vrijdag 9 mei 2008

'Bekeerde moslims beroofd van rechten'

Het Nederlands Dagblad wijdt een artikel aan de schrijnende toestanden waarmee bekeerde moslims te maken krijgen:

"Moslims die overgaan tot een andere religie, worden beroofd van de meest elementaire burgerlijke en politieke rechten. Dat stelt Christian Solidarity Worldwide (CSW) in een onlangs verschenen rapport.

De mensenrechtenorganisatie interviewde afgelopen jaar 28 mensen die de islam de rug toekeerden in Egypte, Iran, Jordanië, Koeweit, Nigeria, Turkije en Engeland. Aansluitend sprak CSW met leiders van religieuze minderheden die te maken hebben met bekeerlingen.

De conclusie is dat islamieten die zich bekeren, in feite maatschappelijk dood worden verklaard. Hoewel het recht van religie te veranderen in internationale verdragen is vastgelegd, doen de leiders in moslimlanden weinig aan de bescherming van bekeerlingen. Ook de internationale gemeenschap laat het erbij zitten, aldus de mensenrechtenorganisatie.

De organisatie concludeert wel dat de doodstraf voor afvalligheid in moslimlanden zelden meer wordt toegepast. Alleen Sudan en Maleisië hebben deze straf nog in de wet staan. In Saudi-Arabië, Mauritanië en Iran is de doodstraf voor afvalligen niet in de officiële wet geregeld, maar zij lopen wel gevaar die straf te krijgen, dankzij de sharia, het islamitische stelsel van onofficieuze wetten.

Desondanks zijn de maatschappelijke implicaties voor ex-moslims groot. De Egyptische wet verklaart het huwelijk van de bekeerling nietig, ontzegt hem het recht op voogdijschap en ontmeent de erfrechten. In landen als Bahrein, Jordanië, Koeweit, Oman, Qatar en Jemen kunnen afvalligen gestraft worden met nietigverklaring van hun echtverbintenis en het verlies van staatsburgerschap, identiteitspapieren en sociale en economische rechten.

Veiligheidsdiensten

Ex-moslims, aldus Christian Solidarity Worldwide, zijn slachtoffer van grootschalige schending van mensenrechten. Sommigen krijgen te maken met woedende menigten en psychologische en fysieke intimidatie door veiligheidsdiensten. Anderen worden gedood door de familie omdat die door de overgang naar een ander geloof van haar eer beroofd zou zijn. De christelijke mensenrechtenorganisatie somt een bizarre rij schendingen op: geen juridische of sociale bijstand meer, verlies van huis en werk, discriminatie in het onderwijs, geen leningen meer kunnen afsluiten.

Het aantal meldingen van mensenrechtenschendingen neemt toe, meldt de organisatie verder, omdat de gemeenschap van moslims die hun geloof af hebben gezworen groeit in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië.

Het rapport geeft ook 26 voorbeelden van vervolging. Een schrijnend verhaal is dat van de Nigeriaanse Snusi Ali, wiens sportschoenen de omslag van het rapport sieren.

Vanwege zijn bekering tot het christendom werd hij door zijn oom in het geheim gegeseld en gevangengezet. Op de dag dat hij verdween, kreeg zijn moeder zijn schoenen met de mededeling dat ,,er niets meer van hem over was''. Toen zij haar zoon vond en probeerde vrij te krijgen, werd zij gewurgd."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten