zondag 2 maart 2008

God zegt ‘Ja’

‘M. Craig Barnes stelt: “Soms worden we zo overweldigd door het leven, en we realiseren ons dat we wel wat hulp zouden kunnen gebruiken. Dus bidden we dat onze gezondheid beter wordt, dat we gelukkiger zouden worden in ons huwelijk, voor succes op ons werk waar het de laatste tijd niet zo goed gaat.

Er is niets verkeerd aan bidden voor deze dingen, maar ze zijn niet waar onze redding om draait. Verwacht niet dat Jezus ons redt door ons te leren afhankelijk te zijn van dingen die wij vrezen te verliezen! Hij zal elke zoektocht verlaten waarbij we onze redding zoeken in iets of iemand anders dan God.

Dus laat Hij op zich wachten, kijkt hij toe hoe we doodlopende straten inrennen, laat hij onze missie-van-de-dag op niets uitlopen. Jezus Christus als Redder aannemen, betekent dat we Hem erkennen als onze enige hulp. Niet onze enige hulp om te bekomen wat we willen. Maar onze enige ware hulp.” (2)

Gods belofte om bij ons te zijn door de kracht van de Heilige Geest is Gods eeuwige antwoord op al onze gebeden. Het is Gods “Ja”, zelfs wanneer God onze specifieke verzoeken met “Nee” beantwoordt. Uiteindelijk wil God, bij onze groei in christelijk discipelschap, dat we onze rust niet vinden in de dingen van deze wereld, maar in Gods tegenwoordigheid in ons en bij ons door zijn Heilige Geest.’


Gedeelte uit Margareth Manning, A Slice of Infinity, 26 februari 2008 (www.rzim.org).
(2) citaat van M. Craig Barnes, When God Interrupts (Downers Grove: InterVarsity Press, 1996), 124-125.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten