zondag 30 mei 2010

Het kan: theologie studeren en er niet aan onderdoor gaan

Francis Chan werd om advies gevraagd door iemand die wilde starten aan een opleiding Theologie. Chan benoemde een aantal gevaren voor deze studenten, en wellicht voor iedereen die ernstig met bijbelstudie bezig is:

1. God tot een onderwerp maken dat we bestuderen

2. Trots

3. Een vol hoofd hebben en een leeg hart

Chan toonde ook enkele manieren om deze fouten te vermijden:

1. Een degelijk geestelijk leven, met regelmatige stille tijd ('a consistent devotional life')

2. Bij mensen betrokken zijn door evangelisatie


(Gelezen bij Adrian Warnock, die zelf verwijst naar hier)

Op de Medema-site vind je nog een interview met Chan: "De lauwe christen moet nog steeds gered worden"

Bekijk hier wat Youtube-filmpjes van Francis Chan.
Of lees hier een fragment (pdf) in het Nederlands uit zijn boek 'Te gekke liefde'.

Vraag het aan Paul Tripp

Desiring God organiseerde vorige week een live vraag-en-antwoordsessie met spreker, auteur en voorganger Paul Tripp: 'Ask Paul Tripp'.
De sessie duurde 2 uur en is nu al in streaming video beschikbaar. Straks wellicht ook in downloadformaat als geluidsbestand.

Diverse vragen rond opvoeding, huwelijk en ... zijn snor. De hele sessie (en de snor) is hier te zien.

Offer je oog, mond, handen, ...

"De christen is geroepen tot een aanbidding die niet beperkt is tot een plaats of tot een bepaalde tijd, maar tot een aanbidding die alle plaatsen en alle tijden omvat:
'Christelijke aanbidding bestaat niet uit wat verricht wordt op heilige plaatsen, op heilige tijden en met heilige handelingen ... Het is het offeren van een lichamelijk bestaan in de anders profane sfeer.'


Chrysostomos becommentarieert:
'En hoe moet het lichaam dan een offerande worden?
Laat het oog naar niets kijken dat boos is, en het is een offerande geworden;
laat je tong niets uitspreken dat vuil is, en het is een offerande geworden,
laat je hand geen wetteloze daden stellen en het is een heel brandoffer geworden.'

Regelmatige ontmoetingen tussen christenen om te lofprijzen en elkaar onderling op te bouwen zijn gepast en worden zelfs bevolen in de Schrift. En wat er dan gebeurt in die samenkomsten is beslist 'aanbidding'. Maar dergelijke speciale tijden van gezamenlijke aanbidding zijn slechts één aspect van de voortdurende aanbidding die elk van ons aan de Heer moet brengen in het dagelijks opnieuw offeren van onze lichamen aan de Heer.

Douglas J. Moo in 'The Epistle to the Romans' in de reeks 'The New International Commentary on the New Testament, pag. 754 en vrij vertaald. Hij schrijft het bovenstaande naar aanleiding van Rom.12:1:
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

donderdag 27 mei 2010

Ga je naar de kerk of naar het RVT?

De kerk is geen geestelijk rusthuis, maar een barak waar soldaten van het kruis getraind worden. (onbekend)

Het is beter om 10 mensen aan het werk te zetten dan voor 10 te werken. (D.L. Moody)

Heb de 2 citaten ergens gelezen bij preceptaustin.org

woensdag 26 mei 2010

Met vergeving haal je muren neer

Niet alleen is vergeving genadig, het is ook een gelofte. Vergeving is een belofte elkaar vergiffenis te schenken. Ken Sande vat vier beloften samen die christenen maken wanneer ze elkaar vergeven:
- Ik zal niet langer voortborduren op deze gebeurtenis
- ik zal deze gebeurtenis niet weer ophalen en ze tegen je gebruiken
- ik zal niet met anderen praten over deze gebeurtenis
- ik zal deze gebeurtenis niet tussen ons laten staan of in de weg laten staan van onze persoonlijke relatie


Door deze beloften te maken en ze te houden kun je de muren neerhalen die tussen jou en de overtreder instaan. Je belooft niet te blijven stilstaan bij of te broeden op het probleem of te straffen door de persoon op een afstand te houden.

Je maakt de weg vrij voor de relatie om zich te ontwikkelen, niet gehinderd door herinneringen van overtredingen uit het verleden. Dit is precies wat God voor ons doet en het is hetgeen waartoe Hij ons roept ook voor anderen te doen.


(uit 'The Peacemaker' door Ken Sande - gelezen in 'Unpacking Forgiveness' door Chris Brauns, pag. 57, Crossway Books. Bovenstaande quote staat niet los van wat ik eerder uit Brauns' boek citeerde; zie hier, hier en hier.)

dinsdag 25 mei 2010

Je realiseert het je beter vroeg dan (te) laat

"Net als de psalmisten en profeten van het Oude Testament, kunnen Jezus en de apostelen genieten van het vooruitzicht dat de gerechtigheid overal zal zegevieren, omdat God over alles zal oordelen. Maar ze scheppen er geen genoegen in dat dit voor sommigen een eeuwigdurende hel zal betekenen.

Als ze het over de hel hebben, dan is het op een manier zoals een evangelist dat zal doen, namelijk om vol medelijden te waarschuwen tegen de wegen van onverschilligheid en gebrek aan berouw die ernaartoe voeren, en als middel om de mensen te smeken hun hart te openen voor de liefde die verlost.

(...)

Het Nieuwe Testament schildert de hel af als een plaats waar men zich van zijn pijn bewust is, een pijn die te vergelijken is met die van vuur, waarin de veroordeelden beseffen
(1) hoe weerzinwekkend en schuldig hun manier van leven op aarde was in de ogen van hun Schepper;

(2) hoe terecht Gods straf was, toen Hij hen buitensloot van zijn aanwezigheid en vreugde;

(3) hoe totaal ze nu alle vreugde en plezier verloren hebben en

(4) hoe onveranderlijk hun toestand is.


Toch is Gods verbanning van deze mensen naar de hel rechtvaardig,
- ten eerste omdat het precies is wat ze verdienen

- ten tweede omdat de hel - het bestaan los van God, dat er ook op neerkomt dat ze los zijn van al het goede - ten diepste is wat ze gedurende dit leven feitelijk zelf verkozen hebben, zodat Gods oordeel niets meer en niets minder is dan het bekrachtigen van hun eigen keuze."


(J.I. Packer in zijn inleiding op 'Belangrijke vragen over de hel' van Ajith Fernando, uitg. Novapres, pag. 9 en 10. Hier lees je het eerste hoofdstuk van het boek online. Dit is een degelijke inleiding op het thema 'hel' en het boek is blijkbaar verkrijgbaar aan 2,50 euro)

maandag 24 mei 2010

Spurgeon leeft

"Iedere dwaas kan geld verdienen, maar er is een verstandig mens voor nodig om het uit te geven."

"...waarschijnlijk zouden wij, als we zulke goede christenen waren, als we behoren te zijn, nog niet half zo aardig gevonden worden door de wereld als nu."

"Ik vraag me vaak af, waarom sommigen van u komen om mij te horen zoals u doet; het brengt me in verwarring, want ik zie geen reden waarom u dat zou doen. Ik bied u geen amusement aan; ik vertel u geen grappige verhalen, maar ik probeer uw hart te breken met de hamer van het Woord. U komt en u gaat, toch krijgt u geen zegen voor zover ik kan zien; bent u er tevreden mee dat het altijd zo blijft? Als u dat bent, ik ben niet tevreden."

"U weet, geliefde toehoorders, en ik hoef het u nauwelijks te vertellen, dat een mens die bijna eerlijk is, een schurk is, en dat de mens die bijna een christen is, een onchristelijk persoon is. Er was een man die bijna werd gered uit een vuur, maar hij werd verbrand; er was iemand anders die bijna werd genezen van een ziekte, maar hij stierf; er was iemand die bijna gratie kreeg, maar hij werd opgehangen; en er zijn er velen in de hel die bijna gered werden."

"Ik hoor regelmatig dat personen worden aangespoord om hun hart aan Christus te geven, hetgeen een zeer juiste aansporing is, maar dat is niet het evangelie. Het evangelie komt voort uit iets dat Christus u geeft, niet uit iets dat u aan Christus geeft."

C.H. Spurgeon

zaterdag 22 mei 2010

Film over Keith Green op komst

Het korte maar bijzondere leven van de gepassioneerde muzikant Keith Green komt op het witte doek. Green bracht in de seventies van de vorige eeuw een revolutie teweeg in de christelijke muziek. Maar ook op geestelijk vlak had zijn werk een geweldige impact.

Hier lees je er meer over.

Keith Green is vandaag misschien nog het meest bekend door een van zijn tijdloze nummers: "Create in me a clean heart", gebaseerd op Psalm 51.
Ook zijn biografie "No compromise" is een echte aanrader.

Green kwam om het leven op 28 juli 1982, o.a. samen met twee van zijn kinderen, toen hun Cessna neerstortte op een privé-vliegveldje.

De weduwe van Keith Green, Melody Green, zet het geestelijke werk verder via Last Days Ministries. Het lied "There is a Redeemer" / "Er is een Verlosser" is bijvoorbeeld haar werk.ASLEEP IN THE LIGHT (lyrics)

Do you see, do you see
All the people sinking down
Don't you care, don't you care
Are you gonna let them drown

How can you be so numb
Not to care if they come
You close your eyes
And pretend the job's done

"Oh bless me Lord, bless me Lord"
You know it's all I ever hear
No one aches, no one hurts
No one even sheds one tear

But He cries, He weeps, He bleeds
And He cares for your needs
And you just lay back
And keep soaking it in,
Oh, can't you see it's such a sin?

Cause He brings people to your door,
And you turn them away
As you smile and say,
"God bless you, be at peace"
And all heaven just weeps
Cause Jesus came to your door
You've left him out on the streets

Open up open up
And give yourself away
You see the need, you hear the cries
So how can you delay

God's calling and you're the one
But like Jonah you run
He's told you to speak
But you keep holding it in,
Oh can't you see it's such a sin?

The world is sleeping in the dark
That the church just can't fight
Cause it's asleep in the light
How can you be so dead
When you've been so well fed
Jesus rose from the grave
And you, you can't even get out of bed

Oh, Jesus rose from the dead
Come on, get out of your bed

How can you be so numb
Not to care if they come
You close your eyes
And pretend the job's done
You close your eyes
And pretend the job's done

Don't close your eyes
Don't pretend the jobs done
Come away, come away, come away with Me my love,
Come away, from this mess, come away with Me, my love.

vrijdag 21 mei 2010

Powlison over bijbelse counseling

David Powlison is een autoriteit op het vlak van pastorale counseling. Onlangs gaf hij een seminar in Bethlehem Baptist Church in Minneapolis (de gemeente waar John Piper de voorganger voor prediking is). Titel was "What is biblical counseling?" (Wat is bijbelse counseling)

Het seminar omvatte 4 sessies. Hier vind je de mp3-downloads.

Notities van de lezingen en wat gerelateerde artikelen vind je dan weer terug op een themapagina op de CCEF-site (Christian Counseling & Educational Foundation).

woensdag 19 mei 2010

Het waarom van de hel: ppt-fileAls guideline bij de studie die ik op 2 mei in Ieper gaf over "Het waarom van de hel", hoorde een powerpoint-voorstelling. Je kunt die hier downloaden (via rechtermuisknop en 'opslaan als').

dinsdag 18 mei 2010

Onomkeerbare spijt

"De zielen die in het dodenrijk en later in de hel zijn, zullen zich met spijt en wroeging herinneren hoe ze tijdens hun leven waren en erger nog, zij zullen zelf als hun vonnis moeten uitspreken dat ze volkomen terecht in deze plaats terecht zijn gekomen."

J.W. Embregts in "De hel - Jezus sprak er het meeste over", pag. 37-38. Hij leidt af uit Lk.16:25 dat na de dood de herinnering niet verdwijnt:

Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.

maandag 17 mei 2010

Hun engelen in de hemel zien altijd het aangezicht van mijn Vader

"Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader."
(Mt.18:10)

Wie zijn die 'engelen in de hemel' die continu de Vader zien? Ze worden verbonden met 'deze geringen' (NBV) of 'deze kleinen' (NBG en Telos), en dat zijn de volgelingen van de Heer, zo blijkt uit het verband.

In zijn commentaar uit de NICNT-reeks (New International Commentary on the New Testament) vermeldt R.T. France dat de klassieke uitleg ging in de richting van ‘persoonlijke bewaarengelen’. Maar behalve deze tekst uit Mattheüs zijn er weinig aanwijzingen voor.

Een aantal teksten kunnen volgens France wel hints in deze richting bevatten, maar ze kunnen net zo goed anders uitgelegd worden. Eerst is er Hd12:15, over Petrus die plots opduikt terwijl men ervan uitging dat hij nog gevangen zat of misschien zelfs terechtgesteld was.

"En zij zeiden tot haar: Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel." (Hd.12:15, NBG)

Hier is men er voor de NBV zelfs al van uitgegaan dat het om een beschermengel gaat:
"En zij zeiden tot haar: Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel."


Dan zijn er ook nog de woorden van Jakob in Gen.48:16. Hij overschouwt zijn leven als hij zegt:

"de Engel, die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen Abraham en Isaak voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land." (Gen.48:16, NBG)

De NBG geeft hierboven een hoofdletter aan 'Engel', maar dit is ook interpretatie.

Dan heb je ook nog engelen die voor een specifieke bevrijding uitgestuurd worden (telkens uit NBG-vertaling):

"Nebukadnessar hief aan en zeide: Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op Hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden, en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God." (Dan.3:28)

"Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten, en zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden; maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan." (Dan.6:23)

"Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde,
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
De Engel des HEREN legert Zich
rondom wie Hem vrezen, en redt hen." (Ps.34:7-8)

(Merk op: hier heeft de NBV 'de engel van de Heer', maar in beide vertalingen, NBG en NBV kan de uitdrukking slaan op de OT-verschijning van Christus)

"want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen;
op de handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot." (Ps.91:11-12)

Er zijn ook engelen-vertegenwoordigers voor landen, zo kunnen we afleiden uit Dan.10:13 + 20 en Dan.12:1.
In Opb.1:20 vertegenwoordigen de engelen dan weer kerken of gemeenten.

Hebr.1:14 spreekt over engelen als dienstknechten van Gods volk, maar zonder individuele connectie met personen te vermelden of te veronderstellen:
"Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?"

Een alternatieve uitleg voor Mt.18:10 kan zijn dat de engelen vertegenwoordigers zijn van de groep van de ‘kleinen’, eerder dan van elk van hen individueel.

R.T France verwijst nog naar een andere mogelijke interpretatie door Carson, die de engelen beschouwt als de geesten van de kleinen na hun dood. Maar France is zelf geen aanhanger van die visie, want "bewijs voor een dergelijke uitleg van ‘engelen’ is moeilijk te vinden (hoewel dit een mogelijke verklaring voor Hd.12:15 kan zijn).
In Mt22:30 wordt van hen die zijn opgestaan gezegd dat ze zijn ‘als’ de engelen, niet dat ze engelen zijn.
En de tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘zien', wanneer het gaat om het zien van het aangezicht van de Vader, past heel moeilijk bij een dergelijke interpretatie.” Vooral dit laatste lijkt me een heel sterk argument.


Via Google books kun je het boek van R.T. France ook terugvinden. Zie hier.

zondag 16 mei 2010

Mp3 "Waarom de hel?"Op 2 mei mocht ik in Ieper een studie geven met als titel 'Het waarom van de hel'.
De mp3 daarvan is nu online terug te vinden op de downloadpagina van de website van de organisatoren. Je vindt er flink wat ander materiaal ook.

Komende zondag verzorgt Raymond Hausoul trouwens nog de afsluitende studie in de reeks over de toekomst: "leven in het hiernamaals". Om 20 u. in de Potyzestraat 69 in Ieper.

zaterdag 15 mei 2010

Pinksteren: duurzame energie

'Pinksteren: duurzame energie'


Hier lees je het hoe en waarom, met de link tussen de Ronde van Italië en Pinksteren.

Gratis opvoedingsadvies: praat en stel heldere regels

Opgepikt via het Reformatorisch Dagblad: "Kind wil vooral goed gesprek met ouders"

"Kind wil goed gesprek met ouders en duidelijke regels", is een belangrijke zin die de RD-redactie oppikt uit het net gepubliceerde Nederlandse onderzoek 'Kinderen aan het woord over gezinnen'.

Dit is het hele stuk:


"Acht op de tien kinderen vinden hun ouders ideaal als ze met hen kunnen praten over wat ze belangrijk vinden. Zakgeld is voor 15 procent van de jongeren reden om positief te oordelen over hun ouders. Dat blijkt uit het zaterdag gepubliceerde onderzoek ’Kinderen aan het woord over gezinnen’ van het Verwey-Jonker Instituut op de internationale dag van het gezin.

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) heeft opdracht gegeven voor het onderzoek, waarbij ongeveer achthonderd kinderen tussen de 6 en 18 jaar betrokken zijn geweest. De demissionair ChristenUnie-bewindsman zei tijdens een bijeenkomst in Leiden dat jongeren een duidelijke boodschap hebben voor hun ouders. „Praat over zaken die zij belangrijk vinden en stel heldere regels. Ik hoop dat ouders dit gratis advies van hun kinderen oppakken”, aldus Rouvoet.

Maar weinig jongeren zeggen dat ze „vooral met rust gelaten” willen worden door hun ouders. Kinderen vinden het fijn als hun vader en moeder tijd voor ze nemen. Maar ondanks een goede band praten kinderen niet over alles met hun ouders. Zo zoeken jongeren liever op internet naar informatie over seksualiteit dan dat ze daarover met hun vader of moeder praten.

Kinderen zeggen duidelijke regels prettig te vinden. Daarbij willen ze wel de gelegenheid krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen als ze zich een keer niet aan de regels houden. Regels gaan vaak over het op tijd thuis komen en over taken in thuis. Als ouders kinderen aanspreken op hun gedrag, gaat het vaak over de omgang met broers en/of zussen, het opruimen van de kamer en ruw taalgebruik.

De meeste kinderen groeien nog steeds op in een gezin waarbij de moeder vaker thuis is dan de vader. Verder noemt 61 procent van de jongeren naast de ouders, broers en zussen, ook hun opa’s en oma’s belangrijk in het gezin. Drie op de tien wil de grootouders vaker zien."


Ook het Nederlands Dagblad pikt het item op, met als titel "Moeder blijft de spil in toekomstig gezin". Het ND bekijkt de taakverdeling tussen vaders en moeders en ziet dat die nog altijd zeer traditioneel is. Vooral de vrouwen voeren de regie over opvoeding en huishouden. De kinderen van nu willen het later net zo doen.

Lees verder via de ND-site.

vrijdag 14 mei 2010

Naar de gebedsdag: Openbaar (deel 2 - vr. 14/05)

In aanloop naar de wereldwijde gebedsdag, de "Global Day of Prayer" (Pinksteren, 23 mei) geeft het gebedsplatform www.pray4belgium.be een dagelijkse gebedslijst mee.

Vrijdag 14 mei: OPENBAAR!

“ … laat Uw naam geheiligd worden … ”

 Bid dat Gods ware karakter mag openbaar worden in onze gemeenten en in ons land: dat er leraars en vaders zullen opstaan, die Gods hart zullen bekendmaken en dit zelf zullen weerspiegelen door hun liefde (2 Kor.3:2).

 Bid dat de christenen zelf, door hun woorden en levensstijl, altijd Gods naam recht zullen aandoen tegenover de buitenwereld, en doordat hun goede daden niet verborgen kunnen blijven, zullen maken dat mensen God zullen eren (Matt.5:16).

 Bid dat Gods naam in ons land niet langer weggedrumd wordt naar de kerk en de privésfeer, maar dat Hij opnieuw mag vernoemd worden in elk domein van het publieke leven; dat dit maatschappelijke taboe mag doorbroken worden.

 Bid dat God zichzelf in ons land zal tonen als de echte God, dat valse goden en onwaarheden over Hem ontmaskerd mogen worden: bid dat in het onderwijs en met name in de media recht mag gesproken worden van Zijn naam.

 Bid dat God ons mag zegenen met nieuwe inzichten en openbaringen: dat Gods Geest steeds diepere rijkdommen uit zijn Woord zal naar boven halen (Ef 1:17-20).

 Bid ook dat Gods Woord duidelijk mag verkondigd worden aan alle bevolkingsgroepen in ons land, aan alle volken op aarde, en dat de Bijbel verder mag vertaald worden in alle 6800 bestaande talen (Matt. 28:19).

donderdag 13 mei 2010

Naar de gebedsdag: Wek op (deel 1 - do. 13/05)

In aanloop naar de wereldwijde gebedsdag, de "Global Day of Prayer" (Pinksteren, 23 mei) geeft het gebedsplatform www.pray4belgium.be een dagelijkse gebedslijst mee.

Op de gebedsdag wordt er wereldwijd in de zes continenten gebeden. Dit jaar doen opnieuw 216 landen (van de 220) mee.


Donderdag 13 mei: WEK OP!

“Onze Vader in de hemel…”

 Bid dat God, die de Bron is van alle Leven, zijn volk opnieuw tot leven zal wekken en vullen met zijn hemels, goddelijk leven in overvloed (Joh. 10:10, 7:38).

 Bid dat God, die een Vader is, zijn kinderen bij elkaar zal brengen als één familie voor zijn aangezicht, en dat niet één van hen zal achterblijven: voor eenheid binnen gemeenten, tussen gemeenten en denominaties, en tussen verschillende bevolkingsgroepen (Joh. 17:21).

 Bid dat veel van Gods afgedwaalde en weggelopen kinderen zich zullen bekeren van hun eigenzinnigheid en terugkeren naar de Vader (Lukas 15:18), en leren om Hem echt te vertrouwen en te gehoorzamen.

 Bid dat christenen onophoudelijk Gods aangezicht zullen zoeken (Psalm 27:8): dat in ons land veel bronnen van gebed mogen ontspringen en frisse gebedsbewegingen zullen ontstaan; dat er binnenkort een 24/7 gebedsketting zal functioneren.

 Voor een herstel van echt vaderschap in ons land (Maleachi 4:6/3:24), te beginnen in christelijke gezinnen, en van vaderlijk leiderschap, te beginnen in de gemeente.

woensdag 12 mei 2010

De gemiddelde christen is een AfrikaanHet gezicht van het wereldwijde christendom is zelden zo sterk veranderd als in de twintigste eeuw. In 1910 was de gemiddelde christen een blanke West-Europeaan; in 2010 is dat een inwoner van Afrika, Azië of Latijns-Amerika.

Het Reformatorisch Dagblad brengt hier haar eerste deel in een serie over de wereldkerk. Aanleiding is de herdenking van de eerste wereldzendingsconferentie in Edinburgh (1910-2010) en de uitgave van de ”Atlas of Global Christianity”.

Follow-up: hoe zit het met de Ark van Noach

Op dinsdag 27 april schreef ik al over de Ark die mogelijk was gevonden en vroeg ik me af hoeveel we er nog zouden over horen. Gisteren dook het berichtje weer op bij www.deredactie.be: Is de Ark van Noach gevonden?

"Volgens de Nederlandse onderzoeker Gerrit Aalten is de Ark van Noach eindelijk gevonden. Aalten verricht al 35 jaar onderzoek naar de resten van het schip. "De ark ligt op 4.000 meter hoogte op de berg Ararat", zegt hij in het Reformatorisch Dagblad.

De ingang lag drie meter onder de grond en moest volgens Aalten volledig uitgegraven worden. Eenmaal binnen vonden de onderzoekers ruimten die lijken op stallen. Een balk met acht pinnen met vierkante koppen is volgens de Nederlander bedoeld om dieren aan vast te binden. In de ruimte zijn er ook deuren van een meter bij een halve meter waar alleen dieren door kunnen.

Nog volgens Aalten dienden de aardewerken schalen in de ruimte als voederbakken. De duizenden witte bolletjes op de grond zouden dan weer voedselresten zijn. Op de hoeken van het hout zit een zwarte substantie. Dat is volgens de Nederlander het pek waarmee de Ark, volgens de bijbel, was afgewerkt."


Ook de site van het Nederlandse Trouw bracht er iets over, maar dan in de voorwaardelijke zin. Het legt de klemtoon op de claim van de onderzoeker, zonder zijn twijfels voorlopig te funderen: "Onderzoeker overtuigd van vondst Ark van Noach".

Het Reformatorisch Dagblad doet meer dan gewoon het nieuwsfeit oppikken in een al dan niet sceptische vorm: "Ark van Noach zou nu écht gevonden zijn". De krant ging ook bij prof. dr. M.J. Paul langs en hij lijkt me gezond kritisch als je het hele stuk leest: "Prof. Paul: Twijfels over vondst ark"
"Er blijven nog veel vragen liggen”, stelt de theoloog uit Eden. Hij noemt tien bezwaren. Klik op de artikellink om ze te lezen.

maandag 10 mei 2010

DS kijkt diep in het hart van BonoNaar aanleiding van de 50ste verjaardag van zanger Bono van U2 heeft De Standaard nog eens zijn songteksten nagelezen en er een artikel aan gewijd: Diep in het hart van Bono.

Je vindt er onder meer:

HOOP

'Open je, open je voor de liefde van God
Voor de liefde van Hem die de blinden liet zien
Hij zal terugkeren'

(Tomorrow, 1981)


KNIELEN

'Aanraken is genezen, kwetsen is stelen
Als je de hemel wilt kussen, leer dan best hoe je moet knielen'

(Mysterious ways, 1991)


PARADIJS

'Ik geloof in het rijk dat moet komen
Dan zullen alle kleuren samenvloeien tot één'

(I still haven't found what I'm looking for, 1987)

Gods plan en/of de boze daad van misdadigers?

Tegelijkertijd was Jezus' kruisiging de vervulling van Gods plan én was het de grootste misdaad ooit begaan! De spanning tussen Gods soevereiniteit en de menselijke vrijheid tentoongespreid aan het kruis is inderdaad een mysterie.

Knoeien aan een van beide aspecten zorgt voor vreselijke gevolgen.
Als je de menselijke verantwoordelijkheid ontkent, verander je de daders in Gods dienstknechten die goed doen wanneer ze de Zoon van God kruisigen.
Als je de Goddelijke soevereiniteit minimaliseert verander je het kruis in een noodgreep van God.

Dergelijke vervormingen zijn uitermate verkeerd.
Op onnaspeurlijke wijze is het kruis ...
... zowel Gods wil, zonder Hem te bezoedelen met het boze,
... én de schuldige daad van boosdoeners, zonder hen te maken tot marionetten bij wie God aan de touwtjes trekt.


(vrij vertaald uit "Hell under fire", uitg. Zondervan, div. auteurs, pag. 160)

zaterdag 8 mei 2010

Mp3's Clarus conferentie 2010


Je zult je misschien herinneren dat ik al eens linkte naar de mp3's van eerdere edities van de Clarus conferentie.
Nu staat ook 2010 online. Titel was "tussen hemel en aarde". Wayne Grudem en Randy Alcorn waren de sprekers.

Hier vind je alle titels en mp3's van de diverse toespraken, ook enkele paneldiscussies.

Laat de wereld weer daveren

"To eat, to breathe
to beget
Is this all there is
Chance configuration of atom against atom
of god against god
I cannot believe it.
Come, Christian Triune God who lives,
Here am I
Shake the world again."


(Francis Schaeffer in 'Christianity Today' van 20 juni 1960, pag. 6. Gelezen bij Ray Ortlund)

Vrije vertaling:

Eten, ademen,
verwekken.
Is dit al wat er is
toevallige botsing van atoom tegen atoom
van god tegen god
ik kan het niet geloven.
Kom christelijke drieënige God die leeft,
hier ben ik
Laat de wereld weer op zijn grondvesten daveren.

Nieuw nummer van eJournal 9Marks: diakenen

Meestal interessant is de eJournal van 9Marks ministries (Ministry dat eigenlijk qua naam en visie is uitgebouwd rond de gedachte van een boek van Mark Dever: "9 marks of a healthy church", 9 kenmerken van een gezonde gemeente).

Er is een nieuw nummer uit met als thema "diakenen": de schokdempers van de gemeente.

Hier vind je alle artikelen.

Een boekbespreking is gewijd aan een boek van Alexander Strauch, die een van de betere boeken schreef over gemeenteleiding en blijkbaar ook een boek heeft over het diakenenambt.


Jonathan Leeman schreef het introartikel.
Hij merkt op dat Jezus kwam om te 'diakenen' (Mk10:45 en Rm.15:8)

Dit is ook wat Paulus, Apollos en Tychicus deden (1Kor.3:5,6; Ef.3:7; 6:21; Kol. 4:7). En de grootsten onder ons zullen diakenen zijn (Mk.10:43).

Het ambt wordt niet vaak vermeld in het Nieuwe Testament (Fp.1:1; 1 Tim.3:8-13; cf. Rom.16:1). Let wel: het lijkt de bedoeling dat de diakenen aandacht schenken aan het fysieke welzijn van de gemeente, wat dan op zijn beurt ten goede komt aan het geestelijk welzijn.

De diaken bouwt aan eenheid en fungeert als schokdemper. Er is niets ongeestelijks aan een diaken.

Mp3 lezing "Het Vaderhuis"Door conversieproblemen (WAV naar mp3) moest je er wat op wachten, maar hier is hij toch eindelijk: de geluidsfile van de lezing over 'Het Vaderhuis' die Claude Van Maelsaeke op zat. 24 april gaf in CC De Steiger in Menen. Laatste lezing uit de reeks 'De eindtermen'. De powerpoint van de lezing staat al eerder online.

Via de rechtermuisknop kun je de mp3 van de lezing 'Het Vaderhuis' op je computer opslaan.

Of je kunt luisteren op de blog, dankzij de mediaplayer. Gewoon op het pijltje klikken (de playknop).

Vergeven volgens Gods patroon (slot)

(vervolg van woensdag 5 mei)

3. Gods vergeving is een verbintenis

Aphiemi/vergeving: het Griekse woord betekent 'vrijgemaakt worden van wettelijke of morele verplichting of gevolg'.

Als God vergeeft gaat Hij tegenover de vergeven persoon het commitment aan om hem/haar niet langer aan die zonde te houden: je staat niet langer in het krijt.

Zo kun je stellen dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof, we staan niet meer als schuldigen tegenover God, maar als nieuwe, rechtvaardige mensen. Op basis van geloof.

Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.(Rom.3:28)

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus (Rom.5:1)4. Vergeving legt de basis voor en begint het proces van herstel

God doet niet alleen de zonde weg en verklaart ons rechtvaardig, Hij begint ook een nieuwe relatie met ons.

Dit is het uiteindelijke doel van de vergeving:
- herstel van de gemeenschap
- herstel van de gebrokenheid, van wat stuk was

Er is niemand vergeven door God zonder ook verzoend te zijn met God.

Zie bijv. 2Kor.5:17-21 voor het belang van verzoening.

Redding en wedergeboorte zijn altijd verbonden met verzoening.


5. Vergeving wist niet alle gevolgen uit

- Wie gelooft is behouden (Hd.16:31)
- Goed doet de zonden weg, zover het Oosten ligt van het Westen (Ps.103:11-12)
- Er is geen veroordeling meer in Jezus Christus (Rom.8:1)

Mààr:

De gevolgen van de zonde blijven in dit leven vaak bestaan.
Zie het voorbeeld van David en Batseba, na hun overspel en de moord op Uriah.

- David heeft berouw (2Sm.12:13)
- De Heer vergeeft hem
- De gevolgen blijven: er komt geweld in de familie (2Sm.12:10) en de baby zou sterven (2Sm.12:14)


Deze gevolgen zijn bedoeld tot training en lering, tot tuchtiging:
- tot Gods eer
- tot hen/onze vreugde in de toekomst

Hebr.12:5-12 maakt ook duidelijk dat tuchtiging eigenlijk opvoeding is. Maar het gebruikte woord staat voor 'kastijding', wat elders vaak samenhangt met zweepslagen.

Het doel staat in vers 10-11:
- heerlijkheid
- vrucht van gerechtigheid


God houdt teveel van je om de zonde ongestraft te laten en je niet te leren voor de toekomst.

LET OP: Verwar tuchtiging niet met betaald zetten!

In tuchtiging heeft God een drievoudig doel:
1. Het extreem boosaardige van de zonde tonen
2. Tonen dat God zonde niet als iets lichts ziet
3. De zondaar nederig maken en heiligenNog een definitie van vergeving:

Gods vergeving is een verbintenis van de enige ware God om genadig hen te vergeven die zich bekeren en geloven, zodat zij verzoend zijn met Hem; hoewel deze verbintenis niet alle gevolgen uitwist.(Overdenking gebaseerd op principes uit "Unpacking Forgiveness" van Chris Brauns.)

vrijdag 7 mei 2010

Hoe ontdek ik mijn geestelijke gave?

De 5 hoofdpunten uit een blogpost door Juan Sanchez, op de Gospel Coalition Blog. Hieronder geredigeerd/samengevat.

Eerst nog wat opmerkingen vooraf: eigenlijk stel je de verkeerde vraag. Gavenlijstjes zijn voorbeelden, en niet bedoeld om alle gaven weer te geven.
Bovendien: eenmaal je denkt ontdekt te hebben 'dit is mijn gave', zou het kunnen beperken hoe, waar en wanneer je dient. Maar dit kan niet de bedoeling zijn. Alsof iemand met de gave van leraar niet zou moeten meehelpen opruimen bij een activiteit omdat hij leraar is.

De juiste of betere vraag is: hoe kan ik het lichaam, de gemeente, dienen?

Naar 1Kor.12 kun je stellen dat we de Geest vertonen wanneer we elkaar dienen in geloof en liefde (1Kor.12:7 + 1Kor.13:1-3). Hoe dienen we elkaar in geloof en liefde?

1. Ontdek welke hulp het lichaam nodig heeft

Bijbelse noden, noden in dienstwerk, in het dienen ... Vraag de gemeenteleiding welke nood zij zien in je gemeente.

2. Eens je de nood van het lichaam ziet, BID!

Bid voor arbeiders in de oogst. Bid ook voor wijsheid voor de gemeenteleiding in het besturen van deze werken. Vraag de Heer of Hij je roept tot werk op een van de verschillende terreinen.

3. Vraag jezelf af: wat doe ik graag?

Waarom denken we dat je je slecht zou moeten voelen bij het doen van de wil van de Heer? Als de Geest ons heeft toegerust en we groeien in genade, dan zullen we ons verblijden in het dienen van de Heer en het lichaam met die specifieke gaven.
Natuurlijk kunnen er ook terreinen zijn waar ik niet echt enthousiast over ben, maar die wel belangrijk zijn. Misschien zijn er ook wel bepaalde capaciteiten die je kreeg van de Heer (neem bijv. boekhouding) waarvoor je niet enthousiast bent omdat je ze al elke dag gebruikt in je job. Dien het lichaam. Normaal gesproken zal het een vreugde zijn.

4. Zoek godvrezende raad - van oudsten/leiding, mentors, kringleiders, enz.

Mature christenen met wie je veel tijd doorbrengt zullen je aan het werk zien en om je geven. Ze zullen een meerwaarde vormen in bevestigen of ontkennen of je al dan niet een bepaalde gave hebt op specifieke terreinen. Luister naar hen, het is wijs.

5. Dien! Zit daar maar niet!

Elk kreeg gaven voor het gemeenschappelijk welzijn. Gebruik ze dus (1Petr.4:10-11)
In het dienen mag je vreugde vinden, de leiders kunnen bevestigen wat ze zien en jij zult een van de terreinen ontdekt hebben waarvoor de Geest je heeft toegerust om het lichaam op te bouwen in liefde. Stel je voor! Je hebt je gaven ontdekt terwijl je aan het werk was. Zit daar niet te wachten, doe iets. Mag de Heer ons bevrijden van het denken als consument.

donderdag 6 mei 2010

The prodigal / verloren zoonDe muziek komt van Sovereign Grace, de animatie van iemand die een filmpje samenstelde voor zijn kerk. Bob Kauflin geeft meer uitleg.

You held out Your arms, I walked away
Insolent I spurned Your face
Squandering the gifts You gave to me
Holding close forbidden things
Destitute a rebel still, a fool in all my pride
The world I once enjoyed is death to me
No joy, no hope, no life

Where now are the friends, that I had bought
Gone with every penny lost
What hope could there be for such as I
Sold out to a world of lies
Oh, to see Your face again, it seems so distant now
Could it be that You would take me back
A servant in Your house

You held out Your arms, I see them still
You never left, You never will
Running to embrace me, now I know
Your cords of love will always hold
Mercy’s robe, a ring of grace
Such favor undeserved
You sing over me and celebrate
The rebel now Your child
© 2009 Sovereign Grace Worship (ASCAP).

Foto's National GeographicNational Geographic publiceert op zijn site weer een reeks prachtige natuurfoto's.
Hier vind je ze.

"Lord of all creation
of water earth and sky
The heavens are your Tabernacle
Glory to the Lord on high"

Petra (de rock) is weer on the rollDeze mensen moeten ondertussen waarschijnlijk qua leeftijd kunnen wedijveren met de Stones (om bij dezelfde materialen te blijven), maar ze zijn er weer: Petra. Nu ook weer voor nostalgische zielen. Hier lees je er alles over.

Na de afscheidstour (zie video hieronder) waar (ex-)zanger Greg X Volz weer even mocht opdraven, leek het nochtans allemaal over.

Satans droom

Wat als satan overneemt? Michael Horton stelt in zijn boek "Christless Christianity" (vrij vertaald: "Christendom zonder Christus") de vraag hoe de wereld er zou uitzien als satan de touwtjes in handen kreeg:

"Hoe zouden de dingen eruitzien als satan echt de controle nam over een stad? Meer dan een halve eeuw geleden gaf de presbyteriaanse voorganger Donald Grey Barnhouse zijn eigen scenario weer in een wekelijkse preek die ook over de hele VS werd uitgezonden via CBS Radio.

Barnhouse speculeerde dat als satan de macht kreeg over (pakweg, JL) Philadelphia, dat dan alle bars sluiten, pornografie verbannen wordt en oude straten gevuld worden met nette voetgangers die naar elkaar glimlachen. Er wordt niet meer gevloekt. De kinderen zeggen netjes 'Ja, meneer' en 'Nee, mevrouw, en de kerken lopen elke zondag vol ... zonder dat er ooit nog over Christus gepredikt wordt."


("Christless Christianity", Grand Rapids: Baker, 2008, pag. 15 - Lees hier de gratis pdf van hoofdstuk 1 van het boek. De tip komt van Justin Taylor.)

woensdag 5 mei 2010

Vergeven volgens Gods patroon (1)

"... en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren" (Mt.6:12)

"Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft." (Ef.4:32)

"Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Kol.3:13)


Hoe vergeeft God?

Allen hebben gezondigd, hebben Hem tekortgedaan:
- door geboorte
- door keuze

De straf die op de zonde staat is de hel, vanuit de toorn van God.


1. Gods vergeving is genadig en rijkelijk maar niet gratis

Vergeving is een geschenk van God: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God"
Hij vergaf ons vanwege Zijn liefde alleen. Niet omdat wij zo goed waren: "Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt." (Ef. 2:4).

Hij betaalde zelf de hoge prijs voor die vergeving. "Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden." (1Joh.4:10)
Christus was het zoenoffer. Hij wendde Gods toorn af. Dit was geen klein offer. De vergeving was dus niet gratis.

GRACE = God's Riches At Christ's Expense (Gods rijkdom op Christus' kosten)


2. Gods vergeving is voorwaardelijk

Zij is namelijk weggelegd voor wie zich bekeert en gelooft.
Hij biedt het geschenk aan, maar het moet aangenomen worden:
- door bekering/berouw
- door geloof

Zie Hd.20:21: "Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer."


(Overdenking gebaseerd op principes uit "Unpacking Forgiveness" van Chris Brauns. Cursief in de bijbelteksten door mij.)

maandag 3 mei 2010

Lezing "Het Vaderhuis": powerpointOp zaterdag 24 april gaf Claude Van Maelsaeke in CC De Steiger in Menen een lezing over "Het Vaderhuis". Het was de slotlezing uit de reeks "De eindtermen".

De ppt-voorstelling die Claude voor deze lezing gebruikte, kun je downloaden door hier te klikken (zip-file).

Ook voorgaande lezingen kun je elders op deze blog terugvinden, bijvoorbeeld door bij de labels onder "lezing" te zoeken. Je kunt ook het zoekvenster rechtsboven gebruiken en zoeken op naam van de lezing of van de spreker.

Twee goede vergevers

"Elke gezonde relatie bestaat uit twee goede vergevers"

(Tullian Tchividjian)