woensdag 8 april 2009

Meditaties Stille Week - 4 - woensdag

Wellicht is Jezus overdag opnieuw in de tempel, maar waarschijnlijk blijft Hij op de Olijfberg en laat Hij zich niet zien in de stad.
Ondertussen komen de overpriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beramen ze een plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden.

Matteüs en Marcus vertellen dat Jezus ’s avonds opnieuw naar Betanië gaat, naar het huis van Simon de melaatse, om er maaltijd te houden. Daar zalft Maria, de zus van Marta en Lazarus, Hem met kostbare nardusmirre (Johannes plaatst deze gebeurtenis enkele dagen eerder, vlak voor de intocht in Jeruzalem, en noemt ook haar naam, Johannes 12:1-11).
Daarop gaat Judas verbolgen naar de hogepriesters. Vanaf dit moment zint Judas op een gunstig moment om Jezus uit te leveren.

Matteüs 26:6-16; Marcus 14:1-11; Lucas 22:1- 6

Meditatie:
Matteüs 26:6-16

Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.


Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten