lees hier meer over het boek)

maandag 19 oktober 2009

Montage Egypte en Libanon

Egypt / Lebanon Montage from Khalid Mohtaseb on Vimeo.Ik bekijk deze mooie montage over Libanon en Egypte, en realiseer me tot mijn spijt dat ik in mijn leven nog maar heel zelden voor deze landen en hun bewoners heb gebeden. Moet ik toch veranderen. Hopelijk doe jij het beter.

De tip kwam van Tony Reinkes blog.

Bezoek deze week de lezingen in Menen: "De eindtermen"Dato Steenhuis (NL) geeft deze week 3 lezingen in Menen, telkens over de toekomst.
De eerste lezing rond het thema "wederkomst" is donderdag om 19.30 in de Parkstraat.

Vrijdag en zaterdag vinden de lezingen plaats in CC De Steiger, ook telkens om 19.30 u. Thema op vrijdag is "de opname", thema op zaterdag "de wederkomst".

Klik op de foto hierboven voor een duidelijke weergave van de uitnodiging.

Meer licht op China en het christendomJe krijgt in het westen maar weinig zicht op de toestand van de christelijke kerk in China. Dit Engelstalig artikel schept wat duidelijkheid.

Geloof je ogen niet (altijd)Hier vind je 8 optische illusies.

(Bron: Z)

zaterdag 17 oktober 2009

Voortgaan tot de volle blijdschap

"Ik bid, o God, dat ik U mag kennen, dat ik U mag liefhebben, zodat ik me in U kan verblijden. En als ik dit niet ten volle kan doen in dit leven, laat me dan minstens van dag tot dag voortgaan tot die vreugde haar volheid bereikt."


Vrij vertaalde post van Ray Ortlund, naar Anselmus, Proslogion, LCC-editie, pag. 92.

vrijdag 16 oktober 2009

Was Eden een voorafschaduwing van de tempel?

G.K. Beale gelooft dat de hof van Eden een archetype was van de tempel.
Lees zijn argumenten op de blog van Tony Reinke.

10 belangrijke lessen voor bloggers

Michael Patton is 3 jaar aan het bloggen en heeft er 10 lessen uit geleerd.

Hier te lezen.

Bereid je preek voor met je voeten in de modder

Interessante Tim Keller-quote gelezen bij Z, en voor het gemak even onvertaald gelaten (cursief door mij):

I pastor a church with a large staff and so I give 15+ hours a week to preparing the sermon. I would not advise younger ministers to spend so much time, however.

When I was a pastor without a staff I put in 6-8 hours on a sermon. If you put in too much time in your study on your sermon you put in too little time being out with people as a shepherd and a leader. Ironically, this will make you a poorer preacher.

It is only through doing people-work that you become the preacher you need to be -someone who knows sin, how the heart works, what people's struggles are, and so on. Pastoral care and leadership (along with private prayer) are to a great degree sermon preparation. More accurately, it is preparing the preacher, not just the sermon. Through pastoral care and leadership you grow from being a Bible commentator into a flesh and blood preacher.

Genezing en hoop voor slachtoffers van kindermisbruik

David Powlison heeft een folder/brochure geschreven rond het thema "herstellen na misbruik".
Je kunt ze in twee delen lezen op de site van de organisatie CCEF, actief op pastoraal vlak. Die site, www.ccef.org is sowieso een bezoek waard.

Deel 1 van de brochure

Deel 2 van de brochure

Bidden om hulp en helpers

Justin Taylor citeert Paul Tripp uit zijn hoofdstuk 'War of Words' in het (gratis te downloaden boek) 'The Power of Words and the Wonder of God', pag. 43-44
Praying for Help and Helpers:


Ik heb me toegewijd om elke morgen deze 3 gebeden te bidden.

De eerste is een belijdenis: 'God, ik ben een mens die wanhopig behoefte heb aan hulp deze morgen'.

Het tweede gebed is 'Ik bid in uw genade dat U uw helpers in mijn richting zou sturen.'

Het derde gebed is 'En ik bid dat U me de nederigheid zou geven om de hulp te aanvaarden die komt.'

Sla je armen om de twijfelaars heen

John Piper sprak pas in Bonn, Duitsland op een conferentie (de Hirten Konferenz). Het Nederlandse Reformatorisch Dagblad heeft er een artikel over. Ik neem daaruit een kort stukje, de rest vind je hier.

"Veel christenen worstelen met geloofszekerheid."

„Zekerheid is te vinden in het kruis van Christus en door het innerlijke getuigenis van de Heilige Geest. Na een kerkdienst besteed ik meestal zo’n drie kwartier om met mensen te bidden en over hun problemen te praten. Gebrek aan geloofszekerheid komt dan het vaakst aan de orde. Voor sommige mensen is dit altijd een vraag, voor anderen niet.”

Christenen die worstelen met de zekerheid van het geloof moeten zich volgens Piper niet onderwerpen aan de „1 Johannes 4-test” door in hun eigen hart te gaan graven. „Laten zij zich richten op het volbrachte werk van Christus, op Zijn kruis. Dáár moeten we door gegrepen worden.”

De Amerikaanse theoloog gelooft niet in pamfletjes waarin staat: „Geloof je dit, dit en dit? Dan heb je geloofszekerheid.” „Nee, sla als predikant je armen om twijfelaars heen, leef mee en zeg dat ze misschien vanavond, of anders volgende week of over een maand geloofszekerheid zullen ontvangen. En bid of de Geest daarin meekomt. Christenen kunnen door perioden van grote duisternis gaan. God lijkt dan heel ver weg. Vertel dat de grote heiligen dat ook kenden. Werp Christus niet weg, maar klamp je aan Hem vast. Het licht zal komen.”


De toespraken uit Duitsland zijn te beluisteren/downloaden via de website van Desiring God, hieronder de links naar de blogposts en/of audiofiles.

Interview

Panel discussion

Preek zondagmorgen "What Makes the Good News Good"


Preach Christ

Think Christ

Feel Christ

donderdag 15 oktober 2009

Je kunt zonde belijden en ze als honing onder je tong rollen

"Onze harten moeten meegaan met onze belijdenissen. De hypocriet belijdt zonde maar heeft ze lief, zoals een dief die belijdt goederen gestolen te hebben, maar wel houdt van stelen. Hoevelen zijn er die trots en overspeligheid met hun lippen belijden, maar ze als honing onder hun tong rollen.

Augustinus zei dat hij voor zijn bekering zonde beleed en smeekte om er kracht tegen te krijgen, maar zijn hart fluisterde in hem: 'Nog niet, Heer'."


Vrij vertaald naar Thomas Watson in 'The Doctrine of Repentance', Banner of Truth, pag. 29-30 en gelezen bij Gary & Betsy Ricucci, 'Love that lasts - when marriage meets grace', Crossway, pag. 109

woensdag 14 oktober 2009

God riep en Piper schuifelde (net 30 jaar geleden)

30 jaar geleden riep God John Piper om voorganger te worden in de gemeente waar hij vandaag nog dient. Justin Taylor heeft het hele verhaal, onder het goedkeurende oog van Desiring God.
Toen was de mode anders (zo blijkt uit de foto), maar God was dezelfde (blijkt uit het verhaal).

In Piper-verband: een tijd terug kreeg ik deze link van Arjan, naar de Youtube-pagina van Desiring God. Je vindt er heel wat sermon nuggets.

Het was voor ons

We may not know, we cannot tell,
What pains he had to bear;

But we believe it was for us
He hung and suffered there.


(Uit "The Cross of Christ", John Stott, pag. 92)

CJ Mahaney over de beker van Gods oordeelEen must-see.

Wie heeft Jezus vermoord? Ik.

De horror van Gods oordeelsbeker

… die eenzame figuur in de hof Gethsemane op de Olijfberg – gebroken, zwetend en overweldigd door verdriet en vrees – smeekt dat deze beker Hem bespaard zou mogen blijven. Hoe kwam het dat Hij op dit moment leek terug te deinzen, waar martelaars soms zelfs moedig vooruitzien? Hij was nochtans tot nog toe duidelijk over het lijden dat Hem zou overkomen, vastbesloten om zijn bestemming te vervullen, en vurig in het terechtwijzen als iemand hem van deze weg wilde afbrengen.

Wat gebeurt hier? De beker waar Christus voor bevreesd is, is niet de fysieke pijn van de zweepslagen of de kruisiging. Ook niet de mentale druk van verwerping en verachting. Wel de geestelijke doodsangst van het dragen van de zondelast van de wereld. Dus het Goddelijke oordeel dat deze zonden verdienden.

Dat dit de correcte uitleg is van dit gedeelte, wordt in sterke mate bevestigd door het gebruik van deze beeldspraak van de beker in het Oude Testament. Zowel in de wijsheidsliteratuur als de profeten is de “beker” een gebruikelijk symbool van de toorn van God.
Van een boze wordt gezegd “moge hij de woede van de Ontzagwekkende drinken!” (Job21:20). Door Ezechiël waarschuwt de Here Jeruzalem, dat ze hetzelfde lot zullen ondergaan als Samaria, dat verwoest werd:
Je bent de weg van je zuster gegaan; haar beker zal ik ook jou te drinken geven. Dit zegt God, de HEER:
De beker van je zuster zul je drinken,
de diepe en wijde beker;
een beker vol spot en hoon,
tot de rand gevuld.
Dronkenschap en droefheid zul je drinken,
een beker van ontzetting en verbijstering –
dat is de beker van je zuster Samaria.
Je zult hem drinken en leegslurpen,
je zult op zijn scherven bijten
en er je borsten mee openhalen.
Want zo heb ik gesproken – spreekt God, de HEER.
Daarom – dit zegt God, de HEER –, omdat je mij vergeten bent en mij de rug hebt toegekeerd, daarom zul je nu de schande van je overspel dragen.’ (Ez.23:31-35)

Niet lang daarna kwam de voorspelling uit. Toen begonnen de profeten boodschappen te brengen van herstel. Jesaja doet een wake up-call, met de beschrijving dat Jeruzalem door de Here bestraft was geworden:
“Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des HEREN de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeggedronken.”
En hij maakt duidelijk dat hun God de beker uit hun hand had genomen en dat zij die niet meer zouden hoeven te drinken.
Ook was de beker van Gods toorn niet alleen bestemd voor ongehoorzamen onder Zijn volk. Psalm 75 is een overdenking over het universele oordeel van God:
“Want in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.”

Zo werd Jeremia ook opgedragen om uit Gods hand een beker van toorn aan te nemen. Hij moest er alle volken laten uit drinken tot wie Hij hem zond:

“Want aldus heeft de HERE, de God van Israël, tot mij gezegd: Neem deze beker met de wijn der gramschap uit mijn hand en geef die te drinken aan alle volken, tot welke Ik u zend” (Jer 25:15)

En ik heb de beker uit de hand des HEREN genomen en die aan alle volken, tot welke de HERE mij zond, te drinken gegeven (Jer 25:17)

Als zij weigeren de beker uit uw hand te nemen om te drinken, zeg dan tot hen: Zo zegt de HERE der heerscharen: Drinken zùlt gij (Jer. 25:28)

Dezelfde beeldspraak komt terug in Openbaring:
“En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. (Opb.14:9-11)


Die oudtestamentische beeldspraak moet Christus welbekend geweest zijn. Hij wist goed dat de beker die Hem werd voorgezet, de wijn van Gods oordeel bevatte, die aan de bozen gegeven werd. Dit veroorzaakte, net als dronkenschap, een complete desoriëntatie van lichaam (wankelen) en geest (verwarring). Moest Hij zo één worden met zondaars, dat Hij hun oordeel moest ondergaan? Van dit contact met menselijke zonde had Zijn zondeloze ziel een ware afkeer. Van de ervaring van vervreemding van Zijn Vader keerde Hij zich verschrikt af – was dit wat het oordeel over de zonde behelsde? Niet dat Hij rebelleerde – geenszins. Zijn wil bleef overgegeven. Elk gebed begon: ‘Vader, als het mogelijk is …”. Maar net zo goed eindigde het met “maar niet mijn wil maar de Uwe geschiede”.

En hoewel alles mogelijk is voor God, was dit onontkoombaar: Gods liefderijke doel bestond uit het redden van zondaars op een manier die het recht deed zegevieren. Daarom moest de Redder sterven, daarom was Hij in dit uur gekomen (Joh. 12:27). Jezus was klaar om het zwaard van Petrus terug te houden met de woorden:
“Steek het zwaard in de schede; de beker, die de Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken?”


(deze overdenking is in grote lijnen gebaseerd op een gedeelte uit "The Cross of Christ", van John Stott, gelezen via GoogleBooks)

zaterdag 10 oktober 2009

Laat heb ik U bemind (gebed door Augustinus)

"Laat heb ik U bemind,
o Schoonheid, altijd oud en altijd nieuw.
Laat heb ik U bemind !
U was in mij,
maar ik was buiten en het was
daar dat ik U gezocht heb.
In mijn wanstaltigheid stortte ik
mij in die lieflijke dingen die U geschapen hebt.
U was met mij, maar ik was niet met U.
Geschapen dingen hielden mij van U
verwijderd, en toch, als ze niet zouden
hebben bestaan in U, zouden ze helemaal
niet zijn geweest.


U riep, U schreeuwde en U brak
door mijn doofheid heen.
U schitterde, U straalde en
U verdreef mijn blindheid.


U ademde Uw geur over mij uit.
Ik ademde hem in en nu snak ik naar U.
Ik heb U geproefd en nu honger en
dorst ik naar meer. U raakte mij aan
en nu ben ik voor Uw Vrede ontbrand."

(Belijdenissen van Augustinus, boek 10)

Laat? Ja, maar God zij dank niet TE laat ...

Knappe herfstbeelden

De herfst kan prachtig zijn. Kijk maar eens naar nog wat meer foto's.

Tien lessen uit een halve eeuw leiderschap (Chuck Swindoll)

Naar aanleiding van zijn Lifetime Achievement Award sprak Chuck Swindoll over 10 dingen die hij leerde gedurende zowat 50 jaar leiderschap ("10 Things I Have Learned During Nearly 50 Years in Leadership"):
1. Het is eenzaam om leiding te geven. Leiderschap behelst zware beslissingen. Hoe zwaarder de beslissing, hoe eenzamer het is.

2. Het is gevaarlijk om te slagen. Ik ben meest bezorgd voor zij die nog geen 30 zijn en zeer begaafd en succesvol. Soms gebruikt God iemand meteen vanuit zijn jeugd, maar meestal gebruikt hij leiders die verbroken werden.

3. Het is het moeilijkst thuis. Niemand heeft me dit ooit gezegd tijdens mijn opleiding.

4. Het is essentieel om echt te zijn. Als er één terrein is waar namaak vaak voorkomt, dan is het onder leiders. Blijf echt.

5. Het is pijnlijk om te gehoorzamen. De Heer zal je leiden naar sommige dingen die niet jouw keuze zijn. Omwille van het kruis zal je altijd opgeven wat jij wilt doen.

6. Gebrokenheid en falen zijn een must.

7. Wie je bent is belangrijker dan je daden. Je gezin heeft het je misschien niet verteld: sommigen onder jullie zijn moeilijk om mee te leven. Slecht gedrag overschaduwt goede daden.

8. Integriteit gaat boven imago. Vandaag wordt imago hooggeschat. Maar het gaat om wat je doet achter de coulissen.

9. Gods manier is beter dan mijn manier.

10. Gelijkvormigheid aan Christus begint en eindigt met nederigheid.

Bron: Zach Nielsen

Gebed is de wortel, fontein en moeder van een duizendtal zegeningen

- Gebed erkent de sovereiniteit van God

- Gebed is een herinnering dat God nabij is

- In gebed brengt God je hart aan het licht

- In gebed openbaart God zijn droom voor jou


In de jaren 400 schreef Johannes Chrysostomos:
"De sterkte van gebed heeft de kracht van vuur bedwongen; het heeft het razen van leeuwen aan banden gelegd, anarchie tot rust gesust, oorlogen doen ophouden, de elementen onderworpen, de kettingen van de dood doen barsten, de poorten van de hemel doen opengaan, boze machten onderworpen, ziekten teruggedrongen, bedrog een halt toegeroepen, steden voor vernietiging bewaard, de zon in zijn baan een halt toegeroepen, en de voortgang van de bliksem gestopt.
Gebed is een algenoegzame wapenrusting, een onuitputbare schat, een mijn die niet uitgeput raakt, een wolkenloze lucht, een hemel die niet verstoord wordt door storm.
Het is de wortel, de fontein en de moeder van een duizendtal zegeningen."

De 4 hoofdpunten uit de toespraak van Ravi Zacharias voor notabelen op de National Day of Prayer - Washington, mei 2008, en het citaat van Chrysostomos dat hij erin opnam.

Ravi Zacharias is stichter en voorzitter van Ravi Zacharias International Ministries.

vrijdag 9 oktober 2009

Driscoll op tv over afgoden/idolen

Mark Driscoll, voorganger van Mars Hill Church in Seattle doet nog eens goed werk op tv. Lees hier over en bekijk de uitzending van ABC Nightline online over afgoderij/idol worship in de VS (en bij ons). Sorry, de reclamespots tussendoor moet je weer even voor lief nemen.

Een sneak peak:
Driscoll: "When the heroes fall, we're devestated ..."

donderdag 8 oktober 2009

Paul Tripp: degelijk lees- en luistervoer

De voorbije maanden beluisterde ik regelmatig toespraken van Paul David Tripp. Deze voorganger van Tenth Presbyterian Church in Philadelphia is ook actief in pastoraal werk en de auteur van heel wat boeken, voornamelijk over opvoeding, huwelijk en gezin.

Dit is zijn site (met wat audio- en videomateriaal), dit zijn slechts langzaam groeiende blog.

Deze toespraken die Tripp onlangs gaf in Sojourn Community Church lijken me een goede kennismaking.
Hieronder de titels. Broken Down House is trouwens de titel van een boek van Tripps hand.
- Broken Down House: How To Live Between The Already And The Not Yet

- The Deep Psychology Of The Gospel

- A Vision For Gospel Ministry

- What Did You Expect? The Realities Of Marriage


De meeste preken van Tripp vind je via sermonaudio, ook op youtube staat wat materiaal van hem.

woensdag 7 oktober 2009

God helpt direct, maar ook graag indirect

"En dan schrijft Paulus dat allen hem bij zijn eerste verdediging in de steek hebben gelaten, maar: 'de Here heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven' (2Tm4:17). Ongetwijfeld werd hij ook in zijn cel versterkt door de aanwezigheid en kracht van de Heer. Maar de hulp van zijn Heer was zowel indirect als direct.

Hij versmaadde de indirecte hulp niet en dat mogen wij ook nooit doen. Wie eenzaam is, heeft vrienden nodig. Wie het koud heeft, heeft warme kleren nodig. Wie zich verveelt, heeft boeken nodig.

Dit toegeven is niet ongeestelijk, maar menselijk. Sterfelijke mensen hebben deze dingen nu eenmaal nodig. Zoals bisschop Moule terecht opmerkt, wordt de mens 'nooit ofte nimmer door de genade gedenaturaliseerd'. Daarom moeten we onze menselijkheid of zwakheid ook nooit verloochenen, of voorwenden dat we van iets anders zijn gemaakt dan stof."

John Stott in zijn commentaar op 2 Timotheüs in de reeks "De Bijbel in praktijk" (later waarschijnlijk heruitgegeven onder de reeksnaam 'De Bijbel spreekt vandaag', het is me niet helemaal duidelijk of het om hetzelfde boek gaat), pag. 125, uitg. Novapres.
Stott heeft het hier concreet over het slotgedeelte van 2Tim4:

11 Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen. 12 Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. 13 Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament.
(...)
16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. 17 Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.

Gratis e-boek over adoptieOm christelijke gemeentes theologisch toe te rusten op het vlak van adoptie en zorg voor wezen, is er nu een gratis e-boek: "Our Adoption in Christ: What It Means for Us and for Orphans". De auteurs willen het evangelie centraal stellen in het boek, omdat stevige theologie ook stevige actie voortbrengt.

Citaat: "If the church is to be mobilized to care for 143 million orphaned and vulnerable children, then the gospel must be the main thing. Our prayer is that God will use this brief book to equip and empower churches to serve orphans."

Klik hier voor de gratis pdf.

dinsdag 6 oktober 2009

Een avondje eschatologie

Als uitloper van haar meest recente conferentie organiseerde Desiring God nog "An Evening of Eschatology," een gesprek over de eindtijd, tussen Doug Wilson, Sam Storms en Jim Hamilton. Met John Piper die modereert.

Audio- en videofiles vind je via deze post op de blog van Desiring God.

Hier geeft John Piper wat meer achtergrond bij het gesprek en over de diverse standpunten/posities van de deelnemers.

maandag 5 oktober 2009

Waar ging Demas naartoe?

“Demas heeft mij verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen, en is naar Thessalonika gereisd” (2Tm4:9)

"Ik weet niet waarom hij ging of wat hij deed toen hij aankwam. Er was een goede kerk in Thessalonika. Het was het eerste christelijke radiostation: “Want van u uit heeft het woord van de Heer weerklonken”, lezen we in 1Thess.1:8, maar ik denk niet dat Demas er ging om te prediken.

De duivel heeft altijd wel een Thessalonika voor een Demas wanneer hij wil ontkomen aan de schande van een Romeinse gevangenis en van een Paulinisch christendom. Als je een andere koning hebt dan Caesar, dan is Rome een gevaarlijke plek om in te leven en te prediken.

Demas en mensen als hij willen hun kronen nu en ze zullen ze krijgen in Thessalonika. Ze heben hun beloning reeds. Al wie Paulus navolgen zullen wachten voor de hunne, tot op dié dag. Ze hebben slechts 2 dagen op hun kalendar: vandaag en de dag. De dag zal het aan het licht brengen (zie 1Kor.3:13). Als we slechts voor vandaag leven, dan zullen we met Demas naar Thessalonika gaan. Als we voor die dag leven, dan zullen we bij Paulus blijven en het oude verweerde kruis op een dag inruilen voor een kroon."

(Vrij vertaald naar Vance Havner)

zaterdag 3 oktober 2009

De prijzen worden pas aan de meet uitgereikt

"Toen D. L. Moody een respectabele leeftijd bereikt had, werd hem toestemming gevraagd voor zijn biografie. Moody weigerde, met de woorden: "Een mens zijn levensverhaal zou nooit geschreven mogen worden terwijl hij nog in leven is. Wat belangrijk is, is hoe een mens eindigt, niet hoe hij begint."

(Vernon C. Grounds, naar aanleiding van 2Tim.4:7c: 'Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden')

Om het met Lenny Kravitz te zeggen: It ain't over til it's over.

Toespraken God Exposed-conferentie

De conferentie God Exposed 2009 lijkt heel interessant. Het thema was "Awkward Preaching in a Comfortable Age". De toespraken kun je in mp3 downloaden via deze link.

Dit zijn de titels en sprekers, deze keer (gelukkig) ook met het schriftgedeelte dat als basis dient voor de toespraak:

• Session 1: Mark Dever - “The Power of God’s Word” (Mark 4:26-34)

• Session 2: Daniel L. Akin - “The Preaching on Preaching” (Eccl. 12:9-14)

• Session 3: Michael McKinley - “The Centrality of the Word” (Luke 10:38-42)

• Session 4: CJ Mahaney - “Expository Faithfulness” (2 Timothy 4:1-5)

• Session 5: Thabiti Anyabwile - “Will It Preach? Exposition in Non-White Contexts”

• Session 6: Mark Dever - “Expositional Preaching: A Defense and Charge”

vrijdag 2 oktober 2009

Naardense Bijbel online

Sla je er graag eens een andere vertaling op na? Dan kun je je hart ophalen met de Naardense Bijbel. Verricht hier je online opzoekingen in de tekst.

Over deze vertaling schreef het Nederlands Dagblad:
“Het is een eigensoortige vertaling die een aparte plaats verdient. Wie heel dicht bij de grondtalen wil blijven en als taalliefhebber graag verrassingen tegenkomt, biedt deze uitgave veel stof tot overdenking”.

Voor de verantwoording kun je hier terecht.