zondag 26 december 2010

Kerst is voor hen die Kerst haten

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (2Kor.8:9)

Is Kerst het feest voor de gelukkige mensen, de 'shiny happy people' van deze wereld? Voor gelukkige gezinnen en personen? Misschien ken je Ebenezer Scrooge uit ‘A Christmas Carol’? De zuurpruim die zeer ongelukkig is in de tijd van Kerst. Hij is zowat synoniem geworden voor vrek. Vandaag zijn wel meer mensen net zo ongelukkig in deze tijd van het jaar en bij de geplande feestelijkheden. De Scrooge-gevoelens zijn al vaker regel dan uitzondering. Voor veel gezinnen is het laveren tussen de landmijnen van interpersoonlijke of familiale gevoeligheden. Het kan moeilijk zijn. Ook daar waar er geen lege stoel is, kanker of echtscheiding.

Maar hebben we de zaak niet omgedraaid? Hebben we vandaag niet verkeerdelijk de gedachte aangenomen dat Kerst voor de gelukkige mensen is? Je weet wil, die van de ideale familiesituaties waarbij allen hun hartsdromen waarmaken en daar gezellig over kunnen van gedachten wisselen onder het gezellige kerstlicht. Kerst is dan voor de gezonde mensen die makkelijk lachen en in hun leuke woonst genieten van de feestdagen. Ze zijn op de weg niet verloren gereden dankzij de gps die ze het jaar daarvoor cadeau kregen en ze stralen voor hun prachtige flatscreen op het eind van The Sound of Music. We leven alsof dit bij uitstek de mensen zijn die kunnen genieten van Kerst.

Maar dit is de zaak omdraaien. Kerst, het verslag van de menswording van de Redder, is voor allen, in het bijzonder hen die redding nodig hebben. Jezus werd als baby geboren om de pijn te kennen en mee te voelen (letterlijk) met onze zwakheden.
Hij werd als ons opdat wij in zijn opstanding als Hem gemaakt kunnen worden, vrij van de pijn van de dood en de pijn van verlies. De eerste aanbidders van Jezus waren niet zij die tot de hoge klasse behoorden. Ze waren arme, vieze herders, geslagen door het leven. Velen keken op hen neer.

Jezus kwam voor hen die in de spiegel kijken en daar lelijkheid zien. Jezus kwam voor de dochters die van hun papa nooit te horen kregen hoe mooi ze waren. Voor hen wiens leven vernield werd door zware ziekte en de volgende Kerst misschien alleen een verre droom lijkt. Voor hen die o zo eenzaam zijn waren er niet de sociale media als Facebook. Voor hen in wiens huwelijk een bom kan barsten. Voor hen die van hun ouders partituren krijgen terwijl ze alleen maar dromen van sportgerief. Voor prostituees en overspeligen die liefde zoeken op de verkeerde plaatsen. Voor studenten die bij de familie zitten en al niet kunnen wachten tot de volgende drinkpartij. Voor hen die specialist werden in verloren dromen, voor hen die de familienaam besmeurden en het familiebezit verkwistten – ze verlangen naar huis maar weten niet of ze er welkom zullen zijn. Het is voor ouders die het huwelijk van hun kinderen zagen uiteenvallen.

Kerst is het goede nieuws van genade voor zondaars. Dankzij alles wat Christus deed aan het kruis, is de kribbe de meest hoopvolle plaats in het heelal geworden. De scharnier van de geschiedenis hangt aan een stal in de buurt van Betlehem. In de allergrootste ironie is Kerst voor hen bedoeld die er eigenlijk het moeilijkst van al kunnen van genieten. Het is eigenlijk voor hen die dit feest het meest haten.

Vrede op aarde, in mensen een welbehagen
Arrangement van Casting Crowns, gebaseerd op het gedicht van Henry Wadsworth Longfellow uit 1863: "I Heard the Bells on Christmas Day".

Gezien bij Justin Taylor.

I heard the bells on Christmas Day
Their old familiar carols play.
And wild and sweet the words repeat
Of Peace on earth, good will to men.

I thought how as the day had come
The belfries of all Christendom
Had rolled along the unbroken song
Of Peace on earth, good will to men.

And in despair, I bowed my head:
'There is no peace on earth,' I said,
'For hate is strong and mocks the song,
Of Peace on earth, good will to men.'

Then pealed the bells more loud and deep;
'God is not dead, nor doth He sleep;
The wrong shall fail, the right prevail,
With Peace on earth, good will to men'.

vrijdag 24 december 2010

Daar we kerst vieren

"Hoi iedereen,

Daar we deze week de kerst vieren, ben ik bij mezelf gaan nadenken over het voorbij jaar met zijn probeersels, verdriet en uitdagingen, maar net zo goed de zegeningen en de vreugde.

Als ik bedenk, de liefde en wijsheid van de hemelen door het zenden van de Ware en Levende God om mens te worden, ben ik nederig en stil.

Ik realiseer me dat ik diep in mijn binnenste gebroken, gebrekkig, egoïstisch, en verscheurd ben, en toch vind ik een groot mysterie dat werkt in mij. Het verandert mij, maakt mij nederig, verleent mij hoop voor een toekomst met haar wortels in het verleden.
De Oudheid van Dagen, en nu de toekomstige Koning. Een en dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

Vrienden en familie en kennissen , net zoveel anderen, hebben grote verliezen geleden in het afgelopen jaar, en zelfs in de afgelopen weken. Zonen en dochters verloren hun vaders. Broeders en zusters verloren geliefde vrienden en broers. Sommigen verloren hun job, inkomen, woning, vrienden of geliefden.

En toch in die duisternis schijnt er een licht. In een koude winter gaan de evergreens door als een teken van leven. Zaad valt in de aarde en sterft onder een bevroren aarde, en soms onder onze schijnbaar bevroren harten.

Maar op een dag, zal het licht en de warmte komen en nieuw leven zal oprijzen uit de dood.

Elk jaar met Kerstmis vind ik vind mezelf dichter naar God toegetrokken, en tot de wijsheid van de Rots der Eeuwen. Ik stel me geen vragen bij het plan om zondaren als ik te zoeken en te redden, door het sturen van Zijn geliefde Zoon naar deze gebroken en verpeste wereld. Het is zoals een broer voor mij ooit zong: “ Als ik bedenk de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hebt gemaakt, wie ben ik dat u naar mij omziet?

De vreze van de Heer is waarlijk het begin van wijsheid. Je kan wijsheid niet vinden in de machines en de zelfzuchtige systemen van eindige mensen. Die dingen laten ons gestrand, leeg, verward, in de schulden, alleen, ... achter.

Op Kerstmis sta ik versteld voor een God die niet kwam als een koning, maar als een dienaar. Niet werd geboren in een kasteel of in een herenhuis, maar werd geboren in een schuur, en gelegd werd in een voederbak om te slapen.

Ik voel mij klein als ik een poging doe om te begrijpen hoe de engelen aan de herders verschenen en tot hen een lied zongen met een geluid en een melodie zoals geen ander tot dan en sindsdien op deze aarde heeft gehoord.

de boodschap: Lucas hoofdstuk 2 vers...
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16 En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20 En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.
Deze kerst bid ik voor ieder van jullie, dat de Koning der koningen en de Mensenzoon, u zou zegenen en U dicht bij Hem zou trekken.

Ik bid dat je zou denken aan de zegeningen die we hebben. De broers, zussen, families, vrienden, schuilplaatsen, voedsel en voorzieningen die we hebben in deze donkere tijd.

Ik bid dat net als Maria, je zou terugkijken op de grote dingen die God heeft gedaan en kan doen in je leven, en houd en koester ze als iets dat dierbaar is, als een schat in je hart.

Moge je licht in de duisternis schijnen. Moge hoop in je opstaan, zelfs als je je alleen voelt.

God zegene ons allemaal, als we het nieuwe jaar ingaan."


Bovenstaande tekst kreeg ik vandaag in m'n mailbox van Stefaan en Sophie Gernaey, geïnspireerd door Michael J. Pritzl van The Violet Burning. Met toestemming overgenomen. Dank!

maandag 20 december 2010

Was dit het waard?

Tim Challies post op zijn blog een gedicht. De auteur schreef het temidden de pornoverslaving van haar man. Het toont iets van de verschrikking en schade die deze zonde aanricht.

Er wordt ook een verband gelegd tussen pornografie en geweld.
Deze zonde verwoest levens en gezinnen.

“I Looked For Love in Your Eyes.”

I saved my best for you.
Other girls may have given themselves away,
But I believed in the dream.
A husband, a wife, united as one forever.

Nervous, first time, needing assurance of your love,
I looked for it in your eyes
Mere inches from mine.
But what I saw made my soul run and hide.

Gone was the tenderness I’d come to know
I saw a stranger, cold and hard
Distant, evil, revolting.
I looked for love in your eyes
And my soul wept.

Who am I that you cannot make love to me?
Why do I feel as if I’m not even here?
I don’t matter.
I’m a prop in a filthy play.
Not an object of tender devotion.

Where are you?

Years pass
But the hardness in your eyes does not.
You think I’m cold
But how can I warm to eyes that are making hate to someone else
Instead of making love to me?

I know where you are.
I’ve seen the pictures.
I know now what it takes to turn you on.
Women…people like me
Tortured, humiliated, hated, used
Discarded.
Images burned into your brain.
How could you think they would not show in your eyes?

Did you ever imagine,
The first time you picked up a dirty picture
That you were dooming all intimacy between us
Shipwrecking your marriage
Breaking the heart of a wife you wouldn’t meet for many years?

If it stopped here, I could bear it.
But you brought the evil into our home
And our little boys found it.
Six and eight years old.
I heard them laughing, I found them ogling.

Hands bound, mouth gagged.
Fisheye photo, contorting reality
Distorting the woman into exaggerated breasts.
The haunted eyes, windows of a tormented soul
Warped by the lens into the background,
Because souls don’t matter, only bodies do
To men who consume them.

Little boys
My little boys
Laughing and ogling the sexual torture
Of a woman, a woman like me.
Someone like me.

An image burned into their brains.

Will their wives’ souls have to run and hide like mine does?
When does it end?

I can tell you this. It has not ended in your soul.
It has eaten you up. It is cancer.
Do you think you can feed on a diet of hatred
And come out of your locked room to love?

You say the words, but love has no meaning in your mouth
When hatred rules in your heart.
Your cruelty has eaten up every vestige of the man
I thought I was marrying.
Did you ever dream it would so consume you
That your wife and children would live in fear of your rage?

That is what you have become
Feeding your soul on poison.

I’ve never used porn.
But it has devastated my marriage, my family, my world.

Was it worth it?

Drie optiesDrie opties, maar twee ervan zijn niet aan te bevelen - al zeker niet op lange termijn.

zondag 19 december 2010

De boze verstopt zich voor de dokter

"Zonde verandert schoonheid in mismaaktheid en de boze doet meer zijn best om zijn zonde te verbergen dan om ervan bevrijd te worden.""Sin has turned beauty into deformity and the wicked takes more care to have his sin covered than cured."


(Thomas Watson, puriteins schrijver)

zaterdag 18 december 2010

Zegen zal vloeien

No more let sins and sorrows grow,
Nor thorns infest the ground;
He comes to make his blessings flow
Far as the curse is found.

(Isaac Watts)

Vrij vertaald:

Laat zonden en droefheid niet meer groeien,
noch doornen de grond teisteren;
Hij komt terug om zijn zegen te laten vloeien
zo ver als de vloek gevonden wordt.

donderdag 16 december 2010

... And the times, they are a-changin'Als je op zoek bent naar een theologische beschouwing of een ontroerende overdenking, dan kan je je de tijd van het kijken besparen.
Maar gewoon in voor een snelle knipoog over de veranderende tijden? Klik dan op de playknop. Kerst 2.0, zegt de boutade.

Net 20 jaar geleden doken de eerste websites op in België, zei men trouwens deze morgen op de radio. Ongelooflijk hoe snel alles is geëvolueerd.

woensdag 15 december 2010

Wat is het evangelie en hoe werkt het? (mp3's Carson)

Enkele nieuwe D.A. Carson-studies zijn beschikbaar van een zgn. Regional Conference van The Gospel Coalition. Onderwerp was "Wat is het evangelie en hoe werkt het?".

Carson behandelde het onderwerp via de exegese van 3 bijbelgedeeltes. Hij voegde er nog een vierde aan toe over de plaatselijke gemeente en haar doel, samen met een vraag-en-antwoordsessie.

Klik hier voor de links naar de mp3's of videofiles.

1. What Is the Gospel and How Does It Work? Part 1 (John 3:1-21)

2. What Is the Gospel and How Does It Work? Part 2 (Romans 3:21-26 | Justification)

3. What Is the Gospel and How Does It Work? Part 3 (Revelation 21:1-22:5 | Consummation of All Things)

4. What Is the Ministry and Mission of the Local Church? (Foundations from the Pastoral Epistles)

5. Q&A

Kerst = revolutie

Het woord is vlees geworden

God werd mens

De onzichtbare werd zichtbaar

De ontastbare werd tastbaar

Eeuwig leven onderging tijdelijke dood

De transcendente daalde neer en kwam nader

Degene zonder grenzen werd begrensd

De oneindige werd eindig

De onveranderlijke werd veranderlijk

De onbreekbare werd breekbaar

Geest werd stoffelijk

Eeuwigheid kwam de tijd binnen

De onafhankelijke werd afhankelijk

De almachtige werd zwak

De geliefde werd de gehate

De verheerlijkte werd vernederd

Glorie werd onderworpen aan schande

Roem veranderde in het obscure

Van onuitsprekelijke vreugde tot tranen van ondenkbare smart

Van een troon naar een kruis

Van heerser tot overheerste

Van kracht tot zwakheid


Elk van de opmerkingen is in wezen onvoorstelbaar. In de oorspronkelijke Engelse tekst van Sam Storms kregen alle zinnen een uitroepteken.

Storms citeert vervolgens nog Max Lucado (vrij vertaald):

"De almachtige maakte zichzelf in één ogenblik breekbaar. Hij die geest was kon doorstoken worden. Hij die groter was dan het heelal werd een embryo. En Hij die de wereld onderhoudt koos met een woord om afhankelijk te worden van de voeding van een jong meisje. God als een foetus. Heiligheid die sliep in een moederschoot. De schepper van het leven als schepsel. God kreeg wenkbrauwen, ellebogen, twee nieren en een gemoed. Hij strekte zich uit tegen de baarmoederwanden en dreef in het vruchtwater van zijn moeder." (God Came Near, pag. 25-25)

maandag 13 december 2010

De profeet Zacharia verwachtte de Koning

De kern van Zacharia, vanuit het schema van Juan Sanchez (bekijk de bron voor een veel vollediger schema)
1. De Here God was rechtvaardig in al zijn handelen met Israël (1:1-6)

2. De Here God gedenkt zijn verbondsbeloften en zal nogmaals zijn genade aan Israël betonen (1:7-6:15).

3. De Here God zal het getrouwe Israël vergeven en herstellen als Sion (7-8)

4. De Here God zal voorzien in een trouwe herder die Zijn volk zal redden en leiden (9-11)

5. De Here God zal opnieuw wonen bij zijn vernieuwde en herstelde volk als Koning over de hele wereld (12-14)


Wie is de glorierijke Koning over wie Zacharia profeteerde?

1. Hij zou komen in een nederige positie (9:9; 13:7 – vgl. Mt.21:1-5; 26:31).

2. Hij zou Israël herstellen door het bloed van Zijn verbond (9:11 – vgl. Mk.14:24).

3. Hij zou dienstbaar zijn als Knecht voor een verstrooid volk/schaap (10:2 – vgl. Mt. 9:36).

4. Hij zou veracht en verraden worden (11:12-13 – cf. Matt. 26:15; 27:9-10).

5. Hij zou doorboord worden en neergeslagen (12:10; 13:7 – vgl. Mt.24:30; 26:31,56; Joh.19:37).

6. Hij zou in heerlijkheid terugkomen en Israël van zijn vijanden verlossen (14:1-6 – vgl. Mt. 25:31).

7. Hij zou in Jeruzalem regeren als koning in vrede en gerechtigheid (9:9-10; 14:9,16 – vgl. Opb. 11:5; 19:6).

8. Hij zou een nieuwe wereldorde brengen (14:6-19 – vgl. Opb. 21:25; 22:1,5).

Zie, Hij komt spoedig (Opb. 22:12-21).

zondag 12 december 2010

Poirot en het kerstverhaalNieuwe video op basis van de tekeningen en het kerstverhaal uit 'The Jesus Storybook Bible'. Voorgelezen door de Engelse acteur David Suchet, bekend voor zijn rol als Hercule Poirot.

dinsdag 7 december 2010

Guido de Brès: een Belgische martelaar uit de 16e eeuw
Kevin DeYoung schreef een boeiend stukje Belgische kerkgeschiedenis op zijn blog, middels zijn verslag van het leven van Guido de Brès. Deze schrijver van de "Belgic Confession" ofte "Nederlandse Geloofsbelijdenis/Belgische Geloofsbelijdenis" (Confessio Belgica) werd in 1567 omgebracht omwille van zijn geloof.

Lees hier de Engelstalige tekst van Kevin DeYoung

Hier lees je in het Nederlands wat Wikipedia meegeeft over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Hier lees je meer over Guido de Brès op Wikipedia (Nederlandstalig).

Er blijkt in het Engels ook onder meer een kinderboek te zijn met het verhaal van de Brès - zie ook het filmpje van YouTube.


Dit is zijn afscheidsbrief aan zijn moeder, geschreven op 19 mei, 12 dagen voor zijn dood (hier gelezen):


Mijn lieve moeder, ik bid u, wees goedsmoeds te midden uwer droefheid, en draag deze beproeving, u van God toegezonden, met geduld en met blijdschap, wetende, dat het het welbehagen Gods is, hetwelk men in geenen deele mag weerstaan, al ware het ook, dat men hiertoe de macht hadde. Leef het overige uwer dagen in de vreeze Gods, blijf mijner gedachtig, als ook dat ik mijnen God gediend heb tot in den dood. Ik blijf u steeds, voor zoolang als gij in deze wereld nog zult leven, mijne arme vrouw en mijn kindertjes aanbevelen, die hun vader in hunne vroegste jeugd verliezen, en ik bid den Heere, mijnen God, uit den grond mijns harten, dat het Hem behage, hun van hunne kindsheid af Zijnen Heiligen geest te schenken, en hen in Zijne vreeze te doen wandelen gedurende heel hun leven. Ik vraag Hem zonder ophouden om dien zegen, dat Hij zich de man mijner arme weduwe betoone, dat Hij haar zegene en haar genadig zij tot in eeuwigheid. Ik ben verheugd te vernemen, dat zij zich met hare kinderen naar Sedan begeven heeft, hetgeen mij eenige rust en verademing schenkt; en hoewel zij van u en van mijne broeders verwijderd zij, zoo bid ik u allen haar nimmer te vergeten, maar zoowel voor haar als voor mijne arme kleinen te zorgen. Ik bid den Heere mijnen God, dat het Hem behage u te vervullen met den overvloed zijner genade en hemelsche zegeningen, en uwe grijsheid meer en meer in eere doe zijn, u bevestigende in alles goeds, totdat Hij u, met al Zijn volk in zijn zalig rijk inzamele. Ik beveel u Gode en den Woorde Zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u eene erve te geven onder alle heiligen. Vaarwel, mijne moeder, mijne lieve moeder, vaarwel. De Heere vertrooste u in uwe bezoeking.

Dezen 19en Mei 1567.


Door uwen zoon, die u op het
Hartelijkst liefheeft:
GUIDE DE BRÈS.
Gevangen om Jezus Christus,
Den Zone Gods.

maandag 6 december 2010

Ben ík het, Heer?

Ben ík het, Heer,
voor wie U pijn en smaad verdroeg,
voor wie U dood en hel versloeg?

Ben ík het, Heer,
voor wie uw bloed nieuw leven bracht,
voor wie een nieuwe toekomst wacht?

Ben ík het, Heer,
die uit genade leven mag
door U geleid van dag tot dag?

Dank U dat ik nu zeggen mag:
Ik bén het, Heer!

(door Jelly Verwaal, Uit: Heilzaam licht - gelezen op een oud kalenderblaadje van de dagkalender 'Lichtstralen')

donderdag 2 december 2010

Twee blunders in één

Als je God dient om beloond te worden met aardse zegeningen en vanuit het principe van 'verdienste', kom je tot de wantoestanden uit de hieronder vermelde link.
Een American Football speler vond dat hij van God een betere behandeling verdiende dan zijn footballblunder.

Hier lees je het stukje uit Het Nieuwsblad.

In mijn theologie gaf God ons inderdaad niet wat we verdienden (de hel) en kregen we wat we niet verdienden (de hemel).
Christus daarentegen kreeg wat Hij niet verdiende (de dood) en kreeg niet wat Hij wel had verdiend (alle mogelijk lof en eer van elk schepsel).
Anders gezegd: Hij kreeg niet wat Hij verdiende om aan ons te kunnen geven wat we niet verdienen.

Genade, wat een wonder.

Je kunt God maar beter vragen om niet naar recht met je te handelen, maar volgens het principe van genade.

woensdag 1 december 2010

Ontdek de lijn in de Bijbel via mp3's D.A. CarsonHet meer verfijnde werk: Don Carson. In 2009 gaf hij voor Bethlehem Baptist Church in Minneapolis 14 studies met een overzicht over de Bijbel: "The God Who is There".

Doel is de volledige verhaallijn van de Bijbel uit te leggen. Bij de serie hoort eigenlijk ook een boek, een gids voor de gespreksleider en een dvd.

Je vindt alle downloads hier.

(wil je ook de HD-video's downloaden, dan moet je een Vimeo-account aanmaken en met je account inloggen)

(Bron)

Mp3 lezing "Wees wijs" (Daniël 2)

Onder het motto "Het moet niet altijd van het restaurant zijn, het plaatselijke frietkot kan ook wel eens lekker smaken", krijg je van mij nog de mp3 van de lezing die ik op zaterdag 27 november hield. Titel: "Wees wijs". Over Daniël hoofdstuk 2, in de reeks over deze Oud-Testamentische profeet.

Je vindt de file achter deze link.

Klik op het pijltje om meteen te luisteren, als je klikt met de rechtermuisknop kun je de mp3 ook downloaden.

maandag 29 november 2010

Sovereign Grace Pastors Conference 2010: mp3's

Recent was er de Sovereign Grace Pastor's Conference.

Onder meer alle audiomateriaal van de onderstaande titels is HIER online beschikbaar.
1. C.J. Mahaney, “Pastoral Wisdom from an Obscure Place” (Jude 1-25)

2. Rick Gamache, “When a Pastor Suffers” (1 Peter 5:6-11)

3. John Loftness, “The Advantage of the Small(er) Church”

4. Kevin DeYoung, “The Prayer of Exasperation” (Joshua 7:1-8:2)

5. Kevin DeYoung, “Rethinking the Mission of the Church”

6. Jim Donohue, “The Savior Sees” (Luke 15:1-7)

7. Dave Harvey, “Durable Partnerships” (Philippians 1:3-8)

Mp3's seminar Jerry Bridges

Jerry Bridges gaf een seminar in de Sovereign Grace-gemeente in Fairfax.
Deze sessies zijn als mp3 beschikbaar. Ook de pdf met de schema's van de studies kun je downloaden.

HIER staat alle materiaal en dit zijn de titels:
■Seminar Session 1: The Holiness of God and the Sinfulness of Sin
■Seminar Session 2: The Present Reality of Justification
■Seminar Session 3: The Motivation of the Gospel
■Seminar Session 4: The Transforming Work of the Holy Spirit
■Seminar Session 5: Dependent Responsibility
■Q&A with five15
■Sunday Sermon on Trusting God

zondag 28 november 2010

Lezing 'Wees wijs' (Daniël 2) - ppt-voorstellingGisteren 27 november mocht ik in de CC De Steiger in Menen een lezing geven in de reeks over de Bijbelse profeet Daniël. Titel was 'Wees wijs'.

Je vindt de download van de slides die ik daarbij gebruikte hier (in pps-formaat).

Problemen vermijden of zoeken: de derde weg

"Het beste is noch problemen te zoeken, noch ze uit de weg te gaan, maar Christus te volgen en het bittere en het zoete te nemen zoals ze komen.

Of we nu op een gegeven moment blij zijn of niet is onbelangrijk. Wat er toe doet is of we in Gods wil staan. We mogen de gebeurtenis van pijn of geluk veilig bij Hem laten. Hij zal weten hoeveel we van elk of van beide nodig hebben."

(A.W. Tozer, We Travel an Appointed Way, pag. 80 - gelezen bij Josh Harris)

vrijdag 26 november 2010

Hemel, hel en middelaar

De hemel is een eeuwigheid in de tegenwoordigheid van God door een Middelaar.

De hel is een eeuwigheid in de tegenwoordigheid van God zonder een Middelaar.

(Gelezen bij Tony Reinke)

woensdag 24 november 2010

Za. 27/11: lezing in Menen - Daniël 2 "Wees wijs"Het is momenteel wat rustig op deze blog en dat heeft veel te maken met bovenstaande uitnodiging. Komende zaterdag mag ik nl. een bijbelstudie geven in de reeks over de eerste 6 hoofdstukken van het boek Daniël, en wel over hoofdstuk 2. Het thema is "Wees wijs".

Locatie: CC De Steiger in Menen (Waalvest 1) - Aanvangsuur: 19.30 u.

Later hoop ik e.e.a. uit deze lezing te kunnen posten.

donderdag 18 november 2010

Gehoorzame kinderen opvoeden (slot)Derde en laatste deel van de handreikingen door PJ and Ashleigh Smyth ...

5. We gebruiken gepaste vormen van straf

We oefenen overwegend tucht uit voor wat in het Engels uitgedrukt wordt door 3 keer een D: Disobedience, Disrespect en Destruction - in het Nederlands: ongehoorzaamheid, gebrek aan respect en destructief gedrag (van eigendom of van je broers neus).
De straf moet in proportie zijn met de overtreding en met de leeftijd van het kind. Indien niet, dan zul je je opgroeiende kind ontmoedigen. Ook moet de manier van straffen bepaald worden door wat je kind het meeste zal helpen. Verschillende ouders hebben meer 'geloof' in sommmige vormen van straf dan andere, en verschillende kinderen reageren verschillend op verschillende vormen van straf. Ik erken en respecteer dit, hoewel wij voortgaand resultaat boekten met de primaire bijbelse vorm van het tuchtigen van kinderen met een houten lepel op hun vlezige billetjes.


6. We zijn ervan overtuigd dat het echt de inspanning waard is

De vreugde van het ouderschap neemt ontzettend toe wanneer je gehoorzame kinderen hebt, en bovenal: je rust je kinderen toe met de levensnoodzakelijke bekwaamheid van gehoorzaamheid - wat hen goed van pas zal komen in hun gehoorzaamheid aan God, in het leven, op school en in hun job.


(Bron)

woensdag 17 november 2010

Gehoorzame kinderen opvoeden (2)Je kinderen opvoeden tot gehoorzaamheid: een hele kluif. PJ and Ashleigh Smyth geven enkele handreikingen. Vandaag het tweede deeltje.

3. We geven zelf het goede voorbeeld tegenover gezagsfiguren in ons leven

Diverse malen per jaar is er een clash tussen wat mijn baas van me vraagt en wat mijn gezin en ikzelf zouden willen doen. Ik benut deze kansen elke keer om mijn jongens uit te leggen dat ik mijn baas meteen moet gehoorzamen, gekoppeld aan goed gedrag; hoewel ik liever mijn zaterdagmorgen met hen zou doorbrengen, moet ik mijn baas gehoorzamen en naar die vergadering gaan.

(Nota ter verduidelijking: Ik volg de geest van bovenstaande opmerking, maar meen niet dat in elke job zomaar verlangd kan worden dat je op zaterdagmorgen naar een vergadering gaat. De context van de opmerking kan ook van belang zijn.)


4. We proberen om onze kinderen niet tot toorn te prikkelen (Ef. 6:4)

Vermijd stomme regeltjes. Kies je veldslagen uit (Pick your battles). Wees genadig en meevoelend. Wanneer je fouten maakt, zeg dan oprecht 'Sorry' teggen hen. Geef hen ook zeker voldoende aandacht zodat ze niet in de verleiding gebracht worden om te rebelleren precies om toch wat van je aandacht te krijgen.


(Bron)

dinsdag 16 november 2010

Gehoorzame kinderen opvoeden (1)Recent gelezen bij The Resurgence (door PJ and Ashleigh Smyth): 6 punten om rekening mee te houden bij het opvoeden van kinderen tot gehoorzaamheid. Vandaag de vertaling van de eerste twee. Vooral omdat punt twee een openbaring voor me was, omdat ik het vaak anders zag en ook zelf anders had gedaan - hàd ik deze overweging niet op mijn weg gevonden ...

1. We vertrouwen in het ouderlijk gezag dat God ons geeft

God heeft ouders in de plaats gesteld als figuren die autoriteit weerspiegelen in de levens van de kinderen. Hebreeën 12 spreekt over hoe tucht eigenlijk een voorrecht is dat verbonden is met het zoonschap. Wees niet bang dat je kind je tucht zal verwerpen. Integendeel: ze zullen spoedig beseffen dat het een teken is van je liefde voor hen.


2. We tellen nooit tot drie

Het gebruik van tot drie te tellen ondermijnt je gezag en plaatst het kind achter het stuur. Je leert hen dat gehoorzaamheid uiteindelijk een onderhandeling is en dat zij de timing van hun gehoorzaamheid mogen bepalen. Onderricht hen om te denken "Ik moet meteen gehoorzamen".


Kun je niet wachten tot de volgende punten vertaald zijn? Lees dan hier het volledige stukje.

maandag 15 november 2010

Ongemak: waar we God ontmoeten

Jon Bloom citeerde op Desiring God recent een stukje getuigenis van Francis Chan, uit diens boek 'Crazy Love'. Toen hij nog zijn opleiding volgde, begon hij zichzelf bewust in situaties van ongemak te brengen, bijvoorbeeld door zijn geloof te delen in moeilijke wijken van L.A. Dit was wat hij ontdekte:

'De grootste zegen die ik ontving gedurende die trips naar de binnenstad, was dat ik God zag werken daar waar Hij dit moet doen. Als gevolg daarvan heb ik me voorgenomen om mezelf voortdurend in situaties te brengen die me bang maken en die van God vereisen dat Hij er doorbreekt.
Wanneer ik naar mijn leven kijk, besef ik dat die tijden de meest betekenisvolle en bevredigende periodes van mijn leven waren. Dit waren de periodes dat ik waarlijk het leven en God ervoer.'

'Amen', is de reactie van Bloom. 'Dit is waarom God ons uitnodigt om te gaan naar situaties van nood, van ongemak - niet naar meer gemak.

Het is het geheim dat Paulus ontdekt en waarom hij zei:
"Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk." (2 Kor.12:10)

In Christus is je pijn, zelfs wanneer die gebracht wordt door een boodschapper van de satan (2 Kor. 12:7), ontworpen om je vreugde te brengen, want hij is ontworpen om je aan te moedigen jou met al je hebben en houden aan God toe te vertrouwen, wiens genade genoeg zal zijn voor je. (2 Kor. 12:9)'

(Hier lees je het oorspronkelijke Engelstalige stuk door Bloom)

Pipers Romeinen-reeks in 11 key-boodschappen

John Piper gaf de voorbije jaren een reeks van uiteindelijk 224 preken over het Bijbelboek Romeinen. Dit is een pak om helemaal te doorwrochten. Op de Desiring God-website staat nu een lijstje met 11 preken die je een goed overzicht moeten geven van de totale reeks. Klik hier door voor de 11 key-boodschappen:
- The First Sermon

- The Final Divide: Eternal Life or Eternal Wrath, Part 3 (on Christian Hedonism)

- Why God Inspired Hard Texts

- Overview of Chapters 1-7

- Overview of Chapters 1-8

- Summary of Chapter 9

- Pastoral Thoughts on the Doctrine of Election

- Last Sermon on Chapter 11

- First Sermon on Chapter 12

- First Sermon on Doxology

- The Last Sermon

Gebed beantwoord met beproeving

Prayer Answered by Crosses
By John Newton

I asked the Lord that I might grow 

In faith and love and every grace, 

Might more of his salvation know, 

And seek more earnestly his face.

‘Twas he who taught me thus to pray; 

And he, I trust, has answered prayer; 

But it has been in such a way 

As almost drove me to despair.

I hoped that, in some favoured hour, 

At once he’d answer my request, 

And by his love’s constraining power 

Subdue my sins, and give me rest.

Instead of this, he made me feel 

The hidden evils of my heart, 

And let the angry powers of hell 

Assault my soul in every part.

Yea, more, with his own hand he seemed
Intent to aggravate my woe, 

Crossed all the fair designs I schemed, 

Blasted my gourds, and laid me low.

Lord, why is this? I trembling cried; 

Wilt thou pursue this worm to death? 

This is the way, the Lord replied
I answer prayer for grace and faith.

These inward trials I now employ 

From self and pride to set thee free,
And break thy schemes of earthly joy, 

That thou may’st seek thy all in me.

De laatste strofe zegt, vrij vertaald:
Deze inwendige beproevingen breng ik nu op je weg
om je van jezelf en je trots te bevrijden,
en je plannen naar aardse blijdschap te breken,
opdat je jouw alles in Mij zou zoeken.

Door John Newton (ook de auteur van 'Amazing Grace') en gelezen bij Desiring God.

zaterdag 13 november 2010

Christenen zijn vogelvrij in Bagdad

In haar editie van gisteren (vrijdag 12/11/2010) berichtte het Nieuwsblad over de levensbedreigende situatie waarin christenen momenteel leven in de Iraakse hoofdstad.

Lees hier het artikel.

vrijdag 12 november 2010

Hiphoppers brengen het evangelie

Collin Hansen en Justin Taylor, twee gedegen bloggers uit evangelische hoek, zijn allebei 'into hip hop'. En met reden(en).

Ze zien veel mogelijkheden in de huidige christelijke hip hop, want die brengt:
(1) een duidelijk en diepgaand evangelie
(2) een nederig evangelie
(3) een kwaliteitsvol evangelie
(4) een impactvol evangelie

- Lees hier de post van Collin Hansen 'The Hip Hop Opportunity' (met audio & video)

- Lees hier de post van Justin Taylor 'Reach Records, Reach Life: Gospel Clarity and Power for the Urban Culture' (met video's en meer links)Lijden berooft je niet van vreugde, afgoderij wel

"'Hoe is je huidige teleurstelling, ontmoediging of verdriet een venster op wat werkelijk je hart veroverd heeft?' Als we afhankelijk zijn van iets dat kleiner is dan God om ons de veiligheid, betekenis, zin en waarde te geven waar we naar verlangen, dan houdt God genoeg van ons om dit weg te nemen.

Veel van onze boosheid en bitterheid is daarom toe te schrijven aan God die onze handen openwrikt om iets weg te nemen waar we sterker aan vasthielden dan aan Hem."

Tullian Tchividjian citeert Paul Tripp en diept de gedachte uit.

donderdag 11 november 2010

Mopper mopper mopper? Ten aanval!MAKE WAR (Tedashii ft. Flame)

Intro (john piper):
I hear so many christians, murmuring about their imperfections, and their failures, and their addiction, and their shortcomings. And i see so little war! Murmur, murmur, murmur. Why am i this way? Make war!

Verse 1 (tedashii):
Bang with me
Ba-bang bang, ba-bang with me
No more playing games mane
Cause this thang can get risky
So mane if you in christ
Take up!!
Your cross quickly
Stand fearless on the frontline
Time to come with it
Do the right thing
Wake up!!
And lets get it
I ain't even in the ring
They throwing bows like riddick
Persistently attacking me
They're even in the back of me
It's either fight or loose my life and i can't take this passively
So what you think i'm bout to do
I'm bout to do what i can do
Trust the one who got me through
And fight like it was after school
Never giving up
Steady, standing on the battle field
Feet firm to the ground like i stepped on chappel hill
Flesh feeling frisky, sin persuades and tempts me
Satan cheers me on
Guilt followed by conviction
It's the same ol' trap
And we fall like we defenseless
Work your senses
Grow in wisdom
Stand firm and be relentless

Hook:
I make war!
Cause sin never sleeps
It's got me in a trance
You can see it in my dreams
I make war!
Man i beat my flesh
To the death
Every breath
Like i beat my chest
I make war
Sun up
I make war
Sun down
I make war
Time in
I make war
Time out
I make war
Against lust
Against pride
Against me
Until i die

Verse 2 (flame):
Do you even have a clue
What happened to you when he died
When that tomb got rolled when he rose in the sky
I think we emphasis sin so much
That it makes us paralyzed
And glorify struggle so much
That it makes us terrified
And deemphasize the fact that we have been sterilized from our own lives and thus
We gotta snap out of it
We aint in no straight-jacket
We free
When jesus died in our lives something strange happened
He gave us power
Yeah i know that we sinners but since he rose he's renewing the image of god in us
Now, we gotta start making war
Now we can start saying no
To them fleshy impulses that jesus christ is paying for
Now we can start taking the lead
Just like the dalai lama and start going all out like a suicide bomber
Whatever the sin is we gotta go go go harder
By his grace no time to waste and just just just like there's no tomorrow

Hook

Verse 3 (tedashii):
I'm a christ representer, fin to stand and deliver
Cause a lot of my believers struggle with their agenda
So i dropped this on an adat
Just so you could come play back
A hit to be encouraged that rocks you with truth from, way back
So listen up to it asap
Like you do a lecrae track
I'm spittin' written visions to put on heads like a wave cap
Sinning, nawl we don't play that
Cause that's the way that a slave acts
I'm filled with the spirit so tell them dog this is pay back
As you begin to copy the carbon copies of christ
And conform to his written image you should be shinning a light
If you not, why is that?
Is it fear that's been grippin' you
Cause you scared they'll be dissin' you
Flipping birds while that spit at you
If you not, why is that?
It don't matter so bump it
Perfect love cast out fear and he ain't save us for nothing
This is a privilege (privilege)
Your life to give to him (give to him)
So stand firm for him dawg and lets get it in

Hook

dinsdag 9 november 2010

Martyn Joseph komt naar Ingelmunster

Waarschijnlijk hoorde ik Martyn Joseph zowat in een vorig leven op Flevo. Dan eigenlijk uit het oog verloren. Maar kijk, deze muzikant is nog altijd on the road.
Lees in Het Nieuwsblad over zijn komende optreden in Ingelmunster.

Dit is de website van Martyn Joseph.
Daarop lees je onder meer wie hij is. 2 korte fragmenten uit MartynJoseph+ op zijn site:
"At first glance Martyn Joseph is (just) another gifted singer songwriter. First impressions are there to mislead of course: Joseph's ambition is broader than entertainment, deeper than commerce. Some musicians want to move your feet, some just want to move you: Martyn Joseph wants to move heaven and earth."
(...)
"The consistency is the voice the place where he stands, from where he chooses to look at life. This is music that articulates a yearning for another world that is yet to be born, songs of sorrow acquainted with grief but, nevertheless, melodies carried in sunlight, thunder and rainbows from the same sky."


Hieronder nog 2 video's van zijn liedjes en de lyrics van een andere song. Flink wat meer van zijn teksten vind je achter deze link.He Never Said

He never said God helps those who help themselves
He never said Blessed are the rich
He never said Do unto others before they do it unto you
He never said Its too bad buddy the winner has to take it all
He never said success is the key
You gotta be cruel to be kind
And he never said it’s a jungle out there
Where the weak must get left behind

He Said..
Answer a strangers cry for help
Love your brother as you loved yourself
You only have to seek and you will find
Forgive your enemies drop that grudge
Don’t judge others and you won’t be judged
Only knock and the door will open wide, open wide

He never said Archbishops should stick to theology
He never said put your faith in the lottery
He never said by any means necessary
He never said my country right or wrong
He never said send your money to me
Touch the screen and your gonna be healed
He never said every man's got a price
Do you want to make a deal?

Answer a strangers cry for help
Love your brother as you loved yourself
You only have to seek and you will find
Forgive your enemies drop that grudge
Don’t judge others and you won’t be judged
Only knock and the door will open wide, open wide

And on that day a day that's coming
Who’s gonna be walking who’s gonna be running
The first will be the last and the last will come first
If the meek inherit the earth

Answer a strangers cry for help
Love your brother as you loved yourself … etc


maandag 8 november 2010

Bitterheid overwin je door je te richten op God

"In het Nieuwe Testament vind ik een krachtige manier om bitterheid en wraak te overwinnen: geloof in de belofte dat God de rekeningen zal vereffenen met hen die ons kwaad aandeden, zodat wij dit kwaad niet meer moeten vergelden." (John Piper in 'Future Grace', pag. 261)


Vertrouwen in de rechtvaardigheid van God is verbonden met een sterk begrip van Gods voorzienigheid (...).
God is zo groot dat Hij soeverein is over het kwaad dat mensen begaan. Dit betekent dat Hij uiteindelijk ook de kwade voornemens gericht tegen Zijn volk zal gebruiken om het beste te bewerken voor hen en voor Zijn plannen.

(...)

Worstel je met bitterheid? Focus dan bewust en intensief op onze glorieuze God. Proef de soevereiniteit van God. Hij staat boven alle dingen. Hij is volkomen rechtvaardig en kan niet onrechtvaardig zijn.

Bitterheid begint wanneer we onfair behandeld zijn. Maar als we geloven dat God het recht zal bewerken, en als we tegelijk vertrouwen dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor ons, als dat ons denken bepaalt, dan zullen we telkens de angel uit de bitterheid halen.

Derek Kidner vat het briljant samen:
'Een obsessie met vijanden en rivalen kan niet gewoon uitgezet worden, maar het kan vervangen worden door een nieuw aandachtspunt; meer bepaald het denken aan de Heer zelf.'


(Naar: Chris Brauns in Unpacking Forgiveness, pag. 153, uitg. Crossway)

donderdag 4 november 2010

Haïti 10 maanden later ...

... Bid.


(Dat is de korte oproep die Zach Nielsen bij de foto's vermeldt als hij linkt naar Boston.com.)
Moeder en kind waren maanden van elkaar gescheiden.

Meer foto's (42 in totaal) vind je hier.

Ook een aantal Belgen zijn in de hulpverlening in Haïti actief.
Kijk bijvoorbeeld op de website van Hulp aan Haïti.

Christenen in Midden-Oosten onder druk

Volgens de Standaard online verjaagt extreem geweld de christenen uit Irak. Hieronder het leeuwendeel van het artikel. De eerder politiek-kerkelijke sores rondom de slotverklaring heb ik weggelaten.


"De aanval op een kerk in Bagdad vestigt de aandacht op de christenen in Irak - en in het hele Midden-Oosten.

Bij de gijzelingsactie in de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van de Genade in de Iraakse hoofdstad Bagdad, zondag, kwamen zeker 52 mensen om, onder wie veertig gelovigen, twee priesters en tien politiemensen. De terreurgroep Al-Qaeda in Irak heeft de gijzeling opgeëist.

Het bloedbad heeft de ongerustheid bij de Iraakse christenen de hoogte ingejaagd en zal niet van dien aard zijn om de emigratie te stoppen. Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens een volkstelling in 1987 waren er in Irak toen 1,4 miljoen christenen. Volgens schattingen waren er dat in 2003, voor de Amerikaanse inval, nog 800.000. Nu zouden er nog zo'n 500.000 christenen overblijven.

Nu drijft het geweld in Irak niet alleen de christenen op de vlucht: volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er twee miljoen vluchtelingen in het buitenland en 1,9 miljoen ontheemden in Irak zelf. Maar het aanhoudende religieuze geweld zet in het bijzonder vele christenen aan om het land te verlaten. De extremisten bij de soennieten en de sjiieten strijden tegen elkaar, maar voor beiden zijn de christenen, die ten onrechte dikwijls met 'het westen' worden geïdentificeerd, een gemeenschappelijke vijand.

De situatie in Irak is extreem, maar ook elders in het Midden-Oosten staat het christendom onder druk. Volgens cijfers van de franciscaanse Custodie van het Heilig Land zijn er in het Midden-Oosten ongeveer 16,5 miljoen christenen, ca. 4,6 % van de totale bevolking.

Libanon heeft met 35 % van de bevolking (ca. 1,5 miljoen gelovigen) het hoogste aantal christenen in verhouding tot de totale bevolking. In absolute aantallen leven de meeste christenen in Egypte: acht miljoen gelovigen, ca. tien procent van de bevolking. In 'het Heilig Land' zijn er ca. 250.000 christenen: ca. 200.000 in Israël, in de Palestijnse gebieden 50.000.

In het hele Midden-Oosten daalt door emigratie het aantal christenen, behalve in de Golfstaten: daar zijn heel weinig inheemse christenen, maar bij de vele gastarbeiders bevinden zich grote groepen christenen, bijvoorbeeld uit de Filipijnen. In Saudi-Arabië is wel elke andere godsdienst dan de islam nog altijd verboden.

De problemen vormden vorige maand in Rome de aanleiding voor een bijzondere bisschoppensynode over de positie van de christenen in het Midden-Oosten. Onder meer het gebrek aan godsdienstvrijheid, de discriminaties, het religieuze extremisme en de regionale politieke conflicten werden in het voorbereidende werkdocument aangehaald als factoren die het leven van de christenen onder druk zetten.

Inzake de emigratie stelde het document vast dat de uitwijking uit het Midden-Oosten al sinds het einde van de 19de eeuw een vaststaand gegeven is - zowel van christenen als van niet-christenen - maar dat daar politieke en economische oorzaken aan de basis van lagen. De slechte economische toestand en de restricties die christenen opgelegd worden, dragen bij tot de emigratie van christenen, maar die neemt in het bijzonder toe 'wegens het Israëlisch-Palestijns conflict en de daaruit voortvloeiende instabiliteit doorheen de regio'. De 'bedreigende sociale situatie in Irak' en de politieke instabiliteit in Libanon intensifiëren volgens het document het fenomeen van de emigratie. (...)"

woensdag 3 november 2010

Corrie Ten Boom over bezorgdheid

Iemand zei eens tegen Corrie Ten Boom naar aanleiding van de beproevingen die ze meemaakte in het concentratiekamp:

'Ik ben er zeker van dat uw geloof u er doorheen heeft geholpen … '

Corrie antwoordde nuchter:

‘Mijn geloof? Ik weet het niet. Mijn geloof was zo zwak, zo wankel. Het was moeilijk om te geloven. Als alles veilig om je heen is, dan is het gemakkelijk. Maar in dat kamp, waar je je eigen zuster en duizenden anderen van honger ziet omkomen, waar je omringd wordt door mannen en vrouwen die een opleiding in wreedheid hebben, weet ik niet of mijn geloof mij er doorheen geholpen heeft. Nee, het was Jezus. Hij die gezegd heeft: ‘Ik ben met u tot het einde der wereld.’ Zijn eeuwige armen droegen mij er doorheen. Hij was mijn zekerheid. Als ik zeg dat het mijn geloof was, kunt u, wanneer u ontberingen moet doorstaan zeggen: Ik heb nu eenmaal Corrie’s geloof niet. Maar als ik u zeg dat het Jezus was, dan kunt u erop vertrouwen, dat Hij, die mij er doorheen droeg, hetzelfde voor u zal doen.'

Nog enkele citaten van Corrie ten Boom:

- Vandaag is het “morgen” van gisteren waarover u zich bezorgd maakte en alles is goed.

- Gepieker is vaak het dragen van een last die we helemaal niet hoeven te dragen.

- Vrees klopte aan de deur. Het geloof deed open. Er was niemand.

- Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht: van onze bezorgdheid naar de Almachtige.

- Bezorgdheid is het dragen van de last van morgen met de kracht van vandaag.

- Bezorgdheid is als een schommelstoel: je bent voortdurend in beweging, maar je schiet niets op.

- Piekeren lost de problemen van morgen niet op en doet niets aan het verdriet van gisteren, maar het verlamt je vandaag.

dinsdag 2 november 2010

Wat als er geen berouw komt?

Er is tegen je gezondigd, misschien op een erge manier. En hij/zij die je heeft pijn gedaan of je heeft tekort gedaan, geeft helemaal geen tekenen van berouw. Misschien wel integendeel.
Hoe ga je ermee om? Moet je dan altijd en zomaar alles vergeven? En kun je dat eigenlijk wel?
Het zijn vragen die aan bod komen in het boek 'Unpacking Forgiveness' van Chris Brauns, uitgegeven bij Crossway.

In het geval iemand helemaal geen tekenen van berouw vertoont, schetst Brauns een aantal bijbelse principes.Principe 1: Wees vastbesloten om geen wraak te nemen

Laat zelfs in je denken geen ruimte om wraakgedachten te koesteren.

Rom.12:17 e.v.: 'Vergeldt niemand kwaad met kwaad. (...) Wreekt uzelf niet, geliefden (...) Laat u door het kwade niet overwinnen (...)


Betaald zetten in gelijke mate of soort is net zo goed verboden als terug te kwetsen.


Principe 2: Betoon liefde op een proactieve manier

Opnieuw uit Rom.12:17 e.v.:
(...) maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. (...)
Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’.

Dit gedeelte vangt eigenlijk al aan bij vers 9, waar het ingeleid wordt door de gedachte: 'de liefde zij ongeveinsd'. Het punt dat Paulus maakt is dat liefde in onze levens zichtbaar zou moeten zijn, zelfs al worden we slecht behandeld.
Liefde naar Christus' beeld zoekt vrede te bewerken en biedt vrede aan. (vers 17b-18)

Theoloog John Murray vat het zo samen: 'door goed te doen moeten we werktuigen zijn die de vijandschap en het verkeerd handelen uitdoven van hen die ons kwaad doen.'

We moeten m.a.w. al onze mentale energie gebruiken om hen lief te hebben die ons kwaad berokkenen en in liefde met hen leven. Laat je liefde ongeveinsd zijn ... Behartigt wat goed is voor alle mensen, voor zover het van jou afhangt hou dan vrede met alle mensen.
Onze liefde kan hen tot berouw brengen.

Hoewel liefde en genade onverdiend zijn, kun je op een actieve manier gaan nadenken en creatief zijn in het bedenken van hoe je in vrede kunt leven met alle mensen, ook al zijn ze heel ver gegaan in hun overtreding tegenover jou of je familie of anderen.


Principe 3: Vergeef degene die geen berouw toont NIET, maar laat plaats voor de toorn

(nadruk toegevoegd door mij, omdat het tegendeel zo vaak geaccentueerd wordt, dat iemand er onbedacht zou kunnen overlezen dat hier staat 'vergeef niet'. Merk op: het gaat hier wel om gevallen waarin de overtreder geen berouw toont.)
Rom.12:19: Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’

Zie ook Deut.32:35+43
Vergeving is aan voorwaarden verbonden. Ook God schenkt pas vergeving aan wie berouwvol tot Hem komt.
Opnieuw John Murray: 'Vergeving is een bepaalde daad die we stellen, zodra bepaalde voorwaarden ingelost zijn... Het wordt actief uitgevoerd als gevolg op het berouw van de persoon die de vergeving dient te ontvangen. We zullen onszelf zeer verarmen (...) wanneer we falen in het naar waarde schatten van wat bij vergeving komt kijken.'

Wanneer we iemand die geen berouw toont wel vergeven, dan handelen we op een onrechtvaardige manier. Diep vanbinnen zeggen we dan eigenlijk dat vergeving dient te gebeuren ten koste van gerechtigheid.

Maar als we daarentegen erkennen dat degene die ons verkeerd behandelde straks te maken krijgt met de wraak van God, dan zullen we ware liefde en medelijden voor hen beginnen te voelen.

Herinneren dat de wraak aan de Heer toekomt, doet de verleiding om zelf wraak te nemen, afnemen.

De Heer zal op een rechtvaardige manier alles bestraffen wat men je ooit misdaan heeft. Als we er bij stilstaan dat allen die Christus niet kennen en erkennen de eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen, kunnen we verdergaan van bitterheid tot medelijden, zelfs in de vreselijkste omstandigheden.

donderdag 28 oktober 2010

De hel is de logische verderzetting van een actuele toestand

"Gods toorn rust op zondaars, en hel is het toppunt en het uitstorten van die toorn (Rom.1:8-Rom.2:8; 5:6-11)

Zondaars zijn al onder het oordeel, maar hun uiteindelijke veroordeling in de hel wacht hen nog (Joh.3:16-36; 5:24-28).

Zondaars zijn nu al geestelijk dood, maar zijn nu nog in afwachting van de tweede dood.

Ongelovigen zijn nu al vervreemd van God maar zullen uiteindelijk van zijn tegenwoordigheid worden uitgesloten.

De harten van zondaars zijn nu al verduisterd maar zullen tot in eeuwigheid in de 'buitenste duisternis' en 'zwartste donkerheid' van de hel zijn.

Het bewijs is dwingend: in bepaalde zin kunnen de beschrijvingen van de hel gezien worden als culminaties, verlenging, intensifiëring en/of logische verderzetting van de ongelovigen hun huidige staat van zonde."

(Vrij vertaald uit het hoofdstuk van Christopher Morgan (pag. 150) over de 3 bijbels theologische beelden van de hel, in het boek 'Hell under fire', uitg. Zondervan)

maandag 25 oktober 2010

Wie je bent als niemand kijkt

Een citaat dat ik te goed vind om enkel via het vluchtige Twitter te verspreiden. Daarom in het ietsjes minder vluchtige blog-universum gelanceerd:

"Wij mogen denken dat God verlangt naar een bepaald soort daden, maar God is vooral op zoek naar een bepaald soort mensen."
(C.S. Lewis)

Met andere woorden: karakter is van belang. Wie je bent is belangrijker dan wat je doet. Vanzelfsprekend zal wie je bent ook zijn weerslag hebben in je daden.

Het oorspronkelijke citaat klonk als volgt:
We may think God wants actions of a certain kind, but God wants people of a certain sort.

Download 3 songs van Sovereign Grace Music

De 3 songdownloads zijn te vinden bij Bob Kauflin, achter de volgende link op zijn website WorshipMatters.com.

Titels zijn:
- Your Great Renown
- Behold the Lamb
- The Glory of the Cross.

De songs zijn ondertussen 10 jaar oud. Je krijgt ook de uitdaging voorgeschoteld om nieuwe en hopelijk frisse arrangementen te maken. Leuk voor gepassioneerde muzikanten.

Niets brengt zoveel leven in mensen als een stervende Redder

De beste prediking is “Wij prediken Christus gekruisigd”.

Het beste leven is “Wij zijn gekruisigd met Christus”.
(…)

Hoe meer we leven terwijl we de onuitsprekelijke nood van onze Heer zien en verstaan hoe Hij ten volle onze zonden heeft weggedaan, hoe meer heiligheid we zullen voortbrengen.

Hoe meer we verblijven waar de kreten van Golgotha gehoord kunnen worden, waar we de hemel en de hel kunnen zien, allen bewogen door zijn wonderlijke lijden, hoe nobeler onze levens zullen worden.

Niets brengt zoveel leven in mensen als een stervende Redder.

Kom dicht bij Christus en draag de herinnering van Hem met je mee van dag tot dag en je zult rechtvaardige koninklijke daden stellen.

Kom, laat ons de zonde slaan, want Christus werd geslagen.

Kom, laten we al onze trots begraven, want Christus werd begraven.

Kom, laten we opstaan in nieuwheid van leven, want Christus is opgestaan.

Laten we één zijn met onze gekruisigde Heer in Zijn grote doel – laten we leven en sterven met Hem, en elke daad in ons leven zal zeer mooi zijn.


(Charles Spurgeon in een toespraak op 2 november 1884 - in het Engels gelezen bij Tony Reinke en vrij vertaald)

zondag 24 oktober 2010

Wie beïnvloedt je kinderen - jij of een ander?

"Ons eerste en belangrijkste zendingsveld zijn onze kinderen. God schat onze kinderen naar waarde. Jezus reageerde verontwaardigd toen de discipelen de waarde van kinderen in Gods groeiende koninkrijk niet omarmden (Mk. 10:13-16). God maakt ons duidelijk dat kinderen zijn zegen aan ons zijn (Ps. 127:3). En Hij hecht er veel belang aan dat we onze kinderen leren van Hem te houden en Hem te dienen (Deut. 6:7-9).

Voel je niet schuldig wanneer je van je kinderen in hun jonge jaren je eerste investering maakt in je dienstwerk. Je beschikbaarheid, gevoeligheid, affectie en ongehaaste aandacht zijn onvervangbaar.

Er zijn geen neutrale momenten in het leven van een jong kind. Iemand zal je kinderen beïnvloeden, hen waarden aanleren en normen op hun gevoelige jonge harten drukken. Laat jij het zijn!

Accepteer je roeping van God om je gezin te dienen. Als een moeder help je de zielen van je kinderen vorm te krijgen voor Christus en uiteindelijk beïnvloed je de wereld. Jouw kinderen zijn jouw gift aan de toekomst."


(Bron: Jani Ortlund)

woensdag 20 oktober 2010

Lezingen Dato Steenhuis in Menen

Nu vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 oktober geeft Dato Steenhuis (NL) telkens een lezing.

Locatie: gebouw van de vergadering van gelovigen in Menen, Parkstraat 46. Aanvangsuur: 19.30 u.

Dit zijn de onderwerpen:
- Vormt Iran een bedreiging voor Israël?

- De gemeente in de laatste stormen

zaterdag 16 oktober 2010

Waarom geredde mijnwerkers een Jezus-T-shirt droegenHier lees je het verhaal achter de Jezus-T-shirts ('Gracias Señor' - dank U, Heer) van de mijnwerkers uit Chili. Ze werden deze week bevrijd uit hun benarde positie.

De mijnwerkers kregen tijdens hun ondergrondse verblijf o.a. de Jezusfilm en een audioversie van het Nieuwe Testament. Ze hielden gebedsmomenten op de middag en om 18 u.

Ook leuk in het hele verhaal is dat een van de mijnwerkers (Henriquez) in een van zijn berichten naar de buitenwereld aangaf dat hij het goed maakte 'want Christus leeft in mij'. Hij citeerde vers 4 van Psalm 95:
Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe


Lees trouwens ook eens dit artikel, over de redding (lees: bekering) van twee mijnwerkers tijdens hun ondergrondse periode.

Lezing Daniël 1: Wees rein - mp3's

Vorige week zaterdag (9 okt. 2010) gaf Jos Vanlede in CC De Steiger in Menen een lezing over hoofdstuk 1 van het bijbelboek Daniël. De titel luidde "Wees rein".
Het was de eerste lezing in een reeks van 6.

Hieronder kun je de mp3-files beluisteren of downloaden. Warm aanbevolen.
Om te luisteren, klik je met linkermuisknop op de naam of het pijltje, om te downloaden klik je met rechtermuisknop en kies je voor 'opslaan als' / 'save as'.

- mp3 lezing "Wees rein"

- mp3 vragenbeantwoording lezing "Wees rein"

donderdag 14 oktober 2010

Getuigenis rapper Lecrae en video's Rehab[Intro/Chorus]
We are the children of the light
Royal rulers of the day
Takes no prisoners of the night
Cause we're the love we lead the way

[Verse 1: Lecrae]
Yeah, I notice when people notice me
My exterior's the only way they know it's me
I'm full of holes and scars, my skins marked up
But qualified to light up a world of darkness.
I get a walk, a little walk in the sunlight
I look dirty but I'll be clean on the inside.
It's revolutionaries comin' out for fellas
And they can look at us strange
But there ain't nothin' that they can tell us cuz!

[Chorus]
We are the children of the light
Royal rulers of the day
Takes no prisoners of the night
Cause we're the love we lead the way

[Verse 2: Sonny]
Yeah, freedom rock this mic
To walk right, in a dark night lighted by the sun!
I'm so free that I can fly, while y'all can't even crawl,
It's your fall to freedom!

In my life I count the cards, I take loss accuse the treason,
And I can die for this cause, and you might just be the reason.
And in order to (if I must dial) denial itself,
And if you claim to be the way that means there ain't no one else.
I trust it (done) there ain't no room for discussion,
So if you just don't get it,
Then let the just come with it!
I know much more is required of all that I've been given,
But if y'all claim to be alive,
Then you gotta start livin', you know why!

[Chorus]
We are the children of the light
Royal rulers of the day
Takes no prisoners of the night
Cause we're the love we lead the way

[Verse 3: Dillavou]
(JAH!)
Yo, am I the only one, to take me out to babylon,
An' him create the right an' wrong,
An' him create the scriptin' sound,
And that's why we stand firm upon the rock of the salvation man.
And truly love the prospect, an' we hope to put out helmets on,
And that is why we build upon for each and every chosen one,
[???]

(lyrics onvolledig en niet geautoriseerd)(J-Paul)
I just wanna be like you,
Walk like, talk like, even think like you
The only one I could look to
You're teaching me to be just like you
Well I just gotta be like,
I just gotta be like you

(Verse 1- Lecrae)
Yeah, Uncle Chris, Uncle Keith, Uncle Ricky,
Before the Lord get me I gotta say something quickly
I grew up empty since my daddy wasn't with me shoot,
I wasn't picky I'd take any male figure
You
stepped in at the right time,
It's 'cuz of you that I write rhymes
You probably never knew that
I loved the way you used to come through come through,
Teach me to do the things that men do
True,
You showed me stuff I probably shouldn't have seen,
But you rebelled and made it out your teens,
and took me under your wings
I wanted hats, I wanted clothes just like you,
Lean to the side when I rolled just like you
And care people didn't like you,
You wanna bang, I wanna bang too
Skyline,pyru
You would've died, I would've died too,
You went to prison, got sick, lost your pops,
Yeah,I cried too
You never know who's right behind you,
Gotta a little son now and he do whatever I do
But it's something deep inside you,
That tell it's gotta be more than doing what other guys do,
They had nobody there to guide you
But I followed your footsteps and this shouldn't surprise you,
You realize you, you, you
Yeah,

(Chorus)
I just wanna be like you,
Walk like, talk like, even think like you
The only one I could look to,
You're teaching me to be just like you
Well I just gotta be like,
I just gotta be like you

(Verse 2)
Now all I see is money, cars, jewels,
Stars
Womanizers, tough guys, guns, knives, and scars,
Drug pushers, thugs, strippers, fast girls, fast life
Everything I wanted and everything I could ask life
If this ain't living and they lied well,
guess I married an old wives' tale
Wow, fail
I don't know another way to go,
This is the only way they ever showed
I got this emptiness inside that got me fighting for approval because I missed out on my daddy saying, way to go,
And get that verbal affirmation on know how to treat a woman,
Know how to fix an engine,
That keep the car running
So now I'm looking at the media and following what they feed me,
Rap stars, trap stars,
Whoever wants to lead me
Even though they lie they still tell me that they love me,
They say I'm good at bad things at least they proud of me

(Chorus)
I just wanna be like you,
Walk like, talk like, even think like you
The only one I could look to
You're teaching me to be just like you
Well I just gotta be like,
I just gotta be like you
(Like you)

(Verse 3)
I was created by God but I ain't wanna be like Him,
I wanna be Him
The Jack Sparrow of my Caribbean
I remember the first created being,
And how he shifted the blame on his dame
On fruit he should't have eaten
And now look at us all out of Eden,
And now look at us all that are eating,
Wearing designer fig leaves by Louis Vuitton
Make believe it
But God sees through my foolish pride,
And I'm weak life Adam another victim of Lucifer's foolish lies
But then in steps Jesus,
All men were created to lead but we need somebody to lead us
More than a teacher,
But somebody who buy us back from the darkness,
Say He redeemed us,
Taught us that real leaders follow God,
Finish the work 'cuz we on our job
Taught us not to rob
But give life love a wife like He loved the Church,
Not seeing how many hearts we can break first
I wanna be like you in every way,
So if I gotta die everyday
Unworthy sacrifice
But the least I can do is give the most to me
Because being just like you is what I'm 'spose to be
You said you came for the lame,
I'm the lamest
I made a mess you say you'll erase it,
I'll take it
You said you came for the lame,
I'm the lamest
I broke my life, but you say you'll replace it,
I'll take it.

(I just gotta be like,....)

dinsdag 12 oktober 2010

Lezing 'Wees rein' (Daniël 1) - ppt-voorstellingZaterdag 9 oktober hield Jos Vanlede in CC De Steiger in Menen een lezing over hoofdstuk 1 uit het boek Daniël. Titel van de toespraak: "wees rein".

Wil je de PowerPoint-voorstelling downloaden, klik dan hier (ppsx-file).

Indien mogelijk volgt er nog een mp3-file.

maandag 11 oktober 2010

7 vragen om te stellen voor je predikt of leert

Op de Desiring God National Conference haalde Francis Chan aan hoe belangrijk het is dat je de mensen tot wie je predikt ook liefhebt. Hij vermeldde 7 vragen die hij zichzelf stelt wanneer hij zich voorbereidt om te prediken. Dit zijn ze:

1. Ben ik bezorgd om wat mensen denken over mijn boodschap of om wat God denkt? (Leer met vrees)

2. Heb ik deze mensen echt lief? (Leer met liefde)

3. Breng ik deze passage nauwkeurig naar voren? (Leer met accuratesse)

4. Vertrouw ik op de kracht van de Heilige Geest of op mijn eigen wijsheid? (Leer
met kracht)

5. Heb ik deze boodschap toegepast op mijn eigen leven? (Leer met integriteit)

6. Zal de boodschap de aandacht vestigen op God of op mezelf? (Leer met nederigheid)

7. Hebben de mensen deze boodschap echt nodig? (Leer met dringendheid)


Bron: DesiringGod.org

zondag 10 oktober 2010

Met mate(n) naar de hel

"Heel vaak in het leven schrijft de wijsheid ons voor om gematigd te zijn: het is wijs om gematigd te eten, gematigd te spreken, sommigen zouden zelfs zeggen om gematigd te zijn in het geloof.

Maar aan de leer over de hel is er helemaal niets gematigds. Ze is op elke manier extreem. Het is een extreem idee voor het verstand. Het is een extreme confrontatie voor het hart. En het blaast alle regels van de sociale etiquette omver.

De realiteit van de hel omarmen betekent het opzij zetten van gematigdheid. Het betekent toegeven dat onze zonde duister is en afschuwelijk tot op het punt van eeuwig oordeel; dat het witte licht van Gods karakter en heerlijkheid met recht hen afmaken die te kort komen aan Zijn heerlijkheid; en dat onze niet-christelijke vrienden niets groters te vrezen hebben. Dat is hard als je een gematigde visie hebt op je zonde, op de zonde van je vrienden en op Gods heerlijkheid.

De realiteit van de hel omarmen betekent ook dat je ingaat tegen de gevallen culturele structuur en geloofssystemen van deze wereld, die allemaal met ons eigen hart samenspannen om de belofte van de slang van een gematigd resultaat te herhalen – ‘Ten dage dat je daarvan eet zul je geenszins sterven’.

Hoe hard het ook is om van dichtbij naar de leer over de hel te kijken, toch is het gezond voor ons geloof om dit van tijd tot tijd te doen. Het verplicht ons om opnieuw te rekenen met wie God is en met wie wij zelf zijn."

Jonathan Leeman in 9Marks eJournal - September/October 2010, Volume 7, Issue 4
(thema: ‘de hel’ en hier volledig online terug te vinden)

Godgerichte Daniël maakt indruk

“Het boek Daniël openen is een vreemde maar dappere wereld binnentreden.
We zijn in Babylon in de zesde eeuw voor Christus. De ervaring echter, komt niet door de ogen van een erkend profeet: een Jesaja, met zijn woorden van hoop en vertroosting, een Jeremia, met zijn donkere woorden van oordeel, of een Ezechiël, met zijn stralende visioenen van God.

Nee, de ogen zijn hier die van een banneling in Babylon, een staatsman wiens persoonlijke ervaringen adembenemend zijn in hun heldendom en triomf.

(…)

Daniël was een visionair, een man die openbaringen van de toekomst kreeg in een vorm die altijd dramatisch is, en bij wijlen grotesk, in zijn ontsluieren van de beestachtige natuur van het kwaad.

Wat echter bovenal indruk maakt op de lezer, is hoe Godgericht Daniel is en hoe Godgericht zijn zicht op het politieke podium is waarop hij zijn rol speelt.

Een oprecht Godgericht wereldbeeld is iets waar we nog weinig aan gewoon zijn vandaag. Op een recente vakantie las ik de uitgebreide gepubliceerde versie van het dagboek van een Brits minister. Het was een levendige illustratie van de woorden van de Psalmist: “al zijn gedachten zijn: er is geen God” (Psalm 10:4). Het was niet dat hij religie en politiek niet wilde mengen; God was gewoon volledig afwezig in zijn hele perspectief op het leven. Hij had ‘geen nood aan die hypothese’.

In scherp contrast daarmee is er iets aangrijpends aan het ‘dagboek’ van een ‘stafchef’ (Dan.2:48) wiens perspectief op het leven zo bijbels is.”(Fragment uit ‘Daniel – the preacher’s commentary’, door Sinclair Ferguson, pag. 13. N.a.v. start lezingenreeks Menen over het boek Daniël)

zaterdag 9 oktober 2010

Gezalfd prediken

"Prediken onder de zalving van de Heilige Geest is prediking die met zich een bewustzijn van God meebrengt. Het maakt op de toehoorder een indruk die alles samen sterker is dan wat ook maar behoort bij de omstandigheden van het moment.

Zichtbare dingen komen op de achtergrond te staan; de omgeving, de medeaanbidders, zelfs de prediker zelf: allen worden secundair ten opzichte van het bewustzijn van God Zelf.

In plaats van getuige te zijn bij een publieke samenkomst, krijgt de toehoorder de overtuiging dat hij persoonlijk wordt aangesproken, en met een autoriteit die groter is dan die van een menselijke boodschapper."


Iain Murray in zijn boek "Lloyd-Jones: Messenger of Grace" (hier gelezen)

donderdag 7 oktober 2010

De verhaalstructuur van Spreuken

In de eerste acht hoofdstukken van Spreuken worden twee vrouwen voorgesteld: Vrouwe Dwaasheid en Vrouwe Wijsheid. De Prins, Salomo's zoon, moet beslissen wie van beide hij als zijn bruid zal omhelzen.

Op het einde van het boek leren we dat de Prins de verleidingen van Vrouwe Dwaasheid heeft weerstaan. Spreuken 31 beschrijft de bovenmenselijke werken van de 'degelijke vrouw', en we weten dat de Prins goed heeft gekozen, want hij heeft van Vrouwe Wijsheid zijn koninging gemaakt.


Bron: Justin Taylor die Leitharts inleiding aanhaalt op 'Wise Words: Family Stories That Bring the Proverbs to Life'. Taylor verwijst tegelijk naar een kort artikel van Peter Leithart, 'The Dramatic Structure of Proverbs'.

woensdag 6 oktober 2010

Zaterdag lezing in Menen: wees rein (Daniël 1)Zaterdag begint het nieuwe lezingenseizoen in Menen, met als thema "Daniël, lessen uit het leven van een oudtestamentisch profeet".

Jos Vanlede uit Nieuwpoort geeft de eerste lezing, over Daniël 1. Titel: "Wees rein". Aanvang: 19:30 u.

zondag 3 oktober 2010

Think: mp3's Desiring God National Conference klaar voor downloadDe jaargang 2010 van de National Conference van Desiring God zit er weer op.
Alle toespraken zijn netjes opgelijst en klaar voor download achter deze link.

Het thema dit jaar was "Think - the life of the mind and the love of God", met goede sprekers en stevige onderwerpen. Ook de panelgespreken kun je downloaden.
Zodra ik kan zet ik er mijn tanden in - in de mp3's wel te verstaan.

woensdag 29 september 2010

Vind je de harde uitspraken wel hard?

"De harde uitspraken van onze Heer zijn slechts heilzaam voor hen die ze hard vinden."


C.S. Lewis zei het zo: “The hard sayings of our Lord are wholesome to those only who find them hard.”


('Dangers of National Repentance', in 'God in the Dock' - Grand Rapids, 1970, pag. 191)

Gehoorzaamheid die ons niets kost kan wel eens eerder natuurlijk en vlot zijn, dan christelijk. Uiteindelijk 'gehoorzaamt' de eigengerechtigheid - en ze vraagt zich ongeduldig af wat er toch scheelt met alle anderen.

Bron: Ray Ortlund

Geen ophef nodig, daden spreken voor zich

"8 Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeeërs te beschuldigen. 9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 10 U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden, 11 en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. 12 Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’" (Daniël 3:8-12)


"Vers 9-12 van Daniël 3 verhaalt de beschuldiging die door een aantal Chaldeeën wordt geuit. De vorm zelf van hoofdstuk 3 verhoogt nog het drama omdat tot dan nog helemaal geen melding was gemaakt van Sadrach, Mesach en Abednego.

Het koninlijke bevel was gegeven (vers 4), de muziek was begonnen (vers 7), het volk had gebogen. Natuurlijk vragen we ons dan af hoe de kinderen van God gereageerd hadden.

De stijl van verhalen onderstreept een principe dat ook duidelijk was in Daniël 1: zij die geloven heb geen psychologische nood om veel ophef te maken rond hun heldendaden. Ze moeten niet altijd de aandacht vestigen op het feit dat ze anders zijn dan de anderen. Ze handelen eenvoudigweg volgens het Woord van de Heer en laten hun daden spreken zonder veel onnodig theater."

(uit: "Daniel" in de reeks "The Preacher's Commentary", Vol. 21 door Sinclair Ferguson, pag. 67-68)

maandag 27 september 2010

Dixit Piper

Een pak goeie quotes van John Piper ... Lekker met beide voetjes op aarde of hoofd in de wolken.
Allemaal hier gevonden. Onderaan het oorspronkelijke bericht vind je nog links naar andere citaten van Piper. Ze komen allemaal uit preken, zijn uit de context gerukt en staan ook niet op de uitgetikte teksten die in de Resource Library van Desiring God zijn terug te vinden.And it says, at the end of verse 9: ‘Now that was the Sabbath’ and you say, ‘Oh, no . . . . . Jesus! . . . Monday, Tuesday, Wednesday . . .

. . . But that’s another sermon. And it’s really good, really precious. I haven’t written it yet …

There’s no other way for the great commission to be done than for a group of people to learn a new language, cross cultures, incarnate the gospel, plant the church. There’s no other way. It won’t be done with twitter.

We owe our lives to the death of Stephen. . . But you don’t have to wait for that to happen. So I’m suggesting that you not wait. He will do that. He’ll take somebody out. He might take me out. Tonight. That’d be cool. “Whoa! We better go!”

I don’t know what kind of sentimental ideas you have about Jesus. Just read your Bibles and they’ll go away.

Asking for a miracle is dangerous because you might become a charismatic, . . . or worse.

So he’s talking to a person who knows everything you’re going to say before you say it. What would a conversation like that be like? “Why am I talking?”

Pride never falls out of a chair in laughter.

That was easy. Hard easy. Talking to anybody about Jesus is not easy but there’s hard-easy and hard–hard . . . easy . . . hard.

Don’t think that Jesus is into crowds. Jesus is into individuals. Big time. Like you.

No one laughed harder at my dad’s jokes then my dad did.

So when I saw this announcement I parked way up in lot. I’m trying to set a good example. We don’t have any “Pastor’s Lot” at our church.

Some of you are pathological with this and you need help. Others of you are more normally bad.

I got all of those facts from this book. I’m not a genius. I just copied things.

We aren’t going to play any music and no one is going to close their eyes. We’re just going to make this as hard as possible.

One of the reasons that God made bread – really good bread, not bread that’s ninety percent air – German bread – is to give you a faint taste of heaven.

At this point I realized that I didn’t get to the verse after which I had named this sermon, so that’s the name of next week’s sermon.

So we’ve got problems with this verse : Quit your jobs and earn your salvation.

If you’re listening to ideas that aren’t this book you’re hearing the wrong stuff. Sects happen that way . . . That’s S. E. C. T. S.

“And yet one of you is a devil” This is not encouraging to the disciples. . . . they don’t know who it is. I mean, picture me at a staff meeting . . . “

That’s one way to read the scripture: Problems, problems, problems and then you die.

God can’t be boring. The world is boring! Avatar is boring! . . . That’s not in the manuscript. It must be of God. You decide.

So I’m not going to talk about any of that. I just did, but no more.

You kids ask, “How’d I get here?” “God made you.” “How?” Whoa. Challenges! Join the club.

It doesn’t save a kid to teach him the golden rule, but you teach him the golden rule.

There’s a lot of bad theology in the Bible and the Bible makes it known. . . and there’s a lot of it in Job. Twenty-nine chapters of bad theology.

There are no easy times for parenting. If you think it’s easy, you’re dreaming, or:
Wait a few days.

Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obediah, Jonah, Micah . . . just struggle around until you find it. The minor prophets are the hardest books to find in the bible. Even for me after 64 years.

‘Don’t you know you will judge angels?’ I look at you. You don’t look like it. You will.

7 examples of God loving us for his own glory. Some of you are not used to this so get used to this. You might levitate.

So if you sound liberalish one weekend and conservativish the next, so be it.

Now, these are going to be a little bit longer. This is going to go up on the web Monday afternoon, so you can just relax, you don’t need to write this stuff down. If it sounds like it’s going to be helpful, just go get it . . . Don’t panic.
We are, by the way, going to get to the text. Unlike last week.

I don’t know about you, but I was really helped by my sermon last week.

I hope that you twenty-somethings attempt more than most twenty-somethings attempt dinking around with their iPad.

I’ve never told a joke from the pulpit for 30 years.