zaterdag 22 maart 2008

Broeder Stockman over de euthanasie van Hugo Claus

“De wijze waarop wordt omgegaan met de euthanasie die Hugo Claus pleegde, de wijze waarop sommigen deze daad niet alleen proberen goed te praten, maar zelfs, als summum van edelmoedigheid de hemel in prijzen, stoot tegen de borst”, schrijft broeder dr. René Stockman in een felle reactie op het overlijden van de schrijver op kerknet.be.


“Is het leven van mensen die hun woorden niet meer vinden dan waardeloos geworden?", vraagt de generale overste van de Broeders van Liefde zich af. “Hebben zij het recht, en misschien zelfs de plicht om euthanasie te vragen, om de maatschappij toch niet meer tot last te zijn, om hun familie te bevrijden van een zorg die wel eens lang zou kunnen duren?”

Met alle respect voor de persoonlijke visie van de overleden schrijver, plaatst broeder Stockman vooral vraagtekens bij de manier waarop de Vlaamse media vrijwel unaniem diens beslissing toejuichen. Hij noemt het de pretentie en arrogantie van een bepaalde groep in de samenleving, die haar levensfilosofie probeert op te dringen aan iedereen. En wie er een andere visie op nahoudt, durft die nauwelijks uit te spreken op straffe van als een kwezel te worden uitgescholden.

“Want kijk naar Claus. Die heeft de moed gehad er een eind aan te maken, zijn familie niet meer tot last te zijn, de ziekteverzekering niet op te zadelen met medische en verzorgingskosten, hij heeft ruimte aan anderen gegeven (…) en ode aan het leven van de volmaakten, van de succesvollen, die hun woorden tot heldere frasen kunnen kneden. In de ‘Brave New World’ is alleen nog plaats voor hen. Misschien is het dat juist in België waar we het meest verdriet moeten voor hebben.”

Het stuk hierboven kwam van Kerknet, hier vind je de integrale tekst van Br. Stockman over 'het geval Claus'.

1 opmerking:

  1. ik ben ook tegen euthanasie.
    We hebben ons leven gekregen van de Heer, en het is niet aan ons om te beslissen over leven en dood.
    Maar de moderne mens, denkt dat hij alle touwtjes in handen heeft; meester over leven en dood, maar helaas, eens zal hij rekenschap moeten afgeven over dit alles
    gezegende Paasdagen christine

    BeantwoordenVerwijderen