zondag 5 april 2009

Meditaties stille week - 1 Palmzondag

Zondag: Palmpasen

Het is zes dagen voor Pesach en veel Joden gaan naar Jeruzalem. Jezus kondigt voor de derde keer zijn lijden, sterven en opstanding aan, en gaat ook op weg. Bij Jericho geneest Jezus de blinde Bartimeüs. Lucas noemt ook de oppertollenaar Zacheüs in Jericho, bij wie Jezus maaltijd houdt, om vervolgens verder te reizen naar Jeruzalem. Als ze bij Betfage komen, een dorp op de hellingen van de Olijfberg, stuurt Jezus zijn discipelen erheen om een ezelsveulen te halen, naar de profetie van Zacharia (Zach. 9:9). Dan volgt de intocht in Jeruzalem, een van de weinige plaatsen in de Evangeliën waar Jezus’ glorie op aarde erkend wordt. Volgens Matteüs en Lucas volgt dan de tempelreiniging; Marcus plaatst dit de volgende dag. Zondagavond verlaat Jezus Jeruzalem om te overnachten in Betanië, vermoedelijk bij zijn vrienden Marta, Maria en Lazarus, die Hij kort ervoor opwekte uit de dood.

Matteüs 20:17 – 21:17; Marcus 10:32 – 11:11; Lucas 18:31 – 19:46; Johannes 12:12-19

Meditatie:
Matteüs 21:1-17

Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.


Overgenomen van CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten