maandag 6 april 2009

Meditaties stille week - 2 - maandag

De volgende ochtend gaat Jezus terug naar de tempel. Volgens Marcus volgt dan de tempelreiniging. Jezus is overdag in de tempel om te onderwijzen over zijn koninkrijk. De nachten brengt Hij buiten de stad door, volgens Lucas ‘buiten op de Olijfberg’ – wellicht in de olijftuin Getsemane, Lucas vertelt later dat Jezus daar vaak kwam met zijn leerlingen – maar het kan ook bij zijn vrienden in Betanië zijn, dat op de oostelijke hellingen van de Olijfberg ligt.

De overpriesters en schriftgeleerden willen Jezus gevangennemen en ombrengen, maar ze durven dit niet, omdat het volk in Hem een profeet ziet. Ze stellen Jezus’ gezag aan de kaak en stellen strikvragen.

Als Jezus aan het eind van de dag het tempelplein verlaat, vertelt Hij zijn discipelen over de toekomst. Hij neemt hen mee naar de Olijfberg, de plaats waarvan Zacharia profeteerde dat de Messias er zijn koninkrijk zou stichten (Zach. 14:4). Daar vertelt Hij verder over de laatste dingen en zijn wederkomst. Dit lijkt één lange rede te zijn, maar het is aannemelijk dat Jezus zowel maandagavond als dinsdagavond de tijd neemt om met zijn discipelen hierover door te praten.

Matteüs 21:18 – 24:2; Marcus 11:12 – 13:2; Lucas 19:47 – 21:4

Meditatie:
Matteüs 22:23-33

Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Hij is geen God van doden, maar van levenden.Bron: CV-Koers, dat Ds. Jos Douma dankt voor de meditaties en verwijst naar www.tijdmetjezus.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten