donderdag 15 mei 2008

5 lessen van de Vroege Kerk

In CV•Koers trekt Henk Bakker 5 lessen uit de gegevens die over de Vroege kerk beschikbaar zijn:


• Veelkleurigheid:

De meeste eerste christengemeenten herkennen elkaar in de kern van het Evangelie van Christus. Maar rondom die kern wordt de Kerk gekenmerkt door een verrijkende diversiteit.


• Levende gemeenschap:

De eerste christengemeenten vormen hechte gemeenschappen. Die zijn in staat om in de marge van de samenleving te groeien door hun getuigenis van liefde, mededogen en vergevingsgezindheid, tegen alle verdrukking in.


• Bereidheid tot lijden:

De christenen zijn over het algemeen radicaal in hun navolging van Christus, als het moet tot in de dood. Christenen in de eerste eeuwen kennen Jezus als triomferende Koning, maar ook als lijdende Knecht. Dat geeft hun kracht om ook in het lijden van anderen te gaan staan: bij epidemieën offeren ze zich bijvoorbeeld op door voor de zieken te zorgen en de doden te begraven.


• Geestesgaven:

Tekenen en wonderen volgen de gelovigen, van profetieën en het spreken in tongen tot het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Het zijn kenmerken van de gemeente van Christus en men verwacht niet anders.


• Grassroots theologie:

Er bestaan nog geen dichtgetimmerde theologieën en theologie is niet voorbehouden aan academici. Men volhardt bij het onderwijs van de apostelen en staat open voor de leiding van de Heilige Geest. Met elkaar, op het grondvlak van de gemeente, ontdekken christenen het volle leven met Christus.


Dr. Henk Bakker is als docent verbonden aan het Baptistenseminarium te Bosch en Duin, de Christelijke Hogeschool Ede, het Center for Evangelical en Reformation Theology (Vrije Universiteit), en als onderzoeker aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek.


Als niet-abonnee kun je de inleiding op het volledige artikel "De Vroege kerk voor dummies" hier online lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten