vrijdag 2 mei 2008

De vraag is niet óf je fulltime voor God gaat werken maar waar

"God heeft discipelschap bedoeld om verandering tot stand te brengen, zowel op persoonlijk vlak, als in de samenleving om ons heen. Jammer genoeg brengen veel leiders mensen wel tot Jezus, maar maken zij geen discipelen voor hem."

"Onlangs zei ik een grote groep jonge carrièremakers dat ik van ieder van hen verwachtte dat hij "fulltime voor God" zou gaan. Ik had hun aandacht. Ik legde uit dat ik wilde dat zij een beslissing zouden nemen. Ik zei hen dat de keus niet was óf zij fulltime voor God zouden gaan werken, maar wààr zij fulltime voor God zouden gaan werken. Dat kon in hun huidige baan zijn, of in een ver land. God wil dat wij allemaal over die onzichtbare lijn stappen en het besluit nemen om hem boven alles te dienen. Niet onze carrière, niet het bedrijf, maar Jezus. En wanneer we dat doen, kunnen we een verschil uitmaken in onze baan of in ons bedrijf."

Twee citaten van Floyd McClung uit "Ik zie een leger", pag. 268 en 273, Uitg. Highway Media. Ik las het boek een paar weken terug met plezier uit en beveel het iedereen hartelijk aan. Kijk ook op www.floydandsally.org

1 opmerking: