dinsdag 20 mei 2008

Noodhulp Myanmar ook via Tearfund

Bericht van 9 mei op de website van Tearfund, door de directeur voor België, Cecil Vanmaelsaeke:

Cycloon Nargis slaat hard toe in Myanmar (Birma)

De wereld reageert geschokt op de zware tol aan doden en vernieling na het doortrekken van de cycloon Nargis over het zuiden van Myanmar. De cijfers lopen uiteen, het dodental blijft stijgen. De media spreekt nu reeds van 60.000 tot 100.000 doden. Het kustgebied is het ergst getroffen, waarbij 95 procent van de dorpen aan de kust is verwoest.

Meer dan één miljoen mensen zou dakloos zijn. Onder de hulporganisaties heerst ook angst voor het uitbreken van epidemieën, nu een deel van het land onder water staat en er groot gebrek is aan drinkbaar water en voedsel.
Wanneer rampen zich voordoen spant Tearfund zich altijd in om met, voor en via de lokale kerken en hun diakonale arm in actie te treden. De kerk en haar diaconaal werk staan het dichtst bij de bevolking en kan snel handelen.
Tijdens deze crisis in Myanmar zal Tearfund opnieuw samenwerken via onze internationale alliantie Integral. Verschillende van onze trouwe partners hebben goede contacten en medewerkers in het getroffen gebied, die beschikken over de capaciteit om de nood effectief te helpen lenigen.
In een eerste fase ligt de nadruk nu sterk op het verstrekken van voedselpakketten, medische middelen en tijdelijk onderdak.

Dank voor uw betrokkenheid en medeleven. Ik nodig u graag uit om samen met de internationale gemeenschap deel te nemen aan de hulpactie.

Geven kan op rekening 435-9190001-10 van Tearfund, met de vermelding: “Noodhulp Myanmar”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten