zondag 25 mei 2008

Goedkoop discipelschap

"Discipelschap dat jou niets kost, is ook maar precies zoveel waard."

"Discipleship that costs nothing is worth precisely that."


Gezegde, geciteerd in "Discipleship on the Edge" (pag. 55), commentaar op Openbaring door Darrell W. Johnson. (Regent College Publishing)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten