zondag 1 november 2009

5 vragen i.v.m. opstanding - voor de welwillende scepticus

'Het is dus niet genoeg als de scepticus de christelijke leer over de opstanding afschrijft door te zeggen: "Dat kan gewoon niet gebeurd zijn." Dan moet hij of zij zich confronteren met al deze historische vragen:
- Hoe kon het christendom zo snel en met zoveel kracht opkomen?
- Geen enkele groep messiaanse volgelingen in die tijd kwam tot de conclusie dat hun leider was opgestaan uit de dood. Waarom deed deze groep dat wel?
- Geen enkele Joodse groepering aanbad ooit een mens als God. Wat zorgde ervoor dat zij dat wel deden?
- Joden geloofden niet in goddelijke mensen of in een individuele opstanding. Wat zorgde ervoor dat hun wereldbeschouwing vrijwel van de ene op de andere dag veranderde?
- Hoe verklaar je de honderden ooggetuigen van de opstanding die nog tientallen jaren hebben geleefd en hun getuigenis publiekelijk volhielden, totdat zij hun leven moesten geven voor hun geloof?'

(Uit: 'In alle redelijkheid - Christelijk geloof voor welwillende sceptici', door Tim Keller, uitg. Van Wijnen, pag. 219)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten