zondag 28 februari 2010

Notities lezing De Hel (1)

Op vrijdag 29 januari gaf Ger De Koning (Middelburg) een lezing in CC De Steiger in Menen over het onderwerp "De hel". Hieronder het eerste deel van mijn notities van deze lezing.

Schriftlezing:
Lk 16:19-31
Opb20:7-15


Toen me gevraagd werd om hier in Menen een lezing te verzorgen kon ik kiezen tussen verschillende onderwerpen. Het viel me niet zo moeilijk om dit te kiezen: de hel. In die periode was ik net in gesprek met iemand die de alverzoening leert. Via mail en telefoon. Ook op een grote jongerenconferentie in Nederland kreeg iemand een podium om te vertellen dat er alverzoening is. Dit is een duivelse leer. Goed dat het onderwerp van de hel ook hier aan bod komt.

Want de hel is een realiteit. Het oordeel van God moet komen. Over ieder die Zijn Zoon Jezus Christus heeft afgewezen, ieder die op een of andere manier meent: ‘God zal toch wel met mij tevreden zijn. Ik heb heel wat op mijn staat van dienst: kerkbezoek, tienden, heb ieder het zijne gegeven. Slecht? Nou, een keer een fout maken … Ja, we zijn niet volmaakt.’ Nee, inderdaad niet: want we zijn allen zondaren die God rug hebben toegekeerd.

We kunnen niet zelf bepalen wat goed en kwaad is. Sinds de val in het paradijs, toen we kozen voor satan. Door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Of je bent door Christus’ liefde overmeesterd, of door satan. Vergelijk maar met de 2 bomen in de hof. God had de mens gezegd van alle bomen te mogen eten, behalve van die ene.
Dan komt satan ertoe om Eva naar die ene boom te laten kijken zoals hijzelf ernaar kijkt. Hij maakt haar wijs: ‘God is niet echt goed’. Daar lopen vandaag nog zoveel mensen op stuk: dat God niet goed is. Maar er is er maar een goed: God. Dit heeft hij bewezen door mensen te redden, door zich diep te buigen, tot de kruisdood. Daar heeft de mens zijn voet op gezet en hem vertrapt. Als jij je niet realiseert dat dit een beeld is van jou, dan ben je niet bekeerd. Want dat is de mens: hopeloos verdorven en in opstand.

God is doorgegaan, en heeft de mens niet naar een uithoek van het heelal geschopt, maar heeft al in Eden getoond dat Hij voorziet in een offer. Hij bekleedde Adam en Eva met vellen, die van dieren kwamen waar dus bloed voor moest vloeien. Een heenwijzing naar Christus’ werk. En vandaag is Hij opgestaan. En Hij komt terug. Misschien vanavond al; Hij komt met een duidelijk roepen. Zijn schapen horen zijn stem, en als die klinkt, dan gaat ieder die hier is en Jezus kent mee. Blijft er hier iemand zitten? Nu is het tijd van genade; u hebt geen enkel recht op de volgende seconde. Elke seconde die God aan uw leven toevoegt is een teken van genade.

Gratis werkboek basistheologieVia Acts29 is er een gratis E-werkboek beschikbaar: "Theological Clarity and Application: Equipping Leaders in Biblical Doctrine"

De doelstelling van het theologische werkboek:
With this resource, church leaders, pastors, small group leaders, bible study facilitators and student ministers can hopefully equip people in Biblical doctrine in an interactive manner. The twenty lessons correspond chapter by chapter to twenty basics beliefs every Christian should know summarized in Grudem’s "Christian Beliefs"


Hier lees je er alles over en vind je de pdf's.

woensdag 24 februari 2010

Belangrijkste regel voor het gebed

R.C. Sproul vrij vertaald:
"Als ik Calvijns leer over gebed beknopt kan samenvatten, zou ik het volgende zeggen:

De hoofdregel van het gebed is te gedenken wie God is en te gedenken wie jij bent.

Als we deze beide dingen gedenken, zullen onze gebeden te allen tijde gekenmerkt worden door aanbidding en belijdenis."


(gelezen bij Justin Taylor, die er de link naar 2 blogposts van Sproul bijgeeft)

Eerst geestelijk overspelig, dan lichamelijk

"David beging al geestelijk overspel lang voor hij dat ook fysiek deed. Hij verloor het zicht op de schoonheid van God en vond dan de schoonheid van Batseba. Het was niet dat hij zondigde en dan de vreugde van zijn verlossing verloor. Hij verloor de vreugde van zijn verlossing en zondigde dan."


Gelezen bij Tchividjian en vrij vertaald.

Eigen vragen:
- Hoeveel vreugde vind ik in God?
- Waarin heb ik me vandaag al concreet verheugd in God?
- Ben ik in grote lijnen eerder dankbaar en blij of veeleer gefrustreerd en klagerig?
- Help ik anderen zich te verblijden in God?
- Wat kan ik aan acties ondernemen om mijn vreugde in God te doen toenemen?

zondag 21 februari 2010

Start bijbelstudiereeks 'De Toekomst' (Ieper)Klik op de afbeelding om te vergroten.

Het gaat om een reeks bijbelstudies, diverse zondagavonden naeen, in de Evangelische Kerk de Hoeksteen, Potyzestraat 69 in Ieper. Aanvang telkens om 20 u. Iedereen welkom.

zondag 14 februari 2010

Ons kleine wonder: Hanna (13/02/2010)Op zaterdag 13 februari om 23.40 u. schonk God ons in Zijn grote genade een dochter: Hanna. Genade is ook de betekenis van haar naam.

donderdag 11 februari 2010

Halfslachtige christenen zijn te beklagen

"Luister, zoon. Halfslachtige christenen zijn de meest beklagenswaardige mensen van alle. Ze weten genoeg om zich schuldig te voelen, maar ze zijn niet ver genoeg gegaan met Christus om blij te kunnen zijn. Wees toegewijd voor hen!"

Ray Ortlund rolde vroeger met zijn ogen bij deze goede raad van zijn pa. Nu niet meer.

woensdag 10 februari 2010

Sneeuwman en evolutie- Waarom kijkt die sneeuwman naar een sneeuwbal?
- Hij denkt na over sneeuwman-evolutie.

- Als hij evolueerde uit een sneeuwbal werpt dit natuurlijk zware theologische vragen op voor hem.

- Zoals de moraliteit van het gooien met iemands voorouders?
- Zeker. En wat gedacht van het wegscheppen van de stoep van iemands genetisch materiaal?


Bron: Justin Taylor, met eigen vertaling.

Lecrae voor HaïtiHiphopper Lecrae heeft een song gereleased ten voordele van Haïti. Vorig weekend was er al een concert "Hip Hop for Haiti" voor dit goede doel.
Je kunt de single "Far Away" bestellen via Itunes. Meer info via de blog van Desiring God.

dinsdag 9 februari 2010

De Tebow-spot: veel gedoe om nietsHierbij de reclamespot die Focus on the Family via CBS de wereld instuurde tijdens een commerciële break gedurende de Super Bowl, een van de, zoniet het meest bekeken tv-event ooit. De kritiek blijft komen (van een beperkte groep) en je vraagt je af waarom. Een zogenaamde pro choice-groep vond deze reclamespot zelfs een oproep tot vrouwenmishandeling. In de Tour krijg je daar de 'prix citron' voor. Maar geen woord over talrijke andere spots waarin de vrouw bijvoorbeeld als lustobject gebruikt wordt.
Zie ook mijn post van donderdag 28 januari.

Hoe gaat het in Haïti?

Bekijk hier nog meer foto's uit de pakkende reeks van de LA Times. Let op, niet alle foto's zijn geschikt voor gevoelige ogen.

Waarvoor breng jij offers?

"... het tegengestelde van het evangelie is afgoderij. Afgoderij is iemand of iets anders dan God aanbidden. Met 'aanbidden' bedoel ik dan dat we offers brengen (zoals tijd, energie, geld, gedachten) zodat we dan onszelf aan iemand of iets kunnen geven omdat het onze hoogste prioriteit vormt.

Iedereen is een aanbidder om de eenvoudige reden dat we door God geschapen zijn om te aanbidden en onszelf niet kunnen helpen. Maar omdat we zondaars zijn, zijn we geneigd om geschapen dingen te aanbidden in de plaats van de Schepper God. Romeinen 1:25 leert dat dit de wortel is van alle heidendom/afgoderij, met de woorden 'Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper'.

Dit is een compleet omdraaien van het doel van onze schepping, dat bestaat uit het aanbidden van God en regeren over het geschapene, zoals blijkt uit Genesis 1:26-28.

Maarten Luther leerde daarom dat afgoderij niet slechts een zonde is, maar eerder DE zonde die de oorzaak is van alle andere zonden. Hij argumenteerde verder dat de eerste twee van de Tien Geboden dit duidelijk maken (Ex.20:10-17). De eerste twee geboden vertellen ons dat er slechts een God is en dat we slechts die God mogen aanbidden, waardoor het ook verboden is om iets in de plaats of bijkomend aan de enige ware God te aanbidden.

Daarom, redeneert Luther, overtreden we de andere geboden en doen we dingen als liegen, overspelig zijn, stelen of begeren alleen als resultaat van het overtreden van de eerste twee geboden. Als we de eerste twee geboden overtreden, dan worden we afgodendienaars die dan zulke dingen aanbidden als imago, bezittingen, rust en plezier, in plaats van God.

De reden dat afgoderij zo verlokkelijk is, is dat afgoden beloven om ons leven de moeite waard te maken, ons geluk te zullen brengen en ons te zullen voorzien van een gevoel van gerechtigheid. Daarnaar verlangen is op zich goed, maar deze verlangens worden zondig als ze ons doel worden in plaats van Jezus, die als enige het leven waard maakt, en ons ware vreugde en gerechtigheid kan geven."

(Uit: Death by Love, Mark Driscoll en Gary Breshears, Crossway, pag. 92-93)

Als zondaars zeggen "Ja, ik wil"

Nog voor ons huwelijk maakten wij thuis grapjes dat als we ooit het boekje zouden bestellen "When Sinners Say “I Do”: Discovering the Power of the Gospel for Marriage", dat we dan zouden weten dat onze relatie aan een opfrisbeurt toe was.

Nu zijn er wat mp3's van een huwelijksseminar beschikbaar van Dave Harvey, de auteur van het boek.

Justin Taylor heeft hier alles netjes gelinkt.
Naast 3 toespraken over het huwelijk vind je er ook eentje over "opvoeden in zwakheid". Our next step, zeg maar.

maandag 8 februari 2010

Wat brengt je post over je aan het licht?

In "Vreugde vermengd met pijn" van Ajith Fernando (pag. 66-67) staat een verhaal dat Norman Grubb over zijn schoonvader C.T. Studd vertelde. Studd was de oprichter van de Heart of Africa Mission, vandaag bekend als WEC International.

"Een groot deel van zijn leven bracht hij door in de binnenlanden van Afrika. Norman Grubb trok een poos met hem op. Hij vertelde dat eens per veertien dagen de postbode langskwam en dat Studd van het openen van de post een ritueel maakte.

Op een keer zat er veel geld in een postzending en Studd zei: 'De eeuwige God zij gezegend! Hij weet wat een stelletje mopperaars wij zijn en hij heeft genoeg gestuurd om ons koest te houden.'

Een andere keer, toen er een klein geldbedrag binnenkwam, zei hij: 'Halleluja, het moet wel zo zijn dat wij groeien in de genade. God ziet dat wij beginnen te leren op Hem te vertrouwen.'

Toen er eens helemaal geen geld bij zat, riep hij uit: 'Halleluja, God zij gezegend voor altijd! Wij zijn het koninkrijk al binnengegaan, want het koninkrijk is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vreugde en vrede in de Heilige Geest!'

We zien de sprankelende humor. Maar het mag ons niet ontgaan hoe hier een onwankelbaar vertrouwen in de soevereiniteit van God aan de dag gelegd wordt, waarmee elke beproeving op een positieve wijze benaderd wordt."

zondag 7 februari 2010

Zegen of vloek

Vandaag leven we onder het nieuwe verbond. In Death by Love schetst Mark Driscoll een aantal zegeningen (Crossway, pag.79-80; vrij vertaald):

- We hebben niet langer een priester nodig omdat we Jezus hebben, die onze Grote Hogepriester is (Hebr.2:17 en 4:14-15)

- Het is niet langer nodig om bloedige offers te brengen omdat Jezus het slachtoffer voor onze zonden is (Joh.1:29)

- We hoeven niet langer de tempel te bezoeken om tot God te naderen omdat Jezus onze tempel is (Opb.21:22)

- We hoeven het pascha niet meer te vieren omdat Jezus ons Paaslam is (1Kor.5:7)

- We hoeven niet langer meer in de gewoonte van zonde te leven omdat we door Jezus heilig gemaakt zijn en nieuw leven verkregen hebben (Hebr.9:26 en 10:10)

Verderop in hetzelfde hoofdstuk heeft Driscoll het over een bedrieglijke vriend uit iemands leven en wat hem mogelijk te wachten staat als hij geen berouw kent over zijn zonde en Jezus niet wil aanvaarden:

1. God heeft geen genadig hart voor hem omdat hij een zondaar is zonder berouw

2. Christus' dood is niet op hem van toepassing en zal dat niet zijn tenzij hij zich van zijn zonde bekeert en Jezus aanneemt

3. Hij is niet gerechtvaardigd en staat daarom schuldig en veroordeeld voor God

4. Hij is een vijand van God

5. Hij is niet verzoend met God

6. Hij is niet gered van de straf die een gevolg is van de zonde, zoals de dood en de hel

7. De toorn van God blijft op hem

8. Blijft hij onbekeerlijk en in ongeloof, dan zal Jezus' bloed hem niet bedekken en zal hij de eeuwigheid doorbrengen in bewuste eeuwige pijn

vrijdag 5 februari 2010

Door de grootste lasten leert God ons de grootste lessen

De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. (2Kor.4:17)
“Oh christenen! Onder uw grootste zorgen liggen uw grootste schatten!
Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest,
opdat ik uw inzettingen zou leren. (Psalm 119:71)

Door de grootste lasten leert God ons de grootste lessen.
Als een gelovige onder Gods hand ligt die hem verdrukt, dan ligt hij in Gods hart die van hem houdt!

Lasten zijn goed, maar niet fijn.
Zonde is fijn, maar niet goed.
Er is meer kwaad in een druppel zonde, dan er is in een zee van lasten!

Door de last scheidt God de zonde - die Hij zo haat, van de ziel - die Hij zo van harte liefheeft.

De gelovige bestudeert beter hoe hij het kruis kan versieren, dan hoe hij dat kruis kan vermijden! Vertel me, oh gelovige, is niet Christus met Zijn kruis beter dan de wereld met zijn kroon?
Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. (Hebr.12:10)

Veronderstel, christen, dat de oven heet is, zeven keer heter – het is slechts om je zeven keer heiliger te maken. Verschroeiende beproevingen maakt gouden christenen!
Zonde heeft al heel veel christenen lijden gebracht – en lijden heeft heel wat christenen voor zonde bewaard.
Het is beter bewaard te worden in pekel dan te rotten in honing.
“Ik weet, o HERE, dat uw oordelen gerechtigheid zijn,
en dat Gij in trouw mij hebt verdrukt.“
Ps.119:75


(vrije vertaling van William Dyer, "Christ's Famous Titles" – Eén zin hieruit werd geciteerd tijdens een toespraak op de Desiring God Pastors Conference, door Eric Mason – titel: Sanctification through suffering. Een search via Google deed de rest)

woensdag 3 februari 2010

Mp3 lezing: de hel

Op vrijdag 29 januari gaf Ger De Koning uit Middelburg (Nederland) een lezing in CC De Steiger in Menen. Onderwerp was “de hel”. De lezing kaderde in de reeks “De eindtermen”.
Ook eerdere lezingen van Dato Steenhuis en Jos Vanlede uit de reeks staan al online op deze blog.

Om de lezing over de hel te beluisteren of te downloaden, klik je hieronder op het pijltje of klik je met de rechtermuisknop op de titel en kies je voor ‘opslaan als’ (of ‘save as’). Zo mogelijk post ik de komende tijd ook nog wat notities van tijdens deze lezing.
De Hel _ lezing Ger De Koning.mp3


Via deze link vind je nog flink wat lectuur van de hand van Ger De Koning. Met heel wat e-books, ook van recente bijbelcommentaren.

dinsdag 2 februari 2010

Ik weet wat je zei vorige maand

"Laat me een vraag stellen. Welke man in deze zaal zou er zich makkelijk bij voelen als ik een geluidsopname zou laten horen van alles wat je in je huisgezin gezegd hebt tijdens de voorbije twee maanden?

Ik ben hier omdat ik een voorganger ben en ik bezorgd ben over ons. Ik ben bezorgd dat het ons heel wat makkelijker valt om naar een conferentie te gaan die opnieuw de lof zingt van het evangelie. En ik geloof dat dit fantastisch is. Maar je kunt dit niet in de plaats zetten van een voortdurende gewoonte om naar jezelf te kijken doorheen de spiegel van het woord van God en jezelf zien zoals je echt bent.

Je dienstwerk krijgt nooit vorm door je kennis of vaardigheid. Het krijgt altijd vorm door je hart. ('Your ministry is never shaped by your knowledge or skill. It’s always shaped by your heart.')"


Bron: Paul Tripp tijdens zijn eerste toespraak in het Pre-Conference Seminar georganiseerd door Desiring God.
Ondertussen staat al flink wat audio & video van de conferentie zelf online.

maandag 1 februari 2010

Volg live de Desiring God Pastors Conference 2010Voor livestream klik je hier.

Dit is de website gewijd aan de conferentie.

Sprekers die je mag verwachten: Sam Storms, Eric Mason, Bob Blincoe, John Piper.

Er was ook een pre-conference seminar met Paul Tripp. Als iemand daar audiofiles van weet staan, geef gerust de link door - wij zijn een en al oor (excuus voor het ongewild caramellenvers op wat geen gedichtendag is).

Hongersnood in Nepal"In het Aziatische land Nepal lijden miljoenen mensen honger. De hulporganisatie Verenigde Naties deelt daarom nu voedsel uit om de armste mensen te helpen.

Nepal is een land in Azie. Het ligt tussen China en India. Het is bijna vier keer zo groot als Nederland en er wonen 27 miljoen mensen, zo'n 10 miljoen meer dan in Nederland dus.

Nepal is een erg arm land, de mensen hebben nog geen euro per dag om van te leven. Het heeft al heel lang niet geregend en daardoor zijn oogsten mislukt. De hulporganisatie denkt dat er miljoenen mensen eten nodig hebben. Ze helpen door voedsel uit te delen."


(Bron: NOS Jeugdjournaal)