woensdag 7 mei 2008

Gebed is een walkietalkie en geen intercom"Het leven is oorlog. Dat is niet al wat het is. Maar het is wel altijd dat. Onze zwakheid in gebed ligt vooral in het negeren van deze waarheid. Gebed is in de eerste plaats een walkietalkie voor oorlogstijden voor de zending van de kerk terwijl die oprukt tegen de duistere machten en tegen ons ongeloof.

Het is niet verwonderlijk dat gebed slecht functioneert wanneer we het proberen te gebruiken als een huiselijke intercom, om de bovenverdieping om meer comfort te verzoeken voor beneden.
God heeft ons het gebed gegeven als een walkietalkie voor de oorlogstijd, zodat we ons hoofdkwartier om alles kunnen vragen wat we nodig hebben terwijl het koninkrijk van Christus oprukt in de wereld.

Gebed verleent aan ons de belangrijke positie van strijdkrachten in de frontlinie en geeft aan God de glorie van een oneindig Voorziener. Hij die de kracht verleent krijgt de eer.
Dus gebed bewaakt de verhevenheid van God in zending, terwijl ze ons verbindt met eindeloze genade in elke nood."

John Piper in “Let the Nations Be Glad!” (2de ed.) pag. 45

Geen opmerkingen:

Een reactie posten