donderdag 8 mei 2008

Je raakt het nooit beu

“Dit is het mysterie dat rijk is in goddelijke genade voor zondaars: waarin door een wonderlijke verwisseling onze zonden niet langer de onze zijn, maar die van Christus; en de gerechtigheid van Christus niet langer die van Christus is, maar de onze. Hij heeft zelf Zijn gerechtigheid afgelegd om ons ermee te kunnen bekleden en vervullen; en Hij heeft onze boosheden op zich genomen om ons ervan te kunnen verlossen.”

“Leer Christus kennen en Hem gekruisigd. Leer tot Hem te bidden en, wegkijkend van jezelf, te zeggen: ‘U, Heer Jezus, bent mijn gerechtigheid, maar ik ben uw zonde. U nam op U wat van mij was en gaf mij wat het Uwe was. U nam op U wat U niet was en gaf mij wat ik niet was.’”


Maarten Luther, geciteerd in het boek van J.I. Packer en Mark Dever, “In My Place Condemned He Stood”, pag. 85, voetnoot 31. Ik las het stukje op de blog van Ray Ortlund en heb het vrij vertaald.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten