woensdag 26 maart 2008

IFES-conferentie: „Wees beschikbaar voor evangelisatie”Op de site van het Reformatorisch Dagblad staat een verslag van de voorbije IFES-conferentie in Linz, Oostenrijk (IFES, in België vertegenwoordigd door de studentenvereniging Ichtus).

Een paar stukjes uit het verslag:

„Ben je bang dat je niet geschikt bent om te evangeliseren? Dan heb je gelijk: je bent volkomen onbekwaam. Maar God vraagt niet of wij bekwaam zijn, maar of we beschikbaar zijn.” Tweeduizend studenten sloten gisteren in de Oostenrijkse stad Linz de negende European Evangelism Conference van studentenorganisatie IFES af.

De conferentie, die donderdag van start ging, stond in het teken van toerusting op het gebied van evangelisatie en getuigen. Het thema was ”Because of love”. De studenten, afkomstig uit veertig Europese landen, luisterden gisteren naar hoofdspreker Rebecca Manley Pippert. Ze daagde de studenten uit het Evangelie aan anderen door te geven. „De ander is geen object, maar een mens. Dat leren we van Jezus. Terwijl wij vaak met allerlei vooroordelen en materialen naar anderen gaan om het Evangelie door te geven, kijkt Jezus naar de mensen zelf. Hij laat zien dat relaties cruciaal zijn.”

Bij evangeliseren overheerst vaak angst, zei Pippert, auteur van onder meer ”Out of the saltshaker”. „Maar God maakt Zijn Naam groot in zwakheid. Juist in de evangelisatie mogen wij tegenover de Heere God gaan en belijden: wij kunnen het niet, maar wilt U ons gebruiken.”

Redding

Charlie Hadjev, theoloog en algemeen secretaris van IFES-Bulgarije, liet in zijn ”Bibletalks” zien hoe het Oude Testament al een beeld toont van slavernij en bevrijding. In drie lezingen sprak hij over schepping, zondeval, de uittocht en de ballingschap. In de vierde lezing bracht hij deze onderwerpen bij elkaar, om het reddende werk van Jezus te verduidelijken: „De mens wordt door God niet alleen van zonde bevrijd, maar krijgt ook een nieuw hart en wordt een nieuw mens.”

(...)

Kruis

Op de conferentie stond het kruis van Jezus iedere dag centraal. Voortdurend werden de deelnemers herinnerd aan Jezus’ lijden, sterven en opstanding. „God had alles voor je over. Wat weerhoudt jou nog om alles voor anderen over te hebben?” luidde een vraag.

(...)

In de afsluitende dienst benadrukte Daniel Bourdanné, algemeen secretaris van IFES-World, dit nog eens. Bourdanné, afkomstig uit Tsjaad, spoorde de deelnemers aan om bij thuiskomst aan de slag te gaan met wat ze in Linz hadden geleerd. „Jezus zei: „De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders.” Volgens mij zijn er nu wel genoeg arbeiders, maar zijn ze lui of bang. Jezus zegt ons niet bang te zijn. Hij zegt simpelweg: „Ga!””

Hier vind je nog de site van de conferentie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten