donderdag 28 oktober 2010

De hel is de logische verderzetting van een actuele toestand

"Gods toorn rust op zondaars, en hel is het toppunt en het uitstorten van die toorn (Rom.1:8-Rom.2:8; 5:6-11)

Zondaars zijn al onder het oordeel, maar hun uiteindelijke veroordeling in de hel wacht hen nog (Joh.3:16-36; 5:24-28).

Zondaars zijn nu al geestelijk dood, maar zijn nu nog in afwachting van de tweede dood.

Ongelovigen zijn nu al vervreemd van God maar zullen uiteindelijk van zijn tegenwoordigheid worden uitgesloten.

De harten van zondaars zijn nu al verduisterd maar zullen tot in eeuwigheid in de 'buitenste duisternis' en 'zwartste donkerheid' van de hel zijn.

Het bewijs is dwingend: in bepaalde zin kunnen de beschrijvingen van de hel gezien worden als culminaties, verlenging, intensifiëring en/of logische verderzetting van de ongelovigen hun huidige staat van zonde."

(Vrij vertaald uit het hoofdstuk van Christopher Morgan (pag. 150) over de 3 bijbels theologische beelden van de hel, in het boek 'Hell under fire', uitg. Zondervan)

maandag 25 oktober 2010

Wie je bent als niemand kijkt

Een citaat dat ik te goed vind om enkel via het vluchtige Twitter te verspreiden. Daarom in het ietsjes minder vluchtige blog-universum gelanceerd:

"Wij mogen denken dat God verlangt naar een bepaald soort daden, maar God is vooral op zoek naar een bepaald soort mensen."
(C.S. Lewis)

Met andere woorden: karakter is van belang. Wie je bent is belangrijker dan wat je doet. Vanzelfsprekend zal wie je bent ook zijn weerslag hebben in je daden.

Het oorspronkelijke citaat klonk als volgt:
We may think God wants actions of a certain kind, but God wants people of a certain sort.

Download 3 songs van Sovereign Grace Music

De 3 songdownloads zijn te vinden bij Bob Kauflin, achter de volgende link op zijn website WorshipMatters.com.

Titels zijn:
- Your Great Renown
- Behold the Lamb
- The Glory of the Cross.

De songs zijn ondertussen 10 jaar oud. Je krijgt ook de uitdaging voorgeschoteld om nieuwe en hopelijk frisse arrangementen te maken. Leuk voor gepassioneerde muzikanten.

Niets brengt zoveel leven in mensen als een stervende Redder

De beste prediking is “Wij prediken Christus gekruisigd”.

Het beste leven is “Wij zijn gekruisigd met Christus”.
(…)

Hoe meer we leven terwijl we de onuitsprekelijke nood van onze Heer zien en verstaan hoe Hij ten volle onze zonden heeft weggedaan, hoe meer heiligheid we zullen voortbrengen.

Hoe meer we verblijven waar de kreten van Golgotha gehoord kunnen worden, waar we de hemel en de hel kunnen zien, allen bewogen door zijn wonderlijke lijden, hoe nobeler onze levens zullen worden.

Niets brengt zoveel leven in mensen als een stervende Redder.

Kom dicht bij Christus en draag de herinnering van Hem met je mee van dag tot dag en je zult rechtvaardige koninklijke daden stellen.

Kom, laat ons de zonde slaan, want Christus werd geslagen.

Kom, laten we al onze trots begraven, want Christus werd begraven.

Kom, laten we opstaan in nieuwheid van leven, want Christus is opgestaan.

Laten we één zijn met onze gekruisigde Heer in Zijn grote doel – laten we leven en sterven met Hem, en elke daad in ons leven zal zeer mooi zijn.


(Charles Spurgeon in een toespraak op 2 november 1884 - in het Engels gelezen bij Tony Reinke en vrij vertaald)

zondag 24 oktober 2010

Wie beïnvloedt je kinderen - jij of een ander?

"Ons eerste en belangrijkste zendingsveld zijn onze kinderen. God schat onze kinderen naar waarde. Jezus reageerde verontwaardigd toen de discipelen de waarde van kinderen in Gods groeiende koninkrijk niet omarmden (Mk. 10:13-16). God maakt ons duidelijk dat kinderen zijn zegen aan ons zijn (Ps. 127:3). En Hij hecht er veel belang aan dat we onze kinderen leren van Hem te houden en Hem te dienen (Deut. 6:7-9).

Voel je niet schuldig wanneer je van je kinderen in hun jonge jaren je eerste investering maakt in je dienstwerk. Je beschikbaarheid, gevoeligheid, affectie en ongehaaste aandacht zijn onvervangbaar.

Er zijn geen neutrale momenten in het leven van een jong kind. Iemand zal je kinderen beïnvloeden, hen waarden aanleren en normen op hun gevoelige jonge harten drukken. Laat jij het zijn!

Accepteer je roeping van God om je gezin te dienen. Als een moeder help je de zielen van je kinderen vorm te krijgen voor Christus en uiteindelijk beïnvloed je de wereld. Jouw kinderen zijn jouw gift aan de toekomst."


(Bron: Jani Ortlund)

woensdag 20 oktober 2010

Lezingen Dato Steenhuis in Menen

Nu vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 oktober geeft Dato Steenhuis (NL) telkens een lezing.

Locatie: gebouw van de vergadering van gelovigen in Menen, Parkstraat 46. Aanvangsuur: 19.30 u.

Dit zijn de onderwerpen:
- Vormt Iran een bedreiging voor Israël?

- De gemeente in de laatste stormen

zaterdag 16 oktober 2010

Waarom geredde mijnwerkers een Jezus-T-shirt droegenHier lees je het verhaal achter de Jezus-T-shirts ('Gracias Señor' - dank U, Heer) van de mijnwerkers uit Chili. Ze werden deze week bevrijd uit hun benarde positie.

De mijnwerkers kregen tijdens hun ondergrondse verblijf o.a. de Jezusfilm en een audioversie van het Nieuwe Testament. Ze hielden gebedsmomenten op de middag en om 18 u.

Ook leuk in het hele verhaal is dat een van de mijnwerkers (Henriquez) in een van zijn berichten naar de buitenwereld aangaf dat hij het goed maakte 'want Christus leeft in mij'. Hij citeerde vers 4 van Psalm 95:
Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe


Lees trouwens ook eens dit artikel, over de redding (lees: bekering) van twee mijnwerkers tijdens hun ondergrondse periode.

Lezing Daniël 1: Wees rein - mp3's

Vorige week zaterdag (9 okt. 2010) gaf Jos Vanlede in CC De Steiger in Menen een lezing over hoofdstuk 1 van het bijbelboek Daniël. De titel luidde "Wees rein".
Het was de eerste lezing in een reeks van 6.

Hieronder kun je de mp3-files beluisteren of downloaden. Warm aanbevolen.
Om te luisteren, klik je met linkermuisknop op de naam of het pijltje, om te downloaden klik je met rechtermuisknop en kies je voor 'opslaan als' / 'save as'.

- mp3 lezing "Wees rein"

- mp3 vragenbeantwoording lezing "Wees rein"

donderdag 14 oktober 2010

Getuigenis rapper Lecrae en video's Rehab[Intro/Chorus]
We are the children of the light
Royal rulers of the day
Takes no prisoners of the night
Cause we're the love we lead the way

[Verse 1: Lecrae]
Yeah, I notice when people notice me
My exterior's the only way they know it's me
I'm full of holes and scars, my skins marked up
But qualified to light up a world of darkness.
I get a walk, a little walk in the sunlight
I look dirty but I'll be clean on the inside.
It's revolutionaries comin' out for fellas
And they can look at us strange
But there ain't nothin' that they can tell us cuz!

[Chorus]
We are the children of the light
Royal rulers of the day
Takes no prisoners of the night
Cause we're the love we lead the way

[Verse 2: Sonny]
Yeah, freedom rock this mic
To walk right, in a dark night lighted by the sun!
I'm so free that I can fly, while y'all can't even crawl,
It's your fall to freedom!

In my life I count the cards, I take loss accuse the treason,
And I can die for this cause, and you might just be the reason.
And in order to (if I must dial) denial itself,
And if you claim to be the way that means there ain't no one else.
I trust it (done) there ain't no room for discussion,
So if you just don't get it,
Then let the just come with it!
I know much more is required of all that I've been given,
But if y'all claim to be alive,
Then you gotta start livin', you know why!

[Chorus]
We are the children of the light
Royal rulers of the day
Takes no prisoners of the night
Cause we're the love we lead the way

[Verse 3: Dillavou]
(JAH!)
Yo, am I the only one, to take me out to babylon,
An' him create the right an' wrong,
An' him create the scriptin' sound,
And that's why we stand firm upon the rock of the salvation man.
And truly love the prospect, an' we hope to put out helmets on,
And that is why we build upon for each and every chosen one,
[???]

(lyrics onvolledig en niet geautoriseerd)(J-Paul)
I just wanna be like you,
Walk like, talk like, even think like you
The only one I could look to
You're teaching me to be just like you
Well I just gotta be like,
I just gotta be like you

(Verse 1- Lecrae)
Yeah, Uncle Chris, Uncle Keith, Uncle Ricky,
Before the Lord get me I gotta say something quickly
I grew up empty since my daddy wasn't with me shoot,
I wasn't picky I'd take any male figure
You
stepped in at the right time,
It's 'cuz of you that I write rhymes
You probably never knew that
I loved the way you used to come through come through,
Teach me to do the things that men do
True,
You showed me stuff I probably shouldn't have seen,
But you rebelled and made it out your teens,
and took me under your wings
I wanted hats, I wanted clothes just like you,
Lean to the side when I rolled just like you
And care people didn't like you,
You wanna bang, I wanna bang too
Skyline,pyru
You would've died, I would've died too,
You went to prison, got sick, lost your pops,
Yeah,I cried too
You never know who's right behind you,
Gotta a little son now and he do whatever I do
But it's something deep inside you,
That tell it's gotta be more than doing what other guys do,
They had nobody there to guide you
But I followed your footsteps and this shouldn't surprise you,
You realize you, you, you
Yeah,

(Chorus)
I just wanna be like you,
Walk like, talk like, even think like you
The only one I could look to,
You're teaching me to be just like you
Well I just gotta be like,
I just gotta be like you

(Verse 2)
Now all I see is money, cars, jewels,
Stars
Womanizers, tough guys, guns, knives, and scars,
Drug pushers, thugs, strippers, fast girls, fast life
Everything I wanted and everything I could ask life
If this ain't living and they lied well,
guess I married an old wives' tale
Wow, fail
I don't know another way to go,
This is the only way they ever showed
I got this emptiness inside that got me fighting for approval because I missed out on my daddy saying, way to go,
And get that verbal affirmation on know how to treat a woman,
Know how to fix an engine,
That keep the car running
So now I'm looking at the media and following what they feed me,
Rap stars, trap stars,
Whoever wants to lead me
Even though they lie they still tell me that they love me,
They say I'm good at bad things at least they proud of me

(Chorus)
I just wanna be like you,
Walk like, talk like, even think like you
The only one I could look to
You're teaching me to be just like you
Well I just gotta be like,
I just gotta be like you
(Like you)

(Verse 3)
I was created by God but I ain't wanna be like Him,
I wanna be Him
The Jack Sparrow of my Caribbean
I remember the first created being,
And how he shifted the blame on his dame
On fruit he should't have eaten
And now look at us all out of Eden,
And now look at us all that are eating,
Wearing designer fig leaves by Louis Vuitton
Make believe it
But God sees through my foolish pride,
And I'm weak life Adam another victim of Lucifer's foolish lies
But then in steps Jesus,
All men were created to lead but we need somebody to lead us
More than a teacher,
But somebody who buy us back from the darkness,
Say He redeemed us,
Taught us that real leaders follow God,
Finish the work 'cuz we on our job
Taught us not to rob
But give life love a wife like He loved the Church,
Not seeing how many hearts we can break first
I wanna be like you in every way,
So if I gotta die everyday
Unworthy sacrifice
But the least I can do is give the most to me
Because being just like you is what I'm 'spose to be
You said you came for the lame,
I'm the lamest
I made a mess you say you'll erase it,
I'll take it
You said you came for the lame,
I'm the lamest
I broke my life, but you say you'll replace it,
I'll take it.

(I just gotta be like,....)

dinsdag 12 oktober 2010

Lezing 'Wees rein' (Daniël 1) - ppt-voorstellingZaterdag 9 oktober hield Jos Vanlede in CC De Steiger in Menen een lezing over hoofdstuk 1 uit het boek Daniël. Titel van de toespraak: "wees rein".

Wil je de PowerPoint-voorstelling downloaden, klik dan hier (ppsx-file).

Indien mogelijk volgt er nog een mp3-file.

maandag 11 oktober 2010

7 vragen om te stellen voor je predikt of leert

Op de Desiring God National Conference haalde Francis Chan aan hoe belangrijk het is dat je de mensen tot wie je predikt ook liefhebt. Hij vermeldde 7 vragen die hij zichzelf stelt wanneer hij zich voorbereidt om te prediken. Dit zijn ze:

1. Ben ik bezorgd om wat mensen denken over mijn boodschap of om wat God denkt? (Leer met vrees)

2. Heb ik deze mensen echt lief? (Leer met liefde)

3. Breng ik deze passage nauwkeurig naar voren? (Leer met accuratesse)

4. Vertrouw ik op de kracht van de Heilige Geest of op mijn eigen wijsheid? (Leer
met kracht)

5. Heb ik deze boodschap toegepast op mijn eigen leven? (Leer met integriteit)

6. Zal de boodschap de aandacht vestigen op God of op mezelf? (Leer met nederigheid)

7. Hebben de mensen deze boodschap echt nodig? (Leer met dringendheid)


Bron: DesiringGod.org

zondag 10 oktober 2010

Met mate(n) naar de hel

"Heel vaak in het leven schrijft de wijsheid ons voor om gematigd te zijn: het is wijs om gematigd te eten, gematigd te spreken, sommigen zouden zelfs zeggen om gematigd te zijn in het geloof.

Maar aan de leer over de hel is er helemaal niets gematigds. Ze is op elke manier extreem. Het is een extreem idee voor het verstand. Het is een extreme confrontatie voor het hart. En het blaast alle regels van de sociale etiquette omver.

De realiteit van de hel omarmen betekent het opzij zetten van gematigdheid. Het betekent toegeven dat onze zonde duister is en afschuwelijk tot op het punt van eeuwig oordeel; dat het witte licht van Gods karakter en heerlijkheid met recht hen afmaken die te kort komen aan Zijn heerlijkheid; en dat onze niet-christelijke vrienden niets groters te vrezen hebben. Dat is hard als je een gematigde visie hebt op je zonde, op de zonde van je vrienden en op Gods heerlijkheid.

De realiteit van de hel omarmen betekent ook dat je ingaat tegen de gevallen culturele structuur en geloofssystemen van deze wereld, die allemaal met ons eigen hart samenspannen om de belofte van de slang van een gematigd resultaat te herhalen – ‘Ten dage dat je daarvan eet zul je geenszins sterven’.

Hoe hard het ook is om van dichtbij naar de leer over de hel te kijken, toch is het gezond voor ons geloof om dit van tijd tot tijd te doen. Het verplicht ons om opnieuw te rekenen met wie God is en met wie wij zelf zijn."

Jonathan Leeman in 9Marks eJournal - September/October 2010, Volume 7, Issue 4
(thema: ‘de hel’ en hier volledig online terug te vinden)

Godgerichte Daniël maakt indruk

“Het boek Daniël openen is een vreemde maar dappere wereld binnentreden.
We zijn in Babylon in de zesde eeuw voor Christus. De ervaring echter, komt niet door de ogen van een erkend profeet: een Jesaja, met zijn woorden van hoop en vertroosting, een Jeremia, met zijn donkere woorden van oordeel, of een Ezechiël, met zijn stralende visioenen van God.

Nee, de ogen zijn hier die van een banneling in Babylon, een staatsman wiens persoonlijke ervaringen adembenemend zijn in hun heldendom en triomf.

(…)

Daniël was een visionair, een man die openbaringen van de toekomst kreeg in een vorm die altijd dramatisch is, en bij wijlen grotesk, in zijn ontsluieren van de beestachtige natuur van het kwaad.

Wat echter bovenal indruk maakt op de lezer, is hoe Godgericht Daniel is en hoe Godgericht zijn zicht op het politieke podium is waarop hij zijn rol speelt.

Een oprecht Godgericht wereldbeeld is iets waar we nog weinig aan gewoon zijn vandaag. Op een recente vakantie las ik de uitgebreide gepubliceerde versie van het dagboek van een Brits minister. Het was een levendige illustratie van de woorden van de Psalmist: “al zijn gedachten zijn: er is geen God” (Psalm 10:4). Het was niet dat hij religie en politiek niet wilde mengen; God was gewoon volledig afwezig in zijn hele perspectief op het leven. Hij had ‘geen nood aan die hypothese’.

In scherp contrast daarmee is er iets aangrijpends aan het ‘dagboek’ van een ‘stafchef’ (Dan.2:48) wiens perspectief op het leven zo bijbels is.”(Fragment uit ‘Daniel – the preacher’s commentary’, door Sinclair Ferguson, pag. 13. N.a.v. start lezingenreeks Menen over het boek Daniël)

zaterdag 9 oktober 2010

Gezalfd prediken

"Prediken onder de zalving van de Heilige Geest is prediking die met zich een bewustzijn van God meebrengt. Het maakt op de toehoorder een indruk die alles samen sterker is dan wat ook maar behoort bij de omstandigheden van het moment.

Zichtbare dingen komen op de achtergrond te staan; de omgeving, de medeaanbidders, zelfs de prediker zelf: allen worden secundair ten opzichte van het bewustzijn van God Zelf.

In plaats van getuige te zijn bij een publieke samenkomst, krijgt de toehoorder de overtuiging dat hij persoonlijk wordt aangesproken, en met een autoriteit die groter is dan die van een menselijke boodschapper."


Iain Murray in zijn boek "Lloyd-Jones: Messenger of Grace" (hier gelezen)

donderdag 7 oktober 2010

De verhaalstructuur van Spreuken

In de eerste acht hoofdstukken van Spreuken worden twee vrouwen voorgesteld: Vrouwe Dwaasheid en Vrouwe Wijsheid. De Prins, Salomo's zoon, moet beslissen wie van beide hij als zijn bruid zal omhelzen.

Op het einde van het boek leren we dat de Prins de verleidingen van Vrouwe Dwaasheid heeft weerstaan. Spreuken 31 beschrijft de bovenmenselijke werken van de 'degelijke vrouw', en we weten dat de Prins goed heeft gekozen, want hij heeft van Vrouwe Wijsheid zijn koninging gemaakt.


Bron: Justin Taylor die Leitharts inleiding aanhaalt op 'Wise Words: Family Stories That Bring the Proverbs to Life'. Taylor verwijst tegelijk naar een kort artikel van Peter Leithart, 'The Dramatic Structure of Proverbs'.

woensdag 6 oktober 2010

Zaterdag lezing in Menen: wees rein (Daniël 1)Zaterdag begint het nieuwe lezingenseizoen in Menen, met als thema "Daniël, lessen uit het leven van een oudtestamentisch profeet".

Jos Vanlede uit Nieuwpoort geeft de eerste lezing, over Daniël 1. Titel: "Wees rein". Aanvang: 19:30 u.

zondag 3 oktober 2010

Think: mp3's Desiring God National Conference klaar voor downloadDe jaargang 2010 van de National Conference van Desiring God zit er weer op.
Alle toespraken zijn netjes opgelijst en klaar voor download achter deze link.

Het thema dit jaar was "Think - the life of the mind and the love of God", met goede sprekers en stevige onderwerpen. Ook de panelgespreken kun je downloaden.
Zodra ik kan zet ik er mijn tanden in - in de mp3's wel te verstaan.