woensdag 14 mei 2008

Gods goedheid temidden niet ingeloste verwachtingen(...) De Bijbel staat vol verhalen van mensen die te maken kregen met het conflict tussen wat ze voor waar hielden en wat ze ondervonden in hun leven. Denk aan de aartsvader Jozef.
(...) Zijn geplande route naar de glorie mondde uit in een moordaanslag door zijn eigen broers, zijn gevangenschap in een vreemd land en vele jaren van zijn leven in en uit de gevangenis omwille van valse beschuldigingen van misdaden die hij niet beging. Hoe kon dit de weg naar de glorie zijn die God aan Jozef beloofde?

Ondanks de tegenstelling tussen zijn ervaringen en wat hij dacht te weten over God, kon Jozef uiteindelijk wel bevestigen dat God goed en betrouwbaar is. Hoe kwam hij daartoe?
Ik zou suggereren dat terwijl Jozef worstelde met God (net als zijn vader Jakob), God hem ook een nieuw perspectief gaf en een dieper verstaan van Zijn liefde voor hem. Maar dit komt er niet zomaar (...):
“De diepe angst achter elk verlies is dat we verlaten zijn door de God die ons had moeten redden. Het veranderende moment in christelijke bekering komt wanneer we ons realiseren dat zelfs God ons verlaten heeft. Dan ontdekken we dat het niet God was die ons verliet, maar ons beeld van God ... Alleen dan is verandering mogelijk.” (Craig Barnes)

Inderdaad, Jozef komt er op een bepaald ogenblik toe om zijn nieuw perspectief te openbaren tegenover zijn broers die hem verraden hadden: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft’ (Genesis 50:20). Dit is geen bijbels cliché. Jozef was werkelijk getuige van Gods tussenkomst en liefde. Maar helemaal niet op de manier die hij verwacht had.

En zo heeft ook God niet beloofd om onze levens te laten verlopen zoals wij dat planden. Maar in plaats daarvan belooft God ons om ons het nodige nieuwe perspectief te geven op zijn goedheid en genade temidden onze niet ingeloste verwachtingen.

Gedeelte uit ‘A Slice of Infinity’ van RZIM (13 mei 2008), door Margaret Manning. Kijk ook op www.rzim.org Je kunt je zelf aanmelden voor de dagelijkse mail "A Slice of Infinity".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten