woensdag 31 maart 2010

Powerpoint "Het vrederijk" (lezing Gerard Hoddenbagh)Zaterdag 27 maart jl. gaf Gerard Hoddenbagh een lezing in CC De Steiger. Onderwerp: 'Het vrederijk'. Deze lezing kaderde in de reeks 'De eindtermen'.
De mp3-file volgt nog.

Hier kun je alvast de ppt-voorstelling (powerpoint) downloaden die bij de lezing hoorde. Gebruik de rechtermuisknop en kies voor 'Save as'/'Opslaan als'. Je hebt wel versie 2007 van Office nodig om ze te kunnen bekijken. (Lukt het niet? Stuur me een mailtje.)

maandag 29 maart 2010

Meditaties Stille Week

Ik verwijs nog even naar de meditaties in voorbereiding van Pasen die ik vorig jaar online heb gezet. Ze overlopen de gebeurtenissen in het leven van Christus in de laatste week voor zijn lijden en opstanding.
Hier vind je ze terug:
1. Palmzondag

2. maandag

3. dinsdag

4. woensdag

5. Witte Donderdag

6. Goede Vrijdag

7. Stille Zaterdag

8. Paaszondag

9. Slot


En hier heb ik in het verleden gepost rond de vraag "Was het goede woensdag, donderdag of vrijdag?".

Online hoofdstukken van Driscolls 'Doctrine'

Op zijn blog linkt Justin Taylor naar 2 online hoofdstukken uit het nieuwste boek van Mark Driscoll: 'Doctrine - What christians should believe' (over de christelijke leer).

Het ene online hoofdstuk heeft als onderwerp 'de opstanding' (24 pag.), het andere behandelt 'aanbidding' (worship), en telt 35 pagina's.

Hier vind je de links.

Er is ook een officiële 'Doctrine'-website, met links naar de serie preken rond het thema.

zondag 28 maart 2010

Je kunt God niet leren kennen in de vlucht

"Jezus' voorbeeld leert ons dat gebed een kwestie van relatie is. Als Hij bidt, dan volbrengt hij niet een plicht; Hij komt dichter bij zijn Vader.

Elke relatie heeft tijd apart nodig wil ze kunnen groeien, tijd samen zonder agenda, waarop je elkaar kunt leren kennen. Dit schept een omgeving waar nabijheid plaatsvindt, waar we elkaars hart beginnen te verstaan.

Je creëert geen intimiteit, je maakt er ruimte voor. Dit klopt wanneer je spreekt over je echtgenoot, je vriend, of God. Je hebt ruimte nodig om samen te zijn. Efficiëntie, multitasking en drukte doden allemaal de intimiteit. Kortom, je kunt God niet in de vlucht leren kennen.

Als Jezus zich moet afzonderen van mensen en lawaai om te kunnen bidden, dan is het logisch dat wij dat ook moeten doen."


(Uit: Paul Miller, A Praying Life, pag. 47 - Gelezen bij Joshua Harris)

donderdag 25 maart 2010

Hemelse gezangenVandaag is dit een virtueel koor van ongeveer 250 individuele zangers, door componist-uitvoerder Eric Whitacre zorgvuldig geselecteerd en bijeengevoegd uit verschillende inzendingen.

David Murray van The Gospel Coalition deed het eerst denken aan Christus die als middelaar de gezangen van overal ter wereld samenvoegt en ze als een volmaakt koor aanbiedt aan Zijn Vader.
Maar daarna ook aan het grote hemelse koor dat op een dag gezamenlijk Christus' lof zal zingen. Niet meer virtueel, maar heerlijk reëel.

woensdag 24 maart 2010

Stemmen uit HaïtiEen paradijs dat dringend hulp behoeft.

Wij geven niet op.

Oh Jesus!

Ik verrijs uit mijn as.Nog veel meer foto's hier, telkens met iets meer duiding bij de foto.

Gratis songdownload: 'Weightless' (Christa Wells)Via de blog van Tim Challies stootte ik op een gratis mp3 van Christa Wells' mooie song 'Weightless'. Hier vind je de link bij Challies.

Dit is de site van Christa Wells zelf. Ook daar weer een gratis download.

De tekst van 'Weightless' - over de vrijheid van vergeving - is in elk geval van zwaarder kaliber dan de titel doet vermoeden:
WEIGHTLESS


Nothing scalds
like the memory of wrongs I did when I was young
how could I, how could I
I’m sorry

I see the eyes
of the ones that I so carelessly abused
how could I, how could I
I’m sorry

Well, I’ve carried this a long time
in a well hidden bundle on my back
but I’ve realized repentance is weightless
so I’ll leave my burden on the tracks

And then I face
the yesterdays that disappointed
misunderstood by a cruel world
and I’m angry

You might suppose
the years would close the curtains on a scene
from such a time, but this was mine to harbor

Well, I’ve carried this a long time
in a well-hidden bundle on my back
but I’ve realized forgiveness is weightless
so I’ll leave my burden on the tracks

Its gonna be like delivery that’s overdue and getting too heavy
Then suddenly, I’m weightless

dinsdag 23 maart 2010

Bid volgens de Schrift

"Vraag God niet om wat wij willen. Laat Hem ons onderwijzen wat we zouden moeten willen."


Kevin De Young zei het zo: 'Don’t just ask God for what we want. Let him teach us what we should want'.

(Bron)

maandag 22 maart 2010

Zaterdag 27/3: lezing "Het vrederijk"Nog even herinneren: zaterdag 27 maart geeft Gerard Hoddenbagh een lezing over "Het vrederijk". Locatie: CC De Steiger in Menen. Aanvangsuur: 19.30 u.

De lezing kadert in de reeks "De eindtermen". Eerdere lezingen vind je elders op deze blog terug, ook als mp3.

Waarom christenen even ambetant zijn als niet-christenen (zoniet ambetanter)

"Iedereen die betrokken is bij het leven van een kerk, ontdekt spoedig de vele karakterfouten van de gemiddelde praktiserende christen. (...) Tegelijk bestaan er veel mensen die formeel niet-godsdienstig zijn die in moreel opzicht voorbeeldig leven. Als het christendom is wat het beweert te zijn, zouden christenen dan geen betere mensen moeten zijn dan de rest?

Deze veronderstelling is gebaseerd op een verkeerd begrip van wat het christendom in werkelijkheid over zichzelf leert.

De christelijke theologie spreekt doorgaans over algemene genade. (zie Jak. 1:17, JL) (...) God strooit ze uit over heel de mensheid, ongeacht godsdienstige overtuiging, ras, geslacht of ander kenmerk om de wereld te verrijken, kleur te geven en te behouden.

De christelijke theologie spreekt ook over het diepgeschonden karakter van echte christenen. Een centrale boodschap van de Bijbel is dat een relatie met God alleen door pure genade kan bestaan. Onze morele prestaties zijn te zwak en te verkeerd gemotiveerd om ooit genade te kunnen verdienen. (...) Het idee dat iemand zijn of haar leven op orde moet maken om Gods genade te verdienen, heeft niets met het christendom te maken. Dat betekent dus ook dat de kerk vol zit met onvolwassen en gebroken mensen die emotioneel, moreel en geestelijk nog een lange weg hebben te gaan. Daar bestaat zelfs een spreekwoord over:
'De kerk is een ziekenhuis voor zondaars, geen museum voor heiligen'.


Een goed karakter is voor een groot deel afhankelijk van een liefdevolle, veilige en stabiele familie en van een goed sociaal milieu. Deze voorwaarden hebben wij niet in de hand. Veel mensen komen uit een onstabiele familiesituatie met armzalige voorbeelden en hebben een tragische geschiedenis vol teleurstellingen. Als gevolg daarvan zijn ze belast met diepe onzekerheden, hypergevoeligheid en een gebrek aan zelfvertrouwen. Vaak worstelen ze met oncontroleerbare woede, verlegenheid, verslavingen of andere moeilijkheden.

Stel je voor dat iemand met zo'n gebroken verleden christen wordt. Haar karakter verandert zienderogen in vergelijking met wat het was. Maar ze is waarschijnlijk nog altijd minder zelfverzekerd en beheerst als iemand die zo welaangepast is dat ze geen behoefte voelt aan godsdienstige betrokkenheid.

Stel dat je beide vrouwen in dezelfde week ontmoet. Als je het startpunt van hun levensreis niet kent, zou je gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen dat het christendom niet zoveel waard is en dat christenen niet volgens hun eigen hoge maatstaven leven. Het is vaak het geval dat mensen die een moeilijk leven hebben en 'lager op de karakterschaal staan' eerder hun behoefte aan God erkennen en zich tot het christendom keren.

We zouden dus moeten verwachten dat de levens van veel christenen niet zo mooi afsteken bij de levens van niet-godsdienstige mensen, net zoals de gezondheid van mensen in een ziekenhuis er slechter aan toe is dan die van mensen die een museum bezoeken."


(Uit 'In alle redelijkheid - Christelijk geloof voor welwillende sceptici', door Tim Keller, pag. 71-72, uitg. Van Wijnen - Franeker)

zondag 21 maart 2010

Piper in Mars HillPiper was onlangs te gast in Mars Hill Church, Seattle. Hij verzorgde een toespraak op vrijdagavond (Gospel - A night of gospel preaching) en ook op zondag ('Be killing sin or sin will be killing you', over Rom. 8:13). Beide vind je hier terug.

zaterdag 20 maart 2010

Christenen zijn als nagels

"Christus is een lijdende Verlosser en als we Hem willen volgen of op Hem willen lijken, dan moeten we lijden zoals Hij. Paulus omschrijft dit als een verlangen als hij ergens anders opmerkt:
'Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood' (Fil. 3:10)

Peter O'Brien zet uiteen dat Paulus hier zegt dat het ervaren van de kracht van Christus' opstanding en het delen in zijn lijden twee aspecten zijn van het kennen van Christus.

Paulus gebruikt hier in Filippenzen 3:10 het bekende woord koinonia, waarvan de letterlijke vertaling luidt 'de gemeenschap van zijn lijden'. Er is een diepe eenheid met Christus die wij slechts in het lijden kunnen ervaren.

(...)

Als hij onze erfenis in Christus beschrijft, zegt Paulus:
'En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister' (Rom. 8:17, curs. toegevoegd).
Wanneer wij lijden, lijden we met Christus.

Stel dat het ons grootste verlangen in dit leven is om dicht bij Jezus te komen en wij zijn ervan doordrongen dat lijden meewerkt om dit doel te bereiken, zou het lijden dan een groot punt voor ons zijn? We zullen dat zien als de moeite die we ons moeten getroosten om een examen te halen of een gouden medaille te winnen op de Olympische Spelen.

Toyohiko Kagawa (1888-1960) was een Japanse evangelist, die baanbrekende sociale vernieuwingen bewerkte (...). Op een bepaald moment verwachtte hij blind te zullen worden - wat overigens niet gebeurd is. Hij reageerde als volgt op dat vooruitzicht:
'De duisternis, de duisternis is een heilige der heiligen dat niemand van mij af kan nemen. In het donker ontmoet ik God van aangezicht tot aangezicht.'


Een Chinese evangelist die vele jaren gevangenzat om zijn geloof, verklaarde:
'Als u het als een voorrecht beschouwt om te lijden voor uw geloof, dan zal het lijden uw vriend worden, die u dichter bij God brengt.'


Een Roemeense voorganger die zwaar te lijden had gehad onder het communistische regime, sprak:
'Christenen zijn net spijkers; hoe harder men erop slaat, hoe dieper ze gaan.'


(...)

De zendelingen John en Betty Stam, die werkzaam waren in communistisch China, werden gedood door de autoriteiten toen ze zevenentwintig en negentwintig jaar oud waren. John heeft eens gezegd:
'Neem alles van mij af, maar beroof mij niet van de diepe vreugde die het wandelen en praten met de Koning der heerlijkheid mij geeft.'


Als wij zo'n diep verlangen hebben naar intimiteit met Christus, als wij ons bewust zijn van het feit dat die intimiteit toeneemt door te lijden, dan verliest het lijden zijn kwade reuk volkomen. Dan vrezen wij het lijden niet. Integendeel, als het op ons pad komt, dan kiezen wij ervoor het om te buigen tot een kans om ons doel te bereiken: dichter aan het hart van Christus te komen."

"Graham Kendrick heeft een lied gecomponeerd waarin dit verlangen om Jezus te kennen schitterend tot uitdrukking wordt gebracht:
Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou,
dingen waar ik mij aan binden zou,
alles wat ik zocht, kennis, macht of geld
heeft geen waarde meer. Wat werk'lijk telt:

Ik wil U kennen, Jezus;
dat is mijn grootste schat.
U verlost, U bevrijdt,
U bent mijn gerechtigheid;
O, ik hou van U..."

(Fragment uit: 'Vreugde vermengd met pijn', Ajith Fernando, uitg. Medema, pag. 79-81)

donderdag 18 maart 2010

Saint Patrick was een zendeling en gemeentestichterGisteren 17 maart was de de nationale feestdag van Ierland, Noord-Ierland, Montserrat en de Canadese provincie Newfoundland en Labrador: Saint-Patrick's Day.
Groen is dan de hoofdkleur. In tegenstelling tot wat je misschien afleidt uit de hedendaagse gebruiken op deze dag, was Patrick geen bierbrouwende of -drinkende Ier.
Hij was een gelovige zendeling die heel wat mensen het evangelie bracht en honderden zag tot geloof komen.

Dit zijn twee interessante Engelstalige posts met een korte bio van de 'heilige Patrick':

- op de website van The Resurgence door Mark Driscoll

- door Reid Monaghan van het Acts 29-netwerk

Het gaat hem om de beloning (en andere bedenkingen)

...

Het is niet dat we een gebrek aan roeping ervaren. Waar we gebrek aan hebben is trouw, ernst, gewilligheid en doorzettingsvermogen.

...

Iedereen houdt de wet. Maar de vraag is: wie schrijft er de wet die jij houdt?

...

Mensen liegen voor de beloning aan de andere zijde van de leugen. We zijn geneigd te grijpen naar de beloning op korte termijn. In elk mens woedt er een oorlog van beloningen. De leugen van de vijand is dat de echt leuke en mooie dingen buiten de grens van Gods wil liggen. Maar waar je ziel werkelijk nood aan heeft ligt niet hier, maar in de eeuwigheid.

Spr 13,21
Zondaars treft ellende, rechtvaardigen wacht een beloning.

Spr 14,14
Wie afdwaalt krijgt zijn verdiende loon, een goed mens wacht een betere beloning.

Jes 40,10
Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.

Jes 62,11
De HEER laat overal horen, tot aan de einden der aarde: ‘Verkondig aan vrouwe Sion: “Je redder komt! Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.”’

Kol 3,24
(...) want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!

Heb 11,26
(...) omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte.

...


Enkele uitspraken van Paul Tripp zetten me aan het denken.

dinsdag 16 maart 2010

Notities lezing 'De Hel' (slot)Dit is het slotgedeelte van mijn notities van de lezing over "de hel", door Ger De Koning (Middelburg) van vrijdag 29 januari in CC De Steiger in Menen. Merk op: dit is niet de letterlijke weergave van de toespraak. Ook de mp3-file van de lezing kan via deze blog gedownload worden (hier).


Even tussendoor … Dit is ook een bijzondere vertroosting voor allen die een kindje verloren en moeten missen, misschien doodgeboren: mensen worden geoordeeld naar hun werken. Van dergelijke kleinen staan geen werken vermeld. Zij hebben nog geen werken gedaan. Al die geaborteerde kinderen zullen in de hemel zijn. Want er zijn geen werken die genoteerd kunnen worden. Voor Gods troon zal Iedereen zal verstommen. De grootste snoever, die nu nog grote taal spreekt, aanmatigend … En hij verstomde, staat in een gelijkenis.

Feilloos, haarscherp wordt ieder voorgehouden wat hij of zij van seconde tot seconde deed en overdacht. Er zijn mensen die zich bijzonder keurig gedragen en zich beheersen. Maar o wee als je in het hart zou kijken. We kunnen elkaar voor de gek houden, maar God niet. Het verborgene van het hart wordt daar aangetoond.
God zal ieder daar doen staan, niemand kan weg. Als de oordelen komen, voor de Heer terugkomt, kan er nog gezegd worden: heuvelen of bergen, valt op ons. Maar daarna staat ieder naakt en geopend. Nu wil de Bijbel dat nog zijn: een ont-dekkend woord.

Zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. De dood heeft te maken met het lichaam, de hades met de ziel. Ze leveren allen hun prooi in. Ze kunnen niet anders, God is almachtig. Je kunt proberen, maar het is onmogelijk. Bereid u, om uw God te ontmoeten. Als hier nog iemand is die Christus niet als zijn Heer kent: bereid je erop voor door met je zonden, werken, boze gedachten naar Hem te gaan en genade te vragen. God heeft geen behagen in de dood , maar veeleer hierin dat deze man of vrouw zich bekeert.

Double check, een ander boek wordt geopend. Niet in het boek van het leven? Dan volgt de poel van vuur. Na het boek van de werken, komt er dat andere boek, waar je duidelijk de afwezigheid van je naam kunt opmerken. Misschien ga je koortsachtig zoeken naar je naam daarin. Maar het leven is er nooit geweest. Ook nu heeft de zondaar geen leven: hij is dood in misdaden en zonden. Er is maar 1 manier om leven te krijgen: naar Jezus te gaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven, de opstanding en het leven.

Dat leven gun ik iedereen. Ook onze medemensen wil ik ervan vertellen, want als u weet dat leven te hebben, dan kunt u niet voorbijleven aan die mensen die naar de hel gaan. Dan zult u bidden dat de Heer u een open oog en bewogen hart geeft. Wij dan kennende de vrees van de heer overreden de mensen.
Dit is niet vriendelijk zeggen, ‘ik zou het een keer proberen, baat het niet dan schaadt het niet’. Het is geen aards product, maar gaat om de eeuwigheid.

Iemand zei: we zouden allen 5 minuten in de hel moeten kunnen doorbrengen, we zouden betere evangelisten zijn. Maar we hebben het woord van God en dus zijn die 5 minuten in de hel niet nodig; als het woord je niet aanspreekt, dan zijn al je activiteiten flut. Het woord, dat is bepalend. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hij zal verschijnen, zonder zonde, heeft alles volbracht en de verhindering weggenomen. Ik hoop dat dit voor ieder van ons duidelijk mag zijn, en dat de hel op ons een onuitwisbare indruk maakt, tot zegen van onze omgeving en verheerlijking van God.

In de veelheid van volk, zit de verheerlijking van de koning. De Heer zal verheerlijkt worden door de velen die voor Hem kozen. Wij mogen in zijn kracht daarvoor aan het werk gaan.

maandag 15 maart 2010

Joodse stam teruggevonden in ZimbabweHet BBC-nieuws bericht dat in Zimbabwe een joodse stam werd ontdekt. DNA-tests bevestigen dat het werkelijk om joodse mensen gaat. Ze hebben ook een belangrijk religieus symbool, een replica van de Ark van het Verbond.

Fragment:
Their oral traditions claim that their ancestors were Jews who fled the Holy Land about 2,500 years ago.

It may sound like another myth of a lost tribe of Israel, but British scientists have carried out DNA tests which have confirmed their Semitic origin.

These tests back up the group's belief that a group of perhaps seven men married African women and settled on the continent. The Lemba, who number perhaps 80,000, live in central Zimbabwe and the north of South Africa.

(...) And they also have a prized religious artefact that they say connects them to their Jewish ancestry - a replica of the Biblical Ark of the Covenant known as the ngoma lungundu, meaning "the drum that thunders".


Het hele BBC-bericht lees je hier.

Audiofiles conferentie 'The Call'

Op de site van The Resurgence wordt gelinkt naar de media van een conferentie met als titel "The Call" (de roeping).

De audiofiles staan hier.

Dit zijn de titels en sprekers die je er terugvindt:

Session 1: The Calling of the Planter – Mark Driscoll

Session 2: Great Commision Call to Plant Churches – Scott Thomas

Session 3: The Call to Preach – Matt Chandler

Session 4: The Call to Proclaim the Gospel – PJ Smyth

Session 5: Your Vision is Too Small – Dave Bruskas

Session 6: The Call to Endure – Mark Driscoll

Voorgaan in aanbidding als je door lijden gaat

Heel interessante post van Bob Kauflin. Hij zat in het dienstrooster voor het leiden van de muziek in de eredienst, net de zondag dat hij pas vernomen had dat zijn 2-jarige kleinzoontje kanker heeft.

Enkele fragmenten:

By God’s grace, I actually drew great comfort from God through the truths we sang. So after the first song, which is based on Psalm 150, I shared a few thoughts not only for the church, but for my own soul.

(...)

We don’t lead others out of a vacuum or a sanitized form of Christianity that bears no resemblance to normal life. It’s important that we take time to grieve, acknowledge pain, and confess our struggles. But when, not if, you find yourself leading out of weakness, challenges, and trials, don’t minimize what’s going on or succumb in despair to your burdens. Lift your eyes, even as you lift the eyes of others, to the Father whose compassions never fail and to the Savior whose mercies are new every morning.

Whether God changes our trials, or more importantly, changes us through our trials, we praise him now in joyful anticipation of the day he will wipe away every tear from our eyes (Rev. 21:4).


Het laatste stukje vertaald: 'Of God nu onze beproevingen verandert, of nog belangrijker, ons verandert doorheen onze beproevingen, dan prijzen we hem nu al in vreugdevol anticiperen op de dag dat hij elke traan zal van onze ogen wissen (Opb. 21:4)'


Nog dit: het jongetje is al terug thuis uit het ziekenhuis.

Afgoden op zondag

Justin Taylor linkt naar een serie blogs van Bob Kauflin over de diverse afgoden die we op zondagmorgen tijdens onze eredienst kunnen koesteren:

- muziek
- traditie
- creativiteit
- ervaring
- liturgie
- bijbelse kennis of bijbelse onwetendheid
- muzikale uitmuntendheid
- resultaten


Kauflin werkt ze verder uit, je vindt die uitdieping makkelijk terug via de links van Taylor.

zondag 14 maart 2010

Notities lezing 'De Hel' (4)

Hierbij het vierde deel van mijn notities van de lezing over "de hel", door Ger De Koning (Middelburg) van vrijdag 29 januari in CC De Steiger in Menen. Merk op: dit is niet de letterlijke weergave van de toespraak.


Als je overtuigd bent dat er een hel is en je ziet dat je die verdiend hebt … Het enige recht dat wij hebben, dat is het recht op de hel. Verder hebben we helemaal geen rechten. Eigenlijk hebben we nergens recht op. Als je dat erkend hebt, en dat Jezus voor jou stierf aan het kruis, dan kan het niet anders of je wil nu vol voor hem gaan.

En je wil ook weten hoe het met de duivel en de tegenpartij zal gaan. Het boek Openbaring spreekt daarover. Een moeilijk boek, zeg je? De vijand komt met ontmoediging, want de duivel wil niet dat je weet dat hij in de hel terecht zal komen. Die hel is bereid voor de duivel en zijn engelen.

Het thema dat in de volgende lezing aan bod komt is het vrederijk. Dat is die periode van duizend jaar vrede. Dat is als satan gebonden zal zijn. Maar daarna, als hij vrijgelaten wordt: massaal gaat de hele wereld achter de satan aan. Onvoorstelbaar. Zo lang van de zegen onder de vredevorst geproefd en genoten hebben … En dan toch weer teruggaan … Maar als Jezus komt en zijn vrederijk vestigt, dan worden kinderen geboren. Ook dan is het nodig om tot bekering te komen. Velen zullen huichelachtig of geveinsd zich aan God onderwerpen. Mensen zullen dan de satan massaal gaan volgen wanneer hij weer wordt losgelaten.

Dan zien we dat de satan in de poel van vuur terechtkomt. Het beest, aanvoerder van het herstelde West-Romeinse rijk, wordt vernoemd. Je hoeft niet trots te zijn over de Belgische president van het verenigde Europa. Het is uiteindelijk de voorloper van het beest. De opstandelingen tegen God worden in de hel geworpen. Als de duivel er na de duizend jaar geworpen wordt, treft hij dezen daar aan. Ze worden gepijnigd tot in alle eeuwigheid. Er is niet zoiets als een tijdelijke pijniging. Er is geen vagevuur of zielenslaap.

Dit zijn geen vragen als je Gods woord rustig overleest. De eeuwigheid is een eeuwigheid. Dit kun je niet beperken in tijd. Als er iets is als eeuwig leven, is er ook iets als eeuwige straf. Wat is eeuwig? Niet tijdelijk. Een belangrijke tekst daarover is 2Kor4: de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar die die we niet zien zijn eeuwig. Dit staat tegenover elkaar.

Welke periode je er ook aan koppelt, maar als je er een einde aan plakt, dan is dat tijdelijk. Niet eeuwig. Die eeuwige straf, die ontvangt iemand uit de mond van iemand die daar op de grote witte troon zit. Op het wentelpunt van tijd en eeuwigheid. Zuiver en rein, met majesteit. Daar komen ze: de doden. Groten en kleinen. Niet met lichaamslengte, maar met zonde heeft dit te maken. Massamoordenaar en kruimeldief. Brallende politicus, maar ook de brave huisvader die netjes voor zijn gezin zorgde. Ze hebben dit gemeenschappelijk: hun leven leefden ze voor zichzelf. De boeken worden geopend, en alle werken van alle mensen staan daar in. Niemand die enig weerwoord heeft. De advocaat is er nu nog: Jezus. Maar dan niet meer.

zaterdag 13 maart 2010

We hebben reden tot klagen

"In de allerslechtste tijd is er nog altijd meer reden om te klagen over een boos hart dan over een boze wereld"

Robert Fleming (1630-1694)


Oorspronkelijk klonk het zo: “In the worst of times, there is still more cause to complain of an evil heart than of an evil world.”


Wat klaagt dan een mens in het leven!
Ieder (klage) over zijn zonde.

(Klaagliederen 3:39)

Kun je Gods wil dwarsbomen?

God wil dat iedereen tot Hem komt, Hem leert kennen. Daar spreken de onderstaande teksten over. Tegelijk blijkt ook dat Hij niet dwingt:
Jes 30,15: Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, – maar gij hebt niet gewild.

Mat 23,37: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.

Luc 13,34: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.


God wil dat mensen tot Hem komen. Dat is duidelijk. Maar niet ieder mens komt ook werkelijk tot God of tot geloof in God. Kan Gods wil dan gedwarsboomd worden?

God kan het meest verharde hart redden, maar dat hart moet wel bereid zijn om zich in geloof door God te laten redden. Gods grenzeloze macht om te verlossen wordt ingeperkt, ja. Maar zijn macht om te verlossen wordt alleen ingeperkt door de manier waarop God zelf beschikt heeft om de mensen te redden: door het geloof. (Zie ook Matt19:26, het verhaal van de rijke jongeling).

God wil alle mensen redden. Maar het redden van mensen die geen berouw willen tonen is niet iets dat God wil doen. Dat wel doen zou ingaan tegen Gods eigen maatstaf van wat goed is.

Dus voor God zijn en blijven àlle dingen mogelijk, maar altijd wel binnen de regels die God zelf in zijn wijsheid en soevereiniteit gesteld heeft als noodzakelijk voor een goede schepping. Eén van deze regels is dat Hij alleen redt wie gewillig en in geloof tot Hem komt.


(gedeeltelijk gebaseerd op 'Belangrijke vragen over de hel', door Ajith Fernando)

Jesaja 44 vandaag: mijn gitaar was mijn god

Getuigenis van Cam Huxford (Mars Hill Downtown Seattle campus): hoe bouw je een god. Hij beschrijft hoe afgoderij een rol speelde in zijn leven als muzikant die meespeelt in aanbiddingsmuziek ('worship musician').

Dit is zijn intro:
"The heart of man is proud. We find created things to worship rather than the Creator God.
We make good things into god things. We build idols for ourselves that prove to be ridiculous.
Here’s my story of such foolishness. Check out the video below."

(bron: the resurgence)

vrijdag 12 maart 2010

Afgewezen scriptievoorstellen

Onderstaand tekstje kreeg ik doorgemaild van Jos:"AFGEWEZEN VOORSTELLEN VOOR SCRIPTIES"


• Geestelijke volwassenheid in drie gemakkelijke stappen

• Acht kenmerken van een rijke kerk

• Hoe kom ik zonder botsingen af van oudsten die ik niet mag?

• Als ik 125 pagina's schrijf, ben ik dan geslaagd?

• Hoe vergaar ik macht en gezag: een handleiding voor de nederige predikant

• Wetticisme: een onbegrepen geestelijke discipline

• Koffie met suiker en melk: een metafoor voor een doeltreffende bediening, gebaseerd op de Drie-eenheid

• Iconografische tatoeages: een zondagsschoolprogramma voor de moderne kerk

• Ik ben o.k., jij bent o.k.: een handleiding voor pastorale zorg in de gemeente

• Antwoordapparaten: creatieve strategieen om lastige mensen te ontlopen

• Spreken zonder voorbereiding: laat de Geest zijn werk doen

• Christelijk leiderschap: hoe word ik de baas in mijn gemeente?

donderdag 11 maart 2010

Als goede dingen verworden tot God-dingen

Gisteren poste Justin Taylor een gedeelte uit een preek van Mark Driscoll. Driscoll heeft het over afgoderij en past het in het bijzonder - maar niet uitsluitend - toe op wie in het dienstwerk staat. Hij definieert afgoden als goede dingen die God-dingen werden, wat ze maakt tot ondingen. ("He defines idols as good things turned into God things—which is a bad thing.")

Hij toont dat afgoden tegen ons liegen door zich aan ons te presenteren als Redders en middelaars die ons identiteit kunnen bezorgen en ons rechtvaardig kunnen maken. Maar in werkelijkheid onteren ze God en vernietigen ze mensen.

Driscoll stelt in het bijzonder een aantal vragen over het verafgoden in dienstwerk:

1. Afgoderij van bezoekersaantallen: Verandert je vreugde wanneer je bezoekersaantal verandert?

2. Afgoderij van gaven: Voelt het aan alsof God je nodig heeft en je gebruikt omdat je zo bekwaam bent?

3. Afgoderij van waarheid: Beschouw je jezelf als meer rechtvaardig dan meer eenvoudige christenen (lees: met minder inzicht in de waarheid, JL)?

4. Afgoderij van vrucht: Wijs je naar je succes als bewijs voor Gods goedkeuring over je?

5. Afgoderij van methodes: Verafgood je je methode als je middelaar?

6. Afgoderij van tradities: Welke tradities koester je die een belemmering vormen voor de vooruitgang van het evangelie?

7. Afgoderij van je positie: Word je in de eerste plaats gemotiveerd door Gods glorie of door je functietitel?

8. Afgoderij van succes: Is winnen wat je ten diepste motiveert?

9. Afgoderij van je dienstwerk: Gebruik je de druk van je dienst om je te doen wandelen met God?

10. Afgoderij van de innovatie: Doet het er iets toe of je dienstwerk als uniek beschouwd wordt?

11. Afgoderij van de leider: Wie anders dan Christus vertoon je?

(Bron: Justin Taylor, vrij vertaald)

maandag 8 maart 2010

Notities lezing 'De Hel' (3)

Op vrijdag 29 januari gaf Ger De Koning (Middelburg) een lezing over "De hel" in CC De Steiger in Menen. Hier volgt het derde deel van mijn notities van deze lezing. Merk op: dit is niet de letterlijke weergave van de toespraak.


De rijke man verlangde … om uit die vreselijke plaats hel weg te kunnen? Dat lezen we niet! Er is niemand in de hel die plots liefde voor God krijgt. Het enige dat de rijke wenst is een beetje verlichting, verkoeling. Bedenk dat jij het goede kreeg op aarde. De man dacht misschien: ik heb er toch hard voor gewerkt. Vergelijk het maar met die andere man uit de bijbel, die grotere schuren bouwde om er zelfgenoegzaam al zijn rijkdom in te verzamelen.

Deze man heeft voor zichzelf geleefd en hij heeft er niet aan gedacht dat hij het ontvàngen had, dat hij dit alles kréég. Iedere gelovige wordt eraan herinnerd: in je leven heb je zoveel ontvangen. In de Korinthebrief lees je: wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Als mensen hebben we niets om ons op te beroemen. Als je iets gezonder bent, er beter of leuker uitziet … Je hebt het ontvangen. En wat doe je ermee?

Abraham zegt niet: Lazarus krijgt hier wat hij op aarde niet had? Nee, ‘hij wordt vertroost’. Misschien zijn hier mensen die nood en ellende kennen en geen uitweg zien, maar toch vasthouden aan de Heer. Zalig zij die treuren, zij zullen vertroost worden. De vertroosting komt.

De hel is de plaats van de onverhoorde gebeden. In de hel geen gebedsverhoring. Bij de man zien we iets opmerkelijks: hij vraagt naar zijn broers te gaan, opdat Lazarus ernstig tot hen kan getuigen. Evangelisatiedrang? Had de man nooit op aarde. Nu zou hij wel willen dat zijn broers niet daar belanden waar hij is. Zo zegt hij: ‘dat ze niet komen in deze plaats van pijn. Ze hebben Mozes en de profeten.
Maar als ze naar hen niet luisteren … Dan…

Het grootste wonder brengt niemand tot bekering. Daar moeten we ook niet op uit zijn. Laat je niet gek maken door allerlei opzienbarende gebeurtenissen. Er is heel veel misleiding. Nadat de Heer dit zei stond een Lazarus op uit de doden hoor; die broers zijn daar misschien zelfs bij geweest, ik maak me daar sterk over. En wat besluiten de overpriesters in dat geval? Ook Lazarus te doden. Wie niet wil geloven, gelooft ook het grootste wonder niet. Wat lezen we over het grootste wonder, de opstanding van de Heer? Dat men geld gaf om de leugen te verspreiden dat zijn discipelen zijn lichaam gestolen hadden.

Zoek niet naar tekenen en wonderen of bijna-doodervaringen of de walgelijke uitspraken van een vrouw die beweert dat ze door Jezus in de hel werd rondgeleid. Dit brengt ons niet tot de overtuiging dat er een hel is. Wel naar het woord van God. Dit kun je zelf lezen, heb je in je eigen taal. Hoe is het dan in je hart? Verlang je naar het woord? Het is confronterend, is een spiegel en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het legt al je motieven bloot. Ze hebben Mozes en de profeten. Daar moeten ze naar luisteren. Lees Gods woord, bestudeer het, eet het, dat het je helemaal doortrekt. Zodat je weet wat Gods wil en Gods plan is. Wat zijn bedoeling is, met Israël, de wereld, je leven. Waar zijn vandaag de christenen die vol zijn van het woord? Je komt freewheelend de hemel in, zo lijkt wel de boodschap vandaag. Maar zo is het niet: Christus volgen is smaad lijden. Als we met hem lijden, dan zullen we met hem verheerlijkt worden.

zaterdag 6 maart 2010

Godsdienstvrijheid bedreigd in Nepal"Volgens Christian Solidarity Worldwide, een partnerorganisatie van Caritas International, plaatst de nieuwe Nepalese grondwet de godsdienstvrijheid op de helling. Na een opstand van linkse rebellen maakte Nepal in 2006 de overstap van een hindoemonarchie naar een seculiere republiek. Christenen werden niet langer vervolgd voor het verkondigen van hun geloof.
De nieuwe wet, die in mei van kracht wordt, erkent dat inwoners het geloof mogen belijden dat hen door de sociale en culturele tradities werd overgedragen. Maar volgens Christian Solidarity Worldwide zal de wet burgers verbieden om van de ene naar de andere godsdienst over te stappen. Van de 26,1 miljoen inwoners in het land is 81% hindoe, 11% boeddhist, 4% moslim en 0,2% katholiek."


(Bron: Kerknet)

Audio van Shepherds' Conference 2010 onlineDe meerdaagse Shepherds' Conference, een organisatie van Grace To You (John MacArthur) is nog maar pas afgelopen, of alle video- en audiomateriaal staat alweer klaar om te downloaden - zowel van breakoutsessies als van het hoofdpodium. Er was een heel scala aan sprekers en onderwerpen, teveel om hier op te lijsten. Ga zeker eens kijken, er is voor elk wat wils.

Klik hier voor de downloads.

Notities lezing 'De Hel' (2)

Op vrijdag 29 januari gaf Ger De Koning (Middelburg) een lezing in CC De Steiger in Menen over "De hel". Dit is deel 2 van mijn notities van deze lezing. Merk op: dit is niet de letterlijke weergave van de toespraak.

In Lukas 16 gaat het niet om een gelijkenis. Daar is geen aanwijzing voor. In gelijkenissen noemt de Heer immers normaal geen namen, dit wordt nooit gedaan. Hier noemt hij namen: Abraham en Lazarus. Dit is een inkijk in het hiernamaals en in de 2 manieren waarop we in de eeuwigheid zullen zijn.

Aan de ene kant een rijk mens. Het leven was een feest. Prachtig gekleed, heerlijk eten. Aan de voorpoort: de arme Lazarus die vol begeerte keek naar honden die smulden van wat van tafel viel. Niemand wierp het hem toe.
Het moment van de waarheid komt: het moment van de dood. Het gebeurde dat de arme stierf. Hij werd gedragen in de schoot van Abraham. Van de rijke lees je dat niet. Nu moeten we niet denken dat die verloren ging om zijn rijkdom. Dit wint soms veld in de theologie: dat de armen het zgz beter krijgen en de rijken het slecht krijgen. Er is niets tegen rijkdom. Wel tegen verkeerd gebruik van die rijkdom: alleen voor jezelf.

We leven in een deel van de wereld waarin we het vrij goed hebben. Wat doen we met onze middelen? Veel christenen maken overmatig gebruik van hun rijkdom. Het christendom is een heel makkelijk leventje als je aan niets gebrek hebt. Christenen eten zich elke dag vol en hebben huizen alsof ze duizend jaren zullen leven op aarde. Het ware Christendom wordt gezien in de betekenis van de naam van Lazarus: God is mijn hulp. Dat heeft deze man laten zien. Hij is niet in opstand gekomen. Hoeveel christenen willen niet wat een ander ook heeft? Jaloersheid die drijft tot het aankopen van dingen waarvoor we schulden maken. Zo ken ik bijv. een gemeente waar iedereen een caravan wil. Een etage bijbouwen. Mee willen doen. Het niet kunnen hebben dat anderen iets beter hebben. Ipod of gsm of computerspel … want hij/ zij heeft het ook. Dat maakt de christenen lam. Als blijkt dat het niet meer is dan een vernisje. De manier waarop je met je bezit omgaat brengt aan het licht of je echt voor Christus leeft.

Hoe zou u willen dat mensen aan u terugdenken als ze aan uw graf staan? Over de doden niets dan goeds. Soms is een begrafenis wel een huichelachtige bedoening. Maar hoe wilt u herinnerd worden? Als iemand die voor de Heer geleefd heeft? Die om de Heer ook Hem gediend heeft met zijn bezit? Of zal er gezegd worden: best een goed mens geweest, maar veel van Christus heb ik er niet in gezien? Mensen kunnen soms uren praten over reizen die ze maakten. Is dàt waar we voor leven? Uren praten over die vakantie? Maar waar praat jij over? Waar kunnen we elkaar mee dienen? Hebben we iets moois gelezen in de bijbel over Hem? Waar is ons hart vol van? Dit blijkt uit de manier waarop we praten en leven. Straks is geen verandering meer mogelijk. Als je op je sterfbed ligt, dan heb ik niet de indruk dat iemand dan zal denken: jammer dat ik niet een hoger level op mijn pc gehaald heb.

Begin er maar nu mee, ga maar eens wat teksten leren, een hoger level in Bijbelkennis behalen. Vorig jaar was ik op een jongerenconferentie in Zeeland. 2 jongeren kwamen naar me toe met de vraag ‘Kunt u ons vertellen hoe we best Bijbelteksten kunnen uit het hoofd leren?’ Ze wilden zoveel leren uit de Bijbel en wisten niet wat ze dan wel moesten en niet moesten doen. Waar zijn de jongeren die je nog moet afremmen, die een hart hebben voor het woord van God? Het woord in je hart opnemen; zoals in Kolossers staat: laat het woord rijkelijk in u wonen. Dit is waar er naar geluisterd moet worden. Daar verwijst Abraham ook de rijke man naar.

Mp3's studiereeks 'De toekomst'Wil je de geluidsfiles van de studiereeks in Ieper over 'De toekomst' beluisteren?
Keer dan regelmatig terug naar deze link.
De eerste toespraken staan al online.

donderdag 4 maart 2010

dinsdag 2 maart 2010

Top-10 van "meest verlossende films" van 2009

Christianity Today heeft een paar weken geleden opnieuw haar top-10 van "most redeeming movies" van het jaar gereleased. Even herinneren wat er bedoeld wordt:
"What do we mean by "redeeming"? We mean movies that include stories of redemption—sometimes blatantly, sometimes less so. Several of our films have characters who are redeemers themselves; all of them have characters who experience redemption to some degree—some quite clearly, some more subtly. Some are "feel-good" movies that leave a smile on your face; some are a bit more uncomfortable to watch. But the redemptive element is there in all of these films."

Voor alle duidelijkheid nog eens: het gaat niet om christelijke films. Het gaat ook niet noodzakelijk om films waar geen onbehoorlijke taal, geweld, seks, ... in voorkomt. Wel gaat het om films waar een duidelijke boodschap van bijvoorbeeld vergeving of verlossing of genade in naar voor komt.

Dit is de top van CT:

1. Up
(Regie: Pete Docter)

2. The Blind Side
(John Lee Hancock)

3. Invictus
(Clint Eastwood)

4. The Road
(John Hillcoat)

5. The Soloist
(Joe Wright)

6. Where the Wild Things Are
(Spike Jonze)

7. District 9
(Neil Blomkamp)

8. The Hurt Locker
(Kathryn Bigelow)

9. Julie & Julia
(Nora Ephron)

10. Up in the Air
(Jason Reitman)


Een van de samenstellers van deze top-10 vond het overigens jammer dat Avatar deze top niet haalde. Toch even het noteren waard, in het licht van mijn andere post i.v.m. Avatar van eerder vandaag.

Op de site van Christianity Today lees je er alles over.


Ook het vermelden waard: CVFilm.nl heeft zijn eigen (Nederlandstalige) lijst van 'redeeming movies'. Bart Cusveller legt tegelijk in Vondels taal uit wat zij ermee willen zeggen.

Wees wakker
Een tip van broer Luc.

Voor Driscoll was Avatar de meest satanische film die hij ooit zagVelen zullen er niet blij mee zijn, maar voor Mark Driscoll (oprichter van Mars Hill Church in Seattle) was Avatar "de meest demonische, satanische film" die hij ooit zag.

Een deel van zijn argumentatie:

See, in that movie, it is a completely false ideology, it's a sermon preached. It's the most popular movie ever made, and it tells you that the creation mandate, the cultural mandate is bad, that we shouldn't, we shouldn't develop culture, that's a bad thing.

Primitive is good and advanced is bad and that we're not sinners, we're just disconnected from the divine life force, just classic, classic, classic paganism, that human beings are to connect, literally, with trees and animals and beasts and birds and that there's this spiritual connection that we're all a part of, that we're all a part of the divine.

It presents a false mediator with a witch. It presents false worship of created things rather than Creator God in absolute antithesis to Romans 1:25, which gives that as the essence of paganism. It has a false incarnation where a man comes in to be among a people group and to assume their identity. It's a false Jesus. We have a false resurrection. We have a false savior. We have a false heaven. The whole thing is new age, satanic, demonic paganism, and people are just stunned by the visuals. Well, the visuals are amazing because Satan wants you to emotionally connect with a lie."


Kijk hier voor het hele stuk en filmpjes van de preek waaruit bovenstaand fragment komt.


UPDATE:

Filip De Cavel stuurde me een mailtje. Ook hij was niet onder de indruk van Avatar, maar "allicht om andere reden dan Driscoll". Voor hem was de review van Jason Clark "aanzienlijk beter".

maandag 1 maart 2010

Hoezo, de terugkomst?

"Wij spreken over de tweede komst van Christus; de helft van de wereld heeft nog nooit gehoord dat er een eerste komst geweest is."
- Oswald J. Smith