dinsdag 7 april 2009

Meditaties stille week - 3 - dinsdag

‘s Ochtends vroeg komen de mensen al naar de tempel om naar Jezus te luisteren, en inderdaad komt Hij opnieuw om te onderwijzen. De overpriesters en schriftgeleerden zien het met lede ogen aan en zinnen op een manier om Jezus te kunnen aanpakken – de spanning loopt op.

Johannes vertelt hoe enkele Grieken proberen Jezus te spreken. Jezus kondigt opnieuw zijn dood aan en zegt dat Hij doodsbang is, maar ook dat Hij juist hiervoor is gekomen.
Dan klinkt Gods stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen’. Sommige mensen denken dat ze een engel horen spreken, anderen doen het af als onweer.

’s Avonds gaat Jezus opnieuw naar de Olijfberg om er de nacht door te brengen. Met zijn discipelen praat Hij over zijn wederkomst.

Matteüs 24:3 – 26:5; Marcus 13:3-36; Lucas 21:5-38; Johannes 12:20-36

Meditatie:
Matteüs 25:31-46

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.


Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten