dinsdag 3 februari 2015

'Zij zagen, dat zijn smart zeer groot was' (Job 2)

Genesis 35-36; Markus 6; Job 2; Romeinen 6

Het is één ding om te volharden in standvastige trouw wanneer de verliezen, hoe pijnlijk ook, allemaal uitwendig zijn; het is een heel andere zaak om te volharden wanneer je je gezondheid verliest (Job 2). Een paar overwegingen:

(1) We hebben nog altijd te maken met onschuldig lijden. God zelf verklaart over Job ‘niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid’ (2:3).

(2) Tot op dit punt heeft God aangetoond dat Satan het verkeerd heeft: Jobs trouw aan God wordt niet bepaald door grove, zelfzuchtige ruilhandel. Hier vind je een man die oprecht en trouw is wanneer al zijn rijkdom en zelfs al zijn kinderen van hem afgenomen worden. Dit is wat Satan de inzet nog wat doet verhogen: ‘Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan’ zegt Satan daarom – ‘of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!’ (2:4-5). Dus wordt een andere orde van volledig onschuldig lijden geïntroduceerd, en de achtergrond is geschetst voor de rest van het boek.

(3) Op dit punt moeten gelovigen pijnlijke vragen stellen. Klinkt dit niet alsof God Job gebruikt in een soort fantastisch experiment? Waarom zou de arme kerel zijn rijkdom, zijn gezin, zijn gezondheid, en (zoals we zullen zien) zijn reputatie moeten verliezen, gewoon maar om aan te tonen dat God het bij het rechte eind heeft in een uitdaging die hij even goed had kunnen negeren? Die vraag zou kunnen aanleiding vormen voor een heel lang boek. Ik heb geen finale, complete antwoorden. Maar we moeten sommige dingen in gedachten houden.

(a) We behoren toe aan God. Hij mag met ons doen wat hij wil. Diep in ons verzetten we ons als we herinnerd worden aan die elementaire waarheid. Maar het is wel waarheid. Ja, onze opstand is op het eerste gezicht een herinnering aan het feit hoezeer we nog altijd in het centrum van het heelal willen staan, met God die ons dient. Dit is de kern van alle afgoderij.

(b) Stel dat Job had geweten van de regeling tussen God en Satan. Een man van een minder kaliber kon misschien hevig geprotesteerd hebben, maar het is minstens plausibel te denken dat Job dergelijke informatie zou gebruikt hebben om diepgaande betekenis toe te voegen aan zijn lijden, waardoor het makkelijker zou zijn om vol te houden. Misschien dat hij zijn lijden zelfs zou zien als op een bepaalde manier verbonden met een grotere kosmische strijd tussen goed en kwaad.

(c) Andere factoren die we in gedachten moeten houden blijven uit tot het slot van het boek Job – zelfs tot het slot van het Boek, de Bijbel. Maar ik zal op sommige van deze kwesties terugkomen in de overdenking van 13 maart.

(4) Zo staat Job voor een pijnlijke en vernederende fysieke instorting, emotioneel verlies van zijn vrouw, en de komst van de drie belabberde vertroosters. Onschuldig lijden is ontzettend moeilijk te verdragen; het is nog slechter wanneer elke emotionele steun een gebroken riet blijkt.


Eigen vertaling van de overdenking bij 3 februari uit 'For the Love of God - Volume 2'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1999 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume II is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume II. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten