vrijdag 29 februari 2008

Gebed zonder woorden of zonder hart?

"Als je bidt, laat dan eerder je hart zonder woorden zijn, dan je woorden zonder hart."

"When you pray, rather let your heart be without words than your words without heart."
John Bunyan (1628-1688 - Engels puriteins prediker, nu vooral bekend als auteur van "Een christenreis naar de eeuwigheid")

Jeugdkerk: geloof en wetenschapBinnen het jaarthema "FAQ's - Frequently Asked Questions" spreekt Job Thomas komende zondagavond (2 maart) in de Jeugdkerk in Kuurne over "Is het geloof niet achterhaald door de wetenschap?".

Aanvang om 19.30 u., een halfuur vroeger mag je ook al binnen.
Nog eens het adres: Kattestraat 27, 8520 Kuurne.
Meer info is slechts een klik verder.

Of kijk hier al eens mee over de schouder van Job Thomas bij de voorbereiding van zijn toespraak.

donderdag 28 februari 2008

Moeten evangelische gemeentes de gemeenschap dienen en zoja, waarom?

Onze gemeente is toegewijd aan het fysiek zegenen van elk gebied waar we gemeentes pogen te stichten. Daarmee bedoel ik niet alleen dat we er gemeentes willen zien ontstaan, maar we willen een verbetering van het plaatselijke onderwijs, van de gezondheid, van de politiek, van de levensstandaard, en willen de criminaliteit en armoede zien afnemen. We zetten ons in voor projecten die deze doelstellingen hebben.

We doen dit niet als lokaas of zien het niet als een simpele schakelaar, alsof het een trucje zou zijn om mensen in Jezus te doen geloven. Onderdeel van het Evangelie bestaat uit het liefhebben van onze naaste, ongeacht of ze ooit hun vertrouwen in Jezus zullen stellen of niet. Het is zoals een vriend van me zegt: "We zijn niet dienstbaar om mensen te bekeren, we zijn dienstbaar omdat we bekeerde mensen zijn". (Cursief door mij, JL)

Gedeelte uit een artikel door JD Greear, gelezen op www.theresurgence.com, de blog die mee ondersteund wordt vanuit de missionaire gemeente Mars Hill in Seattle (van Mark Driscoll).

„Toekomst van stad is uitdaging voor kerk”

Ook vandaag op de site van het RD een interessant artikel omtrent de rol van de kerk of gemeente in de stad. Ik deel niet de conclusie van de schrijver (uit het volledige stuk, hier niet opgenomen), maar vond het voor het overige toch de moeite om eens bij stil te staan. Een paar passages:

De stad zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen, ook in religieus opzicht. In Europa worden juist de christelijke kerken daarom „uitgedaagd” om de toekomst van de steden mede gestalte te geven.

„Wie wil dat de kerk in het dorp blijft, vergeet bijna 90 procent van alle mensen in Duitsland. Hun legitimatiebewijs vermeldt als woonadres een adres in de stad”, schrijft Ralf Meister in het februarinummer van het Duitse magazine ”Zeitzeichen - Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft”.

"De cijfers zijn beangstigend, leidt redactielid Kathrin Jütte het thema in. „In het jaar 2030 zullen er van de 8 miljard mensen wereldwijd 5 miljard in (mega)steden wonen. Hoe onze Europese steden er in de toekomst concreet uitzien, is onzeker. Maar één ding staat vast: ook de protestantse kerk zal zich op deze ontwikkeling moeten bezinnen.""

"Elke dag verhuizen 150.000 mensen naar een stad. Elke vijfde dag ontstaat een nieuw Rotterdam, elke drie maanden een nieuw New York.""

"Juist ook voor de christelijke kerken ligt hier een uitdaging, betoogt Meister - zoals die er altijd heeft gelegen. „Het christendom was twee millennia lang nauw met de ontwikkeling van steden verbonden. Als het gaat om de verbreiding van het Evangelie hebben de steden sinds de grondlegging van de eerste christelijke gemeenten een belangrijke rol gespeeld. In Klein-Azië en in het Nabije Oosten benutten de apostel Paulus en de vroegere zendelingen de stedelijke omstandigheden om over hun geloof te spreken. Het pluralisme aan levensvormen en waarde-oriëntaties, zó dicht bij elkaar, verbonden met een grote mate aan individuele vrijheid, bood de beste kansen om voor de eigen overtuigingen te werven.""

"Zo zijn de steden sinds hun ontstaan ook in religieus opzicht altijd van grote betekenis geweest, aldus Meister. „In de stad vinden stichters van religies hun eerste aanhangers, in haar verveelvuldigen zich wereldvisies en duidingssystemen -waaronder de laatste decennia zeker de islam. In haar ontwikkelen zich ook de „niches”, waar obscure waarheidsaanspraken een voedingsbodem vinden. Deze dynamiek zal nooit ophouden, zo lang de Europese stad met haar ideaal van individuele vrijheid bestaat.""

"De protestantse functionaris is zich ervan bewust dat het christendom altijd een kritische houding ten opzichte van de stad heeft ingenomen. Zeker de grote steden worden vaak als Sodom en Gomorra gezien, zo luidt het in een andere bijdrage aan het themanummer. Inmiddels lijken kerken, aldus Meister, echter wat meer in te zien dat niet één woonplaats „Gode welgevalliger is dan de andere.""

Mexicaanse christenen geïntimideerd

Vandaag bericht het Reformatorisch Dagblad dat 20 Mexicaanse christenen op 18 februari door buurtgenoten uit hun huis in Tenango Tepex gezet, nadat ze weigerden mee te betalen aan traditionele dorpsfeesten. Het RD heeft het van stichting Open Doors.

"De leiders van het dorp Tenango Tepexi, in de provincie Chiapas, hebben gedreigd de verbannen christenen levend te verbranden als ze terugkeren. Godsdienstvrijheid is gegarandeerd in de Mexicaanse grondwet. De wet eist echter ook de bescherming van lokale gebruiken en gewoonten. De dorpsleiders misbruiken deze bepaling om geld te eisen voor hun traditionele dorpsfeesten. Wie niet meebetaalt, kan een straf opgelegd krijgen.

De meeste inwoners van Chiapas hebben het christendom vermengd met heidense gebruiken en rituelen. Zij protesteren niet tegen de betaling voor de feesten. Evangelische christenen weigeren dat vaak wel, omdat de feesten tegen hun geloofsovertuiging ingaan. Sommigen gaan overstag en betalen toch mee aan traditionele festivals, om verdere confrontaties te voorkomen.

In dezelfde provincie is bij veertig evangelische christenen de toevoer van water en elektriciteit afgesloten. Dorpsgenoten eisen dat de christenen meebetalen aan uitbundige festivals en aan de bouw van een rooms-katholieke kerk. De evangelische christenen weigeren echter de bijdrage, ongeveer 600 euro per gezin, te betalen.

Het is in de provincie Chiapas niet ongebruikelijk dat de water- en elektriciteitstoevoer wordt afgesloten. Zo is in een ander deel van de provincie de watertoevoer van een aantal christelijke huishoudens sinds december 2000 afgesloten.

De Mexicaanse overheid doet volgens Open Doors haar best om de godsdienstvrijheid te bevorderen, maar dit gaat nog erg moeizaam. Een speciale commissie moet de communicatie tussen de overheid en de evangelische christenen verbeteren."

woensdag 27 februari 2008

Nog even luisteren naar Larry Norman

I WISH WE'D ALL BEEN READY
THE OUTLAW
"I wish we'd all been ready" was samen met "The Outlaw" een van de bekendste songs van Larry Norman die afgelopen zondag overleed. Daarom heb ik beide liedjes nog eens opgezocht op Youtube.

Hieronder de lyrics van "The Outlaw", met de gitaarakkoorden ertussen.

INTRO: G G/C G G/C G G/C G G/C

Some [G]say He was an [G/C]outlaw, that He roamed across the [G]land
With a [D]band of unschooled ruffians and a [C]few old fishermen
No one [G]knew just where He [G/C]came from or exactly what He'd
[G]done
But they [D]said it must be something bad that [F]kept Him on the
[C]run.[G] [G/C] [G] [G/C]

Some [G]say He was a [G/C]poet that He'd stand upon the [G]hill
And his [D]voice could calm an angry crowd or [C]make the waves stand still
That He [G]spoke in many [G/C]parables that few could under-[G]stand
But the [D]people sat for hours just to [F]listen to this [C]man.[G]
[G/C] [G] [G/C]

Some [G]say He was a [G/C]sorcerer a man of myste-[G]ry
He could [D]walk upon the water. He could [C]make a blind man see.
That He [G]conjured wine at [G/C]weddings and did tricks with fish
and [G]bread.
That He [D]talked of being born again and raised [F]people from the
[C]dead.[G] [G/C] [G] [G/C]

1ST BREAK: G G/C G G/C D C G G/C G G/C D F C G

Some [G]say a poli-[G/C]tician who spoke of being [G]free
He was [D]followed by the masses on the [C]shores of Galilee
He spoke [G]out against corrup-[G/C]tion and He bowed to no de-
[G]cree
And they [D]feared His strength and power so they [F]nailed Him to a
[C]tree.[G] [G/C]

2ND BREAK: C6 D7 Em6 C G6 Em Am Am6 G

Some [G]say He was the [G/C]Son of God a man above all [G]men
But He [D]came to be a servant and to [C]set us free from sin
And [G]that's who I be-[G/C]lieve He was 'cause that's who I be-
[G]lieve
And I [D]think we should get ready 'cause it's [F]time for us to
[C]leave.[G]

ENDING: C6 D7 Em6 C G6 Em Am Am6 G

Niets vreemder dan ...


"We zijn inderdaad een vreemd leger, een bont gezelschap, een vreemde geur wiens wapen en strategie het is om uit te leven wat het betekent vergeven te zijn door liefde.

Er is niets vreemder voor een zelfgerichte wereld dan opofferende liefde; niets onbegrijpelijker voor het gevallen hart dan je wraak te weerhouden en de andere wang aan te bieden en de last van degene die je kwaad deed een bijkomende mijl te dragen."

Dan Allender in Bold Love, pag. 146 en gelezen bij Ray Ortlund.

Zaterdag lezing: Nehemia, man van gebedIn de reeks "M/V van gebed" spreekt Gerard Hoddenbagh (Brunsum, NL) komende zaterdag (1 maart) om 19.30 u. in CC de Steiger in Menen over Nehemia. Iedereen welkom.

Eerder gaven ook Dato Steenhuis, Jos Vanlede en Claude Vanmaelsaeke al lezingen in deze reeks. De mp3's (of PowerPoint) van deze lezingen kunnen nog altijd gedownload worden. Daarvoor zoek je bij de oudere berichten. (Klik op "lezing" bij de labels)

dinsdag 26 februari 2008

Geen verwondingen?


Hast thou no scar?
No hidden scar on foot or side or hand?
I hear thee sung as mighty in the land
I hear them hail thy bright ascendant star
Hast thou no scar?

Hast thou no wound?
Yet I was wounded by the archers, spent,
Leaned Me against a tree to die; and rent
By ravening beasts that compassed Me, I swooned
Hast thou no wound?

No wound? No scar?
Yet, as the Master shall the servant be
And pierced are the feet that follow Me
But thine are whole; can he have followed far
Who has nor wound nor scar?


Amy Carmichael, Toward Jerusalem, pagina 85.
Gelezen op de heel degelijke blog van Raymond Ortlund.

Larry Norman (1947-2008)


Afgelopen zondag overleed de "Vader van de christelijke rock", Larry Norman, op 60-jarige leeftijd.
Hier en hier lees je er meer over.

Geestelijk inzicht door persoonlijke zuiverheid

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
- Mattheüs 5:8

Reinheid is geen onschuld - het is veel meer dan dat. Reinheid is het resultaat van ononderbroken geestelijke verbondenheid met God. Wij moeten groeien in reinheid. Het leven met God kan best goed zijn, en de innerlijke reinheid kan best onbezoedeld blijven; toch zal zo nu en dan de fleur er aan de buitenkant af zijn. God beschermt ons niet tegen deze mogelijkheid, omdat wij zo de noodzakelijkheid beseffen om het geestelijk inzicht te handhaven door persoonlijke reinheid. Als de geestelijke fleur in ons leven met God ook maar enigszins wordt beschadigd, moeten wij alles opzijzetten en zorgen dat het goed komt. Onthoud dat geestelijk inzicht afhankelijk is van onze gesteldheid: de reinen van hart zien God.

(gedeelte uit de overdenking van vandaag 26 maart in "Geheel voor Hem", Bijbels dagboek door Oswald Chambers)

maandag 25 februari 2008

Crabb over puurheid in gebed


"Als ik over God nadenk, denk ik als vanzelf ook over mijzelf. En dat is goed, omdat het relationeel is. Maar wanneer ik aan God denk, denk ik over mijzelf meestal niet in al te vleiende termen. John Piper zei het eens zo: 'Niemand staat aan de rand van de Grand Canyon en zegt: "Moet je eens kijken hoe geweldig ik ben"'.

Ik voel mij klein maar echt wanneer ik voor God sta. Ik besta, maar nederig. Als mensen in de Bijbel God ontmoetten, vielen ze vaak plat op hun gezicht. Dat is pas echt. Dat gebeurt er wanneer je geconfronteerd wordt met de ware stand van zaken. Omdat ik zonde zie als het waarderen van dingen bóven God en omdat ik nog steeds zondig ben, word ik mij altijd bewust van wat ik op dat moment meer begeer dan God. En er is altijd wel iets. Ik kan geen minuut leven zonder te denken dat het leven meer gaat over mij en mijn bevrediging dan over God en zijn glorie."

Larry Crabb in "Ik zeg PAPA" (Uitg. Medema), pag. 92.

zaterdag 23 februari 2008

Ken uzelf


"De persoon die het kwaad in zijn eigen hart onderkent is de enige persoon die bruikbaar, vruchtbaar en stevig is in zijn geloof en gehoorzaamheid. Anderen bedriegen alleen zichzelf en zorgen voor problemen in gezinnen, kerken en alle andere relaties. In hun eigendunk en oordeel over anderen, zijn ze uiterst inconsequent."

John Owen (1616-1683)
Gelezen bij www.epm.org van Randy Alcorn, als Quote of the Week

GodTube schijnt een succes


Misschien heb je er nog niet van gehoord, maar YouTube heeft al een hele tijd een christelijke tegenhanger: GodTube. Het niveau is vergelijkbaar: van archislecht, over bedenkelijk, tot superleuk.
Je vindt er al meer dan 800.000 uren video, en dat is wellicht meer dan je in een mensenleven kunt bekijken. Meer dan 3 miljoen mensen brachten al een online bezoek.
Als je hier klikt, dan drijf je dat bezoekersaantal nog wat op.

Volg live conferentie in Seattle


Maandag, dinsdag en woensdag is er de National Resurgence Conference, met als thema Text & Context. Via livestream (Windows Media Player of Flip4Mac) kun je de conferentie hier vanuit je luie zetel of vanop je bureaustoel volgen. Sprekers zijn onder meer John Piper, CJ Mahaney en Mark Driscoll, en dat is het betere werk.

Hieronder het schema, houd rekening met het tijdverschil (PST).

Monday, February 25, 2008

2:00 pm Session 1 – Mark Driscoll – Text & Context: Humble Incarnational Ministry
4:00 pm Session 2 – CJ Mahaney – Text & Context: Pastoral Character & Loving People
7:00 pm Session 3 – John Piper - Text: Why I Trust the Scriptures


Tuesday, February 26, 2008

9:00 am Session 4 – Jim Gilmore – Context: Fear and Trembling in the Experience Economy

10:45 am Session 5 – Matt Chandler - Text & Context: Preaching the Gospel in the Center of the Evangelical World

1:00 pm Session 6 – John Piper - Text & Context: How My Pastoral Ministry Shapes my Pulpit Ministry

7:00 pm Session 9 – John Piper - Text: How Do I Distinguish Between Gospel and False Gospel?

9:00 pm Q & A with John Piper


Wednesday, February 27, 2008

10:00 am Session 10 – Jim Gilmore – Context: Decoding the Future, the Phoniness, and the Shifting Sands

11:20 am Q& A with Jim Gilmore

1:00 pm Session 11 – Mark Driscoll – Text & Context: Preaching Jesus Christ To Pagan Culture

2:15 pm Q & A with Mark Driscoll

Leid mijn weg ...

"Vraag niet aan de Heer om je voetstappen te leiden, tenzij je bereid bent om je voeten te verzetten."

(Auteur onbekend)

Mikken op de hemel


"Mik op de hemel en je krijgt de aarde erbij. Mik op de aarde en je krijgt geen van beide."

"Aim for heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither."


C.S. Lewis (1898-1963)

woensdag 20 februari 2008

Beste foto's op het net
De beste foto's van het internet voor 2007, volgens de Telegraph. Hierboven een mini-selectie.

Sarkozy, de holocaust en de afwezigheid van God


Frankrijks President Nicolas Sarkozy heeft een kleine intellectuele schokgolf veroorzaakt: vanaf volgende herfst zou elke Franse scholier het levensverhaal moeten leren van minstens één van de 11.000 kinderen die in Frankrijk omkwam door de nazi's.

"Er is niets pakkender voor een kind, dan het verhaal van een kind van zijn eigen leeftijd, die dezelfde spelletjes, hetzelfde speelgoed en dezelfde hoop heeft als hijzelf, maar die, in de jaren 40 het ongeluk had om als Jood bestempeld te worden", zo zei Sarkozy woensdag.

Sarkozy kaderde zijn plan in het verhaal van geloof, want voor hem waren de oorlogen en het geweld te wijten aan de "afwezigheid van God".

De holocaust wordt al onderwezen in Franse scholen, maar sommige psychiaters en opvoedkundigen voorspellen dat de verplichting om zich te identificeren met een specifiek slachtoffer, wel eens voor trauma's kan zorgen bij de studenten.

Secularisten beschuldigen Sarkozy ervan de scheiding tussen kerk en staat te ondergraven.

Ik las het bericht bij Justin Taylor, en hij had het dan weer uit "The Dallas Morning News". Heen en terug tussen Europa en de VS dus. Hier had ik er nog niets over gehoord, maar dat zal wel aan mij liggen.

Gebed bewerkt wonderen


"Gebed omgordt menselijke zwakheid met Goddelijke kracht, verandert menselijke dwaasheid in hemelse wijsheid en geeft bezorgde stervelingen de vrede van God."

Charles Spurgeon

maandag 18 februari 2008

Zicht op God bepalend voor gebed"Jezus heeft ons met het Onze Vader een model gegeven van echt bidden, christelijk bidden, in tegenstelling tot het bidden van de Farizeeërs of de heidenen. We zouden natuurlijk zelfs het onze Vader op een hypocriete of automatische manier kunnen bidden. Maar als we menen wat we zeggen, wordt het Onze Vader het alternatief dat God ons biedt in plaats van beide vormen van verkeerd bidden.

De fout van iemand die schijnheilig is, is dat hij alleen aan zichzelf denkt. Zelfs in zijn bidden is hij alleen bezig met zijn eigen imago en hoe hij eruit ziet in de ogen van iemand die hem ziet. Maar in het Onze Vader zijn christenen uitsluitend bezig met God - met zijn naam, zijn koninkrijk, zijn wil en niet die van henzelf.
De fout van de heiden is gedachteloosheid. Hij blijft maar wat brabbelen en gebruikt daarbij een liturgie zonder betekenis.

Tegenover deze dwaasheid nodigt Jezus ons uit om al onze noden bekend te maken aan onze Hemelse Vader op een nederige, doordachte manier, en op die manier onze dagelijkse afhankelijkheid van Hem tot uitdrukking te brengen.

Het fundamentele verschil tussen de verschillende manieren waarop men bidt ligt dus in de fundamentele verschillen in ons zicht op God. Wat voor soort god is het die geïnteresseerd zou zijn in zulke zelfzuchtige, gedachteloze gebeden? Is God een nuttig artikel dat we kunnen gebruiken om onze eigen status te verhogen, of een computer dat we automatisch woorden in Hem stoppen? Vanuit deze ideeën die onwaardig zijn voor God keren we opgelucht terug naar wat Jezus ons leert, namelijk dat God onze Vader in de hemel is.

We moeten onszelf eraan herinneren dat Hij een diepe, tedere liefde voor zijn kinderen heeft, dat Hij zijn kinderen zelfs op een verborgen plaats ziet, dat Hij de noden van zijn kinderen kent al voordat ze Hem erom vragen, en dat Hij zich voor hen inzet met zijn hemelse, koninklijke macht. Als we zo ons beeld van God laten vormen door de Schrift zullen we nooit op een schijnheilige manier bidden maar altijd met integriteit; nooit automatisch maar altijd bewust, zoals kinderen van God."

John Stott in "Bijbels Dagboek" (Ark Boeken), naar aanleiding van Mattheüs 7:11.

zaterdag 16 februari 2008

Aan Gods kant

"Het kan mij niet schelen of God aan mijn kant staat; het is mijn voortdurende hoop en gebed dat ik aan Gods kant gevonden mag worden."

"Ik ben heel vaak op mijn knieën gedreven door de overweldigende overtuiging dat ik nergens anders heen kon."

Abraham Lincoln (1809-1865, President van de VS van 1861 tot 1865)

vrijdag 15 februari 2008

"The Power of the Cross"Deze song staat in het Nederlands in de zangbundel Opwekking als nummer 657.
Oorspronkelijke titel is "The Power of the Cross".

OH, TO SEE THE DAWN
Of the darkest day:
Christ on the road to Calvary.
Tried by sinful men,
Torn and beaten, then
Nailed to a cross of wood.

(Chorus)
This, the power of the cross:
Christ became sin for us.
Took the blame, bore the wrath -
We stand forgiven at the cross.


Oh, to see the pain
Written on Your face,
Bearing the awesome weight of sin.
Every bitter thought,
Every evil deed
Crowning Your bloodstained brow.

Now the daylight flees,
Now the ground beneath
Quakes as its Maker bows His head.
Curtain torn in two,
Dead are raised to life;
‘Finished!’ the victory cry.

Oh, to see my name
Written in the wounds,
For through Your suffering I am free.
Death is crushed to death,
Life is mine to live,
Won through Your selfless love.

(Final chorus)
This, the power of the cross:
Son of God - slain for us.
What a love! What a cost!
We stand forgiven at the cross.

Keith Getty & Stuart Townend
Copyright © 2005 Thankyou Music

CV•Film geeft een lijst met "Most Redeeming Movies"

De filmcritici van CV•Film (de filmsite van het blad CV•Koers) stelden een Top 148 samen van ‘Most Redeeming Movies’ – speelfilms die iets laten zien van Gods doorbrekende licht in de wereld. Iedereen die zich aanmeldt op CV•Film mag erop reageren door zijn eigen stem uit te brengen.

Redacteur Ronald Westerbeek geeft wat meer uitleg:


"(...) Eerst maar even over wat deze Top 148 niet is. Het is geen lijst van ‘christelijke films’. Christenen debatteren al decennia over literatuur en wat ‘christelijke literatuur’ dan is, en zulke discussies zijn ongetwijfeld ook mogelijk over films. Maar die discussie gaan we hier niet voeren. Deze lijst beoogt iets anders.

Het is ook geen lijst van films die ‘iedereen zou moeten zien’. Dat is meteen al duidelijk met de onbetwiste nummer 1 op de lijst: Magnolia. Menig recensent en CV•Film-bezoeker gaf aan deze film niet te kunnen uitzitten vanwege de stuitende grofheid. Tegelijk wordt deze film het vaakst genoemd en het hoogst becijferd als film die iets toont van Gods waarheid en de mogelijkheid van vergeving en verzoening.

Wat bedoelen we dan met ‘redeeming movies’? Evenmin als ons Amerikaanse zusterblad Christianity Today – dat jaarlijks een lijst van ‘Most Redeeming Movies’ publiceert – hebben we een sluitende definitie paraat. Maar alle films op de lijst vertellen verhalen van ‘redemption’, van verzoening of verlossing – of een wanhopig verlangen ernaar. In opvallend veel films komen personages voor die hun leven geven voor een ander, of schuld van anderen op zich nemen, en zo verwijzen naar een grotere Redder. In andere films ligt het er minder dik bovenop, maar klinkt hoop door, de mogelijkheid van vergeving en herstel, of simpelweg de notie dat er een liefde bestaat die sterker is dan de dood.

Er zitten jeugdfilms tussen (Lepel), komische films (Fargo) en animatiefilms (The Incredibles). Maar de meeste films zijn van een opvallende zwaarte en niet zelden ‘16+’ (harde criminaliteit in The Godfather; oorlogsgeweld in Apocalypse Now; racistisch geweld in The Believer; en verder: incest, overspel, verraad en elke zonde die je maar bedenken kunt). Duidt dat op een calvinistische inslag van CV•Film – vooral oog voor het kwaad waartoe ieder mens geneigd is? Het zal ook te maken hebben met realisme en ervaring: het besef dat het leven niet zelden weerbarstig of zelfs duister is, maar dat juist daar Gods licht doorbreekt. (...)"

Het hele artikel van Westerbeek lezen? Het kan hier.
De filmlijst zelf vind je op www.cvfilm.nl.

Zendeling uit Borneo te gast in Rekkem


Komende zondag 17 februari is Ronny Heyboer vanaf 17 u. te gast in Rekkem, Moeskroenstraat 712. Iedereen is er welkom om kennis te maken met het prachtige project dat Ronny met zijn echtgenote Kay een aantal jaren geleden in Borneo gestart is: Living Waters Village.

Living Waters Village is een toevluchtsoord voor verwaarloosde kinderen. Het domein heeft momenteel een oppervlakte van 200 hectare. In 2003 is men er beginnen bouwen. De bedoeling is dat er huizen komen waar in totaal 1000 kinderen kunnen wonen, met scholen voor 2000 kinderen, een hospitaal, een bijbelschool, een bakkerij, een kerk, …

Veel kinderen in deze regio leven in afgelegen jungle dorpen en hebben niet de mogelijkheid om school te lopen. Sommigen lijden aan malaria of TBC en krijgen geen of onvoldoende verzorging. In Living Waters Village krijgen ze onderwijs, verzorging en een evenwichtige voeding. Oudere kinderen gaan naar school of universiteit in de stad waar ze een beroep kunnen leren. De bouw en de ontwikkeling is momenteel nog volop bezig.

Het dorp zal ook een zegen zijn voor de bevolking van het gebied. Hun kinderen kunnen er school lopen en als het hospitaal af kunnen ze er terecht voor medische zorgen.

Hier lees je alvast meer over dit prachtige project van warme mensen.

donderdag 14 februari 2008

Keller ziet reden om te geloven"Tim Keller, predikant van Redeemer Presbyterian Church in New York, vindt het belangrijk om je te verplaatsen in de gedachtewereld van sceptische ongelovigen.

De manier waarop mensen aankijken tegen religie en waarheid is de laatste vijftig jaar ingrijpend veranderd, stelt predikant en gemeentestichter Tim Keller uit New York. Donderdag verscheen zijn boek ”The Reason for God”, waarin hij het christelijk geloof verdedigt tegenover en uitlegt aan sceptische New Yorkers.

Sinds hij twintig jaar geleden naar New York kwam, voelde de presbyteriaanse voorganger de behoefte aan een boek dat niet alleen ingaat op tegenwerpingen tegen het christelijk geloof, maar dat ook op toegankelijke en tegelijk grondige wijze het Evangelie uitlegt. „Sommige boeken die ik heb, doen het ene en sommige het andere; maar slechts één boek deed beide: ”Onversneden christendom” van C. S. Lewis”, schrijft hij op de website van zijn gemeente, Redeemer Presbyterian Church.

De reden waarom hij ”The Reason for God” heeft geschreven, is niet dat hij Lewis’ klassieker niet goed genoeg vindt. „Ik vind Lewis’ boek onovertroffen, en een dwaas die zou proberen het te vervangen.” De publieke discussie over het christelijk geloof is volgens Keller echter complexer geworden dan in de vorige eeuw het geval was.

De manier waarop mensen tegen waarheid aankijken, is veranderd, stelt de predikant. „Vijftig jaar geleden was er algemene overeenstemming over dat rationele argumenten en empirisch onderzoek de beste manieren waren om de waarheid te vinden. Die consensus is verdwenen. Vandaag de dag zijn er diepe meningsverschillen over hoe kennis tot stand komt en hoe we zeker kunnen zijn van iets.”

Dankjewel!

De New Yorkse predikant staat bekend om zijn nadruk op het feit dat preken moeten aansluiten bij de leefwereld van de hoorders. In ”The Reason for God” doet hij hetzelfde. „Er is grote behoefte aan boeken die onze tijd aanspreken en zeggen: „Het christelijk geloof snijdt hout.””

Met zijn boek -met als ondertitel ”Belief in an Age of Skepiticism” (geloof in een tijdperk van scepticisme)- richt Keller zich op mensen die sceptisch zijn over het christelijk geloof. Vooral in grote steden als New York komt hij zulke mensen tegen. Hij hoopt echter dat zijn boek ook christenen helpt om hun geloof tegenover anderen te verwoorden.

Het is belangrijk om je te verplaatsen in de gedachtewereld van sceptische ongelovigen, vindt Keller. „Als je anderen wilt overtuigen, moet je met sympathie op hun bezwaren ingaan, zodat ze zeggen: „Je hebt mijn mening beter en overtuigender weergegeven dan ik zelf zou kunnen. Dankjewel!” Als je dan laat zien waarom er toch een oplossing is voor hun probleem, zullen ze op zijn minst goed naar je luisteren, omdat ze zich begrepen voelen.”

Niet-christelijke uitgever

De centrale stelling van het boek is dat alle twijfels over het christelijk geloof in feite ook een vorm van geloof zijn. „Als je kijkt naar de overtuigingen waarop je twijfels gebaseerd zijn en je stelt er dezelfde eisen aan die je ook aan de overtuigingen van christenen stelt, dan zie je dat je twijfels helemaal niet zo stevig en goed gefundeerd zijn.”

In de eerste helft van het boek bespreekt Keller zeven van de meest voorkomende bezwaren tegen het christelijk geloof. Bij ieder bezwaar wijst hij de geloofsopvattingen aan waarop de tegenwerping gebaseerd is. In de tweede helft van het boek onderzoekt de predikant zeven redenen om wel geloof te hechten aan de claims van het christendom.

Keller heeft er bewust voor gekozen zijn boek te laten verschijnen bij een niet-christelijke uitgever, Dutton, een imprint van de wereldwijd opererende Penguin Group. Een Nederlandse vertaling verschijnt in september bij uitgeverij Van Wijnen."


(Uit het Reformatorisch Dagblad. Lees hier ook een korte biografie van Keller.)

woensdag 13 februari 2008

Meer dan een lied?

Op de blog van 9marks stelt Greg Gilbert gelovigen een aantal vragen rond muziek en je geloofsleven. Hij wil aanzetten tot nadenken of je te afhankelijk geworden bent van muziek voor je geestelijk welzijn. Zelf geeft hij ook aan dat dit niet een volledige lijst is, en evenmin een checklist, maar ze kan wel nuttig zijn. Niet alle vragen zijn voor iedereen bestemd. Soms mikken ze op mensen die niet van muziek in de kerk houden, andere zijn eerder bedoeld voor de echte muziekliefhebber.

Gilberts doel is niet een christenleven met minder muziek of met andere, zachtere muziek. Hij ziet ons als muzikale wezens en muziek als iets prachtigs.
Maar al het goede in deze wereld kan ook verkeerd gebruikt worden door zondige mensen. Daar moeten we durven over nadenken. Je kunt ongezond afhankelijk worden van gelijk wat - dus ook van muziek - en dat is niet de bedoeling.


- Raak je verveeld als iemand een lang gedeelte uit de Bijbel voorleest in je kerk? Begin je snel te wensen dat ze maar verder gaan met de muziek/zang?

- Heb je achtergrondmuziek nodig wanneer er uit de Bijbel gelezen wordt, opdat je emoties zouden geraakt worden?

- Lijkt een gebed te "stijf" of "vlak" als er geen muziekje op de achtergrond speelt?

- Voel je je een paar weken na een praisebijeenkomst eerder terneergedrukt omdat je je al een hele tijd niet meer dicht bij God gevoeld hebt?

- Kijk je wanhopig uit naar een volgende conferentie omdat je je eindelijk weer dicht bij God zult voelen?

- Als je normaal gezien een grote gemeente/kerk bezoekt met prachtige muziek, ben je dan in staat om God ook te aanbidden in je ouders hun kleine, landelijke gemeente?

- Ben je soms in staat tot aanbidding midden de week, op het werk, op school, enz, gewoon bij het nadenken over God en zijn genade. Of gebeurt dit enkel wanneer er muziek speelt?

- Voel je je dichter bij God alleen met je mp3-speler of iPOD op, dan wanneer je midden Gods volk zit in je kerk?

- Lijkt het of je moeilijk op dezelfde lijn raakt met andere gelovigen die niet dezelfde "praise-ervaringen" gehad hebben als jij? Kun je enkel goed contact maken met andere gelovigen die "weten wat het is om echt te praisen"?

- Is je gevoel van geestelijk welzijn meer gebaseerd op je gevoel van dicht bij God te zijn dan op het feit dat je dicht bij God bent dankzij Jezus Christus?

Deense kranten publiceren omstreden Mohammed-cartoons opnieuw

Bericht gelezen bij het Nieuwsblad:

"Elf Deense kranten hebben woensdag opnieuw de beruchte Mohammed-cartoons gepubliceerd. Daaronder Jyllands-Posten, dat in 2006 met de tekeningen uitpakte.
De cartoons tonen onder meer de profeet Mohammed met een bom als tulband. In 2006 verschenen ze in Jyllands Posten. Nu hebben elf Deense dagbladen, van de conservatieve Berlingske Tidende tot de extreem-linkse Informationen, ze opnieuw gepubliceerd.

De kranten doen dit de dag nadat de Deense politie beweerde een plan te hebben verijdeld om de tekenaar van de cartoon te vermoorden.

De eerste publicatie de Mohammed-cartoons zorgde voor gewelddadig protest in de Arabische wereld en een discussie over het 'vrije Verlichtingsdenken versus dogmatisch fundamentalisme'.

De vermoedelijke moordpoging was gericht tegen de 73-jarige tekenaar Kurt Westergaard, auteur van één van de 12 Mohammedspotprenten. Met het opnieuw afdrukken van de cartoon meent Jyllands-Posten een statement te maken ter ondersteuning van een man die 'werkt binnen de Deense wet, de Deense ethische mediacode en de Deense mediatraditie'.

In een editoriaal heeft de rechtse krant het voorts over 'het radicale en onverzoenlijke islamisme' dat haaks staat op de 'gezonde rede'.

Dorst naar blijvend genot


“Wordt mijn dorst naar vreugde gelest door Christus, dan wordt de zonde onaantrekkelijk. Ik zeg neen tegen het tijdelijke genot van de immoraliteit. Niet omdat ik niet wil genieten, maar omdat ik het ware genot wens: een groter en blijvend genot dat alleen in Christus gevonden wordt.”

— Randy Alcorn, citaat uit ‘The Purity Principle’ en gelezen op www.epm.org als ‘Quote of the week’.

dinsdag 12 februari 2008

Jeugdkerk wil zelf naar de mensen

"Jongerenkerk Heartbeat in Amersfoort gaat de seculiere omgeving in. Onder de naam Heartbeat Werkplaats gaan betrokkenen elkaar ,,bemoedigen en toerusten om verschil te maken in de samenleving'', vertelt organisator Henk Jan Kamsteeg.
De jongerenkerk Heartbeat probeert ongelovigen te bereiken door elke maand een laagdrempelige bijeenkomst te organiseren. Van de ruim vierhonderd bezoekers is zo'n vijf tot tien procent niet-gelovig. ,,Daarom stoppen wij ook niet met deze events. Om de doelgroep echt te bereiken, moeten wij niet proberen mensen naar ons te krijgen, maar moeten wij naar de mensen. Wij zijn er meer van overtuigd geraakt dat Jezus dit ook op deze manier deed. Als christenen willen wij Jezus' echo in de samenleving zijn.''

Heartbeat Werkplaats begint zondag met een eerste bijeenkomst. Hoeveel deelnemers er zullen zijn, weet Kamsteeg niet. ,,De bedoeling is om ons geloofsleven te verdiepen en ervaringen uit te wisselen.''

De maandelijkse bijeenkomsten van Heartbeat gaan waarschijnlijk in september verhuizen van een kerkgebouw naar poppodium De Kelder. ,,Wij zijn gevraagd om daar onze bijeenkomsten te houden. De samensteller van het programma wil dat De Kelder een zo breed mogelijk geluid laat horen. Op die plek denken wij beter onze seculiere doelgroep te kunnen bereiken dan in een kerkgebouw.''"

Bovenstaand stuk komt uit het Nederlands Dagblad.
En dit is de site van de jongerenkerk zelf.

Spurgeon spreekt nog steeds (2)


"Iedere dwaas kan geld verdienen, maar er is een verstandig mens voor nodig om het uit te geven."

"Door vol te houden bereikte de slak de ark."

Charles Haddon Spurgeon

maandag 11 februari 2008

God roept. Ook jou?


Heeft God jou tot het dienstwerk geroepen? Hoewel alle christenen geroepen zijn om de zaak van Christus te dienen, roept God toch bepaalde personen om in de gemeente een specifiek ambt te vervullen. Albert Mohler besteedt er aandacht aan op zijn blog.


Paulus schreef naar de jonge Timotheüs dat het streven naar het opzienerschap gelijkstaat met het begeren van een goed werk (1Tim3:1).
Het is een hoge eer om door God geroepen te worden tot het dienstwerk in de gemeente of kerk. Hoe weet je of God je daartoe roept?

Ten eerste is er een innerlijke roeping. Door de Geest spreekt God tot diegenen die Hij geroepen heeft om te dienen als opzieners of dienstknechten in Zijn gemeente.
Maarten Luther beschreef het als "Gods stem, gehoord door het geloof". Wie door God geroepen is weet het door het innerlijk ervaren van leiding, doel en groeiende toewijding.

Charles Spurgeon sprak over een "intens allesoverheersend verlangen voor het werk". Wie door God geroepen is ervaart een groeiende drang om het woord te prediken en te onderwijzen, en om Gods volk te dienen.

Deze drang kan de gelovige doen overwegen of God hem misschien tot het dienstwerk geroepen heeft. Heeft God je begiftigd met het sterke verlangen om te prediken?
Heeft Hij je toegerust met de gaven die nodig zijn voor het dienstwerk? Heb je Gods woord lief en voel je je geroepen om te onderwijzen? Vroeg je Spurgeon ernaar, dan raadde hij aan "niet te prediken als hij kan kiezen. Maar als hij zich gedwongen weet, en hij moet prediken of sterven, dan is hij de man". Dit besef van een dwingende opdracht is een van de belangrijkste kenmerken van een waarachtige roeping.

Ten tweede is er de uitwendige roeping. Baptisten geloven dat God de gemeente gebruikt om "hen te roepen die tot het dienstwerk geroepen zijn". De gemeente beoordeelt en bevestigt de roeping en gaven van de gelovige die zich tot het dienstwerk geroepen meent. Als een gezin in het geloof moet de gemeente de gaven voor het dienstwerk herkennen bij haar leden en er blij om zijn. Ze moet de verantwoordelijkheid nemen om wie door God geroepen werd te bemoedigen om die roeping met vreugde en in gehoorzaamheid te beantwoorden.

Vandaag denken velen eerder aan carrière dan aan roeping. De bijbelse uitdaging om te "kijken naar onze roeping" (1Kor1:28) zou moeten uitgebreid worden van de roeping tot behoudenis tot de roeping voor het dienstwerk.

John Newton, de bekende schrijver van het lied "Amazing Grace" merkte eens op dat "Alleen hij die de wereld maakte, een dienstknecht voor het evangelie kan maken". Alleen God kan een ware dienstknecht roepen en alleen Hij kan de dienstknecht de gaven verlenen die nodig zijn voor het werk. Maar de grote belofte in de Bijbel is dat God ook werkelijk dienstknechten roept, en die dienstknechten als gaven aan de kerk schonk.

Belangrijk hierbij is de veelvoorkomende misvatting rond de wil van God. Sommige modellen van evangelicale toewijding impliceren dat Gods wil iets moeilijks voor ons is om te accepteren. We maken dit soms nog moeilijker door te spreken over "je overgeven" aan de wil van God. Paulus maakt in Rom.12:2 duidelijk dat de wil van God "goed, welbehaaglijk en volmaakt" is. Wie geroepen is om te prediken zal een verlangen krijgen om te prediken en zal ook de gaven krijgen die daarvoor nodig zijn. Daarenboven zal de door God geroepen prediker dezelfde drang voelen als de grote apostel die zei "wee mij als ik het evangelie niet verkondig!" (1Kor.9:16).

Beschouwt uw roeping. Ervaar je dat God je tot het dienstwerk roept, of dit nu is als opziener of voor een andere taak in de gemeente? Heb je een brandend verlangen om het woord te verkondigen, het evangelie te delen en zorg te verlenen aan Gods kudde? Is die roeping bevestigd en word je erin aangemoedigd door de christenen die jou het best kennen?

God roept nog steeds ... Heeft Hij jou geroepen?

zondag 10 februari 2008

Enthousiast over Gods plannen


“We kunnen God bewegen, maar alleen als we Hem kennen. Hoe meer we Hem kennen (en dan bedoel ik ook echt kénnen en niet alleen maar van alles over Hem weten), des te meer zullen we enthousiast raken over zijn plannen en over wat Hij in ons en in anderen wil doen. Als onze gebeden gepaard gaan met dat enthousiasme, zullen we er meer verhoord zien worden. De sleutel is het kennen van God. God kennen is de sleutel van alles.”

(Larry Crabb, "Ik zeg PAPA", uitg. Medema, pag. 104)

zaterdag 9 februari 2008

Vervolging: verslechtering in China en situatie in Noord-Korea erger dan ooit

Het aantal arrestaties en opsluitingen van christenen in China is vorig jaar significant gestegen. Dat stelt China Aid Organisation (CAA), een Amerikaans bureau dat publiceert over vervolgde christenen in het communistisch geregeerde land waarin alleen geregistreerde kerken worden toegelaten.
Vorig jaar vonden zestig incidenten plaats waarbij christenen waren betrokken, een jaar eerder waren dat er 46. ,,Dankzij de censuur die de overheid toepast, ligt het aantal incidenten veel hoger'', claimt de organisatie.

Volgens CAA valt een patroon te ontdekken in de vervolging van christenen. De autoriteiten richten zich op vier doelen: huiskerkleiders, huisgemeenten in stedelijke gebieden, uitgevers en verspreiders van christelijke lectuur, en buitenlandse christenen die in China leven en werken. Dat de overheid zich richt op huiskerkleiders is een trend die in 2006 inzette, daarvoor mikte de overheid volgens CAA op de hele groep.

In 2007 werden 788 christenen het slachtoffer van vervolging. 693 van hen werden gearresteerd en korte of langere tijd vastgezet. Van deze groep zijn 415 leider, allemaal in de verboden huiskerken. Op beschuldiging van het ontplooien van illegale religieuze activiteiten, werden vorig jaar 84 buitenlandse christenen uitgezet, tegen negen in 2006. Zeventig van deze buitenlanders kwamen uit Xinjiang, een provincie in het noordwesten. CAA: ,,Een grote zorg is dat in 2009, als de Olympische Spelen achter de rug zijn, de vervolging van gemeenten en christenen zal escaleren.''

(Gelezen bij het Nederlands Dagblad)

Tegelijk bericht Open Doors dat de situatie in Noord-Korea erger is dan ooit. Dat blijkt uit haar nieuwe Ranglijst Christenvervolging. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de nummer 1 van deze ranglijst meer dan negentig (van de maximaal honderd) punten gehaald. Opvallend is verder dat Vietnam en Somalië uit de top 10 zijn verdwenen en dat China erin terugkeert.

Zit er een God achter de sterren?


In "Ongehoorde Meningen", het radioprogramma van Koen Fillet op Radio 1 kwam vandaag de zogenaamd moeilijke relatie tussen geloof en wetenschap aan bod. Op de site van Radio 1 lees je: "Soms lijken wetenschap en godsdienst zich te verhouden als de duivel en het wijwatervat. Dat hoeft niet, zegt wetenschapper Erik Toorman."

Beluister hier de uitzending. Het gaat om het eerste topic.

Back to normal


Na een kleine week vakantie, met onder meer een jeugdkamp (zie ook www.jeugdwerkhosea.be), komt er opnieuw leven in de blog. Vanaf vandaag hoop ik je weer wat lectuur te kunnen aanbieden. Kom dus maar regelmatig terug en signaleer de blog ook gerust aan andere geïnteresseerden.

Dank aan Jacinta voor de foto (van Julie & Prisca).

zondag 3 februari 2008

Gedicht: Bid voor mij.


Bid voor mij
als ik gevangen en verloren ben
haast niet meer weet of ik mezelf nog ken

Bid voor mij
als ik geslagen en veroordeeld word,
of als de wanhoop mij in ’t diepe stort

Bid voor mij,
ook in de nacht
als horen, zien en zingen mij vergaat

Wees wakker
alsjeblieft
het voelt of liefde mij verlaat

Wees waakzaam,
wees voor mij een vlam,
een fakkel die mijn weg verlicht

“Bid voor Mij,”
vroeg Hij zijn volgers
daar in de tuin van onze pijn

“Waak met Mij,”
riep Hij in wanhoop
verkoos Hij toch het Lam te zijn

Mijn Heiland weet wat lijden is
Hij kent mijn zwakheden, gemis
Nu ben ik ook niet meer alleen,
Er daagt een lied, door tranen heen

Veilig in zijn armen, een Engel aan mijn zij
zo voel ik mij gesterkt, doordat jij bidt
voor mij
Copyright: Open Doors

zaterdag 2 februari 2008

Basisschool in Beerse introduceert Tai Chi

Een Basisschool in Beerse experimenteert met meditatie in de klas. Volgens het Nieuwsblad zijn alle 244 leerlingen verslingerd aan tai chi, een vorm van Chinese yoga en meditatie.

"Bij tai chi, een Chinese bewegingsleer die yoga en meditatie vermengt, maken de deelnemers zachte, ronde bewegingen, die ze rustig en vloeiend uitvoeren. Die bewegingen komen uit de Oosterse vechtkunst. Het rustige tempo bevordert de concentratie.

'Het is allemaal begonnen met een sessie op een pedagogische studiedag', vertelt juf Veerle Cabanier. 'Vorige herfst gingen we met het vijfde en zesde leerjaar op bosklassen. Daar dachten we: waarom geen tai chi in plaats van de traditionele kampdans?'

Tai chi midden in de natuur bleek een voltreffer. Ine (11) herinnert het zich nog goed: 'We hebben daar tai chi geleerd op een hoge berg, met een heel mooi uitzicht. Iedereen werd er helemaal rustig van.'

De beslissing om tai chi op school met alle klassen te beoefenen, was snel genomen. Turnjuf Veerle Jespers volgde samen met haar collega's een cursus en begeleidt nu de wekelijkse sessies.

Turnjuf Veerle: 'De kinderen genieten er echt van en daarvan merken wij de positieve effecten. Ze zijn veel rustiger na zo'n sessie. Veel leerkrachten gebruiken tai chi nu ook als ontspanningsmoment in de loop van de dag, tijdens de tekenles bijvoorbeeld.'

Ook de ouders zijn helemaal te vinden voor het initiatief. An Roefs heeft twee zonen die elke week van de tai chi-oefeningen genieten. 'Als je Tom en Jeroen na de tai chi richting klaslokaal ziet wandelen, zijn ze veel kalmer dan normaal.'

Nathalie (11) hoefde haar ouders ook niet te overtuigen: 'Toen ik het thuis vertelde, stonden mama en papa versteld. Ze wilden zelf eigenlijk ook meedoen, denk ik. Maar ik weet niet of dat wel mag van de juffrouw.'"

Dag voor kinderwerkers - zaterdag 16 februari 2008

Op zaterdag 16 februari is er in Kortrijk de zgn. Vlaamse Timotheüsdag, voor kinderwerkers in en rond de gemeente. "Een dag vol inspiratie en ontmoeting voor de kinderwerker." Het thema is "Geen Kitsch voor Kids".

Als hoofdsprekers staan Jeroen en Ilona Cocquyt geprogrammeerd. Met ook nog: Parachutedansen, Boombal met kids, Bijbellabo, Digikids, Tafeltje-dek-je, Boetseren zonder Klei en de première van het nieuwe Promiseland-materiaal. Deze Timotheüsdag vindt plaats in de School met de Bijbel in Kortrijk (Bruyningestraat 56A).

Klik hier voor uitgebreide info of om aan te melden.

vrijdag 1 februari 2008

Islam-creationisten in Turkije nemen toe

"Creationisme steeds populairder in Turkije" schrijft MO*magazine.

"Creationisme kent wereldwijd een opmars. Ook in het AKP-geregeerde Turkije winnen de islamcreationisten veld."

En ook nog: "In Turkije lopen de academische spanningen tussen wetenschappers en creationisten op. Vorig jaar daagden 700 academici de Turkse minister van Onderwijs, Huseyin Celik, voor de rechtbank met de eis creationisme uit de wetenschappelijke schoolboeken te schrappen. Celik, een openlijke aanhanger van het creationisme, is alvast niet onder de indruk, en liet weten dat hij zal vechten voor het behoud ervan in schoolboeken."

Het hele artikel zit achter deze link.