maandag 19 januari 2015

'De volksvergadering was verward en de meesten wisten niet eens, waartoe zij samengekomen waren' (Hd. 19)


Genesis 20; Matteüs 19; Nehemia 9; Handelingen 19

Massapsychologie laat zich na de feiten gemakkelijk verklaren, maar ze is moeilijk te voorspellen.

Ik herinner me hoe op een rommelige campusverkiezing op McGill University 35 jaar geleden een student en lastige-vragensteller een aantal krachtige punten maakte die de kandidaat in kwestie in verlegenheid brachten. Meteen kreeg hij de menigte op zijn hand en zij moedigden hem verder aan.

Op die manier aangemoedigd waagde hij nog een kwinkslag, maar die was nu kleurloos en onzinnig. De kandidaat keek hem minachtend aan en vroeg, ‘Probeer je misschien een punt te maken?’. Niet in staat om te antwoorden met een snelle en gevatte repliek, kreeg de student meteen gefluit en boegeroep van de massa over zich heen, terwijl ze hem toeriepen te zwijgen en te gaan zitten.

In twee minuten was de menigte gedraaid: van enthousiaste steun naar afwijzend hoongelach. Het was makkelijk genoeg te analyseren na de feiten; het viel moeilijk te voorspellen.

Demetrius de zilversmid leerde deze les door schade en schande (Handelingen 19:23-41). Gezien Paulus’ effectieve evangelisatie en de mogelijke bedreiging van een achteruitgang van zijn zaak als ambachtsman die zilveren beeldjes van de godin Artemis vervaardigt (haar Latijnse naam was Diana), probeert Demetrius genoeg tegenstand op te hitsen om de christelijke beweging te stoppen.

Gepland of niet, het resultaat is een grote opschudding. Paulus ziet dit als een geweldige kans om het evangelie te verkondigen tegenover een grote menigte; zijn vrienden echter zien deze menigte als zodanig gevaarlijk, dat ze hem met de nodige moeite maar uiteindelijk met succes overtuigen om er weg te blijven.
Uiteindelijk weet de ‘stadssecretaris’ (min of meer een equivalent voor een burgemeester) de menigte te bedaren. Efeze is een vrije stad, die wordt vertrouwd door Rome om zichzelf te besturen en trouw te blijven aan het rijk. De stadssecretaris beseft goed dat rapporten over onlusten in Efeze tot een onderzoek kunnen leiden en dat een gouverneur kan aangesteld worden door ofwel de senaat ofwel de keizer zelf.

De christenen, zegt de burgemeester, zijn niet schuldig aan het ontheiligen van de tempel van Artemis. Dus waarom deze oproer? Als Demetrius en zijn vrienden een klacht hebben, dan bestaan er rechtszittingen, of ze kunnen wachten tot het bijeenroepen van de volgende behoorlijk samengestelde stads-‘vergadering’ (19:39 – het is interessant dat hier het woord ‘ekklesia’ gebruikt is, van waaruit wij ‘kerk’ of ‘gemeente’ afleiden). Zo kalmeert hij de menigte en stuurt hij hen weg.

Sommige van de lessen zijn voor de hand liggend.

(1) Het is meestal zeer onverstandig om een menigte op te zwepen. De resultaten zijn onvoorspelbaar.

(2) God blijft de leiding hebben. Ondanks sommige penibele momenten, zijn de resultaten in dit geval prachtig: de christelijke zaak is gezuiverd, Demetrius en zijn makkers hebben gezichtsverlies geleden, niemand heeft letsels opgelopen.

(3) God kan vreemde economische en politieke druk gebruiken, in dit geval inclusief een heidense ambachtsman en een burgemeester, om zijn goede plan tot stand te brengen.


Eigen vertaling van de overdenking bij 19 januari uit 'For the Love of God - Volume 2'. Dit is een dagboek door D.A. Carson, uitgegeven in 1999 door Crossway Books. Volumes van het dagboek kunnen in het Engels online gevolgd worden via de blog For the Love of God (The Gospel Coalition). For the Love of God volume II is beschikbaar in pdf-formaat voor gratis download via deze link naar For the Love of God Volume II. Met toestemming overgenomen van Crossway, de uitgeverstak van Good News Publishers, Wheaton, IL 60187, www.crossway.org Rechten Nederlandse vertaling: Jan Leplae – Niets van deze vertaling mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten