maandag 31 januari 2011

Het evangelie en persoonlijke evangelisatie

Op een conferentie in Dubai gaven Mark Dever en Mike McKinley 5 studies, gebaseerd op Devers boek "The Gospel and Personal Evangelism".

De toespraken kun je hier downloaden.

Dit zijn de afzonderlijke titels:

Why We Should Evangelize - Mike McKinley

Why We Don’t Evangelize - Mike McKinley

The Church’s Role in Evangelism - Mark Dever

What Is Evangelism? - Mark Dever

What Is the Gospel? - Mark Dever

Satan neemt geen vakantie

"Het is altijd zo: satan neemt geen vakantie. Op het ogenblik dat we ons gerust voelen in deze gevallen wereld, komen de gevaren terug - niet in het minst het gevaar van overgerustheid.
Bereid je voor op conflict, zonder twistziek te zijn. Rust jezelf toe voor de 'goede strijd' (2Tm.4:7), zonder strijdlustig te zijn.
Het zal net zolang duren als je leven."

Uit: Dagboek 'For the love of God, part two', door D.A. Carson, overdenking bij 30 januari n.a.v. Esther 7 - vrij vertaald

dinsdag 25 januari 2011

Wat zegt de Bijbel over het ongeboren leven?

Randy Alcorn blogt over abortus. Ik citeer het eerste deel van zijn tekst, met bijbelteksten die handelen over het wezen van het ongeboren kind.


"De kinderen (Jakob en Esau) in haar lichaam (van Rebekka) botsten hard tegen elkaar. " (Gen. 25:22)

"Al in de moederschoot heeft hij (Jakob) zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God." (Hosea 12:4)

"Uw handen hebben me gevormd en gemaakt,
geheel en al – en nu wilt u mij verdelgen?
Bedenk toch dat u mij uit leem gevormd hebt,
wilt u mij tot stof doen terugkeren?
Hebt u mij niet als melk uitgegoten
en als kaas doen stremmen?
Met vlees en huid ben ik door u bekleed,
met botten en pezen hebt u mij samengeweven.
U schonk mij het leven en de liefde,
uw zorg heeft mij bewaard." (Job 10:8-12)

"Maakte hij hen in de moederschoot niet net als mij,
vormde een en dezelfde ons niet eender in de moederbuik?" (Job 31:15)

"U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
(...)
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één." (Ps. 139:13-16)

"Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving" (Ps.51:7)

"‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’" (Jer.1:5)

"De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. (...) verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest." (Mt. 1:18-20)

"Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. (...) De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God." (Lk.1:30-31, 35)
Merk op bij deze laatste tekst: later in dit gedeelte, nl. in Lukas 1:39-44, reageert de nog ongeboren Johannes de Doper op de aanwezigheid van de nog ongeboren Jezus in Zijn moeder Maria.
Te oordelen naar de tijd dat het Maria nam om bij Elisabeth te komen (ze vertrok zodra de engel haar verschenen was), was Jezus op dat moment waarschijnlijk niet meer dan 10 dagen na zijn conceptie. (...)

zondag 23 januari 2011

Dubbele verlossing

Tijdens zijn recente afwezigheid (uit de spotlights en uit de preekstoel) schreef John Piper onder meer onderstaand gedicht.
Hij schrijft er dit over:


Een van de gedichten die ik schreef gedurende mijn afwezigheid groeide uit de pijn over het feit van de Heilige Geest te bedroeven. Het is zo al erg genoeg te weten dat God onteerd wordt door mijn zonde. Maar om te horen dat Paulus mijn specifieke zonden ook nog eens verbindt met het bedroeven van de Heilige Geest was zelfs nog pijnlijker.

Paulus doet dit in Ef. 4:30-32. Hij Zegt: 'En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.' En dan noemt hij mijn zonden: 'Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.'

(...)
In het laatste vers van zijn gedicht verblijdt Piper zich dat hij in een oogwenk - bij Christus' wederkomst - dubbele verlossing zal verkrijgen: hijzelf zal nooit meer zondigen en Zijn Heer zal geen verdriet meer aangedaan worden.
Doubly Relieved

My patient Comforter, my God,
My Life, my Breath, my holy Zeal,
My soul is doubly sorrowful:
That I still sin against your Seal,

And sinning cause my Sovereign grief.
I know it is your holy way
To make your grief serve perfect joy,
But I still pray, O bring the day

When, in the twinkling of an eye,
My soul will doubly be relieved:
I will not ever sin again,
And you will nevermore be grieved.

(Auteur: John Piper, bron: Desiring God)

Reminder: komende zaterdag lezing in MenenNog even herinneren aan de lezing van zaterdag 29 januari a.s.: dan komt Ger De Koning (NL) spreken over hoofdstuk 3 uit het Bijbelboek Daniël.

Titel van de lezing is: Wees moedig.

Aanvang: 19.30 u., locatie: CC De Steiger in Menen (Waalvest).

NB: de audiofiles van de vorige lezingen kun je ook op deze blog terugvinden.

donderdag 13 januari 2011

Gedaan met wachten voor Rebecca St. James: verloofdRebecca St. James verloofd: het had een gewoon showbizz-nieuwtje kunnen zijn. Maar gezien haar positieve verhaal over hoe ze in het verleden heeft gewacht op de ware prins op het witte paard, verdient het nieuwsje toch een vermelding op deze blog.

Lees het verhaal van de verloving hier.

Josh Harris schreef ook over de verloving, niet toevallig gezien eerdere boeken van hem als 'Ongekust en toch geen kikker'.

Hier vind je het nieuws ook in het Nederlands, met wat uitleg bij de verloofde.

maandag 10 januari 2011

Nieuw Lecrae-album: The Overdose

Vanaf morgen (11 januari) is het nieuwe album van hiphopper Lecrae te koop: 'The Overdose'.

Hier lees en zie je het interview dat blogger Justin Taylor met Lecrae en Trip Lee had. Je leest er onder meer dat Trip Lee een break in zijn muzikale carrière inlast om zich beter voor te bereiden op een pastorale taak.

Dit zijn de thema's die aan bod komen in het interview van meer dan 50 minuten, zodat je op het filmpje kunt switchen naar de voor jou interessantste gedeeltes:

00:00—3:35 // Trip’s testimony
3:35—9:00 // Lecrae’s testimony
9:00—12:35 // Trip’s path from conversion to today
12:35—16:20 // Lecrae’s path from conversion to today
16:20—17:45 // Lecrae on Reach Records and Reach Life as soundtrack and resources for the movement
17:45—21:35 // Trip on hip-hop as an in-your-face content-heavy art form
21:35—25:11 // Lecrae gives an example of content-packing from “Don’t Waste Your Life”
25:11—27:15 // Lecrae on the origins of Christian rap
27:15—28:57 // Lecrae on the poetical elements of the genre
28:57—30:00 // Trip gives an example from his songs
30:00—32:50 // Lecrae on Reformed theology and race relations
32:50—33:55 // Trip on the diversity of their audience
33:55—36:40 // Lecrae and Trip on being an indigenous missionaries to the urban culture and Reformed theology
36:40—38:00 // Trip on what’s next for him in the next five years
38:00—41:55 // Lecrae on what’s next for him and the opportunities ahead in the cities
41:55—46:20 // Trip and Lecrae on the need to deflect adulation from fans
46:20—47:15 // Trip on Christian hip-hop as one stream of the Reformed resurgence
47:15—49:05 // Lecrae on how folks can be praying for them


Via deze link bij Rapzilla kun je al vooraf eens luisteren naar het nieuwe Lecrae-album.

Meer info voor aanschaf via Amazon.co.uk.

Eerder schreef Justin Taylor ook al dit over de nieuwe hiphopwave als evangelisatie-instrument.

Christenen makkelijke slachtoffers in Egypte

Ook Belgische kranten berichten wel eens over christenvervolging. Hier wijdt De Standaard een lang en lezenswaardig artikel aan de spanning tussen christenen en moslims in Egypte die een nieuw triest hoogtepunt bereikt:

‘Het is wij tegen hen, en wij verliezen altijd'

Zo staat er onder meer: " ... als er een conflict is, neemt de overheid het automatisch voor de moslims op. Christenen zijn makkelijke slachtoffers."

zondag 9 januari 2011

Het evangelie in 6 minutenNog even terugkeren op een post van gisteren. Daarin vermeldde ik dat het preekfragment bij het animatiefilmpje afkomstig was uit een preek van John Piper, met als titel "Het evangelie in 6 minuten". Die 6 minuten zijn dus ook beschikbaar met Nederlandse ondertiteling.

Voor meer korte video's van John Piper met Nederlandse ondertitels, kijk op www.verspiljelevenniet.nl

De wereld op zijn kopTip van m'n broer Luc. Thanks bro.
Het filmpje komt me bekend voor - ik denk van een vroegere post. Maar vind dat maar eens terug ...

De verwarring van Spurgeon

"Ik vraag me vaak af, waarom sommigen van u komen om mij te horen zoals u doet; het brengt me in verwarring, want ik zie geen reden waarom u dat zou doen. Ik bied u geen amusement aan; ik vertel u geen grappige verhalen, maar ik probeer uw hart te breken met de hamer van het Woord. U komt en u gaat, toch krijgt u geen zegen voor zover ik kan zien; bent u er tevreden mee dat het altijd zo blijft? Als u dat bent, ik ben niet tevreden."

C. H. Spurgeon in "Het vullen van de maat van de ongerechtigheid."

Bron

zaterdag 8 januari 2011

Toename christenvervolging"Islamitisch extremisme heeft vorig jaar wereldwijd gezorgd voor een verdere toename van christenvervolging", weet het Nederlands Dagblad.

Het baseert zich daarbij op Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, bij de presentatie van haar jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging. Hieronder het vervolg van het artikel:

"In acht van de top 10-landen is de islam de belangrijkste godsdienst. Vierentwintig van eerste dertig landen op de lijst hebben moslimextremisme als primaire bron van christenvervolging.

Sterkste stijger is Irak, waar christenen sinds de val van dictator Saddam Hussein in 2003 mikpunt van geweld zijn. Het land ging van de zeventiende naar de achtste plaats.

In mei vorig jaar vond een bomaanslag plaats in een bus met christelijke studenten waarbij drie doden vielen. Eind oktober vonden 58 christenen de dood bij een gijzelingsdrama in de hoofdstad, Bagdad.

Christenen vierden geen Kerst, een aan al-Qaeda gelieerde terreurgroep had gedreigd met aanslagen. Vlak voor de jaarwisseling kwamen twee christenen om toen aan hun huizen bevestigde bommen dood en verderf zaaiden.

Al jaren is er een trek van christenen naar het veiliger geachte noorden, en vooral naar het buitenland. Meer dan de helft van de 1,5 miljoen Iraakse christenen is vertrokken. De blijvers zeggen geen toekomst meer te hebben in hun land, zegt Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling. ‘Ze voelen zich nergens meer veilig, zijn op de vlucht waardoor de kerk in Irak steeds kleiner wordt.’

Afghanistan stond op plaats zes, maar drong door tot de top 3 van de ranglijst. Televisiebeelden van ex-moslims die zich lieten dopen, luidden een toenemende vervolging van de ‘kleine en kwetsbare groep gelovigen in’, aldus Open Doors. Een van de opgepakte christenen is Said Musa, hem hangt de doodstraf boven het hoofd. Anderen ontvluchtten het land of doken onder.

Pakistan en Nigeria zijn voorbeelden van landen waar christenen verder in het nauw worden gedreven dankzij moslimextremisten. In Pakistan kwamen veel christenen voor de rechter omdat zij een wet op godsdienstlastering zouden hebben overtreden. Het ging dan vooral om belediging van de profeet Mohammed. Als een rechtbank ten gunste van een christen oordeelde, namen radicale moslims in veel gevallen het recht in eigen hand. ‘Ontvoering en mishandeling komen veelvuldig voor, evenals het vernielen van eigendommen van christenen.’ Een sprekend voorbeeld is de ter dood veroordeelde christin Asia Bibi. Zij moet als resultaat van internationale druk worden vrijgelaten, maar extremisten vechten haar vrijlating juridisch aan. Bovendien is er een prijs op haar hoofd gezet.

Bij de watersnoodramp van afgelopen zomer werden christenen volgens Open Doors gediscrimineerd.

Bij geweld tussen het islamistische noorden en het christelijke zuiden van Nigeria lieten naar schatting van Open Doors zeker 2000 christenen het leven. Met Kerst werden nog 80 christenen gedood.

Onbetwist op plaats 1 staat, voor het negende jaar, het op stalinistische leest geschoeide Noord-Korea.

Alleen de ‘Grote Leider’ wijlen Kim Il-sung en zijn zoon, de ‘Geliefde Leider’ Kim Jong-il mogen als goden worden aanbeden. De Bijbel is een verboden boek. Het bezit ervan is voor het regime reden genoeg een christen en zijn familie naar een strafkamp te sturen. ‘Christenen hebben geen enkel bestaansrecht en Kim Jong-il en consorten doen er alles aan om het christendom uit te roeien.’

In mei 2010 werden 23 leden van een ondergrondse kerk opgepakt. Drie van hen werden publiekelijk geëxecuteerd. De anderen verdwenen naar een concentratiekamp waarvan er vele zijn.
Open Doors schat dat er wereldwijd 100 miljoen christenen worden vervolgd. Ron Boyd-MacMillan, hoofd onderzoek van de internationale organisatie, ziet vier hoofdbronnen van vervolging: moslimextremisme, communistische onderdrukking, religieus nationalisme en seculiere intolerantie.

‘De belangrijkste verandering van de afgelopen dertig jaar is de verschuiving van communistische onderdrukking naar moslimextremisme als belangrijkste vorm van christenvervolging. Maar de andere krachten worden niet minder door deze verschuiving.’"

Het evangelie in een filmpjeHet lied is “The Gospel Song” door Sovereign Grace Music, met een uittreksel van John Pipers “The Gospel in 6 Minutes” (het evangelie in 6 minuten).

Gezien bij Randy Alcorn.

maandag 3 januari 2011

Gratis audioboek: Verlangen naar heiliging

Elke maand stelt Christian Audio een gratis AudioBook beschikbaar voor download.
Deze maand is het de bijna-klassieker van Jerry Bridges over heiliging: The Pursuit of Holiness.
Klik hier en volg de procedure voor de audiofiles. Let op, deze download geldt slechts de maand januari 2011.

Als ik het goed heb, gaat het om het werk dat in het Nederlands vertaald is en werd uitgegeven door Novapres onder de titel 'Verlangen naar heiliging'. Zie deze link naar Novapres.

Ook op de blog achter deze link vind je meerdere links naar mp3-files met toespraken door Jerry Bridges over verschillende onderwerpen.

zondag 2 januari 2011

Lof voor het verleden, vertrouwen voor de toekomst

Now through another year,
Supported by his care,
We raise our Ebenezer here,
“The Lord has help’d thus far.”

Our lot in future years
Unable to foresee,
He kindly, to prevent our fears,
Says, “Leave it all to me.”

Yes, Lord, we wish to cast
Our cares upon thy breast!
Help us to praise thee for the past,
And trust thee for the rest.

Geschreven door John Newton en gelezen bij Tony Reinke.
Een poging tot weergave in het Nederlands:
Nu doorheen een nieuw jaar
Gedragen door Zijn zorg,
Wekken we ons Eben Haezer op (*):
'tot hiertoe heeft de Here ons geleid'.

We kunnen niet voorzien
wat de komende jaren ons zullen brengen.
Maar Hij, zo liefdevol om ons niet te laten vrezen, zegt:
'Laat het allemaal aan Mij over'.

Ja Heer, we willen onze zorgen
aan uw borst werpen ! (**)
Help ons U te loven voor het verleden
en U te vertrouwen voor de rest.

(*) Zie 1Sm.7:12
(**) Zie 1Pt.5:6-7

Vol hoop en verwachting

The Church has waited long,
Her absent Lord to see,
And still in loneliness she waits,
A friendless stranger she.
Age after age has gone,
Sun after sun has set,
And still in weeds of widowhood,
She weeps a mourner yet.

Saint after saint on earth
Has lived, and loved, and died;
And as they left us one by one,
We laid them side by side;
We laid them down to sleep,
But not in hope forlorn;
We laid them but to ripen there,
Till the last glorious morn.

The serpent’s brood increase,
The powers of hell grow bold,
The conflict thickens, faith is low,
And love is waxing cold.
How long, O Lord our God,
Holy, and true, and good,
Wilt Thou not judge Thy suffering Church,
Her sighs, and tears, and blood?

We long to hear Thy voice,
To see Thee face to face,
To share Thy crown and glory then,
As now we share Thy grace.
Should not the loving bride
Her absent bridegroom mourn?
Should she not wear the signs of grief
Until her Lord return?

The whole creation groans,
And waits to hear that voice
That shall her comeliness restore,
And make her wastes rejoice.
Come, Lord, and wipe away
The curse, the sin, the stain,
And make this blighted world of ours
Thine own fair world again.


Auteur is Horatius Bonar en ik las het bij Tullian Tchividjian

Alles wordt nieuw (maar niet noodzakelijk in 2011)

'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw: de hemel en de aarde', zei een oud lied. Bij het begin van dit nieuwe jaar kwam het plots in mijn gedachten gepiept. De Heer maakt alle dingen nieuw. Maar Hij geeft nu al veel nieuwe dingen … Wat krijgen we nog, naast een nieuw jaar?

- Een nieuw hart:

Ez 36,26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.


- Elke morgen nieuwe barmhartigheden:

(Kl3:22-23) Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!


- De belofte dat we nieuw met de Heer van de vrucht van de wijnstok zullen drinken:

(Mat 26,29) Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.


- Een nieuw gebod

(Joh 13,34) Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.


- Een nieuw verbond en wij als dienaren van dat verbond en Hij als middelaar van dat verbond:

(2 Kor 3,6) die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend; (Heb 8,8) Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, (Heb 8,13) Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning. (Heb 9,15) En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. (Heb 12,24) en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.


- Een nieuw gezang/lied:

(Op 5,9) En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; (Op 14,3) en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.


- Een nieuwe heilige stad waar we mogen wonen:

(Op 21,2) En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.


- De belofte dat alles nieuw wordt:

(Op 21,5) En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

zaterdag 1 januari 2011

Bijbelleesroosters voor 2011

Een nieuw jaar, ideaal om met een nieuw leesrooster voor de Bijbel te starten.
Justin Taylor heeft er een heel pakket netjes opgelijst, met alle nodige uitleg en varianten voor alternatieve media.

Laat deze kans niet liggen. Klik dus hier voor het overzicht.