donderdag 15 januari 2009

Week van Gebed: donderdag 15 januari


Door het geloof ... leren we onze grenzen kennen
Hebr. 11:17-19
Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.

Lees ook: Hebr. 11:35-40


Abraham heeft vele malen de zegen van God ervaren. Maar plotseling lijkt het beeld donker te worden. Wat voor God is het, die zijn ‘bondgenoot’ het offer van zijn enige zoon vraagt. Hoe kan uit Isaak een groot volk ontstaan, als hij dood is? Staat God niet meer achter Zijn belofte? Heeft Abraham zich in God vergist? Heeft Hij ons in de steek gelaten?

Ook gelovigen kunnen zich dat afvragen als er een onverwachte crisis in het leven komt; Juist wanneer we Hem hard nodig hebben, lijkt Hij ver en onberekenbaar. Niet alleen de crisis brengt ons aan onze grenzen, God zelf doet het. Want juist in die omstandigheden leren we God in schijnbaar uitzichtloze situaties te vertrouwen en in Zijn onbegrensde mogelijkheden te geloven.

Abraham doorstond de beproeving.Door zijn geloof geeft Abraham ook een vooruitblik op het offer van Christus aan het kruis. God vraagt geen mensenleven van ons. Integendeel: Hij geeft ons leven door Zijn Zoon. Het kost ons niets, want Hij heeft de prijs betaald. Dus kunnen wij leven! Daarom moest ook Isaak, als de beloofde zoon niet sterven.


Gebedsfocus: de vervolgde christenen

Wij danken:
- Dat het evangelie wordt verkondigd in landen waar dat officieel verboden is.
- Voor christenen die ondanks vervolging volharden.

Wij bidden voor:
- Bescherming van allen die vanwege hun geloof vervolgd, verdreven, gevangen, gefolterd of zelfs gedood worden.
- Christenen in islamitische, boeddhistische of atheïstische landen en culturen.
- De inspanningen om in alle landen godsdienstvrijheid te verwezenlijken.
- Een opening in landen zoals Saoedi-Arabië, Somalië, Noord-Korea, enz.
- De vervolgers, dat ook zij de liefde van Christus zullen tegenkomen.
- Christenen in vrije landen, dat ze hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun vervolgde broeders en zusters zullen opnemen.


(Bron: EAV-nieuws - Foto: opendoors.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten