donderdag 29 mei 2008

6 manieren om je gebeden onder het plafond te houden


Tim Challies gaf onlangs 6 mogelijke hindernissen voor je gebed: Six Ways to Hinder Your Prayers. Ik som ze even op, maar je klikt hier om het volledige stuk (in het Engels) te lezen.

God verlangt om onze gebeden te verhoren. Maar toch worden onze gebeden vaak verhinderd. Daar zijn wij de enige oorzaak van. De Bijbel geeft 6 mogelijke verhinderingen aan.


ZELFZUCHTIGE MOTIEVEN

Jakobus 4:3: "En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen."
We moeten vragen naar Gods wil.


NIET LUISTEREN NAAR GODS WOORD

Als we ons niet onderdompelen in de Bijbel en niet gehoorzaam zijn aan wat we leerden, kunnen we niet verwachten dat God onze gebeden zal verhoren.
Luister maar wat Salomo aangeeft in Spreuken 28:9: "Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel."
We bidden best en meest effectief als we doordrenkt zijn van Gods woord.


ONVERGEVENDE HARTEN

Zelfs de grootste zonden tegen ons begaan, wegen niet op tegen hoe wij tegenover God gezondigd hebben. In Markus 11:25 zegt Jezus: "Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft." Koesteren we haat of verzet tegen anderen, dan moeten we niet verwachten dat onze gebeden zullen verhoord worden.


ONENIGHEID IN HET GEZIN

Het is Gods wil dat er vrede en harmonie is binnen het gezin en dat we daaraan werken. Elke vader heeft daar een voortrekkersrol in te spelen. De apostel Petrus, zelf gehuwd, vermaant echtgenoten om begripvol met hun vrouw om te gaan en gevoelig te zijn voor hun noden: "U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg." (1Petr3:7)
De relatie tussen man en vrouw moet die van Christus en zijn gemeente weerspiegelen.


ONBELEDEN ZONDE

Psalm 66:18: "Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord."
Voor we besluiten dat het niet naar Gods wil is om ons te geven wat we bidden, moeten we eerst ons hart onderzoeken of er geen onbeleden zonde in de weg staat.
Terwijl we voortdurend acht moeten geven op ons hart, kunnen we ook God vragen om onze zonde te tonen.


TWIJFEL

God wil dat we Hem vertrouwen - zowel wat zijn vermogen als wat zijn wil betreft om te zorgen voor wat we vragen om te groeien in godsvrucht. Jakobus 1:5-7: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen."
Ons gebed kun je niet los zien van ons geloof. We moeten vragen met verwachting, natuurlijk mits we verlangen wat we echt nodig hebben en eer zal geven aan Hem.


CONCLUSIE

In Lukas 18 vertelt de Heer een gelijkenis om ons tot bidden aan te zetten. Lees maar vers 1: "Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven." We worden hier opgeroepen om te volharden in gebed. Blijven we bidden en ontvangen we niet, dan moeten we ons afvragen waarom onze gebeden verhinderd worden. Dit kan ons leiden tot een inniger relatie met God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten