zondag 11 januari 2009

Week van Gebed: zondag 11 januari

Door het geloof ... krijgen we inzicht

Hebr.11:1-3
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

Lees ook: I Cor. 2:10-16


Wat het christelijk geloof precies inhoudt, is nog niet zo gemakkelijk te zeggen. In dit bijbelgedeelte hebben we een definitie die helder en duidelijk is, en voor alle tijden geldt. Zowel voor het verleden, de geloofshelden uit het Oude Testament, als voor de latere generaties, tot in onze tijd. Daarmee worden misverstanden uitgesloten: geloof ontstaat niet wanneer een mens geen andere oplossing meer ziet, of wanneer hij zich aan een illusie wil vastklampen. Nee, geloven is een zekerheid en een bewijs.

De mensen uit de bijbel beleefden het geloof als een zekerheid die niet uit henzelf maar van God kwam. I Corinthiërs 2:10 zegt: Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. De Heilige Geest is de noodzakelijke sleutel. Voor de geloofsgetuigen van het oude verbond was God niet alleen het voorwerp van hun geloof, maar ook de leidsman en de voleinder (Hebr. 12:2). Daardoor was het voor hen vanzelfsprekend om in Hem te geloven.

Door die vertrouwensbasis is er dan ook geen twijfel meer over het feit dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is. Alles kan geestelijk beoordeeld worden. Wij weten dat ons leven door Hem gegeven is, en ook naar Hem terugvoert. Door het geloof hebben we dat inzicht verkregen.
Gebedsfocus: onderwijs en verkondiging

Wij danken God voor:
- Bijbelscholen en andere theologische opleidingen
- Scholen met een christelijke grondslag
- Bijbelgetrouwe predikanten en hun boodschap

Wij bidden voor:
- De opleiding van bijbelgetrouwe voorgangers, predikanten, godsdienstleraars
- Leraars in de scholen
- Evangelische studenten aan hogescholen en universiteiten
- Een duidelijke verkondiging die tot Christus leidt

(Bron: EAV-nieuws)

Wil je de volledige pdf van de Wereldwijde Week van Gebed zelf downloaden, surf dan naar hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten